Büyüklerin Duaları-1375 (001185)

Fiyat : €2,53  + KDV
KDV Dahil : €3,01
Test2
15
:

BÜYÜKLERİN DUALARI

  • Cilt Durumu        :              Ciltsiz
  • Basım Tarihi :              2011
  • Basım Yeri :              Türkiye / İstanbul
  • Boyutlar :              14,00 x 21,00 cm
  • Basım Dili :              Türkçe
  • Kağıt Tipi :              Hamur
  • Sayfa Sayısı :              187
  • Barkod :              9786056147050

Kulun Rabb’ine en yakın olduğu an secde anıdır. Çünkü secde anı tam bir teslimiyetle iç alemin Rabbe arzıdır, teslimiyetidir. Yani duadır.

Dua bir çıkıştır. Dua bir rahatlamadır. Dua bir teslimiyettir. Dua bir mahviyettir. Dua yanlızlığı paylaşmadır. Dua Râb ile beraber olduğunun ilânıdır. Dua şeytanla bütün köprüleri yıkmaktır. Dua nefse bir çeki düzen vermektir. Dua namazdır, çünkü namaz duadır. Dua bir hac dır, dua Mekke’yi görmedir, Dua Medine’de Efendiler Sultanını ziyarettir. Dua ondört asırlık bir ilmin zekatıdır. En güzel ve en özlü ifade ile duamız olmasaydı neye yarardık...
Bu çalışmamızda büyük alimlerin yakarışlarına yer vermeye çalıştım onların temiz dudaklarından dökülen sözler sağlam bir imanın, saadetin, tevbenin, İhlasın, ilmin bir yansımasıdır. Tevekkülün, teslimiyetin, rızanın ilanıdır. Gayriden vazgeçişin, Allah ile yakınlığının secdede ifadesidir. Büyük zâtlar böyle yalvarmışlar, böyle ağlamışlar. Seherlerde göz yaşlarını avuçlarına dökmüşler. Hiçbirimizin aklına, ufkuna ulaşmayan yakarışlarla ona yol bulmaya çalışmışlar. Onlar bilenlerdi, görenlerdi, duyan, hissedenlerdi. Onların yakarışı ile bizden birimizin yakarışı, daha doğrusu dua ufku bir olabilir mi? Sanırım çoğumuz evet diyemeyiz. Rabbim bizi bu zirve insanlardan ders alanlardan eylesin.

Hiç şüphe yok ki en güzel dua içten gelen, yapmacıksız, hesapsız olandır. Ama en güzel dua fiili duadır. Allah’a teslimiyet ve ibadettir, ibadetle bezenmiş bir duadan daha güzel, daha rahatlatıcı ne olabilir ki...

Dua ile kalın ve lütfen duanıza bizleri de ortak edin.

