Ayet Ve Hadislerle Sahih Dualar-1317 (001144)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €73,56
İndirimli : €43,27  + KDV
KDV Dahil : €51,49
Test2
15
:

Ayet Ve Hadislerle Sahih Dualar


Ürün Özellikleri :

Boyut : 17x24 cm
Sayfa Sayısı : 495
Basım Yeri : İstanbul
Baskı : 1
Basım Tarihi : 2012-05
Kapak Türü : Ciltli
Kağıt Türü : 2. Hamur
Dili : Türkçe Arapça
Ağırlık : 732 gr

TAKDİM
Hamd, ancak Allah içindir. O'na hamdeder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğün ve not;den O'na sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur, kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur.
Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şahadet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve Rasülü'dür.
"Ey iman edenler! Allah'tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün." (Al-i îmran:102]
"Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bu-lunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir." (Nisa: 1]
"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Rasulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur." (Azab: 70-71)
Bundan sonra;
"Muhakkak ki, sözlerin en doğrusu Allah’ın Kelam'ı, yolların en hayırlısı Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur, işlerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bid'at, her bid’at sapıklık ve her sapıklık da ateştedir."
‘Hutbetü’l-Hace’ ismiyle meşhur olan bu duayı, cuma hutbelerin ve not;de vesair konuşmalarında okuyan Rasulullah, bizzat sahabelere öğretmiştir. Müslim (867), Nesei (1387)
Böyle bir eseri arapçadan Türkçeye aktarmayı nasip ettiği için Allah'a hamdu senalar olsun. Rabbim ahiret azığı kılsın. Okuyan kişilere ise öğrenme, yaşama, hıfz etme ve anlatmayı nasip etsin. Amin.
Bu eser aşağıdaki kitaplardan derlenerek hazırlanmıştır.
-Sahihi Buhari
-Sahihi Müslim
-Süneni Tirmizi
-Süneni Nesei
-Süneni Ebu Davud
-Süneni İbnu Mace
-Metalibul Aliye
-Camiul Ehadis
-Hısnul Müslim
-vs...
Azîz ve çok bağışlayıcı olan, (dünyada) gözlerin O’nu göremediği, ancak kendisi o gözleri gören, geceyle gündüzü akıl ve basiret sâhibi kimselere ibret olsun diye yaratan, Allah’ı çok anan muttaki ve iyilerin önderi Peygamber Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem'i yol göste ve not;rici olarak seçip insanlığa gönderen Allah'a hamdolsun.
Bizlere Allah’ı çok anarak cennette yüce makamlara erişmek için önde olmayı bildiren Allahın Rasulü Hz. Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellemdir. Cenneti isteyen ve cehennemden Allah’a sığınan herkes O'nun çağrısına uyarak Allah’ı gece ve gündüz anmaya devam etmiş ve not;lerdir. Allah azze ve celle, gece ve gündüz devam ettiği sürece O'na, kendisinden önce gönderilen seçkin peygamber kardeşlerine, onların âilelerine, bir ve Kahhâr olan Allah’ı zikreden herkese salât ve selâm eylesin.
Allah azze ve celle’nin üzerimizdeki en büyük hakkı; O’nu birlemek (tevhîd) ve kendisini çokça anmak, zikretmektir. Bu hakkı yerine getirenlerin karşılığı cennettir. Hiç kimse de Allah’ı çokça anan kimseyi ecirde geçememiştir.
Ey mü'min kardeşiBu konuda daha fazla zikir ve duâ öğrenmek istersen, Allah, onu elde etmeyi sana kolay kılsın. Çünkü azıkların en hayırlısı; zikirdir. Allah'ın katında olanlara gelince, O’nun nimetleri sayılamayacak kadar pek çoktur ve bundan başka cennette O'nun vechi kerîmini görmek vardır.
Allah azze ve celle buyuruyor ki: "...(dilleri ve kalpleriyle) Allah'ı çokça anan erkekler ve kadınlar; Allah, onlara günahlarının ba-ğışlanmasını ve büyük bir ecir (cenneti) hazırlamıştır." (Ahzâb Sûresi: 35)
"Ey îmân edenler! (Kalpleriniz, dilleriniz ve bütün âzaları- nızla) Allah’ı çokça anın. Gece gündüz, (farz namazların akabin ve not;de ve her durumda vakitlerinizi) Allah’ı teşbih etmekle meşgul edin." (Ahzâb Sûresi: 41-42)
"O mü’minler için cennette istedikleri şeyler vardır.Bah- şettiklerimizden başka daha nice nimetler vardır.(O da Allah’ın kerîm yüzüne doya doya bakmaktır)." (Kâf Sûresi: 35)
Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem’de bu konuda şöyle buyur-maktadır: "Yürüyün, bu Cümdân dağıdır. Müferridler ecirde başkaları ve not;m geçtiler. "Sahâbe: Müferridler kimlerdir Ey Allah'ın Râsûlü? dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Onlar, Allah'ı çokça anan er ve not;kekler ve kadınlardır." buyurdu. (Müslim, Hadîs no:(2676)).
Bu kitabı okuyup da onunla amel eden her kardeşimden beni ha ve not;yırla yâdetmesini, yine bu kitapçıkta bir kusur ve eksiklik bulduğunda bunu düzelterek hatamı bana göstermesini ve benim için Allah’tan bağışlanmamı dilemesini istirham ederim.
"Hidâyetiyle bizleri sâlih amel işleyerek bu nimetlere muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. O bizi bu dosdoğru yola iletmeseydi,biz ken ve not;diliğimizden doğru yolu bulamazdık." (A’râf Sûresi:43)
Yaşadığımız toplumun dinî yaşantısının içinde Kur'an ve Sünnet ve not;ten gelen örnek duaların yeterince yer almadığını görüyoruz; tabii sa ve not;hih olanlar yer almayınca, tashihe muhtaç olanlar onların yerini hemen doldurabiliyor. Dua öyle sözle sınırlanacak, kelamın kabuğuna sığacak kadar küçük ve değersiz değildir. O eylemdir, hayat tarzıdır. Dua; za ve not;yıflığımızı, acizliğimizi, yoksulluğumuzu bir bir dışa vurarak şehadet etmek, sonsuz yaratma kudretini tespih ederek Yüce Rabbimizden bu şahitliğe şahitlik etmesini beklemektir.
Dua yaşamak ister. Hem duamız olmasa nasıl ulaşırız ilahi rızaya ve sonsuzluk yurdu olan cennete?
Böyle bir eseri Türkçeye aktarmayı nasip ettiği için Allah’a hamdu senalar olsun. Rabbım ahiret azığı kılsın. Okuyan kişilere ise öğrenme, yaşama, hıfz etme ve anlatmayı nasip etsin. Amin.
Allah’ım! Dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah’ım! Kusurlarımı gizle ve korkularımdan emin kıl. Allah'ım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solum ve not;dan, üstümden koru. Yere batırılarak altımdan helak edilmekten azametine sığınırım. Allah'ım! Senden; faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve makbul bir amel dilerim.
HARUN YILDIRIM

