Gavs-ı Azam Seyyid Abdülkadir Geylaninin Sohbetleri-1763 (001494)

İndirim Oranı : %20 İndirim
Fiyat : €14,77(KDV Dahil)
İndirimli : €11,81(KDV Dahil)
Test2
:

GAVS-I AZAM SEYYİD ABDÜLKADİR GEYLANİNİN SOHBETLERİ

Çevirmen:Yaman Arıkan
Yayın Tarihi2016-11-25
Orjinal AdıFethurrabbani
ISBN

9789759815318

Baskı Sayısı2. Baskı
DilTÜRKÇE
Sayfa Sayısı560
Cilt TipiCiltli
Kağıt CinsiKitap Kağıdı
Boyut17 x 24 cm

Eser ve Müellifi 13

Birinci Sohbet

Kadere îtirâz etmemek 19

İkinci Sohbet

Kendini Allah’a muhtâç hissetmek 31

Üçüncü Sohbet

Allah’dan başkasına muhtaçlık duymamak 39

Dördüncü Sohbet

Tevbe 50

Beşinci Sohbet

GAVS-I AZAM SEYYİD ABDÜLKADİR GEYLANİNİN SOHBETLERİ

Allah’ın kulu sevmesinin sebebi 58

Altıncı Sohbet

Müminin mümin kardeşine nasihati 66

Yedinci Sohbet

Sabır 71

Sekizinci Sohbet

Mürâîlik 74

Dokuzuncu Sohbet

Müminin imtihâna tâbi tutulması 77

Onuncu Sohbet

Külfet addetmemek 80

Onbirinci Sohbet

Ma’rifetullah 88

Onikinci Sohbet

Allah’dan başkasından talepde bulunmamak 94

Onüçüncü Sohbet Ahıret endîşesini dünya endîşesinden önde tutmak 101

Ondördüncü Sohbet

İçi başka dışı başka olmakdan sakınmak

Onbeşinci Sohbet

Müminin kendi nefsine ikrâmı

Onaltıncı Sohbet

Kur’ân ile amel etmek

O 11 yedinci Sohbet

Rızık meselesinde fazla endişelenmemek

Onsekizinci Sohbet

Nefs, hevâ ve şeytana karşı cıhâd

Ondokuzuncu Sohbet

Allah korkusu

Yirminci Sohbet

Amelsizlik

Yirmibirinci Sohbet

Fânilere güvenmeyip Allah’a güvenmek

Yirmiikinci Sohbet

Kalbden dünyâ sevgisini atmak

Yirmiüçüncü Sohbet

Kalblerin pasını gidermek

Yirmidördüncü Sohbet

Allah’ın idâresine ortak olmamak

Yirmibeşinci Sohbet

Zühd

Yirmialtıncı Sohbet

Hâlinden insanlara şikâyetçi olmamak

Yirmiyedinci Sohbet

Yalandan sakınmak

Yirmisekizinci Sohbet

Allah için sevmek

GAVS-I AZAM SEYYİD ABDÜLKADİR GEYLANİNİN SOHBETLERİ

Yirmidokuzuncu Sohbet

Zengine zenginliğinden dolayı tevâzû göstermemek

Otuzuncu Sohbet

Allah’ın nimetlerinin varlığını kabul etmek

Otuzbirinci Sohbet

Hiddet, öfke ve çeşitleri

Otuzikinci Sohbet

Emirleri yerine getirmek, nehîylerden kaçınmak

Otuzüçüncü Sohbet Ahıret günü Allah’ın görülmesi

İÇİNDEKİLER ve diams; 11

Otuzdördüncü Sohbet

Kibirden sakınmak 219

Otuzbeşinci Sohbet

Allah’a karşı gelmemek 222

Otuzaltıncı Sohbet

Amellerde ihlâs 224

Otuzyedinci Sohbet

Hastaları ziyaret 232

Otuzsekizinci Sohbet

Kelîme-i Tevhîd’in fazileti 238

Otuzdokuzuncu Sohbet

Evliyayı ve sâlihleri sevmek 246

Kırkıncı Sohbet

Dînî bilgilerde derinleşmek 250

Kırkbirinci Sohbet

Allah sevgisi 256

Kırkikinci Sohbet

Takva 260

Kırküçüncü Sohbet

Nefs-i emmâre . 267

Kırkdördüncü Sohbet

Dünyâda müminin hâli 274

Kırkbeşinci Sohbet

Sağlam ipe yapışmak 280

Kırkaltıncı Sohbet

Resûlüllah’a tâbî olmak 285

Kırkyedinci Sohbet

Kötülere karşı tavır almak 288

Kırksekizinci Sohbet

Amel-i sâlih 293

Kırkdokuzuncu Sohbet

Kerem - Cömertlik 300

Ellinci Sohbet

Dünyâ gâilelerinden sıyrılmak 314

Ellibirinci Sohbet

Dünyâya meyil vermemek 319

Elliikinci Sohbet

insanlara fânî gözü ile bakmak 332

Elliüçüncü Sohbet Müminin imtihâna tâbî tutulması 340

Ellidördüncü Sohbet

Haşır hakkında tefekkür

Ellibeşinci Sohbet

Allah’ın takdirine râzî olmak

Ellialtıncı Sohbet

Allah’ın emirlerini gözetmek

Elliyedinci Sohbet

Sıdk

Ellisekizinci Sohbet

Ihlâs ile amel etmek

Ellidokuzuncu Sohbet

İçi-dışı bir olmak

Altmışıncı Sohbet

Mâlâyânîyi terketmek

Altmışbirinci Sohbet

İnsan zihninde doğan düşünceler

Altmışikinci Sohbet Tevhîd

Abdülkadir Geylânî’nin ölümü

ESER VE MÜELLİFİ

ve Acirc;lemlerin Rabbı Allah’a hamdolsun.

