365 Gün Dua-1278 (001198)

Fiyat : €12,53  + KDV
KDV Dahil : €14,91
Test2
15
:

365 GÜN DUA

Dua, istemektir.

Dua, Allahü teâlâya yalvararak muradını istemektir. Allahü teâlâ, dua eden Müslümanı çok sever.

Dua mü’minin silâhıdır.

Dînin temel direklerinden biridir.

Allahü teâlâ,

"Bana hâlis kalp ile dua ediniz!

Böyle duaları kabûl ederim" buyurmaktadır.

Hadis-i şerifte,

"Dua müminin silahı, dinin de direğidir."

"Dua belâyı önler."

"Dua, ibâdetin aslı ve özüdür. Allah katında duâdan makbûl bir şey yoktur. Dua yetmiş türlü kazâyı önler. bereketini artırır."

"Kazâ, ancak ve yalnız dua ile durdurulur."

"Allahü teâlâya günah işlemiyen dil ile dua edin!"

Kitaptan bir bölüm...

Duâ etmenin âdâbı

1- Abdest alıp, diz üstüne, kıbleye karşı oturup, elleri göğüs hizâsında ileri uzatıp, avuçları semaya karşı açıp, Peygamberlere ve Evliyâya tevessül ederek, Onların hatırları ve hurmetleri için istemeli, sonunda " ve Acirc;mîn" demelidir. Herşeyden önce, af ve mağfiret ve âfiyet için duâ etmelidir. Bunların hepsini ihtivâ eden çok kıymetli duâ, "Allahümme rabbenâ âti-nâ fiddünyâ haseneten ve fil-âhıreti haseneten ve kı-nâ azâbennâr"dır.
Kendisi, hanımı ve evladı için zararlı duâ yapmamalı. Hacetlere, dileklere kavuşmak için, iki rekat namaz kılıp, sevabını din büyüklerinin ruhlarına göndermeli, silsile-i aliyye denilen büyük âlimlerin ruhlarına hediye etmeli, bunların hürmeti için diyerek duâ etmelidir!
2- Önce günahlara tevbe etmeli, istigfar okumalı, sadaka vermeli, hamd ve salevat okumalı, duâyı üçten fazla söylemeli! İbni Mes’ud hazretleri, " Resûlullah duâ ettiği zaman üç defa tekrarlardı." buyurmuştur. Kabul olmadı diyerek ümit kesmemeli, kabul olana kadar uzun zaman tekrar etmelidir!
3- Duâya, euzü besmele, Allahü teâlâya hamdü sena ve Resûlüne salâtü selam ile başlamalıdır! Peygamber efendimiz, duâya başlarken, "Sübhane Rabbiyel aliyyil alel vehhab" derdi. Allahü teâlâ, salevat-ı şerifeyi kabul eder. Duânın sonunu da Allahü teâlâya hamdü sena ve Resûlüne salâtü selam ile bitirmelidir. Duânın başı ve sonu kabul olunca ortasının kabul olmaması düşünülmez. Hadis-i şerifte, "Duâ ederken önce Allahü teâlâya hamd et, sonra bana salevat getir, sonra duâ et!" buyuruldu.
4- Duâyı yalnız namazlardan sonra ve belli zamanlarda yapmamalı. Her fırsatta duâ etmelidir! Bilhassa şerefli vakitleri ve şerefli halleri kaçırmamalıdır!
5 -Huzuru kalb ile duâ etmeli. Duâ ederken Allahü teâlâya sığınmalı yalnız ona güvenmelidir.
6- Yalvararak korku ve ümit ile duâ etmelidir. Allahü teâlâ Kur’an-ı kerimde, "Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın. Doğrusu O aşırı gidenleri sevmez. Allah’a korkarak ve umutla yalvarın. Doğrusu Allah’ın rahmeti iyilik edenlere yakındır" buyurdu. (Araf 55-56)
"Onlar , hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı." (Enbiya 90) buyurulmaktadır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: "Gâfil olan kalb ile yapılan duâ makbûl değildir."
Duâ, uyanık kalb ile ve sessiz yapılmalıdır. Duâyı belli şeyleri ezberleyip, şiir okur gibi duâ etmek , uygun değildir, mekrûhdur.
Kalbim gâfil diyerek, duâyı terk de etmemelidir. Kalbine geleni duâ etmek, ezberlediği duâyı okumakdan efdaldir. Yalnız, namazda okunacak duâları ezberlemelidir. Vâ’ız, imâm, cemâ’ate öğretmek için, mesnûn olan duâları, sesle okur. Cemâ’at de, sessiz tekrâr eder. Cemâ’at öğrenince, imâm da sessiz okumalıdır. Sesle okuması bid’at olur.

