İlahi Ahlak-1570 (001295)

İndirim Oranı : %30 İndirim
Fiyat : €26,72(KDV Dahil)
İndirimli : €18,70(KDV Dahil)
Test2
15
:
İlahi Ahlak

  • Kitap Adı:        İlahi Ahlak
  • Yazar:              İmam Gazali
  • Kapak:             Mehmet Miyasoğlu
  • Çevirmen:        Yaman Arıkan
  • Yayınevi:          Uyanış Yayınevi
  • Sayfa               Sayısı: 360
  • İlk Baskı Yılı:     2007
  • Dil:                   Türkçe

Eserin orijinalinin adı, el-Maksadül’esnâ şerh-u es-mâillâhilhusnâ’dır. Müellif Gazâlî bu ismi koymuşdur. Türkçe’sine bizim koyduğumuz ad ise bundan tamâmen farklıdır. Oyle sanıyorum ki. eserin Türkçe’sine bizim koyduğumuz isim muhterem okuyucularımıza ilk anda biraz garip gelecektir. Fakat bu yazının başına koyduğumuz iki hadîs mealini okudukları zaman, esere bu ismi koymakda isabet etdiğimizi anlayacaklardır.

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki:

- Allah ve acute;ın ahlâkı ile ahlâklanınız.

- Allah ve acute;ın şöyle şöyle bir kısım ahlâkı vardır. Kim onlardan biri ile ahlâklanırsa cennete girer!...

Eserin Müellifi Huccetül İslam Gazâlî diyor ki:
- İnsanlık mertebelerinde yükselmenin, hem dünyâda hem de âhıretde huzûr, sükûn, saâdet ve selâmete kavuşmanın tek yolu, şânı yüce olan Allah ve acute;ın ahlâkı ile ahlâklanmakdır.

Değerli okuyucularım,

Konusu îtibâriyle fevkal’âde ehemmiyeti hâiz bu eser, seneler öncesinde hazırlanmışdı. Fakat çeşitli sebeplerle bugüne kadar onu siz muhterem okuyucularımızın istifadesine sunmak müm-kün olmamışdı. Birçok okuyucumuz, çıkacağını kendilerine daha Önceleriduyurmuş olduğumuz için bize defaâtla mürâcaat ederek eseri istemişler, fakat biz, elimizde olmayan sebeplerden dolayı onu basamadığımızdan muhterem okuyucularımızın isteklerini yerine getirememişdik. İşte şu anda, hem eseri çıkarmış, hem de azîz okuyucularımızın taleplerini yerine getirmiş olmanın bahtiyârlığı içindeyiz. Hemen Allah’dan niyâzımız, onu okuyanlara ilâhî feyizlerini bol bol akıtmasıdır.

Değerli okuyucularımızın anlamış olacakları gibi, eserin konusu, Allah’ın, Esmâülhusnâ denen güzel isimlerinin mâhiye-tini izâhdan ibâretdir. Allah’ın doksan dokuz isminden ibâret olan Esmâülhusnâ’da o derece esıâr gizlidir ki, kısaca şöyle diye-biliriz:

