Şeblenci Nurul Ebsar Ehl-i Beyt (005157)

İndirim Oranı : %27 İndirim
Fiyat : €16,20(KDV Dahil)
İndirimli : €11,88(KDV Dahil)
Test2
15
:

Eser Özellikleri :

Yayınevi : Pamuk Yayınları
Kapak Kalitesi : Ciltli
Sayfa Kalitesi : 2. Hamur
Sayfa Sayısı : 824
Dil : Türkçe
Ebat : 16.5 X 24.5 cm
Ağırlık : 1036 gr

ÖNSÖZ

Bütün peygamberlerin (A.S.) hamdi ile Allah'a hamdeder, bütün peygamberlerin salat-ü selâmı ile Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)'ya salât-ü selam ederim. Her türlü övgü Allah'a mahsustur. O, kemâl sıfatları ile muttasıf, noksan sıfatlardan ise münezzeh'tir. Salât-ü selâm, peygamberler peygamberi, ülül azm peygamberlerin serveri Hz. Muhammed (S.A.V.) ve onun Ehl-i Beyti'ne olsun. Yüce Rabbimiz bu salât-ü selâm'dan sevgili peygamberimizin ashâbım da hissedâr eylesin.
Aziz, okuyucu!
Ehl-i Bey t ile temelde beş kişi murad olunmuştur: Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.), Fâtıma, Hasan, Hüseyin ve Ali (r.a.)!
Yüce Allah, Ehl-i Bey t hakkında şöyle buyurmuştur:
"Ey Ehl-i Beyt! Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor." (Ahzâb: 33)
Şunu hemen belirtmeliyim ki bazı âlimlerce Ehl-i Beyt'in sınırı daha geniş tutulmuştur. Onlara göre Hz. Peygamber (S.A.V.)'in amcaları ve onların sülâlesi de Ehl-i Beyt tâbirine dâhildir. Yalnız, tercih edilen görüş Ehl-i Beyt'in beş kişiden oluştuğunu ileri süren görüştür. Bu husustaki bir diğer görüşe göre ise Ehl-i Beyt tâbiri ile Hz. Hüse yin'in kıyamete kadar devam edecek olan bütün soyu murâd olunur. Buna Hz. Hasan'm soyu da dahildir.
Âlimlerin bazısı ise Ehl-i Beyt tâbirinin bütün bu serdedilen mânâları içerdiğini beyân etmiştir.
Aziz okuyucular!
Eliniz altında bulunan bu kıymetli eserde, ortaya konulan bu tanımlamaların ayrı ayrı delillerini bulacaksınız. Kitabın müellifi Mü'min Şeblencî bu değerli eserinde Ehl-i Bey t'i incelerken mesele nin özüne inmiş ve bugüne kadar açıklanmamış hususlara dikkat çekmiştir.
Eserde, Hz. Ali (r.a.)'ye ve onun iki oğlu Hz. Haşan ve Hz. Hüseyin'e yapılan büyük haksızlıklar ve hatta zulüm derecesindeki uygulamalar, sözü döndürüp dolaştırmadan bütün çıplaklığı ile ortaya konmuştur.
Gerçekten de tarih kitapları biraz karıştırıldığında Ehl-i Beyt'in ne büyük haksızlıklara dûçar olduğu net olarak görülecektir.
Bu hususta Hz. Peygamber (S.A.V.) şu sözleri ile dikkat çekmiştir:
"Ey Ali! Şimdi seni seviyor gibi görünenler zamanı gelince sana kan kusturacaklardır."
Hz. Haşan ile Hüseyin ve bu iki güzide insanın nesli; her biri kendi zamanındaki adı "Halife" olan zorbalardan, adı "Müminlerin Emiri" olan kimselerden târifi imkânsız işkenceler görmüşler, kimileri de hunharca katledilmişlerdir.
Hz. Hüseyin Efendimiz Kerbelâ'da acımasızca, beraberindeki bir avuç taraftarı ve seveni ile katledilince meşhur bir zât şöyle diyecektir:
"Ey Araplar! Siz Peygamberin oğlunu katlettiniz. Artık bugünden sonra yüzünüz hiç gülmeyecektir. Birliğiniz ve dirliğiniz bozulacaktır!"
