El Ezkar Dualar Ve Zikirler (Ravza Yayınları)-1277 (001200)

İndirim Oranı : %20 İndirim
Fiyat : €21,19(KDV Dahil)
İndirimli : €16,95(KDV Dahil)
Test2
:

El Ezkar Dualar Ve Zikirler (Ravza Yayınları)

Ürün Özellikleri :

Türü: Tasavvuf - Mezhepler - Tarikatlar, İslam
ISBN: 9789756500064
Kapak: Ciltli
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 735
Basım: 2014
Ebat: 16,5x24,5 cm
Çevirmen: Harun Ünal
Çevirmen: Ahmet Yasin Eroğlu
Ağırlık: 800


Önsöz


"Eğer kullarım sana benden sorarlarsa muhakkak ki Ben çok yakınımdır, Bana dua edince duasını kabul ederim." (Bakara: 186)
"Bana Dua edin ki size icâbet edeyim." (Gafir: 60)
insan zayıf bir varlıktır. Her anı her saati yüce Allah'ın lütuf ve ihsanına muhtaçtır. Dua ibadetlerin özü, müminin Allah'la beraberliği, yakarış ve isteğidir. Dolayısıyla her mü'minin günün her saatinde yüce yaratıcısına olan muhtaçlığını ve O'na olan aşkını ve muhabbetini dualarıyla dile getirmesi şarttır.
Her mü'min dua yapacak ama nasıl?
Hangi saatlerde özellikle dua yapmak için seçilmelidir?
Hangi kelimelerle Yüce Yaratıcı'dan dua ve niyazda bulunulmalıdır?
işte bütün bunların cevabı Büyük Hadis Alimi imam Nevevi'nin EL-EZKAR isimli bu muhteşem eserinde yer almaktadır.
Ravza yayınları olarak kurulduğumuz 1989 yılından bu yana hep ilkeli ve seviyeli yayıncılık anlayışıyla hareket ettik, insanımızı sahih inanç ve salih ameller sahibi yapacak eserler yayınlamayı şiar edindik.
Elinizdeki bu müstesna eserde de inşaallah bir külliyat şeklinde yayınlayacağımı; "İMAM NEVEVİ KÜLLİYATI" nın ikinci kitabıdır.
Resulullah (s.a.v.)'in günlük hayatının bir parçası olarak uyguladığı dualar ve zikirler büyük bir maharetle bu kitapta toplanmıştır, inşaallah mü'min toplulukların daha fazla salih ameller işlemesine bir vesile olur.
Başarı ve muvaffakiyet Allah'tandır.
Aziz ve hikmet sahibi olan Allah şöyle buyurmuştur:
"Beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim." (Bakara: 152)
Diğer bir ayetinde de Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:
"İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zariyat-56)
işte bu ayetlerden çıkan gerçek şu ki, kulun en değerli hâli, âlemlerin Rabbi olan Allah'ı zikretmesi; peygamber olarak gönderilen rasullerin efendisi Hz. Muhammed (s.a.v.)'den nakledilen dua ve zikirlerle meşgul olmasıdır.
Islâm âlimleri, günlük yapılacak işler ile dua ve zikirler konusunda bir hayli kitap yazmışlardır. Okuyanlar tarafından bilinen bu kitapların bir çoğu, sened ve tek-rarlarla, olması gerekenden daha uzun ve detaylı olan eserlerdir.Dolayısıyla okuma isteği olanlar tarafından sıkıcı olmaktadır.
Kolay ve anlaşılır bir eser sunmak amacıyla bu kitabı yazmaya başladım. Ele aldığım konuları özet olarak anlattım ki, bu hususta titiz davrananlar, kitabımdan sıkılmasınlar. Kısaltmayı tercih ettiğim için çoğu yerde, hadislerin senedlerini yazmadım. Zira bu kitap ibadet edecekler için hazırlanmıştır.Onların amacı, sened zincirlerini araştırmak değildir. Pek azı hariç, isnad ve tekrarlar (kısa bile olsa) çoğunluk tarafından hoş karşılanmaz. Evet eserimin asıl amacı, dua ve zikirleri öğrenmek ve onlarla amel etmektir; bir de şüpheden kurtulmak isteyenlere, gereken yerlerde açıklamalarda bu-lunmaktır.
