Adım Adım Kuran Dili - Dr. Necla Yasdıman-1638 (001414)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €131,73
İndirimli : €77,49  + KDV
KDV Dahil : €92,21
Test2
15
:

ADIM ADIM KURAN DİLİ

  • Barkod                  :9789759238001
  • Basım Yılı               : Ocak 2015
  • Basım Dili              : Arapça Türkçe
  • Ebatı                       :  19.5 x 27.5 (cm)
  • Sayfa Sayısı           : 799
  • Cilt Durumu          : Ciltli


ÖNSÖZ

İngilizce, Almanca, Fransızca gibi çeşitli dillerin, çaba gösterildiği takdirde, yeterince öğrenilebildiği günümüzde aynı ilgiyi dünyâ ve ahiret saadetinin imkanlarını önümüze seren Kur’ân’ı anlamaya vesile olacak bir dile, yâni Arapça’ya göstermemek doğrusu büyük bir eksiklik...
İnsanımızın bir kısmı kutsal metnimizin dilini öğrenmenin mümkün olmadığını düşünerek çalışmaya niyet etmiyor. Oysaki, bizim elinizde bulunan bu kitabın hazırlanmasına kadar yaptığımız eğitim sürecindeki tecrübelerimiz derslerimize katılanlara bu işin hiç de sanıldığı kadar zor olmadığını göstermiştir.
Tecrübelerimizin ışığında hazırladığımız bu kitapta gramer-tercüme metodunu esas aldık. Anlaşılması zor olan konular, konu bütünlüğü takip edilmeksizin bol örneklerle açıklanmış ve ayrıca alıştırmalarla da bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Arapça gramer kitaplarında genellikle konu bütünlüğünü sağlama düşüncesiyle zamanından önce gramer kuralları verilmemiş metinler sunulmakta, bu ise Arapça’da belirli bir seviyesi olan okuyucuya hitap etmektedir. Diğer taraftan, takip edilen bu metod Arapça’ya yeni başlayanları umutsuzluğa sürüklemekte, çoğunlukla da Arapça öğrenmekten vazgeçme noktasına getirmektedir. Biz bu eserimizde, daha iyi anlaşılması bakımından, bol tercümeli örnekler ve alıştırmalarla konuları işledik. Aynı zamanda konuşma ve konuşturma metodunu da ihmal etmedik. Arapça’da okunan metni doğru harekeleme metnin tercümesi için ne kadar gerekliyse, konuşma ve söyleneni anlama da o kadar gereklidir. Bol pratik yapmak ve kulak alışkanlığı kazanmak için Arapça yayın yapan radyo ve televizyon kanallarının anlaşılmasa bile izlenmesi önemlidir. Bu şekilde, küçük çocukların konuşmayı dinleyerek öğrenmesi gibi meraklılar da, gayretlerine göre, bir veya iki sene içinde kendilerine yetecek kadar Arapça’yı öğrenebileceklerdir. Aynı tecrübelerden geçen biri olarak bu kitabı hazırlamaktaki amacımız; okuyucuların Kur’ân-ı Kerîm’i aslından okuyup anlamalarının hazzını duymalarında, bir nebze de olsa, yardımcı olmaktır. Aynı zamanda bu kitap Arapça konuşmak isteyenlerin ilk adımı atmalarını da sağlayacaktır.
Allah’ın Kelâmı iki kapak arasındadır. Bu kelâmın kelimelerinin anlamlarını ve gramer kurallarını öğrenmek imkansız değildir. Üstelik böyle bir çaba en zevkli ve en büyük ibâdetlerden birisidir. Çünkü ibadetlere götüren yol da ibâdettir... Unutmayalım ki, ameller niyetlere göredir...
Bu kitap nasıl çalışılacak?