Ma'rûf-i Kerhî hazretleri, birgün talebeleriyle hurmalıkta oturuyordu. Bu esnada Dicle nehrinden bir kayık geliyordu. Kayıktaki birkaç genç, içip içip nârâlar atıyorlardı. Bu hoş olmayan manzara karşısında talebeleri dediler ki:
- Efendim, duâ edin de Allahü teâlâ bu kendini bilmezleri nehrinde boğsun, insanlar da böyle zararlı kimselerden kurtulsunlar.
Bunun üzerine kayıktakilere şöyle duâ etti:
- Yâ Rabbî! Sen bu kullarını dünyada neş'elendirdiğin gibi âhırette de neş'elendir.
Talebeler bu duâya bir ma'nâ veremediler. Kendisine sordular:
- Efendim, böyle duâ etmenizin hikmetini anlayamadık. İzâh eder misiniz?
- Bekleyiniz! Söylediklerimin sırrı şimdi ortaya çıkar.
Talebeler dikkatle kayıktakileri takip etmeye başladılar. Kayıktakiler, kıyıya çıkınca, Ma'rûf-i Kerhî hazretlerini gördüler. Birden ne yapacaklarını şaşırdılar. Daha o, kendilerine birşey söylemeden, ellerindeki sazı kırdılar, içkileri attılar. Huzûruna gelip tevbe ettiler.
Ma'rûf-i Kerhî hazretleri talebelerine dönüp buyurdu ki:
- Gördüğünüz gibi, herkesin istediği oldu. Ne onlar boğuldu, ne de kimse onlardan rahatsız oldu?
Gıyabından yapılan duâ kıymetlidir Çünkü, Mü'minin, görmeden bir kardeşine yaptığı duâda riyâ ve menfaat yoktur. Fakat hazır olan kimseye yapılan duâda, gösteriş ve çıkar söz konusu olabilir. Bir arada olmayanların birbirlerine yaptıkları duâda yalnız Allah rızâsı gözetildiği için duâları makbûl olur.
Bir hadîs-i şerîfte, "Bir Müslümanın, din kardeşine gıyâbında yaptığı duâ kabûl olunur. Başucunda bir melek vardır. Kardeşine duâ yaptıkça, sana da o kadar der. O meleğin görevi budur" buyurulmuştur.
Misâfirin duâsı evine, gâzînin duâsı vatanına dönünceye kadar makbûldür. Çünkü âilesinden uzak olduğu ve çeşitli zorluklarla karşılaştığı için kalbi kırıktır. Allahü teâlâya bütün kalbi ile yönelir ve duâsı da Hak teâlânın lûtuf ve ihsânı ile kabûl olur.

Herhangi bir kâfire, Allah ömür versin demek, câiz değildir. Müslüman olması için böyle duâ etmek, câiz olur. Kâfire saygı ile selâm veren, kâfir olur. Kâfire saygı bildiren bir söz söylemek, meselâ hürmet için üstâdım demek, ölünce, "Allah rahmet etsin" demek küfür olur.

İÇİNDEKİLER

DUALARIN ALFABETİK FİHRİSTİ

(Parantez içindeki rakamlar, kitabın sonundaki duaların arapça asıllannın sıra numaralandır.)

Abdest duaları 117 (63)

Af ve mağfiret duası 23, 29 (4,5,7)

Afiyet duası 30 (13)

Ağrı için dua 66

Aksırınca okunacak dua, 61

Amentü 253 (58)

Arife gecesi duası 180

Aşure günü duası 245 (33)

Ayat-ı hırz 51 (76)

Banyo duası 69

Baş ağrısı duası 67

Belâ ve musibet duası 24, 25, 26, 41 (16,36)

Berat gecesi duası 212

Bereket duası 31 (62/1)

Borç ve sıkıntı duası 26,72, 73, (68)

Büyü (sihir) duası 49, 50, (76)

Cenaze defin duası 68 (61)

Cenaze namazı duası 67, (62)

Cin mektubu 28 (75)