Allah nasip ederse, ben isnad belirtme yerine; çok daha önemli olan ve özellikle ihmal edilen bir konuyu yani hadislerin; sahih, hasen, zayıf ve münker olanlarını açıklayacağım; çünkü buna muhaddislerin dışında, hemen her müsiümanın ihtiyacı vardır. İşte bu, gerçekten üzerinde titizlikle durulması gereken ve aynı zamanda oku-yucunun sağlam hafızlar, güvenilir ve sahasında uzman hadis imamlarından öğreneceği bir meseledir. Allah'ın izniyle bu eserime, hadis ilmine ilişkin bilgileri; fıkhın inceliklerini ve önemli kurallarını; nefsin ıslahı için gereken bilgileri ve hak yolunun yolcuları için bilinmesi gerekli olan ahlâkî kuralları ekleyeceğim. Anlatacaklarımı, sıradan insanların ve henüz öğrenmeye yeni başlayanların anlayacağı tarzda açıklayacağım.
Müslim'in Sahih'inde, Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Kim hayırlı bir işe çağırırsa, ona uyanların alacağı sevabı aynen alır; ötekilerin de sevaplarından hiçbir şey eksiltilmez."
Ben bu maksatla hayır işleyenlere, hayır yolunu kolaylaştırmak, onlara yol gösterici olmak istedim. Kitabın başında oldukça önemli açıklamalar yapacağım ki, buna hem bu kitabın sahibi, hem de bu işe önem verenler muhtaçtır; ayrıca hadis alanında ve sahabeyi tanıma noktasında ilmi olmayanların konuyu iyice anlayabilmeleri için, yaptığım çalışmalarda, kendisinden alıntı yaptığım sahabî eğer tanınan biri değilse, bizzat bu sahabînin adını vererek, onda herhangi bir şüpheye düşülmemesi için: "Biz, bu meseleyi filan sahabîden rivayet ettik." diye belirteceğim.
Bu kitaptaki hadisler konusunda, herkesçe tanınan beş hadis kitabını temel aldım. Kur'an'dan sonra, İslâm'ın temel kaynakları olan eserler sırasıyla şunlardır:
1-Sahih-i Buharî
2-Sahih-i Müslim
3-Sünen-i Ebu Davud
4-Sünen-i Tirmizi
5-Sünen-i Nesai
Ayrıca bu eserimde söz konusu bu beş kaynak dışında, diğer eserlerden de ha-disler alacağım. Cüz ve Müsned isimli kaynaklardan ancak ihtiyaç durumunda az da olsa alıntı yapacağım. Tanınmış temel hadis kitaplarından zayıf olduğunu bilerek aldıklarımı da, zayıflıklarına işaret ederek açıklayacağım; çünkü ben genel olarak sahih olan hadisleri aktaracağım, işte bu açıdan, kitabımın aranan temel bir eser olmasını isterim. Diğer taraftan, bir konuda delâleti açık olan ve direkt konuyla ilgili olan ha-disleri, o konuya ait bölümlerde zikredeceğim.
İkramı bol olan Yüce Allah'tan beni muvaffak kılmasını dilerim; O'ndan yardım, hidayet, korunma, hayır ve iyiliklerden neleri amaçlamış isem onları kolaylaştırmasını, her türlü güzel işlerde devam etme gücü vermesini niyaz ederim; aynı zamanda beni ve sevdiklerimi cennette bir araya getirmesini ve diğer sevindirici ikramlarını umud ederim.