Okuyucu, kitapta her konuda tercümesi verilmiş cümle örneklerinin Arapça’sına bakarak Türkçe’sini, Türkçe’sine bakarak Arapça’sını söyleyecek hale geldiği zaman, o konuyu anlamış demektir. Hedefi böylece belirledikten sonra, bu seviyeye gelmek için yapılacak işlem; konuların ve kelimelerin bol bol tekrar edilmesidir. Bunun için, konuda geçen her kelimenin okuyucu tarafından alfabetik sıraya göre hazırlanmış kelime defterine kaydedilmesi uygun olacaktır. Diğer taraftan, yine okuyucu tarafından hazırlanacak alıştırma defterine her yeni geçen kelimenin en az üç defa Arapça’sı ve Türkçe’siyle birlikte yazılması, kelimenin kullanıldığı cümlenin de kelimenin altına kaydedilmesi konunun anlaşılması açısından yararlıdır. Çünkü kelimeler cümle içindeki halleriyle daha kolay akılda kalmaktadır. Okuyucu şayet tek başma çalışıyorsa evde, arabada, mutfakta herhangi bir işle meşgulken fiil çekimlerine göz atarak bol bol tekrarlama imkanını elde edecektir. Yalnız değil de arkadaşlanyla birlikte çalışıyorsa, o takdirde öğrenilen kelimelerle karşılıklı konuşulacak, bilinmeyen kelimeler de sözlükten bulunmak suretiyle kelime hâzinesi genişletilecektir. Konuşma ve anlamaya yetecek kadar bol kelime kullanılan bu kitap iyi çalışıldığı takdirde sadece Kur’ân’m anlaşılmasına hizmet etmekle kalmayacak, aynı zamanda Arapça eserlere girişin anahtarını da vermiş olacaktır.
Başarı dileklerimle... Allah yâr ve yardımcımız olsun...
Neclâ YASDMAN Eylül 2001 İZMİR
ÖNSÖZ

ADIM ADIM KURAN DİLİ


Elinizdeki kitabın hem birinci baskısının kısa bir zamanda tükenmesi ve hem de gelen yoğun talepler üzerine ikinci baskısının yapılması zarureti doğmuştur. Bize ulaşan haberlerden, bu kitabın önceki baskısının önsözünde belirtilen şekilde, kendi kendine çalışanların bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Okurlarımızın, tavsiye edilen metod ile, kitabı bitirdiklerinde başarıyı elde etmiş olduklarını duymak bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir.
Talepler doğrultusunda, bu yeni baskıya hem tek başına ve hem de topluca çalışma yapmak isteyenler için, yararlı olacağını umduğumuz bir takım ilâveler yapmış bulunuyoruz. Bu çerçevede, öncelikle birinci baskıdaki basım hataları giderilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, Arapça alfabedeki harflerin yazılış kuralları anlatılmıştır. Yine, ayetlerde geçen kelimelerin anlamlan verilmiş, gerekli görülen yerlerde de kelimelerin irabları (cümle içindeki gramer tahlilleri) yapılmıştır. İlâveten, Fâtihâ, Yâsin, Tebâreke, Nebe, Bakara Sûresi’nin son iki ayeti ı ve Acirc;menerrasûlü), ve Acirc;yet’ül-Kürsî, Kıyâme, Fecr Sûresi ve aşağısı, namaz sureleri olarak bilinen kısa sûreler de dâhil olmak üzere, Kur’an’dan en fazla okunan sûreler tek tek kelime anlamları verilmek suretiyle kitabın sonunda kaydedilmiştir.
