İniş Sırasına Göre Kuranı Kerim ve Meali - Surelerin Nuzül Sebepleri İlaveli (T27563)

İndirim Oranı : %30 İndirim
Fiyat : €37,38(KDV Dahil)
İndirimli : €26,16(KDV Dahil)
15
:

İniş Sırasına Göre Kuranı Kerim ve Meali - Surelerin Nuzül Sebepleri İlaveli


Ürün Özellikleri :


  • Yayınevi : Furkan Neşriyat
  • Hazırlayan : Salim Akarsu
  • Kapak Kalitesi : Karton Kapak
  • Sayfa Kalitesi : Şamua Kağıt
  • Sayfa Sayısı : 883
  • Dil : Arapça - Türkçe
  • Ebat : 16,5 X 24,5 cm
  • Ağırlık : 1400 gr
  • Barkod : 9786057034069
  • Elif-Ba Hediyeli
ÖNSÖZ

İNİŞ SIRASINA GÖRE KUR'ÂN-I KERÎM MEÂLİ
Davranış eğitimi açısından açıklamalı
ÖNSÖZ
Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
Rabbi yessir vela tuassir rabbi temmim bilhayr.
İnsan bu dünyaya, hatası sebebiyle çıkarıldığı cennete tekrar girebilmek için ruhlar âleminde Allâhu Teâlâ'dan talep ettiği imtihanı olmak üzere gönderilmiştir. Bu imtihanın kurallarını açıkla-mak üzere gönderilen son kitap ta Kur'ân'ı Kerîm'dir. Ruhlar âleminde Allâhu Teâlâ ile yaptığı anlaşmanın şartlarını öğrenip tabi tutulduğu dünya imtihanını kaybetmemek isteyen her kişi, Kur'ân-ı Kerîm'i okuyup anlamaya çalışmalıdır.
Kur'ân ve onun uygulayıcısı olan Peygamber Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi makbul bir adet kabul eden bir toplumu 23 sene gibi kısa bir sürede karıncaya bile basmamak için gayret eden bir toplum haline getirmiştir. Biz de bu mealde, Allâhu Teâlâ'nın insanlığı yetiştirmede kullandığı eğitim metodunu ve davranış sıralamasını göster¬meye çalıştık. Bundan dolayı da meali, iniş sırasına göre hazırladık.
Meale dair bazı hatırlatmalar:
1-İniş sırasına göre Kur'ân'ı derleme çalışması, ilk önce Hz. Ali (radıyallahu anh) tarafından ya-pılmıştır. (Buhârî, Sahih, 6/101 (Fezâilü'l-Kur'ân, 6). Bu meal de o derleme sırasına göre yazıldı, iniş sırası hakkında ihtilaflar var. Ancak amacım, bu sırayı ispat değildir. Amacım, iniş sırasına göre takip edilmesi gereken davranış eğitim sıralamasını yaklaşık olarak göstermeye çalışmaktır.
2-Kelimelerin açıklaması, sûrenin geldiği döneme ve olaya, sûrenin genel olarak işaret ettiği ko-nuya, bir önceki sûre ile olan ilişkisine, bir önceki ve bir sonraki âyet ile olan ilişkisine ve kelimenin işaret ettiği manaya bakarak ifade edilmeye çalışıldı. Kelime manaları Tevakku sözlüğüne göre verildi. Tezata düşüldüğü taktirde bu sözlüğe bakılabilir.
Kur'ân da geçen kelime koyu harflerle, kelimelerin açılımı ise parantez içinde yazılmıştır.
3-Meal hazırlanırken Arapça bilmeyenlerin en azından Kur'ân lafzını telaffuz edebilmeleri böy- lece Arapça öğrenmeye adım atmaları için Arapça ibarelerin okunuşları da yazıldı. Arapçadaki bazı harflerin Türkçede olmaması sebebiyle karşılığı olmayan harfler, altına çizgi işareti konarak ve renklendirilerek gösterilmeye çalışıldı. Mananın bozulmaması adına buna göre okumaya dik¬kat etmekte büyük fayda vardır.
(A)Peltek se harfini, ş harfi temsil etmektedir. jo Sad harfini, ş harfi temsil etmektedir.
Ha harfini, h harfi temsil etmektedi
Hı harfini, h_harfi temsil etmektedir,
Peltek ze harfini, z harfi temsil etmektedir.
Zı harfini, z harfi temsil etmektedir, ja Dat harfini, d.harfi temsil etmektedir. b Tı harfini, t harfi temsil etmektedir.
Ayn harfini,_a ı u harfleri temsil etmektedir.
£ Gayn harfini, g harfi temsil etmektedir. ı3 Qaf harfini, q harfi temsil etmektedir.
Harfin üzerindeki uzatma A işareti harfin uzatmalı ve yumuşak okunduğunu gösterir.

