Açıklamalı Rüya Tabirleri Ansiklopedisi - Yusuf Tavaslı - Büyük Boy - Ciltli (003383)

Fiyat : €41,05  + KDV
KDV Dahil : €48,85
Test2
15
:

Açıklamalı Rüya Tabirleri Ansiklopedisi – Yusuf Tavaslı

17x24cm Ebat - Büyük Boy Ciltli

Yazar:Yusuf Tavaslı
Kategori: Rüya Tabirleri
Sayfa Sayısı:1216 Sayfa
Boyut:17 x 24 cm
Basım Tarihi:2014
Kapak Türü:Ciltli Sert Kapak
Kağıt Türü:Kitap Kağıdı
Dili:Türkçe

ÖNSÖZ

Açıklamalı Rüya Tabirleri Ansiklopedisi adını verdiğim bu eserimi, değerli oku rlarıma sunarken, rüya görmekle ilgili, birkaç kısa cümlecikle ifade-i meramda bulunmayı muvafık gördüm.

Şu fani dünyada rüya görmeyen hiçbir fani insan yoktur. Her insan rüya görür, görecektir ve görmeye devam edecektir. Şu da bir gerçektir ki, rüya görmek, ya da görmemek, hiç kimsenin kendi elinde ve kendi isteğinde olan bir durum da değildir. Herkes rüya görür, hiç kimse ben rüya görmüyorum diyemez. Hoş insan rüya görmek istese de göremez ya! Bir kimse, rüya görmek için, her ne kadar istekli olursa olsun, kendi çabasıyla rüya görmesi mümkün değildir. Belli ki, rüya denen müjdeyi, inana gösteren ve hazırlayıp sunan bir kuvvet ve kudret var. Hiçbir şey tesadüfi (kendiliğinden olmuş) değildir. Rüya deyip geçmeyesin. Onun dizginini tutan, dilediğini dilediğine veren, istediğini istediğine gösteren bir kudret var. Ve o kudretin gücü her şeye yetmektedir.

Şu da akılda tutulması gerekli bir gerçektir ki, bir kimsenin gördüğürüyalar, iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayrılır. İyi ve güzel rüyalarolduğu gibi,kötü ve korkulu rüyalarda vardır. Önemli olan kişinin,iyi ve güzel rüyalar görebilmemutluluğuna ermesidir. Yüce peygamberimiz hadis-i şeriflerinde rüyalar açıklık ve netlik bakımından üç kısma ayrılırlar buyurmuştur.

1-Allah tarafından, yani uykuda iken kuluna Allah’ın bildirdiği rüyadır ki, yoruma ihtiyaç yoktur. Açık ve nettir.

2-Melek tarafından, yani kişiye uykusunda rüya meleği tarafından gösterilir ki, bu rüya yoruma muhtaçtır.

3- Şeytan tarafından, yani kişiye uykusunda şeytan tarafından telkin edilen, gösterilendir ki, "Edğas-u ahlam" dır. Yorumlanmaya değmez, karma karışık seçilemeyen rüyalardır. Allah Teala ve melek tarafından gösterilen rüyalar, iyi ve güzel rüyalardır. Şeytan tarafından telkin edilip gösterilen rüyalar, kötü ve korkulu rüyalardır. Çünkü şeytan, insana hayır göstermez. O kötülüğün kaynağı, insanın düşmanıdır.

Şu gerçeği de aklımızda tutalım ki, görülen rüyaları kötüye yormamalıyız. Çünkü rüyalar nasıl yorumlanırsa, öyle çıkar, yapılan yoruma göre gerçekleşir.

Rüya tabiri ilmi, dinimizin islam’da önemli bir ilimdir. Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de bildirilen misal ve örnekler, yüce peygamberimizden gelen bilgiler, bu ilmin değerini gösteren yanılmaz gerçek belgelerdir.

Görülen rüyayı yorumlamakonusunda ise; bilgi ve ehliyet sahibi, insanların hayır ve iyiliğini isteyen, nasihat ve öğüt ehli, gönlü Allah sevgisiyle dopdolu kimseye anlatmalı ve yorumlatmalıdır. Bu vasıfta (özellikle) birini bulamayan kimse, gördüğü rüyayı yorumlatmamalı, onu kimseye de söylememelidir. Kendi kendine: "Hayırdır inşallah, Allahımrüyamhayra çıkar." Diyerek, rüyasını unutmalıdır. Böyle yaparsa,rüyasıkötü de olsa, bir zarar görmez demek olur.

Bu kitabım, büyük İslam alimi ve ünlü rüya yorumu bilginlerinden İmam-ı Nablusi, İbn-i Sirin, Cafer-i Sadık, Kirmani, Cabir’il Mağribi, Ebu Saidil Vaiz, Seyyid Süleyman ve diğer rüya yorumu ustalarının muteber tabirlerini ve yorumlarını ihtiva etmektedir (içermektedir).

Her şeyin en doğrusunu bilen yalnızca Cenab-ı Allah’tır. Muvaffakiyet ve başarıya ulaştıran da ancak O’dur. ve minallahit’ Tevfik.

El’Hace Hattat Hafız-Yusuf Tavaslı

GİRİŞ

Rüya ilmi başlı başına bir ilim dalıdır. Görülen rüyaları gerektiği gibi doğru bir şekilde yorumlamak, başlı başına bir bilgiye, bir anlayışa (zekaya) dayanmaktadır. Gelişi güzel rastgele rüya yorumlanma, yorumlanamaz. Hele hele yalan dolan katarak rüya yorumlamak, günahtır. Ahrette azabı gerektiren bir durumdur. Hadis-i şeriflerde bu bilgileri ilerleyen sayfalarımızda göreceğiz. Rüya yorulama işini seven ve isteyen veya bu yolda merakı olan kimselerin, bu işin kurallarını, gerekli şartlarını öğrenmeleri ve konuda emek harcamaları, göz nuru dökmeleri gerekmektedir.

Ey Dost! Rüya denilen muamma, insanoğlunun var oluşuyla başlamıştır. İnsanın yaratılmasıyla başlamış olan rüya ilmi, bütün peygamberlerin kabul ettiği ve önem verdiği bir ilim olarak devam ede gelmiştir. Peygamberler rüya ilmine değer vererek onunla amel etmişlerdir. Hz. Peygambere vahiy, rüya ile başlamıştır. Bu husustaki örnekleri yeri geldikçe okuyacağız.

Rüya denilen hadise (olay) önemli bir hadisedir. İnsanoğlunu devamlı meşgul etmiştir. Dünyanın var oluşundan bu yana insanoğlu, rüya denilen olayları göre gelmiş ve görmeye devam edecektir.