Birinci baskının önsözünde de belirtiğimiz gibi, Arapça gramer kitaplannda genellikle sarf nahiv şeklinde sınıflandırma yapılarak, konu bütünlüğünü sağlama düşüncesiyle, henüz gramer kuralları anlatılmamış metinler zamanından önce verilmekte, bu durum ise Arapça’da belirli bir seviyesi olmayan okuyucuya hitap etmemektedir. Diğer taraftan, takip edilen bu metod Arapça’ya yeni başlayanları umutsuzluğa sürüklemekte, çoğunlukla da onların Arapça öğrenme heveslerini kırmaktadır. Biz bu durumu gözönünde tutarak, nevi şahsına münhasır bir metod olmak üzere, adım adım cümle kuruluşuna götüren yeni bir metodu ortaya koymaya çalıştık. Bunu yaparken, şu anda Arap ülkelerinin orta okul ve liselerinde okutulan gramer kitaplan ve Arap dünyasında yayınlanmış olan ve bizim bibliyografyada bir kısmmı zikrettiğimiz, pekçok kitap üzerinde çalıştık. Bu kitaplardan yeri geldikçe alıntılar ve tercümeler yaptık. Tercümede, Arapça cümlenin daha iyi anlaşılması amacıyla, kelime kelime ve birebir çeviri yaptık. Ayet mealleri için ise, bibliyografyada kullanılan mealleri tercih ettik. Biz bu eserde dersleri işlerken esas olarak metin bütünlüğünü değil, onun yerine dersin anlaşılmasını hedefledik. Konuların sonunda yer alan bol cümle örnekleri, yine konuyla ilgili ayetler ve ayrıca alıştırmalarla bilgilerin pekiştirilmesini sağlamaya çalıştık.
Bu kitapta tüm gramer konularını kapsayacak şekilde 1300’e yakın ayet incelenmiş, böylece geriye kalan tüm Kur’an âyetlerinin de anlaşılmasına zemin hazırlanmaya çalışılmıştır. Kitaptaki ayetler yaşantımız boyunca hep hatırlanması ve rehber alınması gereken ayetler arasından özenle seçilmiştir.
Aslında bu kitabın öğrenci tarafından daha büyük bir ilgi ile takip edilebilmesi için resim vb. şev ler ilâve edilebilir, boyutları da küçültülebilirdi. Fakat o takdirde kitabın hacmi yedi sekiz cilde ulaşacak, bu durumda ise maliyetler artacak ve okuyucunun alım gücü zorlanacaktı. Bu nedenle kitap, çok yoğun bilgi içermesine karşın, tek ciltten oluşmuş bulunmaktadır. İleride bu kitabı, bölümler halinde, yardımcı kitap ve CD ilâvesiyle çıkartmak gibi bir arzumuz bulunmaktadır. .Arkasından da Allah izin verirse, halen üzerinde çalıştığımız baştan sona tüm Kur’ân kelimelerinin mana ve gramatik olarak incelendiği bir başka eseri yayınlamayı düşünüyoruz.
Sonuçta, bu kitabı alıştırmalarım yapmak suretiyle tamamiyle çalışan bir kimse, bir en fazla iki senede, yaklaşık olarak beş bin kelime öğrenecektir. Bu durumda da, Arapça yazılmış kitaplan, dergileri, gazeteleri genel olarak anlayabilecek, bilemediği kelimeleri de sözlükten bakmak suretiyle, tercümeler yapabilecektir. Diğer taraftan, Arapça yayınlan dinlemek ve imkân buldukça Arapça konuşan kimselerle pratik yapmak suretiyle de kendisini ifade edecek kadar Arapça konuşabilecektir.
Çalışmak bizden, yardım Allah’tandır...
Dr. Neclâ YASDMAN Şubat 2003 İZMİR
(ÜÇÜNCÜ BASKIYA)ÖNSÖZ
İkinci baskının üzerinden bir sene dolmadan üçüncü baskının yapılması önce Rabb’in istek ve lütfundandır... Sonra da Türk insanının O yüceler Yücesi’nin insanlığa gönderdiği mektubu olan Kur’ân’ı aslındaki sırlarıyla öğrenme gayretindendir. Kitabın tashihindeki katkılarından dolayı Rize İlahiyat Fakültesi Arapça Dersi öğretim görevlisi Resul Sevinç’e teşekkürler..
Bu bir kitabı çalışmakla hem Allah’ın kitabını anlamaya, hem konuşmaya başlıyorsak doğrusu bu, ucunda böylesine kocaman nimetler bulunduğu için az bir çabadır. Maliyet açısından herkes alabilsin diye yine tek ciltte topladık. Arzu eden okuyucular kitablarım aldıktan sonra bir ya da taşınması kolay olsun diye iki cilt halinde ciltletebilirler.
Gönül dolusu dua ve başarılar...
