Adan Zye Dini Hikayeler Yorum ve Açıklamalar (003453)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €74,41
İndirimli : €43,77  + KDV
KDV Dahil : €52,08
Test2
15
:

A'dan Z'ye Dini Hikayeler Yorum ve Açıklamalar

 • Yayın Tarihi: 01 ocak 2009
 • Baskı Sayısı: 1. Baskı
 • Dil:TÜRKÇE
 • Sayfa Sayısı: 1100
 • Cilt Tipi:karton Kapak
 • Kağıt Cinsi:İthal Kağıt
 • Boyut: 16 x 24cm

Değerli okuyucu kardeş! Müslüman bir ailede 7'den 70'e her yaştaki bireylerin okuyp istifade deceği "A'dan Z'ye Dini Hikayeler" ismini verdiğim bu ve sohbet kitabımı sunmakla siz değerli okuyucu kardeşlerime bir gönül hizmetinde bulunduğum görüş ve bahtiyarlık duyguları içindeyim.Çünkü geçmişte yaşamış salih ve hayırlı insanların hayat hikayelerini okuyup ibret dersi almakta şüphesiz sayısız fayda ve yararlar bulunmaktadır.

ÖNSÖZ

Değerli Okuyucu Kardeş! Şu anda 3aürlanna bakmakta oldu- ğun "A’dan z’ye Dînî Hikâyeler" ismini verdiğim eserimde bu- lunan hikâye ve menkıbeleri özellikle seçerek bir araya getir- dim. Vaaz ve hutbelerimde cemâatime sunduğum ve anlattı- ğım konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve dinleyenle- rime bir soluklanma fırsatı vermek niyetiyle konular arasına serpiştirdiğim ibret-âmiz (ibret verici) mesajlardan ibâret oldu- ğunu hatırlatmak isterim.

Kitabımı âile içinde tüm bireylerin, okuyup dinleyebileceği bir anlatımla yazmış bulunuyorum. Hiçbir abartılı satır ve pa- ragraf yazmadım. ve pound;debe-terbiyeye uygun, bütün âile fertlerinin tereddütsüz çoluğuna-çocuğuna sunup okutabileceği bir eser olarak hazırlayıp sundum.

Cümlelerimde tekrar sanılan satırlar, okuyucuma açık ve net anlatabilme amacına dayanmaktadır. Bunu bilinçli olarak böyle yaptım.

Bu eserimi, Müslüman bir âilede 7’den 7 ve copy;’e her yaşdaki ki- şilerin okuyup ibret alabileceği bir "başucu kitabı" olduğunu düşünüyorum. Kitabımdaki hikâyelerin dörtte üçünü cemâati- me anlatmışım ve onlar tarafından beğenilmiş hikâyeler oldu- ğunu da söylemek ve hatırlatmak isterim.

?iyasada basılmış bu isimde pek çok, anlaşılması oldukça güç, karışık, hikâye kitabları bulunduğunu da söyleyebilirim. Ticâreti yapılan her konuda olduğu gibi, maalesef yayın ve ki- tab piyasası da böyledir. Bunların içinde gelişigüzel yazılmış ve basılmış olanları var ki, ne çocuğunuza, ne de ev halkına oku- yabilirsin. Hepsi mânâsız, anlamsız, hattâ mantıksız abartılı söz ve ibârelerle doldurulmuş bir tomar müsvedde (karalama) kâğıttan ibârettir demek de mümkündür...

İÇİNDEKİLER

3

Kıssa - Hikâye - Öykü Okumanın Faydaları 5

1) Hikâye - Allâh İnsanı Her Tehlikeden Kurtarır 11

2) Hikâye - Hazret-i Şiblî’den İbret Dersi Alınacak Bir Kıssa 21

3) Hikâye - Yağmur Yüklü Bulutun Şu Bahçeyi Sula Diye Seslenişi....29

4) Hikâye - Ya Varsa (Cennet ve Cehennem)! 33

5) Hikâye - Hz. İbrâhim (a.s.) ve Yaramaz Huylu Gelini

"Kocana Söyle Kapısının Eşiğini Değiştirsin" 37

6) Hikâye - Kadı Şüreyh ve Kendine Uygun Çıkan Akıllı Hanımı 45

7) Hikâye - Haccâc-ı Zâlim ve 32 Farzı Bilmeyen Zeytin Tüccân....55

8) Hikâye - Hz. Mûsâ’nın Firavun’un Sarayında Büyümesi 59

9) Hikâye - Allâh’m Adâleti Kıldan İncedir

Hz. Mûsâ, Yâ Rabbi, Adâletini Görmek İsterim Der 65

10) Hikâye - Beyaz Atı Öldü Diyenin Kafasını Keserim 67

11) Hikâye - Benim At Sizden Daha Vefâlıymış!

