Mustafa Özşimşekler İbret Tabloları Kitabı-1152 (001372)

İndirim Oranı : %20 İndirim
Fiyat : €11,34(KDV Dahil)
İndirimli : €9,07(KDV Dahil)
Test2
:
İbret Tabloları
Cilt Durumu:Ciltli
Basım Tarihi:Ağustos 2015
Basım Yeri:Türkiye
Boyutlar:17,50 x 20,00cm
Basım Dili:Türkçe
Kağıt Tipi:Şamua
Sayfa Sayısı:414

-İnsanlığa Işık Tutan İbretlik Kıssalar-

Geçmiş peygamberlere ve kavimlere dair kıssaları, ibret alıp kendi-mize çeki düzen vermemiz için Kur’an-ı kerim’de bizlere beyan eden Rabbimize nihayetsiz hamd-ü senâlar; Hadîs-i şeriflerinde, ihtiva et-tiği ibretli mesajlar sebebiyle kıssalara da yer vererek bizleri uyaran Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e ve ve Acirc;l-i Ashabına sayısız salât ve selâm olsun...Lalegül Neşriyat ile Satışı Sunulmuştur

Allah-ü Teâlâ’nın gönderdiği kitabının bir özelliği de öğüt olması-dır. Nitekim "O, biitün alemler(de bulunan ins-ü cin) için ancak bü-yük bir öğüttür." Bir başka ayeti kerimede ise; "Andolsun ki Biz, bu Kuran 'da insanlara her türlü misali verdik ki öğüt alsınlar"buyur-muştur.

İnsanlara öğüt vermenin, insanı doğru yola iletmenin çeşitli yön-temleri vardır. Bunlardan biri de ibret verici olaylarla anlatımdır. Pek çok hakikatler, anlaşılması zor olan nice meseleler ibret dolu kıssalar anlatılarak, adeta bir film şeridi gibi gözler önüne serilmekte ve insanların kafasında canlandırıp tasavvur edebileceği ve herkesin ko-layca anlayabileceği bir hale getirilmektedir.

Telkin ve öğretimde kıssa anlatımının ehemmiyeti sebebiyle Kur’ân-ı kerim’de bazı hakikatlerin izahı yapılırken, pek çok yerde geçmiş peygamberlerin ibret dolu hayatları zikredilmiş ve bunlar etkili bir üslûpla ele alınmıştır.

Tebliğ ve davet konusunda bu yolda hizmet eden, sohbet, vaaz ve konferanslarıyla halkı irşâd eden hatipler ve vâizler çok iyi bilirler ki, mevzu içinde anlatılan bu gibi kıssalar öğretimi kolaylaştırır ve konu-ların daha rahat anlaşılmasını sağlar. Hatta en müşkil konuların dahi katkı sağlayıp, akıllarda kalmasına yardımcı olur.

Anlatılan konuya renk katan ibret verici hâdiseler, aynı zamanda dinleyenleri rahatlatıp anlatılan konuya ilgilerini arttırır ve dikkatlerini çeker. Böylece bulundukları ortamın sıkıcı havasından sıyrılarak, farklı alemlere seyahat ederler.

Tebliğ ve davet yaparken dini mesajın, ahlâkî ideallerin halka in-tikalinde, birer ibret tablosu niteliğindeki olayların anlatılması gayet mühim ve müessir bir vasıta olması münasebetiyle, böyle bir çalışmayı istifadenize sunuyoruz.

Yıllardır yapmış olduğumuz sohbet, vaaz ve konferanslarımızda, konuların daha iyi anlaşılabilmesi için yeri gelince anlattığımız, ay-rıca bazı dergilerde "Kıssadan Hisse" köşesinde "Mustafa Ramazan Bursevi' müstear ismiyle yazdığımız bazı ibretlik kıssaları seçerek, titiz bir şekilde gözden geçirdik ve yeniden derleyerek kaleme aldık. Gerek vâizlerimizin, gerekse hatiplerimizin konuşmalarında istifade edeceği pek çok ibret tablosunu bu kitapta bir araya topladık. Daha faydalı olacağı ümidiyle, zikrettiğimiz her bir ibret vesikasıyla alakalı olarak da zaman zaman yorumlar yaptık ve sonuna da, ona uygun düşen bir âyet-i kerime veya hadîs-i şerif ekledik.

