Sırlı Salavatı Şerifeler Ansiklopedisi (T25783)

İndirim Oranı : %30 İndirim
Fiyat : €20,79(KDV Dahil)
İndirimli : €14,55(KDV Dahil)
Test2
15
:

Sırlı Salavatı Şerifeler Ansiklopedisi
Ürün Özellikleri :

  • Yayınevi : Pamuk Yayınları
  • Yazar : Arif Pamuk
  • Kapak Kalitesi : Karton Kapak
  • Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt
  • Sayfa Sayısı : 496
  • Ebat : 14 X 19.5 cm
  • Barkod: 9789752943698
  • Ağırlık :


Önsöz

Çok değerli mümin kardeşim!
Hiç şüphesiz Resûlullah (s.a.v.)'e salavât getirmek gözler için bir cila, kalp gözü için bir nur, kalpler için bir sevgi ve mutluluk, ruhlar için bir rahatlık, gözlerin göz bebeği, meclislerin misk-i amberi, soframızın tadı, ömrün zekâtı, günlerin güzelliği, gam ve kederi giderici, üzüntüleri yok edici sevgi ve muhabbeti doğurucu, göğüsleri ferahlatıcı, âlimleri olgunlaştırıcı, nurun da artmasını ve devamını sağlayan en önemli sebeplerden biridir.
Salavât ile sohbet, muhabbet tatlılaşır ve koyulaşır. Onunla konuşulan söz ve kelimeler hayat bulur, insanlar mutmain olur ve bereket, huzur hâsıl olur.
Evet, kısacası salavât-ı şerife, sevginin alâmeti fârikası, Resûlullah (s.a.v.)'in sünnetine olan bağlılık, başarının rehberi ve kurtuluşun yolu, istikametidir.
Übey b. Kaab (r.a.) Resûlullah (s.a.v.)'e:
ve mdash; Ey Allah'ın Resulü! Sana salât-ü selam getiriyorum. Genelde (ortalama) sana ne kadar salavât getirmem lazım? diye sorunca Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki:
"İstediğin kadar (bana) salavât getirebilirsin!"
Yine: "Yapacağım duanın dörtte biri nasıl (kâfi mî?)"Buyurdu ki:"İstediğin kadar, ama bunu artırırsan daha iyi olur.
ve mdash; Yapacağım duanın yarısını (senin için) salavâta ayırsam!
"Buyurdu ki:"İstediğin kadar, şayet dediğin süreyi artırırsan bu senin için daha hayırlıdır."
'Duamın hepsini salavata ayırsam?
Resûlullah buyurdu ki:
"O halde, senin her türlü kaygın ve tasan giderilir ve günahların da affedilir.
Kılınan namazların birinci ve ikinci tehıyyatlarında O'nun adını anmada, Cuma ve bayram hutbelerinde, yağmur duasında, nikah akdinde, ilim meclislerinde, kitap ve mektupların yazımlarında (başlangıcında), sözleşme ve senetlerin yazılışlarında, dostların bir araya gelişlerinde ve ayrılışlarında, duaların başlangıç ve sonlarında, sabah-akşam zikir ve tesbihatlarda, gam ve keder esnasında, bir eşyanın kaybedilişinde, kazaların vukuunda, kitap telifinde, O'nun hayatını anlatış esnasında, mucizelerini ve ibretlerle dolu kıssa ve ahlâkî yaşantısını dile getirme esnasında ve diğer ö- nemli durumlarda O'na salâtü selam getirmek her müslümanın boynunun borcudur.
Ey mükevvenâtın yegâne sahibi Yüce Allâhıml Biricik sevgilin ve Hâtemün Nebiyyîn Muhammed Mustafa (s.a.v.)'e; çiçeklerin her tarafa, her an koku saçarlarken, bülbüllerin yanık yanık her ötüşlerinde, sevinçlerin, sırların açığa çıkmasında, güvercinlerin manalı manalı ötüşleri esnasında salâtü selam eyle, O'na rahmet et.
Şelâlelerin zirvelerden vadilerin derinliklerine berrak sularını şırıl şırıl akıtıp dökerken, saba rüzgarları sessiz sessiz uzun mesafeleri katedip eserken, Allah'ın haşyetinden gizliden gizliye gözler yaşlarını akıtırken ve yine Allah'ın sonsuz ziyasından aydınlanan müminlerin yüzlerinin parıltısı esnasında Muhammed (s.a.v.)'e rahmet et, salât-ü selam eyle!