(Bir gece misâfir kaldığı evin kapısını tanıyan at) 69

12) Hikâye - İki Hırsız, Bir Çuval Altın ve Başlarına Gelenler 73

13) Hikâye - Hırsız ve Tanrı Sopası, Mevlânâ’dan Bir Hikâye 75

14) Hikâye - Güzel Ahlâkıyla Kocasını Dindâr Eden Hanım 77

15) Hikâye - Üsküdar Yangınında Paşa Kızının Başına Gelenler 80

16) Hikâye - Yaşlı Bir Kocanın Yola Getirdiği Genç Hanım 86

17) Hikâye - Namaz İle Alkolik Kocasını Yola Getiren Kadın (Namaz Yabanda Komaz) 94

18) Hikâye - Hz. Ömer’in Hanımı Yolcu Kadını Doğum Yaptırdı ...99

19) Hikâye - Gelin Olan Kıza Annesince Verilen On Öğüd 101

20) Hikâye - Bilge Bir Baba ve Üç Oğlunun Öyküsü 127

21) Hikâye - Hizmetçi Kızın Çaldığı Altınları

Karpuz İçine Gizlemesi 133

22) Hikâye - Akıllı Kız, Peygamberimizin Kararına Râzıyım Der ....137

23) Hikâye - Bir Kilo Etten Üç Çeşit Yemek Yapan Akıllı Kadın 145

24) Hikâye - Karısını Halîfe Hz. Ömer’e Şikâyete Gelen

Adama Halîfe Hz. Ömer’in Öğüd ve Tavsiyesi 149

25) Hikâye - Senede Bir Hanımlığı Hitan Nazlı Cilveli Kadın 154

26) Hikâye - Genç Adam, Hamm Hamm Her Zaman Böyle isterim ....157

27) Hikâye - Köylü Keca isrâfcı Hanımını Nasıl Yola Getirdi.........161

28) Hikâye - Böyle Akıllı Kaynana Dostlar Başma Derler ............165

29) Hikâye - ve Acirc;â, Adam Senin Gözünün Biri Körmüş Ya! ................169

3ه. Hikâye - ?eygamberimizin Zamanında Dlmuş Bir Hikâye

Nâmûsun En Değerli Varlığı Dlduğunu Bilen Akıllı K1Z.........174

 1. Hikâye - ?eygamberimiz. Kızı Fâtıma’yı Çok Severdi

Sefer Dönüşünde önce Onun Evine Giderdi 193

 1. Hikâye - Hz. Fâtıma’mn Kölesini ve Acirc;zâd Edip

Faraşını Sadâka Olarak Dağıtması 197

 1. Hikâye - Feygamberimizin Kızı Hz. Fâtıma’nın Gerdanlığı ve bdquo;...21ه
 2. Hikâye - Peygamberimiz Kızı Fâtıma’yı Devamlı irşâd Ederdi....204
 3. Hikâye - Efendimizin Kızı Fâtıma’yı Sabah Namazına Dâveti (Fâtıma’nm Babası katında değeri büyüktü) .............................206
 4. Hikâye - Hz. FâUma vâlidemizin Babasının Hâline Ağlaması.....208
 5. Hikâye -Vefâ Hazretlerinin Hanımının Aşermesi Ve Misafirlikte İzinsiz Fortakala iğne Saplaması ...........................209
 6. Hikâye - Çocuklarını Terbiye Edemeyen