Rüya’nın bu denli öneminden olacak ki, Batı ve Doğu’da pek çok ilim erbabı, rüya ile ilgilenmiş ve bu konuda insanların ilgisini çeken eserler ( kitablar ) yazmışlardır.

Modern ilmin dahi, rüya denilen bu muammayı çözebilmek için kolları sıvadığını görüyoruz. Bununla beraber bu ciddi ve hummalı çalışmalara rağmen, henüz rüyanın muammalığı ve esrarı çözülebilmiş değildir.

Rüya, gaybdan haber alma gerçeğine dayanır. Hz. peygamber Hadis-i Şeriflerinde:

"Salih, imanlı bir kimsenin gördüğü güzel rüya, peygamberliğin kırkaltı cüz’ünden (parçasından) biridir." Buyurmuş ve yine:

"Mü’min bir kimsenin gördüğü rüya, sanki Rabbiyle uykuda konuştuğu bir çeşit sevindirici müjdelerdir."

Ve diğer bir hadislerinde de:

"Benden sonra peygamberlik müjdelerinden hiçbir şey kalmamıştır. Ancak doğru ve Salih rüya "Mübeşşirat" kalmış olacaktır" buyurmuşlardır.

Dinimiz Müslümanlıkta güzel rüyanın önemi büyüktür. Doğru ve gerçek rüya, Peygamberlerin özelliklerinden bir parçadır.

Yani, peygamberler vahiy yolunda gaybdan haber alırlar, gaybdan haberdar edilirler. Hz. Peygamber (s.a.v.), Salih, (doğru) ve güzel rüyayı gaybdan haberdar olma anlamına gelen peygamberlerin vahiy yoluyla gaybdan haberdar olma özelliğine benzetiyor.

Evet, rüyanın insan hayatıyla birlikte ortaya çıktığı ve insanoğlunun var oluşuyla başlamış olduğu gerçeği göz önünde tutulursa, bu ilahi nimetin insanoğluna bir lutuf, bir gaye ve bir amaç için verilmiş olduğu gerçeği ortaya çıkmış olur ve işin aslı da budur.

Ey Dost! Gerçek şudur ki, bu dünyada herkes rüya görebilir. İyi rüyalar olduğu gibi, kötü rüyalar da vardır. Önemli olan iyi rüyalar görebilme kabiliyet ve saadetine erişmektir.

İnsan, rüyada bazen ileride başına gelecek iyilikleri veya kötülükleri aynen görebilir. Bu gündüz gibi apaçık güneş gibi rüyalardır. Bazen de rumuzlu (ileride başına gelecek halleri işaretle) görür ki, bu tür rüyalar ancak yorumlatılarak öğrenilebilir.

Unutulmamalıdır ki rüyalar bir bilen ve rüya işinden anlayan birisine yorumlatılır. Her önüne gelene rüya yorumlattırılmaz. Bu bilgileri yeri geldikçe okuyacağız.

Ey Dost! Rüya, insanoğlunun yaşamında kayıtsız ve şartsız olarak bulunduğuna göre, bu hadiseyi, bu olayı tabir edenlerin de bulunmuş olması bir gerçeğin ifadesidir. Rüya denilen bu güzel nimeti tabir edebilmek, onu kurallarına göre yorumlayabilmek için bu konuda bilgi sahibi olmak gerekir.

Görülen bir rüyaya yalan katmak nasıl ilahi bir suç ise, bilmediği bir rüyayı yalan karıştırarak yorumlamak ta aynı şekilde ilahi bir suç işlemek demektir.

Sevgili Peygamberimiz Hadis-i Şeriflerinde:

"Kim yalancıktan rüya gördüm diye söylenirse, kıyamet günü iki arpa tanesini birbirine düğümlemesi emredilir." buyurmuşlardır.

Evet iki arpa tanesini birbirine bağlamak, düğümlemek mümkün olmadığına göre, görmediği rüyayı gördüm diyen ve bu yalan rüyayı anlatmak için yalan sözler uyduran kimsenin ahiret azabı çok çetin ve şiddetli olacak demektir. İki arpayı birbirine düğümleyemeyecek ve bu şekilde azab edilecektir. Azabı ve cezası devamlı olacaktır.

Neden cezası büyüktür diyecek olursan, cevab olarak deriz ki, doğru rüya peygamberlikten bir parçadır. Doğru rüya, mü’min ve Müslüman kullarına Allah tarafından sevindirici bir müjdedir. Görmediği rüyayı gördüm diyen kimse, Allah’ iftira etmiş olur. Allah’a iftira etmenin cezası ise, şiddetli ve devamlı olacak demektir.

Yine Hadis-i Şerifte buyuruluyor ki:

"Kim ki, rüyasına kasıtlı olarak yalan karıştırıp anlatırsa, ahrette ateşten bir oturacak yer hazırlamıştır."

Evet, rüyasına yalan karıştıranın göreceği azab böylece bildirilmiş oluyor. Aynı caze ve azab rüyaya yalan karıştırarak yorum ve tabir eden kimseye de verilecektir.

İslam dininde rüyanın önemi bu denli büyüt ve kıymetlidir. Bunun kıymet ve değerini korumalı, bu değerli nimete yalan, dolan karıştırmamalıdır.

KUR’AN-I KERİM’DE RÜYA

Kur’anı Kerim’de güzel rüyalar ile ilgili örnekler verilmektedir. Hz. İbrahim Hz. Yusuf’un rüyaları çok önemli ve net Kur’an’ın verdiği rüya örnekleridir.

ÖNCE RÜYALAR İKİ KISMA AYRILIR:

1-Doğru ve gerçek (Salih) rüyalar.

2-Yalan ve karmakarışık rüyalar.

1-Doğru rüyalar, Allah’tandır. Bunlara Rahmani rüyalar da diyoruz. Aynı zamanda Salih ve sadık rüyalar de deniyor.

2.Kötü ve yalan rüyalar, şeytandandır. Bunlar şeytani rüyalar da diyoruz ki bunlar karışık, karmakarışık rüyalardır.

Doğru rüyalar, gündüz gibi aşikar olup apaçık gerçekleşen rüyalardır. Bunların tabir edilmeye, yorumlanmaya ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla bu rüyalar tabir edilmez, görüldüğü gibi tatbik edilir (uygulanır).

Kur’an-ı Kerim’de bunun örnekleri vardır. Bu gerçek rüyaları olduğu gibi kabul etmişlerdir. Gördüğü gibi uygulamışlar ve rüya ile amel edilmiştir.Hz. İbrahim peygamberin rüyasını bu konuda örnek alabiliriz.