Cinniden korunmak 27 (21,75)

Cuma günü duaları 247, 248

Cuma hutbesi 324 (60)

Çarşı duası 34 (28)

Çocuğa isim koymak 65

Çocuğun düzgün konuşması 65 (72)

Çocuk olması için dua 64 (79/1, 79/2)

Dertlerden kurtulma duası 24, 25,26 (15,16,24)

Dilek duası 24,25, 40, 80 (69)

Doğumun kolay olması için dua 43 (65)

Elbise duası 62 (19)

Eshâb-ı Kehf’in isimleri 31 (62/1)

Esma-i hüsna okumanın faydaları 83, 87 (77)

Evden çıkarken okunacak dualar 38

Ezan duası 36,37 (39)

Felç hastası için dua 31

Fırtınada okunacak dua 71

Fitneden korunmak için 33, 34 (27,47)

Gerdek gecesi duası 63

Gıybet keffareti duası 62

Hacet namazı duası 121

Hakkı batılı öğrenme duası 24 (8)

Hamd ve şükür duası 29,30, 59 (11,12)

Hastanın iyileşmesi için 30,53, 65 (15,17)

Helâya girerken dua 70

Her gün okunması gereken dualar-1 129, 130

Her gün okunması gereken dualar-2 170, 171

Hizb-ül-bahr 80, (78)

İftar duası 53,147 (70)

İmân duası 22, 55 (1)

İmanın muhafazası 36, 54 (20,40,44,50)

İsim koyma duası 65

İsm-i azam duası 79 (67/1)

İstiğfar duası 22, 36, 59 (4,5,6,45,56)

İstihare duası 42 (29)

İşlerin hayırlı olması için 60 (64)

Kabir ziyareti duası 35,36 (37)

Kadir gecesi duası 177

Kaside-i bürde 31, (80)

Kaybolan şeyi bulma duası 43 (71)

Keffaret duası 37

Kelime-i temcid 24 (9)

Korku duâsı 24,25 (9,69)

Kötülüklerden korunma duası 33, 63, (26,32)

Kurban duası 60

Küfürden, şirkten korunma duası 22, 58, (1)

Mağfiret duası 23 (4,5,7)

Muharrem ayı duası 241 (33)

Namazdan sonra dua 45

Nazar duası 48,49,33 (16,25 ,67)

Nikah duası 56 (74/2)

Öfkeli halde okunacak dua 71, (56/1)

Ölü için dua 44

Recep ayı duası 135, 138

Resulullah’ı rüyada görmek için 63

Ruhi sıkıntı duası 26,43 (24, 53/1)

Sağlık duası 30 (13)

Salâten tüncina 42 (51)

Salât-i tefriciyye 43 (51)

Salevât-ı şerife 93

Secde ayetleri 77

Secdede dua 76

Sıkıntı duası 25, 26, 80 (22,23)

Su duası 61

Şehitlik için 34,35(15,30,45)

Şeytandan korunmak için 52 (16, 25, 27, 49)

Şifa ayetleri 47 (66)

Şükür duası 29,30 (11,12)

Şükür secdesi 76

Tecdid-i iman duası 55 (54)

Tecdid-i nikah duası 57 (2)

Teheccüd namazı duası 69 (58)

Teravih teşbihleri 155, (59)

Teşbih namazı 121

Teşrik tekbirleri 193

Tilavet secdesi 76

Uyku ve uykusuzluk 38,75,81 (46)

Vesvese duası 32,78 (22,25)

Yağmur duası 75

Yatarken okunacak dualar 39

Yemek duası 39,40 (18)

Yeni (hicri) yıl duası 241(33)

Yeni hilal duası 69

Yolculuk duası 47 (74)

