Dualar ve Tılsımlar-1984 (001136)

Fiyat : €5,16  + KDV
KDV Dahil : €6,14
Test2
15
:

DUALAR VE TILSIMLAR


Ürün Özellikleri :

Dil: TÜRKÇE
Sayfa Sayısı: 336
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: 13 x 19.5 cm
Ağırlık : 286 gr

ÖNSÖZ

Bismillâhirrahmânirrahîm, Elhamdü lillâhillezî lâ yüneccibü râcîhi ve lâ yeruddü dâîhi vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihil firkatiz zekiyyeti.)"Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla,(Yalvaranı mahrum etmeyen ve duâ ediciyi geri çevirmeyen Allah’a hamdü senâlar olsun. Salât ü selâm Efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V.)’in, Onun seçkin âl ve ashâbının (R.A.) üzerine olsun.)"
Duâ denilince hemen akla, Cenâbı Hakla kul arasın-daki bağ gelir. Peygamber Efendimiz bir hadîsi şeriflerinde
"Eddüâü silâhul mü’minîn"
"Duâ mü’minlerin silâhıdır" buyurmaktadır. Yine Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Azîmüşşan’da:
"Bana duâ ediniz ki duânıza icâbet edeyim" buyurmaktadır.
îşte bu kitap Cenâbı Hakka samîmiyet ve ihlâsla duâ edilmesi halinde insanların mânevî bağ ile emellerine ulaşa-bilmesi için derlenmiştir.
Her ne kadar arapça bilmeyenler için duâların okunuşları Türkçe harflerle yazılmışsa da Türkçe’de bazı harflerin yetersiz olması nedeniyle, duâları Türkçesinden okuyanların Arapça (Kur’ân) bilen birisine dinletip yanlışlarını düzeltmesi gerekir.
Hemen hemen duâların tamâmı mücerrep (tecrübe edilmiş) olup Allah Resûlünün, basîret erbabı denilen velî kulların ve tasavvuf âlimlerinin sözlerinden müteşekkildir. Yeter ki biz âciz kullar o duâları lâyıkı veçhile yerine getirelim.
"Allah’ım, dîne ve ilme hizmet konusunda
bizleri muvaffak kılmanı istiyoruz. Yardım sade-ce şendendir. Bizleri başarıya ulaştır yârabbi."
Bir rivâyete göre;
İbni Abbas, yolda giderken ağlayan birine rastlar. Niçin ağladığınısorunca; o muzdarip, "duâm kabul olmuyor ona ağlıyorum" der. İbni Abbas: "Sen duymadın mı, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) yapılan duâ ile kabul olması arasında 40 sene müddet vardır. Bu müddet içerisinde Allah yapılan duâyı dilediği vakitte kabul buyurur."
Öyle ise duâdan bıkmamalıyız.
Resûl-i Ekrem Efendimiz buyuruyor:
"Herhangi bir müslüman; günâh olmayan, akrabalık bağlarını kesmekle alâkalı olmayan bir konuda duâ eder ise; Allah ona üç şeyden birini verir:
1. Ya duâsını dünyada kabul eder.
2. Veya onun için âhirette sevabını hazırlar.
3. Yahut, istediğinin misli olan bir fenalığı, kendinden giderir."
Ashâb-ı Kirâm:
- Öyleyse, çok duâ edelim yâ Resûlâllah! dediler.
Efendimiz: "Allah da daha çok verir", buyurdu.


