Nurul İzah ve Tercümesi (T25567)

İndirim Oranı : %30 İndirim
Fiyat : €17,84  + KDV
İndirimli : €12,48  + KDV
KDV Dahil : €13,36
Test2
15
:

Nurul İzah ve Tercümesi

Ürün Özellikleri : 


  • Yayınevi : Çelik Yayınları
  • Türkçeye Çeviren : Abdullah Aydın
  • Kapak Kalitesi : Ciltli
  • Sayfa Kalitesi : 2.Hamur
  • Sayfa Sayısı : 194
  • Dil : Arapça - Türkçe
  • Ebat : 16.5 X 24 cm
  • Ağırlık : 664 gr
Bismi’llahi’r-Rahmanir’r-ahîm

Hamd, varlığın gerçek sahibi Allah’a mahsustur. Salât ve selâm en büyük insan ve Allah Elçilerinin Sonuncusu Hazret-i Muhammed’in ve O’nun soyundan gelenlerin, nurlu yolundan ayrılmayanların üzerine olsun.
Sevinerek görüyoruz ki, son yıllarda Türk düşünce ve hayatına önemli sayıda İslami eserler kazandırıldı. Aslında bu, fikir ve vicdan hürriyetine gönülden bağlı ülkeler için başka türlü olmasına aslâ imkan olmayan Tabiî (normal) bir olaydır. Öyleyse mâdem ki fikir malzemesini halk, aydın ve yeni yetişenlerimizin önünde cihanşümul bir kütüphane zenginliğinde sermeliyiz ki, milletimiz yolunu ve istikâmetini hür ve bağlayıcı şartlar altında da kendisi seçsin. İşte bu prensibe kuvvetle bağlı oldukları için yeryüzünün İslâm düşünürleri Ahlâki görünüşlere bünyesi itibariyle en çok yabancı kalan hürriyet serbestliğini benimsemiş ülkelerde İslâmiyet’e dair her çeşit esere düşünce dünyalarında yer vermektedir. Kaldı ki yabancı diyarlarda kurtuluş reçeteleri arayan bahtsız ülkemiz, İslâmlığın fikir ve ruh dünyasını aksettiren eserlere sırf fikre ve buluşlara saygınlığını ispat etmek için değil,
semasını parlak batmaz güneşlerin aydınlatdığı birkaç devrelik mes’ûd geçmişi bu son hak dinle sıkı sıkıya ilgili olduğu için ona vermek zorundadır.
Sayın okuyucu! Sözün burasında, belki Türk aydınının İslâm’a karşı bütün dünya eserlerine kucak açarken, yüzde doksanbeşlik halk çoğunluğunun Müslüman olması gerçeğine rağmen, bu mübarek dînin en mâsum prensip ve mefhumlarına uygun olarak yaşamak hakkını tanımadığı günler hatırına gelecektir. Ama bizce bu kara geçmişe bakıp üzülmek değil de, Yüceler Yücesi Allah’ın; “Kur’an-ı Kerîm’i Biz indirdik, onu koruyacak olan da Biziz.” âyet-i celilesinin gerçekleşmesinin özlü bir sonucu olarak yeni neslin tahsil çağındaki imanlı ve memleket sever gençleri arasında toparlanıp gelişen hamleci ve yapıcı bir kadronun va’dettiği parlak geleceği görüp sevinmek lâzım.
Allah’ın Nûrunu karartmak isteyenlere mücadele edenlerin en büyük yardımcısı, elbetde Allah olacaktır.
İslâmiyetle ilgili en önemlileri elbette ki bu yüce dinin beş ana temelini (şartım) ele alan eserlerdir. Bu hususta sağlam ve doğru bilgi sahibi olmak her Müslümana farzdır.
Bu sahadaki bilgilere hal’in (an’ın) bilgisi mânâsına gelmek üzere “İlm-i hâl” adı verilegelmiştir. Yâni “Müslüman kişiye hayatının ânında lâzım olan, öbür ilimlerin hepsinin üstünde bir önem taşıyan ilim kolu”
demektir. Bu konuda dilimizde aralarında değerli kişilerin tebrike lâyık çalışmalarla meydana getirmiş olduklarının da bulunduğu azımsanmayacak sayıda kitaplar vardır. Ama hemen hemen hepsinin dili, ilerisi için ümit kaynağımız olan genç neslin anlamayacağı kadar eskimiştir. Bu sahada daha anlaşılır bir kitap meydana getirip isteklerin ifadesine sunmak mutlaka lâzımdır.
