Ağlatan Dualar-1234 (002305)

İndirim Oranı : %30 İndirim
Fiyat : €15,36(KDV Dahil)
İndirimli : €10,76(KDV Dahil)
Test2
15
:

Ağlatan Dualar

  • 320 Sayfa
  • 1. Hamur İthal Kağıt
  • 13,5x19,5cm Ebatında
  • Karton Kapak

"Ey âdemoğlu, duâ senden icâbet benden; istiğfar senden, bağışlamak benden, tevbe senden, kabul etmek benden, sa-bır senden fazlasıyla vermek benden, sabır senden, yardım benden... Ne istedin ki benden, sana vermedim."

İşte böyle buyuruyor Allah Teâlâ bir hadis-i kudside. Kulluk ile rububiyetin en geniş mânâda ve en kısa şekilde anlatımı ya-pılmıştır bu güzel sözlerle. İbâdetin özü duâdır, istemektir. Bu is-teyiş namazla ile en güzel sûretini bulmuştur. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede olduğu andır. 0 sırada kalbinden ne ge-çirirse hepsi kabul olunur. Yeter ki istemesini bilsin.

Duâ, sözlük itibarıyla çağırmak mânâsındadır. Dindeki mânâsı ise Allah'tan, belirli sözlerle, belirlenmiş vakitlerde, O'nun rızâsının dışına çıkmadan isteklerde bulunmaktır.

Duâ, bir kulluk vazifesidir, kulun kendi arzularını Rabbine bildirmesidir, benliğini terk etmesi, Rabbine yönelmesidir, O’nun verdiği nimetlere şükretmektir, kulluğunu öne çıkartmaktır, ima-nın gıdasıdır, çığlığını, yakarışını edeple Allah’a duyurmaktır, va- v

sıtasız Allah ile irtibata geçmektir, sevenin sevdiğine niyazıdır, merhamet dilemektir, ruhun cilasıdır, ibâdettir, kısacası;

"Duâ Mü’minin Silâhıdır."

Allah (celle celâlühü) buyuruyor ki:

"(Habibim] de ki: (Ey insanlar!] Sizin duâ ve ilticanız olma-saydı, Rabbim size değer verir miydi?" (Furkan Sûresi: 77)

Bu âyet-i celîle, duânın kıymetini ne kadar güzel ifade edi-yor. Duâsı ve ilticası olmayana Cenâb-ı Hakk’ın kıymet verme-diği beyân ediliyor. Zira duâ tanımaktır.

Allah (celle celâlühü] buyuruyor ki:

"(Habibim] kullarım beni sana sorunca (haber ver ki] işte ben yakınımdır. Bana duâ edince, ben o duâ edenin dâvetine icabet ederim. O hâlde onlar da benim dâvetime icabet ve bana imanda devam etsinler. Tâ ki (o sayede] doğru yola ulaşmış olalar."

( ğer senin dertlerine derman olacak, düştü- <3 günde seni kaldıracak, senin sırrını kendi sim gibi saklayacak bir arkadaş bulamaz-san, o zaman kendinle arkadaş ol!

Duânın Edepleri....................................................................................... 5

MEŞLUL DUASI................................................................................... 6

HİZBUL BAHR DUASI....................................................................... 7

Hacet-Dilek Duası................................................................................. 14

Dilek (Hacet) Gerçekleşmesi için Zikir.................................................. 14

Türkçe Dilek (Hacet) Duası................................................................... 15

Dilek (Hacet) Duası Kabulü İçin Nelere Dikkat Edilmeli..................... 15

Dilek (Hacet) Duası Hakkında Hadisler................................................ 16

Dilek (Hacet) Duası Hakkında Rivayetler............................................. 16

Abdest Duâları...................................................................................... 17

Eller Yıkanırken Okunacak Dua............................................................ 17

Ağıza su alırken okunacak duâ.............................................................. 17

Buruna Su Alırken Okunacak Dua........................................................ 18

Yüz yıkanırken okunacak dua............................................................... 18

Sağ kol yıkanırken okunacak dua.......................................................... 18

Sol kol yıkanırken okunacak dua........................................................... 19