Gerçekten de böyle olmuş, Hz. Peygamber (S.A.V.)'in bu güzide torununu vahşice katledenler daha dünyada iken çeşitli cezalara çarptırılmışlar ve çok kötü bir vaziyette ölmüşlerdir. Bu söz târih boyunca da tecelli etmiş ve Araplar diğer milletlerin hükmü altına gir-mişler, birlik ve dirliklerini kaybetmişlerdir. Arap-İsrâil savaşlarını ve
sonuçlarını bir düşünün! Araplar üzerindeki asırlarca süren Osmanlı hâkimiyetini kim hatırından çıkarabilir? İngiliz ve Fransızların Arap dünyasını nasıl sömürge hâline getirdiğini bilmeyen ve duymayan var mıdır?!
Bugün dünya özellikle A.B.D.- Ortadoğu'yu ve Arap dünyasını nasıl sömürmektedir?!
Ey, aziz okuyucu!
İşte ben bütün bu olumsuzlukları Arapların Hz. Hüseyin (R.A.)'i acımasızca katletmesine, yukarıdaki sözün tecellisine bağlıyorum.
Bir gün, Hz. Peygamber (S.A.V.) Hz. Hüseyin'i kucağına almıştı. Cebrâil (A.S.) O'na gelip: "Kucağındaki bu torunun Kerbelâ denilen yerde şehit edilecek ey Muhammedi" dediğinde o hüngür hün gür ağlamıştı!
Bütün bunlar Hz. Peygamber (S.A.V.)'e malum olduğu halde hiçbir vakit ümmetine serzenişte bulunmamıştı!
Bir ümmet, üzerine bu kadar düşkün olan, her dâim ümmetim, ümmetim diyen bir peygamberin torununu nasıl katledebilmişti?! Dünya saltanatı ve yönetimi Hz. Peygamber (S.A.V.)'in torununundan daha mı kıymetli idi?!
Cihan Peygamberi'ne olan vefâ borcu böyle mi olmalıydı? Müslümanım diyen, bir diğer müslümanı nasıl öldürürdü? Böyle bir şey nasıl mümkün olabilirdi?!
Bir gün Hz. Peygamber (S.A.V.), Hz. Hasan'ı kucağına aldı ve şöyle dedi:
"Bu oğlum Seyyid'dir. Allah Onunla iki büyük müslüman topluluğu arasında kan dökülmesini önler!"
Gerçekten de bu haberin üzerinden yıllar geçtikten sonra Hz. Haşan (R.A.), Muâviye (R.A.) lehine halifelikten ferâgat etmiştir. İşte O'nun bu özverisi sebebiyle Allahü Teâlâ, mânevi hilâfeti Hz. Fâtımâ (r. a)'nm nesline yâni Ehl-i Bey t'e nasip etmiştir.
Hz. Hüseyin (r.a.) ve O'nun On iki İmam diye nitelenen soyu maddî ve fizikî işkencenin yanında bir de mânen işkence altında tutulmuş, ilimleri kıskanılır olmuştur. Hârun-u Reşid, Muhammed Cevad (R.A.)'a özel bir ilgi gösterip kızını O'na vermek isteyince Reşid sülâlesi hemen telaşa kapılıp "Efendim siz ne yapıyorsunuz? Eğer böyle davranırsanız halifelik Fâtıma oğullarına geçer. O'na kızınızı vermeyin!" dediler. Bununla da kalmayıp Halife'den Muhammed Cevâd (r.a.)'i imtihan etmesini talep ettiler. Böylelikle onu bütün hâ- nedan önünde gözden düşürmek istiyorlardı. Kadı Yahyâ'yı, meclise davet edip Muhammed Cevâd hazretlerine soru sordurdular. O, sorulan bütün soruları hakkı ile cevaplandırdı.
Şüphesiz Halifelerin tamamı Ehl-i Beyt'e zulmetmemişlerdir. Aralarında onlara iyi davrananlar da olmuştur. Fakat genel anlamda bir zülüm söz konusudur.