BÜYÜKLERİN DUALARI

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu

İçindekiler

Önsöz 15

Peygamber Duaları 17

Uhud Savaşı Sonrası Peygamberimiz (s.a.v)’in Duâsı 17

Taif Dönüşü Duâ 18

Allah Resulünün Hicret Öncesi Duâsı 18

Hz.Peygamber’in Rüyada Öğrettiği Duâ 19

Hz. Peygamberimiz’in Duâsı 19

Hz. Peygamberler’in Teşbihi ı 20

Peygamberimiz’in Hz. Ebubekir e Öğrettiği Duâ 20

Peygamberimiz’in Kâfire Duâsı 20

Hz. İbrahim’in Duâsı 21

Hz. İbrahim’in Duâsı 21

Hz. İbrahim (a.s.)’in Teşbihi 21

Hz. İbrahim’in Duâsı 21

Hz. İbrahim’in Duâsı 21

Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in Duâsı 22

Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in Duâsı 22

Hz. İbrahim’in Duâsı 22

Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in Duâsı 22

Hz. İbrahim’in Dualarından 22

Kıyamet Gününün Dehşetinden Korunmak İçin Okunacak Duâ 23

Kötülüklerin Yayıldığı Dönemlerde Esenlik İçin Okunacak Duâ 23

Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in Duâları23

Hz. İsa’nın Duâsı 23

Hz. İsa’nın Duâsı 24

Hz. İsa (a.s.)’nın Teşbihi 24

Hz. İsa’nın Duâsı 24

Hz. İsa’nın Havarileri İçin Yaptığı Duâ 24

Hz. Hızır’ın Duâsı 25

Hz. Yakub’un Oğluna Okuduğu Duâ 25

Hz. ve Acirc;dem’in Duâsı 25

Hz. ve Acirc;dem’in Duâları 25

Hz. ve Acirc;dem ve Hz. Havva’nın Duâsı 26

Hz. Nuh’un Duâlarından 26

Hz. İshak (a.s.)’ın Teşbihi 27

Hz. Eyüb (a.s.) un Teşbihi 27

Hz. Salih (a.s.)’in Teşbihi 27

Hz. Yunus (a.s.)’un Teşbihi 27

Hz. Yunusun Duâsı 27

Hz. Yusuf’un Duâsı 28

Zina ve Benzerî Bir Günaha Girmekten

Korkulduğunda Okunacak Duâ 28

Hz. Yusuf (a.s.)’un Teşbihi 28

Hz. Yûsuf’un Duâsı 28

Hz. Yahya (a.s.)’nın Teşbihi 28

Hz. Harun (a.s.)’un Teşbihi 28

Hz. Musa’nın Duâsı 29

Hz. Musa’nın Duâsı 29

Hz.Musa’nın Duâsı 29

Hz. Musa’nın Kavminin Duâsı 29

Hz. Musa’nın Duâsı 29

Müminlerin Duâsı 29

Hz. Musa’nın Duâlarından 30

Kötülüklerden Çıkış Yolu Daraldığında Okunacak Duâ 30

Ailenin Kurtuluşu İçin Okunacak Duâ 30

Zor Bir İşe Başladığında Okunacak Duâ 30

Bir Günahın Ardından Pişmanlıkla Okunacak Duâ 31

Kötülüklerden Korunmak İçin Okunacak Duâ 31

Fakirlikten Korunmak İçin Okunacak Duâ 31

inancı Olmayan Zâlim Kişiden Korunmak İçin Okunacak Duâ 31

Sabır ve Direnç İçin Okunacak Duâ 31

Hz. Süleyman’ın Duâsı 32

Hz. Süleyman’ın Duâsı - 32

Hz. Süleyman’ın Duâsı 32

Hz. Süleyman’ın Duâsı 32

Hz. Lut’un Duâsı 32

Hz. Lut’un Duâsı 32

Hz. Lût’un Duâsı 32

Hz. Davud ve Hz. Süleyman’ın Duâsı 32

Hz. Zekeriya’nın Duâsı 33

Hz. Zekeriya’nın Duâsı 33

Hz. Zekeriya’nın Duâlarından 33

Hz. Hûd’un Duâsı 33

Hz. Şuayb’ın Duâsı 33

Hz. Şuayb’ın Duâsı 34

Hz. Tâlut’un (İhlâs Sahibi Olan) Askerlerinin, Düşmanla Karşılaştıklarında Yaptıkları Dua 34