Açıklamalı Büyük Rüyâ Tabirleri Ansiklopedisi adını verdi ve not;ğim bu eserimi, değerli okurlarıma sunarken, rüyâ görmekle il ve not;gili, bir kaç kısa cümlecikle ifâde-i meramda bulunmayı mavafık gördüm.

Şu fâni dünyada rüyâ görmeyen hiç bir insan yoktur. Her in ve not;san rüyâ görür, görecektir ve görmeye devam edecektir. Şu da bir gerçektir ki, rüyâ görmek, ya da görmemek, hiç kimsenin kendi elinde ve kendi isteğinde olan bir durum da değildir. Herkes rü ve not;yâ görür, hiç kimse ben rüyâ görmüyorum diyemez. Hoş insan rüyâ görmek istese de göremez ya! Bir kimse, rüyâ görmek için, her ne kadar istekli olursa olsun, kendi çabasıyla rüyâ görmesi mümkün değildir. Belli ki, rüyâ denen müjdeyi, insana gösteren ve hazırlayıp sunan bir kuvvet ve kudret var. Hiçbir şey tesâdüfî (kendiliğinden olmuş) değildir. Rüyâ deyip geçmeyesin. Onun diz ve not;ginini tutan, dilediğini dilediğine veren, istediğini istediğine gös ve not;teren bir kudret var. Ve o kudretin gücü herşeye yetmektedir.

Şu da akılda tutulması gerekli bir gerçektir ki, bir kimsenin gördüğü rüyâlar, iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayrılır. İyi ve güzel rüyâlar olduğu gibi, kötü ve korkulu rüyâlar da vardır. Önemli olan kişinin, iyi ve güzel rüyâlar görebilme mutluluğuna ermesidir. Yüce peygamberimiz hadis-i şeriflerinde rüyâlar açıklık ve netlik bakımından üç kışıma ayrılırlar buyurmuştur:

1.Allah tarafından, yani uykuda iken kuluna Allah’ın bildir ve not;diği rüyâdır ki, yoruma ihtiyacı yoktur. Açık ve nettir.

2.Melek tarafından, yani kişiye uykusunda rüyâ meleği tara ve not;fından gösterilir ki, bu rüyâ yoruma muhtaçtır.
3.Şeytan tarafından, yani kişiye uykusunda şeytan tarafın ve not;dan telkin edilen, gösterilendir ki, "Edğâs-u ahlâm"dır. Yorum ve not;lanmayadeğmez, karma karışık seçilemeyen rüyâlardır. Allah Teâla ve melek tarafından gösterilen rüyâlar, iyi ve güzel rüyâlardır. Şeytan tarafından telkin edilip gösterilen rüyâlar, kötü ve korkulu rüyâlardır. Çünkü şeytan, insana hayır göstermez. O kö-tülüğün kaynağı, insanın düşmanıdır.

Şu gerçeği de aklımızda tutalım ki, görülen rüyâları kötüye yormamalıyız. Çünkü rüyâlar nasıl yorumlanırsa, öyle çıkar, ya ve not;pılan yoruma göre gerçekleşir.

Rüyâ tâbiri ilmi, dinimiz İslâm’da önemli bir ilimdir. Yüce ki ve not;tabımızKurân-ı Kerim’de bildirilen misâl ve örnekler, yüce pey ve not;gamberimizden gelen bilgiler, bu ilmin değerini gösteren yanıl ve not;maz gerçek belgelerdir.

Görülen rüyâyı yorumlama konusunda ise; bilgi ve ehliyet sahibi, insanların hayır ve iyiliğini isteyen, nasihat ve öğüt ehli, gönlü Allah sevgisiyle dobdolu kimseye anlatmalı ve yorumlatmalıdır. Bu vasıfta (özellikte) birini bulamayankimse, gördüğü rüyâyı yorumlatmamak, onu kimseye de söylememelidir. Kendi kendine: "Hayırdır inşallah, Allahım rüyam hayra çıkar."diyerek, rüyâsını unutmalıdır. Böyle yaparsa, rüyâsı kötü de olsa, bir za-rargörmez demek olur.

Bu kitabım, büyük İslâm âlimi ve ünlü rüyâ yorumu bilginle ve not;rinden İmâm-ı Nablûsî, İbn-i Kesir, İbn-i Şirin, Câfer-i Sadık, Kirmânî, Câbir’il Mağribî, Ebû Saidil’Vâiz, Seyyid Süleyman ve diğer rüyâ yorumu ustalarının mûteber tâbirlerini ve yorumlarını ihtivâ etmektedir (içermektedir).

Herşeyin en doğrusunu bilen yalnızca Cenâb-ı Allah’tır. Mu ve not;vaffakiyet ve başarıya ulaştıran da ancak O’dur. Ve minallahit tevfik.

Rüyâ ilmi başlı başına bir ilim dalıdır. Görülen rüyâları ge ve not;rektiği gibi doğru bir şekilde yorumlamak, başlı başına bir bil ve not;giye, bir anlayışa (zekâya) dayanmaktır. Gelişi güzel rastgele rü ve not;yâ yorumlanmaz, yorumlanamaz. Hele hele yalan dolan kata ve not;rak rüyâ yorumlamak, günahtır. ve Acirc;hirette azabı gerektiren bir durumdur. Hadis-i şeriflerde bu bilgileri ilerleyen sayfalarımız ve not;da göreceğiz. Rüyâ yorumlama işini seven ve isteyen veya bu yolda merakı olan kimselerin, bu işin kurallarını, gerekli şartla ve not;rını öğrenmeleri ve konuda emek harcamaları, göznûru dök ve not;meleri gerekmektedir.
Ey Dost! Rüyâ denilen muamma, insanoğlunun var oluşuy ve not;la başlamıştır. İnsanın yaratılmasıyla başlamış olan rüyâ ilmi, bütün peygamberlerin kabul ettiği ve önem verdiği bir ilim ola ve not;rak devam ede gelmiştir. Peygamberler rüyâ ilmine değer vere ve not;rek onunla amel etmişlerdir. Hz. Peygambere vahiy, rüyâ ile başlamıştır. Bu husustaki örnekleri yeri geldikçe okuyacağız.

Rüyâ denilen hadise (olay) çok önemli bir hadisedir. İnsa ve not;noğlunu devamlı meşgul etmiştir. Dünyanın var oluşundan bu yana insanoğlu, rüyâ denilen olayları göre gelmiş ve görmeye devam edecektir.

