Riyazüs-Salihin - İmam Nevevi - Şamua Kağıt (005106)

İndirim Oranı : %30 İndirim
Fiyat : €49,11  + KDV
İndirimli : €34,38  + KDV
KDV Dahil : €36,79
Test2
15
:

Riyazüs-Salihin - İmam Nevevi - Şamua Kağıt

Ürün Özellikleri :


Yayınevi : Beka Yayınları
Kapak :Kalitesi : Ciltli Kalın Kapak
Sayfa Kalitesi : Şamua Kağıt
Sayfa Sayısı : 719
Dil : Türkçe
Ebat : 17 X 24 cm
Ağırlık : 1.100 gr


ÖNSÖZ

Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla!
Allah’a sonsuz hamdü senalar,
ve Acirc;lemlere rahmet olarak gönderilen son elçi Hz. Muhammed’e salâtu selam,
Hz. Peygamber’in tertemiz Ehl-i Beyti’ne, güzide ashabına ve kıyamete ka ve not;dar onların izini takip eden bahtiyar müminlere selam olsun!
İmam Nevevî radıyallahu anh'm bu ölümsüz eserini tercüme ve şerh eder ve not;ken, aşağıdaki kaidelere riayet etmeye çalıştık:
•Hadis-i şerifleri özlü, akıcı, güncel ve anlaşılır bir üslupla günümüz Türk- çesine aktarmaya,
•Hadis metinlerini, sözün akıcılığını bozmamak için ara açıklamalarla şerh etmeye,
•Hadisin metni ile şerhini, herhangi bir karışıklığa meydan vermeyecek biçimde kesin hatlarla birbirinden ayırmaya,
•Hadis-i şerifleri, herhangi bir mezhep, fırka veya düşünceyi desteklemek ya da reddetmek endişesiyle önyargılı olarak yorumlamamaya; en doğru, en isa ve not;betli görüş hangisi ise onu bulup ortaya koymaya gayret ettik.
Sayfa altı dipnotlar genellikle okuyucunun sıkılmasına ve metnin akışından, bütünlüğünden kopmasına sebep olduğundan, bu çalışmada dipnot kullanılma ve not;mıştır. Bunun yerine, gerekli açıklamalar hadis metinlerinin aralarına yerleşti ve not;rilmiştir. Bu açıklamaların hadis metniyle karışmaması için Peygamber sallal- lahu aleyhi ve sellem'e ait ifadeler düz koyu harflerle, sahabeye ait sözler düz normal harflerle, yorum ve açıklamalar ise italik harflerle yazılmıştır. Ayetlerde de aynı usûl takip edilmiş ve ayet metinleri koyu, açıklamalar italik harflerle yazılmıştır. Ana metin ile o metne eklenen açıklamaların birbirine karıştırılma ve not;ması için bu hususta azami ölçüde dikkat gösterilmesi gerekmektedir.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek ve önder edinen müminler için, Sünnet-i Seniyye’yi daha iyi anlamaya, anlatmaya ve yaşamaya vesile olma ve not;sı dileğiyle.
Gayret bizden, başarı Allah’tandır.
Mahmut KISA


İÇİNDEKİLER


1.KİTAP: ARİFLERİN YOLU
1.BAB: İHL ve Acirc;S VE NİYET 7
GİZLİ-AÇIK BÜTÜN SÖZ VE DAVRANIŞLARDA İYİ NİYET VE İHL ve Acirc;S 7
2.BAB: TÖVBE 13
ALLAH'TAN BAĞIŞLANMA DİLEMEK VE DAİMA O’NA YÖNELMEK 13
3.BAB: SABIR 26
BELA VE MUSİBETLER KARŞISINDA YILGINLIĞA DÜŞMEMEK, ALLAH YOLUNDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLARA GÖĞÜS GERMEK 26
4.BAB: DOĞRULUK 39
5.BAB: MUR ve Acirc;KABE 41
DAİMA ALLAH’IN KONTROL VE GÖZETİMİ ALTINDA BULUNDUĞU BİLİNCİNE
SAHİP OLMAK 41
6.BAB: TAKVA 46
KÖTÜLÜKLERDEN SAKINMAK, İYİLİK VE ERDEM SAHİBİ OLMAK 46
7.BAB: YAKİN VE TEVEKKÜL 48
ALLAHA TEREDDÜTSÜZ İMAN VE İTİMAT ETME 48
8.BAB: İSTİKAMET 54
ALLAH’IN ÇİZDİĞİ YOLDA DOSDOĞRU YÜRÜMEK 54
9.BAB: TEFEKKÜR 55
YARATILMIŞLARIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ, DÜNYANIN FANİLİĞİNİ, KIYAMETİN KORKUNÇ H ve Acirc;LLERİNİ, DÜNYA VE AHİRET İŞLERİNİ DÜŞÜNMEK, NEFSANÎ İSTEKLERE ENGEL OLMAK VE ONU ISLAH EDEREK DOĞRULUĞA YÖNELTMEK 55
10.BAB: HAYIRLI İŞLERE TEŞVİK 56
HAYIR İŞLERİNE KOŞMAK VE HAYRA YÖNELENLERİ CİDDİYETLE,
TEREDDÜTSÜZ BİR ŞEKİLDE ONU İŞLEMEYE TEŞVİK ETMEK 56
11.BAB: MÜC ve Acirc;HEDE 59
ALLAH’IN RIZASINI KAZANMA YOLUNDA ÜSTÜN GAYRET GÖSTERMEK 59
12.BAB: ÖMRÜN SONLARINDA DAHA ÇOK İYİLİK YAPMAYA TEŞVİK 65
13.BAB: HAYIR YOLLARININ ÇOK OLUŞU 68
14.BAB: ALLAH’IN EMİRLERİNE UYMADA ÖLÇÜLÜ OLMAK 74
15.BAB: İBADETLERİ VE HAYIRLI İŞLERİ YAPMADA SÜREKLİLİK VE İSTİKRAR 81
16.BAB: SÜNNETİ KORUMAK 82
PEYGAMBER’İN SÜNNETİNİ VE SÜNNETİN ORTAYA KOYDUĞU ADABI KORUMAK 82
17.BAB: ALLAH'IN HÜKMÜNE İTAAT 89
İLAHİ HÜKÜMLERE BOYUN EĞMENİN GEREKLİLİĞİ VE BU HÜKÜMLERE
DAVET EDİLEN, İYİLİK YAPMA VE KÖTÜLÜKTEN UZAKLAŞMA TAVSİYESİNE MUHATAP OLAN KİŞİNİN NASIL KARŞILIK VERECEĞİ 89
18.BAB: BİD'AT VE HURAFELERDEN SAKINMAK 91
BİDATLERDEN VE DİNDE ASLI OLMAYIP SONRADAN DİNE EKLENEN
ŞEYLERDEN UZAK DURMAK 91
19.BAB: İYİ VEYA KÖTÜ ÇIĞIR AÇANLAR 93
20.BAB: HAYRA ÖNCÜLÜK ETMEK 95
BİR İYİLİĞİN YAPILMASINA VESİLE OLMAK, İNSANLARI DOĞRU YOLA
VEYA DALALETE ÇAĞIRMAK 95
21.BAB: İYİLİK VE TAKVADA YARDIMLAŞMAK 97
22.BAB: NASİHAT 98
23.BAB: İYİLİĞİ EMRETMEK, KÖTÜLÜKTEN SAKINDIRMAK 99
24.BAB: İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜKTEN SAKINDIRDIĞI H ve Acirc;LDE SÖZÜ İLE
DAVRANIŞI BİRBİRİNE AYKIRI OLAN KİMSENİN ÇEKECEĞİ ŞİDDETLİ CEZA 105
25.BAB: EMANETE SADAKAT GÖSTERMEK 106
26.BAB: ZULMÜN HARAM OLUŞU VE HAKSIZ OLARAK ELDE EDİLEN BİR ŞEYİ
SAHİBİNE GERİ VERMENİN GEREKLİLİĞİ 110
27.BAB: MÜSLÜMANLARIN DOKUNULMAZ HAKLARINA SAYGI GÖSTERME,
ONLARA KARŞI ŞEFKATLİ, MERHAMETLİ OLMA GEREĞİ VE BU HAKLARIN
NELER OLDUĞUNUN BEYANI 116
28.BAB: MÜSLÜMANLARIN HATA VE KUSURLARINI ÖRTMEK VE ZORUNLU
OLMADIKÇA ORTAYA ÇIKARMAKTAN SAKINMAK 121
29.BAB: MÜSLÜMANLARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK 122
30.BAB: ŞEFAAT 123
31.BAB: İNSANLAR ARASINDA BARIŞ VE KARDEŞLİĞİ SAĞLAMAK 124
32.BAB: ZAYIF, FAKİR VE ADI SANI ANILMAYAN MÜSLÜMANLARIN (ALLAH
KATINDAKİ) DEĞERİ 126
33.BAB: YETİMLERİ, ZAYIF, KİMSESİZ VE GÖNLÜ KIRIK KİMSELERİ ŞEFKATLE
KUCAKLAMAK, ONLARA MÜTEVAZI DAVRANIP KOL KANAT GERMEK 130
34.BAB: KADINLARA İYİ DAVRANMAK 134
35.BAB: KOCANIN KARISI ÜZERİNDEKİ HAKLARI 137
36.BAB: AİLENİN GEÇİMİNİ SAĞLAMAK 139
37.BAB: SEVDİĞİ DEĞERLİ MALLARDAN (ALLAH İÇİN) HARCAMAK 141
39.BAB: KOMŞU HAKKI VE BU KONUYLA İLGİLİ TAVSİYELER 143
40.BAB: ANNE-BABAYA İYİLİK VE AKRABAYI KORUYUP GÖZETME 145