Dr. Neclâ Yasdıman
Şubat 2004 İZMİR
(DÖRDÜNCÜ BASKIYA)ÖNSÖZ
Adım Adım Kur’an Dili’nin, daha önce sözünü verdiğimiz, CD’leri çıkmıştır. CD’ler görüntülü ve sesli, bilgisayar ortamında çalışacak şekilde hazırlanmıştır. Kitaptaki alıştırmaların cevapları da CD’lere ilave edilmiştir.
Sevgili okurlarımızın isteği doğrultusunda kitabın CD’lerini çıkarmayı bizlere nasip eden O yüceler Yücesi Allah’a hamdolsun...
Dr. Neclâ YASDIMAN Şubat 2004 İZMİR
(ONDOKUZUNCU BASKIYA) ÖNSÖZ
Değerli okurlar! Rabbimin izni ve sizlerin desteğiyle "Adım Adım Kur'an Diirnin ondokuzuncu baskısını yapmış bulunuyoruz. Bu baskının diğerlerinden farkı konuların sonunda yer alan meallerin birkaç ayet dışında "'Kur'an Tahlili'’ adlı eserimizdeki meallerle değiştirilip yeniden düzenlenmesidir. Öğrencilerin daha iyi anlayabilmesi için mealde Kur’an’m Arapça orjinaline sadık kalmaya gayret ettik. Her öğrencinin elinde ayrı baskılar olabileceğinden sayfa numaralarını da değiştirmedik.
İkinci baskının önsözünde de belirttiğimiz gibi, "Adım Adım Kur'an Dili"ni hazırlamaktaki asıl hedefimiz; Kur’ân’ı anlayarak okumaya zemin hazırlamaktır. İşte bu amaçla bu eserin arkasından tatbikat olarak çalışılmak üzere diğer çalışmalarımız olan KUR’AN TAHLİLİ (Fatiha’dan Nas’a dek kelime kelime anlam, irab, sözlük, toplu mana ve tefsir), KUR’AN’DAN SEÇME SURELER ve 30. CÜZ adlı eserlerimizi yayınladık.
Bu eserlerin herbirisinde Kur’ân’ın her ayetinin altında o ayete ait "Sözlük", ayetin her kelimesinin hemen altında ayrı ayrı Türkçe anlamı, onun altında da o kelimenin irabını (fiil, fail, mef ul vs. gibi dilbilgisi tahlilini) bulacaksınız. Yine ayetin hemen altında ise toplu meal ve altında "Açıklama" başlığı altında o ayetin tefsirini okuyacaksınız.
Böylece Kur’ân-ı Kerîm deryasına dalacak, ayetlerin bugüne bakan yönlerini keşfe çıkacak ve ilmi çalışmanın zevkini tadacaksınız. Ayette belirtildiği gibi:
"..Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" (Zümer, 9)...
"Kur’an Tahlilî' adlı eserimizde geçen Kur’an ayetlerinin sözlüğü okuyucularımızın isteği üzerine sure ve ayet sırasıyla "KUR’AN SÖZLÜĞÜ" adıyla ayrıca basılmıştır.
Yine istek üzerine 3 cilt halinde Fatiha’dan Nas suresine kadar tüm Kur’an’ın kelime kelime anlam, kelime altında özet i’rab (gramer) ve toplu meal içeren eserimiz KUR’AN UFKU "Sözlük İlaveli İ’rablı Kur’an ve Meali" adıyla baskıdan çıkmış bulunmaktadır. Kur’an Tahlili adlı eserden farkı, tefsirinin kaldırılması ve irabların da özet ve gerekli olanının alınmasıyla bir sayfada daha çok alanın görmesinin sağlanmasıdır.
Bu eserler hepimizin dünya ve âhiret saadetine vesile olur inşaallah... Şahsen ben hayatımın en mutlu saatlerini Kur’an başında inceleme yaparken geçirdiğimi itiraf ediyorum.
Rabbimin hepimizi ilmiyle âmil Kur’ân âlimi yapması ve Kur’ân’m hepimizin ışığı olması duasıyla...