Yüce Mevlâmız! Gece-gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, yağmurların bardaktan boşanırcasına bütün canlılara hayat sunmak üzere yeryüzüne yağarken inişlerinde, ağaçların meyve verirken ve rüzgârlarla kucaklanıp sallanırken Muhammed (s.a.v.)'e rahmet eyle!
Allah'ım! Gece karanlığının yavaş yavaş her tarafı sardığı esnada ve yıldızların adeta gök kubbenin bir Süreyya gibi saçıldığı o anda Resûlullah (s.a.v.)'e rahmet eyle.
Ey Allah'ım! Yağmur tanecikleriyle yüklü bulutların gökyüzünü kapladığı anda, yeryüzündekilerin de bu esnada yağmurun yağmasını dört gözle bekledikleri o heyecan dolu zamanda Muhammed (s.a.v.) Efendimiz'e salâtü selam eyle!
Yüce Rabbîmiz! Gamların zail olduğu esnada, kalplerin zikrinle mutmain halvetine daldığı sırada ve de ehadiyetini haykıran İlâhî ilimlerin zuhurunda Resûlü'ne, âl ve ashabına ve onların yolundan giden ve kıyamete kadar gelecek mümin kullarına rahmet et, salâtü selam eyle!
Resûlullah (s.a.v.)'in ahlâkıyla ahlaklanmak kişiye sevab kazandırdığı gibi, O'nun o güzel Kur'ân ahlâkını yaşamayıp terk etmek de kişiye günah kazandırmış olur. Resûlullah (s.a.v)'in hayatı boyunca takip ettiği yol, istikamet; Kur'ân'ın bizzat kendisidir. Başka bir ifade ile, Resûlullah (s.a.v.)'in yaşadığı, izldiği sünnet, Kur'ân'ın hayata uygulanışıdır.
Şüphesiz Resûlullah (s.a.v.)'in sünnetini, hadislerini ve siretini inkâr veya onu küçümsemek kesinlikle İslâm'a ve Kur'ân'a aykırıdır. İslâm Dini'nin Kur'ân'dan sonra en kesin kaynağı sünnet açık ve seçik bir şekilde kaynak eserlerde layık olduğu yeri almıştır.
ve Acirc;yet-i kerimede: [Haşr Sûresi: 7]
" Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah'ın azabı çetindir." buyurulmuştur.
Peygamber size ne emrettiyse onu yapın, neyi yasakladıysa ondan da sakının. Bilesiniz ki o, her türlü iyi ve uygun olanı emreder. Her türlü kötü ve fesadı yasaklar.
Resûlullah (s.a.v.)'e ümmet olan herkesin O'nu kendi öz nefsinden, çocuklarından, anne babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmesi şarttır. Ayrıca Allah'ın (c.c.) kendisine indirdiği hükümleri tasdik etmesi ve ona uyması gerekir. Yasakladığı şeylerden de mutlaka sakınması gerekir. Ayrıca O'ndan bize kadar tevatür yoluyla ulaşan hadisleri mütalaa etmek de şarttır.
Ey benim biricik Efendim! Rabbim senin hakkında:
"Sen olmasaydın, sen olmasaydın, kâinatı yaratmazdım." buyurmuştur.
İnsanlığın bir dönem karanlıklarla boğuştuğu, hak ve hakikatin hak namına ayaklar altına alındığı devirlerde bir "Yüce Nur"un muazzam parıltısı Mekke şehrinden cihana yayılıyordu. Otlar bir başka yeşilleniyor, kuzular bir başka meliyor, kuşlar bir başka ötüyordu âdeta. Belli ki bir rahmet yağacaktı, cihanın rahmete susamış bağrına.
ve Acirc;şıkların asırlarca arkasından tatlı nağmeler terennüm ettiği, cihangirlerin O'nun aşkıyla nice kıtalara akınlar düzenlediği, Yavuz'un Tih çölünde, cihada giderken, "Şu anda önümüzde O yürüyor, bu haldeyken ben bu şekilde hareket edemem." diyerek atından indiği ve yalınayak yürüdüğü, Sultan Ahmed'in ömrü ve not;nün sonuna dek ayak izini başında taşıdığı, uğrunda kanımızı son damlasına kadar feda edeceğimiz bir "Sevgili", cihana gözlerini açmış ve not;tı.
Mevlana'ya, "Sağ olduğum müddetçe Kur'- an'ın kulu bendesiyim. Hazreti Muhammed Muhtar'ın yolunun tozuyum, toprağıyım." dedirten, o sevgilinin yüce şahsiyetiydi. Fatih'i İstanbul yollarına döken, gemileri karadan yürütecek kadar muazzam gayret sahibi yapan O'nun bir müjdesi değil miydi?
