Abidler Yolu - İmam-ı Gazali - Hisar Yayınevi-1540 (001315)

İndirim Oranı : %20 İndirim
Fiyat : €6,40(KDV Dahil)
İndirimli : €5,12(KDV Dahil)
Test2
:

Abidler Yolu Kitabı Giriş Bölümü

ISBN

9789757422402

Baskı Sayısı1. Baskı
DilTÜRKÇE
Sayfa Sayısı444
Cilt TipiKarton Kapak
Kağıt Cinsi3. Hm. Kağıt
Boyut13.5 x 19.5 cm

Aziz okuyucu,

Dünya ve âhiret saadetini elde etmek için Allah'ın ve onun yüce Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)'in yolunu öğrenip gereği gibi ibadet vazifesini yerine getirmelidir.

Bu vazifeyi yerine getirmek ise, Allah Teâlâ'yı gereği gibi tanımak, O'na ait bilgileri en iyi şekilde öğrenmek ve O'nun sevgisiyle kalplerin dolmasıyla mümkündür.

İlim ve ibadet, Allah katında en yüce iki varlıktır. İnsan bütün ibadetlerin de Allah'ın rızasını gözetmeli, Allah'a karşı yaptığı hizmetleri İlâhî bir emir olarak telakki edip, büyük bir şevk ve zevkle yapmalıdır. Bu ibadetleri yaparken halis ve temiz bir niyetle kendini ibadete vermeli ve İlâhî nimetlerin şükrünü edâ ettiğini hatırdan çıkarmamalıdır.

Asıl İhlasın bunda olduğunun idrakinde olmalıdır.

İmam Gazâli hazretleri Ahidler Yolu bu kitabı bütün bid'atlardan arınmış olarak telif etmek sûretiyle tasavvuf yolunu aydınlatmış, manevi dertlere bir ilaç mesabesinde bu yolun yolcularına armağan etmiştir.

Bu fani dünyanın kötülüklerinden uzak kalmak ve ölümden önce âhiret azığını hazır etmenin yollarını öğretmek için bütün bilgi ve gayretini ortaya koymuştur.

Gazâli Hazretleri bu kitabı ömrünün son yıllarında telif etmek suretiyle bilhassa insan için kurtuluş yolunun takva olduğunu bildirmiştir.

Çünkü iki Cihanda mesut ve bahtiyar olmanın Allah'ın nimetlerine kavuşmanın önde gelen yollarından birisi budur.

Böyle bir eseri müslüman milletimize kazandırmanın bahtiyarlığı ile Allah'a sonsuz hamd eder bu türlü nimetlerinin devamını niyaz ederiz. Tevfik Allah'tandır.