Rüyâ’nm bu denli öneminden olacak ki, Batı ve Doğu’da pek çok ilim erbabı, rüyâ ile ilgilenmiş ve bu konuda insanların ilgisini çeken eserler (kitablar)yazmışlardır.

Modern ilmin dahi, rüyâ denilen bu muammayı çözebil ve not;mek için kolları sıvadığını görüyoruz. Bununla bereber bu ciddi ve hummalı çalışmalara rağmen, henüz rüyânın muammalığı ve esrarı çözülebilmiş değildir.

Rüyâ, gayıbdan haber alma gerçeğine dayanır. Hz. Peygam ve not;ber Hadis-i Şeriflerinde:

"Salih, imanlı bir kimsenin gördüğü güzel rüyâ, peygamberli ve not;ğin kırk altı cüz’ünden (parçasından) biridir." buyurmuş ve yine:

"Mü’min bir kimsenin gördüğü rüyâ, sanki Rabbiyle uykuda ko ve not;nuştuğu bir çeşit sevindirici müjdelerdir" ve diğer bir hadislerinde de:

"Benden sonra peygamberlik müjdelerinden hiç bir şey kalma ve not;mıştır. Ancak doğru ve salih rüyâ "Mübeşşirât" kalmış olacaktır" buyurmuşlardır.

Dinimiz müslümanlıkta güzel rüyânın önemi büyüktür. Doğru ve gerçek rüyâ, Peygamberlerin özelliklerinden bir par ve not;çadır.

Yani, peygamberler vahiy yoluyla gayıbdan haber alırlar, gayıbdan haberdâr edilirler. Hz.Peygamber (s.a.u.), salih, (doğru) ve güzel rüyâyı gayıbdan haberdâr olma anlamına gelen pey ve not;gamberlerin vahiy yoluyla gayıbdan haberdâr olma özelliğine benzetiyor.

Evet, rüyânm insan hayatıyla birlikte ortaya çıktığı ve insa ve not;noğlunun var oluşuyla başlamış olduğu gerçeği gözönünde tu ve not;tulursa, bu İlâhi nimetin insanoğluna bir lutûf, bir gaye ve bir amaç için verilmiş olduğu gerçeği ortaya çıkmış olur ve işin as ve not;lı da budur.

Ey Dost! Gerçek şudur ki, bu dünyada herkes rüyâ görebilir. İyi rüyâlar olduğu gibi, kötü rüyâlar da vardır. Önemli olan iyi rüyâlar görebilme kabiliyet ve saâdetine erişmektir.

İnsan, rüyâda bazen ileride başına gelecek iyilikleri veya kötülükleri aynen görebilir. Bu gündüz gibi apaçık güneş gibi rüyâlardır. Bazen de rumuzlu (ileridebaşına gelecek halleri işaret ve not;le) görür ki, bu tür rüyâlar ancak yorumlatılarak öğrenilebilir.

Unutulmamalıdır ki rüyâlar bir bilen ve rüyâ işinden anla ve not;yan birisine yorumlatılır. Her önüne gelene rüyâ yorumlattırılmaz. Bu bilgileri yeri geldikçe okuyacağız.

Ey Dost! Rüyâ, insanoğlunun yaşamında kayıtsız ve şartsız olarak bulunduğuna göre, bu hadiseyi, bu olayı tabir edenlerin de bulunmuş olması bir gerçeğin ifadesidir. Rüyâ denilen bu güzel nimeti tabir edebilmek, onu kurallarına göre yorumlaya ve not;bilmek için bu konuda bilgi sahibi olmak gerekir.

Görülen bir rüyâya yalan katmak nasıl İlâhi bir suç ise, bil ve not;mediği bir rüyâyı yalan karıştırarak yorumlamak ta aynı şekil ve not;de İlâhi bir suç işlemek demektir.
Sevgili Peygamberimiz Hadis-î Şeriflerinde:

"Kim yalancıktan rüyâ gördüm diye söylerse, kıyamet günü iki arpa tanesini birbirine düğümlemesiemredilir." buyurmuşlardır.
Evet iki arpa tanesini birbirine bağlamak, düğümlemek mümkün olmadığına göre, görmediği rüyâyı gördüm diyen ve bu yalan rüyâyı anlatmak için yalan sözler uyduran kimsenin âhiret azabı çok çetin ve şiddetli olacak demektir. İki arpayı bir ve not;birine düğümleyemeyecek ve bu şekilde azab edilecektir. Azabı ve cezâsı devamlı olacaktır.

Neden cezası büyüktür diyecek olursan, cevâb olarak deriz ki, doğru rüyâ peygamberlikten bir parçadır. Doğru rüyâ, mü’min ve müslüman kullarına Allah tarafından sevindirici bir müjdedir, görmediği bir rüyâyı gördüm diyen kimse, Allâh’a if ve not;tira etmiş olur. Allâh’a iftira etmenin cezâsı ise, şiddetli ve de ve not;vamlı olacak demektir.

Yine Hadis-i Şerifde buyuruluyor ki:

"Kim ki, rüyasına kasıtlı olarak yalankarıştırıp anlatırsa, âhi- rette ateşten bir oturacak yer hazırlamıştır."


Evet, rüyâsma yalan karıştıranın göreceği azâb böylece bil ve not;dirilmiş oluyor. Aynı cezâ ve azab rüyâya yalan karıştırarak yo ve not;rum ve tabir eden kimseye de verilecektir.

İslâm dininde rüyânm önemi bu denli büyük ve kıymetli ve not;dir. Bunun kıymet ve değerini korumalı, bu değerli nimete ya ve not;lan, dolan karıştırmamalıdır.