41.BAB: ANNE-BABAYA KARŞI GELMENİN VE AKRABAYLA İLGİYİ KESMENİN
HARAM OLUŞU 153
42.BAB: ANNE-BABANIN DOSTLARINA, AKRABAYA, HAYAT ARKADAŞINA VE
İKRAMA L ve Acirc;YIK OLAN DİĞER İNSANLARA İYİLİK YAPMAK VE İKRAMDA BULUNMAK 155
43.BAB: PEYGAMBER SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’İN EHL-İ BEYTİ’NE
SAYGI VE ONLARIN FAZİLETİNİN BEYANI 157
44.BAB: ve Acirc;LİMLERE SAYGI 159
ve Acirc;LİMLERE, BÜYÜKLERE VE FAZİLET SAHİBİ KİŞİLERE SAYGI GÖSTERMEK,
ONLARI BAŞKALARINDAN ÖNDE TUTMAK, MECLİSLERDE ONLARA YER VERMEK
VE ÜSTÜNLÜKLERİNİ BELİRTİP ONLARI TAKDİR ETMEK 159
45.BAB: FAZİLET SAHİPLERİYLE HEMH ve Acirc;L OLMAK 162
FAZİLET SAHİBİ KİMSELERİ ZİYARET ETMEK, ONLARLA OTURUP SOHBETLERİNDE BULUNMAK, ONLARA SEVGİ BESLEMEK, ONLARIN DA ZİYARETE GELMELERİNİ RİCA ETMEK, DUALARINI İSTEMEK VE (MÜMİNLERİN BİR ARAYA GELDİĞİ CAMİ,
İLİM MECLİSİ GİBİ) GÜZEL YERLERİ ZİYARET ETMEK 162
46.BAB: ALLAH İÇİN SEVMEK 168
ALLAH İÇİN SEVMENİN VE İNSANLARI BUNA TEŞVİK ETMENİN FAZİLETİ;
KİŞİNİN SEVDİĞİ KİMSEYE SEVGİSİNİ SÖYLEMESİ VE SEVİLDİĞİNİ ÖĞRENEN KİŞİNİN NE SÖYLEYECEĞİ 168
47.BAB: ALLAH’IN SEVGİSİNİ KAZANMAK 172
KİŞİNİN ALLAH TARAFINDAN SEVİLDİĞİNİ GÖSTEREN AHL ve Acirc;KÎ ÖZELLİKLER,
BU ÖZELLİKLERİ HUY EDİNMEYİ TEŞVİK ETMEK VE ONLARA SAHİP OLMAK
İÇİN GAYRET GÖSTERMEK 172
48.BAB: İYİ KİMSELERE, ZAYIF, FAKİR VE DÜŞKÜN İNSANLARA EZİYETTEN
SAKINDIRMA 174
49.BAB: İNSANLARIN DIŞ GÖRÜNÜŞLERİNE GÖRE HAKLARINDA HÜKÜM
VERMEK, GİZLİ H ve Acirc;LLERİNİ ALLAH’A HAVALE ETMEK 175
50.BAB: ALLAH KORKUSU 177
51.BAB: ALLAH’IN RAHMETİNİ ÜMİT ETMEK 183
52.BAB: ALLAH’IN RAHMETİNİ ÜMİT ETMENİN FAZİLETİ 195
53.BAB: KORKU İLE ÜMİT ARASINDA YAŞAMAK 196
54.BAB: (ALLAH SEVGİSİ VE AHİRET ENDİŞESİNDEN DOLAYI) AĞLAMANINFAZİLETİ 198
55.BAB:ZÜHD 201
DÜNYA NİMETLERİNE TAMAH ETMEMENİN FAZİLETİ, ONA KARŞI
DÜŞKÜNLÜK GÖSTERMEMEYE TEŞVİK VE FAKİRLİĞİN ÜSTÜNLÜĞÜ 201
56.BAB: SADE VE MÜTEVAZI YAŞAMAK 212
AÇLIĞIN VE SADE YAŞAMANIN FAZİLETİ, YİYECEK, İÇECEK, GİYECEK VE NEFSİN HOŞLANDIĞI DİĞER ŞEYLERDE AZ İLE YETİNMENİN VE ŞEHEVÎ ARZULARI TERK ETMENİN ÜSTÜNLÜĞÜ 212
57.BAB: KANAAT VE TOKGÖZLÜLÜK 223
KANAATK ve Acirc;R VE TOKGÖZLÜ OLMANIN, GEÇİMDE ORTA YOLU SEÇMENİN, ALLAH İÇİN HARCAMANIN FAZİLETİ VE ÇOK ZOR DURUMDA KALMADIKÇA DİLENMENİN ÇİRKİNLİĞİ 223
58.BAB: MALA-MÜLKE TAMAH ETMEDEN VE BAŞKASININ HAKKINA GÖZ
DİKMEDEN YARDIM VE SADAKA ALMANIN CAİZ OLUŞU 228
59.BAB: ELİNİN EMEĞİYLE GEÇİNMEYE VE HİÇ KİMSEDEN BİR ŞEY DİLENMEYİP
İFFETLİ YAŞAMAYA TEŞVİK 228
60.BAB: CÖMERT VE LÜTUFK ve Acirc;R DAVRANMAK, ALLAHA GÜVENEREK HAYIR
YOLLARINDA HARCAMA YAPMAK 229
61.BAB: CİMRİLİK VE AÇGÖZLÜLÜKTEN SAKINMAK 234
62.BAB: BAŞKALARINI KENDİNE TERCİH ETMEK VE MUHTAÇLARA YARDIMDA BULUNMAK 234
63.BAB: AHİRET İŞLERİNE ÖNEM VERMEK, HAYIR VE BEREKETLERE VESİLE
OLACAK İŞLERİ ÇOK YAPMAK 237
64.BAB: ZENGİNLİĞİN FAZİLETİ 237
MALI HELAL YOLLARDAN KAZANIP ALLAH’IN EMRETTİĞİ YERLERE HARCAMAK SURETİYLE ZENGİNLİĞİN ŞÜKRÜNÜ YERİNE GETİREN ZENGİNİN FAZİLETİ 237
65.BAB: ÖLÜMÜ HATIRLAMAK VE NEFSİN ARZULARINI DİZGİNLEMEK 240
66.BAB: KABİR ZİYARETİ 245
KABİR ZİYARETİNİN (KADINLARA HELAL), ERKEKLERE MÜSTEHAP OLUŞU VE ZİYARETÇİNİN HANGİ DUAYI OKUYACAĞI 245
67.BAB: ÖLÜMÜ TEMENNİ ETMEK 245
BAŞA GELEN BİR SIKINTIDAN DOLAYI ÖLÜMÜ ARZU ETMENİN DOĞRU OLMADIĞI, ANCAK İNANCINI KAYBETME TEHLİKESİ BAŞGÖSTERİNCE BÖYLE BİR ARZUNUN GÜNAH SAYILMADIĞI 245
68.BAB: HARAMLARDAN SAKINMAK VE ŞÜPHELİ ŞEYLERDEN UZAK DURMAK 246
69.BAB: UZLETE ÇEKİLMEK 249
İNSANLARIN FESADA UĞRADIĞI FİTNE ZAMANLARINDA VEYA İNANCINI
KAYBETMEKTEN YAHUT HARAMA DÜŞMEKTEN ENDİŞE EDİLDİĞİ
DURUMLARDA BİR KÖŞEYE ÇEKİLMENİN İYİ OLDUĞU 249
70.BAB: İNSANLARLA BİR ARADA YAŞAMANIN DEĞERİ 250
İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜKTEN ALIKOYABİLECEK, ONLARI İNCİTMEYECEK VE YAPACAKLARI FENALIĞA KATLANABİLECEK KİMSELERİN, HALKLA İÇ İÇE YAŞAMALARININ, CUMA NAMAZINA VE TOPLANTILARINA KATILMALARININ, ONLARLA BERABER HAYIR MECLİSLERİNDE VE ZİKİR TOPLANTILARINDA BULUNMALARININ, HASTALARINI ZİYARET EDİP
CENAZELERİNE KATILMALARININ, MUHTAÇLARINA YARDIM EDİP CAHİLLERİNE YOL GÖSTERMELERİNİN VE DAHA BAŞKA İYİLİKLERDE BULUNMALARININ FAZİLETİ .250
71.BAB: ALÇAKGÖNÜLLÜ DAVRANMAK VE MÜMİNLERE KOL KANAT GERMEK 251
72.BAB: KİBİRLENMENİN VE BAŞKALARINA ÜSTÜNLÜK TASLAMANIN HARAM
OLUŞU 254
73.BAB: GÜZEL AHLAK 258
74.BAB: HİLM VE TEENNİ 260
ŞEFKATLİ VE YUMUŞAK HUYLU OLMAK, ACELE ETMEDEN, AKLISELİM İLE
KARAR VERMEK 260
75.BAB: HATALARI BAĞIŞLAMAK VE CAHİLLERLE BİR OLMAMAK 263
76.BAB: EZİYET VE SIKINTILARA GÖĞÜS GERMEK 265
77.BAB: İSLAM’IN YASAKLARI ÇİĞNENDİĞİ ZAMAN ÖFKELENMEK VE
ALLAH’IN DİNİNİ SAVUNMAK 266
78.BAB: İDARECİLERİN SORUMLULUKLARI 268
YÖNETİCİLERİN, EMRİ ALTINDAKİLERE ŞEFKATLİ DAVRANMALARI, GÜZELCE NASİHATTE BULUNMALARI; ONLARI ALDATMAKTAN, KENDİLERİNE KÖTÜ DAVRANMAKTAN, İŞLERİNİ VE İHTİYAÇLARINI İHMAL ETMEKTEN SAKINMALARI...268
79.BAB: ADİL YÖNETİCİ 270
80.BAB: YÖNETİCİLERE İTAAT 271
81.BAB: GÖREV VERİLMEDİKÇE VEYA MECBUR KALMADIKÇA İDARECİLİĞE
İSTEKLİ OLMAMAK 275
82.BAB: İDARECİLERİN YARDIMCI EDİNMELERİ 276
DEVLET BAŞKANI, H ve Acirc;KİM GİBİ YÖNETİCİLERİ İYİ YARDIMCILAR EDİNMEYE TEŞVİK VE KÖTÜ ARKADAŞLAR EDİNİP ONLARIN TAVSİYELERİNE UYMAKTAN SAKINDIRMA 276
83.BAB: DEVLET YÖNETİCİLİĞİ VE H ve Acirc;KİMLİK GİBİ MEMURİYETLERE TALİP OLAN, BU MAKAMLARA AŞIRI DÜŞKÜNLÜK GÖSTEREN KİMSELERİ
O GÖREVLERE TAYİN ETMEMEK 277
2.KİTAP: EDEP VE HAY ve Acirc;
84.BAB: HAY ve Acirc; 279
HAY ve Acirc; (UTANMA DUYGUSU), HAY ve Acirc;NIN FAZİLETİ VE BU DUYGUYA SAHİP OLMAYA TEŞVİK 279
85.BAB: SIR SAKLAMA 280
86.BAB: VERİLEN SÖZLERE BAĞLI KALMA VE VAATLERİ YERİNE GETİRME 282
87.BAB: KİŞİNİN YAPMAKTA OLDUĞU HAYIRLI İŞLERE DEVAM ETMESİ 283