Başa mesh edilirken okunacak dua........................................................ 19

Kulakları meshederken okunacak dua................................................... 19

Boyuna mesh edilirken okunacak dua................................................... 20

Sağ ayak yıkanırken okunacak dua....................................................... 20

Sol ayak yıkanırken okunacak dua........................................................ 20

Abdest Sonrası Okunan Dualar............................................................. 22

Kadr Suresi............................................................................................ 24

Ezan....................................................................................................... 25

Ezan Duası............................................................................................. 26

Namaz Duaları....................................................................................... 27

Ettehiyyatu Duası.................................................................................. 28

Rabbena Atina Duası............................................................................. 28

Kunut Duaları........................................................................................ 29

Salavat Duaları...................................................................................... 31

Namazdan Sonra Okunacak Dualar...................................................... 33

Her namazın arkasında okunacak dua................................................... 36

Namazların arkasından okunacak başka bir dua.................................... 37

Hz. Peygamber Namazdan Sonra Şöyle Dua Ederdi........................... 37

Hz. Peygamber Her Namazdan Sonra Şöyle Derdi............................ 38

Hz. Peygamber Namazdan Çıktıktan Sonra Şöyle Derdi..................... 38

Hz. Peygamber Sabah Namazını Kılınca Şöyle Derdi......................... 39

Ayet’el -Kürsi........................................................................................ 39

Namaz Niyetleri.................................................................................... 41

Peygamberlerin Duaları......................................................................... 49

Hz. Adem’in Duası............................................................................... 49

Hz. Nuh’un Duası................................................................................. 49

Hz. Lût’un Duası................................................................................... 50

Hz. Hûd’un Duası................................................................................. 50

Hz. Zekeriyya’nın Duası....................................................................... 50

Hz. Musa’nın Duası............................................................................... 51

Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in Duası....................................................... 51

Hz. İbrahim’in Duası............................................................................. 52

Hz. Muhammed (sav)’m Duası............................................................. 54

Salavât-ı Şerifler.................................................................................... 59

Salât-ı Ümmiye...................................................................................... 60

Salât-ı Münciye..................................................................................... 60

Salât-ı Tefriciyye................................................................................... 61

Salât-ı Fethiye....................................................................................... 62

Sabah Akşam Okunan Dualar............................................................... 64

Sabah Uykudan Kalkınca Okunacak Dua............................................. 65

Her Sabah Okunacak Dua..................................................................... 65

Sabahladığında Okunacak Dua............................................................. 65

Sabah ve Akşam 3 Kere Okunacak Dua............................................... 66

Sabahları Okunacak Dua....................................................................... 66

Sabahları Okunacak Dua....................................................................... 67

Güneş Doğduğunda Yapılacak Dua..................................................... 68

Sabahladığında Okunacak Dua............................................................. 69

Sabah Vaktinde Şu Dua Okunur........................................................... 69

Sabahlandığı ve Akşamlandığı Zaman Şu Dua Okunur....................... 70

Sabahlandığmda Şu Dua Okunur.......................................................... 70

Sabahlandığmda ve Akşamlandığmda Şu Dua Okunur....................... 71

Sabah-Akşam Şu Dua Okunur.............................................................. 71

Vitirden Sonra Okunacak Dua.............................................................. 72

Yatarken Okunacak Dualar................................................................... 73

Yatağa Yatarken Okunur...................................................................... 73

Yatağa Yatarken Okunacak Başka Bir Dua.......................................... 73

Yatağa Yatarken Okunacak Dua.......................................................... 74

Gece Uyanınca Okunacak Dualar......................................................... 77

V >

................. * * * * * y * *■■■■ ve mdash; 317............................. * ve mdash;

__ ve mdash;J


Uykuda Korkulduğunda Okunacak Dua.............................................. 78

Gece Uyanıp Evinden Dışarı Çıkan Kimsenin Okuyacağı Dua............ 79

İstihare Duası......................................................................................... 80

Rızık Genişliği İçin Dualar............................... >................................. 82

Borçtan Kurtulma Duası........................................................................ 84

Cenaze Duaları...................................................................................... 85

Cenaze Namazı...................................................................................... 85