Ehl-i Beyt imamlarından kimisi zamanın zâlim devlet idârecilerine karşı geldiği için zalimce katledilmiştir. Hiçbir devlet işine karışmayıp kendi köşesinde oturan imamlar da ne olur ne olmaz düşüncesi ile vehim ve kuruntu ile hareket edilerek hapsedilmiş ve bazen de zehirlenmişlerdir. Tıpkı İmam Haşan gibi!
İnsanın tüylerini diken diken edip gözlerini yaşartan bir hâdise de Hz. Hüseyin Efendimizin Kerbelâ'da katledilmesi, mübârek başının kesilmesi ve bir atın gerdanlığına asılarak Yezid'e götürülmesidir. Yezid, mübârek baş önüne gelince şöyle diyecektir: "Ben orada olsa idim, O'nun öldürülmesine mâni olurdum! Ey bağlılarım böyle yap madan da bana itaat edebilirdiniz!"
Peki, ey Yezid! Komutanlarına özel talimat veremez miydin? "Onu sağ olarak bana getirin diyemez miydin?!"
Derdin, elbette onun öldürülmesi idi. Çünkü öyle olmasını istiyordun! Bu ucuz cümleler ile hiç kimse bu işin vebâlinden kendini kurtaramaz elbet!
İnsanın kanını donduran bir husus da Yezid'in şu tuhaf hareketidir. Mübârek başın bir altın tepsiye konulup evine taşınmasını emretmiştir. Gayesi bir geceliğine de olsa mübârek başın yanında uyumaktır! Bu nasıl hürmet? Bu nasıl sevgi?! O mübareği öldürdükten sonra başını ha altın tepsiye koymuşsun ha bakır tepsiye ne farkeder?!
Gece yarısı Yezid'in hanımı uyuyamayıp Yezid'e kalk kalk diycek ve mübârek başın üzerinden göğe doğru uzanan nuru gösterecektir. Yezid, hanımına şöyle diyecektir: "Sus, ey kadın! Senin gördüğünü ben de görüyorum!"
İmam Ebû Hanife (r.a.), Zeyd hazretlerinin zamanın "Halifesi"ne karşı çıkışını desteklemiş ve Zeyd (r.a.)'e destek verilmesi için gizli fetva vermiştir. Zeyd'in bağlılarından birinin annesi İmam Ebû Hanife (r.a.)'ye gelip şöyle demiştir: "Ey imam! Sen fetva vermişsin. Bu fetvan yüzünden oğlum ölecek!" İmam Ebû Hanife kadına şu meşhur sözü ile cevap vermiştir: "Keşke oğlunun yerinde ben olsaydım!!"
Hz. Hüseyin Efendimiz Kerbelâ'da binlerce süvâri tarafından kuşatılınca, askerin başındaki komutana bir adamını gönderip Fırat nehrinin önünden askerlerinin çekilmesini talep etmiştir. Fakat komutan, Nemrud ve Firavun'dan bile beklenmeyecek bir söz söylemiş tir: "O'na ve ashabına Fırat'ın suyunu içirmem!"
Hz. Hüseyin'in elçisi, komutana şöyle diyecektir:
"Bu Fırat'ın suyundan atlarınız su içecek, köpekler bile su içecek de Allah Rasulü (S.A.V.)'nün oğlu bir yudum su içemeyecek mi?"
Maalesef bu zâlim güruh Hz. Hüseyin ve Ehl-i Bey t'ine bir yudum suyu bile çok görmüşlerdir. Hz. Hüseyin (r.a.) saatlerce susuz olarak kendini ve ehlini müdafaa etmiştir. Atından yere düştüğünde altmış küsur yerinden yara almıştı. Bu yaraların yarısı gürz yarası, yarısı da kılıç ve ok yarası idi!
Hz. Hüseyin ve ashâbı Kerbelâ'da susuz olarak, susuzluktan ciğerleri yanmış olarak Rahmeti Rahmân'a yürüdüler! Kınayanların kınaması bu zulmü tariften âciz kalır. Bu zulüm, söz ile anlatılacak gibi değildir!
Rabbimiz bizleri Hz. Peygamber (S.A.V.) ve Ehl-i Beyt'inin şefaatlerine nâil eylesin.
"Nice Mürâî vardır, veli görünür. İbn-i Mülcem iken Ali görünür!"
Sizi eserle baş başa bırakırken hamdele ve salvele'den sonra eserin bölümleri hakkında kısa bir bilgi arz etmek istiyorum.