88.BAB: İNSANLARA KARŞI GÜLER YÜZLÜ VE TATLI DİLLİ OLMAK 284
89.BAB: AÇIK VE ANLAŞILIR ŞEKİLDE KONUŞMAK, ANLAŞILMASI İÇİN
GEREKTİĞİNDE SÖZÜ TEKRARLAMAK 285
90.BAB: ve Acirc;LİMİN KONUŞMA YAPARKEN HALKI SUSTURMASI 286
BİR KİMSENİN, YANINDAKİNİN HARAM OLMAYAN SÖZLERİNE KULAK
VERMESİ; BİR ve Acirc;LİM VE VAİZİN KONUŞMA YAPACAĞI KİŞİLERİ SUSTURMASI 286
91.BAB: ÖĞÜT VERİRKEN ÖLÇÜLÜ OLMAK 286
92.BAB: VAKAR VE AĞIRBAŞLILIK 288
93.BAB: NAMAZA, İLİM MECLİSİNE VE BENZERİ İBADETLERE AĞIRBAŞLI VE
VAKUR BİR ŞEKİLDE GİTMEK 288
94.BAB: MİSAFİR AĞIRLAMAK 289
95.BAB: HAYIRLI İŞLERİ MÜJDELEMEK VE TEBRİKTE BULUNMAK 290
96.BAB: VEDALAŞMA 294
YOLCULUĞA ÇIKARKEN ARKADAŞLA VEDALAŞMA, ONA TAVSİYEDE BULUNUP
DUA ETME VE ONDAN DUA İSTEME 294
97.BAB: İSTİH ve Acirc;RE VE İSTİŞARE (DANIŞMA) 297
98.BAB: GİDİP GELİRKEN AYRI YOLLARI KULLANMAK 298
BAYRAM NAMAZI, HASTA ZİYARETİ, HAC, CİHAD, CENAZE NAMAZI GİBİ YERLERE, BİR YOLDAN GİDİP BAŞKA BİR YOLDAN DÖNMEK 298
99.BAB: GÜZEL VE OLUMLU İŞLERDE SAĞDAN, DİĞERLERİNDE SOLDAN
BAŞLAMAK 299
3.KİTAP: YEME-İÇME ADABI
100.BAB: YEMEĞE BAŞLARKEN BESMELE ÇEKMEK, SONUNDA ELHAMDÜLİLLAH
DEMEK 301
101.BAB: YEMEKTE KUSUR ARAMAMAK, (YEMESE BİLE) GÜZEL OLDUĞUNU
SÖYLEMEK 303
102.BAB: ORUÇLUYKEN DAVETE GİDEN KİŞİNİN, YEMEK YEMEDİĞİ TAKDİRDE
EV SAHİBİNE NE SÖYLEYECEĞİ 303
103.BAB: DAVETE GİDEN KİMSENİN YANINDA, DAVET EDİLMEMİŞ BİRİ DAHA
GELİRSE, DAVET SAHİBİNE NE DİYECEĞİ 304
104.BAB: YEMEĞİ KENDİ ÖNÜNDEN YEMEK VE SOFRA ADABINA UYMAYAN
KİMSELERİ UYARMAK 304
105.BAB: HURMA VE BENZERİ (BİRER BİRER YENECEK) MEYVELERİ
SOFRADAKİLERİN İZNİ OLMADAN İKİŞER İKİŞER YEMEMEK 305
106.BAB: YEMEK YİYİP DE DOYMAYAN KİMSENİN NE SÖYLEYECEĞİ VE NASIL
DAVRANACAĞI 305
107.BAB: YEMEK TABAĞININ ORTASINDAN DEĞİL, KENARINDAN YENİLMESİ
GEREKTİĞİ 305
108.BAB: BİR YERE DAYANARAK YEMEK YEMENİN MEKRUH OLDUĞU 306
109.BAB: SOFRA VE YEMEK ADABI 306
ÜÇ PARMAKLA YEMEK YEMENİN, YEMEKTEN SONRA PARMAKLARI YALAYIP YEMEK KABINI SIYIRMANIN, DÜŞEN LOKMAYI ALIP TEMİZLEDİKTEN SONRA YEMENİN, YEMEK KABINI SIYIRDIKTAN SONRA SİLMENİN SÜNNETE UYGUN OLDUĞU, YEMEK KABINI SIYIRMADAN ÖNCE SİLMENİN İSE SÜNNETE UYMADIĞI 306
110.BAB: BİRLİKTE YEMEK YEMENİN BEREKETİ 308
111.BAB: İÇECEKLERLE İLGİLİ ADAP 308
112.BAB: SU TULUMUNUN AĞZINDAN SU İÇİLMEMESİ 309
SU TULUMU GİBİ KAPLARIN AĞZINDAN SU İÇMENİN UYGUN OLMADIĞI,
ANCAK BUNUN HARAM DEĞİL MEKRUH OLDUĞU 309
113.BAB: İÇİLECEK ŞEYLERE SOLUMANIN DOĞRU OLMADIĞI 310
114.BAB: AYAKTA SU İÇMEK 310
AYAKTA SU İÇMENİN CAİZ, ANCAK OTURARAK İÇMENİN DAHA UYGUN OLDUĞU ... 310
115.BAB: TOPLULUĞA SU DAĞITAN KİŞİNİN EN SON İÇMESİNİN MÜSTEHAP
OLUŞU 312
116.BAB: KULLANILMASI CAİZ OLAN VE OLMAYAN SU KAPLARI 312
ALTIN VE GÜMÜŞ OLMAYAN BÜTÜN TEMİZ KAPLARDAN VE BARDAK VEYA
ELİNİ KULLANMADAN NEHİRDEN AĞZIYLA SU İÇMENİN CAİZ; ALTIN VE GÜMÜŞ KAPLARDAN YEMEK YEMENİN, ONLARI TEMİZLİK VE BAŞKA İŞLERDE KULLANMANIN HARAM OLDUĞU 312
4.KİTAP: GİYİM KUŞAM ADABI
117.BAB: YASAKLANAN VE TAVSİYE EDİLEN RENKLER VE KUMAŞLAR 315
118.BAB: GÖMLEK GİYMENİN MÜSTEHAP OLUŞU 318
119.BAB: GİYSİLERİN UZUNLUK VE KISALIĞI 318
GÖMLEĞİN YENİNİN, ELBİSENİN VE SARIĞIN UCUNUN NE KADAR UZATILACAĞI, BUNLARDAN HERHANGİ BİRİNİN KİBİR VE BÜYÜKLÜK TASLAMAK İÇİN UZATILMASININ HARAM, BÖYLE BİR GAYE OLMADAN UZATILDIĞI TAKDİRDE MEKRUH OLUŞU 318
120.BAB: TEVAZU SEBEBİYLE LÜKS ELBİSE GİYMEMENİN MÜSTEHAP OLUŞU 322
121.BAB: ORTA HALLİ GİYİNMEK 323
BİR İHTİYAÇ VEYA MEŞRU BİR MAKSAT OLMADIKÇA, ALAY EDİLECEK
DERECEDE BASİT ELBİSE GİYİLMEMESİ 323
122.BAB: İPEK ELBİSE GİYMEK 323
İPEK ELBİSE GİYMENİN VE İPEĞİ YATAK, YASTIK, MİNDER VE MEFRUŞAT OLARAK KULLANMANIN ERKEKLERE HARAM, KADINLARA HELAL OLDUĞU 323
123.BAB: UYUZ (VE BENZERİ CİLT) HASTALIĞINA YAKALANMIŞ KİMSELERİN
İPEKLİ GİYMESİNDE BİR SAKINCA BULUNMADIĞI 324
124.BAB: KAPLAN (VE BENZERİ YIRTICI HAYVANLARIN) DERİSİNİ (YATAK, YAYGI,
HALI GİBİ) MEFRUŞAT OLARAK KULLANMANIN VE EĞERLERİN ÜZERİNE KOYMANIN YASAK OLDUĞU 325
125.BAB: YENİ BİR ELBİSE, AYAKKABI VE BENZERİ BİR ŞEY GİYİNCE NASIL DUA
EDİLECEĞİ 325
126.BAB: ELBİSE GİYERKEN SAĞDAN BAŞLAMANIN MÜSTEHAP OLUŞU 325
5.KİTAP: UYKU VE MECLİS ADABI
127.BAB: UYUMA, YASLANIP UZANMA, OTURMA, MECLİS VE RÜYA ADABI 327
128.BAB: YATMA VE OTURMA ADABI 328
129.BAB: MECLİSTE OTURMA ADABI 329
130.BAB: RÜYA VE RÜYA İLE İLGİLİ KONULAR 332
6.KİTAP: SELAMLAŞMA ADABI
131.BAB: SELAMIN FAZİLETİ VE SELAMLAŞMAYI YAYGINLAŞTIRMANIN EMREDİLMESİ 335
132.BAB: SELAMLAŞMANIN ŞEKLİ 337
133.BAB: SELAMLAŞMANIN ADABI 338
134.BAB: SELAMI TEKRARLAMAK 338
BİR YERE SIK SIK GİRİP ÇIKAN VEYA YÜRÜRKEN ARALARINA AĞAÇ GİBİ BİR ENGEL GİRMESİ SEBEBİYLE BİRBİRİYLE TEKRAR KARŞILAŞAN KİMSELERİN
HER DEFASINDA SELAM VERMELERİNİN MÜSTEHAP OLUŞU 338
135.BAB: KENDİ EVİNE GİREN KİMSENİN SELAM VERMESİ 339
136.BAB: ÇOCUKLARA SELAM VERMEK 339
137.BAB: ERKEĞİN KADINA, KADINI ERKEĞE SELAM VERMESİ 340
ERKEĞİN KENDİ HANIMINA, (ANNESİ VEYA KIZ KARDEŞİ GİBİ) MAHREMLERİNDEN BİRİNE, HAKLARINDA FİTNE KORKUSU BULUNMAYAN YABANCI KADIN VEYA KADINLARA SELAM VERMESİ VE AYNI ŞARTLARLA KADINLARIN DA ERKEĞE SELAM VERMELERİ 340
138.BAB: GAYRİMÜSLİMLERLE SELAMLAŞMAK 340
K ve Acirc;FİRLERE İLK ÖNCE SELAM VERMENİN HARAM OLUŞU, ONLARIN SELAMINA NASIL KARŞILIK VERİLECEĞİ, MÜSLÜMANLARLA K ve Acirc;FİRLERİN BİR ARADA OTURDUĞU TOPLULUĞA SELAM VERMENİN MÜSTEHAP OLUŞU 340
139.BAB: AYRILIRKEN SELAM VERMEK 341
BİR MECLİSTEN KALKARKEN VEYA ARKADAŞINDAN AYRILIRKEN SELAM VERMENİN MÜSTEHAP OLDUĞU 341
140.BAB: BİR YERE GİRERKEN İZİN İSTEMENİN GEREĞİ VE UYULMASI GEREKEN
EDEPLER 341
141.BAB: İZİN İSTERKEN KİM OLDUĞUNU BELİRTMEK 343
İZİN İSTEYEN KİŞİYE "KİM O?" DİYE SORULDUĞUNDA, BİLİNEN ADI VEYA KÜNYESİ İLE "BEN FİLANIM!" DEMESİNİN SÜNNET OLDUĞU, SADECE "BEN!"