Dr. Neclâ Yasdıman Mart 2014 İZMİR
İÇİNDEKİLER

ADIM ADIM KURAN DİLİ


BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 1
ONİKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 2
ALLAH VE RASÛLÜ’NÜN KUR’AN’I (ANLAYARAK) OKUMANIN FAZİLETİNE İLİŞKİN BİRKAÇ MESAJI 3
KUR’AN HARFLERİNİN YAZILIŞ ŞEKİLLERİ 4
HARFLERİN TEK OLARAK BAŞTA ORTADA VE SONDA YAZILIŞLARI 4
HEMZENİN YAZILIŞI 6
I.BÖLÜM
ARAPÇA CÜMLE KURULUŞUNU OLUŞTURAN UNSURLAR 9
İSİM 9
KAMERİ HARFLER 10
ŞEMSİ HARFLER 10
FİİL 12
FİİL-İ M ve Acirc;Zİ 12
F ve Acirc;İL (ÖZNE) 13
MEF’ÛLUN BİH (TÜMLEÇ) 14
VASIL HEMZESİ 14
CÜMLE 16
MAZİ FİİLİN MÜFRED MUH ve Acirc;TAB VE MÜTEKELLİM ÖRNEKLERİ 18
MAZİ FİİLERDE TESNİYE 20
MAZİ FİİLLERDE CEMİ (ÇOĞUL) HALİ 23
OLUMSUZ MAZİ FİİL 26
HARF-İ ÇERLER 34
MÜTEADDÎ VE L ve Acirc;ZIM FİİLLER 38
a)Hiç meFûl almayan fiiller 39
b)MeFûlünü harf-i çerle alan fiiler 39
c)MeFûlünü harf-i cersiz alan fiiller 39
MÜZEKKER - MÜENNES 40
a)Tâ-i te’nis ya da tâ-i merbûta (Bitişik, yuvarlak tâ) û 40
b)Elif-i Memdûde (Uzun elif) 41
c)Elif-i Maksûre (Kısa elif) 41
ZAMİRLER 48
I)MUTTASIL (BİRLEŞİK) ZAMİRLER 48
a)İsimlerin sonuna birleşen muttasıl zamirler 49
b)Fiillerin sonuna birleşen muttasıl zamirler 51
c)Harflerin (örneğin harf-i çerlerin) sonuna birleşen zamirler 55
II)MUNFASIL (AYRI) ZAMİRLER 57
a)Fâil yerine geçen munfasıl zamirler 57
b)Mef ûl yerine geçen munfasıl zamirler 59
III)MÜSTETİR (GİZLİ ZAMİR) 60
ZARFLAR 70
a)Bazı Önemli Mekan Zarfları 70
b)Bazı Önemli Zaman Zarfları 72
MÜBTED ve Acirc;-HABER 75
A)MÜFRED HABER 78
B)CÜMLE OLAN HABER 7 8
C)ŞİBH-İ CÜMLE OLAN HABER 78
1)(Şibh-i cümle) Zarf olan haber 78
2)(Şibh-i cümle) Câr-mecrûr olan haber 78
ATIF 81
İSİMLERDE TESNİYE VE CEMİ 87
I)İSİMLERDE TESNİYE 87
II)İSİMLERİN CEMİ (ÇOĞUL) HALİ 94
1)CEMİ MÜZEKKER S ve Acirc;LİM 94
2)CEMİ MÜENNES S ve Acirc;LİM 95
3)CEMİ MÜKESSER (Kırık Çoğul) 97
M ve Acirc;Zİ FİİLİN MEÇHÛLU 105
İŞARET İSİMLERİ 110
FİİL-İ MUZ ve Acirc;Rİ 118
FİİL-İ MUZ ve Acirc;RİNİN OLUMSUZU 125
NEFYİ HAL (ŞİMDİKİ ZAMANIN OLUMSUZU(^) 125
NEFY-İ İSTİKBAL 126