Allah bana yeter ve O ne güzel vekildir. Her yönüyle kuvvet ve kudret, Aziz ve Hakim olan Allah'ındır. Allah ne dilerse o olur. Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur. Allah'a dayanıp güvendim. Allah'ın Kitabına sarıldım; Allah'a sığındım. Yardımı da yalnızca Allah'tan istedim, işimi de Allah'a havale ettim. Dinimi, canımı, anababamı, kardeşlerimi, dostlarımı ve bana iyilikte bulunanları, tüm müslümanları, dünya ve ahiret işlerinden bana ve benim dışımda başkalarına in'am ve ikramda bulun-duğu her tür nimetini, Allah'a ısmarladım, O'ndan beklerim; çünkü O, kendisine bir şey emanet edildiğinde o emaneti korur. O, ne güzel koruyucudur!

İÇİNDEKİLER

İmam Nevevi'nin Hayatı Ve Eserleri 4
Mukaddime 7
İhlas Ve İyi Niyetler 10
Amellerin Fazileti 12
Zayıf Hadis İle Amel Etmek 12
Zikir Halkaları 13
Kalp Ve Dil İle Zikir 14
Zikrin Önemi 14
Büyük Ecir Kazanacak Olanlar 15
Abdestsiz Zikir Yapılması 16
Zikir Sırasında Nasıl Hareket Etmeli? 19
Zikir Yapılan Yer 20
Hangi Durumlarda Zikir Yapılmamalıdır? 20
Zikrin Asıl Amacı Gö'nül Huzurudur 21
Zamanında Okunmayan Virdler Konusu 21
Zikri Kesmeyi Gerektiren Durumlar 21
Zikir Nasıl Olmalıdır? 22
Dua Ve Zikir Konusunda Yazılmış Olan Eserler 22
Eserimde İzlediğim Yol 23
BİRİNCİ BÖLÜM 25
HERHANGİ BİR VAKİTLE SINIRLI OLMAYAN ZİKİRLERİN FAZİLETİ 25
Uykudan Uyanınca Okunacak Dualar 33
Elbise Siyerken Okunacak Dualar 35
Yeni Ayakkabı Ve Elbise Giydiği Zaman Okunacak Dua 36
Bir Tanıdığın Üzerinde Yeni Bir Giysi Gördüğünde Yapılacak Dua 36
Elbise Ve Ayakkabılar Nasıl Giyilmelidir? 37
Yıkamak, Yıkanmak, Uyumak Vb. Durumlardaki Dualar 38
Evden Çıkarken Okunması İstenen Dualar 38
Eve Girerken Okunması îstenen Dualar 39
Geceleyin Evden Çıkarken Yapılacak Dua 40
Tuvalete Girileceği Esnada Okunması İstenen Dualar 43
Zikir Ve Konuşmanın Uygun Görülmediği Yerler 44
Büyük Abdest Yapana Selâmın Nehyi 45
Tuvalet Çıkışında Yapılacak Dua 45
Suyun Temini Sırasında Ne Söylenir? 46
Abdest Sırasında Okunması İstenen Dualar 46
Abdestten Sonra Yapılacak Dua 47
Abdest Organlarıyla İlgili Yapılacak Dualar 49
Gusül Abdesti Alırken Okunacak Dualar 50
Teyemmüm Alan Kimsenin Yapması İstenen Dualar 51
Camiye Gitmek İsteyen Kişinin Yapacağı Dualar 51
Camiye Giriş Ve Çıkışta Okunacak Dualar 53
Cami İçinde Okunması İstenen Dualar 54
Camide Kayıp İlanı Yapmak Ve Satış İle İlgili Durumlarda Takınılacak Tavır56
İçinde İslâmi Bir Değer Olmayan Şiirlerin Mescidlerde Okunması 57
Ezan'ın Fazileti 57
Ezanın Okunuşu 58
Kamet Getirmenin Şekli 60
Ezanı Ve Kameti Duyan Kimsenin Okuması İstenen Dualar 62