VEYA BUNA BENZER BİR CEVAP VERMESİNİN MEKRUH OLDUĞU 343
142.BAB: AKSIRAN KİŞİYE "YERHAMUKELLAH" DEMEK 344
AKSIRAN KİŞİ "ELHAMDÜLİLLAH" DEDİĞİ ZAMAN "YERHAMUKELLAH" DEMENİN MÜSTEHAP, ALLAHA HAMD ETMEDİĞİ TAKDİRDE BUNU SÖYLEMENİN MEKRUH OLDUĞU VE AKSIRANA CEVAP VERMENİN, AKSIRMANIN, ESNEMENİN EDEPLERİ. 344
143.BAB: KARŞILAŞMA VE TOKALAŞMA ADABI 345
ARKADAŞIYLA KARŞILAŞINCA MUSAFAHA YAPMANIN, ONA GÜLER YÜZLÜ DAVRANMANIN, SALİH BİR ZATIN ELİNİ ÖPMENİN, ÇOCUĞUNU ŞEFKATLE ÖPMENİN VE UZUN YOLCULUKTAN DÖNEN KİŞİYLE KUCAKLAŞMANIN MÜSTEHAP, BİRİNİN ÖNÜNDE EĞİLMENİN İSE MEKRUH OLUŞU 345
7.KİTAP: HASTA ZİYARETİ VE TAZİYE
HASTAYI ZİYARET ETMEK, CENAZEYİ UĞURLAMAK, CENAZE NAMAZINI
KILMAK, CENAZE KABRE KONULURKEN ORADA BULUNMAK VE
DEFNEDİLDİKTEN SONRA MEZARIN BAŞINDA BİR SÜRE BEKLEMEK
144.BAB: HASTAYI ZİYARET ETMEK 349
145.BAB: HASTAYA DUA ETMEK 351
146.BAB: HASTANIN H ve Acirc;LİNİ YAKINLARINDAN SORMANIN MÜSTEHAP OLUŞU 353
147.BAB: ÖLECEĞİNİ ANLAYAN KİMSENİN EDECEĞİ DUA 353
148.BAB: HASTAYA VE ÖLÜM MAHKÛMLARINA İYİ BAKILMASINI TAVSİYE ETMEK 353
HASTANIN YAKINLARINA VE BAKICILARINA, ONA İYİ BAKMALARINI VE ONDAN GÖRECEKLERİ SIKINTILARA SABRETMELERİNİ TAVSİYE ETMEK; HAD, KISAS VE BENZERİ CEZALAR SEBEBİYLE ÖLÜMÜ YAKLAŞMIŞ OLANLARA İYİ DAVRANILMASINI HATIRLATMAK 353
149.BAB: HASTANIN DERDİNİ ANLATMASI 354
HASTANIN, KIZIP İSYANK ve Acirc;RLIĞA MEYLETMEDİĞİ TAKDİRDE, "HASTAYIM, ÇOK SANCIM VAR, YANIYORUM, VAY BAŞIM!" GİBİ SÖZLER SÖYLEMESİNİN CAİZ OLUŞU... 354
150.BAB: ÖLMEK ÜZERE OLAN KİMSEYE "L ve Acirc; İL ve Acirc;H E İLLALLAH" SÖZÜNÜ TELKİNETMEK 355
151.BAB: ÖLÜNÜN GÖZLERİNİ KAPADIKTAN SONRA OKUNACAK DUA 355
152.BAB: ÖLÜNÜN BAŞINDA SÖYLENECEK SÖZ 356
153.BAB: BAĞIRIP ÇAĞIRMADAN ÖLÜYE AĞLAMANIN CAİZ OLUŞU 357
154.BAB: ÖLÜDE GÖRDÜĞÜ HOŞA GİTMEYEN H ve Acirc;LLERİ SÖYLEMEKTEN KAÇINMAK 358
155.BAB: CENAZE NAMAZI 359
CENAZE NAMAZI KILMANIN, KABRE KADAR GİDEREK CENAZENİN MEZARA KONULMASINDA HAZIR BULUNMANIN MÜSTEHAP, KADINLARIN CENAZEYİ
TAKİP ETMELERİNİN MEKRUH OLUŞU 359
156.BAB: CENAZE NAMAZINI ÇOK SAYIDA KİŞİNİN KILMASININ VE EN AZ ÜÇ SAF
OLUŞTURMANIN MÜSTEHAP OLUŞU 359
157.BAB: CENAZE NAMAZINDA OKUNACAK DUALAR 360
158.BAB: CENAZEYİ SÜRATLİCE TAŞIMAK 362
159.BAB: ÖLÜNÜN BORCUNU GECİKTİRMEDEN ÖDEMEK 363
ÖLEN KİMSENİN BORCUNU HEMEN ÖDEMEK, ONU BİRAN ÖNCE DEFİN İÇİN HAZIRLAMAK FAKAT ANSIZIN ÖLMÜŞ İSE ÖLDÜĞÜ İYİCE ANLAŞILINCAYA
KADAR BEKLETMEK 363
160.BAB: MEZAR BAŞINDA VAAZ VE NASİHATTE BULUNMAK 363
161.BAB: ÖLÜYE DUA ETMEK 364
ÖLÜ DEFNEDİLDİKTEN SONRA ONA DUA VE İSTİĞFAR ETMEK VE KURAN OKUMAK İÇİN BİR SÜRE MEZARININ YANINDA OTURMAK 364
162.BAB: ÖLÜ ADINA SADAKA VERMEK VE ONA DUA ETMEK 365
163.BAB: ÖLÜYÜ HAYIRLA ANMAK 366
164.BAB: KÜÇÜK YAŞTA ÇOCUKLARI ÖLEN KİMSENİN KAZANACAĞI SEVAP 367
165.BAB: KÖTÜ İNSANLARIN KABİRLERİ 367
ZALİMLERİN MEZARLARININ YANINDAN VE HEL ve Acirc;K EDİLDİKLERİ BÖLGELERDEN GEÇERKEN KORKUP AĞLAMAK, ALLAH KARŞISINDA ACZİYETİNİ DİLE GETİRMEK VE BU HUSUSLARDA GAFLET İÇİNDE
OLMAKTAN SAKINDIRMAK 367
8.KİTAP: YOLCULUK ADABI
166.BAB: PERŞEMBE GÜNÜ ERKEN VAKİTTE YOLCULUĞA ÇIKMAK 369
167.BAB: TEK BAŞINA YOLCULUK YAPMAMAK 369
YOLCULUĞA ÇIKACAK KİŞİNİN YANINA BİR YOLDAŞ ARAMASI VE YOLCULARIN, İÇLERİNDEN BİRİNİ KENDİLERİNİ İDARE ETMEKÜZERE BAŞKAN SEÇMELERİ 369
168.BAB: SEFER ANINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 370
YOLCULUKTA HAREKET ETME, KONAKLAMA, GECE YATIP UYUMA KURALLARI; YOLCULUĞU GECE YAPMANIN, HAYVANLARA İYİ DAVRANMANIN, HAKLARINI
OLUŞU VE EĞER HAYVAN TAŞIYABİLECEKSE, TERKİSİNE ADAM ALMANIN CAİZ OLUŞU 370
169.BAB: YOL ARKADAŞINA YARDIMCI OLMAK 372
170.BAB: YOLA ÇIKMAK ÜZERE BİNEĞE BİNERKEN OKUNACAK DUA 373
171.BAB: SEFER ESNASINDA ALLAH’I ANMAK 375
YOLCUNUN TEPELERE VE YÜKSEK YERLERE ÇIKTIKÇA ALLAHU EKBER,
VADİLERE VE BENZERİ DÜZ YERLERE İNDİKÇE SÜBH ve Acirc;NALLAH DEMESİ
FAKAT BUNLARI SÖYLERKEN YÜKSEK SESLE BAĞIRMAKTAN KAÇINMASI 375
172.BAB: YOLCULUKTA DUA ETMENİN FAZİLETİ 376
173.BAB: (YOLCULUK ESNASINDA) İNSANLARDAN YA DA BAŞKA BİR ŞEYDEN
KORKULDUĞU ZAMAN YAPILACAK DUA 376
174.BAB: BİR YERDE MOLA VERİLİNCE OKUNACAK DUA 377
175.BAB: YOLCUNUN, İŞİNİ BİTİRDİKTEN SONRA AİLESİNE DÖNMEKTE ACELE ETMESİ 377
176.BAB: YOLCUNUN, AİLESİNİN YANINA GÜNDÜZ DÖNMESİNİN MÜSTEHAP,
ZARURET H ve Acirc;Lİ DIŞINDA GECE GELMESİNİN MEKRUH OLUŞU 378
177.BAB: YOLCUNUN SEFER DÖNÜŞÜ MEMLEKETİNİ GÖRDÜĞÜ ZAMAN
OKUYACAĞI DUA 378
178.BAB: YOLCULUKTAN DÖNEN KİŞİNİN İLK ÖNCE MAHALLE MESCİDİNE
UĞRAYIP ORADA İKİ REK’AT NAMAZ KILMASI 379
179.BAB: KADININ (YANINDA MAHREMİ BULUNMADAN) TEK BAŞINA
YOLCULUK YAPMASININ HARAM OLUŞU 379
9.KİTAP: FAZİLETLİ DAVRANIŞLAR
180.BAB: KUR’ ve Acirc;N-I KERİM OKUMANIN FAZİLETİ 381
181.BAB: KUR'AN'LA İLGİYİ SÜREKLİ CANLI TUTMAK, ONU UNUTULMAYA TERK
ETMEKTEN SAKINMAK 383
182.BAB: SESİ KUR’AN’LA SÜSLEMEK 384
GÜZEL SESLE KUR’AN OKUMANIN, SESİ GÜZEL OLAN KİMSEDEN KURAN OKUMASINI İSTEMENİN VE ONU DİNLEMENİN MÜSTEHAP OLUŞU 384
183.BAB: BELİRLİ BAZI SURE VE AYETLERİ OKUMAYA TEŞVİK 385
184.BAB: KURAN OKUMAK İÇİN BİR ARAYA GELMEK 389
185.BAB: ABDESTİN FAZİLETİ 389
186.BAB: EZANIN FAZİLETİ 392
187.BAB: NAMAZIN FAZİLETİ 394
188.BAB: SABAH VE İKİNDİ NAMAZLARININ FAZİLETİ 395
189.BAB: CAMİLERE DEVAM ETMENİN FAZİLETİ 397
190.BAB: NAMAZI BEKLEMENİN FAZİLETİ 399
191.BAB: CEMAATLE NAMAZ KILMANIN FAZİLETİ 399
192.BAB: ÖZELLİKLE SABAH VE YATSI NAMAZLARINI CEMAATLE KILMAYATEŞVİK 401
193.BAB: FARZ NAMAZLARIN ÖNEMİ 402
FARZ NAMAZLARA DEVAM ETMENİN EMREDİLİP TERK ETMENİN