İÇİNDEKİLER

KUR’ ve Acirc;N-I KERÎM’DE RÛY ve Acirc; 8

HZ İBRAHİM’İN RÛY ve Acirc;SI 8

HZ YÛSUF’UN RÛY ve Acirc;SI 11

İNSANLAR RÜY ve Acirc; GÖRME YÖ ve not;NÜNDEN ÜÇ KISMA AYRILIR 15

HERKES RÛY ve Acirc; GÖRÜR VE RÛ- Y ve Acirc;SI DOĞRU ÇIKABİLİR 17

GÜZEL RÛY ve Acirc; BİR MÜJDEDİR 18

RÛY ve Acirc;LAR ÜÇ KIŞIMA AYRILIR 18

GÜZEL RÛY ve Acirc; GÖREN 19

KÖTÜ BİR RÛY ve Acirc; GÖREN 20

İSTİH ve Acirc;RE HAYIRLI BİR İŞ İÇİN RÛY ve Acirc;YA YATMAK 21

ÜMMÜL’ FADL’IN RÛY ve Acirc;SINDAN KORKMASI VE HZ PEYGAM ve not;BERİN ONU HAYRA YORUMU 22

HZ PEYGAMBERİ RÛY ve Acirc;DA GÖRMEK 23

EZ ve Acirc;N-I MUHAMMEDİ VE RÛY ve Acirc; 23

PEYGAMBERİMİZİN HZ EBÛ- BEKR’İ RÛY ve Acirc;DA GÖRMESİ VE HZ EBÛ BEKR’İNYORUMU 24

HZ EBÛBEKRİN (R A ) RÛY ve Acirc;SI 24

HZ EBÛ BEKR’İN (R A ) BİR ADAMIN AYNI RÛY ve Acirc;SINI İKİ AYRI ŞEKİLDE YORUMU 25

PEYGAMBERİMİZİN TEMİZ ZEV ve not;CESİ HZ SAFİYYE’NİN HAYBER KALESİNİN FETHİNDEN ÖNCE GÖRDÜĞÜ RÜY ve Acirc;YI PEYGAMBE ve not;RİMİZE ANLATMASI 26

1167

RÜY ve Acirc;NIN ÖNEMİNİ BİLDİREN HADİS-İ ŞERİFLERDEN BİRKAÇ ÖRNEK 29

RÛY ve Acirc;LAR ÜÇ ÇEŞİTTİR 32

KÖTÜ RÜY ve Acirc; GÖREN NE YAP ve not;MALIDIR 33

RÜY ve Acirc;LARIN GÜZEL OLANINA RÜY ve Acirc;, KÖTÜ OLANINA HULÜM DENİR 34

ŞEYTANIN KİŞİYİ RÜY ve Acirc;SINDA KORKUTMASI KORKULU KÖTÜ RÜY ve Acirc; GÖRMEK 36

GÖRMEDİĞİ BİR RÜY ve Acirc;YI GÖRDÜM DEMENİN VE RÜY ve Acirc;SINA YALAN KARIŞTIRMANIN CEZ ve Acirc;SI 38

HERKESE RÜY ve Acirc;YORUMLATIL ve not;MAZ ZÎR ve Acirc; RÜY ve Acirc; YORUMLANDI ve not;ĞI ŞEKLİYLE GERÇEKLEŞİR 40

RÛY ve Acirc;LAR YORUMLANDIĞI GİBİ ÇIKAR BİR ÖRNEK 42

S ve Acirc;LİH RÜY ve Acirc; ALLAH’TAN BİR MÜJDEDİR MÜ’MİNİN RÛY ve Acirc;SI PEYGAMBERLİĞİN KIRKALTI- DA BİR PARÇASIDIR 44

PEYGAMBERLİĞİN SONA ERME ve not;Sİ VE "MÜBEŞŞİR ve Acirc;TIN" HAYIR ve not;LI HABER VEREN İŞ ve Acirc;RETLERİN DEVAM EDECEĞİ 45