BÜYÜKLERİN DUALARI

Dört Halifenin Duaları 35

Hz. Ebubekir’in Duâsı 36

Hz. Ebubekir’in Duâsı 37

Hz. Ebubekir’in Yakarışı 38

Hz. Ebubekir’in Duâlarından 39

Hz. Ebubekir’in Duâsı 40

Hz. Ebubekir’in Duâsı 40

Hz. Ali’nin Yakarışı 40

Hz. Ali’nin Fakirlik Duâsı ; 42

Hz. Ali’nin Duâları 42

Hz. Ali’nin Cenazeyi Kabre Koyduktan Sonraki Duâsı 42

Hz. Ali’nin Başka Bir Duâsı 42

Hz. Ali’nin Duâları 43

Hz. Ali’nin Bir Güzel Duâsı 44

Hz. Ali’nin Kolaylık Duâsı 44

Hz. Ömer’in Duâları 45

Hz. Ömer’in Duâları 45

Sahabelerin Duâları 47

Hz. Avn B. Abdullah’ın Yakarışı 47

Hz. Büreyde El-Eslemi’nin Duâsı 54

Hz. Kubeyse B. Muharik’in Duâsı 55

Hz. Ebû Derdâ’nın Duâsı 55

Hz. Ebu Derda’nın Duâları 55

Hz. Muaz İbni Cebel’in Yaptığı Duâ 56

Hz. Hamza’nın Duâsı 56

Hz. Hamza’nın Duâsı 56

Hz. Câfer-i Sâdık’ın Duâsı 56

Hz. Haşan’ın Duâsı 56

Hanım Sahabelerin Duaları57

Hz. ve Acirc;işe’nin Duâsı 57

Hz. Fâtıma’nın Duâsı 58

Hz. Fatıma’nın Okuduğu Fakirlik Duâsı 58

Alimlerin ve Ariflerin Duâları 59

İmam Zeynel Abidin’in Duâsı _ 59

İmam Zeynel Abidin’in Duâsı 61

Hz. Mevlana’nın Duası 62

Hz. Mevlâna Celâleddin’in Dilinden Bir Duâ 62

Imam-ı Azam’ın Duâsı 63

İmam-ı Azam’ın Bir Duâsı 63

Imam-ı Azam’ın Duâsı 63

İmam-ı A’zam’ın Duâsı 64

Imam-ı A’zam’ın Duâsı 64

Imâm-ı A’zam’ın Manzum Münacatı Yakarışı 67

Imam-ı ve Acirc;zam’ın Duâsı 67

İsm-i A’zam Duâsı 68

Imam-ı Şafii’nin Duâsı 68

Imam-ı Şâfiî’nin Duâsı 68

imâm Şafiî’nin Duâsı * 69

imam Şafiî’nin Duâsı 69

Abdülkadir Geylânî’nin Salât ü Selâmı 70

Veysel Karanî’nin Duâsı 70

Veysel Karani’nin Duâsı 70

Hz. Ömer Bin Abdülâziz’in Duâsı 72

Hz. Zünnün El-Ehmiminin Bir Duâsı73

Hz. Amir Bin Abdullah’ın Duâsı 74

Hz. îbn-i Abbas’ın Öğrettiği Duâ 74

Hz. İbn-i Mesud’un Öğrettiği Duâ 75

Hz. Abdurrahman B. Avf’ın Duâsı 75

Hz. Abdullah B. Mesud’un Duâları 75

Hz. Muaz ile Bilal’in Duaları 76

Hz. Zeyd B. Ubade’nin Duâsı - 76

Hz. Sa’d B. Ubade’nin Duâsı - 76

Hz. Abdullah B. Ömer’in Duâları 77

Hz. Abdullah B. Abbas’ın Duâları - 77

Hz. Fadale B. Ubeyd’in Duâsı 77

Hz. Enes’in Duâsı 78

Hz. Muâz İbni Cebel’in Yaptığı Duâ 78

Hz. Enes İbn-i Mâlik’in Duâsı 78

Hz. Ukkaşe’nin Duâsı 78

Şa’vane Hanım Münacatında Şöyle Derdi 79

Büyük İslam Kadını Rabia’nın Duası 80

Saliha Bir Kadının Duâsı 80

İbn-i Teymiyye’nin Duası ve mdash; 80

İbn-i Kayyım El-Cevziyye Duası 81

Veysel Karani’nin Duası 81

Sadreddin Konevi Duası 81

İsmail Ankaravî Duası - 82

Mevlâna’nın Duası - 82

Molla Caminin Duası 83

Ahmed El-Alevî’nin Duası 83

Ahmed El-Alevi’nin Duası 84

Eşrefoğlu Rumî’nin Duası 84

Eşrefoğlu Divanının Duası 85

Gazzali’nin Duası 85

Ahmed Alevinin Duası 86

Sadi-i Şirazî’nin Duası 86

Nizaminin Duası 87