İnşallah hiç sıkılmadan okuyacağınız ve elinizden bırakamayaca-ğınız kitabımıza; Kur’an-ı kerim’de "Ahsenii’l-kasas /Kıssaların en güzeir olarak tasvir edilen Yûsuf (Aleyhisselam)’ ın ibret dolu hayatıyla baş-layıp, pek çok peygamberin inkârcı kavimleriyle yaptıkları ibret dolu mücâdelesini akıcı bir üslûpla anlatmaya çalıştık. Ayrıca ashâb-ı kiram-dan, pek çok Allah Dostundan, ulemâ ve sulehânın hayatlarından da ibret dolu bölümler bulacağınız bu kitapta, bizleri bazen hayrete sevk ederek, bazen düşündürerek, bazen de duygulanarak ders çıkarmamıza vesile olacak pek çok olayı, adeta yaşayarak okuyacaksınız.

Anlatılan olayların her birinden ibret alıp ders olabil-me temennisiyle, gayret bizden muvaffakiyet Allah-u Teâlâ’dan...

İÇİNDEKİLER

Yusuf (Aleyhisselam) 5

Yakup (Aleyhisselam)’ın yusuf’u daha çok sevmesinin sebebi 6

Yusuf (Aleyhisselam)’ın rüyası 7

Yusuf (Aleyhisselam)’ın tarafından kuyuya atılması 8

Hazreti yusuf’un kuyudan çıkarılması 10

Müthiş bir imtihan 12

Yusuf (Aleyhisselam)’ın zindana atılması 15

Zindandan çıkarılması 17

Nuh (Aleyhisselam) 24

İnatçı ve inkarcı bir kavim 25

Nuh (Aleyhisselam) gemi yapımına başlıyor 29

Nûh tufanı 32

Şahitlik yapacak ümmet 36

İbrahim (Aleyhisselam) 37

İbrahim (Aleyhisselam) ateşe atılıyor 42

İbrahim (Aleyhisselam)’ın nemrutla konuşması 45

İsmail (Aleyhisselam)’m dünyaya gelmesi 47

Hacer annemizin büyük imtihanı 48

Zemzem suyu’nun çıkması 50

İsmail (Aleyhisselam)’in kurban etmeye götürülmesi 52

Müthiş bir imtihan tablosu : 56

Kim daha cömert 58

İbrahim (Aleyhisselam)’in malıyla imtihan edilmesi 59

İbrahim (Aleyhisselam)’ın kâbe’yi bina etmesi 60

Musa (Aleyhisselam) 65

Firavun’un gördüğü rüya 66

Musa (Aleyhisselam) doğuyor 67

Musa (Aleyhisselam) firavun‘ıııı sarayında 69

Annesi, yavrusuna kavuşuyor 72

Altın ve ateşle yapılan imtihan 75

Firavuna yapılan cazip teklif 78

Firavun’a git çünkü o hakikaten azdı 80

Musa (Aleyhisselam)’ın sihirbazlarla karşılaşması 82

Sihirbazların imanı ve şehadeti 86

Firavun ve kavmine gelen bir dizi belalar 87

İsrâiloğulları’nın mısır’dan çıkmaları 89

Firavun'ıın boğulması 90

Yunus (Aleyhisselam) 96

Ninova halkının tövbe etmesi 97

Çekilen kura yûnus (Aleyhisselam)’a çıkıyor 98

Yûnus (Aleyhisselam) balığın kamında 99

Eyyüb (Aleyhisselam) 104

Ah çekerek ağlamasının sebebi 110

Üzeyr (Aleyhisselam) 111

Süleyman (Aleyhisselam) 115

Süleyman (Aleyhisselam)’m verdiği hüküm 115

Çocuk kime ait 116

İftiranın açığa çıkarılması 117

Ecelin yeri ve zamanı değişmez 119

Rızık Allah’a aittir 121

Karıncanın yaptığı dua 121

Süleyman (Aleyhisselam) ve karınca 122

Musa ile hızır (Aleyhimesselam) 123

İdris (Aleyhisselam) 129

İlk defa elbise diken 130

İdris (Aleyhisselam) pek çok şeyde ilk idi 131

İdris (Aleyhisselam)’ın göklere yükseltilmesi 132

İdris (Aleyhisselam)’m girişi ve çıkmak istemeyişi 133

Bel’am İbni Bâ’ura 135

Ashâb-ı Kehf 138

Hâbil ile Kâbil 144

Allah için infak etmenin faydası 146

Yeryüzünün ilk cinayeti 147

Defin işini kargadan öğrendi 149