KESİN OLARAK YASAKLANMASI VE TERK EDENLERİN AZAP İLE UYARILMASI 402
194.BAB: BİRİNCİ SAFIN ÖNEMİ 405
NAMAZI EN ÖN SAFTA KILMANIN SEVABI VE ÖNDEKİ SAFLARI
TAMAMLAMANIN, SAFLARI SIK VE DÜZGÜN TUTMANIN EMREDİLMESİ 405
195.BAB: SÜNNET NAMAZLARIN FAZİLETİ 408
FARZLARDAN ÖNCE VE SONRA KILINAN SÜNNET NAMAZLARIN FAZİLETİ VE MİKTARI 408
196.BAB: SABAH NAMAZININ SÜNNETİNİN ÖNEMİ 409
197.BAB: SABAH NAMAZININ SÜNNETİNİN MAHİYETİ 410
SABAH NAMAZININ SÜNNETİNİN HAFİFÇE KILINACAĞI; BU NAMAZDA OKUNACAK SURELERİN VE NAMAZIN NE ZAMAN KILINACAĞININ BEYANI 410
198.BAB: SABAH NAMAZININ SÜNNETİNDEN SONRA
SAĞ TARAFA UZANMAK 412
KİŞİNİN, GECE NAMAZI KILMIŞ OLSA DA OLMASA DA, SABAH NAMAZININ SÜNNETİNİ KILDIKTAN SONRA SAĞ YANINA UZANIP YATMASININ MÜSTEHAP OLUŞU 412
199.BAB: ÖĞLE NAMAZININ SÜNNETİ 412
200.BAB: İKİNDİ NAMAZININ SÜNNETİ 413
201.BAB: AKŞAM NAMAZINDAN ÖNCE VE SONRA KILINAN SÜNNETLER 414
202.BAB: YATSI NAMAZINDAN ÖNCE VE SONRA KILINAN SÜNNETLER 415
203.BAB: CUMA NAMAZININ SON SÜNNETİ 415
204.BAB: SÜNNET NAMAZLARI EVDE KILMAK 416
FARZLARDAN ÖNCE VE SONRA KILINAN SÜNNETLERİ VE DİĞER NAFİLE NAMAZLARI EVDE KILMANIN MÜSTEHAP OLUŞU VE NAFİLE NAMAZI, FARZI KILDIĞI YERDEN BAŞKA BİR YERDE KILMANIN VEYA FARZ İLE NAFİLE NAMAZ ARASINDA KONUŞARAK ONLARI BİRBİRİNDEN AYIRMANIN EMREDİLMESİ 416
205.BAB: VİTİR NAMAZI 417
VİTİR NAMAZI KILMAYA TEŞVİK, VİTRİN (VACİP DEĞİL) SÜNNET-İ MÜEKKEDE OLDUĞU VE VİTİR NAMAZININ VAKTİ 417
206.BAB: KUŞLUK NAMAZININ FAZİLETİ 418
KUŞLUK NAMAZININ SEVABI, REK ve Acirc;T SAYISI VE DEVAMLI KILINMASININ
TEŞVİK EDİLMESİ 418
207.BAB: KUŞLUK NAMAZININ VAKTİ 419
KUŞLUK NAMAZINI GÜNEŞ YÜKSELMEYE BAŞLAYIP TEPE NOKTASINA ULAŞINCAYA KADAR KILMANIN CAİZ, SICAĞIN ARTIP GÜNEŞİN İYİCE YÜKSELDİĞİ VAKİTTE KILMANIN İSE DAHA SEVAP OLDUĞU 419
208.BAB: TAHİYYETÜ'L-MESCİD NAMAZI 420
CAMİYE GİRİNCE TAHİYYETÜ’l-MESCİD NAMAZI KILMANIN GEREKLİLİĞİ
VE HANGİ VAKİTTE OLURSA OLSUN, MESCİDİ SELAMLAMA NİYETİYLE
VEYA İSTER FARZ, İSTER SÜNNET OLSUN BAŞKA BİR NAMAZA NİYET EDEREK
İKİ REK ve Acirc;T NAMAZ KILMADAN OTURMANIN MEKRUH OLUŞU 420
209.BAB: ABDEST ALDIKTAN SONRA İKİ REK ve Acirc;T NAMAZ KILMANIN MÜSTEHAP OLUŞU 420
210.BAB: CUMA’NIN FAZİLETİ 421
CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ, CUMA NAMAZININ FARZ OLDUĞU, CUMA
NAMAZI İÇİN GUSÜL ABDESTİ ALMANIN, GÜZEL KOKU SÜRÜNÜP ERKENDEN
CAMİYE GELMENİN, O GÜN DUA ETMENİN, PEYGAMBER SALLALLAHU
ALEYHİ VE S ELLE M’E SAL ve Acirc;TU SELAM GETİRMENİN SEVABI, DUALARIN
KABUL EDİLDİĞİ VAKTİN BEYANI VE CUMA NAMAZINDAN SONRA
ALLAH’I ÇOK ZİKRETMENİN MÜSTEHAP OLUŞU 421
211.BAB: ŞÜKÜR SECDESİ 423
BİR NİMETE KAVUŞUNCA VEYA BİR SIKINTIDAN KURTULUNCA ŞÜKÜR SECDESİ YAPMANIN MÜSTEHAP OLUŞU 423
212.BAB: GECE NAMAZININ FAZİLETİ 424
213.BAB: RAMAZAN GECELERİNİ İHYA ETMENİN, TERAVİH NAMAZI KILMANIN
MÜSTEHAP OLUŞU 429
214.BAB: KADİR GECESİ 430
KADİR GECESİNİ İHYA ETMENİN FAZİLETİ VE KADİR GECESİ OLDUĞU ÜMİT EDİLEN GECELERİN BEYANI 430
215.BAB: MİSVAK KULLANMANIN FAZİLETİ VE FITRAT ÖZELLİKLERİ 431
216.BAB: ZEK ve Acirc;T 433
ZEK ve Acirc;TIN FARZ OLDUĞUNUN TEKİDİ, FAZİLETİNİN BEYANI VE ZEK ve Acirc;TLA İLGİLİ HÜKÜMLER 433
217.BAB: RAMAZAN ORUCU 437
RAMAZAN ORUCUNUN FARZ OLUŞU, SEVABI VE ORUÇLA İLGİLİ KONULAR 437
218.BAB: RAMAZAN’DA ÇOK HAYIR YAPMAK 440
RAMAZAN'DA CÖMERT DAVRANMAK, İYİLİK YAPMAK, ÇOK HAYIR İŞLEMEK
VE ÖZELLİKLE SON ON GÜNDE BUNLARI DAHA DA ARTIRMAK 440
219.BAB: RAMAZAN’DAN ÖNCE ORUÇ TUTARAK ONU KARŞILAMANIN YASAK
OLUŞU 441
ŞABAN AYININ ON BEŞİNDEN SONRA RAMAZANT KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTMANIN YASAKLANMASI, ANCAK ŞABANT BÜTÜNÜYLE ORUÇLU GEÇİREN
VEYA PAZARTESİ-PERŞEMBE GÜNLERİ GİBİ BELİRLİ GÜNLERDE ORUÇ TUTMAYI ve Acirc;DET EDİNMİŞ OLAN KİMSELERİN RAMAZAN’DAN ÖNCE DE ORUÇ TUTABİLECEKLERİ 441
220.BAB: HİL ve Acirc;L GÖRÜLDÜĞÜNDE YAPILACAK DUA 442
221.BAB: SAHURUN FAZİLETİ 442
SAHURA KALKMANIN FAZİLETİ VE ŞAFAK SÖKMESİNDEN KORKULMADIĞI SÜRECE SAHUR YEMEĞİNİN GECİKTİRİLMESİ 442
222.BAB: İFTARI GECİKTİRMEMEK 443
ORUÇ AÇMAKTA ACELE ETMENİN FAZİLETİ, HANGİ YİYECEKLERLE ORUÇ AÇILACAĞI VE ORUÇ AÇILDIKTAN SONRA YAPILACAK DUA 443
223.BAB: ORUÇLUNUN DİLİNİ VE DİĞER UZUVLARINI HARAMDAN KORUYUP
KÖTÜ SÖZ VE DAVRANIŞLARDAN UZAK DURMASI 445
224.BAB: ORUÇLA İLGİLİ BAZI MESELELER 445
225.BAB: MUHARREM İLE ŞABAN AYINDA VE HARAM AYLARDA NAFİLE ORUÇ
TUTMANIN FAZİLETİ 446
226.BAB: ZİLHİCCE’NİN İLK ON GÜNÜNDE TUTULAN ORUCUN VE DİĞER
İBADETLERİN FAZİLETİ 447
227.BAB: AREFE GÜNÜ VE MUHARREM’İN DOKUZ VE ONUNCU GÜNLERİNDE
TUTULAN ORUCUN FAZİLETİ 448
228.BAB: ŞEVVAL AYINDA ALTI GÜN ORUÇ TUTMANIN SEVABI 449
229.BAB: PAZARTESİ VE PERŞEMBE GÜNLERİ ORUÇ TUTMANIN SEVABI 449
230.BAB: HER AY ÜÇ GÜN ORUÇ TUTMANIN MÜSTEHAP OLUŞU 450
231.BAB: ORUÇLUYU İFTAR ETTİRMEK 451
ORUÇLUYA İFTAR VERMENİN FAZİLETİ, KENDİSİ ORUÇLUYKEN YANINDA
YEMEK YENEN KİŞİNİN ALACAĞI SEVAP VE ORUÇLUNUN YANINDA YEMEK YİYEN KİŞİNİN ONA DUA ETMESİ 451
10.KİTAP: İTİK ve Acirc;F
232.BAB: İTİK ve Acirc;FIN (RAMAZANIN SON ON GÜNÜNDE İBADETE ÇEKİLMENİN) FAZİLETİ 453
11.KİTAP: HAC
233.BAB: HACCIN FARZ OLUŞU VE FAZİLETİ 455
12.KİTAP: CİHAD
234.BAB: ALLAH YOLUNDA CİHADIN FAZİLETİ 459
235.BAB: HÜKMEN ŞEHİT OLANLAR 475
(SAVAŞTA ÖLMEDİKLERİ H ve Acirc;LDE,) AHİRETTE NAİL OLACAKLARI SEVAP BAKIMINDAN ŞEHİT SAYILAN GRUPLARIN AÇIKLANMASI VE K ve Acirc;FİRLERLE SAVAŞIRKEN ŞEHİT OLANLARIN AKSİNE, BUNLARIN YIKANIP CENAZE NAMAZLARININ KILINMASI GEREKTİĞİ 475
236.BAB: KÖLEYİ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURMANIN SEVABI 476