Adamm Başına Gelenler 215

 1. Hikâye - Kız Evlâdını iyi Yetiştirmek Ve Cenneti Haketmek...219
 2. Hikâye - Ana-Babaya El Kaldırmak Dinsizlik Alâmetidir ......226
 3. Hikâye - Hz. Ömer Çocukları Sevmeyen vâliyi Azletti.............230
 4. Hikâye - imâm-ı ve Acirc;zam’ın Babası sâbit Hazretleri.................232
 5. Hikâye - Yâsîn Südüyle Emzirilip Büyümüş Hayırlı Evlâdlar....240
 6. Hikâye - Anasının Dilini Isırıp Kopartan Hayırsız Evlâd.......243
 7. Hikâye - oğluna Dînini ödetmeyen Babanın Başma Gelenler.....247
 8. Hikâye - ^şralı Akıllı Bir Annenin oğlunu Doğru Yola Getirişi...250
 9. Hikâye -Tarihde Kız Çocuğunu Diri Diri Gömen Mekke’liler....255
 10. Hikâye - Rüyâda Görülen ve BirAşûrelik Sadakaya Verilen Köşk ....261
 11. Hikâye - Mağaradan üç Kişiyi Kurtaran önemli üç İyilik .......265
 12. Hikâye - iyi Niyetli Eskici, İyi Niyetinin Sonu Hayır Getirir...269
 13. Hikâye - Ahde Vefâ - Sözünde Durmanın Mükâfat ve ödülü ...275
 14. Hikâye - 30 Senedir "Elhamdü Lillâh" Demenin lstiğfân......281
 15. Hikâye - Çocuk Abdülkâdir’in Sözünde Dubasının Mükâfâu.....283
 16. Hikâye - Süte Su Katmayan Kız Hz. Ömer’in Gelini Oldu .....288
 17. Hikâye - Hz. Ömer (r.a.) Efendimizin Allâh Korkusu................291
 18. Hikâye - Doğru Esnaflık Müşteriyi Aldatmamaktır, iyiliktir...293

Hikâye - Bir Tüccârda Allâh Korkusu ve Doluluk Lâzımdır....295

30) Hikâye - Kusurlu Mâl Müşteriye Kusuru ile s^ılmalı...........297

31) Hikâye - Hz. Bilâl’in Dünürlüğü ve Dnğru Süzlülüğü ...............299

32) Hikâye - üç Çocuklu Dul Kadının Nâmûsuna Dokunmadı Allâh Korkusunun Mükâfâtını Gördü Günâhı Bağışlandı .....302

33) Hikâye - ilim Zenginlikten Kıymetli ve Daha üstündür..........306

34) Hikâye - ilim-irfân öğrendiği Hocasına Saygılı Pâdişâh .......308

35) Hikâye - Paydaşız Bilginin Cezâsını Veren Hükümdâr.............311

36) Hikâye - ve Acirc;limlerin (ilim Adamlannın) Değerini Bilen Pâdişâh....313

37) Hikâye - Bal Yiyen Çocuğu, Bal Yemeden Vazgeçiren zât........315

38) Hikâye - imâm-ı ve Acirc;zam ve Köle ve Acirc;zâd Etmenin Fazileti için Vaaz....318