Kur'ân ile ilgili bazı hatırlatmalar:

1-Dünya imtihanını kazanmak isteyen her insan, hakkında hüküm verecek olan Allâhu Teâlâ'nın kurallarını öğrenmek zorundadır. Zira Kur'ân, Allâhu Teâlâ'nın hükümlerini açıklayan tahrif edil¬memiş son kitaptır.
2-Kur'ân'da beyan edilen emirleri uygulayıp uygulamamak kişinin tercihine bağlıdır. Sonuçlarına katlandıktan sonra dileyen uygular dileyen uygulamaz. Ancak Kur'ân geldikten sonra kimsenin "imtihan olduğumu ve kuralları bilmiyordum" deme hakkı kalmamıştır.
3-Mümin olsun ya da olmasın her insan Kur'ân'daki bilgileri öğrenmek zorundadır. Zira insan, beden, ruh, akıl, kalp, vicdan, irade, duygular ve nefisten oluşan bir varlıktır. Kısmi olarak hak- I kında bilgi sahibi olduğu beden haricinde diğer özelliklerinin mahiyetini, işleyiş sistemini, bes- I lenme şekillerini ve onlar için neyin faydalı neyin zararlı olduğunu bilmemektedir. Bazı varsayım- j larda bulunsa da bizzat onları görmediği için varsayımlarının kesin doğru olup olmadığını bileme- ! mektedir. Öyle ise insan, bunların mahiyetlerini bilene danışmak ve ona göre hareket etmek zo- § rundadır. Bunların mahiyetini bilen ise, onların da yaratıcısı olan Allâhu Teâlâ'dır. Allâhu Teâlâ da J onlar için faydalı olacak şeyleri Kur'ân ile beyan etmiştir. Öyle ise insan kendini oluşturan şeyleri ^ doğru besleyip amaçlarına uygun hizmet ettirmek istiyorsa, onları yaratan ve işleyiş sitemlerini | belirleyen Allâhu Teâlâ'nın gönderdiği Kur'ân'daki bilgileri öğrenmek zorundadır.
4-Kur'ân, bir kavmin kitabı değildir. Hz. Muhammed Mustafa sallâllâhu aleyhi ve sellem'in yazdığı bir kitap ta değildir. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa Allâhu Teâlâ'nın emirlerini be- ; yan etmek üzere Allâhu Teâlâ tarafından gönderilmiştir. Bundan dolayı Rabbinin emirlerini öğrenmek isteyen her insan, Kur'ân'daki bilgileri öğrenmek zorundadır.
5-Tevrat ve incil'den sonra Kur'ân'ın gönderilmiş olması, Tevrat ve incil'in aslının insanlar tarfından tahrif edilmesi sebebiyledir. Yeni anayasa gelince eskisinin hükmü ortadan kalktığı için,
Kur'ân geldikten sonra eski kitapların hükmü kaldırılmıştır. Allâhu Teâlâ'nın son anayasası olan Kur'ân gelmiş olmasına rağmen eski kitaplara tabi olan kimsenin durumu, eski anayasaya göre hareket ederek mahkemeye hazırlanan kişinin durumu gibidir. Eski anayasaya göre hareket etmesi mahkemede ona bir fayda sağlamayacaktır. Hatta ısrar etmesini mahkeme başkanı töhmet olarak kabul edecektir. Zira bu hareket, yenisini beğenmediği ve yenisini gönderene güvenme¬diği manasına gelmektedir.