Hamd, Âlemlerin Rabbi Yüce Allah'a, salât-ü selâm, O'nun son peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)'e olsun. Yüce Rabbimiz, kıyamete kadar getirilecek olan salât-ü selâm'dan Hz. Peygamber'i, ashabını ve Ehl-i Beyt'ini hissedâr eylesin.
Siz kıymetli okuyucularımıza Pamuk Yayıncılık vâsıtası ile yeniden kavuşmanın sevinç ve kıvancı içerisindeyim. Şüphesiz bundan önce siyer ve menkıbe konusunda birçok eser kaleme alındığı gibi bundan sonra da alınacaktır. Ancak şunu hemen belirtmeliyim ki eli nizin altında bulunan bu tercüme eserimiz bu sahada yazılmış ya da tercüme edilmiş olan eserlerin bence en güzidesidir. Kitabın orjinali- ni elime alıp kitaba göz atar atmaz bunu anlamıştım. Müellif, Mü'min Şeblencî, kitabını 1889'da kaleme almış olmasına rağmen bugün bu sahada kaleme alınan eserlerden çok daha akıcı bir üslup kullanmış, siyer ve menkıbeyi bir arada ele alarak kitabına inanılmaz derecede bir akıcılık kazandırmıştır.
Kitap, dört bölüm ve bir de sonuç bölümünden oluşmakta. Önce Hz. Peygamber (S.A.V.) ve dört halifenin siyer ve menkıbeleri incelenmiş, ardından Oniki İmâm, dört mezhep imamı ve dört kutubun menkıbeleri serdedilmiş, Hasan-ı Şâzelî (r.a.)'ye de yer ayrılmıştır.
Ayrıca Ehl-i Beyt'in hanımlarının önde gelen isimleri de kitaba ayrı bir renk katmakta. Seyyide Zeynep, Seyyide Nefise ve Seyyide Sekine bu hanımlardan sadece birkaçı..
Sizleri kitapla baş başa bırakırken bu çalışmamız karşılığında hâsıl olan sevâbm kendi payımıza düşeninin yarısını, bizleri bu noktaya getiren anne-baba ve hocalarımızın sevap hanesine bağışlıyorum.
Arif Pamuk ve Pamuk Yayıncılığa teşekkür ve minnetlerimi arz ederim.
Saim GÜNGÖR

İÇİNDEKİLER

İçindekiler
Önsöz 5
Müellifin Terceme-i Hali 12
Müellifin Otobiyografisi 15
Hz. Peygamberin Dört Halifesinin Menkıbeleri 21
İki Hoş Anlamlı Söz 27
Ashabı Kehf ve Üç Halife 32
Birçok Kimsenin Rivayet Ettiği Tuhaf Bir Hadise 33
Hz. Peygamberin Nesebi, Doğumu, Süt Annesi 40
Kureyş'in Hz. Peygamberi Öldürmek Üzere Anlaşması 48
Hz. Peygamberin Taife Gidişi 49
Hicret ve Hicretle İlgüi Meseleler 62
Hz. Peygamberin Özellikleri 75
Peygamber Efendimizin Peygamberliğinin Delilleri 89
Peygamber Efendimiz ve Ümmeti Hakkındaki Diğer Haberler 92
Hz. Peygamberin isimleri 95
Hz. Peygamberin Lakapları 97
Hz. Peygamberin Künyesi 97
Hz. Peygamberin Şemaili 98
Hz. Peygamberin Mucizeleri 104
Hz. Peygamberin Hadisi Şerifleri 112
Hz. Peygamberin Savaşları 139
Hz. Peygamberin Seriyeleri 146
Hz. Peygamberin Amcaları, Halalan, Eşleri, Hizmetçileri 150
Hz. Peygamberin Cariyeleri 157
Hz. Peygamberin Çocukları 158