İÇİNDEKİLER


Kötülüklerden korunmak, korku ve kederden kurtulmak
Borçlan ödemek, ruhi bunalımları gidermek
İsmi Azam duasının metni
Peygamberimizin cinlere yazdığı mektup
Ayrılan iki kişiyi birleştirmek
Kurşun işlememesi, nefis bağlılığını çözmek. Şifa ayetleri, muhafaza ayetleri
Dargınları banştırmak, ayrılan kavuşturmak
Diş, kalp, sıtma vs. çeşitli ağnlara karşı
Cinlerle görüşmek, cin tasallurundan kurtulmak
Sara hastalığım gidermek, sihiri bozmak
Nezle, sarılık, uykusuzluk, boğmaca vs. hastalıkları iyileştirmek
Çok gezen eşi eve bağlamak
İçki, kumar ve zinadan kurtulmak
Nazardan, korkudan emin olmak ve kolay doğum
Hacet duası ve namazı
Define bulmak
Erkek çocuk sahibi olmak
Bereket, rızık ve zenginlik
Salavatı şerifelerin hassaları, fayda ve faziletleri
Kısmet açılması, sevgi ve muhabbet kazanmak
Her türlü sihir, büyü ve bağlılığı bozmak
Huddam elde etmek, cinleri kovmak
Kulak, göz, baş ve karın ağrılarını gidermek
Cinleri çağırmak, toplayıp dağıtmak
Evradı Behaiyye’nin fayda ve özellikleri
Çocuğu olmayan kadınlar için
Zor işleri kolaylaştırmak, her türlü sıkıntı ve dertleri gidermek. Aile huzuru; sevgi, muhabbet ve aşk için...
Günlük hayatta okunacak çeşitli dualar
Bismillahirrahmanirrahim 11
Her Çeşit Hastalıklar İçin Şifâdır 13
Kötülüklerden Korunmak İçin 16
Korku Ve kederden Kurtulmak İçin 17
Şerrinden Korkulan Bir Kimse İle Karşılaşınca Yapılacak Duâ 18
Borçtan Kurtulmak İçin 19
Seyyidül İstiğfar 20
Diş Ağrısı İçin Duâ 21
Borç sıkıntısından Kurtaran Ve Borç Ödemeyi Kolaylaştıran, Yeni Kapılar Açan Duâ 22
Peygamber Efendimizin Ölümden Başka Her Derde Şifadır Dediği Duâların Toplu Şekilde Yazılışı Ve Okunuşu 23
Ruhsal Bunalımları Ve Rûhî Rahatsızlıkları İyi Eden Duâ 25
Nefis Bağlılığını Çözmek İçin 25
Her Türlü Sıkıntı Ve Dertleri Gideren Duâ 26
Uzağa Giden, Kaybolan Veya Ayrılan İki Kişiyi Birleştirmek İçin 27
Allah Ve Resulünün En Çok sevdiği Ve Okunmasında Büyük Sevap Olan Duâ 29
Muhabbet için (Celbiyye) 29
Kurşun işlememesi Ve Kötülüklerden Korunmak için 31
Nur Dairesi Ve Faydalan 32
Muhafaza ve Acirc;yetleri 35
Ism-i ve Acirc;zam Duâsının Metni 36
Her Çeşit Kalp Ağnsı için 39
Altım Islatan Ya Da Kolay Doğum Yapması istenen Kişiye 39
Dargın Karı-Kocayı Barıştırmak Veya iki Sevgiliyi Birbirine Kavuşturmak için 40
Sıtma Ve Çeşitli Ağrılara Karşı Okunacak Duâ 41
Nikâh Tazeleme Duâsı 42
Dinî Nikâh Duâsı 42
Sevgi Ve Dilek için 44
Bu Duâ Temre için Okunur 48
Şifâ ve Acirc;yetleri 49
Peygamber Efendimizin Cinlere Mektubu 50
(Nâme-i Muhammediyye) 50
Müslüman Cinlerle Görüşmek için 53
Cin Tasallutundan Ve Cinden Mütevellit Sara Hastalıklarından Kurtulmak için 54
Her Murat için Okunan 55
Salâvatı Şerife 55
Peygamberimizin Son Duâsı 57
istediğinizi Rüyada Görmek için 57
Karabasan (Ağırbasan) Veya Uykuda Korkan için Duâ 58
Hastalık Anında Okunacak Duâ 58
Istihâre (Bir Şeyin Hayır Mı Şer Mi Olduğunu Rüyada Görebilmek) için 59
Esmâül Hüsnâ 61
Her Çeşit Dilek için 61
Salât-ı Tefnciye (Nâriye) 64
Salâtı Münciye 65
(Salâten Tüncînâ) 65
Sihir iptali Ve Korunma 66
Bol Rızık Ve Berekete Ulaşmak için 67
Mevcut Bir Belâyı Uzaklaştıran Duâ 68