Eğer Çocuk Cenazesi ise Şu Dua Okunur............................................. 87

Hz. Peygamber (sav) Kıldırdığı Bir Cenaze Namazında Şöyle Dua Etmiştir... 87 Hz. Peygamber Bir Cenaze Namazından Sonra Şöyle Dua Etmiştir 88

Her Cenazede Okunacak Dua............................................................... 89

Cenaze Kabre Konulurken Şöyle Denilir.............................................. 89

Telkin Duası........................................................................................... 89

Kabir Ziyaretinde Okunan Dua............................................................. 91

Yağmur Duaları..................................................................................... 92

İmam-ı Şafi’nin Yağmur Duası............................................................. 93

Yağmur Yağdığı Zaman Okunan Başka Bir Dua................................. 94

Yağmur Yağdığında Okunacak Diğer Bir Dua..................................... 95

Şifa ve Hacet Duaları............................................................................ 96

Bir Şeyden Hoşlanılmadığmda Okunan Dua........................................ 96

Bir Hastalığa Yakalandığında Okunan Dua.......................................... 96

Uykusunda Korkan Kimsenin Okuyacağı Dua..................................... 97

Kıymetli Bir Hacet Duası...................................................................... 97

Zararlı Şeylerden Korunma Duası......................................................... 98

Böcek ve Haşerat Sokmasına Karşı Okunacak Dua.............................. 98

Çok Sıkıntı Anında Okunacak Şifa Duası............................................. 99

Üzüntüyü İzale Edecek Şifa Dua.......................................................... 99

Bir Şey Kaybolduğunda Okunacak Dua............................................. 100

Rızkın Bereketlenmesi İçin Okunacak Dua......................................... 100

Fakirlikten Kurtulmak İçin Lazım Olan Bir Hacet Duası................... 101

Şerden Korunmak İçin Okunacak Dua............................................... 102

Cebrail (as)in Peygamberimize Okuduğu Şifa Duası.......................... 102

Muhtelif Dualar................................................................................... 104

Baş Ağrısı İçin Okunacak Dua............................................................ 104

Kötü Huydan Korunmak İçin Okunan Dua........................................ 104

Kabir Azabından Kurtulmak İçin Yapılacak Dua............................... 105

Afetlerden Kurtulmak İçin Okunan Dua............................................. 105

Bir Sebze veya Meyve Görüldüğünde Okunacak Dua....................... 106

Hiddetlenildiğinde Okunacak Dua..................................................... 106

Gök Gürültüsü İşitildiğinde Okunacak Dua....................................... 107

Kenzü-1 Arş Duası.............................................................................. 107

-Ezberde ve Hatırda Tutma Duası....................................................... 112

Yolculuktan Dönen Kişinin Şöyle Dua Etmesi Güzel Olur................ 114

Sakal Duası.......................................................................................... 115

Bir Kimse Aynaya Baktığı Zaman Şöyle Dua Etmelidir.................... 117

Kulağı Çınlayan Kimse, Hz. Peygambere (sav) Salat ve Selam Getirip Şöyle Demelidir.. 117

Savaşa Giden Kişi Şöyle Dua Etmelidir............................................. 117

Resulullah (sav) Savaş Esnasında Şöyle Dua Ederdi.......................... 118

Yolculuğa Çıkıldığında Yapılacak Dua.............................................. 118

Hz. Peygambere (sav) Yemek Takdim Edildiğinde Şöyle Dua Ederdi ..119

Yemekten Sonra Okunacak Dua......................................................... 120

Bir Toplantı Sırasında ve Toplantıdan Kalkıldığında Okunacak Dua. 120

Çarşıya Girildiğinde Okunacak Dualar............................................... 121

Uyku Tutmadığı Zaman Okunacak Dua............................................. 121

Öfkelenen Kinse Şöyle Dua Etmelidir................................................ 122

Rüzgâr Eserken de Şöyle Dua Edilmelidir.......................................... 122

Hayvanın Sırtına Oturulduğunda Okunacak Dua............................... 123

İyi Rüya Görmek İçin Okunacak Dua................................................ 123

Oruç Duaları........................................................................................ 124