Elinizdeki bu kitap, bu konudaki ihtiyacı tam mânâsıyle karşıladığını, hissedilen boşluğu iyice doldurduğunu ileri sürecek kadar cür’etkâr değilse de bu hususta atılmış bir adım teşkil edeceği muhakkaktır. Kitap Şûrunbilâli ve Ebû’l-Zeyd El-Şiblî’nin te’lifi olan “Nûrü’l-İzâh ve Menehet’ül-Fettâh”ın tercümesidir. Başka bir kitabın değil de bu eserin tercüme edilmek için seçilmesi, eserin, Arapça tahsille meşgul bu çevrelerce tutulması, seçkin ve mühim meseleleri ihtiva edip sade bir üslupla bir el kitabı olarak yazılmış olması yüzündendir.
Kitabın sadece herkesin anlayabileceği öz bir dil kullanarak ve okuyucuya kolaylık olsun diye mes’eleler numaralandırarak tercüme edilmesi ile yetinilmiş, aynı zamanda gerekli görülen her konu ve meselede lüzûmlu açıklamalar yapılmıştır. Bu hususiyetleri yüzünden kitabımız hem dînin esaslarını, en çok yönleriyle öğrenmek isteyen geniş halk kitlelerinin, hem eski Türkçe ile ağır terim (ıstılâh)lerden anlamayan okuma çağındaki yeni neslin, aynı zamanda her sayfanın tercümesini Arapçasım karşısına koy¬duğumuz için kitabın aslını okumak isteyenlerle Arapçasım ilerletmek isteyenlerin bir arada faydalanabilecekleri bir eserdir. Tercümede kitabın aslındaki ifade tarzına bağlı kalmaya, sadece mânânın tercümesi ile yetinilmeyip Arapça asıldaki cümle yapısının mümkün olduğu ölçüde değiştirilmemesine özel bir titizlik gösterilmiştir.
Dileğimiz eserin Müslüman halkımıza en geniş çapta faydalı olmasıdır. Muvaffakiyet, O’nun yardımı olmadan sineğin bile kanadını kıpırdatamayacağı, her şeyin gerçek sahibi olan Yüceler yücesi Allah’tandır.

İÇİNDEKİLER

İSTANBUL MÜFTÜSÜ TARAFINDAN VERİLEN RAPOR VII
KISA BİLGİLER IX
TAHÂRET (TEMİZLİK) 4
SULARIN ÇEŞİTLERİ 4
ARTIKLAR 6
KUYULAR VE KUYULARIN TEMİZLENMESİ 7
KUYUYU NECİS YAPMAYAN ŞEYLER PİS OLMAYAN KUYULAR 8
SUYU PİSLEMEYEN ŞEYLER 8
KUYUDA BULUNAN HAYVAN 8
İSTİNCA (ÖN VE ARKANIN TEMİZLENMESİ) 9
İSTİNCÂNIN YAPILIŞI 10
TEMİZLİKTE KULLANILMASI MEKRÜH OLAN ŞEYLER 11
ABDESTİN RÜKÜNLERİ (ANA TEMELLERİ) 12
ABDESTİN HİKMETLERİ 12
ABDESTİN GEREKLİ OLMASININ SEBEBİ 14
ABDESTİN VÂCİB OLMASININ ŞARTLARI 14