Hz. Peygamberin Fatıma'dan Torunları 172
Hz. Peygamberin Hizmetçileri 172
Hz. Peygamberin Köleleri 173
Hz. Peygamberin İdarecileri 175
Hz. Peygamberin Necib Ashabı 175
Hz. Peygamberin Havarileri 176
Hz. Peygamberin Yardımcıları 176
Hz. Peygamberin Emir ve Valileri 177
Hz. Peygamberin Katipleri 177
Hz. Peygamber Zamanında Kurian'ı Ezberleyip Hafız Olan Sahabiler 178
Hz. Peygamberin Huzurunda Boynu Vurulan Sahabiler 178
Hz. Peygamberin Korumaları 178
Hz. Peygamber Devrinde Fetva Verenler 179
Hz. Peygamberin Müezzinleri 179
Diğer Müezzinler 180
Hikmetli Sözler 181
Hz. Peygamberin Kadıları 182
Hz. Peygamberin Elçileri 182
Hz. Peygamberin Şairleri 182
Hz. Peygamberin Süt Kardeşleri 183
Hz. Peygamberin Hayvanları 183
Hz. Peygamberin Kılıçları 185
Hz. Peygamberin Zırhları 186
Hz. Peygamberin Yayları 187
Hz. Peygamberin Mızrakları 187
Hz. Peygamberin Hastalanması ve Vefatı 189
Hikmetli Söz 191
Hz. Ebu Bekir Efendimizin Menkıbeleri 194
Hz. Ebu BekiPe Beylat .-. 197
Hz. Ebu BekiPin Sıfatı 198
Hz. Ebu Bekir Hakkında Varid Olan Hadisler 201
Hz. Ebu Bekir ve ÖmePin Fazileti Hakkında Hadisler 204
Bir Özellik 205
Hira Mağarasında 206
Hz. Ebu BekiPin Bazı Sözleri 210
Bir İncelik 211
Hz. Ebu BekiPin Hastalanması, Vefatı ve Yıkanması 214
Hz. Ebu BekiPin Çocukları 215
Hz. Ebu BekiPin Kızları 218
Hz. Ömer bin Hattab'ın Menkıbeleri 221
Hz. ÖmePin Sıfatı 226
Hadisi Şerifler 227
Müşterek Hadisler 228
İki Keramet 231
Güzel Sözler 233
İlmi Neticeler 237
Bir İncelik 242
Hz. ÖmePin Vefatı ve Çocukları 247
Hz. ÖmePin Çocukları 250
Hz. ÖmePin Kızları 257
Hz. Osman bin Affan'm Menkıbeleri 258
Hz. Osman Hakkında Varid Olan Hadis-i Şerifler 259
Bir Güzel Söz 260
Hz. Osman'ın Sıfatı 262
İnce Bir Söz 264
Faydalı Bir Husus 266
Hz. Osman'ın Çocukları 268
Hz. Osman'ın Katledilmesinin Sebebi 270
Meleklerin Hz. Osman İçin İnişleri 279
Hz. Ali'nin Menkıbeleri 281
Hz. Ali'nin Sıfatı 283
Bir İncelik 284
Bir Uyarı.... 287
Hz. Ali ile İlgüi Hadis-i Şerifler 289
Bir İncelik 291
Tuhaf Bir Hadise 292
Hikmetli İki Söz 296
Hz. Ali'nin Bazı Sözleri 298
Hz. Ali'nin İlim Hakkmdaki Sözleri 300
Hz. Ali'nin Akıl Hakkındaki Sözleri 300
Dünyanın Sıfatı Hakkındaki Sözü 300
Hz. Ali'nin Diğer Sözleri 301
Hz. Ali’nin Hz. Örneğe Hitabı 305
Hz. Ali'nin Diğer Sözleri 305
Hz. Ali'nin Oğlu Haşan (R.A.)'a Olan Sözü 306
Hz. Ali'nin Manzum Sözleri 306
Fusulül Mühimme'deki Sözleri 306
Hz. Ali'nin Kendisine Nisbet Edilen Divanmdan 307
Hz. Ali'nin Cesareti 310
Hz. Ali'nin Cesaretine Bir Başka Örnek 311
Hz. Ali'nin Bir Diğer Cesaret Örneği 313
Cemel Vak'ası ve Sıffin Savaşı 317
