Çocuklarımıza Peygamberimizi Nasıl Anlatalım? Dini Eğitici Kitap-1607 (001767)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €12,68
İndirimli : €7,46  + KDV
KDV Dahil : €8,88
Test2
15
:

Çocuklarımıza Peygamberimizi Nasıl Anlatalım?

Sayfa Sayısı: 318

Cilt Durumu: Ciltsiz

ÖNCE BİRKAÇ SÖZ

Peygamber Efendimiz(sav), şefkatli bir baba, sevgili bir eş, can-dan bir dosttu. Dünyamız, Onunla bildi ve anladı gerçek sevgiyi, şefkati ve dostluğu.

Sevgiden yaratılmış, yüreği şefkatle donatılmıştı. Sadece in-sanı değil, var eden adına varlığı seviyordu. Kâinat, büyük bir mescit, büyük bir zikirhaneydi O’nun gözünde. İçindeki canlı cansız tüm varlıklar, Allah’ı anan birer kuldu. Bu açıdan her şey, O’nun birer dostu, birer kardeşiydi. Allah’ın eseri diye dağı, taşı, ağacı, hayvanı seviyordu. İnsana da acıyıp merhamet ediyordu, yerde yürüyen karıncaya da. Gökte uçan kuşa da merhametle bakıyordu, yeryüzünün süsü olan ağaca da. Onları da kendine dost ve kardeş görüyordu. Bu dost ve kardeşlerini de hep koru-yup kolluyordu.

O, en büyük çevreciydi. Daha "çevre"nin adı bile yokken, yolda, sokakta görüntüsüyle insanları rahatsız eden bir şeyi ortadan kaldıranın, sadaka vermiş gibi sevap kazanacağını söylüyordu. Çevreyi temiz tutup korumayı bir tür ibadet saymaydı bu. O’na göre, ağaç, dal, yaprak Allah’ı anan birer varlıktı. Onları yok et-meye çalışmak zikirlerini kesmekti. Buna kimsenin hakkı yoktu. Çevreye de, ağaca da bakışı buydu.

O, en büyük hayvan severdi. Onları, Allah’ın insanlara birer emaneti sayıyordu. Emanete gereği gibi davranmayanı "zalim" diye nitelendiriyor ve "Allah onlardan hesap soracaktır." diyordu. "Yeryüzündekilere acımayana göktekiler acımaz" anlayışını getiren oydu. O’nun getirdiği bu anlayışı bilen ve benimseyen bir dalı koparır, bir ağacı keser miydi? Bir karıncayı ezer, bir insanı üzer miydi?

O, Zeyneb’ini, Fatıma’sım, Hasanım, Hüseyin’ini öpüp koklar-ken, gelmiş ve gelecek tüm çocukları, İslam fıtratı üzere doğmuş ve doğacak tüm çocukları öpüp kokluyordu aslında.

O, yetim kalan Beşir’e, "Ben Baban, ve Acirc;işe anan olsun!" derken tüm müminlerin manevi babasını ve annesini müjdeliyordu.

O, hepimizin manevi babasıdır. Kaç baba vardır çocuğu için sabahlara kadar gözyaşı döken? Sabahlara kadar bizim için ağ-lıyordu.

Yeryüzünde hiç kimse O’nun kadar bilinmedi, O’nun gibi sevil-medi. Hiçbir isim, O’nun mübarek ismi kadar anılmadı, anılmıyor. Hiçbir ses, mübarek sesi gibi asırları dolaşmadı, dolaşmıyor.

Ebedi âleme gitmişti ama, ümmetini, bizi başsız bırakmamış, "İşte size Kuran ve sünnetim" demişti. Sünneti, ahlakıydı. Ahlakı Kur’an’dı. Kur’an’ı elimizde, sevgisi yüreğimizde, güzel ahlakı hayatımızda olmalı.

O, "insanın günahı yönüyle öldüğünü, sevap ve hayırlarının salih, temiz ve ahlaklı bir evlat yetiştirmişse yaşamaya devam ettiğini" söylüyordu.

Gelin, gayret edip ahlaklı evlatlar yetiştirerek, ölsek de günah cihetiyle ölelim, iyilik ve sevap yönümüzle hep yaşayalım ve güzelliklerle anılalım.

Kuran, çocuklarımız için "dünyanın süsü" der. Efendimiz(sav) "göz aydınlığı, kalbin meyvesi" der. Çocuklarımız, görme gücü-müzü, görüp ibret alma gücümüzü artırır, hayatımıza anlam katar. Kalbimizin meyvesidirler. Çünkü birbirini seven iki kalbin kurduğu beraberliğin eşsiz ürünüdürler. Ağaç, meyvesi için sevilir.