39) Hikâye - Besmele Çekmek Şeytânın Şerrinden Kurtulmaktır...321

40) Hikâye - Gönülden "Bismillâh" Desen Deniz Yol Glur...........323

41) Hikâye - Tablada İncik-Boncuk Satan Kişi ve Allâh Korkusu.....329

42) Hikâye - Çocuklardan Abdest Almasını öğrenen ihtiyâr ......336

43) Hikâye - Hazret-i Ali Efendimiz Nasıl Namaz Kılardı?.............339

44) Hikâye - Geceleri Namaz Kılmak (Teheccüd Namazı)............342

45) Hikâye - Teheccüd (Gece) Namazının Sevâbı Cennettir...........344

46) Hikâye - Dur Hele önce Şu Kıldı^m Namazımı iâde Edeyim.....347

47) Hikâye - Ey Azrâil Canımı Namazda Secde Hâlinde Aİ............349

48) Hikâye - Güneş Altında Namaz Kılan

Ömrüm Kısadır Diyen Adam 352

49) Hikâye - Babam Mâlımı Aldı Diye Şikâyete Gelen Genç ..........355

50) Hikâye - Hz. Mûsâ’mn Cennet Arkadaşı Genç Bir Kasap ......359

51) Hikâye - Annemin Hakkını ödeyebildim mi? Yâ Resûlallâh...363

52) Hikâye - Karısının Sözüyle Annesini Darıltan Alkarna .........365

53) Hikâye - Veysel Karânî Hazretlerinin Annesine itâatı..............370

54) Hikâye - Evlâda Mutluluğu için Baba Nasihati Gereklidir.....378

55) Hikâye - Baba öğüdü Büyük Bir Sermâyedir Bilene .................380

56) Hikâye - Hocadan ‘öğretmenden’ Dayak Yiyen Şehzâde ......382

57) Hikâye - Pâdişâh Oğlunu öğretmene Teslim Etmesi................385

58) Hikâye - Halîfe Ömer’in, öğluna Elbise Alacak Parası Yok....387

59) Hikâye - Pe-Sübhânallâh Babaya Bu Kadar Benzeyen Çocuk...390

60) Hikâye - Zulümden Korunmak için ^ızu Para ile Satın Al ...392

61) Hikâye - Haline Şükretmeyen Adamm Başına Gelenler ..........394

62) Hikâye - Süte Su Katan Kadının ineğini Sel Alıp Götürdü ....396

63) Hikâye - Gaspçı zâlimin Çaldığı Balık Boğazında Kaldı...........399

Hikâye - Sarhoş Kureyş’li Birinin Kadına Sarkıntılık Etmesi ....403

64) Hikâye - İçki (Alkol) Aklı Gideren Bir Musibet En Büyük Belâ ...406

65) Hikâye - Bir Bardak Su Kadar Değeri Olmayan Saltanat 417

66) Hikâye - Issız Bir Adada Beş Yüz Sene İbâdet Eden Adam 419

67) Hikâye - Sana Köle Olurum Üç Şartım Var: Namazıma Karışma 426

68) Hikâye - Hz. Ömer Sorar: Bebeği Neden Erken Sütten Kestin? 428

69) Hikâye - Ya Sâriyel’Cebel - Ey Sâriye Dağa Çekil Dağa 431

70) Hikâye - Hz. Ömer’den Nil Nehri’ne Yazılan Mektup 433

71) Hikâye - Halîfenin Hırkasının 12 Yerinde Yama Var 435

72) Hikâye - Hz. Ömer Bir Mumu Söndürüp Diğerini Yakmıştı 437

73) Hikâye - Hz. Ömer Yasağı Önce Kendi Ev Halkına Uygulardı 439

74) Hikâye - Ey Abdurrahman Ödünç Parayı Senden İstiyorum...441

75) Hikâye - Hz. Ömer Güneşe Sert Baktı Harareti Sönüverdi ....443

76) Hikâye - Çobanın Kuzusunu Kurt Kapsa Allâh, Ömer’den Sorar....445

77) Hikâye - Hz. Ömer, Bu Et Yemeğini Götürüp Bir Fakîre Verin....449

78) Hikâye - Cemâat: Evet Yâ Ömer Anlat Şimdi Seni Dinleriz ....451

79) Hikâye - Zekât Emri Ve Bu Emre Karşı Çıkan Sâlebe 453

80) Hikâye - Câhil Kendini ve Acirc;lim Sanırmış Mevlânâ’dan Bir Hikâye 457

81) Hikâye - Abraş, Kel ve Kör 3 Adamın İmtihân Edilmesi 459

82) Hikâye - Ebrehe’nin Fiili Ordusunun Kuşlarla Helâk Edilişi....466