Ali (R.A.), Hz. Aişe (R.A.)'ye de Şu Mektubu Yazdı 323
Bir Hatırlatma 328
Sıffin Vakası 330
Bir Hatırlatma 357
Hz. Ali'nin Çocukları ve Onun İbni Mülcem Tarafından Katli 359
Erkek Çocukları 359
Hz. Ali'nin Kızları 360
Muhammed Bin Hanefiyye'nin Menkıbeleri 362
Bir Keramet 363
İmam Ali (R.A.)'nin Lakapları 364
Ali (R.A.) nin Yaşadığı Müddet ve Öldürülüşü Ali (R.A.)'nin Katli 364
Hz. Ali'nin Oğulları Haşan ve Hüseyin'e Vasiyeti 370
Hz. Ali'nin Defni 373
Faydalı Hususlar 379
Hz. Haşan, Hz. Hüseyin ve Diğer On iki İmamın Menkıbeleri 385
Bir Hatırlatma 389
Ehli Beyt'in Fazileti Hakkındaki Ayet ve Hadisler 393
Ehli Beyt'in Fazileti Hakkında Varid Olan Hadisler 398
İki Önemli Hatırlatma 402
Tuhaf Bir Hadise 412
Faydalı Bir Husus 413
Hz. Fatıma'nm Menkıbeleri 414
Haşan (R.A.)'in FIz. Peygamber Tarafından Sünnet Edilişi 415
Haşan (R.A.)'in Sıfatı 416
Haşan (R.A.)'in Künyesi 417
Haşan (R.A.)'in Faziletlerinden Bahseden Bazı Hadis-i Şerifler 418
Bir Hatırlatma 419
Faydalı Bir Husus 419
Faydalı Bir Husus 421
Haşan (R.A.)'a Bey'at Edilmesi ve Onun Muaviye ile Barış Yapması ve Diğer Hususlar 422
Bir Öğüt 423
Haşan (R.A.)'m Bazı Sözleri 424
Haşan (R.A.)'m Diğer Bazı Sözleri 425
Kerametleri 427
İki Hatırlatma 429
Faydalı Bir Husus 430
Haşan (R.A.)'ın Vefat Ettiği Hastalığı,Vefatı ve Çocukları 432
Haşan (R.A.)'m Çocukları 434
Haşan (R.A.)'m İki Çocuğu, Haşan ve Zeyd'in Menkıbeleri 435
Haşan bin Hasan'm Menkıbeleri 437
İmam Ali bin Ebu Talib'in Oğlu Hüseyin (R. A.)'in Menkıbeleri 440
Hz. Hüseyin (R.A.)'in Lakapları 441
Hz. Hüseyin (R.A.)'in Hakkında Varid Olan Bazı Hadisler 442
Bir Hatırlatma 444
Hüseyin (R.A.)'in Irak'a Çıkışı ve Şehit Edilişi 445
Hz. Hüseyin (R.A.)'in Mübarek Başı Hususunda, Onun Nereye Gittiği Konusundaki İhtilaflar ...467
İki Keramet 473
Tuhaf Bir Hadise 474
İki Ender Hadise 479
Tuhaf Bir Hadise, 481
Hz. Hüseyin (R.A.)'in Çocukları ve Onun Bazı Sözleri 482
Hz. Hüseyin'in Bazı Sözleri 483
Bir İncelik 483
Hz. Hüseyin'in Bazı Sözleri 485
Zeynel Abidin'in Menkıbeleri 486
Faydalı Bir Husus 489
Bir İncelik 490
İki Keramet 491
İkinci Keramet 492
Nadir Bir Hadise 493
Ali b. Hüseyin'in Vefatı ve Çocukları 496
Çocukları 496
Bir Öğüt 498
Muhammed Bakır 499
Muhammed Bakirim Anası 500
Menkıbeleri 501
İki Faydalı Husus 502
Bir Keramet 504
Bir İncelik 505
İki Keramet 506
Muhammed Bakiri m Vefatı 505
Çocukları 505
Muhammed Bakirim Bazı Sözleri 508
Bir Öğüt 508
Caferi Sadık'm Menkıbeleri 510
Caferi Sadık'm Sıfatı 510
Faydalı Bir Husus 512
Kerametleri 512
Faydaları 516
Caferi Sadık'm Vefatı 518
Caferi Sadık'm Çocukları 518
Caferi Sadık'm Bazı Sözleri 519
Musa Kazım 523