Ezandan Sonra Okunması İstenen Dua 66
Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Okunacak Dua 67
Namazda Safa Geçerken İstenen Dua 68
Namaza Durulma Sırasında İstenen Dua 68
Kamet Esnasında İstenen Dua 69
İKİNCİ BÖLÜM 70
NAMAZDA OKUNMASI İSTENEN DUALAR 70
İhram/ İftitah Tekbiri 70
İftitah Tekbirinden Sonra Okunacak Dua 73
Namaza Başlama Duasından Sonra Eûzü Besmele 77
Eûzü'den Sonraki Kıraat 79
Fatiha’nın Manasını Bozacak Şekilde Okumak 81
Namazda Okuduğu Ayetlerin Manaları Üzerinde Düşünmek 89
Rükuda Okunacak Dualar 91
Rukua Varmak 92
Ruku'dan Kalkınca Ve Mu'tedil Halde İken Okunacak Dualar 96
Secdelerde Okunacak Dualar 99
Secdeden Kalkarken Ve İki Secde Arasında Dua 104
İkinci Rekatta Okunması İstenen Dualar 106
Sabah Namazında Kunut Duasını Okumak 106
Namazda Tahiyyat Okunması 113
Hangi Teşehhüd/ Tahiyyat Daha Faziletlidir 118
Teşehhüd/ Tahiyyattan Sonra Salavat Okumak 122
Son Teşehhüdde Dua Okunması 123
Namaz Bitirmek İçin Selam Vermek 126
Namaz Esnasında Bir Durum Ortaya Çıktığında Ne Yapılır 127
Namazdan Sonra Okunacak Dualar 127
Sabah Namazından Sonra Yapılacak Zikirler 134
Sabah Ve Akşam Okunması İstenen Dualar 136
En Önemli İstiğfar Duası 137
Cuma Günü Sabahı Okunması İstenen Dualar 150
Güneş Doğduğunda Yapılacak Olan Dua 151
Güneş Yükselince Okunması İstenen Dua 153
Güneşin Zevalinden İkindiye Kadar Okunması İstenen Dualar 153
İkindiden Sonra Güneş Batımına Kadar Okunması İstenen Dualar 154
Akşam Ezanını Duyan Kimsenin Yapacağı Dua 155
Akşam Namazından Sonra Okunması İstenen Dualar 155
Vitir Namazında Ve Sonrasında Okunması İstenen Dualar 156
Yatağa Uzanıp Yatmak İstendiği Zaman Okunması İstenen Dualar 157
Dua Etmeden Veya Zikirsiz Olarak Uyumanın Yanlışlığı 166
Geceleyin Uyandıktan Sonra Tekrar Uyamak İsteyenin Yapacağı Dua 166
Geceleyin Uyuyamayan Kimseden Yapması İstenen Dua 169
Uykusunda Korkan Kimsenin Yapması İstenen Dua 170
Rüyasında Hoşlandığı Veya Hoşlanmadığı Bir Şey Görenin Okuyacağı Dua 171
Kendisine Bir Rüya Anlatılan Kimsenin Okuyacağı Dua 172
Her Gecenin İkinci Yarısında Okunması İstenen Dua Ve İstiğfar 172
Duanın İcabet Anına Rast Gelmesi Ümidiyle Gece Boyunca Dua Edilmesi 173
Esmauî-Hüsna/Allah'ın En Güzel İsimleri 173
Esma-İ Hüsna'nın Manaları 175
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 181
KUR'AN OKUMANIN FAZİLETİ VE ADABI KUR’AN TİLAVETİ 181
Yolculukta Ve İkamet Halinde Gece-Gündüz, Her Zaman Kur'an Okumak 181
Kur'an Okumak İçin En Uygun Zamanlar 184
Hatim İndirmenin Adabı 184
Hatim Duası Yapmak Müstehaptır 186