SAHİH OLMASININ ŞARTLARI 14
ABDESTİN BÜTÜN HÜKÜMLERİ 15
ABDESTİN SÜNNETLERİ 15
ABDESTİN ÂDÂBI 16
ABDESTİN MEKRÜHLARI 17
FARZ, VÂCİB VE MENDÜB OLAN ABDESTLER 17
ABDESTİ BOZAN ŞEYLER 18
ABDESTİ BOZMAYAN ŞEYLER 19
GUSLÜ (BOY ABDESTİNİ) GEREKTİREN ŞEYLER 19
GUSLÜN HİKMETLERİ 19/1
CÜNÜP OLUNCA NEDEN YIKANIRIZ? 19/3
GUSLÜ (BOY ABDESTİNİ) GEREKTİRMEYEN HUSUSLAR 20
GUSLÜN FARZLARI 20
GUSLÜN (BOY ABDESTİNİN) SÜNNETLERİ 21
BOY ABDESTİNİN ÂDÂBI VE MEKRUHLARI 21
SÜNNET OLAN BOY ABDESTİ 22
ŞU ONALTI ŞEY İÇİN GUSÜL ETMEK MENDUBTUR 22
GEÇENLERE DÖNELİM 23
TEYEMMÜM 24
SEBEPLERİ VE VÂCİB OLMASININ ŞARTLARI 25
SÜNNETLERİ 25
TEYEMMÜMÜN TEHİRİ (SONRAYA BIRAKILMASI) 26
SUYUN ARANMASI 26
TEYEMMÜMLE NAMAZ KILMAK 26
YARALILAR NE YAPAR? 26
TEYEMMÜMÜ BOZAN ŞEYLER 27
ELLERİ VE AYAKLARI KESİK OLAN 27
MEST ÜZERİNE MESH ETMEK 27
CAİZ OLMASININ ŞARTLARI 27
MESHİN MÜDDETİ 28
MESHİN FARZ MİKTARI 28
MESHİN SÜNNETİ 28
MESHİ BOZAN SEBEPLER 29
SARGI, ALÇI GİBİ ŞEYLER 29
MESİHTE NİYET 30
GEÇENLERE DÖNELİM 30
HAYIZ, NLFAS VE İSTİHAZE 32
TUHR (HAYIZDAN TEMİZLENME) SÜRESİ 32
HAYIZ VE NİFAS HALİNDE HARAM OLAN ŞEYLER 32
TEMİZLİK NEYLE TAMAM OLUR? 32
FARZLARIN KAZASI 32
CÜNÜP OLANA HARÂM OLAN ŞEYLER 32
ABDESTİ OLMAYANLARA HARAM OLAN ŞEYLER 33
İSTİHAZE VE BENZERLERİNE AİT HÜKÜMLER 33
ÖZÜR NE ZAMAN SABİT OLUR? 33
DEVAMLILIK ŞARTI 33
PİSLİK VE PİSLİKTEN TEMİZLEME 34
PİSLİKLERDEN BAĞIŞLANANLAR 34
PİSLİK NEYLE TEMİZLENİR? 35
YERİN TEMİZLENMESİ 35
İSTİHALE İLE TEMİZLENMEK 35
ÖLÜ HAYVANLARIN DERİSİ VE BENZERİ ŞEYLERİN TEMİZLENMESİ 36
GEÇENLERE DÖNELİM 37
NAMAZ 38
VÂCİB OLMASININ ŞARTLARI 38
VÂCİB OLMASININ SEBEBİ 38
NAMAZ VAKİTLERİ 38
NAMAZIN HİKMETLERİ 38/1
İKİ FARZIN BİR ARADA TOPLANMASI 39
MÜSTEHAP OLAN VAKİTLER 39
NAMAZ KILMANIN SAHİH OLMADIĞI VE MEKRUH OLDUĞU VAKİTLER 40
NÂFİLE VE SÜNNET NAMAZLARIN MEKRUH OLDUĞU VAKİTLER 40
EZAN (1) VE KAMETİN HÜKÜMLERİ 41
KEYFİYETİ (YAPILIŞ ŞEKLİ) 41
ARAPÇA’DAN BAŞKA BİR DİLLE EZAN 41
EZANIN HİKMETLERİ 41/1
EZANDA MÜEZZİNE AİT MÜSTEHAPLAR 42
EZANIN MEKRUHLARI 42
KAZÂ NAMAZLARINDA EZAN 42
EZAN İŞİTİLDİĞİ ZAMAN NE DENİR? 42