83) Hikâye - Bir Kerpiç Yastıkda Yatan Da Hesâba Çekilecektir 468

84) Hikâye - İbrâhim Edhem Hazretleri ve Damdaki Deve 475

85) Hikâye - Şeytân Şeytândır, Şeytân Şeytânlığını Yapacaktır ....477

86) Hikâye - Şeytân Ve Firavun’un Konuşması ve Hased Kişinin Zaran ...483

87) Hikâye - "Can Çıkmadan Huy Çıkmaz" Mevlânâ’dan Bir Kıssa 485

88) Hikâye - Cimrilik Ne Kötüdür Mevlânâ’dan Bir Hikâye 488

89) Hikâye - Oğlunu Medreseye Gönderen Köylünün Başına Gelen ...491

90) Hikâye - Şemsiye Öyküsü İyiliği Başa Kakmak Mertlik Değil!....493

91) Hikâye - Kayıkçı, Mollaya: Ömrünün Tümü Gitti Desene 495

92) Hikâye - İnsan Bal Ansı Gibi Olmalı, Sinek Gibi Olmamalıdır 497

93) Hikâye - İşini İyi Yapan Adam İpek Böceği Misâlidir 499

94) Hikâye - Ağaç Dikmenin Faydası Tüm Canlılann Yararınadır.... 502

95) Hikâye - Hâtem-i Tâî ve Cömert Olmanın Şeref ve Onuru....505

96) Hikâye - Züleyhâ’nm Hz. Yûsuf u Zindânda Görmek İstemesi 509

97) Hikâye - Peygamberimiz İnsanlara Çocuk Sevgisini Öğretiyordu ...512

98) Hikâye - Büyüklere Saygı ve Hürmet Göstermek Gerekli 514

99) Hikâye - Deve Sâhibini Peygamberimize Şikâyet Etti 519

Hikâye - Kedisini Hapseden Kadın Cehennemlik Oldu 522

100) Hikâye - Köpeğe Su Veren Adam Cennetlik Oldu ..................524

101) Hikâye - Tavukları Taşlayan Küçük Kızın öyküsü ....................527

102) Hikâye - Kediyi Soğuktan Alıp İsıttı Mertebesi Yükseldi .......531

103) Hikâye - Karıncayı Kurtaran Faşanın Günâhları Affedildi.......533

104) Hikâye - Allâh’ın Adâleti Şaşmaz "Eden Bulur" .....................535

105) Hikâye - Hz. Hamza’nm Müslüman Oluşuna Sebeb Olan Hikâye....537

106) Hikâye - Kâfirler Feygamberimizin

Kâbe’de Namazım Engelliyordu 542

107) Hikâye - Feygamberin ilk önce Yakın Akrabalarım Uyarması....547

108) Hikâye - ilk Müslümanlara Yapılan işkenceler ......................553

109) Hikâye - Hz. Ömer ve Müslüman Oluş Hikâyesi.......................558

110) Hikâye - Bu Çeşmeden Müslümanların Su içmesi Harâmdır....567

111) Hikâye - Hz. Süleymân’a iki Kadın Gelir Çocuk Benim Derler.....569

112) Hikâye - Nasreddin Hoca, Akşehir Halkı ve Timur’un Filleri ....572

113) Hikâye -Yetmiş Bin Kelime-iTevhîdin Herkese Faydası Olur ....575

114) Hikâye - ibrâhim Edhem ve Kırbaçlanan câriyenin Gülmesi...577

115) Hikâye - Allâh için Ağlayan Gözler ve Acirc;hirette Gülecektir...........579

116) Hikâye - Dünyâ Mü’minin zindâmdır Demek Ne Demektir? ...583

117) Hikâye - islâm’m üstünlüğünü Misâl için Gömle^ Yanmadı.....589

118) Hikâye - Bulunca Dağıtırız, Bulamayınca Şükrederiz!.. .........591

119) Hikâye - Mehmed ve Acirc;kif Merhûmdan Bir Hikâye ‘öğretmen’ ...593

120) Hikâye - Habîb-i Acemî’nin Kur’ân Okurken Ağlaması.........598

121) Hikâye - Duvarda Asılı Bulunan Kur’ân’a

Saygı Göstermenin ödülü 600

122) Hikâye - imâm-ı ve Acirc;zam’ın inançsız Tabiatçıyı Susturması....602

123) Hikâye - İslâm’da Komşu Hakkının Büyük Değeri Vardır ........605

124) Hikâye - Kadın Dedikodu Ettiği için Cehennemlik Oldu .......609

125) Hikâye - Komşusundan Şikâyet Eden Adama Feygamberimizin Enterasan Tavsiyesi 613

