Akidetul Geylaniyye Abdulkadir el-Geylaninin Akidesi (003499)

İndirim Oranı : %30 İndirim
Fiyat : €19,12(KDV Dahil)
İndirimli : €13,38(KDV Dahil)
Test2
15
:

Akidetu'l Geylaniyye  Abdulkadir el-Geylani'nin Akidesi


 • Çevirmen: Seyfullah Erdoğmuş
 • Yayın Tarihi 2011-05-01
 • ISBN 9944742313
 • Baskı Sayısı 1. Baskı
 • Dil TÜRKÇE
 • Sayfa Sayısı 254
 • Cilt Tipi Karton Kapak
 • Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
 • Boyut 13.5 x 21 cm

MUKADDİME

Şüphesiz hamd yalnız Allah’adır. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amel-lerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırız. Allah’ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. O’nun saptırdığını da kimse doğ-ru yola iletemez. Şehadet ederim ki, Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed Allah’ın kulu ve Rasûlüdür.

"Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkmak gerekir-se öyle korkun ve siz ancak müslümanlar olarak ölünüz." (Al-i İmran; 3/103)

"Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadın türe-ten Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden di-leklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir." (en- Nisâ; 4/1)

"Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve dosdoğru söz söyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin, günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah’a ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur." (el- Ahzâb; 33/70-71)

Bundan sonra, Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah’ın Kelâm'ı, yolların en hayırlısı Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Her sonradan çıkarılan şey bid’attir ve her bid’at sapıklıktır. Her sapıklık ta ateştedir.

Şeyh Abdulkadir el-Geylani rahimehullah kendi asrında ilmi, takvası, ahlâkı, zahidliği ve irşadı ile meşhur olmuş, lâkin sonraki dönemlerde daha çok sufiler tarafından benimsenir olmuştur. Oysaki bahsi geçen bu sufiler, Şeyh Abdulkadir’in akidesinden uzaklaşarak Cehmiyye’ye yaklaşmışlar, Selefi Salihin'in akidesinde olmayan bazı itikadlara sahip olmuşlar, Şeyhin ruhaniyetinden istimdad ederek tevhidi bozmuşlar ve şeyhin hayatı döneminde karşı çıktığı musiki gibi unsurları kabullenerek hem akidede hem de amelde tamamen farklı bir yol tutmuşlardır.

Bu çalışmamda büyük ölçüde Dr. Said b. Musfir b. Mufer- rih el-Kahtanî’nin "eş-Şeyh Abdulkadir el-Ceylani ve ve Acirc;râuhu’l- İtikadiyye ve’s-Sufiyye" adlı eserinden istifade ederek, Şeyh Abdulkadir el-Geylani’nin eserlerinde ortaya koyduğu akidesi ile diğer Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat alimlerinin akidesini kar-şılaştırmaya çalıştım. Çalışmanın başına, Şeyh Abdulkadir’in hayatı ve menkıbelerine dair yazdığım eserden özet sundum.

Tevfik Allah Azze ve Celle’dendir.