Evliliğin meyveleri de çocuklardır. Evlilik, onlarla değer kazanır ve mutluluklarla donanır.

Umarım bu çalışma Sevgili Peygamberimizin, hayata, insana, hayvana ve çevreye bakışını, sevgisini, şefkatini, özetle güzel ahlakını gösteren bir ayine olup sizlere güzelliklerini yansıtır. Sizler de o güzellikleri kalbinizin meyveleri olan çocuklarınıza yansıtırsınız.

Rabbimden mesut bir yuva, Peygamber Efendimizin güzel ahlakıyla büyüteceğiniz hayırlı çocuklar diliyorum.

Salih Suruç

Ocak 2012

İstanbul

İÇİNDEKİLER

ÖNCE BİRKAÇ SÖZ 13

KÜÇÜK MUHAMMED VE AİLESİ 17

Peygamberimizin bebeklik ve çocukluğu nasıl geçti? 17

Birden başlayan bereket 19

Çocuk Muhammed de annesine yardım eder miydi? 21

Annesiz kalan bir çocuk neler yaşar? 25

Yıllar önceden geleceği biliniyordu 28

Bilge Seyf’in haberi 29

"Allah Resulünü öz evladımdan da iyi tanıyordum!" 33

Rahip Bahîra da onu tanımıştı 33

NEDEN PEYGAMBER EFENDİMİZİ

ÖRNEK ALMALIYIZ? 37

Nur Muhammed’in çocukluğunda hiç yanlış davranışı ve kötülüğü olmuş mudur? 37

PEYGAMBER EFENDİMİZİN

GAYESİ NEYDİ? 43

ALLAH EN ÇOK KİMLERİ SEVER? 53

Anneciğim babacığım,

Allah beni seviyor mudur? ...53

Peygamber efendimiz misafiriniz olsa neler olur? Efendimizi*"’

nasıl karşılarsınız? 56

Hazreti Ebu Eyyûb’un sevgi ve hassasiyeti 57

Ya yanık sesli Bilâl? 60

"Edeple gir bu dergâha ey Nâbî!" 61

Ya Hazreti Veyse’l-Karani? 63

PEYGAMBERİN İÇİN CANINI FEDA EDEBİLİR MİSİN? 69

"Allah Resûlü sağ ya!.." 70

"Dua et! Cennette komşun olayım" 70

Efendimiz için sevdiklerini feda eden gerçek bir Müslüman:

Hazreti Sümeyra 71

"Bize ganimet olarak sen yetersin" 73

SEVGİDEN YARATILMIŞ ŞEFKATLE DONATILMIŞTI 77

Varlığı seviyordu 77

DAĞLAR, AĞAÇLAR VE HAYVANLAR DA O’NU

SEVİYORDU 83

"Biz, Uhud’u severiz, o da bizi sever!" 83

Hurma kütüğü O’ndan ayrılığa dayanamamıştı! 84

PEYGAMBER EFENDİMİZ CANLILARI VE DOĞAYI NASIL

SEVER VE KORURDU? 87

Acaba Peygamberimiz 1500 yıl önce nasıl bir çevreciydi?