HAZRET-İ PEYGAMBERİ RÜY ve Acirc;DA GÖRMEK GERÇEKTİR 51

HZ PEYGAMBERİN SABAH NA ve not;MAZINDAN SONRA RÜY ve Acirc;LARI YORUMLAMASI 52

1168

AB 53

ABA 53

ABANOZ AĞACI 53

ABDEST ALMAK 54

ABDESTBOZMAK 55

ABDESTH ve Acirc;NE 55

ABESE SÛRESİ 56

ve Acirc;B-I HAYAT 56

ve Acirc;BİDE 56

ABLA 56

ABLUKA 56

ABONE 57

ABRAŞ 57

ACELE 57

ACEM 57

ACEMİ 57

ACENTA 58

ACI 58

ACI BAKLA 58

ACI ÇEKMEK 58

ACIKLI 58

ACIKMAK 58

ACIMAK 59

ACITMAK 59

ACI YEMEK 59

ve Acirc;CİZ 59

ACUR 59

ACÛZE 59

ACVE 59

AÇ 59

AÇ GÖZLÜ 60

AÇIKGÖZ 60

AÇILIŞ 60

AÇLIK 60

AÇMAK 60

AD (İSİM) 61

ADA 61

ADAÇAYI 61

AÇIKLAMALI BÜYÜK

ADA SOĞANI 6l

ADA TAVŞANI 62

ADAK "" 62

ADAM 62

ADAY 62

ADEM ALEYHİSSEL ve Acirc;M 62

ADI BATMAK ’63

ADIM, ADIMLAMAK 63

ADLİYE BİN ve Acirc;SI ," 63

ADRES 63

ve Acirc;FET 63

AFFEDİLMEK 64

AFFETMEK 64

AFRİKA 64

AFSUN 64

AFSUNCU 64

AFYON 64

AĞ 65

AĞA 65

AĞABEY 65

AĞAÇ VE ÇEŞİTLERİ 65

AĞAÇ ÇANAK 70

AĞAÇ ÇİÇEKLERİ 70

AĞAÇ ÇİLEĞİ 71

AĞAÇ DALI 71

AĞAÇ KABUĞU 71

AĞAÇKAKAN 71

AĞAÇ KAVUNU 71

AĞAÇ KURDU 72

AĞAÇ SAKIZI 72

AĞAÇ TEKNE 73

AĞAÇ YAPRAĞI 73

AĞAÇ YONTUCUSU 73

AĞDA 73

AĞIL 73

AĞIT 73

AĞIZ 74

AĞIZ KAVGASI 74

AĞIZ KOKUSU 74

AĞIZLIK 75

RÜYA TABİRLERİ

AĞLAMAK 75

AĞRI 76

AĞUSTOS BÖCEĞİ 78

AHDETMEK 76

AHIR 78

ve Acirc;HİRET 78

AHK ve Acirc;F SÛRESİ 77

AHLAT 77

AHMAK 77

AHŞAP 77

AHZAB SÛRESİ 77

ve Acirc;İLE 78

ve Acirc;İŞE 79

AJAN 79

AKADEMİ 79

AKAR 79

AKAR ÇEŞME VE AKARSU 79

AKASYA 80

AKBABA KUŞU 80

AKCİĞER 80

AKIL 81

AKIL DANIŞMAK 82

AKIL HASTAHANESİ 82

AKILSIZCA HAREKET 82

AKINCI 82

AKİK TAŞI 83

AKİKA KURBANI 82

AKREP 83

AKSAKLIK 83

AKSIRMAK 84

AKTAR 84

AKTÖR 85

AKTRİST 85

AKVARYUM 85

A’L ve Acirc; SÛRESİ 85

ALABALIK 85

ALABORA 86

ALACA HASTALIĞI 86

ALACA KARGA 86

AL ve Acirc;İM-İ SEM ve Acirc; (GÖKKUŞAĞI) 86

1169

ALAK SÛRESİ 86

ALAY 87

ALAY EDİLMEK 87

ALBÜM 87

ALÇI 87

ALÇICI 87

ALDANMAK 87

ALDATMAK 87

ALEV 88

ALIN VE YÜZ 88

ALIŞ-VERİŞ 88

ALİ BİN EBİ TALİB 88

ve Acirc;L-İ İMR ve Acirc;N SÛRESİ 89

ve Acirc;LİM (İLİM SAHİBİ) 90

ALKIŞ 91

ALKOL 91

ALKOLİK 91

ALL ve Acirc;H (C C) 91

ALL ve Acirc;H’I ANMAK (ZİKİR) 94

ALTIN 94

ALTIN VE GÜMÜŞ EŞYA 97

ALTIN VE GÜMÜŞ HURDASI 97

ALÜMİNYUM 97

ALYANS 97

AMBALAJ 97

AMBAR 97

AMBER 98

AMBER ÇİÇEĞİ 98

AMBULANS, 98

AMCA 98

AMCAZ ve Acirc;DE 98

AMELE 99

AMELİYAT 99

AMERİKA 99

ve Acirc;MİN 99

AMİRAL 99

AMPUL 99

ANA 99

ANAHTAR 100

ANANAS 102

1170

ANASON 102

ANBER 102

ANGARYA 102

ANJİN 102

ANKA KUŞU 103

ANKEBÛT SÛRESİ 103

ANLAŞMA 104

ANNE 104

ANNE VE BABAYA ve Acirc;SÎ OLMAK 100

ANSİKLOPEDİ 104

ANTEN 105

ANTİKA EŞYA 105

ANTRE 105

ANTRENÖR 105

APANDİST 105

APARTMAN 105

APSE 105

ARA BULMAK 106

ARABA 106

ARABA VAPURU 106

ARABÎ (HİCRÎ) AYLAR 106

ARABİSTAN 109

A’R ve Acirc;F SÛRESİ 109

ARAFAT 110

ARALIK 110

ARAP 110

ARAZİ 110

ARAZÖZ 111

ARDIÇ KUŞU 111

ARDİYE 110

AREFE GÜNÜ 112

ARI 113

ARI KOVANI 114

ARI KUŞU 114

ARIBEYİ 114

ARICI 114

ARİTMETİK 112

ve Acirc;RİYET 112

ARKA 112

ARKADAŞ 113

AÇIKLAMALI BÜYÜK

ARKASINDAN GİTMEK 113

ARKEOLOJİ 113

ARMA 114

ARMAĞAN 115

ARMATÖR 115

ARMUT 115

ARMUT AĞACI 116

ARPA116

ARPACIK SOĞANI U6

ARSA ne

ARSENİK 116

ARSLAN 116

ARŞ 119

ARZUYA KAVUŞMAK 120

AS ve Acirc; 120

AS ve Acirc;LET 120

ASANSÖR 120

ASETON 121

ASFALT 121

ASH ve Acirc;B-I KİR ve Acirc;M 121

ASILMAK 121

ve Acirc;SÎ OLMAK 122

ASİSTAN 123

ASİT 123

ASKER 123

ASMA (ÜZÜM AĞACI) 123

ASMA DİREĞİ 124

ASMA KABAĞI 125

ASR SÛRESİ 125

ASTRAGAN 125

AŞÇI (AHÇI) 125

AŞI OLMAK 125

AŞİRET 126

AŞK I26

AŞK MEKTUBU 126

AŞÛRE I26

AT 126

AT KESTANESİ 131

AT NALI 131

AT SİNEĞİ 131

RÜY ve Acirc; TABİRLERİ

1171

AT TERSİ 132

ATEŞ 132

ATEŞ BÖCEĞİ 135

ATEŞ YAKAN 135

ATEŞKORU 135

ATLAMAK 136

ATLAS 136

ATMACA 136

ATOM 136

ATÖLYE 136

ATTAR 136

AV 137

AV AVLAMAK 137