NAMAZIN ŞART VE RÜKÜNLERİ (ANA TEMELLERİ) 43
NAMAZIN RÜKÜNLERİ (ANA TEMELLERİ) 45
NAMAZIN ŞARTLARI 41/1
NAMAZIN ŞARTLARI İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ MES’ELELER 45
NAMAZ KILINAN YERÎN TEMİZLİĞİ: 45
NAMAZDA KUR AN OKURKEN YANLIŞLIK YAPMA 45/1
AVRET YERLERİNİ ÖRTEMEYENİN NAMAZI 46
ÇIPLAKLARIN NAMAZI 46
AVRET 47
AVRET YERİNİN AÇILMASI 47
KIBLEYE YÖNELME 47
NAMAZIN VÂÇİBLERİ 48
NAMAZIN SÜNNETLERİ 49
NAMAZIN ÂDÂBI 51
NAMAZIN KILINIŞI 51
EL KALDIRILMASI SÜNNET OLAN HALLER 53
İMAMLIĞIN HÜKMÜ 54
SAHİH OLMASININ ŞARTLARI 54
İMAMA UYMANIN SAHİH OLMASININ ŞARTLARI 54
İMAMA UYMAK HAKKINDA ÇEŞİTLİ MES’ELELER 55
CAMİYE GİDİP CEMAATLE NAMAZ KILMAK
MECBURİYETİNİ KALDIRAN SEBEPLER 55
İMAMLIĞA EN LÂYIK OLAN KİMSE İLE SAFLARIN DİZİLMESİ 56
İMAM OLMASI MEKRUH OLAN KİMSELER 57
NAMAZ KILANLARIN SAF BAĞLAMASI 57
İMAMIN NAMAZI BİTİRMESİNDEN SONRA
UYANIN YAPMASI GEREKEN ŞEYLER 57
FARZDAN SONRA VÂRİD OLAN ZİKİRLER HAKKINDA 58
NAMAZI BOZAN ŞEYLER 59
NAMAZI BOZMAYAN ŞEYLER 62
NAMAZIN MEKRUHLARI 62
SÜTRE (SİPER) EDİNMEK 64
NAMAZ KILANIN ÖNÜNDEN GEÇENLER HAKKINDA 64
NAMAZ KILANA MEKRUH OLMAYAN ŞEYLER 65
NAMAZI BOZMAYI GEREKTİREN VE GEREKTİRMEYEN HALLER 66
NAMAZI VE ORUCU TERK EDENLERİN CEZASI 66
GEÇENLERE DÖNELİM 67
VİTİR NAMAZI HÜKMÜ VE YAPILIŞ ŞEKLİ 68
KUNÛT; ANLAMI VE KELİMELERİ 68
DUÂ .69
KUNÛT HAKKINDA ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 69
NÂFİLE (FARZ VE VÂCİB OLMAYAN) NAMAZLAR 70
MENDUP OLAN NAMAZLAR 71
NAFİLELERE AİT ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 71
TAHİYYET-ÜL MESCİD, KUŞLUK NAMAZI VE GECELERİN İHYÂSI 72
GECELERİN İHYÂSI 72
OTURARAK NÂFİLE NAMAZI KILMAK HAYVAN
ÜZERİNDE NAMAZ KILMAK 73
HAYVAN VE VASITANIN ÜZERİNDE NAMAZ KILMAK 73
YASLANARAK NAMAZ KILMAK 73
HAYVAN ÜZERİNDE KILINACAK FARZ VE VÂCİB
BİNEK HAYVANININ ÜZERİNDE KILINAN NAMAZ 74
DEVE HEVDECİNDE KILINAN NAMAZ 74
GEMİ İÇİNDE KILINAN NAMAZ 74
KIBLE 75
NAKİL VASITALARINDA NAMAZ 75
TERÂVİH 76
KABE’DE KILINAN NAMAZ 77
SEFERİ NAMAZI 77
NAMAZIN KISALTILMASI 78
SEFERİN (YOLCULUĞUN) ŞARTLARI 78
SEFERİ OLARAK KILINAN NAMAZIN HÜKMÜ 78
SEFERİLİK MÜDDETİ VE İKÂMETE NİYET 79