Allah’ın Resûlü ve âlemlere rahmet olan Peygamberimize ve onun temiz soyuna salât - selâm olsun.

Aziz okuyucularımız,

Seneler önce tarafımızdan Türkçe’leşdirilmiş olmasına rağmen, neşrine ancak mu-vaffak olabildiğimiz bu eser; sultânül’evliyâ, gavs-ı a’zam Abdülkadir Geylânî (k.s.) Haz-retlerinin EL-FETHURRABB ve Acirc;NI isimli eserinin tercümesidir. Biz, eserin Türkçe’sine, ABDÜLKADİR GEYL ve Acirc;NÎ’nin SOHBETLERİ adını verdik. Esâsen eser, Hazretin, devrinde kendi idâresinde bulunan medresesi ile dergâhında yapdığı sohbet ve hıtâbe- lerden meydana gelmişdir. Onun, zamanının Bağdat halkına ve müsâfır ve yolcu olarak dergâhına uğrayanlara hıtâben yapdığı bu samimiyet ve ihlâs timsâli konuşmaları, dün-yaca da meşhurdur. Hicrî 545-546 (Milâdî: 1150-1152) yıllarında yapılan ve herbir cümlesi insanın rûhunun derinliklerinde akisler uyandıran bu konuşmalar, Hazretin ileri gelen bağlılarından AFİF adındaki talebesi tarafından aynen kaydedilmişdir.

Altmışiki adet sohbetden meydana gelen bu eserin en çok dikkat çeken husûsiyeti, serâpa ihlâs ve samimiyet dolu oluşudur. Onu gerek okurken ve gerekse tercüme eder-ken, rûhumun hücrelerine kadar bütün varlığımın, ihlâs bürgüleri ile büründüğünü burada ifâde etmek isterim.

Hazret, bu sohbetlerinde, herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir ifâde ve üslûp kul- lanmışdır. Daha önceki eserlerimizde olduğu gibi, aynı ölçüye biz de sâdık kaldık. Ter-cümede, her yaşda ve her seviyede ihvânımızın hiç takılmadan kolaylıkla anlayabileceği bir ifâde ve üslûb kullandık. Ayrıca şu husûsu da belirtmek isteriz ki, az da olsa, Arapça bilen kardeşlerimiz, onu Arapça aslı ile karşılaşdırarak kelime bekelime ta’kîp edebilir-ler.

Silsileden Esad Efendi Hazretleri, bu eser için şunları söylüyor:

GAVS-I AZAM SEYYİD ABDÜLKADİR GEYLANİNİN SOHBETLERİ

Vücûdu zarûrî olan Cenâb-ı Allah’ın şerîki ve benzeri bulunmadığı gibi, diğer kitap-lara nisbetle O’nun kitabının da benzerinin bulunmayacağı âşikâr, belki de tabiîdir. Bil-diğiniz gibi, Allah’ın kelâmı Kur’andan sonra, ikinci olarak da hadîs-i şerifler gelir. Üçüncüsüne gelince, onu da olsa olsa peygamber vârisi gerçek âlimlerin eserlerinde ara-mak gerekir. Zîrâ âyet-i celîlede, "Allah’a itâat edin. Peygambere ve sizden olan ülül’- emre de itâat edin." buyrulmuşdur.

Bendeniz, araşdırma neticesi, FETHURRABBANI kitabının üçüncü olduğuna ka-nâat getirmiş ve o sûretle ifâde ederek faziletli zâtınıza bir nüsha takdîm etmişdim. Şüphesiz, şimdiye kadar, tarafınızdan okunup incelenerek değeri takdir olunmuşdur.

Mektûbât, 57. mektup

ABDÜLKADİR GEYL ve Acirc;NÎ’nin SOHBETLERİ adiyle neşrine muvaffak olduğumuz bu eser hakkında, onun mütercimi sıfatiyle benim müşâhedelerim de şudur:

GAVS-I AZAM SEYYİD ABDÜLKADİR GEYLANİNİN SOHBETLERİ

Bugüne kadar, büyüklerimizin eserlerinden yüzlercesini okudum. Bunlardan elli kadarını da fiilen tercüme etdim. Onların içinde bana en çok tesir eden, Abdülkadir Geylânî Hazretlerinin Sohbetleri oldu. Allah dostlarının büyüklerinden Yûnus Emre, tamâmını daha önceki sayfalarda takdîm etmiş bulunduğumuz uzunca bir deyişinde, Geylânî Hazretleri için şöyle diyor:

Benzer Ürünler
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.