6-Kur'ân'ı öğrenmek tamamen kişinin kendi faydasınadır. Zira böylece Rabbinin emirlerini öğrenip imtihan için geldiği bu dünyada dikkat etmesi gerekenleri bilmiş olacaktır. Kur'ân'ı okumayan asanın durumu, çıktığı yolculuğun rehber kitabını okumadığı için bir sürü hata yapan ve sonunda za bu hataları sebebiyle cezaya çarptırılan kişinin durumu gibidir. Kur'ân, dünya imtihanının reh-ber kitapçığıdır. Onu okumayan, kuralları öğrenmemekle kendine yazık etmiş olur. Allâhu ’eâlâ'nın kuralı nettir: "Eğer cennete girmek istiyorsanız, Allâhu Teâlâ'nın kurallarına göre ya-şamak zorundasınız." Öyle ise cennete girmek isteyen herkes O'nun kurallarını beyan eden • ur'ân'ı anlayıp gereklerini yerine getirmek zorundadır.
7-Kur'ân, "Niye böyle! Şöyle olsaydı daha iyi olurdu" şeklinde sorgulanmak için değil hikmetini S anlamak için okunmalıdır. Zira Kur'ân, bizi yaratan, her şeyin sahibi olan, mülkünde dilediğince 3 tasarruf etme yetkisi olan, her şeyin en iyisini bilen, talebimiz üzere bizi imtihana tabi tutan,
imtihanın kurallarını belirleyen ve kendi koyduğu kurallara göre hakkımızda karar verecek olan AllâhuTeâlâ'nın hüküm kitabıdır. Onun emirlerini sorgulamaya kalkmakya da beğenmemek, bilgi ; açısından kendini (hâşâ) Allâh'tan üstün görmek manasına gelen faydasız bir küstahlıktır. Zaten ! Allâhu Teâlâ, bizim bakış açımıza göre değil kendi kurallarına göre hakkımızda karar verecektir.
8-insan, cennette yaşayabilme hakkını tekrar kazanabilmek için dünyaya belli bir süreliğine gön-derilmiştir. Bundan dolayı dünyadaki ideallerini, ahirette faydası olacak şekilde belirlemelidir, i Zira ahirette faydası olmayan bir ideal uğruna ömrü geçirmek, takdir edilen ömür süresini boşa geçirmek demektir. Ahirette faydası olacak idealleri beyan eden kitap ise Kur'ân'ı Kerîm'dir. Öyle ! ise ömrünü ahirette faydası olacak idealler uğruna geçirmek isteyen kişi, ideallerini Kur'ân'a göre l belirlemelidir.
9-Kur'ân'ı incelemeyen-öğrenmeyen kişinin durumu, girdiği imtihanın kuralları ve cevap şıkları ; belli olmasına rağmen onları öğrenmeyen kişinin durumu gibidir. Bu kişinin imtihanı kazanması
mümkün değildir.
10-Allâhu Teâlâ, etikette kalmayan içi doldurulmuş bir iman istemektedir. Bundan dolayı Allâhu ; Teâlâ'ya inandığını iddia eden herkes, inancının içini doldurmak yani etiket müslümanı olmama¬lıdır. Bunu gerçekleştirmek için de Kur'ân'ın hükümlerini öğrenmelidir.
Amacım daha iyi anlaşılır bir meal hazırlamaktı. Ancak meal çalışması çok kapsamlı bir iş olduğu için gözden kaçan hatalarım mutlaka olmuştur. Daha iyi anlaşılır bir meale katkıda bulunmak için ; gördüğünüz hataları salimubeydPhotmail.com adresine bildirmenizi rica ediyorum.
Kitabımızın sesli hali de hazırlanmıştır, www.akarsukitapevi.org adresinden ses dosyalarını indi- ; rerek kitabı sesli olarak dinleyebilirsiniz.
Allâh u Teâlâ, niyetimizi kabul buyursun! Eksiklerimizi ve hatalarımızı affetsin! Bu kitabı, imanla¬rın ziyadeleşmesine ve imtihanı kazanmaya vesile eylesin! Kur'ân hürmetine bizleri, rızasını ka¬zanacak şekilde yaşayan ve imtihanını kazanan kullarından eylesin! Âmin!
04.01.2022 Salim Akarsu
Benzer Ürünler
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.