237.BAB: KÖLELERE İYİ DAVRANMANIN FAZİLETİ 477
238.BAB: ALLAHA KULLUK GÖREVİNİ YAPAN VE EFENDİSİNİN DE HAKKINI
YERİNE GETİREN KÖLENİN FAZİLETİ 478
239.BAB: FİTNE VE KARGAŞA DÖNEMİNDE İBADETİN ÖNEMİ 479
240.BAB: TİCARET HAYATIYLA İLGİLİ FAZİLETLİ DAVRANIŞLAR 479
BİR ŞEY ALIP SATARKEN CÖMERT VE HOŞGÖRÜLÜ DAVRANMANIN,
BORCUNU UYGUN ŞEKİLDE İSTEMENİN VE GÜZELCE ÖDEMENİN, ÖLÇÜ VE TARTIYI KARŞI TARAF LEHİNE TUTMANIN, ZENGİNİN FAKİR BORÇLUYA MÜHLET VERİP ALACAĞINDAN BİR KISMINI BAĞIŞLAMASININ FAZİLETİ VE ÖLÇÜDE, TARTIDA HİLE YAPMANIN YASAKLANMASI 479
13.KİTAP: İLİM
241.BAB: İLMİN ÜSTÜNLÜĞÜ 483
14.KİTAP: ALLAH A HAMD ETMEK
242.BAB: ALLAHA HAMD VE ŞÜKRETMENİN FAZİLETİ 489
15.KİTAP: RASÛLULLAH SALLALL ve Acirc;HU ALEYHİ VESELLEM’E SAL ve Acirc;TU SELAM GETİRMEK
243.BAB: PEYGAMBER SALLALL ve Acirc;HU ALEYHİ VE SELLEM’E SAL ve Acirc;TU SELAM GETİRMENİN FAZİLETİ 491
16.KİTAP: ZİKİR
244.BAB: ALLAH'I ANMANIN FAZİLETİ VE BUNA TEŞVİK 495
245.BAB: HER AN VE HER YERDE ALLAH’I ANMAK 506
AYAKTA İKEN, OTURURKEN, YATARKEN, ABDESTSİZKEN, CÜNÜPKEN VE HAYIZLIYKEN ALLAH’I ANMANIN CAİZ OLDUĞU, ANCAK CÜNÜP VE HAYIZLI OLANLARIN KUR’AN OKUMALARININ CAİZ OLMADIĞI 506
246.BAB: UYKUDAN ÖNCE VE SONRA OKUNACAK DUA 508
247.BAB: SOHBET VE ALLAH’I ANMA TOPLANTILARI 508
ZİKİR MECLİSLERİNİN ÖNEMİ, BÖYLE YERLERE DEVAM ETMENİN GÜZELLİĞİ
VE ÖZÜRSÜZ OLARAK BURALARDAN AYRI KALMANIN YASAKLANMASI 508
248.BAB: SABAH-AKŞAM ALLAH’I ANMAK 511
249.BAB: UYUMADAN ÖNCE OKUNACAK DUA 513
17.KİTAP: DUALAR
250.BAB: (RASÛLULLAHTN DİLİNDEN DUALAR) 517
251.BAB: BİR KİŞİYE ARKASINDAN DUA ETMENİN FAZİLETİ 525
252.BAB: DUA İLE İLGİLİ KONULAR 525
253.BAB: VELİLERİN KERAMET VE FAZİLETLERİ 527
ALLAH’IN MÜMİN KULLARINA İKRAMLARINDAN ÖRNEKLER 527
18.KİTAP: YASAKLANAN ŞEYLER
254.BAB: GIYBET ETMENİN HARAM, DİLİNE SAHİP OLMANIN FARZ OLUŞU 535
255.BAB: GIYBET KONUŞMALARINI DİNLEME YASAĞI 540
GIYBET DİNLEMENİN HARAM OLUŞU, GIYBETİ DUYAN KİŞİNİN BUNA KARŞI ÇIKMASI, EĞER BUNU YAPACAK GÜCÜ YOKSA VEYA ONU DİNLEMEZLERSE,
İMK ve Acirc;N BULDUĞU TAKDİRDE O MECLİSİ TERKETMESİ GEREKTİĞİ 540
256.BAB: GIYBETİN MUBAH OLDUĞU H ve Acirc;LLER 541
257.BAB: İNSANLAR ARASINDA SÖZ TAŞIMANIN HARAMLIĞI 544
258.BAB: İDARECİLERE SÖZ TAŞIMANIN HARAMLIĞI 545
BİR KÖTÜLÜĞÜ VEYA HAKSIZLIĞI ENGELLEME AMACI BULUNMADIKÇA,
HALKIN KONUŞTUKLARINI İŞ BAŞINDAKİ YETKİLİLERE TAŞIMANIN YASAKLANMIŞ OLDUĞU 545
259.BAB: İKİYÜZLÜLÜĞÜN ÇİRKİNLİĞİ 545
260.BAB: YALAN SÖYLEMENİN HARAM OLUŞU 546
261.BAB: YALAN SÖYLEMENİN CAİZ OLDUĞU DURUMLAR 550
262.BAB: SÖYLEYECEĞİ VEYA BİR BAŞKASINDAN NAKLEDECEĞİ SÖZLERİN
DOĞRULUĞUNU ARAŞTIRMAYA TEŞVİK 551
263.BAB: YALAN ŞAHİTLİĞİN EN BÜYÜK GÜNAHLARDAN OLUŞU 552
264.BAB: BELİRLİ BİR İNSAN VEYA HAYVANA LANET ETME YASAĞI 553
266.BAB: HAKSIZ YERE BİR MÜSLÜMANA SÖVMENİN HARAM OLUŞU 556
267.BAB: ÖLÜLERE SÖVME YASAĞI 557
[İNSANLARI UYARMAK GİBİ} MEŞRU BİR SEBEBE DAYANMAKSIZIN,
HAKSIZ YERE ÖLÜLER HAKKINDA KÖTÜ KONUŞMANIN YASAKLANMASI 557
268.BAB: İNSANLARA SIKINTI VE EZİYET VERMENİN YASAKLANMASI 558
269.BAB: MÜSLÜMANLARIN BİRBİRLERİNE KİN BESLEMELERİNİN VE ARALARINDAKİ İRTİBATI KOPARIP BİRBİRLERİNE KÜSMELERİNİN HARAM
OLUŞU 558
270.BAB: HASEDİN HARAM OLUŞU 559
HASED, BİR KİMSENİN SAHİP OLDUĞU DİNÎ VE DÜNYEVÎ NİMETLERİN
ELİNDEN ÇIKMASINI İSTEMEKTİR 559
271.BAB: TECESSÜSÜN HARAM OLUŞU 560
İNSANLARIN AYIP VE KUSURLARINI ARAŞTIRMANIN; SÖZLERİNİN DİNLENİLMESİNİ İSTEMEYEN KİMSELERİN KONUŞMALARINA KULAK KABARTMANIN YASAKLANMASI 560
272.BAB: MÜSLÜMANLAR HAKKINDA GEREKSİZ YERE KÖTÜ ZANDA
BULUNMANIN YASAKLANMASI 561
273.BAB: MÜSLÜMAN’I AŞAĞILAMANIN HARAM OLUŞU 562
274.BAB: MÜSLÜMANIN BAŞINA GELEN BİR FEL ve Acirc;KETTEN DOLAYI SEVİNMENİN
YASAKLANMASI 563
275.BAB: HUKUKEN SABİT OLAN NESEBE DİL UZATMANIN HARAMLIĞI 564
276.BAB: HİLE VE ALDATMANIN YASAKLANMASI 564
277.BAB: VERİLEN SÖZDEN CAYMANIN HARAM OLUŞU 565
278.BAB: YAPILAN İYİLİĞİ BAŞA KAKMA YASAĞI 566
279.BAB: KİBİRLENME VE TAŞKINLIK YAPMANIN YASAKLANMASI 567
280.BAB: MÜSLÜMANLARIN BİRBİRLERİYLE ÜÇ GÜNDEN FAZLA DARGIN
DURMASININ HARAMLIĞI 568
281.BAB: GİZLİ KONUŞMA YASAĞI 570
ÜÇ KİŞİ BİR ARADA BULUNURKEN, İKİ KİŞİNİN, ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ
OLMADIĞI H ve Acirc;LDE ÜÇÜNCÜDEN İZİN ALMADAN GİZLİCE VEYA ONUN ANLAMADIĞI BİR DİLDE KONUŞMASININ YASAK OLUŞU 570
282.BAB: GEREKSİZ VE AŞIRI CEZALANDIRMA YASAĞI 571
YETKİ VE SORUMLULUĞU ALTINDA BULUNAN BİR KİŞİYİ VEYA BİR HAYVANI MEŞRU BİR SEBEBE DAYANMADAN VEYA GEREĞİNDEN FAZLA CEZALANDIRMA YASAĞI 571
283.BAB: ATEŞLE CEZALANDIRMA YASAĞI 573
KARINCA VE DİĞER BÖCEKLER DE D ve Acirc;HİL, HERHANGİ BİR CANLIYI
ATEŞLE CEZALANDIRMANIN HARAM OLUŞU 573
284.BAB: ALACAKLI HAKKINI İSTEDİĞİ TAKDİRDE, ZENGİNİN BORCUNU
GECİKTİRMESİNİN HARAM OLUŞU 574
285.BAB: BAĞIŞTAN DÖNMENİN ÇİRKİNLİĞİ 574
(TESLİM EDİLEN BAĞIŞTAN DÖNMENİN HARAM,) HENÜZ TESLİM EDİLMEMİŞ BAĞIŞTAN VE TESLİM EDİLMİŞ OLSUN OLMASIN, KİŞİNİN KENDİ ÇOCUĞUNA YAPTIĞI BAĞIŞTAN VAZGEÇMESİNİN MEKRUH OLDUĞU; SADAKA, ZEK ve Acirc;T, KEFFARET VS. NİYETİYLE VERDİKLERİNİN BİR KISMINI VERDİĞİ KİŞİDEN SATIN ALMANIN MEKRUH OLDUĞU FAKAT BU MALLARIN İNTİKAL ETTİĞİ ÜÇÜNCÜ BİR (KURUM VEYA) ŞAHISTAN SATIN ALMASINDA HERHANGİ BİR SAKINCA BULUNMADIĞI 574
286.BAB: YETİM MALINI (HAKSIZ YERE) YEMENİN HARAM OLUŞU 575
287.BAB: FAİZİN ŞİDDETLE YASAKLANMASI 576
288.BAB: RİYANIN (GÖSTERİŞİN) HARAM OLUŞU 577
289.BAB: RİYA OLMADIĞI H ve Acirc;LDE RİYA ZANNEDİLEN DURUMLAR 579
290.BAB: MEŞRU BİR GEREKÇE OLMADIKÇA, KENDİSİNE HELAL OLMAYAN KADINLARA VE GÜZEL GÖRÜNÜMLÜ OĞLAN ÇOCUKLARINA (ŞEHVETLE)