Ebu Muaz, Seyfullah el-Çubukâbâdî

İÇİNDEKİLER

MUKADDİME 9

Şeyh Seyyid Ebu Muhammed ABDULKADİR EL-GEYLANİ 11

İsmi ve Nesebi 11

Künyesi ve Lâkabı: 12

Doğumu: 12

Çocukluk Dönemi: 12

İlim Talebi: 14

Hocaları: 14

Öğrencileri: 19

Alimlerin Övgüleri 21

Eserleri: 27

Vefatı: 33

Akide Konusunda İstikâmet Sahibi Oluşu 33

Akidesi Hakkında Bir Şüphenin Giderilmesi 34

Kelâm ve Felsefe’den Sakındırması 37

Kitap ve Sünnete Sarılmayı Tavsiye Ederdi 39

İlim Öğrenmeden İbadeti Hoş Görmezdi 42

İlim Meclisleri 42

Öğrencilerine Nasihati 44

Çalgılı Zikir Meclisleri İle Alâkası Olmamıştır. 45

Çocukları: 45

Şeyh Abdulkadir Yoluyla Elimize Ulaşan İsnad Zinciri 51

Akideyi Açıklamada Şeyh Abd. el-Geylanî’nin Menheci 53

BİRİNCİ BÖLÜM

İMAN 61

İMANIN TARİFİ: 61

İMANIN ARTMASI VE EKSİLMESİ 63

İMAN İLE İSLAM ARASINDAKİ FARK: 66

İMANDA İSTİSNA 67

BÜYÜK GÜNAH İŞLEYENİN HÜKMÜ 71

İKİNCİ BÖLÜM

TEVHİD 77

RUBUBİYET TEVHİDİ 77

RASULLER VE RUBUBİYET TEVHİDİNE DAVET: 78

EHL-İ SÜNNET VE’L-CEMAATE GÖRE 81

RUBUBİYET TEVHİDİNİN DELİLLERİ 81

FITRAT DELİLİ 82

YARATILIŞ DELİLİ 85

MUCİZELERİN DEL ve Acirc;LETİ 87

ULUHİYYET TEVHİDİ 88

İBADETİN KABULÜNÜN ŞARTLARI 95

İBADET ÇEŞİTLERİNDEN BAZILARI 99

DUA 99

TEVEKKÜL 100

KORKU VE ÜMİT 102

TEVHİDİ BOZAN ŞEYLER 104

ŞİRK TÜRLERİNDEN BAZILARI 107

TIYERA (UĞURSUZ SAYMAK) 107

ALLAHTAN BAŞKASI ADINA YEMİN ETMEK 112

RUKYE 113

TEMAİM (NAZARLIK VE MUSKALAR) 114

İSİM VE SIFAT TEVHİDİ 118

İSİM VE SIFATLARIN İSPATI KONUSUNDA

ŞEYH ABDULKADİR’İN MENHECİ 122

Selefin İspat Konusunda Tutumları: 123

Selefin Tenzih Konusunda Tutumları 125

Keyfiyeti İdrak Edememek: 126

ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİNİN SAYISI 127

ALLAH AZZE VE CELLE, KENDİSİNİ VASFETTİĞİ 130

SIFATLARDAN BAŞKASIYLA VASFEDİLEBİLİR Mİ? 130

ZATÎ SIFATLAR 132

 1. İki El 132
 2. Ayak Sıfatı 133
 3. Parmaklar 135
 4. Uluvv Sıfatı 136

FİİLÎ SIFATLAR 142

1- İstiva 142

2- Nüzul Sıfatı 149

3- Kelâm Sıfatı: 152

"Muhakak ki Allah ve Acirc;dem'i Sureti Üzere Yaratmıştır" Hadisi: 153

Kur’an Allah Azze ve Celle'nin İndirilmiş Kelâmıdır. 156

KUR'AN’IN MAHLÛK OLDUĞUNU SÖYLEYENE 159

K ve Acirc;FİR HÜKMÜ VERİLMESİ 159

ALLAH AZZE VE CELLE'NİN GÖRÜLMESİ 170

SAHABENİN SÖZLERİ 171

T ve Acirc;BİÎNİN SÖZLERİ 171

EHL-İ SÜNNET İMAMLARININ SÖZLERİ 171

EHL-İ SÜNNET VE’L-CEMAATİN RÜ’YETE DAİR DELİLLERİ 174

RÜ'YETİ İNK ve Acirc;R EDENLERİN ŞÜPHELERİNİN REDDİ 177

NEBİ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’İN

RABBİ AZZE VE CELLE'Yİ DÜNYADA GÖRMESİ 180

KAZA VE KADER 181

Kader: 181

Sahabenin sözleri: 182

Tabiînin sözleri: 183

KAZA VE KADERE İMANIN DELİLLERİ 183

Sünnetten Deliller: 184

Kadere imanın mertebeleri: 185

KULLARIN FİİLLERİ 187

KADER KONUSUNDA SAPAN FIRKALAR 190

MUHAMMED SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’İN

NÜBÜVVETİNE İMAN 196

NEBİ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM İNSANLARA VE CİNLERE GÖNDERİLMİŞTİR 198

MUCİZELERİ VE NÜBÜVVET DELİLLERİ 199

Birincisi: Kur’an-ı Kerim 199

İkincisi: Parmaklarından Su Fışkırması 200

Üçüncüsü: Az Yemeğin Çoğaltılması 201

Dördüncüsü: Zehirli Etin Konuşması 203

Beşincisi: Ayın Yarılması 204

Akıncısı: Hurma Kütüğünün İnlemesi 204

Yedincisi: Devenin Konuşması 205

Sekizincisi: Ağacın Yürüyüp Gelmesi 206

AHİRET GÜNÜ 206

KABRİN AZABI VE NİMETLERİ, KABİR SUALİ,

MÜNKER VE NEKİR 206

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin Delilleri: 208

Sünnetten Deliller: 209

RUHLARIN KARARG ve Acirc;HI 211

Bir Şüphe ve Reddi: 213

ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLİŞ 215

MAKAMU’L-MAHMUD 216

ŞEFAAT 219

ŞEFAATİN DELİLLERİ: 220

HAVZ 223

SIRAT: 226

MİZAN 228

CENNET VE CEHENNEM ..231

Birincisi: Cennet ve Cehennem Yaratılmış Olup

Şu An Mevcutturlar: 233

İkincisi: Cennet ve Cehennem Bâkidirler,

Asla Fani Olmazlar: 236

Üçüncüsü: Vaad Edilen Cennet ve Acirc;dem ve Havva’nın

İçinde Bulunduğu Cennettir 243

Dördüncüsü: Mu'tezile Cennet ve Cehennemin

Şu an Mevcut Olduğunu İnkâr Etmiştir: 249

Beşincisi: Mutezile’nin Cennete Giremeyecekleri 251

Benzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.