YOLCU İLE MUKİMİN BİRBİRİNE UYMASI 79
VAKTİNDE KILINMAYAN NAMAZLARIN KAZÂSI 80
VATAN VE ÇEŞİTLERİ 80
HASTANIN NAMAZI 80
ÇEŞİTLİ MES’ELELER 82
NAMAZ VE ORUCUN ISKATI ISKAT İÇİN
NE ZAMAN VASİYET GEREKMEZ? 82
KİŞİ NE ZAMAN ISKAT İÇİN VASİYET EDER? 82
ISKAT ŞEKL! 83
ÖLÜYÜ BORCUNDAN KURTARACAK ÇÂRE 83
İSKAT BEDELİ KİME VERİLİR? 83
VAKTİ İÇİNDE KILINAMAYAN NAMAZLARIN KAZÂSI TERTİP 84
TERTİBİ DÜŞÜREN SEBEPLER 84
ÇEŞİTLİ MES’ELELER 84
FARZ NAMAZINA YETİŞME 85
SÜNNETİN KAZASI 86
CEMAAT VE FAZİLETİ 86
ÇEŞİTLİ MESELELER 86
SEHİV SECDESİ HÜKMÜ VE SEBEBİ 87
VACİBİN BİLEREK KASTEN TERKİ 87
VAKTİ 87
SEHİV SECDESİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER 88
KİMİN SEHİV SECDESİ YAPMASI GEREKİR? 88
NAMAZIN İÇİNDE YAPILAN ÇEŞİTLİ YANLIŞLIKLAR 88
ŞÜPHE İLE NAMAZ NE ZAMAN BOZULUR? 90
ŞÜPHENİN ÇOK OLMASI 90
TİLÂVET SECDESİ SEBEBİ, HÜKMÜ, VAKTİ 90
VÂCİB OLUŞUNUN SEBEBİ 90
TİLÂVET SECDESİ KİME VÂCİB OLUR, KİME OLMAZ? 91
TİLÂVET SECDESİNİN ZAMANI VE ŞEKLİ 92
YERİ DEĞİŞMİŞ SAYDIRAN SEBEPLER 92
OKUNDUĞU YERLERİ DEĞİŞTİREN SEBEPLER 93
ÇEŞİTLİ MES’ELELER 93
TİLÂVET SECDESİNİN ŞARTLARI VE YAPILIŞ TARZI 94
YAPILIŞ ŞEKLİ 94
ŞÜKÜR SECDESİ 94
HER BELÂNIN DEF İ İÇİN ÖNEMLİ BİR HUSUS 94
CUMA NAMAZI HÜKMÜ 95
FARZ OLMASININ ŞARTLARI 95
SAHİH OLMASININ ŞARTLARI 95/1
CUMA NAMAZININ KILINIŞI 95/1
CUMA NIN KILINIŞ SIRASI 95/1
ŞEHİR 98
HUTBE VE SÜNNETLERİ 96
CUMA HAKKINDA ÇEŞİTLİ MES’ELELER 97
BAYRAM NAMAZLARI HÜKÜM VE ŞARTLARI 97
RAMAZAN BAYRAMININ MENDUPLARI 98
BAYRAM NAMAZLARININ VAKTİ 98
BAYRAM NAMAZLARININ KILINIŞI 98
İSTANBUL’UN BÜTÜN CAMİLERİNDE KILINAN
BAYRAM NAMAZI VE OKUNAN HUTBE ŞEKLİ 99
KURBAN BAYRAMININ HÜKMÜ 99
TEŞRİK TEKBİRİNİN HÜKMÜ MÜDDETİ VE KİMLERE VÂCİB OLDUĞU 100
TEŞRİK TEKBÎRİ 100
GÜNEŞ TUTULMASI 100
AY TUTULMASI VE KORKU NAMAZLARI 101
AY TUTULMASI NAMAZI 101
YAĞMUR DUÂSI 101
KORKU NAMAZI 102
HÜKMÜ VE SEBEBİ 102
KORKU NAMAZINDA İMAMLIK 102
ŞİDDETLİ KORKU ÂNINDA 103
GEÇENLERE DÖNELİM 104
ÖLÜYE NELER YAPILIR? 106
ÖLÜNÜN YIKANIP HAZIRLANMASI (TEÇHİZİ) 107
ÖLÜNÜN GÖMÜLME HAZIRLIKLARINI KİM YAPAR? 108
ŞERİATA UYGUN KEFEN 108
CENAZE NAMAZININ HÜKMÜ VE RÜKÜNLERİ 109