Mevlüt KARACA

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 19

BİRİNCİ BÖLÜM 33

BİRİNCİ FASIL 33

İLİM 33

İlim Edinme Hakkında 33

Bilgisizliğin Tehlikesi 36

İman ve Kur'an 37

İBADETLER İKİ KISIMDIR 38

Zahiri ve Kalbî İbadetler 38

İbadet İçin Lüzumlu Bilgiler 43

İLİMSİZ İBADETİN NETİCESİ 48

Kâinatın Yaratıcısı Allah'tır 49

Hz. Muhammed (a.s) Allah'ın Resûlüdür 49

Ehl-i Sünnetin Doğru Sözlü Oluşu 49

Zahirî İlimlerin Öğrenilmesi 50

İKİNCİ FASIL 51

YAPMAMIZ GEREKEN AMELLER HAKKINDA İZAHAT VE BİLGİLER 51

TEMİZLİK (TAHARET) 52

NECASETTEN TEMİZLENME 52

Bedendeki Pislikten Temizlenme 52

Necaset Olanlar 53

HAYZ (KADININ AYBAŞI HALİ) 54

Hayz 54

İstihaze 55

Nifas 55

GUSÜL 55

Guslün Farzları 55

Guslün Sünnetleri 56

Guslün Vacipleri 56

Gusül Edilecek Sular 56

Suların Temizliği 57

ABDEST 58

Abdestin Farzları 58

Abdestin Sünnetleri 59

Abdestin Edebleri 59

Abdestin Mekruhları 60

Abdesti Bozan Şeyler 60

TEYEMMÜM 61

Teyemmüm ve Teyemmüm Etmek 61

Teyemmümü Bozan Şeyler 61

MESH 62

Mest Üzerine Mesh 62

Meshi Bozan Şeyler 63

ÜÇÜNCÜ FASIL 64

AMELÎ VE MALÎ İBADETLER 64

NAMAZ 64

NAMAZ VAKİTLERİ 64

Mekruh Vakitler 65

Ezan 65

NAMAZIN KISIMLARI 66

Namazın Şartları 66

Namazın Farzları 67

Namazın Vâcipleri 67

Namazın Sünnetleri 68

Namazın ve Acirc;dabı 69

NAMAZ HAKKINDA 71

Kıraatin Şekli 71

Namaz İçinde Abdestin Bozulması 72

Cemaatle Namaz Kılmak 73

Namazı Bozan Şeyler 74

Namazda Mekruh Olan Şeyler 74

Vitir Namazı 75

Nafile Namazlar 76

FER ve Acirc;İZİ İDRAK 77

Namaza Başlayan Kişi 77

Namaz Vaktini Geçiren Kimse (Sahib-i Tertip) 79

Sehiv Secdesi 79

ZEK ve Acirc;T 81

ZEK ve Acirc;T VERİLEBİLECEK MALLAR 82

Deve İçin Verilen Zekât 82

Sığır İçin Verilen Zekât 82

Koyun ve Keçi İçin Verilen Zekât 83

Atlar İçin Verilen Zekât 83

Deve Yavrusu, Buzağı, Kuzu ve Oğlak İçin Zekât 83

Gümüş İçin Verilen Zekât 84

Altın İçin Verilen Zekât 84

Uruz İçin Verilen Zekât 85

Tahıl, Meyve, Bal Gibi Maddeler İçin Verilen Zekât.. 85

Zekât Kimlere Verilir 86

Fıtır Sadakası 88

ORUÇ 87

Oruç Nedir 87

Orucu Bozan veya Bozmayan Şeyler 87

Hasta, Yolcu, Misafir ve Özürlülerin Orucu 88

Bayram Günü Oruç 89

HAC 89

HACCIN FARZİYYETİ 89

Hac Kimlere Farzdır 89

Haccın Farzları 90

Haccın Vacipleri 90

Haccın Çeşitleri 91

MİKAT MAHALLERİ 91

HACCIN ERK ve Acirc;NI VE ve Acirc;DABI 91

Hacca Niyet Eden Kimse 91

Mikat Mahallinde Yapılacak İşler 92

Mekke'yi Görünce 93

Kâbe'yi Görünce 93

Tavafın Yapılışı 93

Sa'yın Yapılışı 94

Mina ve Arafat'a Gidiş,

Arafat'tan Müzdelife'ye Dönüş 95

Müzdelife'den Mina'ya ve Cemretü'l Akabe 95

Ziyaret Tavafı 96

Veda Tavafı 97

Hacda Yasak Olan Şeyler 98

İKİNCİ BÖLÜM 100

TEVBE 101

İBADETİN TAT VE LEZZETİ İÇİN TEVBE 101

Tevbenin Gerekli Oluşu 101

Tevbe ve Tevbenin Şartları 103

Tevbe Etmenin Sebebi 105

Tevbe-i Nasuh Nedir? 106

GÜNAH 108

Kaç Çeşit Günah Vardır 108

TEVBE HAKKINDA İZ ve Acirc;HAT 110

Günahın Mâhiyeti 110

Tevbenin Zarureti 112

Salih Amellerin Günahları Silmesi 113

Geciktirilen Tevbenin Zararı 115

Hz. Adem'in Hâli 116

Tekrar Tekrar Tevbe Etmek 117