Kur'an Okumayı Alışkanlık Haline Getirmek Ve Unutmamak 187
Kur'an Okuyucusunun Dikkat Etmesi Gereken Edepler 188
Kur’an Okuma Öncesinde Ağzı Temiz Tutmak Diş Temizliği Yapmak 188
Kur'an Okurken Huşu İçerisinde Olmalıdır 189
Yüzünden Kur'an Okumak 190
Kur'an'ın Sesli Ve Sessiz Okunması 191
Kur'an'ı Güzel Sesle Okumak 191
Kur'an Okurken Dikkat Edilecek Hususlar 192
Kur'an Okumada Düşülen Yanlışlar/Bid’atler 192
Sureleri Adlandırmak 193
"Öğrendiğim Kur'an Ayetini Unuttum" Demenin Yanlışlığı 193
Kur'an Okumanın Önemi 194
En Önemli Zikir Kur'an Okumaktır 194
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 197
YÜCE ALLAH'A HAMDETMEK 197
Her Önemli İşe Hamd İle Başlamak 198
İşlerini Hamd İle Bitirmek 199
Herhangi Bir Durumda Hamdetmek 199
Tüm Hamdleri Cami Olan Hamd İle Hamdetmeye Yemin Etmek 200
BEŞİNCİ BÖLÜM 202
RESULULLAH (S.A.V.) SALAVAT GETİRMEK 202
Rasulullah'a Salavat Getirmek 202
Yanında Peygamberimizin Anıldığı Kimsenin Salat Ve Selam Getirmesi 203
Resulullah'a Salat Getirmenin Şekli 204
Salat Ve Selamı Birlikte Okumak 205
Salâtı Biraz Yüksek Sesle Okumak 205
Duaya Başlarken Allah'a Hamd Rasulullah'a Salat İle Başlamak 205
Tüm Peygamberlere Ve Onlara Bağlı Olarak ve Acirc;line Salavat Getirmek 206
Sahabe Ve Diğer Kimselere Rıza Ve Rahmet Dilemek 207
ALTINCI BÖLÜM 209
FARKLI OLAYLARDA İNSANIN BAŞINA GELEBİLECEK DURUMLARDA Kİ ZİKİR VE DUALAR 209
İstihare Duası 209
Önemli Anlarda Ve Sıkıntılı Durumlarda Okunacak Dua 211
Herhangi Bir Şeyden Ürkme Ya Da Korkma Anında Okunacak Dualar 215
Herhangi Bir Tasa Ve Üzüntü, Hüzün Olması Halinde Okunacak Dualar 215
Bir Tehlike Anında Okunması İstenen Dua 216
Bir Toplumdan Korkulması Anında Okunması İstenen Dua 217
Güç Ve Saltanat Sahibinden Korkulması Anında Okunması İstenen Dua 217
Düşmanı Görünce Okunması İstenen Dua 218
Herhangi Bir Şeytanın Musallat Olmasında Ve Korkulduğunda Okunacak Dua 218
Kişiye Bir Şey Ağır Bastığında/Baskın Geldiğinde Yapacağı Dua 219
Kişiye Yapması Zor Gelen Bir İş Konusunda Yapması İstenen Dua 220
Geçim Sıkıntısı Çekenlerin Okumaları İstenen Dua 220
Vesveseye Kapılan Kimseden Okunması İstenen Dua 223
Bunaklara Ve Bir De Yılan Sokmalarına Karşı Okunması İstenen Dua 226
Bebeklerin Korunması İçin Okunması İstenen Dua 229
Çıban, Sivilce Ve Benzeri Rahatsızlık Sebebiyle Okunacak Dua 230
YEDİNCİ BÖLÜM 231
HASTALIK - ÖLÜM VE BU İKİSİYLE İLGİLİ DURUMLARA BAĞLI OLA-RAK İSTENEN DUALAR 231
Hastanın Yakınlarından Hastayı Sormak Ve Cevap Almak 231
Hastalık Halinde Hasta Ve Yanındakilerin Hareketleri Nasıl Olmalı? 231