BAKMANIN YASAK OLUŞU 580
291.BAB: YABANCI BİR KADINLA KAPALI
BİR MEK ve Acirc;NDA BAŞBAŞA KALMA YASAĞI 582
292.BAB: ERKEĞİN KADINA ÖZENMESİNİN YASAKLANMASI 583
GİYİM-KUŞAMDA, TAVIR VE DAVRANIŞLARDA ERKEĞİN KADINA, KADININ ERKEĞE ÖZENMESİNİN HARAM OLUŞU 583
293.BAB: ŞEYTANA VE K ve Acirc;FİRLERE ÖZENİP ONLARA BENZEMEYE ÇALIŞMANIN
YASAKLANMASI 584
294.BAB: SAÇ BOYAMA YASAĞI 584
ERKEKLERİN VE KADINLARIN SAÇLARINI SİYAH RENGE BOYAMALARININ YASAKLANMASI 584
295.BAB: SAÇ TIRAŞIYLA İLGİLİ YASAKLAR 585
BAŞIN BİR KISMINI TIRAŞ EDİP DİĞER KISMI BIRAKMANIN YASAKLANMASI VE SAÇIN TAMAMEN KAZINMASININ ERKELERE HELAL,
KADINLARA HARAM OLUŞU 585
296.BAB: PERUK TAKMANIN, DÖVME YAPTIRMANIN VE SÜSLÜ GÖRÜNSÜN DİYE DİŞLERİ TÖRPÜLETMENİN
HARAM OLUŞU 586
297.BAB: BEYAZ KILLARI YOLMA YASAĞI 587
SAÇ, SAKAL VE BEDENİN BAŞKA YERLERİNDEKİ BEYAZ KILLARI KOPARMANIN
VE GENÇLERİN YÜZLERİNDE ÇIKAN TÜYLERİ YOLMANIN YASAKLIĞI 587
298.BAB: SAĞ ELLE TAHARETLENMENİN KERAHETİ 588
ÖZÜRSÜZ OLARAK HEL ve Acirc;DA SAĞ ELLE TEMİZLENMENİN VE ÜREME ORGANINI SAĞ ELLE TUTMANIN MEKRUH OLUŞU 588
299.BAB: TEK AYAKKABI İLE GEZMENİN KERAHETİ 588
ÖZÜRSÜZ OLARAK TEK AYAKKABI VEYA MESTLE DOLAŞMANIN VE BUNLARI AYAKTA İKEN GİYMENİN MEKRUH OLUŞU 588
300.BAB: ATEŞİ YANAR HALDE BIRAKIP UYUMA YASAĞI 589
YATMADAN VEYA DIŞARI ÇIKMADAN ÖNCE, EVDE LAMBA, OCAK GİBİ YANGINA SEBEP OLABİLECEK ŞEYLERİ YANAR HALDE BIRAKMANIN YASAKLANMASI 589
301.BAB: SÖZ VE DAVRANIŞLARDA TEKELLÜFE KAÇMANIN YASAKLANMASI 589
302.BAB: ÖLÜYE FERYAT EDEREK AĞLAMANIN HARAMLIĞI 590
ÖLÜNÜN ARKASINDAN BAĞIRA ÇAĞIRA AĞLAMANIN, YÜZÜ TIRMALAMANIN,
YAKA PAÇA YIRTMANIN, SAÇI YOLMANIN, KAZITMANIN VE KENDİ ALEYHİNE BEDDUA ETMENİN HARAM OLUŞU 590
303.BAB: K ve Acirc;HİNLERE GİTME YASAĞI 592
K ve Acirc;HİN, MÜNECCİM, FALCI, CİNCİ, MEDYUM GİBİ GELECEKTE NELER OLACAĞINDAN VEYA BİLİNMEYEN ve Acirc;LEMDEN HABER VERDİĞİNİ İDDİA EDEN KİŞİLERE GİTMENİN VE SÖYLEDİKLERİNE İNANMANIN YASAKLANMASI 592
304.BAB: UĞURSUZLUĞA İNANMA YASAĞI 594
305.BAB: CANLI RESMİ YAPMA VE BULUNDURMA YASAĞI 596
YAYGI, TAŞ, ELBİSE, PARA, YASTIK, MİNDER GİBİ EŞYA ÜZERİNE CANLI VARLIKLARIN RESMİNİ ÇİZMENİN VE DUVAR, TAVAN, PERDE, SARIK, ELBİSE VE BENZERİ YERLERDE RESİM BULUNDURMANIN HARAM OLUŞU;
BU GİBİ SURETLERİ ORTADAN KALDIRMANIN EMREDİLMESİ 596
306.BAB: AV, ÇOBAN VE ZİRAAT KÖPEKLERİ DIŞINDA KÖPEK BESLEMENİN
YASAKLANMASI 599
307.BAB: HAYVANLARA ÇAN TAKMANIN KERAHETİ 599
DEVE VE DİĞER HAYVANLARA ÇAN TAKMANIN, YOLCULUKTA KÖPEK VE ÇAN BULUNDURMANIN MEKRUH OLUŞU 599
308.BAB: PİSLİK YİYEN HAYVANA BİNME YASAĞI 600
DIŞKI YEMEYE ALIŞMIŞ DEVEYE BİNMENİN MEKRUH OLDUĞU, BÖYLE BİR HAYVAN TEMİZ YEM YER DE ETİNDEN PİSLİK KOKUSU GİDERSE, O ZAMAN
(ONA BİNMEKTE, ETİNDEN VE SÜTÜNDEN FAYDALANMAKTA) BİR SAKINCA BULUNMADIĞI 600
309.BAB: CAMİ İÇİNDE TÜKÜRME YASAĞI 600
CAMİLERDE TÜKÜRMENİN YASAK OLUŞU, ORADA GÖRÜLEN TÜKÜRÜĞÜN TEMİZLENMESİNİN VE CAMİLERİN HER TÜRLÜ PİSLİKTEN ARINDIRILMASININ EMREDİLMESİ 600
310.BAB: CAMİLERDE GÜRÜLTÜ YAPMANIN MEKRUH OLUŞU 601
CAMİLERDE TARTIŞMA, YÜKSEK SESLE KONUŞMA, KAYIP SORUŞTURMA,
ALIM-SATIM, KİRALAMA GİBİ İŞLERİN MEKRUH OLUŞU 601
311.BAB: İNSANLARI RAHATSIZ EDECEK KOKULARLA CAMİLERE GELME YASAĞI.... 602
SARIMSAK, SOĞAN, PIRASA GİBİ KÖTÜ KOKULU YİYECEKLER YİYEN KİMSENİN -ZARURÎ H ve Acirc;LLER DIŞINDA- AĞIZ KOKUSUNU GİDERMEDEN MESCİDE GİRMESİNİN YASAKLANMASI 602
312.BAB: HUTBE OKUNURKEN DİZLERİNİ DİKİP OTURMANIN MEKRUH OLUŞU.... 603 CUMA GÜNÜ İMAM HUTBE OKURKEN, İNSANIN UYKUSUNU GETİRECEĞİ,
HUTBEYİ DİNLEMEYE ENGEL TEŞKİL EDECEĞİ VE ABDESTİN BOZULMASINA SEBEP OLACAĞI İÇİN DİZLERİ DİKİP ELLERİ DİZLER ÜZERİNE BAĞLAYARAK OTURMANIN MEKRUH OLUŞU 603
313.BAB: KURBAN KESECEK KİŞİNİN, KURBAN BAYRAMININ ON GÜN
ÖNCESİNDEN İTİBAREN SAÇ VE TIRNAKLARINI KESMEMESİ 604
314.BAB: ALLAHTAN BAŞKASI ÜZERİNE YEMİN ETMENİN
YASAKLANMASI 604
PEYGAMBER, KA’BE, MELEKLER, GÖKYÜZÜ, ECDAT, HAYAT, RUH, LİDER, TÜRBE, EMANET GİBİ ALLAH'IN DIŞINDAKİ VARLIKLAR ÜZERİNE YEMİN ETMENİN YASAK OLUŞU 604
315.BAB: BİLEREK YALAN YERE YEMİN ETMENİN BÜYÜK GÜNAH OLUŞU 605
316.BAB: YEMİNİ BOZMAK 606
HERHANGİ BİR KONUDA YEMİN EDEN SONRA YEMİNİNİN AKSİNİ DAHA
HAYIRLI GÖREN KİMSENİN, YEMİNİNDEN VAZGEÇEREK HAYIRLI OLANI
YAPMASI VE YEMİN KEFFARETİ ÖDEMESİNİN MÜSTEHAP OLUŞU 606
317.BAB: YEMİN MAKSADI OLMAKSIZIN SÖYLENEN
SÖZLERİN YEMİN SAYILMAYACAĞI 607
KASITSIZ OLARAK YAPILAN YEMİNİN (YEMİN-İ LAĞV) BAĞIŞLANDIĞI VE BUNDAN DOLAYI KEFFARET GEREKMEDİĞİ, YEMİN-İ LAĞVIN YEMİN KASTEDİLMEKSİZİN KONUŞMA ESNASINDA "EVET VALLAHİ,
HAYIR VALLAHİ!" GİBİ ÇOKÇA SÖYLENEN BİR YEMİN OLUŞU 607
318.BAB: DOĞRU BİLE OLSA, ALIŞVERİŞTE YEMİN ETMENİN MEKRUH OLUŞU 608
319.BAB: ALLAH RIZASI İÇİN İSTEMEK 609
ALLAH RIZASI İÇİN CENNETTEN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMENİN MEKRUH OLDUĞU, BUNUNLA BİRLİKTE, "ALLAH İÇİN, ALLAH AŞKINA" DİYEREK BİR ŞEY İSTEYEN KİMSEYİ DE GERİ ÇEVİRMENİN DOĞRU OLMADIĞI 609
320.BAB: DEVLET YÖNETİCİLERİNE "ŞEHİNŞAH" DEMENİN HARAM OLUŞU 610
DEVLET BAŞKANLARINA VE DİĞER YÖNETİCİLERE "ŞEHİNŞAH" DEMENİN HARAM OLDUĞU, ÇÜNKÜ BUNUN "PADİŞAHLAR PADİŞAHI, MELİKLER
MELİKİ" ANLAMINA GELDİĞİ, OYSA ALLAH'TAN BAŞKA HİÇ KİMSENİN BU VASIFLA NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ 610
321.BAB: FASIKLARA HÜRMET GÖSTERME YASAĞI 610
AÇIKÇA GÜNAH İŞLEYEN, BİD’AT VE HURAFELERİ YAYGINLAŞTIRAN VE BU GİBİ (KÖTÜLÜKLER YAPAN) KİMSELERE "EFENDİ" VE BENZERİ (SAYGI İFADE EDEN) SÖZLERLE HİTAP EDİLMESİNİN YASAKLANMASI 610