Asiye Binti Müzahim 151

Asiye binti müzahim’in Musa (Aleyhisselam)’ı evlatlık edinmesi 152

Firavun’un Musa (Aleyhisselam)’ı imtihan etmesi 154

Asiye binti müzahim’in iman etmesi 155

Mâşite Sultan 159

İşkence başlıyor 160

Kundaktaki bebek dile geliyor 161

Ahirette ilk Sorguya çekilecek üç kişi 163

Niyetin önemi 165

Allah rızası için yapılan iş 167

Tebük seferi 169

Ashab-ı kiram’ın infak yarış etmeleri 171

İslam ordusuna sonradan yetişenler 173

Seferden geri kalan ebu hayseme’nin orduya yetişmesi 175

Tebük seferin’den geri kalan üç sahabî 178

Yeryüzü adeta onlara dar geldi 182

Salabe'nin helâkı 187

Yahudilerin "öldürmek kastıyla’’ Efendimiz’e büyü yapmaları 193

Abdullah İbni Selâm’a yahudilerin iftirası 196

Resûlüllah nerede? 198

Daha hayırlı bir eş 201

Vallahi ben nuşirevan’dan daha adilim 206

İktidarlar zulümle yıkılır ayakta kalır 211

ITazreti Ömer (radıyallâhû anh) ve yetimler 214

Ömer İbni Abdülaziz’in şahid olduğu olay 218

Dünyada "ahde vefa kalmadı" dedirtmem! 220

Cennete ilk girecek kadın 226

İmâm-ı Azam ı 229

İmâm-ı âzam’ın babası 229

Bir günde bile hafız olurdun 232

İmâm-ı âzam’ın ilmi ve zekâsı 233

İmâm-ı âzam’ın ikna kâbiliyeti 234

Dâhiyâne çözüm 237

Kur’an ile konuşan kadın 240

Allahü Teâlâ nasıl misafir edilir? 245

Abdülkâdir Geylâni 247

Sende küfür ateşinin parladığını görüyorum 247

Ayağım bütün velilerin boynundadır 248

Abdülkâdir geylâni hazretleri’nin sözüne edenin akıbeti 250

İmanını kurtaramadı 252

Doğru söz 254

Mü’min’in feraseti 259

Meğer Bir Buçuk müridim varmış 261

Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri 266

İsabetli tevil 266

Bundan büyük keramet mi olur? 267

Büyüklerin verdiği cevap 268

Yavuz Sultan Selim Han 269

Beklenen manevî haber 269

Atın ayağından sıçrayan çamur 273

"Sin" "Şın"a girince kabrim zâhir olur 274

Fatih Sultan Mehmet Han277

Hocazâde 277

Padişah sen isen ordunun başına geç! eğer ben isem emrediyorum ordunun başına geç! 283

Ben bu milletle dünyayı bile fethederim 284

Üç tekbirle kıldırılan namazın hikmeti 285

İslâm adaleti ve papazların îmân etmesi 286

Sultan fatih’te imtihanla oda sahibi oldu 289

Saman çöpünü niye koydu 290

124 bin peygamber hürmetine 290

Diğer kardeşlerin duymasın! 291

Pederi ne der kaderi ne der 292

Herkes yediğinden ikram eder 292

Sultan Mahmud’u etkileyen söz 293

Gece okları 295

En dayanıklı kale 297

Üç sual bir cevap 298

Besmelenin önemi 301

Ben senin gibi itikad 302

Salevât-ı Şerife hürmetine 305

Kabir azabı nasıl kalktı? 308

Hatemi Zâhid’in namazı 310

Namazı geciktirenin hâli 311

Biz içinde iken yetişemiyoruz 315

Desinler için 316

Ramazan ve Şevval orucu 317

Kâbe-i Muazzama 319

Alınan İlâhî belge 319

Altı kişinin hürmetine 323

Doğruluğun mükâfatı 324

Şarkıcı kadının tövbesi 328

Resûlüllah’ın gönderdiği selam 333

Kur’an-ı Kerim’in kuvveti 336

Kur’an-ı kerim ffansa’dan kuvvetli ise ben ne yapayım? 336

Mushaf’ı parçalayan velid'in akıbeti 337

Benzer Ürünler
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.