ve mdash; Allah ile kâinât arasındaki esrâr ve yine Allah ile insan arasındaki esrâr bu isimlerde gizlidir. Bütün kâinât ve kâinâtda olup bitenler Allah’ın bu isimlerle tecellîsinden ibâretdir. İnsanın Allah’a yakın olmasının veya O’ndan uzak kalma-sının sırları bu isimlerdedir. Bu isimlerin herbiri Allah’ın birer ahlâkıdır. Allah’a yakınlık mekân itibariyle olmaz; bil’akis vasıf îtibâriyle olur. Doksan dokuz isimden herbiri Allah’ın kâmil birer ahlâkıdır. Allah onların herbiri ile tam bir şekilde muttasıfdır. Bu isimlerin bir çoğundan kulun da nasibi vardır. Fakat bu ııasîp, Aliah’daki gibi tam ve kâmil değil, "Karınca karârınca" misâlidir. İşte bir insan, bu isimler-den alabileceği hisse mikdânnca Allah’a yakın olur ve ebedî saâdete o nisbette hak kazanır. Yalnız, Allah ismi zât ismi olduğuna göre, esas olarak insanın onun hâricinde kalan diğer isimlerin ifâde etdikleri vasıflarla vasıflanması ve onlardan alınası gereken nasîbi alması düşünülebilir. Bu isimlerin herbiri Allah’ın birer ahlâkı olduğuna göre, onlardan en çok nasibini alan Allah’a en yakın olur. En az nasibini alan da en uzak olur. Bu isimlerin ifâde etdiği İlâhî vasıflardan hiçbiri ile ahlaklanmamış olanın Allah’a hiç yakınlığı yokdur. Saâdet ve haz nisbeti de Allah’a yakınlık derecesine bağlıdır. Buna göre, Allah’a en yakın olanla en uzak olanın saâdet ve bahtiyârlık dereceleri bir değildir. Allah’a en yakın olan en çok mes’ûd ve bahtiyâr olandır. En uzak olan ise en az mes’ûd ve bahtiyâr olandır. Allah’ın bu isimlerin herbiri ile kâinâtda birer tecel-lîsi vardır. Onlarla ahlâklanan kul da hayâtda oldukça başka insanlarla ve Allah’ın diğer mahlûkatı ile olan münâsebet-lerinde bu vasıfları üzerinde göstermelidir. Bu da kulun o isimlerle tecellîsi demekdir. Bu dünyâ hayâtında Allah’ın mahlûkatına o isimlerle tecellî edemeyen bir kimse İlâhî ahlâk ile ahlaklanmamış demekdir. İlâhî ahlâk ile ahlâklanmış olmanın emâresi, onların varlığının kişide bizzât ve fiilen müşâhede edilmiş olmasıdır...

İÇİNDEKİLER

Takdîm 15

Niçin İlâhî Ahlâk 18

Giriş 45

Kitabın Başlangıcı 47

Birinci Bahis 51

İkinci Bahis 79

Üçüncü Bahis 83

Dördüncü Bahis 87

İKİNCİ KISIM Maksatlar Gâyeler

Birinci Bahis 111

Allah 115

Elmelik 126

Elkuddûs 129

Esselâm 132

Elmümin 134

Elmüheymin 138

El’azîz 139

Elcebbâr 141

Elhâlık, Elbârî, Elmusavvir 145

Elgaffâr 152

Elkahhâr 155

Elvehhâb 157

Errezzâk 163

Elfettâh 166

El’alîm 168

Elkaabıd, Elbâsıt 170

Elhâfıd, Errâfî’ 172

Elmuızz, Elmüzill 174

Essemî’ 176

Elhakem 180

El’adl 190

Ellâtîf 196

Elhabîr 199

Elhalîm 200

El’azîm 201

Elgafûr 204

Eşşekûr 205

El’aliyy 209

Elkebîr 215

Elhafız 217

Elmukît 222

Elhasîb 223

Elcelîl 227

Elkerîm 230

Errakîb 232

Elmücîb 233

Elvâsî 235

Elhakîm 237

Elvedûd 241

Elmecîd 244

Elbâis 245

Eşşehîd 252

Elhakk 253

Elvekîl 257

Elkaviyy, Elmetîn 258

Elveliyy 259

Elhamîd 262

Elmuhsî 263

Elmübdî, Elmuîd 264

Elmuhyî, Elmümît 265

Elhayy 266

Elkayyûm 267

Elvâcid, Elmâcid 268

Elvâhid 269

Elkaadir, Elmuktedir 271

Elmukaddim, Elmuahhır 272

El’evvel, El’âhır 275

Ezzâhir, Elbâtın 276

Elberr 281

Ettevvâb 282

Elmüntakım 283

El’afüvv, Erraûf 284

Mâlikülmülk 285

Zülcelâli vel’ikrâm, Elvâlî 287

Elmüteâlî, Elmuksıt 289

Elcâmî 294

Elganiyy, Elmuğnî 296

Eddârr, Ennâfî 299

Ennûr 301

Elhâdî 302

Elbedî 304

Elbâkî 305

Elvâris 307

Erreşîd 309

Essabûr 310

Bir ma’zeret 312

ikinci Bahis 325

Üçüncü Bahis 329

ÜÇÜNCÜ KISIM

Birinci Bahis 333

İkinci Bahis 338

Üçüncü Bahis 352

Benzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.