İslam tarihi, baştan sona, O'na aşık bu insanların menkıbeleri ile doludur. Varlığımızı, varlığına borçlu olduğumuz, güneşlerin bile yanında sönük kaldığı bu Yüce Nebi'ye salât-ü selam getirmek her Müslüman için kutsi bir
vazifedir. O'nun hayatının her safhasını, hayatımızın her safhasında tatbik etmek ancak O'nu tanımakla mümkün olur.
O, Allahü Teâlâ Hazretlerinin azamet ve kibriyasından aldığı büyüklüğüyle o kadar büyük ki, bilcümle büyükler, O'nun yanında küçüktür. Her yücelik O'ndan; her ululuk O'ndan; şan ve şeref O'ndandır.
O'nun nuruyla pervane olanlar, ruhuyla Arşa uçar. O'nun, elinden tuttuğu bahtiyarlar, insanlık içinden seçilerek gönüllere ışık tutarlar.
Efendim!
Bu kitabımız, Sana olan yakıcı aşkımızın ve kopmaz bağlılığımızın bir ifadesidir. Dünya durdukça, kalbimizdeki gerçek tek sevgili Sen olacaksın. Yığınla günahlarımıza rağmen ümmetinin her ferdi, isminin geçtiği her an Mecnun'un Leyla'ya olan aşkından daha fazla Sana bağlanmaktadır. Dilimiz Seni övmekten âcizse de, kalbimiz Muhammedi bîr aşkla çarpmaktadır.
Yâ Resulellah!
Kudretim yok ki, yanında bir çadır kurup komşu olayım. Param yoktur ki, mahallenden bir ev satın alayım. Ben kulağı ve gözü şunun için isterim ki; kulağımla mübarek sesini dinleyeyim, gözümle mübarek yüzünü göreyim.
Yâ Resulellah! Senin nurunun girmediği gönüller boş, Senin sevginden mahrum kalpler karanlık, Senin bakışından mahrum kalmış insanlar ise bedbahttır.
Değerli mümin!
Ömür güneşinin guruba doğru yaklaştığını hissettiğim şu günlerde, geriye kalan zamanı daha iyi değerlendirmek için fazileti çok yüce olan salavât-ı şerifeleri bir araya topladım. Kalan günlerimizi bu salavât-ı şerifelerle değerlendirebilirsek az zamanda amel defterimizi sevapla doldurmuş oluruz.
Kâinatta meydana gelmiş en büyük inkılabı gerçekleştiren Efendimiz'in üzerine büyük bir hürmet ve sevgi ile salâtü selam getirmek O'na karşı olan bağlılığımızın bir gereğidir.

Ne mutlu O'nun şefaat edeceği bahtiyar insanlara!
İÇİNDEKİLER
ve mdash; A ve mdash;
Abdullah b. Mes'ûd (r.a.) 'ın Salavât-ı Şerifesi 300
Abdülkâdir Geylâni Hazretlerinin Salavât-ı-Lâhûtiyyesi 59
Ahlakı Güzelleşir 339
Ahlakın Güzelleşmesi İçin 325
Ailesine Faydalı Olur 362
Allah Dostları İle Olur 367
Allah Teâlâ Günahları Bağışlar 370
Allah Resulü nü Rüyada Görür 370
Allah Resulünü Rüyada Görür 386
Allah ın Korumasında Olur 318
Allah'ın Sevdiği Kullardan Olur 348
Altı Yüz Bin Salavat Gücünde 414
Ana-Babası Affedilir 189
Ana-Babasının Günahları Bağışlanır 371
Azameti Kâinatı Kaplayan
Salavât-ı Şerife 304
A'zamiye Salavatı 389
ve mdash; B ve mdash;
Beş Yüz Bin Salavat Gücünde 425
Beş Yüz Bin Salavat Gücünde 426 ve emsp;
Bol Rızık İçin 329
Borçtan Kurtulmak İçin 432
Bu Salavat Hürmetine Rabbim Affetti 194
Bunalım Ve Sıkıntı Anlarında 195
Bütün Eşyanın Zikrini Duyarlar 321
Büyüklenenler Alçalır 319
ve mdash; C ve mdash;
Cimrilikten Kurtulur 331
Çok Çok Sevap İsteyenler 190
Çok Sevap Kazanır 377