Hastaya Hasta Sahibinin Ve Hizmetçisinin İyilik Tavsiye Etmesi, Zor Ve Zahmetli İşlerine Katlanıp Sabretmesi 237
Baş Ağrısı Ateş Ve Daha Başka Ağrılar İçin Okunacak Dua 237
Hastanın Söylemesi (Şikayeti) Caiz Olan Sözler 237
Dualar Ve Zikirler 241
Artık Yaşamasından Umut Kesilen Kimse İçin Yapılması İstenen Dua 241
Ölen Kimsenin Gözlerinin Kapatılmasından Sonra Okunması İstenen Dua 246
Ölünün Yanında Okunması İstenen Dua 24
Bir Yakının Ölüm Haberini Duyan Kimseden Söylenmesi İstenen Şey 249
Bir İslam Düşmanının Ölümünün Duyulması Üzerine İstenen Dua 250
Taziyede Bulunmak 253
Ölünün Tüm Yakınlarına Taziyede Bulunmak 255
En İyi Taziye Ve Teselli Nasıl Olmalı 256
Müslümanlar Arasında Başgösteren Bazı Hastalıklar 262
Ölenin Sahiplerine Ve Yakınlarına Ölümü Bildirmek 263
Ölünün Yıkanıp Kefenlenmesinde Okunacak Dualar 265
Ölene Cenaze Namazının Kılınması Ve Dua 266
Cenaze Namazının Kılınış Şekli 266
Cenaze İle Birlikte Yürürken Okunması İstenen Dualar 276
Yanlarından Cenaze Geçen Veya Bir Cenaze İle Karşılaşanın Görevi 277
Ölüyü Kabre İndiren Kimselerin Yapacakları Dualar 278
Definden Sonra Yapılacak Dualar 279
Definden Sonra Ölüye Telkinde Bulunmak 280
Müslümanların Ölen İçin Yapacakları Duanın Faydaları 286
Kabir Ziyaretçilerinin Okumaları İstenen Dua 290
Zalim Kimselerin Kabirleri Ve Helak Yerlerinde Ne Yapılmalı 293
Beşvakit Namaz Dışında Kılınan Belli Namazlarda Okunması istenen Dua Ve Zikirler 294
Ramazan Ve Kurban Bayramlarında Yapılması İstenen Dua Ve Zikirler 296
Bayram Gecelerinde Tekbirler Getirmek Müstahaptır 297
Tekbir Günlerinde Tekbir Getirmek Meşrudur 299
Bayram Namazında Sünnete Uygun Tekbir Getirilmesi 300
Zilhicce Ayının İlk On Gününde Okunması İstenen Dualar 301
Güneş Ve Ay Tutulmalarında Okunması İstenen Dualar 303
Yağmur Duasında Okunması İstenen Dualar 306
Rüzgâr Fırtınası Çıkması Halinde Okunması İstenen Dualar 311
Yağmur Yağarken Okunacak Dualar 316
Teravih Namazıyla İlgili Dualar Ve Zikirler 318
Hacet Namazında Okunması İstenen Dua Ve Zikirler 319
Teşbih Namazı 321
Zekat İle İlgili İstenen Dua Ve Zikirler 325
Zekat-Sadaka Ve Adak Verenin Yapması İstenen Dua 327
SEKİZİNCİ BÖLÜM 328
ORUÇ İLE İLGİLİ YAPILMASI İSTENEN ZİKİR VE DUALAR 328
Oruç Esnasında Okunması İstenen Dua Ve Zikirler 329
İftar/Oruç Açma Anında Okunması İstenen Dua 330
Başkalarının Yanında İftar Açan Kimsenin Onlara Yapacağı Dua 332
Kadir Gecesinde Okunması İstenen Dua 332
Ramazanda İ'tikaf Sırasında İstenen Şeyler : 333
DOKUZUNCU BÖLÜM 334
HAC KONUSUYLA İLGİLİ DUA VE ZİKİRLER 334
Mekke Haremine/Sınırlarına Gelen İhramlı Ne Yapmalı 338