AVANS 137

AVCI 137

AVİZE 137

AV KAPANI 138

AV KÖPEĞİ 138

AVLANMAK 138

AVRET YERİ 139

AVUÇ İÇİ 139

AVUKAT 140

AY 140

AYAK 143

AYAK BİLEZİĞİ 144

AYAK İLE TEPELEMEK 144

AYAK KAYMASI 145

AYAKKABI 145

AYAKKABICI 147

AYAZ 147

AYÇİÇEĞİ 147

AYDINLIK 148

AYET 148

ve Acirc;YETEL’KÜRSÎ 148

AYGIR 149

AYI 149

AYIB 149

AYLAR 149

AYLIK 149

AYNA 150

AYRAN 153

AYVA 154

AYVA AĞACI 154

AZAP 154

AZARLANMAK 154

AZIK 154

AZİL (AZL) 155

AZRAİL 155

B

BABA 157

BABAANNE 158

BABAYİĞİT 158

BACA 158

BACAK 159

BADANA 161

B ve Acirc;DE 161

B ve Acirc;DEM 161

B ve Acirc;DEM AĞACI 162

B ve Acirc;DEM ŞERBETİ 162

B ve Acirc;DEMCİK 162

B ve Acirc;DİYE 162

BAGAJ 162

BAĞ 162

BAĞ (ASMA) 163

BAĞ BEKÇİSİ 163

BAĞIRMAK 163

BAĞIRSAK , 163

BAĞIRTLAK KUŞU 165

BAĞIŞLAMAK 165

BAĞLAMA ÇALMAK 165

BAĞLANMAK 166

BAĞLI OLMAK 166

BAHAR AÇMAK 167

BAHAR ÇİÇEKLERİ 167

BAHARAT 167

BAHÇE 167

BAHÇE BEKÇİSİ 168

BAHÇE DUVARI 168

1172

BAHÇE KÜREĞİ 168

BAHÇE TARAĞI 168

BAHÇIVAN 168

BAHRİYELİ 168

BAHSE GİRMEK 169

BAHŞİŞ 169

BAHT (TALİH-KISMET) 169

BAKAN 170

BAKARA SÛRESİ 170

BAKIR 170

BAKIRCI 171

B ve Acirc;KİRE 171

BAKKAL 172

BAKLA 172

BAKLA SATICISI 173

BAKLAVA 173

BAKRAÇ 173

BAL 173

BAL ARISI 174

BAL MUMU 175

BAL VE YAĞ TULUMU 175

BALÇIK (YAPIŞKAN ÇAMUR) 175

BALDIR 176

BALDIZ 177

BALERİN 177

BALGAM 177

BALIK 177

BALIK AĞI 180

BALIKÇI 180

BALİNA 180

BALKON 181

BALO 181

BALON 181

BALTA 182

BALYA 182

BALYA İPİ 183

BALYA SIKICISI 183

BALYOZ 183

BAMTELİ 183

BAMYA 183

AÇIKLAMALI BÜYÜK

BANDO

BANKA 183

BANLİYÖ 184

BANYO 184

BAR 185

BARAJ 185

BARAKA 185

BARDAK 185

BARDAKÇI 186

BARIŞ 186

BARUT 186

BASAMAK 186

BASIMEVİ 186

BASKETBOL 187

BASKÜL 187

BASMA 187

BASTON 187

B ve Acirc;SUR 188

BAŞ 188

BAŞ AĞRISI 193

BAŞ DÖNMESİ 193

BAŞ ÖRTÜSÜ 194

BAŞ SAĞLIĞI 194

BAŞ SARGISI 195

BAŞ YASTIĞI 195

BAŞAK 195

BAŞBAKAN 196

BAŞINI TAŞA VURMAK 195

BAŞKAN 196

BAŞLIK 196

BATAK 196

BATAKH ve Acirc;NE 196

BATAKLIK 196

BATARYA 197

BATMAK 197

BATTANİYE 197

BAVUL 197

BAYILMAK 198

BAYIR 198

BAYKUŞ 198

RÜY ve Acirc; TABİRLERİ

BAYRAK 198

BAYRAM 199

BAYTAR (VETERİNER) 200

BAZLAMA 200

BAZU BİLEZİĞİ 218

BEBEK 200

BEDDU ve Acirc; 200

BEDEN SAĞLIĞI 201

BEDESTEN 201

BEDEVİ 201

BEĞENMEK 201

BEK ve Acirc;R 201

BEKÇİ 201

BEKLEMEK 202

BEKTAŞÎ 202

BEL 202

BEL KEMİĞİ 202

BEL ve Acirc; 203

BELEDİYE 203

BELED SÛRESİ 203

BELGE 203

BEL SOĞUKLUĞU 204

BENEK 204

BENZEMEK 204

BENZİ SARARMAK 204

BENZİN 204

BER ve Acirc;AT ETMEK 205

BERBER 205

BERE 205

BEREKETLİ 205

BESLEME 205

BESLEMEK 206

BESMELE-İ ŞERİF 206

BEŞİ BİRLİK 207

BEŞİK 207

BEYAZ 208

BEYAZ DARI (MISIR) 209

BEYGİR 209

BEYİN 209

BEYTULL ve Acirc;H 210

1173

BEYTÜL MUKADDES 210

BEYTÜL-LAHM 210

BEYYİNE SÛRESİ 211

BEZE 211

BEZELYE 211

BEZENMEK 211

BEZİK 212

BEZİRYAĞI 212

BIÇAK 212

BIÇAKÇI 213

BIÇKI 213

BIKMAK 213

BILDIRCIN 213

BIYIK 214

BİBER 214

BİBERON 215

BİBLO 215

BİFTEK 215

BİLARDO 215

BİLEK 215

BİLET 216

BİLEY TAŞI 216

BİLEYİCİ 216

BİLEZİK 216

BİLGİSAYAR 218

BİLİNMEMEK 219

BİLİRKİŞİ 219

BİLLÛR 219

BİLMECE 219

BİNA 220

BİNA KEMERİ 221

BİNEK DEVESİ 221

BİNMEK 222

BİRA 222

BİRACI 222

BİRA MAYASI 223

BİRAH ve Acirc;NE 223

BİRİKMEK-ÇOĞALMAK 223

BİRİLERİYLE YEMEK 223

BİRŞEYİN SONRA AZALMASI 223

1174

BİR ŞEYİ AYIRMAK 223

BİR ŞEY BULMAK 224

BİSİKLET 224

bisküvi 224

BİT 225

BİT YUMURTASI 225

BİTKİ 225

BİT PAZARI 225

BODRUM 226

BOĞA 226

BOĞAZ 226

BOĞAZ HIRILTISI 227

BOĞAZLAMAK 226

BOĞMACA 228

BOĞMAK 227

BOĞULMAK 228

BOHÇA 228

BOKS MAÇI 229

BOLLUK

BOMBA 229

BONCUK 229

BONCUKÇU 230

BONO 230

BORA 230

BORAZAN 230

BORAZANCI 231

BORÇ

BORÇ ÖDEMEK 232

BORÇ SENEDİ 232

BORNOZ 232

BORSA

BORU 232

BORU (MÜZİK ALETİ) 233

BOSTAN 233

BOSTAN DOLABI 235

BOŞANMA 236

BOY

BOYA 238

BOYACI 238

BOYNUZ 239 :