Çok Uyumaktan Kurtulur 344
ve mdash; D ve mdash;
Daima Huzurlu Olmak İçin 192
Darlıktan Kurtulmak İçin 316
Delâil-i Hayrat'ı Kırk Defa
Okumaya Denk 420
Delâil-i Hayrâtı Okumaya Denk 419
Delâil-i Hayrât'ı Yetmiş Bin
Defa Okumaya Denk 421
Dileği Gerçekleşir 337
Dilek İçin 191,
344, 422, 423
Dili Hikmet Konuşur 363
Duaların Kabulu İçin 332
Duası Kabul Olur 307
Düşmanı Helak Olur 315
Düşmanı Perişan Olur 352
Düşmanları Perişan Olur 347
ve mdash; E ve mdash;
Efendimiz'i Rüyada Görmek İçin 440
Efendimiz'in Okuduğu Çok Faziletli Bir
Salavât-ı Şerife 58
Emir Buhâri Hazretleri'nin Musibetlere
Karşı Okuduğu Salavat 459
En Faziletli Salavat 193
Erenler Meclisine Dahil Olur 375
Er-Raûf, Er-Rahıym Salavatı 384
Eşyanın Zikrini Duyar 345
Evrendeki Olayları Müşahede Eder 349
Ezan Duası 447
ve mdash; F ve mdash;
Fatih Dersiamlarından Hocam Hacı Osman Efendi'nin Salavât-ı Şerifenin Fazileti
Hakkındaki Dersleri 52
Ferec Duası 131
ve mdash; G ve mdash;
Geçmiş Günahları Affolunur 382
Gizli İ limlere Vakıf Olur 328
Gökteki Perde Kalkar 306
Gönenli Mehmed Efendi Hazretleri'nin Talebelerine Tavsiye Buyurduğu Salavât-ı Şerife 455
Göz Hastalıklarına Karşı Okunmalıdır... 437
Günahlardan Temizlenmek İçin 442
Günahlardan Temizlenmek İçin 444
Günahları Affolunur 355
Günahları Bağışlanır 314 Günahları Sevaba Tebdil Olur 354
Günahların Affı İçin 188
Günahların Bağışlanması İçin 326
ve mdash; H ve mdash;
Hacet ve Dilek İçin 356
Hak Yolu Gösterir 363
Halk Tarafından Sevilir 320
Haşan Şâzeli Hazretleri'nin Salavatı 64
Haset Edenler Kahrolur 321
Hastalıkların Tedavisi Ve Streste 197
Hastalıktan Şifa Bulur 335
Hayır, Hasenata Mazhar Olur 379
Hayırlı Bir İşin Gerçekleşmesi İçin 430
Hayra Koşar 353
Hazreti Abdullah b. Abbas'ın Getirdiği Salavât 299
Hazreti Ali'nin Salavatı 199
Hazreti Fatıma'nın Okuduğu Salavat 395
Hazreti Fatıma'nın Salavatı 200
Hazreti Peygamber (s.a.v.)'in Mübarek İsimlerini Okumanın Fazileti 461
Hazreti Peygamberi Rüyada Görmek İçin 153
Hem Dünya Hem Ahîret Mutluluğu İçin . 196
Her Dileği Olur 67
Herkes Ona Hürmet Eder 320
Herkes Tarafından Saygı Görür 330
Hızır Aleyhisselam ın Salavatı 305
Hikmet Konuşurlar 335
Hikmet Verilir 323
Hilye-i Şerif 68
Huzur İçinde Yaşar 372
ve mdash; İ ve mdash;
İlm-i İlahi İle Dolup Taşar ve emsp;333
İlmin Esrarı Verilir 340
İmam-ı Yâfiî Hazretleri'nin Salavâtı 302
İman Üzere Olur 364
İman Üzere Ölmek İçin 391
İnâm Salavatı 387
İnsanlar Ona Güvenir 323
İnsanlar Tarafından Sevilir 308
İnsanlara İnsaflı Olur 358
İnsanlara Yardım Eder 360
İnsanları Doğruya Çağırır 365
İnsanları İdare Etme Kabiliyeti İçin 352
İşlerinde Başarıya Ulaşır 397
İzzet Libası Giydirilir 382
ve mdash; K ve mdash;
Kadere İmanı Kuvvetlendirir 361
Kâinatın Sırlarına Vâkıf Olur 313
Kalbi Nurla Dolar 380
Kalbi Nurlanır 362
Kalbin Islahı İçin 310
Kalp Gözü Açılır 317
Kalp Gözü Açılır 322
Kalp Temizliği İçin 308
Kalpleri Etkiler 341
Kalpleri İhya Eder 343
Kaside-i Bürde Okunuşu 237