Zarar geldiğinde okunacak dua 70

Zemzem duası 61

Zifaf gecesi duası 63

Zulme uğramamak için dua 81

GENEL FIHRIST

1.Bölüm DU ve Acirc;NIN ÖNEMİ

Duânın önemi 5

Duânın kabul edilmesinin şartlan 6

Duâ etmenin âdâbı 14

2.Bölüm GÜNLÜK OKUNACAK DU ve Acirc;LAR

îmân duâsı 22

İstiğfar duâsı 22

Af ve mağfiret için duâ 23

Doğruyu yanlışı öğrenmek için duâ 24

Korkulu zamanlarda okunacak duâ 24

Sıkıntılardan kurtulmak için okunacak duâ 25

Dert ve belalardan kurtulmak için okunacak duâ 26

Cinni musallat olmaması için okunucak duâ 27

Günahların affı için duâ 29

Hamd ve şükür duâsı 29

Sağlık ve afiyet için duâ 30

Hastanın iyileşmesi için duâ 30

Bereket dûası 31

Eshâb-ı Kehf’in isimleri 31

Felç hastası için dûa 31

Kaside-i bürde 31

Her türlü zarardan ve şeytanın vesvesesinden korunmak için okunacak duâ 32

Fitneden korunmak için 33

Çarşıya giderken okunacak duâ 34

Şehit olarak ölebilmek için duâ 34

Abidler zümresinden olmak için duâ 35

Kabir ziyaretinde okunacak duâlar 35

Kalbi öldürmemek için duâ 36

Ezan duâsı 36

Günahlara keffaret için 37

Sohbetten dağılırken okunacak duâ 38

Gece uyanınca okunacak duâ 38

Evden çıkarken okunacak duâ 38

Yatarken okunacak duâ 39

Yemek duâsı 39

Murada kavuşmak için 40

Musibet karşısında okunacak duâ 41

İstihare namazı ve duâsı 41

Salât-ı münciye (Salâten tüncina) 42

Kaybolan şeyi bulmak için duâ 43

Doğumun rahat olması için duâ 43

Ruhî sıkıntıda okunan duâ 43

Ölüler için okunacak duâ 44

Namazdan sonra duâ 45

Yolculukta okunacak duâ 47

Şifâ âyetleri 47

Nazar duâsı 48

Büyüden, sihirden kurtulmak için duâ 49

Büyüden korunma ve kurtulma dûaları 50

ve Acirc;yât-i Hırz nasıl okunur 51

ve Acirc;yât-i Hırz nedir? 52

Şeytan ve düşman şerrinden korunmak için duâ 52

İftar duâsı 53

Şifa için duâ - 1 53

Şifa için duâ - 2 54

Kalbte îmânın sabit kalması için duâ 54

Tevhid duâsı 55

Tecdîd-i îmân 55

Nikah ve duâsı 56

Tecdîd-i nikah 57

Küfürden kurtulmak için duâ 58

DİĞER MEŞHUR DUALAR

Cennet ehlinden olmak için duâ 59

Duâ kabul olduğunda hamdetmek 59

İşin hayırlı ve kolay olması için 60

Kurban keserken okunacak duâ 60

Su içerken okunacak duâ 60

Zemzem içerken okunacak duâ 60

Aksırınca okunacak duâ 61

Elbise giyerken okunacak duâ 62

Gıybet etmenin keffareti 62

Resûlullah’ı rüyada görmek için 63

Kötülerin şerrinden kurtulmak için 63

Evlilikte ilk gece okunacak duâ 63

Çocuk olması için duâ 64

Çocuğa isim koyarken 65

Çocuk konuşmaya başlayınca 65

Hastalıkta okunacak duâ 65

Ağnlarda okunacak duâ 66

Baş ağnsında okunacak duâ 67

Kaybolan kimseye kavuşmak için 67

Cenaze namazı duâsı 67

Cenaze defin sırasında okunacak duâ 68

Teheccüd namazında okunacak duâ 69

Yeni hilali görünce okunacak duâ 69

Banyoya girerken-çıkarken okunacak duâ 69

Helaya girerken-çıkarken okunacak duâ 70

Bir zarar meydana geldiğinde 70

Öfkeli halde edilecek duâ 70

Fırtınada okunacak duâ 70

Fakirlikten kurtuluş duâsı 71

Borç ve sıkıntı duâsı 73

Uykuda korkanın okuyacağı duâ 74

Yağmur duâsı 75

Secdede duâ 75

Şükür secdesi 76

Tilavet secdesi 76

Secde âyetleri 77

Secde ayetleri ile dûa 77

Vesveseden kurtuluş duâsı 78

Ism-i Azam duâsı 79

Hiz-ül-Bahr 80

Uykusuzluk için 81

Zulme uğramamak için 81