Mekke'ye Giren Bir Kimse Ne Yapmalı 338
Tavaf Dua Ve Zikirleri 339
Mültezem'de Yapılması İstenen Dua 341
Hicr Denilen Yerde Dua Nasıl Yapılır ? 342
Beytullah'ın İçinde Yapılacak Dua 343
Sa'y İle İlgili Dualar 343
Mekke Dışında Okunması İstenen Dua Ve Zikirler 347
Arafat'ta Okunması İstenen Müstahap Dua Ve Zikirler 348
Arafat'tan Müzdelife’ye Dönüşte Yapılacak Dua Ve Zikirler 351
Müzdelife Ve Meş'ari Haram da Yapılan Dualar 352
Meş'ai Haram'dan Mina’ya Dönüşte Okunan Dualar 355
Kurban Bayramı Günü Mina'da Okunacak Dualar 355
Teşrik Günlerinde Mina'da Okunması Müstahap Olan Dua Ve Zikirler 357
Ülkesine Dönerken Okunması İstenen Dualar 359
Rasulullah'ın Kabrini Ziyaret Esnasında İsetnen Şeyler 360
ONUNCU BÖLÜM 365
CİHAD KONUSUNDA İSTENEN DUA VE ZİKİRLER 365
Şehid Olmayı Arzulamanın Güzelliği 365
Sünnete Uygun Yapılması îstenen Cihad/Savaş 366
Savaş Anında Dua Etmek-Zikir Ve Tekbir Getirmek 367
Allah Yolunda Yara Alan'ı Tebrik Etmek Müjdelemek Gerekir 374
Müslümanların Galip Gelmesi Durumunda Yapmaları Gereken Şeyler 376
Müslümanların Bozguna Uğramaları Halinde Yapmaları Gereken İş 376
ONBİRİNCİ BÖLÜM 378
YOLCULUĞA ÇIKAN BİR KİMSENİN YAPACAĞI GÖREVLER 378
İstihare/Hayırlı İş Dilemek Ve İştişare/Danışma 378
Kesin Olarak Yolculuk Kararı Verilince Yapılacak İşler 379
Evden Yolculuğa Çıkarken Kişinin Okuması Gereken Dualar 382
Sünnete Uygun Olarak Yapılan Vedalaşma 386
Salih Olarak Tanınan Kimselerin Dualarını Almak 387
Yolculuğa Çıkandan Hayır Dua İstemek 388
Bineğine/Aracına Bindiğinde Yapacağı Dua 388
Gemiye Binilince Yapılacak Dua 391
Yolcu Güzergahında Bir Yerleşim Bölgesi Gördüğünde Ne Yapmalı 395
Konaklama Esnasında Okunması İstenen Dua 398
Yolculuktan Dönünce Yapılması İstenenler 399
ONİKİNCİ BÖLÜM 403
YEME İÇME KONUSUNDA DİNİ GÖREVLER VE KURALLARÖNÜNE SOFRA KONULAN KİMSENİN GÖREVLER 403
Yeme Ve İçme Esnasında Besmele Çekilmesi 404
Misafirleri Konaklayan Konak Sahibinin Takınması Gereken Tavır 411
Yemekten Sonra Ne Yapılmalıdır 412
Misafirlerin Davet Sahibine Hayır Duada Bulunmaları 415
Misafire Karşı Yapılması Gereken En İyi Muamele Yapılıp Gösterilmelidir 419
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 420
SELAM VERİLMESİ, BİR YERE GİRERKEN İZİN ALINMASI VE AKSIRANA CEVAP VERİLMESİ 420
Selam Vermenin Önemi Ve Selamı Yaygınlaştırma Meselesi 421
Selamlaşma Şekli Nasıl Olmalıdır 423
Selamı Verene Hemen Karşılığı Çabucak Verilmeli 427
Selam Vermenin Hükmü 428
Aynı Anda İki Kimsenin Selamlaşması 434
Selam Vermenin Uygun Olup Olmayacağı Yer Ve Zamanlar 436