Her Zaman Huzurlu Ve Mutlu Olmak için 69
Kayıp Ve Hırsızı Bulmak için 71
Kuvvetli Bir Dilek Duâsı 72
Düşmandan Ve Şeytandan Korunmak için 72
KısmetAçmak için 73
Kısmet için 74
Her Hayırlı Dilek için 74
Çalınan Eşyayı Bulmak için 75
Cin Ve Sara Hastalığına Karşı Faydalı Bir Tertip 76
Bütün Iç Sıkıntıları için Okunacak Duâ 77
Çocuğun Kulağına Ezan Verilince Okunacak Duâ 78
Peygamberimizin En Çok Yaptığı Duâ 79
Dükkân Kapısı Açılırken Duâ 79
Borçtan Kurtulmak için Okunacak Duâ 80
Uyanınca Duâ 81
Uykusuzluk Çekenin Duâsı 81
Evlilik Hayatının Nasıl Geçeceğine Dair Tahminler 83
Evlilik Hayatının Nasıl Geçeceğine Dair Başka Bir Tertip 84
Yıldızların Birbirleriyle OlanVe Düşmanlıkları 85
Burçların Ayları, Günleri Ve Geceleri Aylara Göre insanların Mensup Olduğu Burçlar 86
Anâsırı Erbaa 87
(însanlann Karakterleri) 87
Çok Gezen Kadın Veya Erkeği Eve Bağlamak İçin 87
Her Çeşit Hastalık İçin 88
Cehennem Ateşinden Azad Olunacak Duâ 89
Karınca, Bereket Duâsı Veya Rızık, Zenginlik Duâsı 90
Nazar Değene Okunur 91
Şirinlik Ve Bereket İçin 92
Nazar İçin 93
Korku Ve Nazar İçin 93
Kenzül Arş Duâsının Fazileti 94
Nazar Duâsı 95
İmâm-I Azamın Teşbih Duâsı 96
Sivilcelere Okunacak Duâ 97
Kolay Doğum İçin 97
Hâcet Namazı 98
Hâcet Duâsı 98
Evini Terkeden Kişiyi Acele Geri Getirmek İçin 99
Her Zaman Sağlıklı Kalabilmek Ve Kurulan Tuzaklardan Korunabilmek İçin 101
Her Çeşit göz İlletinin Şifâsı Ve Gözün Nurlanması İçin 102
Bol Rızka Nâil Olmak Ve İşyerlerinin, Evlerin Bereketinin Çoğalması İçin 104
Erkek Çocuk İsteyenin Duâsı 105
Doğum Anında Duâ 106
Yolculuğa Çıkarken Okunacak Duâ 107
Mevcut Bir Belâyı Uzaklaştırmak İçin 108
Hangi Saatte Hangi Yazılar Yazılır 110
Define İçin 112
Define Bulmak İçin 113
Kudûriye Duâsı (Her Türlü Dilek İçin) 113
Kuduriye Duâsı 115
Zinâ Yapanın Nefsini Bağlamak İçin 120
Salâvatı Şerîfe Getirmenin Fazileti Ve Faydalan 121
Salâvatı Şerîfe Çekmenin Hassaları 124
Okunması Gereken Salâvatı Şerîfe 126
Birbirinden Ayrılan Veya Birbirini Seven İki Kişiyi Birleştirmek İçin 131
Nal Üzerine 21 Defa Okunacak Olan Birinci Duâ Şudur: 132
Nal Üzerine okunması Gereken İkinci Duâ Şudur: 133
Kısmet Açılması İçin 134
Bol Rızık Ve Berekete Ulaşmak İçin 135
Evliyâların Dilek Duâsı 136
Sevgi Ve Muhabbet Kazanmak İçin 137
Cinlerden Şikâyeti Olan 137
hastalar İçin 137
Korku Ve Nazar İçin 148
Sevdiğin Kimseyi Kendine Bağlamak İçin 149
İçki, Kumar Ve Kötü Alışkanlıkları Bıraktırmak İçin 151
Çocuğu Olmayan Kadınlar İçin 152
Sevgi, Muhabbet, Aşk İçin 153
Bağlı Kapıları Açan Duâ 156
Her Çeşit Sihiri Bozmak İçin 156
Aşırı Sıkıntı Ve Bunalımda Olanlar İçin 162
Her Türlü Kötülükten Korunmak İçin 165
Cinsel birleşmeden Önce Okunacak Duâ 166
Her Türlü Sihri Ve Bağlılığı İptal İçin 166
Sevgi Ve Muhabbet İçin 167
Aile Huzuru İçin 169
Sihir Bozmak İçin 170
Dil Bağlamak İçin 170
Bağlıyı Çözmek İçin 171
Kolay Doğum îçin 172
Baş Ağrısına Karşı 172
İlâçla Tedavisi Kabil Olmayan Rahatsızlıklar 174
Her Türlü Sıkıntılardan Kurtulmak 174
Muhabbet îçin 175
Çok uyumaktan Şikâyet Eden Kimse 176
Çok Kuvvetli Bir Celbiye 176
Muhabbet îçin 177