(GENİŞ VE GELECEK ZAMANIN OLUMSUZU (V) 126
GELECEK ZAMAN 131
TE'KİD-İ NEFY-İ İSTİKBAL 134
FİİL-İ MUZ ve Acirc;RİNİN MEÇHÛLU 138
FİİL-İ MUZ ve Acirc;RİNİN CEZİM YAPILMASIYLA ELDE EDİLEN ZAMANLAR 143
I)CAHD-I MUTLAK 143
II)CAHD-IMÜSTAĞRAK 145
III)EMR-Î GAİB 145
IV)EMR-İ HAZIR 150
H ve Acirc;L 155
V)NEHY-İ GAİB 156
VI)NEHY-1 H ve Acirc;ZIR 155
TE’KÎD L ve Acirc;MI VE TE’KÎD NÛNU 163
ŞART CÜMLESİ 166
İKİ FİİL-İ MUZ ve Acirc;RİYİ CEZMEDEN ŞART EDATLARI 167
FİİLİ MUZARİYİ NASBEDEN EDATLAR 175
İSİM TAMLAMASI 184
Muzâfın Tesniye ve Cemilerinin Merfû Halleri 185
Muzâfın Tesniye ve Cemilerinin Mansûb ve Mecrûr Halleri 185
SIFAT TAMLAMASI 199
DOLAYLI SIFAT
ZİNCİRLEME TAMLAMALAR 207
SIFAT CÜMLESİ 209
GAYRU’L-MUNSARİF 216
MÜBTED ve Acirc; VE HABER’LE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER 222
MÜBTED ve Acirc;’NİN NEKRE OLDUĞU YERLER 222
CÜMLENİN ZARF YA DA HARF-İ ÇERLE BAŞLAMASİ 223
HABERİN BAŞA GEÇMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞU YERLER 224
HABERİN BAŞA GEÇMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU YERLER 225
MÜBTED ve Acirc; İLE HABERİN BAŞİNA GELEN HARFLER 225
FASIL ZAMİRİ 226
ŞAN ZAMİRİ 227
SAYILAR 233
BİR SAYİSİ: 233
İKİ SAYİSİ: 234
3-10 ARASI SAYILAR 234
11-20 ARASI SAYILAR 239
SIRA SAYILARI 242
SAATLER 243
İSM-İ FAİL 249
MÜB ve Acirc;LAĞALI İSM-İ FAİL 251
İSM-İ MEF’ÛL 255
ESM ve Acirc;ÜL-HAMSE 260
İNNE VE KARDEŞLERİ 267
YARDIMCI FİİL OLARAK K ve Acirc;NE ( ve iquest;M) 285
K ve Acirc;NE VE KARDEŞLERİ (K ve Acirc;NE VE BENZERLERİ) 290
İSM-İ MEVSUL 313
MÜSTESN ve Acirc; 326
CEZMETMEYEN ŞART EDATLARI 334
CÜMLEYE MUZ ve Acirc;F OLAN VE ŞART İFADE EDEN BAZI ZARFLAR 336
II. BÖLÜM
TÜREMİŞ İSİMLER 346
MASDAR 346
1-Fiillerin masdarlan 346
2-Mim’li masdar (ism-i zaman ve İsm-i mekân) 347
3-Yapma Masdar 349
Masdar-ı Binâ-i Merre (Tekrar ismi): 351
Masdar-ı Binâi Nevi (Tarz, durum ismi): 352
Masdar-ı Müevvel: 352
a)(ûS ile fiilden yapılan müevvel masdar: 352
b)(U1) ile isim cümlesinden yapılan müevvel masdar: 353
Ismü’l-Cins, İsmü’l-vahde: (Cins İsmi, Teklik İsmi) 355