Hilal Görüldüğünde Okunacak Dua................................................... 124

Recep Ayı Girdiğinde Şöyle Dua Edilir............................................. 124

İftar Vaktinde Okunan Dua.............................................................. 125

İftar Vaktinde Okunan Başka Bir Dua............................................... 125

Kadir Gecesinde Okunacak Dua......................................................... 125

HAC DUALARI................................................................................ 126

Hac İçin İhrama Girildiğinde Harem Bölgesi İçerisinde Şu Dua Yapılır ....126

Kâbe Görüldüğünde Şöyle Dua Edilir................................................ 127

Haceru-l-Esved’in İlk Olarak Selamlanması ve Tavafa Başlanması.... 128

Tavaftaki Dualar.................................................................................. 128

Her Şavtta Rükn-ü Yemani ve Haceru 1-Esved Arasında Okunacak Dua.. 134

Tavaf Bittikten Sonra Şu Dua-ı Şerif Okunur..................................... 134

Mültezem’de Okunan Dua.................................................................. 135

Hatimde Okunacak Dua...................................................................... 136

Say....................................................................................................... 137

Say Yaparken Okunan Dua................................................................. 137

Merve’ye Gelindiğinde Şu Dua Okunur............................................. 140

Safa İle Merve Arasında Hervele Yapılırken Okunan Dua................. 149

Mekkeden Arafat’a Çıkarken Okunacak Dualar................................. 150

Mina’dan Arafat’a Yüründüğü Zaman Yapılan Dua.......................... 150

Arafat’ta Okunan Dua........................................................................ 151

Arafat’ta Okunulan Başka Bir Dua..................................................... 152

Arafat’tan Müzdelife’ye Dönerken Müstehab Olan Dualar............... 154

Uykuda Korkulduğunda Okunacak Dua.............................................. 78

Gece Uyanıp Evinden Dışarı Çıkan Kimsenin Okuyacağı Dua............ 79

İstihare Duası......................................................................................... 80

Rızık Genişliği İçin Dualar............................... >................................. 82

Borçtan Kurtulma Duası........................................................................ 84

Cenaze Duaları...................................................................................... 85

Cenaze Namazı...................................................................................... 85

Eğer Çocuk Cenazesi ise Şu Dua Okunur............................................. 87

Hz. Peygamber (sav) Kıldırdığı Bir Cenaze Namazında Şöyle Dua Etmiştir... 87 Hz. Peygamber Bir Cenaze Namazından Sonra Şöyle Dua Etmiştir 88

Her Cenazede Okunacak Dua............................................................... 89

Cenaze Kabre Konulurken Şöyle Denilir.............................................. 89

Telkin Duası........................................................................................... 89

Kabir Ziyaretinde Okunan Dua............................................................. 91

Yağmur Duaları..................................................................................... 92

İmam-ı Şafi’nin Yağmur Duası............................................................. 93

Yağmur Yağdığı Zaman Okunan Başka Bir Dua................................. 94

Yağmur Yağdığında Okunacak Diğer Bir Dua..................................... 95

Şifa ve Hacet Duaları............................................................................ 96

Bir Şeyden Hoşlanılmadığmda Okunan Dua........................................ 96

Bir Hastalığa Yakalandığında Okunan Dua.......................................... 96

Uykusunda Korkan Kimsenin Okuyacağı Dua..................................... 97

Kıymetli Bir Hacet Duası...................................................................... 97

Zararlı Şeylerden Korunma Duası......................................................... 98

Böcek ve Haşerat Sokmasına Karşı Okunacak Dua.............................. 98

Çok Sıkıntı Anında Okunacak Şifa Duası............................................. 99

Üzüntüyü İzale Edecek Şifa Dua.......................................................... 99

Bir Şey Kaybolduğunda Okunacak Dua............................................. 100

Rızkın Bereketlenmesi İçin Okunacak Dua......................................... 100

Fakirlikten Kurtulmak İçin Lazım Olan Bir Hacet Duası................... 101

Şerden Korunmak İçin Okunacak Dua............................................... 102

Cebrail (as)in Peygamberimize Okuduğu Şifa Duası.......................... 102

Muhtelif Dualar................................................................................... 104