RÜKÜNLERİ 109
ŞARTLARI 109
CENAZE NAMAZININ SÜNNETLERİ 110
CENAZE NAMAZI İÇİNDE ÖLÜYE DUÂ 110
CENAZE NAMAZINI KILDIRMAYA EN YETKİLİ OLAN 111
BİRKAÇ CENAZENİN TOPLANMASL 111
CENAZE NAMAZININ İÇİNDE İMAMA UYMAK 112
CENAZE NAMAZI NEREDE KILINIR? 112
ÇOCUKLARIN CENAZE NAMAZI 112
KÂFİR VE ÂSİLER 113
ANA -BABA KAATİLİ VE İNTİHAR EDEN 113
CENAZEYİ GÖTÜRMEK VE DEFNETMEK 113
ÖLÜNÜN DEFNİ 114
DENİZDE ÖLMEK 114
ÖLÜNÜN NAKLİ 115
KABRİ AÇMANIN HÜKMÜ 115
MEZARLIĞI ZİYARET ETMEK 115
ŞEHİDLERİN HÜKMÜ 116
KİMLERE ŞEHİD DENİR? 116
ŞEHİDE NELER YAPILIR? 119
ŞEHİD 117
GEÇENLERE DÖNELİM 118
RAMAZAN ORUCU TARİFİ 119
RAMAZAN ORUCUNUN FARZ OLUŞUNUN SEBEBLERİ 119
HÜKMÜ VE FARZ OLUŞUNUN ŞARTLARI 119
EDÂSININ VÜCÜB ŞARTLARI 119
ORUCU TUTMANIN SAHİH OLMA ŞARTLARI 119
ORUCUN HİKMETLERİ 119/1
RÜKNÜ (ANA TEMELİ) 120
HÜKMÜ : 120
ORUCUN SIFATI VE TAKSİMİ 120
GECEDEN NİYET ETMENİN VE NİYETİ
BELİRTMENİN ŞART OLDUĞU VE OLMADIĞI ORUÇLAR 122
RAMAZAN HİLÂLİN(İN) SÜBÛTU VE ŞÜPHELİ
GÜN RAMAZAN NEYLE SÂBİT OLUR? 123
HİLÂL İN GÖRÜLMESİ 124
HİLAL 125
ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER 125
ORUCU BOZUP KAZÂ İLE KEFFÂRETİ GEREKTİREN ŞEYLER 126
KEFFÂRET VE KEFFÂRETİ DÜŞÜREN ŞEYLER 128
KEFFÂRET 128
KEFARETLERİN TEDÂHÜLÜ (BİRBİRİNE KARIŞMASI) 128
ORUCU BOZUP KEFFÂRETİ GEREKTİRMEYEN ŞEYLER 129
GÜNDÜZÜN ORUÇLU KALMASI GEREKEN KİMSELER 130
ORUÇLUYA MEKRUH OLAN - MEKRUH OLMAYAN
VE MUSTEHAP ŞEYLER MEKRUH OLAN ŞEYLER 131
MEKRUH OLMAYAN ŞEYLER 131
ORUÇLUYA MÜSTEHAP OLAN ŞEYLER 131
(ORUÇ TUTMAMAYI MUBAH KILAN) ARIZALAR 132
YOLCULUK ÂRIZASI 132
VASİYET VE KAZÂ 132
İHTİYARLIK KEFFÂRETİ 1 133
ÖMÜR BOYUNCA ORUÇ TUTMAYI ADAMAK 133
KEFFÂRETİ ÖDEMEME 133
NÂFİLE ORUÇ 133
NÂFİLE ORUCU NE ZAMAN KAZÂ ETMEK GEREKİR? 134
YERİNE GETİRİLMESİ GEREKLİ NAMAZ VE ORUÇ ADAKLARI 134
ŞART BULUNMADAN ADAĞI YERİNE GETİRMEK 135
İ’TİKÂF 135
İ’TİKÂFIN ÇEŞİTLERİ 135
İ’TİKÂFA GİRENİN CAMİDEN ÇIKMASI 136
İ’TİKÂFA GİRENİN YAPACAĞI ŞEYLER 136
GECE VE GÜNDÜZLERİ İ’TİKÂF 136
SON SÖZ 137
GEÇENLERE DÖNELİM 138
ZEKÂT TARİFİ 139
HÜKMÜ, NE ZAMAN FARZ OLDUĞU VE HİKMETİ 139
HİKMETLERİN BAŞLICALARI 139
ZEKÂTIN SEBEBİ 141