Musa Kazım (R.A.) Sözleri 524
Musa Kazım'ın Kerametleri 525
Musa Kazım'ın Vefatı 531
Ali Rıza (R.A.) Menkıbeleri 535
Bir Faydalı Husus 540
Bir Keramet 542
Bir İncelik 543
Memunu Ali Rıza'yı (R.A.) Veliaht Tayin Etmesi 544
Ali Rıza'nın Kerametleri 551
Ali Rıza'nın Çocukları ve Vefatı 555
Ali Rıza'nın Çocukları 557
Muhammed Cevad'm Kerametleri 558
Kerametler 562
Muhammed Cevad'm Çocukları 565
Ali Hâdi (R.A.) Menkıbesi 570
Ali Hâdi'nin Kerametleri .. 573
Ali Hâdi'nin Vefatı ve Çocukları 576
Haşan el-Halis'in Menkıbeleri 576
Seyyide Fatıma 576
Haşan el-Halis'in Kerametleri 577
Bir Hatırlatma 578
Karateye Ait Bilgiler 578
Faydalı Bir Husus 582
Ebu Muhammed Hasan'ın Vefatı 582
Tuhaf Bir Hadise 582
Muhammed b. Hasan'ın Menkıbeleri 583
Mehdi ile Gelen Haberler 588
Mehdinin Sıfatı 588
Mehdi Hakkında Hadisler 589
Faideler 593
Mehdinin Çıkış Alametleri 594
Mısır'da Bulunan Ehli Beyt 595
Bir İncelik 598
Seyyide Sekine (R.A.)'nin Menkıbeleri 602
Bir Hatırlatma 608
Seyyide Rukiye'nin Menkıbeleri 608
Bir Rüya 609
Seyyid Muhammed b. Muhammed'in Menkıbeleri 610
Seyyide Zeyneb'in Menkıbeleri 622
Bir Hatırlatma 626
Seyyide Fatıma'nm Menkıbesi 629
Bir Uyarı. 633
Seyyide Aişe'nin Menkıbeleri 634
Seyyide Nefise Menkıbesi 635
Bir Uyan 640
Seyyide Nefise'nin Kerametleri 642
Seyyide Nefise'nin Vefatı . 645
Seyyide Nefise'nin Babasının Menkıbeleri 652
Seyyide Zeyneb'in Menkıbesi 655
Bir Uyarı 660
Seyyid İbrahim'in Menkıbesi : 661
Ebu Âla el Hüseyin'in Menkıbesi 663
Seyyide Ummü Gülsüm 664
Seyyide Binti Muhammed b. Cafer 664
Seyyide Amine 664
Seyyid Yahya 666
Seyyide Nefise'nin Kardeşi 666
Taba Tabâ 667
Nadir Bir Olay 671
Dört Mezhep imamın Menkıbeleri 685
İmam-ı Azam'ın merkıbeleri 686
Faideler 691
İmam Malik'in Menkıbeleri 697
Faydaları 701
İmam Şafiî Hazretlerinin Menkıbesi 708
Bir Hatırlatma 709
Bir İncelik 716
Faideler 716
İmam Şafiî'nin Yolculukları, Çocuk ve Vefatı 726
Ahmed b. Hanbel'in Menkıbeleri 744
İlginç Bir Hadise 748
Faideler 749
Bir Hatırlatma 755
Dört Kutubun Menkıbesi 757
Dört Seyyid 758
Kerametler 761
Bir Hatırlatma 764
Bir Hatırlatma 769
Abdülkadir Geylani 771
Faideler 773
Abdülkadir Geylani'nin Futuhul Gayb Eseri 776
Abdülkadir Geylani'nin Kerametleri 777
Abdülkadir Geylani'nin Bazı Sözleri 781
Ahmed Bedevi (K.S.) 784
Ahmed Bedevi'nin Kerametleri 784
İbrahim Dusuki (K.S.) 799
İbrahim Dusuki'nin Sözleri 800
İbrahim Dusuki'nin Kerametleri 802
Hasan'ı Şazeli Menkıbeleri 804
Haşan Şazeli'nin Sözleri ..810
Haşan Şazeli'nin Vasiyeti ...812
Haşan Şazeli'nin Kerameti 818

Benzer Ürünler
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.