Baş Ağrısı İçin Okunacak Dua............................................................ 104

Kötü Huydan Korunmak İçin Okunan Dua........................................ 104

Kabir Azabından Kurtulmak İçin Yapılacak Dua............................... 105

Afetlerden Kurtulmak İçin Okunan Dua............................................. 105

Bir Sebze veya Meyve Görüldüğünde Okunacak Dua....................... 106

Hiddetlenildiğinde Okunacak Dua..................................................... 106

Gök Gürültüsü İşitildiğinde Okunacak Dua....................................... 107

Kenzü-1 Arş Duası.............................................................................. 107

Hz. Peygamber Namazdan Sonra Şöyle Dua Ederdi........................... 37

Hz. Peygamber Her Namazdan Sonra Şöyle Derdi............................ 38

Hz. Peygamber Namazdan Çıktıktan Sonra Şöyle Derdi..................... 38

Hz. Peygamber Sabah Namazını Kılınca Şöyle Derdi......................... 39

Ayet’el -Kürsi........................................................................................ 39

Namaz Niyetleri.................................................................................... 41

Peygamberlerin Duaları......................................................................... 49

Hz. Adem’in Duası............................................................................... 49

Hz. Nuh’un Duası................................................................................. 49

Hz. Lût’un Duası................................................................................... 50

Hz. Hûd’un Duası................................................................................. 50

Hz. Zekeriyya’nın Duası....................................................................... 50

Hz. Musa’nın Duası............................................................................... 51

Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in Duası....................................................... 51

Hz. İbrahim’in Duası............................................................................. 52

Hz. Muhammed (sav)’m Duası............................................................. 54

Salavât-ı Şerifler.................................................................................... 59

Salât-ı Ümmiye...................................................................................... 60

Salât-ı Münciye..................................................................................... 60

Salât-ı Tefriciyye................................................................................... 61

Salât-ı Fethiye....................................................................................... 62

Sabah Akşam Okunan Dualar............................................................... 64

Sabah Uykudan Kalkınca Okunacak Dua............................................. 65

Her Sabah Okunacak Dua..................................................................... 65

Sabahladığında Okunacak Dua............................................................. 65

Sabah ve Akşam 3 Kere Okunacak Dua............................................... 66

Sabahları Okunacak Dua....................................................................... 66

Sabahları Okunacak Dua....................................................................... 67

Güneş Doğduğunda Yapılacak Dua..................................................... 68

Sabahladığında Okunacak Dua............................................................. 69

Sabah Vaktinde Şu Dua Okunur........................................................... 69

Sabahlandığı ve Akşamlandığı Zaman Şu Dua Okunur....................... 70

Sabahlandığmda Şu Dua Okunur.......................................................... 70

Sabahlandığmda ve Akşamlandığmda Şu Dua Okunur....................... 71

Sabah-Akşam Şu Dua Okunur.............................................................. 71

Vitirden Sonra Okunacak Dua.............................................................. 72

Yatarken Okunacak Dualar................................................................... 73

Yatağa Yatarken Okunur...................................................................... 73

Yatağa Yatarken Okunacak Başka Bir Dua.......................................... 73

Yatağa Yatarken Okunacak Dua.......................................................... 74

Gece Uyanınca Okunacak Dualar......................................................... 77

V >

................. * * * * * y * *■■■■ ve mdash; 317............................. * ve mdash;

__ ve mdash;J


Uykuda Korkulduğunda Okunacak Dua.............................................. 78

Gece Uyanıp Evinden Dışarı Çıkan Kimsenin Okuyacağı Dua............ 79

İstihare Duası......................................................................................... 80

Rızık Genişliği İçin Dualar............................... >................................. 82

Borçtan Kurtulma Duası........................................................................ 84

Cenaze Duaları...................................................................................... 85

Cenaze Namazı...................................................................................... 85

Eğer Çocuk Cenazesi ise Şu Dua Okunur............................................. 87

Hz. Peygamber (sav) Kıldırdığı Bir Cenaze Namazında Şöyle Dua Etmiştir... 87 Hz. Peygamber Bir Cenaze Namazından Sonra Şöyle Dua Etmiştir 88