Esma-i Hüsna 83

Esma-i Hüsna’yı okumanın faydaları 87

Salevât-ı şerife okumak 93

Resulullah’ın duâları 94

SeyyidüT-İstiğfar duâsı 98

Resulullah’ın veda haccındaki duâsı 103

Resulullah’ın bazı duâları 105

Küfür ve imansızlık 106

NAMAZ SÛRELERİ VE DU ve Acirc;LARI

Namaz sûrelerinin mânâları 109

Namaz duâlarının mânâları 115

Abdest duâları 117

Hacet namazı 121

Teşbih namazı 121

Namaz’m önemi 122

Namaz kötülüklerden korur 124

Önce borçlar sonra nafile 126

Diğer fetvalar 128

Her gün okunması gereken dualar-1 129

3. BölümMÜBAREK ÜÇ AYLAR

Mübarek aylar ve günler 131

Receb ayı 133

Receb ayındaki namaz ve duâ 135

Receb ayındaki oruç 136

Receb ayına hürmetin karşılığı 137

Bu ayda okunacak duâ 138

Şâban ayı 139

Resûlullah en çok şâban ayında oruç tutardı 140

Şâban ayı seçilmiş ay 141

Şaban salevât-ı şerife ayı 143

Ramazan ayı 144

En kıymetli ay 146

İftar duâsı 147

Orucun farzı 148

Ramazan-ı şerife hürmetin karşılığı 149

Fırsatı kaçırmamalı 150

Ramazan mağfiret ayıdır 151

Teravih namazı ve duâları 154

Okunacak duâ ve teşbihler 155

Kimler oruç tutmaz 156

Orucu bozan şeyler 158

Oruç üç çeşittir 160

Oruç tutmanın sevabı 161

Ramazan ayında, Zekat 162

Zekatın hesap günü 164

Sadaka-i fıtr 166

Oruç keffâreti 167

Kur’ân-ı Kerîm ve ramazan ayı 168

Her gün okunması gereken dualar-2 170

4. Bölüm

MÜBAREK GÜNLER VE GECELER

Mübarek günler ve geceler 173

1.Kadir gecesi 175

Kadir gecesi okunacak dûa 177

2.Arefe gecesi 178

Arefe günü okunacak dûa 180

3.Fıtr (Ramazan) bayramı gecesi 181

Bayram namazı 183

4.Kurban bayramı geceleri 190

Bayram namazı 192

İsmail aleyhisselam ve kurban 193

İkinci kurban olayı 200

5.Mevlid gecesi 203

Mevlid merasimleri 205

Mevlidin faydaları 207

6.Berât gecesi 210

7.Mi’râc gecesi 213

İsrâ ve mi’râc 217

Mi’râc gecesi hediyeleri 219

8.Regâib gecesi 221

9.Muharrem gecesi 225

Hicret nasıl oldu.? 225

Muharrem’in ilk günü okunacak dûa 240

10.Aşûre gecesi 242

AŞURE günü ve dûası 245

Diğer mübarek günler ve geceler

Cuma günü ve okunacak dûalar 246

Bazı Bid’atler 249

Otuz üç farz 252

5. Bölüm SÛRELERİN FAZİLETİ

İhlas sûresinin fazileti 257

Kevser sûresinin fazileti 260

Mülk sûresinin fazileti 261

Bakara sûresinin fazileti 262

Amenerresûlü’nün fazileti 263

ve Acirc;yetüT-Kürsî’nin fazileti 265

Vakıa sûresinin fazileti 266

Yâsîn-i şerifin fazileti 267

Nebe Suresinin fazileti 269

Felak-Nas sûrelerinin fazileti 270

Fâtiha-i şerifin fazileti 271

Enfal sûresinin fazileti 273

En’am sûresinin fazileti 273

ve Acirc;l-i imran sûresinin fazileti 274

Kâfirûn sûresinin fazileti 275

Haşr sûresinin fazileti 275

Kadr sûresinin fazileti 276

Mü’min sûresinin fazileti 277

Fetih sûresinin fazileti 278

Duhân sûresinin fazileti 278

Nasr sûresinin fazileti 278

Asr sûresinin fazileti 279

Kehf sûresinin fazileti 280

Tekâsür sûresinin fazileti 281

Tevbe sûresinin fazileti 282

Zilzâl sûresinin fazileti 282

Secde sûresinin fazileti 282

Hûd sûresinin fazileti 283

Duhâ sûresinin fazileti 284

Kıyâme sûresinin fazileti 284

Câsiye sûresinin fazileti 285

Sebe sûresinin fazileti 285

Fâtır sûresinin fazileti 285

<

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.