Asırlar önce çevreci olmak ne demekti? 89

Ağaca ve yeşil alana verdiği önem 93

KUŞLARI, DEVELERİ, KARINCALARI İNCİTMEYEN PEYGAMBER 99

Bir şeyin değeri sahibinin makamıyla orantılıdır 110

YÜREĞİ İNSAN SEVGİSİYLE DOLU MÜKEMMEL

İNSAN 115

Kardeşliğin böylesine dünya şahit olmamıştı 118

Hiç kimseye "Hayır! Veremem" diyemiyordu 120

Himmeti, ümmeti ve insanlıktı 121

Düşmanlarına bile beddua değil dua ederdi 125

İnsanlara sevgisini belli ederdi 127

Kardeşleriniz için neler yapıyorsunuz? "Selâmlaşınız!" 128

"Keşke gelen Ebu Hayseme olsa!" 129

"O bir insan!" 131

İnsanlara değer verirdi 132

Yıllarca O’na karşı kılıç sallayanı bile kucaklamıştı 133

İNSANLIĞIN EN BÜYÜK ÖĞRETMENİNDEN NELER ÖĞRENDİK? 135

Şimdiye kadar yaşamınızda kimleri hangi yönleriyle örnek

aldınız? 135

Bilgiye önem verirdi 139

Eşsiz öğretmenin ilk okulu: Suffe 142

Zorlaştıran değil kolaylaştırandı 142

Konuşmasına ara vermezdi 145

Efendimiz, soru sorarak dinleyenlerin dikkatlerini toplardı 146

"Hataları örten ne?" 147

Allah’ın kullarına olan rahmeti 148

Zorlamadan akla kapılar açan bir öğretmen: Yaşlı Husayn’ın

Müslüman oluş hikâyesi 149

Mescitte ihtiyacını gideren adama verdiği ders 152

Hatayı görünce genele konuşma 152

Uygun dille uyarma 154

Benzetme ve temsil ile anlatma 155

Çocuğunuza en son ne zaman hangi duayı öğrettiniz? 157

Hikâye anlatarak ders verme 159

ÇOCUKLARIMIZI PEYGAMBER EFENDİMİZ GİBİ

SEVEBİLİYOR MUYUZ? 163

Çocuğa dayak yok 167

Dünyasında öfkeye yer yoktu 169

"Önce sen benden özür dile!" 172

Dünya süsü evlatlar için önce sağlam temellere dayalı bir evlilik... 178

Temiz bir nesil yetiştirmek 180

ÇOCUĞUMUN BENİM ÜZERİMDEKİ HAKLARI KONUSUNDA PEYGAMBERİM BANA NE SÖYLER? 187

1) Çocuğunuza efendimizin tavsiyeleri doğrultusunda güzel

bir isim verdiniz mi? 188

2) Çocuğunuzu terbiye ederken kullandığınız yöntemler

Peygamber Efendimizin eğitim yöntemine ne kadar benziyor? 195

Çocuğumuzun gönlünün Efendimize yolculuğu için yapabileceklerimiz: 201

3) Çocuklarınızın her birine Efendimizin tavsiye ettiği gibi

eşit davranabiliyor musunuz? 204

4) Çocuklarınızın helal rızıkla beslenmeleri konusunda yeterince hassasiyet gösteriyor musunuz? 209

PEYGAMBERİMİZE GÖRE ANNE BABAYA SAYGI 217

Ebu Hüreyre ve annesi 219

PEYGAMBERİMİZ VE BÜTÜN ÇOCUKLAR 223

Çocuklarım ve torunlarını çok seviyordu 223

Peygamber Efendimiz’in evlat acısıyla yanan yüreği 225

Düşmanları "nesli kesik" deyince 226

Çocuğunuz size Allah’ın emanetidir 228

Çocuklarını muhabbetle seven ve bu sevgiyi açıkça gösteren bir Peygamber 229

Şefkatte ölçülüydü 231

"Ben de insanım, benim de gönlüm var!" 233

Kızlarına olan sevgisi 236

Yadigâr gerdanlığı görünce 238

Torunu Umâme’ye sevgisi 240

Torununu namazda omzunda taşırdı 242

Efendimizin ciğerparesi: Hazreti Fatıma 244

Hazreti Haşan ve Hüseyin’e sevgisi ve şefkati 256

"Küçük adam nerede?" 257

Dizlerine oturtup dua etmesi 257

Melekler korur onları 258

Konuşmasına neden ara verdi? 259

Bütün çocukları çok severdi 260

Çocuk hürriyet havası içinde büyümeli 262

Hazreti Enes’in hikâyesi 263

Çocukların üzülmesine dayanamazdı 265

Yetimlerin acısını yüreğinde duyardı 266

Çocuğa merhamette din ayırımı yapmazdı 267

Ya Muhallim bin Cessâme’ye tavrı! 271

Sütkardeşi Şeyma’ya şefkati 274

"ÇOCUKLA ÇOCUKLAŞAN" BİR PEYGAMBER 277

Çocuğunuzla en son ne zaman oyun oynadınız? 279

Torunlarının güreşini seyrederken 280

Hazreti Hüseyin’i yakalamaya çalışması 281

Hazreti ve Acirc;işe’nin oyuncak bebekleri 281

Beniyle oynayan çocuk 282

KUL HAKKINA SON DERECE DİKKAT EDERDİ 287

PEYGAMBERİMİZİN BİR KISIM MUCİZELERİ 297

Ellerinde küçük taşların teşbih etmesi 299

Bir avuç toprak ile küçük taşları düşmana doğru atması 300

Bir parmağıyla ayı ikiye ayırması 300

Ağacı çağırınca yanına geldi 306

Kurdun konuşması 308

Ağacın peygamberliğini haber vermesi 309

Ebu Leheb’in karısı bakar kör oldu 310

Allah’ın izniyle gelecekten haber vermesi 312

SÖZÜN ÖZÜ 315

KAYNAKÇA 319

Benzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.