Her Cenazede Okunacak Dua............................................................... 89

Cenaze Kabre Konulurken Şöyle Denilir.............................................. 89

Telkin Duası........................................................................................... 89

Kabir Ziyaretinde Okunan Dua............................................................. 91

Yağmur Duaları..................................................................................... 92

İmam-ı Şafi’nin Yağmur Duası............................................................. 93

Yağmur Yağdığı Zaman Okunan Başka Bir Dua................................. 94

Yağmur Yağdığında Okunacak Diğer Bir Dua..................................... 95

Şifa ve Hacet Duaları............................................................................ 96

Bir Şeyden Hoşlanılmadığmda Okunan Dua........................................ 96

Bir Hastalığa Yakalandığında Okunan Dua.......................................... 96

Uykusunda Korkan Kimsenin Okuyacağı Dua..................................... 97

Kıymetli Bir Hacet Duası...................................................................... 97

Zararlı Şeylerden Korunma Duası......................................................... 98

Böcek ve Haşerat Sokmasına Karşı Okunacak Dua.............................. 98

Çok Sıkıntı Anında Okunacak Şifa Duası............................................. 99

Üzüntüyü İzale Edecek Şifa Dua.......................................................... 99

Bir Şey Kaybolduğunda Okunacak Dua............................................. 100

Rızkın Bereketlenmesi İçin Okunacak Dua......................................... 100

Fakirlikten Kurtulmak İçin Lazım Olan Bir Hacet Duası................... 101

Şerden Korunmak İçin Okunacak Dua............................................... 102

Cebrail (as)in Peygamberimize Okuduğu Şifa Duası.......................... 102

Muhtelif Dualar................................................................................... 104

Baş Ağrısı İçin Okunacak Dua............................................................ 104

Kötü Huydan Korunmak İçin Okunan Dua........................................ 104

Kabir Azabından Kurtulmak İçin Yapılacak Dua............................... 105

Afetlerden Kurtulmak İçin Okunan Dua............................................. 105

Bir Sebze veya Meyve Görüldüğünde Okunacak Dua....................... 106

Hiddetlenildiğinde Okunacak Dua..................................................... 106

Gök Gürültüsü İşitildiğinde Okunacak Dua....................................... 107

Kenzü-1 Arş Duası.............................................................................. 107

-Ezberde ve Hatırda Tutma Duası....................................................... 112

Yolculuktan Dönen Kişinin Şöyle Dua Etmesi Güzel Olur................ 114

Sakal Duası.......................................................................................... 115

Bir Kimse Aynaya Baktığı Zaman Şöyle Dua Etmelidir.................... 117

Kulağı Çınlayan Kimse, Hz. Peygambere (sav) Salat ve Selam Getirip Şöyle Demelidir.. 117

Savaşa Giden Kişi Şöyle Dua Etmelidir............................................. 117

Resulullah (sav) Savaş Esnasında Şöyle Dua Ederdi.......................... 118

Yolculuğa Çıkıldığında Yapılacak Dua.............................................. 118

Hz. Peygambere (sav) Yemek Takdim Edildiğinde Şöyle Dua Ederdi ..119

Yemekten Sonra Okunacak Dua......................................................... 120

Bir Toplantı Sırasında ve Toplantıdan Kalkıldığında Okunacak Dua. 120

Çarşıya Girildiğinde Okunacak Dualar............................................... 121

Uyku Tutmadığı Zaman Okunacak Dua............................................. 121

Öfkelenen Kinse Şöyle Dua Etmelidir................................................ 122

Rüzgâr Eserken de Şöyle Dua Edilmelidir.......................................... 122

Hayvanın Sırtına Oturulduğunda Okunacak Dua............................... 123

İyi Rüya Görmek İçin Okunacak Dua................................................ 123

Oruç Duaları........................................................................................ 124

Hilal Görüldüğünde Okunacak Dua................................................... 124

Recep Ayı Girdiğinde Şöyle Dua Edilir............................................. 124

İftar Vaktinde Okunan Dua.............................................................. 125

İftar Vaktinde Okunan Başka Bir Dua............................................... 125