Allah'a Dua Etmek ve O'ndan Mağfiret Dilemek 118

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 121

BİRİNCİ KISIM 121

ENGELLER (AVAYIK) 121

İBADETE MANİ OLAN ENGELLER 121

BİRİNCİ ENGEL: DÜNYA SEVGİSİ 121

Dünyaya Bağlanmak 121

Dünyadan El Çekmek (Zühd) 123

Dünyaya Meyledenlerin Durumu 126

İbadet İçin Güce İhtiyaç Vardır 128

İKİNCİ ENGEL: İNSANLAR ARASINA KARIŞMAK 129

İnsanlar Arasına Karışmak 129

Halktan Uzak Durmak (Uzlet) 130

Uzlet Hakkında Bazı Sözler 132

Uzletin Bir Başka Sebebi 134

Uzletin Hikmetleri 137

İlmine Halkın İhtiyacı Olmayanlar 137

İlmiyle Halkı İrşat Edenler 138

ve Acirc;limlere İhtiyaç 140

BİRLİK VE BERABERLİK 142

Birlikte Olmak 142

Görünüşte Halkla, Manâda Hakla Beraber Olmak . 144

Müritler, Müçtehitler ve Ariflerin Halleri 145

Din Kardeşlerimizi Ziyaret Etmek 147

Fitne ve Fesat Olmadığı Zamanlarda Uzlet 148

ÜÇÜNCÜ ENGEL: ŞEYTANLA SAVAŞMAK 149

Şeytanla Savaşmanın Lüzumu 149

Şeytanla Nasıl Savaşmalı 151

Kalbe Doğan Düşünceler 153

Kalbe Gelen İlham, Vesvese ve Heva-i Nefs 153

Kalbe Gelen Düşüncelerin Mahiyeti 155

Şeytanın Hileleri 159

DÖRDÜNCÜ ENGEL: İNSAN NEFSİ 163

Nefsin Kötülükleri 163

Nefsi Yola Getirmenin Çareleri 165

Nefsin Kötülüğünden Kurtulmak 167

İKİNCİ KISIM 168

HAYIRLAR 168

TAKVA SAHİPLERİNE VERİLEN HAYIRLAR 168

Takva Denilen Hazine 168

Takvada Bulunan Öğütler ve İkazlar 172

Kur'an-ı Kerim'de Takva 173

Takvanın Mahiyeti 174

Takvanın Tarifi 175

TAKVANIN ÇEŞİTLERİ 177

Birinci Çeşit: Gözün Takvası 177

Gözleri Haramdan Korumak 177

İbadetten Lezzet Almak 179

Vaat Olunan ve Acirc;hiret Nimetlerini Kaybetmemek 179

İkinci Çeşit: Kulağın Takvası 180

Dinleyen, Söyleyenin Ortağıdır 180

Kötü Şeyleri Dinlemek Kalbe Zararlıdır 180

Üçüncü Çeşit: Dilin Takvası 181

Dilini Tutmanın Beş Esası 182

Birinci Esas: Doğru Konuşmak 182

İkinci Esas: Vaktini Boşa Harcamamak 182

Üçüncü Esas: Salih Amel İşlemek 183

Dördüncü Esas: Kötü Söz Söylememek 184

Beşinci Esas: Gıybet Etmemek 185

Gıybet ve Mahzurları 186

Dördüncü Çeşit: Gönül (Kalp) Takvası 187

Kalbin Korunması 187

Birinci Esas: Allah (c.c) Kalplerden Geçenleri Bilir 188

İkinci Esas: Allah (c.c) Kalplere Bakar 188

Üçüncü Esas: Kalp Doğru Olmalıdır 189

Dördüncü Esas: Kalp Bir Hazinedir 190

Beşinci Esas:Kalpte Beş Hal Vardır 190

Kalbin Afetleri 194

Uzun Emel 194

Haset 199

Acelecilik 201

Kibir 203

Kalbin Meziyetleri 205

Nasihat 205

Kısa Emel 208

İşte Teenni (Acele Etmemek) 210

Tevazu (Alçak Gönüllülük) 211

Beşinci Çeşit: Midenin Takvası 212

Mideyi Haramlardan Sakınmak 212

Çok Yemek Yemenin Zararları 214

Helâl, Haram Ve Şüpheli Olan Şeyler Nasıl Bilinir?. 219

KİMLERDEN HEDİYE ALINMAZ? 219

Devlet Büyüklerinin Hediyeleri Alınır mı? 219

Esnaftan Hediye Alınır mı? 221

Hediye Almada Takva Yolu 223

Helal Şeylerden Faydalanma Miktarı 225

Malın Hesabı 227

İBADETE ZARAR VERENLER 229

Dünya 229

Şeytan 230

Halk 230

Nefs 231

HUL ve Acirc;SA OLARAK GÖZ, DİL, MİDE VE KALB'İN DURUMU 235

Göz 235

Dil 236

Mide 237

Kalp 238

Dünya 240

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 245

BİRİCİ KISIM 245

ARIZALAR (KAZALAR GEÇİŞİ) 245