Niyazi-i Mısrî’nin Duası _ 87

Haşan Basri’nin Duası 87

Erzurumlu İbrahim Hakkının Duası88

Yahya B. Muaz Gece Şöyle Yakarırdı 88

Zeynilabidin’in Duâsı 89

Ma’ruf-u Kerhi’nin Duâsı 89

Utbetu’l-Gulâm’in Duâsı 90

Süleyman B. Mu’temer’in Duâsı 90

İbrahim B. Edhem’in Duâsı 91

İbrahim İbni Ethem’in Duası 93

Mevlana Halid’in Duası 93

Tehanevi’nin Duâsı 95

Yasey Bin Hasan’m Duâsı 95

İbrahim Ethem’in Duası 95

Gümüşhanevi’nin Duâsı 96

İmam Taberanî’nin Tevhid Hakkındaki Duâsı 96

Muhyiddin-i Arabi’nin Duâsı 97

Kadı Zekeriyyâ El-Ensârî’nin Yalvarışı 97

İbrahim Ethem’in Duâsı 97

Cüneyd-İ Bağdadî Hazretlerinin Duâsı 99

Bağdatlı Cüneyd’in Her Zaman Yaptığı Duâ 99

Muhyi’d-Din İbnu’l-Arabî Hz.lerinin Bir Duası 100

Bahâu’d-Dîn Muhammed’in Devamlı Okuduğu Duâlar 101

Muhammed Bahauddin’in Duası 111

Elmalı Hamdi Yazır’ın Duâsı 113

Şeyh Sünnüsi’nin Duâsı 114

Abdullah Verrak’ın Duâsı 114

Ali Vefanın Duâsı 114

Haşan Şazeli’nin Duâsı 115

İkbal’in Bir Yakarışı 116

İkbal’in Yakarışı 116

Büyük Alimlerin Gece Yakarışları 119

Dualarımız 163

Bahreynli Bir Müminin Duâsı 164

Gece Yakaranlardan ve mdash; _ 164

Bir Yüce Zât’ın Duâsı 165

Bahreynli Bir Mümin Duâsı 166

Kâbe’de Yalvaran Gencin Duâsı 166

Özel Duâlar 177

Bir Yere Girilip Çıkılırken Okunacak Duâ_ 177

Her Türlü Belâ ve Musibetten Korunmak İçin Okunacak Duâ 177

Sık Sık Okunacak Koruyucu Bir Duâ 177

Korku ve Daralma Anında Rahatlamak İçin Okunacak Duâ 178

Anlayış ve İlmin Artması İçin Okunacak Duâ 178

Kur’an-ı Kerim’de Geçen Salihlerin Duâlarından . ve mdash; 178

Allah’a Teslimiyet Duâsı 178

Yüce Allah’a Yönelme Duâsı - ve mdash; 178

İman ve Sadakât Duâsı _ - 178

Peygamberlerin Emrinde Savaşa Girenlerin Duâları 178

Yüce Allah’ın Kudretini Düşünüp Okunacak Duâ 179

İman ve Amel Sahibi Olan Müminlerin

Hallerinin Devamı İçin Okudukları Duâ 179

Allah’ın Hâs Kullarının Duâlarından

Dünya ve Ahiret Saadeti İçin Okunan Duâ 179

Cehennemden Korunmak İçin Okunan Duâ 179

Hayırlı Evlilik İsteyenlerin Duâsı 180

Kâmil Bir Müminin Yapacağı İstikamet Duâsı 180

Daha Önce Yaşamışların Bağışlanması İçin Okunan Duâ 180

Manevî Bir Atmosferi Yakalamış Müminin Duâsı 180

Sırattan Geçerken Müminlerin Okuyacakları Duâ 180

Anne ve Baba İçin Yapılacak Duâ 181

Hidayet İsteme Duâsı 181

Şeytandan Korunma Duâsı 181

Güçlüğü Önlemek İçin Okunacak Duâ ve mdash; 181

Düşmanın Şerrinden Kurtulmak İçin

Her Sabah 7 Defa Okunacak Duâ 182

Çok Önemli Bir Duâ 182

Kötülüklerden Korunmak İçin Okunacak Duâ 182

Haksızlığa Uğramaktan Korku Duâsı 183

Nefsi İslah, İşleri Düzeltme Duâsı 183

BÜYÜKLERİN DUALARI

Sayfa Sayısı: 187

Cilt Durumu: Karton Kapak

Boyut: 13,5 x 21

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.