Selam Verilecek Ve Verilmeyecek Selamı Alınacak Ve Alınmayacak Kimseler 439
Gayri Müslim/Müslüman Olmayanlarla Selamlaşmak 441
Müslüman Olmayan Hastayı Ziyaret 444
Bid'at İşleyen Büyük Günah Sahibi Kimselere Selam Verilmesi 445
Çocuklarla Selamlaşma 445
Selam Konusunda Bazı Adab Ve Konuya İlişkin Meseleler 446
Topluluk-Çarşı Pazarda Selam 447
Kendi Evinde Selam Verme 448
Herhangi Bir Yere Girilmek İstendiğinde İzin İstemek 451
İzin İsteyenin Kendisini Tanıtması 453
Bilinen Unvanıyla Kendini Tanıtmak 454
Selam Konusuna İlişkin Çeşitli Meseleler 455
Musafaha/Tokalaşmak 460
Namazdan Sonra Yapılan Musafaha 461
Musafaha Sırasında Nasıl Tavır Takınılmak 462
Birine Eğilmek Doğru Değildir 463
Salih Kimseleri-Arkadaş Ve Komşuları Ziyaret Etmek 465
Aksıran Ve Esneyen Kimselere Karşı Ne Yapılmalıdır 466
Gayri Müslim Bir Kimsenin Aksırmasında Ne Yapılmalı 473
Övmeyi Meneden Hadis Rivayetleri 475
Övülebilirliği Gösteren Hadis Rivayetleri 476
Bir Kimsenin Kendi İyiliklerini Ve Kendisini Övmesi Meselesi 479
Bir Önceki Konularla İlgili Bazı Bilgiler 482
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 484
EVLİLİKLE İLGİLİ MESELELER KENDİSİ VEYA BİR BAŞKASI İÇİN KIZ İSTEMEYE GİDENİN YAPACAĞI DUALAR 484
Kişinin Kendi Öz Kızını Ya Da Velayet Ve Vesayetindeki Bir Kızı Kendileriyle Evlenmeleri İçin Dürüst Ve Fazilet Ehli Kimselere Teklifi 484
Nikah Akdi Sırasında Yapılması İstenenler 485
Nikahtan Sonra Kocaya Yapılacak Dua 487
Zifaf Gecesinde Kocanın Hanımına Karşı Temennisi Şöyle Olmalıdır 489
Cinsel İlişki Sırasında Yapılacak Dua 490
Kocanın Hanımıyla Oynaşması-Şakası Ve Tatlı İfadeleri 490
Evlenen Erkeğin Hanımından Dolayı Akrabalarına Karşı Tavrı 491
Doğum Sırasında Kadının Doğum Sancılarına Karşı Okuması İstenen Dualar 491
Doğan Çocuğun Kulağına Ezan Okunması 492
Bebeğe İlk Tatlıyı/Memeyi Damağına Tuttururken Okunacak Dua 492
ONBEŞİNCİ BÖLÜM 493
DOĞAN BİR ÇOCUĞA İSİM VERMEK 493
Düşük Bebeğe Ad Konulması 494
Çocuklara Güzel İsim Konulması 494
Aziz Ve Çelil Olan Allah'ın Hoşuna Giden En Güzel İsimler 495
Kimi Zaman Eğitim Amacıyla Bazı Yakınlarımıza Kötü İsimle Çağırmak 497
Adını Bilmediğimiz Birini Çağırırken Nasıl Davranmalıyız 498
Çocuğun, Büyüklerini Adlarıyla Çağırmaması 498
Bir İsmi Daha Güzel Biriyle Değiştirmenin İyi Olacağı 499
Kişinin İstemediği Lakaplarla Çağırılması Doğru Değildir 501
Kişinin Sevdiği Bir İsim Ya Da Lakapla Çağırılması Caiz Ve Müstahaptır 502
Çocuğu Olmayanın Künye Alması Ve Küçük Çocuğa Künye 504
Kafir Ve Sapıkların Künyelendirimleri 506

Benzer Ürünler
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.