Kadir Gecesinde Okunacak Dua......................................................... 125

HAC DUALARI................................................................................ 126

Hac İçin İhrama Girildiğinde Harem Bölgesi İçerisinde Şu Dua Yapılır ....126

Kâbe Görüldüğünde Şöyle Dua Edilir................................................ 127

Haceru-l-Esved’in İlk Olarak Selamlanması ve Tavafa Başlanması.... 128

Tavaftaki Dualar.................................................................................. 128

Her Şavtta Rükn-ü Yemani ve Haceru 1-Esved Arasında Okunacak Dua.. 134

Tavaf Bittikten Sonra Şu Dua-ı Şerif Okunur..................................... 134

Mültezem’de Okunan Dua.................................................................. 135

Hatimde Okunacak Dua...................................................................... 136

Say....................................................................................................... 137

Say Yaparken Okunan Dua................................................................. 137

Merve’ye Gelindiğinde Şu Dua Okunur............................................. 140

Safa İle Merve Arasında Hervele Yapılırken Okunan Dua................. 149

Mekkeden Arafat’a Çıkarken Okunacak Dualar................................. 150

Mina’dan Arafat’a Yüründüğü Zaman Yapılan Dua.......................... 150

Arafat’ta Okunan Dua........................................................................ 151

Arafat’ta Okunulan Başka Bir Dua..................................................... 152

Arafat’tan Müzdelife’ye Dönerken Müstehab Olan Dualar............... 154

Müzdelife’de Müstehab Olan Dualar.................................................. 154

Kurban Bayramı Günü Müstehab Olan Zikirler.................................. 155

Şeytan Taşlarken Okunan Dua............................................................ 156

Kurban Kesim Anında Şöyle Dua Yapılır........................................... 156

Saç Tıraşında Yapılacak Dua............................................................... 157

Tıraş Olduktan Sonra Okunacak Dua.................................................. 158

Veda Tavafından Sonra Okunan Dua................................................. 158

Resulullah’m Kabrinde Yapılan Dua.................. ,............................... 159

Salih Zatların Dualar........................................................................... 161

Hz. Hızır’ın Duası............................................................................... 161

Hz. Aişe’nin Duası.............................................................................. 162

Hz. Veysel Karani’nin Duası............................................................... 163

Hz. Fatıma’nın Duası........................................................................... 165

îmam-ı Azam’ın Duası......................................................................... 166

Hz. Ebubekir’in Duası......................................................................... 167

İbrahim Ethem’in Duası....................................................................... 170

Büreyde El-Eslemi’nin Duası.............................................................. 172

Haşan Eş-Şazeli’nin Duası................................................................... 173

Kubeys B. Muharikin Duası................................................................ 174

Hz. Mevlana’nın Duası........................................................................ 175

Ebu Derda’nın Duası........................................................................... 176

Ma’ruf-u Kerhi’nin Duası.................................................................... 177

Hz. Ali’nin Duası................................................................................. 178

İmam-ı Gazalinin Duası....................................................................... 180

Utbet’ül Gulam’ın Duası..................................................................... 183

Süleyman B. Mutemer’in Duası........................................................... 184

Fuzuli’nin Münacaatı........................................................................... 186

Cuma Namazı ve Duaları..................................................................... 187

Cuma Hutbesi Duaları......................................................................... 192

Cuma Hutbesi Farzdır ve Bu Hutbenin Farzları da İkidir................... 192

Hatip, Minberin Önüne Geldiğinde Şu Duayı Okur........................... 193

Minberin 3. Basamağında Okunacak Dua........................................... 193

Minberin 7. Basamağında Okunacak Dua........................................... 194

BİRİNCİ HUTBE............................................................................... 195

İKİNCİ HUTBE................................................................................. 198

HATİM DUASI.................................................................................. 200

Hafızlık Törenlerinde Okunacak Dua.................................................. 203

Esmau 1-Hüsna.................................................................................... 207

ESMAÜ’L-HÜSNA’NIN MANASI................................................. 208

Kur’an-ı Kerim’in 114 Sûresindeki Sırlar............................................ 307

Benzer Ürünler
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.