Adab-1535 (001314)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €65,78
İndirimli : €38,70  + KDV
KDV Dahil : €46,05
Test2
15
:

ADAB

Sayfa Sayısı: 120

Cilt Durumu: Ciltli

Hamd, âlemlerin rabbi Allah’a; salât ü selâm da Peygamberimiz, Efen-dimiz ve mürşidimiz Muhammed aleyhisselâtü ve’sselâm’a, O’nun âl ü as- hâbına.

Ey Hak yolunun yolcusu,

Bu yüce tarikat üzerinde pek çok kitaplar yazılmıştır. Fakat büyükleri-miz, "her asırda, insanlara bir asır önceki irfânı o devir insanlarının anlaya-cakları şekilde ifâde edip anlatacak bir mütercime ihtiyaç vardır" buyurmuş-lar. Böyle bir ihtiyaç bulunmasa idi kitap tasnifleri bu kadar çoğalmazdı. Çünkü Kur’ân-ı Kerim ve hadîs-i şerifler bizim için gerekli bütün ahkâm ve âdâbı en güzel şekilde açıklamaktadır.

Tarîkat-ı aliyye-i Nakşbendiyye âdâbı üzerinde te’lîf edilen en güzel eser, seyyidim allâme şeyh Muhammed bin Süleyman el-Bağdâdî’nin te’lîf ettiği "el-Hadîkatü’n-Nediyye"W{abdr.Mevlâna Hâlid Bağdâdî efendimiz bu eseri hayatta iken te’lif etmişlerdir.

Bunu kendileri şöyle anlatırlar:

ADAB

"Bir gün mürşidim Mevlânâ Hâlid hazretleri bana:

- Sohbetlerde ıhvâna ne okuyorsun? diye sordular.

"el-Hadîkatü’n-Nediyye"Wabru okuyorum" dedim.

Bana: "İbâresi fasih mi?" diye sordular.

"Bu sâhada yazılmış en açık ifâdeli eserdir" dedim. Bunun üzerine Mev-lânâ Hâlid kuddise sirruh hazretleri: "Eser baştan sona benim ifâdelerimdir" buyurdular."

Bundan anladım ki, Mevlânâ Hâlid hazretleri eserin ibâresini söylemiş-ler, Muhammed bin Süleyman el-Bağdâdî de yazmışlardır.

"el-Hadîkatü’n-Nediyye"kitabı, bâtın ilminin öğrenilmesinin gerekli oldu-ğunun isbatı, Nakşbendiyye tarikatının en sağlam ve en üstün tarik olduğu ve bu yolun münkirlerinin susturulmasını hedef alarak te’lif edilmişdir. Kitab neşrolunduktan sonra Allah’ın tevfîki ve yardımıyla inadçıların, hasedcilerin ve mü’minlerin zihinlerini karıştıranların sesleri kesildi.

Eserin içinden tarîkat âdâbı ile alâkalı bahisleri seçip öğrenmek yeni sâlikler için çok zor oluyordu. Bu sebebten biz bu yolun sâliklerinin kolaylık-la istifade edebilmeleri için "el-Hadîkatü’n-Nediyye" kitabını özetledik ve ec-rini Allah’dan bekleyerek hepimiz için gerekli bulunan zâhirî ve batınî âdâbı tanzim ve tertib ederek bazı ilâveler yaptık ve esere "el-Behcetü’s -Seniy- ye" ismini verdik.

Bu mübarek yolun neş'esine ve feyzine ererek yaşamaya muvaffak kıl-masını Cenab-ı Hak’dan niyaz ederiz.

Başarıya ulaştıran, doğru yola kavuşturan ancak Allah’dır.