322.BAB: SITMAYA (VE DİĞER HASTALIKLARA) SÖVMENİN MEKRUH OLUŞU 610
323.BAB: RÜZG ve Acirc;RA SÖVMENİN YASAKLANMASI VE RÜZG ve Acirc;R ESTİĞİNDE NASIL DUA
EDİLECEĞİ 611
324.BAB: HOROZA SÖVMENİN MEKRUH OLUŞU 612
325.BAB: İNSANIN, "ŞU YILDIZ SAYESİNDE YAĞMUR YAĞDI" DEMESİNİN YASAK OLUŞU 612
326.BAB: MÜSLÜMANA K ve Acirc;FİR DEMENİN HARAM OLUŞU 612
327.BAB: KÖTÜ SÖZ SÖYLEMENİN VE DİLİ ÇİRKİN SÖZLERE ALIŞTIRMANIN YASAKLANMASI 614
328.BAB: YAPMACIK VE ÖZENTİLİ KONUŞMALARDAN KAÇINMAK 614
AĞZINI YAYIP EDİPLİK TASLAYARAK, HALKIN ANLAYAMAYACAĞI KELİMELER KULLANARAK, DİL VE GRAMER İNCELİKLERİNDEN DEM VURARAK KONUŞMANIN MEKRUH OLUŞU 614
329.BAB: "NEFSİM MURDAR OLDU" DEMENİN MEKRUH OLUŞU 615
330.BAB: ÜZÜMÜ "KERM" DİYE İSİMLENDİRMENİN MEKRUH OLUŞU 616
331.BAB: BİR KADININ GÜZELLİĞİNİ, ONU NİŞANLAMA, EVLENDİRME GİBİ
MEŞRU BİR MAZERET OLMADIKÇA BİR ERKEĞE ANLATMANIN YASAK OLUŞU 616
332.BAB: DUA EDERKEN "ALLAH’IM, DİLERSEN BENİ AFFET" DEMENİN
MEKRUH OLUŞU, TALEBİN KESİN BİR DİLLE İFADE EDİLMESİNİN GEREKLİLİĞİ 617
333.BAB: "ALLAH VE FİLAN DİLERSE" DEMENİN MEKRUH OLUŞU 617
334.BAB: YATSIDAN SONRA (BOŞ VE LÜZUMSUZ ŞEYLER) KONUŞMANIN
MEKRUH OLUŞU 619
335.BAB: KADININ, KOCASININ ÇAĞRISINA UYMAK ZORUNDA OLUŞU 620
KOCASI KENDİSİNİ YATAĞA ÇAĞIRDIĞINDA, KADININ MEŞRU BİR MAZERET OLMADAN KOCASINI REDDETMESİNİN HARAM OLUŞU 620
336.BAB: KOCASI YANINDA İKEN BİR KADININ ONDAN İZİNSİZ (NAFİLE) ORUÇ
TUTMASININ HARAM OLUŞU 620
337.BAB: İMAMA UYAN KİMSENİN, İMAMDAN ÖNCE BAŞINI RÜKÛ VE
SECDEDEN KALDIRMASININ HARAM OLUŞU 621
338.BAB: NAMAZ KILMAKTA OLAN KİŞİNİN ELİNİ BÖĞRÜNE KOYMASININ
MEKRUH OLUŞU 621
339.BAB: İNSANIN CANININ ÇEKTİĞİ BİR YEMEK HAZIRKEN YA DA BÜYÜK VEYA KÜÇÜK ABDESTE SIKIŞMIŞ BİR HALDEYKEN NAMAZ KILMASININ
MEKRUH OLUŞU 621
340.BAB: NAMAZ KILARKEN GÖZLERİ SEMAYA DİKMENİN YASAKLANMASI 622
341.BAB: BİR MAZERET OLMAKSIZIN NAMAZDA BAŞI SAĞA SOLA ÇEVİRMENİN
(TENZİHEN) MEKRUH OLUŞU 622
342.BAB: KABİRLERE YÖNELEREK NAMAZ KILMANIN YASAKLANMASI 623
343.BAB: NAMAZ KILAN KİMSENİN ÖNÜNDEN GEÇMENİN HARAM OLUŞU 623
344.BAB: MÜEZZİN KAMETE BAŞLAYINCA NAFİLE KILMANIN MEKRUH OLUŞU ....624
İMAMA UYACAK KİŞİNİN, MÜEZZİN KAMETE BAŞLADIKTAN SONRA İSTER O VAKTİN SÜNNETİ İSTER BAŞKA BİR SÜNNET OLSUN NAFİLE NAMAZ KILMAYA BAŞLAMASININ MEKRUH OLUŞU 624
345.BAB: ORUCU ÖZELLİKLE CUMA GÜNÜNE, GECE NAMAZINI DA ÖZELLİKLE
CUMA GECESİNE DENK GETİRMEYE ÇALIŞMANIN MEKRUH OLUŞU 624
346.BAB: ARADA İFTAR VE SAHUR YAPMADAN PEŞPEŞE BİRKAÇ GÜN ORUÇ
TUTMANIN HARAM OLUŞU 625
347.BAB: KABİR ÜZERİNE OTURMANIN HARAM OLUŞU 625
348.BAB: KABİRLERİ KİREÇLEMENİN VE ÜZERLERİNE BİNA YAPMANIN YASAK OLUŞU 626
349.BAB: KÖLENİN, EFENDİSİNDEN KAÇMASININ BÜYÜK GÜNAH OLUŞU 626
350.BAB: İSLAM’IN ÖNGÖRDÜĞÜ CEZALARIN UYGULANMAMASI İÇİN ARACI
OLMANIN HARAM OLUŞU 627
351.BAB: İNSANLARIN GELİP GEÇTİĞİ YOLLARA, GÖLGELENDİKLERİ YERLERE,
SU KENARLARINA VE BENZERİ YERLERE ABDEST BOZMANIN YASAKLANMASI 628
352.BAB: DURGUN SULARI İDRAR VE BENZERİ PİSLİKLERLE KİRLETMENİN
YASAK OLUŞU 628
353.BAB: BABANIN, ÇOCUKLARINA MAL BAĞIŞLARKEN ARALARINDA AYIRIM
YAPMASININ MEKRUH OLUŞU 628
354.BAB: KADININ ÖLEN AKRABASI İÇİN ÜÇ GÜNDEN FAZLA YAS TUTMASININ
HARAM OLUŞU, SADECE KOCASI İÇİN DÖRT AY ON GÜN YAS TUTABİLECEĞİ 629
355.BAB: KÖYLÜ ADINA SİMSARLIK YAPMANIN, PAZARLIK ÜZERİNE PAZARLIK
ETMENİN VE DÜNÜRCÜ ÜZERİNE DÜNÜRCÜ GÖNDERMENİN HARAMLIĞI 630
ŞEHİRLİNİN KÖYLÜYE SİMSARLIK YAPMASININ, PAZARA MAL GETİREN KÖYLÜLERİ PAZAR DIŞINDA KARŞILAYIP MALLARINI UCUZA ALMANIN,
(DİN) KARDEŞİNİN PAZARLIĞINI BOZARAK KENDİ MALINI SATMAYA
KALKMANIN, BİRİNİN TALİP OLDUĞU BİR KIZA, O KİŞİ İZİN VERMEDEN
VEYA VAZGEÇMEDEN TALİP OLMANIN HARAM OLUŞU 630
356.BAB: İSLAM HUKUKUNUN İZİN VERMEDİĞİ TARZDA MALI HARCAYIP
TELEF ETMENİN YASAK OLUŞU 631
357.BAB: CİDDİ VEYA ŞAKA OLARAK MÜSLÜMAN’A SİL ve Acirc;H VE BENZERİ TEHLİKELİ ALETLER DOĞRULTMANIN VE KININDAN ÇIKMIŞ BİR ŞEKİLDE
KILIÇ ALIP VERMENİN YASAKLIĞI 632
358.BAB: EZAN OKUNDUKTAN SONRA, FARZ NAMAZ KILININCAYA KADAR
ÖZÜRSÜZ OLARAK CAMİDEN ÇIKMANIN MEKRUH OLUŞU 633
359.BAB: HERHANGİ BİR MAZERETİ OLMAKSIZIN GÜZEL KOKUYU
REDDETMENİN MEKRUH OLUŞU 633
360.BAB: KİŞİYİ YÜZÜNE KARŞI ÖVMEK 634
KİBRE KAPILMASINDAN KORKULAN KİMSEYİ YÜZÜNE KARŞI ÖVMENİN
MEKRUH, BÖYLE DUYGULARA KAPILMAYACAĞINDAN EMİN OLUNAN
KİMSEYİ ÖVMENİN İSE CAİZ OLUŞU 634
361.BAB: BULAŞICI HASTALIK OLAN YERDEN AYRILMANIN VE BÖYLE BİR
YERE GİRMENİN MEKRUH OLUŞU 635
362.BAB: SİHİR YAPMANIN BÜYÜK GÜNAH OLUŞU 636
363.BAB: DÜŞMAN ELİNE GEÇMESİNDEN KORKULDUĞU TAKDİRDE, YANINDA
MUSHAF İLE K ve Acirc;FİRLERİN YURDUNA YOLCULUK YAPMANIN YASAKLANMASI 638
364.BAB: YEME, İÇME, TEMİZLENME VE DİĞER İŞLERDE ALTIN VE GÜMÜŞ
KAP KULLANMANIN HARAM OLUŞU 638
365.BAB: ERKEĞİN Z ve Acirc;FERAN KOKUSU SÜRÜLMÜŞ ELBİSE GİYMESİNİN HARAM OLUŞU 639
366.BAB: BÜTÜN GÜN SUSUP KONUŞMAMA ORUCU TUTMANIN YASAK OLUŞU 639
367.BAB: İNSANIN, BABASINI İNK ve Acirc;R EDEREK BAŞKA BİRİNİN SOYUNDAN GELDİĞİ
İDDİASINDA BULUNMASININ VE EFENDİSİNDEN BAŞKASINI EFENDİ KABUL ETMESİNİN HARAM OLUŞU 640
368.BAB: ALLAH’IN VE ELÇİSİ’NİN YASAKLADIĞI ŞEYLERDEN SAKINMAK 641
369.BAB: ALLAH’IN YASAKLADIĞI BİR İŞİ YAPAN KİMSENİN, SÖYLEMESİ VE
YAPMASI GEREKEN ŞEYLER 643
19.KİTAP: MUHTELİF HADİSLER
370.BAB: FARKLI KONULARDA İLGİ ÇEKİCİ HADİSLER 645
20.KİTAP: TÖVBE VE İSTİĞFAR
371.BAB: TÖVBE EDİP ALLAH’TAN AF DİLEME 671
21.KİTAP: CENNET VE NİMETLERİ
372.BAB: ALLAH’IN CENNETTE MÜMİNLER İÇİN HAZIRLADIĞI NİMETLER 677

Benzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.