İBADETTEN ALIKOYAN SEBEPLER 245

BİRİNCİ SEBEP: RIZIK 245

Rızık İşinde Allah'a Tevekkül 245

Tevekkülü Terk Etmemek 249

Rızık İçin Tevekkülün Yerleri 252

Rızkın Çeşitleri 254

Rızık, İstemekle Çoğalır mı? 258

İKİNCİ SEBEP: ENDİŞE VE KURUNTULAR 264

İşi Allah'a Bırakmalı 264

Tafviz266

Tama' 267

İşin Hayırlısını Allah Bilir 271

ÜÇÜNCÜ SEBEP: MUSİBET VE SIKINTILAR 272

Sıkıntılara Sabretmek 272

Sabretmenin Fayda ve Güzellikleri 274

DÖRDÜNCÜ SEBEP: ALLAH'IN VERDİĞİ KAZALAR 278

Kazaya Rıza Göstermek 278

Kazaya Rıza Nedir? 279

Allah (c.c)'ın İnsanlar İçin Takdir Ettiği Dört Şey 280

İKİNCİ KISIM 282

İBADETE MANİ HALLERİN İBADET YÖNLERİ 282

İbadet Yönünden Rızık 282

İbadet Yönünden Tevekkül 287

İbadet Yönümden Tefviz 291

İbadet Yönünden Sabır 296

Senin İçin Faydalı ve Zararlı Olanı Allah (c.c) Bilir... 299

Takdire Rıza Göstermek 301

Allah (c.c) Neyi Takdir Ederse O Yerine Gelir 302

BEŞİNCİ BÖLÜM 305

İBADETE MANİ OLAN SEBEPLER 305

ALLAH KORKUSU 305

1. Saadet Yolunda İlerlemek 305

Allah'a Sığınmanın Sebepleri 307

İbadet İşinde Kulun Görevleri 309

Korku ve Ümit 310

İBADET VE RİYAZET 312

Allah'ın Rahmetinden Ümit Edip

Öfkesinden Korkmalıdır 312

KURTULUŞ YOLU 315

1. Selamet ve Kurtuluş Yoluna Girmenin Üç Esası 315

Birinci Esas: Hayır İşlemeyi Teşvik 315

İkinci Esas: Allah'tan Korkmak 318

Allah'tan Korkmanın Lüzumu 318

Allah'ın Rahmet Denizinin Büyüklüğü ve

Ondan Ümitli Olmamızın Şart Oluşu 325

Üçüncü Esas: Cenâb-ı Hakk'ın

ve Acirc;hiret Günündeki Ceza ve Mükâfatı 329

Ölüm 329

Mezar 332

Kıyamet 334

Cennet ve Cehennem 335

Mü'minin Üzüntüsü ve Sebepleri 336

Korku ve Ümit Yollarının Açıklığı 337

Sözün Özeti 341

ALTINCI BÖLÜM 343

İBADETE MANİ OLAN ve Acirc;FETLER 343

İHLASSIZ İBADETTEN;

İSTENİLEN FAYDA GÖRÜLMEZ 343

İbadetler İhlâs ile Yapılmalıdır 343

İhlâssız İbadetin sebebi Riya ve Ucûbdur 344

Riyanın Sebep Olduğu Musîbetler 345

İhlâs ile Riyanın Hakikatleri 348

Amelde İhlâsın Bulunması 351

Ucûb'un sebep Olduğu Zararlar 356

AMELLERİN KABÛLÜNE MANİ OLAN ŞEYLER 360

Amellerin Kabûlüne Mani Olanlar 360

Amellerin Kabûlüne Mani Olan Şeylerin Zıtları 361

Riya'nın ve Acirc;fetleri 362

Ucûbun ve Acirc;fetleri 368

RİYA VE UCÛBUN ZARARLARI 376

Riya ve Ucûbun Amellere Zararları 376

Cennete Ancak Cenâb-ı Hakk'ın

Fazl-u Keremi ile Girilebilir 381

İbadetler Allah'ın Rızasına ve Resûlullah (s.a.v)'ın Sünnetine Uygun Olmalıdır 383

Allah'ın Rızasına Kavuşmanın Yolları 389

Riya ve Ucûbden Sakınmak 391

YEDİNCİ BÖLÜM 397

HAMD VE ŞÜKÜR 397

Nimet İçin Şükür 397

Şükür Nimeti Muhafaza Eder 397

Allah (c.c)'ın Nimetleri 399

Hamd ve Şükrün Hakikatleri 401

ALLAH (c.c)'A VERDİĞİ NİMETLER İÇİN ŞÜKÜR 406

Allah (c.c), Kıymetini Bilene Nimet Verir 406

Allah (c.c),

Verdiği Nimetin Kadrini Bilmeyenden Geri Alır 411

Dünyaya Meyletmemeli,

Hevâ ve Hevese Uymamalıdır 413

Din İlimlerini Öğrenmek 420

İLAHİ YOL 428

Hidayet, Lütuf ve İhsan Allah (c.c)'tandır 428

Takva ve İhlâslı Kalplere Verilen Kırk Kerâmet 437

Allah Yolunda Olanlara Vâcip Olan Dört Şey 443

SON 443

Benzer Ürünler
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.