HARFU TEFSİR VE KONULARLA İLGİLİ AYETLER 358
İSM-İ ALET 362
İSM-İ TAFDİL 364
SIFAT-I MÜŞEBBEHE 373
İSM-İ MENSÛB 376
İSM-İ TASGİR (KÜÇÜLTME İSMİ) 378
TAACCÜB USLÛBU 381
AND HARFLERİ Sr1 J) 385
ARAPÇA’DA ŞAHIS İSİMLERİ 386
FİİL-İ VÜCUBİ 388
YETERLİLİK FİİLİ 391
KEM’İL-İSTİFHAMİYYE VE KEM’İL -HABERİYYE 398
20 VE SONRASI SAYILAR 401
20-100 ARASINDAKİ SAYILAR 401
100 VE SONRASI SAYILAR 403
BİNLER BASAMAĞI 404
Rakamların Yazılışı 405
EMSİLE 409
AKSAM-I SEB'A (YEDİ KISIM) 413
I)SAHİH FİİLLER 413
A)S ve Acirc;LİM FİİL 413
B)MEHMÛZ FİİL 413
C)MUZAAF FİİL 416
II)İLLETLİ FİİLLER 421
A)MİSAL FİİL 421
B)ECVEF FİİL 424
C)N ve Acirc;KIS FİİL 435
N ve Acirc;KIS FİİLLERİN MEÇHULLERİ 440
MEHMÛZE’L-F ve Acirc; VE N ve Acirc;KIS 442
MEHMÛZE’L-L ve Acirc;M VE ECVEF 443
D) LEFÎF FİİL 446
MÜCERRED VE MEZÎD FİİLLER 454
I)SÜLASİ MEZÎD FİİLLER 454
A)SÜLASİ MÜCERREDE TEK HARF İLAVESİYLE KURULAN MEZİT FİİLLER 454
1)IF’ ve Acirc;L B ve Acirc;BI 454
2)TEF’ÎL B ve Acirc;BI 468
3)MÜF ve Acirc;ALE B ve Acirc;BI 4-5
B)SÜL ve Acirc;SÎ MÜCERREDE İKİ HARF İLAVESİYLE KURULAN MEZÎD FİİLLER 482
1)İNFİ ve Acirc;L B ve Acirc;BI 483
2)İFTİ ve Acirc;L B ve Acirc;BI 485
3)İF’İL ve Acirc;L B ve Acirc;BI 500
4)TEFA’UL B ve Acirc;BI 502
5)TEF ve Acirc;UL B ve Acirc;BI 511
C)SÜL ve Acirc;SÎ MÜCERREDE ÜÇ HARF İL ve Acirc;VESİYLE KURULAN MEZÎD FİİLLER516
1)ÎSTİF’ ve Acirc;L B ve Acirc;BI 516
2)İF’Î’ ve Acirc;L B ve Acirc;BI 521
3)İF’İVV ve Acirc;L 521
4)İF'ÎL ve Acirc;L B ve Acirc;BI 521
II)RUB ve Acirc;ÎMÜCERRED FİİL 526
III)RUB ve Acirc;Î MEZÎD FİİLLER 528
1)TEDAHRECE B ve Acirc;BI 528
2)İF’İNL ve Acirc;L B ve Acirc;BI 528
3)İF’İLL ve Acirc;L B ve Acirc;BI 529
SÖZLÜK ÇALIŞMASI 536
H ve Acirc;L 542
VASIL VE KAT’I HEMZELERİ 553
BEDEL 555
ATIF 558
I) ATF-I BEY ve Acirc;N 558
II) ATF-INESAK 558
İSMİN ÇEŞİTLİ HALLERİ 563
I) MAKSÛR İSİM 564
II) MANKÛS İSİM 565
III) MEMDÛDE İSİM 566
CÜMLELERİN BAĞLANIŞI 569
MEF’ÛLÜN FÎH (ZARFLAR) 569
MEBNÎZARFLAR 574
CÜMLE BAĞLAMADA KULLANILAN BAZI EDATLAR : 578
MEF’ÛL-İ MUTLAK 585
MEF’ÛL-İ MUTLAK İLE İLGİLİ AYETLER 589