AÇIKLAMALI BÜYÜK

BOYUN 239

BOYUNA SARILMAK 241

BOYUN BAĞI 242

BOYNU VURULMAK 242

BOYUNDURUK 243

BOZA 243

BOZGUNA UĞRAMAK 243

BOZKIR 243

BÖBREK 243

BÖBÜRLENMEK 244

BÖCEK 244

BÖĞÜRTLEN 245

BÖLMEK 245

BÖLÜK 245

BÖREK 245

BÖRÜLCE 245

BRİÇ 246

BRONZ 246

BUDAK 246

BUDAMAK 246

BUĞDAY 246

BUĞDAY RENGİ 247

BUĞDAY SATICISI 247

BUĞDAY UNU 247

BUĞZ ETMEK 248

BUHAR 248

BUHAR MAKİNESİ 248

BUHUR 248

BUHURDAN 248

BUHURLANMAK 248

BUKET 249

BULAMA 249

BULAMAÇ ÇORBASI 249

BULANIK SU 249

BULANTI

BULAŞIK J49

BULAŞIK ÇUKURU 250

BULDOĞ KÖPEĞİ 250

BULGUR 250

BULMAK 250

RÜY ve Acirc; TABİRLERİ

BULUT 251

BULVAR 254

BUMBAR 254

BURAK 254

BURÇ (KALE) 255

BURGU 255

BURS 256

BURUÇ SÛRESİ 256

BURUN 256

BURUNKANI 258

BUZ 259

BUZAĞI 259

BUZDOLABI 260

BÜFE 260

BÜKMEK 260

BÜLBÜL 261

BÜRD (HIRKA VEYA ABA) 261

BÜRO 261

BÜYÜ 261

BÜYÜCÜ 262

BÜYÜK 262

BÜYÜK ABDEST 262

BÜYÜK ADAM 263

BÜYÜKANNE 263

BÜYÜKBABA 263

BÜYÜK ÇADIR 263

BÜYÜK ÇANAK 263

BÜYÜK KAPI 263

BÜYÜK KERTENKELE 263

BÜYÜK ZAT 264

BÜYÜMEK 264

c

CACIK 265

CADDE 265

CADI 266

CAM 266

CAMBAZ 267

C ve Acirc;Mİ 267

1175

CANAVAR 269

C ve Acirc;Nİ 271

CAN ÇEKİŞMEK 270

CANKURTARAN 269

CAN KURTARMAK 271

CAN YAKMAK 271

CARİYE 269

C ve Acirc;SİYE SÛRESİ 270

CASUS 270

CAYMAK 271

CEBİR 271

CEBR ve Acirc;İL (A S) 271

CEHENNEM 272

CEHENNEM BEKÇİSİ 273

CEKET 274

CELEB 274

CELL ve Acirc;T 274

CEMAAT 274

CEMRE 275

CEN ve Acirc;BET 275

CEN ve Acirc;ZE 275

CENBİYE 277

CENG ve Acirc;VER 277

CENİN 278

CENK 278

CENNET 278

CENNETİN BEKÇİSİ 281

CEP 282

CEPHANE 282

CEPHANE KUTUSU 282

CEPHANECİ 282

CERAHAT 282

CERRAH 282

CES ve Acirc;RET 282

CESET 283

CETVEL 283

CEVHERCİ 283

CEVİZ 283

CEVİZ AĞACI 284

CEVŞEN (DU ve Acirc;) 285

1176

CEYLAN 285

CEZA 286

CEZA EVİ 286

CEZVE 286

CİBİNLİK 287

CİĞER 287

CİĞERCİ 287

CİHAD 287

CİLACI 287

CİLT 287

CİLVE 288

CİM ve Acirc; (CİNSEL İLİŞKİ) 288

CIMBIZ 286

CİMRİ 288

CİN 289

CİN ÇARPMASI 289

CİN SÛRESİ 289

CİN ve Acirc;YET 289

CİNNET 290

CİNSEL İLİŞKİ 290

CİNSEL ORGANLAR 291

CİRİT 292

CIVA 286

CIVATA 286

CİVCİV 292

CIVILTI 287

CIZBIZ YEMEK 287

COKEY 292

CUMA 292

CUMA SÛRESİ 293

CUMBA 293

CUMHURBAŞKANI 293

CÜBBE 293

CÜCE 294

CÜZ 294

CÜZDAN 294

CÜZZAM 294

ç

ÇADIR 297

ÇADIRCI 298

ÇAĞANOZ 298

ÇAĞIRAN BİRİ 298

ÇAĞIRMAK 299

ÇAĞLA 299

ÇAĞLAYAN 299

ÇAĞRILMAK 299

ÇAKAL 299

ÇAKI 300

ÇAKILTAŞI 300

ÇAKIRKUŞU 301

ÇAKMAK 300

ÇAKMAKTAŞI 301

ÇALAR SAAT 302

ÇALÇENE 302

ÇALGI 302

ÇALGICI 302

ÇALI 302

ÇALI FASULYESİ 302

ÇALIŞMAK 303

ÇALMA 303

ÇALPARE 303

ÇAM 303

ÇAMAŞIR 304

ÇAM FISTIĞI 303

ÇAMUR 305

ÇAMURCU 306

ÇAN 306

ÇANAK 307

ÇAN KULESİ 307

ÇANTA 307

ÇAPA 308

ÇAPRAŞIK İŞLER 308

ÇARDAK 308

ÇARIK 309

ÇARK 309

ÇARMIHA GERİLMEK 310

RÜY ve Acirc; TABİRLERİ

ÇARPILMAK 310

ÇARPMAK 310

ÇARŞAF 310

ÇARŞAMBA 311

ÇARŞI- PAZAR 311

ÇATAL 312

ÇATANA 312

ÇATI 312

ÇATIKATI (TAVAN ARASI) 312

ÇAVDAR 313

ÇAVUŞ 313

ÇAY (DERE) 314

ÇAY (İÇİLEN) 313

ÇAY BAHÇESİ 314

ÇAYDANLIK 315

ÇAYIR (ÇİMEN) 315

ÇAYLAK 316

ÇEHRE (YÜZ) 316

ÇEK 316

ÇEKİÇ 317

ÇEKİNMEKTEN MEN ETMEK 317

ÇEKİRDEK 317

ÇEKİRGE 318

ÇEKİŞTİRMEK 318

ÇEKMECE 318

ÇEKMEK 319

ÇELENK 319

ÇELİK 319

ÇELİK BAŞLIK 319

ÇELTİK (PİRİNÇ TARLASI) 319

ÇENE 320

ÇENGEL 320

ÇENGEL SAKIZI 320

ÇENGİ (ÇALGICI) 320

ÇERÇEVE 320

ÇERÇİ 321

ÇERKE 321

ÇERKEZ 321

ÇEŞME 321

ÇETE 323

ÇEYİZ 323

ÇIBAN 323

ÇIĞ 323

ÇIĞLIK 324

ÇIKIN 324

ÇIKMAZ SOKAK 324

ÇIKRIK 324

ÇIKRIKÇI 324

ÇILBIR (YEMEK) 324

ÇINAR AĞACI 324

ÇINGIRAK 325

ÇIPA 325

ÇIPLAK 325

ÇIRA 327

ÇİÇEK 327

ÇİÇEK HASTALIĞI 328

ÇİÇEK TOHUMU 328

ÇİÇEK TOZU 329

ÇİFT SÜRMEK 330

ÇİFTÇİ 329

ÇİFTETELLİ 330

ÇİFTLİK 330

ÇİĞ 330

ÇİĞNEMEK 330

ÇİKOLATA 331

ÇİLE (İPLİK ÇİLESİ) 331

ÇİLEK 331

ÇİLİNGİR 331

ÇİLLİ (İNSAN) 332

ÇİM 332

ÇİMDİKLEMEK 332

ÇİMEN 333

ÇİMENTO 333

ÇİN 334

ÇİNGENE 334

ÇİNİ 334

ÇİNKO 334

ÇİRKİN 334

ÇİROZ 334

ÇİSENTİ 334

1178

AÇIKLAMALI B ve Uuml

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.