Muhammed bin Abdullah el-Hânî

içindekiler

ADAB

Müellifin Takdimi 5

BİRİNCİ BÖLÜM

İKİNCİ BÖLÜM

Mânevî Neseb 23

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.) 28

Ebû Bekir Sıddıyk (r.a.) 34

Selmân-ı Fârisî (r.a.) 37

Kasım bin Muhammed (k.s.) 40

Ca’fer-i Sâdık (k.s.) 42

Bâyezid Bistâmî (k.s.) 45

EbüT-Hasen Harakanî (k.s.) 48

Ebû Ali Farmedî (k.s.) 50

Yûsuf Hemedânî (k.s.) 52

Abdülhâlık Gucdüvânî (k.s.) 54

Hâce ve Acirc;rif Rivegerî (k.s.) 59

Hace Mahmûd Fağnevî (k.s.) 61

Hâce Ali Râmitenî (k.s.) 63

Muhammed Baba Semmasî (k.s.) 65

Seyyid Emir Külâl (k.s.) 68

Hâce Muhammed Bahâuddin Nakşbend (k.s.) 71

Hâce Alâuddin Attâr (k.s.) 77

Hâce Yakub Çerhî (k.s.) 80

Hâce Ubeydullah Ahrâr (k.s.) 82

Hâce Muhammed Zâhid (k.s.) 86

Derviş Muhammed (k.s.) 88

Hâcegi Muhammed İmkenegî (k.s.) 90

Hâce Muhammed Bâkî (k.s.) 91

İmam Rabbânî Ahmed Farûk Serhindî (k.s.) 93

El-Urvetül-Vüskâ Muhammed Ma’sum (k.s.) 96

Şeyh Seyfüddîn (k.s.) 98

Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî (k.s.) 100

Habîbullah Mazhar Cân-ı Cânan Şemsüddin (k.s.) 102

Şah Abdullah Dehlevî (k.s.) 104

Mevlânâ Hâlid Ziyâuddîn Bağdâdî (k.s.) 107

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Abdülkerim Ciylî Hazretlerinin Mühim Tavsiyeleri 110

BEŞİNCİ BÖLÜM

ve Acirc;DAB KISMI 113

Müridin Kendi Kendisiyle Olan ve Acirc;dâbı 114

Sûfîlerin Dereceleri 134

Mürşidle Beraber Olmanın ve Acirc;dâbı 138

Müridin Bilmesi Gereken Hususlar 142

Müridin İhvanıyla Olan ve Acirc;dâbı 147

Müridin Ailesi İçindeki ve Acirc;dâbı 153

İhvan Hanımların Tarikata Sülûkü 158

Meşihat ve ve Acirc;dâbı 160

ALTINCI BÖLÜM Zikir 175

YEDİNCİ BÖLÜM Kalb 179

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Tarikata Sülük Etmek 181

Zikir Telkini 185

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sohbet 187

Râbıta 190

Rabıtanın ve Acirc;dabı 196

Tenbih 197

Tam Bir İcâzetnâme Sûreti 199

Râbıtanın Delili 202

Şeyhin Telkin Ettiği Zikre Devam 208

Zikrin ve Acirc;dâbı 211

Letâif Hakkında Bilgiler 214

Nefy ti İsbât 215

Teveccüh ve Murâkabe 218

ONUNCU BÖLÜM

BAZI TERİMLER

1. Vukûf-i Zemânî 220

2-Vukûf-i Adedî 221

3-Vukûf-i Kalbî 222

4-Hûş Der-Dem 222

ADAB

5-Nazar Ber-Kadem 223

6-Sefer Der-Vatan 224

7-Halvet Der-Encümen 225

8-Yâd-Kerd 226

9-Bâz-Geşt 227

10-Nigâh-Dâşt 227

11-Yâd-Dâşt 228

Tefrika - Vesvese - Kabz 229

Kerâmetler ve Hârikalar 235

Fenâ ve Bekâ 242

Müridin Batınında Şeyhin Tasarrufta Bulunup

Hastalığı Tedavi Etmesi 245

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Allah Teâlâ’ya Karşı Zâhirî ve Acirc;dab 247

Bâtınî Edebler 248

Hazreti Şâh-ı Nakşbend (k.s.) 250

İmam Rabbâni (k.s.) 266

Mevlânâ Hâlid Zıyâuddin Bağdâdî (k.s.) 273

Mevlânâ Hâlid Hazretlerinin Bir Mektubu 280

Mevlânâ Hâlid Hazretlerinin Vasiyyeti 283

Duâ 284

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.