MEF’ÛLÜN LİECLİH (MEF’ÛLÜN LEH) 591
MEF’ÛLÜN M E AH 592
MEF’ÛLÜN LİECLİH İLE İLGİLİ AYETLER 595
ÖVME YERME FİİLLERİ 596
İSİM FİİLLER 600
BİLGİ, ZAN VE DEĞİŞTİRME FİİLLERİ 602
MUK ve Acirc;RABE FİİLLERİ 604
I)YAKLAŞTIRMA FİİLLERİ 604
II)ÜMİT FİİLLERİ 605
III)BAŞLAMAFİİLLERİ: 606
TE’KİT 610
TEMYİZ 617
MÜN ve Acirc;D ve Acirc; 623
İSTİG ve Acirc;SE 627
NUDBE 628
TERHİM 629
TAHZİR 629
İĞR ve Acirc; 630
İHTİS ve Acirc;S 631
İŞTİG ve Acirc;L 631
İ’R ve Acirc;B HALLERİNİN ÖZETİ 633
I)MU’RAB VE MEBNİ 633
II)MA’RİFE-NEKRE 634
III)MERFÛLAR 634
IV)MANSÛBLAR 634
V)MECZÛMLAR 635
VI)MECRÛRLAR 63 5
VII)T ve Acirc;BİLER (UYANLAR) 635
EK BÖLÜM (SEÇME SURELER)
(F ve Acirc;TİHA SÛRESİ) 1
(ELİF-LAM-MİM) 4
AYETÜ’L-KÜRSİ 5
AMENE’R-RASÛLÜ 6
(Y ve Acirc;-SÎN SÛRESİ) 8
MÜLK SÛRESİ) 31
(NEBE (ÖNEMLİ HABER) SÛRESİ) 42
(RAHMAN SÛRESİ) 48
(HAŞR SURESİNİN SON BEŞ AYETİ) 61
(FECR (GÜNEŞİN DOĞUŞU) SÛRESİ) 71
(BELED (BELDE) SÛRESİ) 75
(ŞEMS (GÜNEŞ) SÛRESİ) 78
(LEYL (GECE) SÛRESİ) 81
(DUH ve Acirc; (KUŞLUK VAKTİ) SÛRESİ) 84
(İNŞİR ve Acirc;H (KALBEN GENİŞLEME) SÛRESİ) 86
(TİN (İNCİR) SÛRESİ) 87
(AL ve Acirc;K (AŞILANMIŞ YUMURTA) SÛRESİ) 89
(KADİR (KADRİ BÜYÜK) SÛRESİ) 91
(BEYYİNE (APAÇIK DELİL) SÛRESİ) 93
(ZİLZ ve Acirc;L (ŞİDDETLİ SARSINTI) SÛRESİ) 95
( ve Acirc;DİY ve Acirc;T (KOŞANLAR) SÛRESİ) 97
(K ve Acirc;RİA (BÜYÜK FELAKET) SÛRESİ) 99
(TEK ve Acirc;SÜR (ÇOKLUK YARIŞI) SÛRESİ) 101
(ASR (ASIR) SÛRESİ) 102
(HÜMEZE (GIYBET EDENLER) SÛRESİ) 103
NAMAZ SURELERİ
(FİL (FİL) SÛRESİ) 105
(KUREYŞ (KUREYŞ KABİLESİ) SÛRESİ) 107
(M ve Acirc;ÛN (YARDIM YA DA ZEKAT VERME) SÛRESİ) 108
(KEVSER (KEVSER IRMAĞI YA DA ÇOK NİMET) SÛRESİ) 110
(K ve Acirc;FİRÛN (İNKARCILAR) SÛRESİ) 111
(NASR (ZAFER) SÛRESİ) 112
(TEBBET (HELAK OLSUN) (YA DA MESED: BÜKÜLMÜŞ İP) SÛRESİ) 114
(İHL ve Acirc;S (İHLAS) SÛRESİ) 115
(FEL ve Acirc;K (AYDINLIĞA ÇIKIŞ) SÛRESİ) 117
(N ve Acirc;S (İNSANLAR) SÛRESİ) 119
AYETLERDE BULUNAN SEC ve Acirc;VENTLERİN ANLAMLARI 121
TÜRKÇE - ARAPÇA SÖZLÜK 122
ARAPÇA-TÜRKÇE SÖZLÜK 139

ADIM ADIM KURAN DİLİBenzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.