Fâtiha Sûre-i Şerîfesinin Huddâmı 177
Vesveseden Kurtulmak îçin 179
Bağlıyı Çözmek îçin 179
Zararlı haşarata Karşı 180
Cin Daveti (Mendel) 180
Dâvet Edilen Cinleri Dağıtmak îçin 182
Cinleri Kovmak îçin 183
Celbiye 183
Dil bağlamak îçin 184
Celbiye 185
Celbiye 186
Bağlıyı Çözmek Ve Sihiri îptal Etmek 187
Karın Ağrısı îçin 188
Kulak Ağrısı 188
Kulak Daveti 188
Zor îşlerin Kolaylaşması İçin 189
Huddâm Elde Etmek îçin 190
Huddâm Elde Etmek 191
îzâle-i Muhabbet 192
Dargınları Barıştırmak îçin 193
Evrâd-ı behaiye 195
Manevî ilmin Alfabesi 207
Evrâd-ı Behâiyye Şerhi 208
Bu Vird-i Şerîfi Okumakta Riâyet Edilecek ve Acirc;dâb: 215
Evrâd-ı Behâiyye’ye Başlamak Tertibi: 216
Evrâdı (Behâiyye)’nin Faydalan Ve Fazileti 299
însanlann Gözlerine Şirin Görünmek için 301
Her Çeşit Ağrı Ve Sızıları Kesmek için 302
Makam Sahibi Olmak Veya makamı Ve Mevkide Yükselmek, Şöhret Olmak için 302
Düşmanı Kahretmek İçin 303
Tarlanın Zararlı Haşerelerden Muhafazası için 304
Yağmur Yağması için 304
Zihin Açıklığı Ve Ezberleme Gücünün Artması îçin 304
Çocuğu Olmayan Kadın için 305
Her Çeşit Taşıtlann Kaza Ve Belâdan Muhafazası için 305
Üzerine Cin Göndermek Sûretiyle Evden Kaçan Birisini Geri Getirmek Veya Bozulan Bir Sözü Veya Nişanı Eski Haline Döndürmek, Saygı Vemuhabbet,Temin Etmek için 305
Zehirli Hayvan Sokmasına Karşı 306
Kolay Doğum için 306
Çocuğu Yaşamayanlar için 307
Bir işini sonunun Hayır Mı Şer Mi Olduğunu Bilmek için 307
Çaresiz Yanıklar, Yara-Bereler için 308
Suyun Üzerinde Yürüyebilmek için 308
Herkese Zararı Dokunan Bir İnsanı Bulunduğu Yerden Uzaklaştırmak için 308
Yine Bir Zâlimi Bulunduğu Beldeden Uzaklaştırmak İçin İkinci Tertip 309
Bit, Pire, Tahta Kurusu Gibi Zararlı Böcekleri Evden Uzaklaştırmak için 310
Burun Kanamasını Kesmek İçin 310
Nezlenin Şifâsı İçin 310
Sarılık İçin 311
Migren Dahil Her Çeşit Baş Ağrılarım Kesmek İçin 311
Uyuz İçin 311
Papaz Büyüsü Dahil Her Çeşit Büyülerin İptali İçin 311
Çocuklara ve Acirc;rız Olan Cin, Havale, Sübyan, Boğmaca Gibi Rahatsızlıkların Şifâsı İçin 312
Bir Kimseyi Hak Ettiği Belâya çarpıtmak Veya Borç Olarak Aldığı Bir Şeyi Geri Vermeye Mecbur Etmek İçin 312
Çok Uykudan Şikâyeti Olup da Uykusunun Hafiflemesini İsteyen Kimse İçin 313
Dalak Şişmesine Karşı 313
Şer Maksadı İle Birleşmiş Kişileri Birbirinden Uzaklaştırmak İçin 313
Zinâ Yapan Bir İnsanın Nefsini Bağlamak İçin 314
Halkın sevgisini Kazanmak İçin 314
Baş ağrısı ve sıkıntılardan kurtulmak için 316
Sevgi ve aşk için 316
İki kişiyi birbiriyle evlendirmek için 318
Sevdiğin bir kimseyi kendine ısındırmak için 318
Sevgi, muhabbet ve hürmet görmek için 319
muhabbet için 320
Delinin akıllanması ve cinli hastaların iyileşmesi için 321
Halk arasında itibar görmek için 322
Kalp hastalığı için 323
Bağlı kapıların açılması için 323
Sevgi, hürmet ve şirinlik için 324
Baş ağrısını izâle için 328
Her çeşit baş ağrısı için 330
Nazar için 331
Celbi mehabbet (ayrılık hasreti çekenleri kavuşturmak için) 331
duadan istifade etmenin şartları 332
Ruhânîlerden ve havas ilminden istifade etmenin şartlan 333

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.