126) Hikâye - Bir Koyunun ve Acirc;işe vâlidemiz’in Çöreğini Kapması .....615

127) Hikâye - Kendinden Aşağı Olanlara Bakıp Hâline Şükretmek....619

128) Hikâye - Elinden Balığı Kaçıran Adam

Kimse Kimsenin Rızkım Yemez 621

129) Hikâye - 99 Adam öldüren Kimseyi, Allâh’ın Affetmesi..........623

130) Hikâye - Yaramaz Çocuk Hikâyesi ve Baba Nasîhatı .............627

131) Hikâye - Kendi Kusurunu Görmeyip Başkasında

Kusur Arayan Kimselere Koyun İle Keçi Hikâysi.....................629

132) Hikâye - Yalan Bütün Fenâlık ve Kütülüklerin Başıdır...........631

133) Hikâye - Hz. Ali, Dul ve Yetim Hakkı Olan Millet Mâlı .............634

134) Hikâye - Hz. Ömer ve Nefsi Terbiye Edip Yola Getirmek........636

135) Hikâye - Akıllı Kadın Haecâc’ın Elinden üç Canı Kurtardı ......638

136) Hikâye - Çöken Ev: Mevlânâ’dan ibret Dolu Bir Hikâye.........640

137) Hikâye - Mâiz zinâ Günâhından Temizlenmek ister ...............643

138) Hikâye - Kadının zinâ Günâhından Temizlenmek istemesi ......647

139) Hikâye - Yermük Harbi ve Hz. Huzeyfe’nin örnek Hâli ...........651

140) Hikâye - Cemâat Bırakmıyor Ki, Hutbeyi Okuyalım!..............653

141) Hikâye - Yoksul Kalıp Gelinliğini Satan Kadın ve imâm-ı Azam....656

142) Hikâye - insan Diri Diri Canlı Canlı Cehenneme Girecektir ....661

143) Hikâye - Aklı Havada Biri ism-i ve Acirc;zam Duâsını öğrenmek ister....663

144) Hikâye - Kocasına itâat Eden Kadından Allâh Razı Oldu ......665

145) Hikâye - Evlenecek Bir Kızın Peygamberden Bilgi istemesi ....667

146) Hikâye - Bir Kadınla Flört Etmek istiyorum Diyen

Câhil Gence Peygamberimizin Cevâbı 673

147) Hikâye - Hacca Giden Sütçünün Vapurda Başına Gelenler .....678

148) Hikâye - 50 Bin Liralık Kadın ile On Paralık Kadının Farkı ...681

149) Hikâye - Ağlamaktan Gözleri Kör Olan Kadm...........................686

150) Hikâye - Ağlamaktan Gözleri Kör Olan Akıllı Kız ..................688

151) Hikâye - Allâh için Ağlayıp Gözyaşı Dökmek Büyük Sevâbtır...693

152) Hikâye - Ev idâresi Bilmeyen Gelini Geri Gönderen Dâmâd.....695

153) Hikâye - Yılanın Kuyruk Acısı, Adamm Evlâd Acısı..................699

154) Hikâye - Şeytânın Katır Olup Musluğa Girmesi .....................701

155) Hikâye - imâm-ı Ahmed Bin Hanbel’den Bir Hikâye

Benim için Babasından Dindâr Olan Kızı isteyin......................709

156) Hikâye - Köy Sğırtmacı(Çobanı)nın Akıllı Bir Hanımı Vardı....712

157) Hikâye - Küçük Hıristiyan Bir Kız Çocuğunun Hikâyesi..........717

158) Hikâye - Çocuğun Papaza Verdiği Akıllıca Şâhâne Cevâb .....719

159) Hikâye - Yalancının Evi Yanmış Da Kimse inanmamış............721

160) Hikâye - Çocuklarımızın Babası Belli Olsun Diye Kadınlarımız örtünür 723