Kaside-i Bürde 204
Kaside-i Bürde'nin Fazileti 201
Kaside-i Bürde'nin Manası 255
Kaside-i Mudariyye'yi Okumanın Faziletine Dair 69
Kemâliye Salavatı 385
Keşif Sahibi Olmak İçin 336
Kevser Salavatı 156
Kevser'den Su İçecek 376
Kıyamet Günü Hesabı Kolay Olur 339
Kibrît-i Ahmer Salavatı 134
Korktuklarından Emin Olur 310
Korktuklardan Emin Olur 324
Kötü İnsanlardan Korunur 360
Kötülüklerden Korunur 326
Kötülüklerden Muhafaza İçin 332
Kutbül Aktâb Ahmed Rufâî Hazretleri'nin Salavâtı 301
ve mdash; L ve mdash;
Liyâkat Salavatı 387
ve mdash; M ve mdash;
Maddi-Manevi Yükselmek İçin 312
Maddi ve Manevi Güç İçin 347
Maddi-Manevi Güçlenmek İçin 311
Manevi Derece İçin 324
Manevi Fetihler İçin 317
Manevi Güç Verilir 338
Manevi Koruma Altında Olur 351
Manevi Sırlara Vakıf Olur 350
Marifet Nuru İçin 342
Melevân Salavatı 400
Merhametli Olmak İçin 356
Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin Salavât-ı Feth'i 66
Musa (a.s.)'ın Salavatı 390
Musibetleri Def Eder 383
ve mdash; N ve mdash;
Nefis Terbiyesi İçin 330
Nefsin Islahı İçin 343
Nesli Mutluluğa Erişir 365
ve mdash; O ve mdash;
Olayların Sırrına Vakıf Olur 307
ve mdash; P ve mdash;
Peygamber (s.a.v.)'in Duası 151
Peygamber Efendimiz'in Şemâili 15
ve mdash; R ve mdash;
Resûlullah (s.a.v.)'e Salâvat Getirmeden Önce Yapılacak Hazırlık-Niyet 50
Resulüllah'a Yakın Olur 399
Rızık Genişliği İçin 336
Rızık Kapıları Açılır 315
Ruhaniyeti Peygambere Kavuşmak İçin 198
Ruhen Gelişmek İçin 443
Ruhen Şifa Bulmak İçin 313
ve mdash; S ve mdash;
Sabır ve Huzur Verilir 366
Salâten Tüncinâ 434
Salâtü Selamın Önemi 17
Salavat-ı A'zam 452
Salavat-ı Fâtih 412
Salavat-ı Kenzül A'zam 427
Salavat-ı Kevser (Manası) 176
Salavat-ı Kevser 169
Salavat-ı Kübrâ 75
Salavat-ı Künhiyye 458
Salavat-ı Şemsiyye 436
Salavat-ı Yâkûtiyye 449
Salavat-ı Şerife Getirmekte Ne Gibi Müideler ve Sevaplar Vardır? 55
Salavat-ı Vasi 151
Seksen Yıllık Günahı Affedilir 190
Sevap Kazanmak İçin 369
Sevdikleri İle Bir Araya Gelir 358
Sevgi Kazanmak İçin 188
Sıkıntılardan Kurtulmak İçin 314
Sıkıntıları Giderilir 388
Şefaat İsteyenler 187
Şefaate Nail Olmak İçin 421
Şefaat-ı Nebiye Hak Kazanır 368
Şeytanı Kahreder 338
Şeytanın Şerrinden Korunur 309
Şifaya Kavuşturan Salavat-ı Şerife 303
Şirkten Korunur 345
Şükretmek Nimetini Elde Eder 367
ve mdash; T ve mdash;
Tevbe Kapısı Açılır 349
ve mdash; U ve mdash;
Unutkanlığı Giderir 341
ve mdash; Ü ve mdash;
Üç Defa Okunması Delâîl-i Hayrât-ı Okumaya Denk 417
Ülfet Salavatı 378
ve mdash; V ve mdash;
Velâyet Nuru İle Şereflenir 350
ve mdash; Y ve mdash;
Yedi Yüz Bin Salavat Gücünde 416
Yetmiş Bin Salavat Gücünde 401
Yorgunluğun İlacı 327
Yüz Bin Salavat Gücünde 409
Yüz İhtiyacı Giderilir 373
Yüz Yirmi Bin Salavat Gücünde 408
ve mdash; Z ve mdash;
Zalim Helak Olur 354
Zalimlerin Şerlerinden Korunur 311
Zayıf Kimseler İçin Sığınak Olur 346
Zenginlik İçin 359
Zorluklar Kolaylaşır 328

Benzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.