ZEKÂTIN RÜKNÜ 141
FARZ OLUŞUNUN ŞARTLARI 141
ÖDENMESİNİN FARZ OLUŞUNUN ŞARTLARI 141
ÖDENMESİNİN ŞARTLARI 141
ZEKÂTI FARZ OLAN MALLARIN ÇEŞİTLERİ 142
OTLAYICI (SÂİME) HAYVANLARIN ZEKÂTI 142
DEVENİN ZEKÂTI 142
ATLARIN ZEKATI 144
SIĞIRLARIN ZEKÂTI 145
KOYUNLARIN ZEKÂTI 145
ALTIN VE GÜMÜŞ ZEKÂTI 146
GÜMÜŞÜN NİSABI 146
ALTININ NİSABI 146
ALACAĞIN ZEKÂTI 147
HÜKMÜ 147
TİCARET MALARININ ZEKÂTI 147
TARIM (ZİRAAT) MAHSULLERİ İLE MEYVALARIN ZEKÂTI 148
MADEN VE YERALTI SERVETLERİNİN ZEKÂTI 149
MADENLER ÜÇ KISMA AYRILIR 149
ZEKÂTA DAİR ÇEŞİTLİ MES’ELELER 150
ZEKÂTIN VERİLDİĞİ KİMSELER 151
ZEKÂT VERMENİN CÂİZ OLDUĞU KİMSELER 152
FITIR SADAKASI (FİTRE) HİKMETİ, TARİFİ 153
RÜKNÜ 153
SEBEBİ 154
VÂCİB OLUŞUNUN ŞARTLARI 154
VÂCİB OLUŞUNUN VAKTİ 154
KENDİLERİNDEN FİTRE VERİLEBİLECEK ŞEYLER 154
GEÇENLERE DÖNELİM 155
HAC 156
NE ZAMAN FARZ OLDUĞU 156
HÜKMÜ VE FARZ OLUŞUNUN DELİLİ 156
FARZ OLUŞUNUN SEBEBİ 161
FARZ OLUŞUNUN ŞARTLARI 161
EDÂSININ GEREKLİ OLMASININ ŞARTLARI 161
SAHİH OLMASININ ŞARTLARI 161
VAKİT 161
RÜKÜNLERİ (ANA TEMELLERİ) 162
HACC’IN VÂCİBLERİ 162
HACCIN SÜNNETLERİ 162
İHRÂM 163
HACDA İHRÂMA GİRMENİN GEREKLİ OLDUĞU YERLER 164
HACCIN YAPILIŞ ŞEKLİ 165
HACDA YAPILMASINDAN SAKINILACAK ŞEYLER 166
ÖMRE 169
HÜKMÜ. 170
(ÖMRE İÇİN) İHRÂMA GİRİLECEK YER 170
RÜKNÜ (ANA TEMELİ) 170
ŞARTI 170
VÂCİPLERİ 170
YAPILIŞ ŞEKLİ 170
KÜÇÜK HAC OLAN ÖMRE 171
KIRAN HACCI TARİFİ 171
HÜKMÜ 171
KIRAN HACCININ ŞARTLARI 172
YAPILIŞ ŞEKLİ 172
ALLAHA ŞÜKÜR 172
TEMETTÜ HACCI TARİFİ 173
HÜKMÜ 173
ŞARTLARI 173
YAPILIŞ ŞEKLİ 173
ALLAHA ŞÜKÜR 174
CİNAYETLER — HAC DA YAPILMASI YASAK OLAN ŞEYLER 174
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR? 176
KURBAN NEREDE KESİLİR? 176
PEYGAMBER (SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM)
EFENDİMİZİ ZİYARET 176
GEÇENLERE DÖNELİM 179
HATİM DUÂSI 180
MEVLİD DUÂSI 183
DİNÎ NİKAH KIYMA ŞEKLİ 186
NİKÂH DUASI 187
CENAZE DUÂSI 188
SOFRA DUÂSI 190
VAAZ VE NASİHATE BU DUÂ İLE SON VERİLİR 192
VAAZ VE NASİHATA BU DUÂ İLE BAŞLANIR 193
HACIYI UĞURLAMAK VEYA KARŞILAMAK DUASI 194
Benzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.