161) Hikâye - Evdeki Hanımın Nasıl, Gönlüne Göre mi Akıllı mıdır? ......728

162) Hikâye - Haccâc ile ihtiyâr Köylü Akıl Dediğin Böyle Olur ...732

163) Hikâye - Pasaklı Kocadan Boşanmak isteyen Kadm ................734

164) Hikâye - iyilik De Kötülük De Unut^^z..............................739

Hikâye - Efendimizin Babası Abdullâh’m Kurban Edilmesi ....742

165) Hikâye - Hz. İsmail Peygamberin Kurban Edilmek istenişi...748

166) Hikâye - Kâbe’yi Yıkmak isteyen Ebrehe’nin Başına Gelenler .....759

167) Hikâye - Birbirine Zıt Çift, Güzel Bir Kadın, Çirkin Bir K ve copy;ca...765

168) Hikâye - Evlâdına Babalık Görevini Yapmayan Adam..............771

290. Hikâye - ç ve copy;cuğun Zihni Kirlenmediği i؟in Temiz Düşünür....774

 1. Hikâye - Akıl Yaşta Değil Baştadır 776
 2. Hikâye - Kuşları Hi؟ Kimsenin Görmediği Bir Yerde Kesin Talebenin Yeteneğini ölçmek için Yapılan Sınav ...................778
 3. Hikâye - Açıkgöz Demişe, Fâtih Mehmed’in Akıllıea Cevâbı...781
 4. Hikâye - Allâh için Sevmek ve Allâh için Se^emek Fazilettir ....783
 5. Hikâye - Rüyâsmda Hazret-i Yûsuf’u Gören Gencin iffeti.......787
 6. Hikâye - Mahkemede Bile Karısının

Yüzünü Açmak istemeyen Adam 792

 1. Hikâye - Evlere Ayakkabı ile Girilmez 795
 2. Hikâye - Fakirin ç ve copy;cuğunun Dişi Çıkması ve Rızık Korkusu....799
 3. Hikâye - Kânûnî’nin Bu Ateş Bin Altına Değer Demesi ...........802
 4. Hikâye - Salât-Ü Selâm Getirmenin Faydasını Gören Adam.....804
 5. Hikâye - ölümden Kurtuluş Yok, o insanı Her Yerde Bulur ....806
 6. Hikâye - Rûh Rabbine Aşıktır D’nun Aşkıyla Uçar Gider.......810
 7. Hikâye - Azrâil ve Acirc;ni Gelir ve Onun Elinden Kurtuluş Yoktur ...812
 8. Hikâye - Akıllı Bir Kadının, Hammı ölen ve Acirc;lime öğüdü.........814
 9. Hikâye - ölüm Acısından Daha Acı Bir Olay Yoktur.................817
 10. Hikâye - ölümün Vakti Saati Yoktur Hemen Geliverir ...........819
 11. Hikâye-Ticâret Kervanlan Olan Yaşlı Tüccânn Uzun Hayalleri...821
 12. Hikâye - Derviş: ‘Ey Haccâc Allâh Senin Canını Alsın’ Der ....824
 13. Hikâye - Hayvanların Dilinden Anlamak isteyen Adam..........826
 14. Hikâye - Başına Gelen Bunca Felâket Kadını Etkilememiş....833
 15. Hikâye - EbûTalha’nın Hanımı Çocuğunun ölümüne Sabrı...837
 16. Hikâye - Çocuğu ölen Kadının Peygamberimize Bağırması...847
 17. Hikâye - Sar’alı Kadının Sabır Gösteresi ve Cennetlik Olması....851
 18. Hikâye - Peygamberimizin Torunu için Ağlaması..................855
 19. Hikâye - ümmü Seleme’nin Duâsı Peygamberimize Eş Olması ....861
 20. Hikâye - Resûlullâh Gece Kabristana Çıkar

Hz. ve Acirc;işe Onu Tâkîb Eder 867

 1. Hikâye - BirTabib ‘Doktor’ Hikâyesi ölümden Kurtuluş..........872
 2. Hikâye - Kıskançlık (Hased) Sâhibini Yakan Bir Ateştir.........877

Hikâye - Kuma Saplanmış Hased-Kıskanç Adamın Sonu .......880

169) Hikâye - Hased-Kıskançlık Kötü Bir Hastalıktır 882

170) Hikâye - Hased-Kıskanç Çocuğun Başına Gelenler 884

171) Hikâye - Babasına Doğru Yolu Gösteren Çocuk 893

172) Hikâye - Tavsiyesi (Torpili) Kendinden Olan Genç 897

173) Hikâye - Çocuğu Sevdiği ve Yeteneği Olan İşe Çırak Vermeli....900

174) Hikâye - İki Erkek ve Bir Kız Çocuğunun

ve Acirc;kibeti Hakkında Görüş Belirten Anne 902

175) Hikâye - Evlenme Parası Kazanmak İçin Gurbete Giden Genç....904

176) Hikâye - Baba Oğluna Ben Ölünce Ayağıma

Eski Bir Çorap Giydir Onunla Mezâra Koy Der 908

177) Hikâye - Gazneli Sultan Mahmûd ve Oduncu İhtiyâr Köylü ...912

178) Hikâye - İbn-i Ömer’in Çobana Koyunlar Hediye Etmesi 915

179) Hikâye - Hâfız Osman (j) Vavı ve Kayıkçı Öyküsü 921

180) Hikâye - Câmiye Koşan ve Hz. Ömer’i Ağlatan Çocuk 926

181) Hikâye - Derviş Oğlu Olması İçin Duâ Eder Adak Adar 931

182) Hikâye - Gözü Ağrıyınca Baytara Gidenin Başına Gelenler 934

183) Hikâye - Hz. ve Acirc;işe (Radıyallâhü Anhâj’dan Bir Hikâye 936

184) Hikâye - Kötü Kişinin Kendi Belâsı Kendisine Yeter de Artar 939

185) Hikâye - Zâlim İflâh Olamaz - Zâlimin Gerçek Dostu Olmaz ...941

186) Hikâye - Hz. îsâ’dan Bir Hikâye "Eden Bulur" 943

187) Hikâye - Hâtem-i Esam’ın İslâmî Zarâfet ve Nezâketi 945

188) Hikâye - Gazneli Sultan Mahmûd’un Sarayında Akıllı

Çocuk Ayaz ve Ona Hased Eden Saray Görevlileri 948

189) Hikâye - Beşikteki Çocuğun Konuşup Cüreyc’i Kurtarması 953

190) Hikâye - Hz. Isâ Aleyhisselâm’m Beşikte Konuşma Mûcizesi 957

191) Hikâye - Süt Emen Bir Bebeğin Annesine Konuşması 962

192) Hikâye - Sevgili Peygamberimizin Annesi Hz. ve Acirc;mine 965

193) Hikâye - Peygamberimizin Sütannesine Saygı ve Hürmeti...967

194) Hikâye - Sütanneye Sadaka Verilen 40 Koyun ve Bir Deve 969

195) Hikâye - Hz. Hâtice (r.a.) Peygamberimizin İlk Hanımı 971

196) Hikâye - Efendimize Asıl Sütanne Halîme Hâtûn İdi 985

197) Hikâye - Peygamberimize Anne Şefkati Gösteren Kadınlar....987

198) Hikâye - Peygamberimizin Kendisine Süt Emziren

Süveybe Hâtûna Gösterdiği Saygı ve Sevgi 989

199) Hikâye - Peygamberimizin Dadısı Ümmü Eymen Hz.leri 992

200) Hikâye - Peygamberimizin Sütanneye Verilme Öyküsü 996

Hikâye - Anne Hakkının Büyüklüğünü Bildiren Bir Hikâye....l010

201) Hikâye - Bebeğine Benim ismimi Koyan

ve copy;kuyucumdan Aldığım Bir Telefon Hâtıram ,,,,,,..,,,...,,1014

202) Hikâye - Hased-Kıskançlık-Çekememezlik öyküsü

Hz. Yûsuf’un Kardeşleri Tarafından Kuyuya Atılması ........1017

203) Hikâye - Hz. Yûsuf ile Züleyhâ Kıssası 1027

204) Hikâye - Nankörlüğün Cezâsı Kendisini Tedâvi Eden Hekime Saygısızlık Eden Nankör Pâdişâh’m

Başına Gelenler 1049

205) Hikâye - Allâh’tan Korkmanın ödülü Olarak

Adama Oğlunun Düşman Elinden Kurtulması ..... ve bdquo;,.........,...1054

206) Hikâye - Hz. Mûsâ Mısır’dan Kaçıp Medyen ülkesine

Vardı, Evlendi ve Burada Adeta Peygamberliğe Hazırlandı ,,,1061

207) Hikâye - Hacca Giden Bağdadh Eskici ve Yeşil Berâtı,..,,,.,1073

208) Hikâye - Küçük Hmstiyan Kızın Babasını Şaşırtan Cevâbı ,,.1081

209) Hikâye - Babasını Cehennemden Kurtaran Çocuk .................1083

210) Hikâye - Talebelerinden Kıskançlığı Gideren ve Acirc;lim ,,,,,,,1087

211) Hikâye - Hz. Mûsâ Ve Annesi Onu Beşi^ ile Nehire Atması ,,.1090 Son Kelâmım 1099

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.