İÇİNDEKİLER
TAKDİM 5
DUA 9
Bütün İşlerde İyi Niyet ve İhlaslı Olmak 15
DUANIN FAZİLETİ 21
Dua Etmenin Bazı Edepleri ve Kabul Edilme Sebepleri: 22
Duanın Kabul Edildiği Yerler, Haller ve Vakitler: 23
KİTAP VE SÜNNET'TEN DUALAR 27
KİTAP VE SÜNNET’TEN RUKYE İLE TEDAVİ 69
Kur'ân ve Sünnet ile Tedavinin Önemi 69
SİHRİN TEDAVİSİ 73
Sihrin İlâhi Tedavisi İki Kısımdır: 73
İkinci Kısım: Meydana Gelmesinden Sonra Sihrin Tedavisi 75
Üçüncüsü: Sığınma ve Rukye Yapılacak Bazı Dualar: 79
GÖZ DEĞMESİ (NAZAR) TEDAVİSİ 84
Birinci Kısım: Kişiye Nazar Değmemesi İçin Korunma: 84
İkinci Kısım: Göz Değmesinden Sonra Uygulanacak Tedavi: 84
Üçüncü Kısım: Hasetçinin Nazarından Korunmaya Sebep Olan
Ameller: 85
KENDİSİNE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİMSENİN TEDAVİSİ 86
İkinci Kısım: Cinin İnsanın İçine Girdikten Sonra Tedavisi 87
NEFSİ (Psikolojik) HASTALIKLARIN TEDAVİSİ: 87
YARA VE ÇIBAN TEDAVİSİ 92
BAŞINA BİR MUSİBET GELEN KİMSENİN TEDAVİSİ 92
ÜZÜNTÜ VE KEDERİN TEDAVİSİ 95
HASTANIN KENDİSİNİ TEDAVİ ETMESİ 98
HASTA ZİYARETİNDE BULUNULDUĞU SIRADA
HASTANIN TEDAVİSİ 98
UYKUSUNDA KORKAN VE K ve Acirc;BUS GÖRENİN TEDAVİSİ 98
HUMMA (ATEŞLİ HASTALIKLARIN) TEDAVİSİ 99
BÖCEK VE YILAN SOKMASININ TEDAVİSİ 99
ÖFKENİN TEDAVİSİ 99
ÇÖREK OTU İLE TEDAVİ 100
BAL İLE TEDAVİ 100
ZEMZEM SUYU İLE TEDAVİ 101
KALP HASTALIKLARININ TEDAVİSİ 101
SAHİHİ BUHARİ'DE GEÇEN DUALAR
Her Peygamberin Kabul Edilmiş Bir Duası Vardır. 108
Allah'tan Bağışlanma Dilemenin En Faziletli Olanı 109
Allah Rasûlü’nün Gece ve Gündüz Allah'dan Bağışlanma Dilemesi 112
Tövbe 113
Sağ Yanı Üzerine Yatmak 116
Geceleyin Yatağına Abdestli Olarak Yatan Kimse 116
Bir Kimse Uyuyacağı Zaman Ne Der? 118
Yatarken Sağ Eli Sağ Yanağın Altına Koymak 119
Sağ Tarafı Üzerine Yatarak Uyumak 120
Geceleyin Uykudan Uyanan KimseninOkuyacağı Dua 121
Uyunacağı Zaman Allâhu Ekber Ve Subhânallâh Demek 123
Uyunacağı Zaman Allah’a Sığınmak ve (Felak, Nas ve İhlas Surelerini)
Okumak 124
Yatağı silkelemek (süpürmek) 125
Gece Yarısında Duâ Etmenin Fazileti 126
Tuvalete Girerken Söylenecek Duâ 126
Kişinin Sabahleyin Okuyacağı Duâ 127
Namazda Duâ 129
Farz Namazdan Sonra Okunacak Dua 130
Allah Azze ve Celle'nin Şu Kavli 132
Kendinden Başka Din Kardeşi İçin Dua Eden Kimse 133
Kafiyeli Sözlerle Dua Etmenin Hoş Karşılanmadığı 137
"Sizden biri dua ederken Allah'a kesin ifadelerle dua etsin.
Muhakkak ki Allah’ı hiçbir zorlayıcı yoktur." 138
Acele Etmediği Takdirde Kulun Duasına İcabet Edilir. 138
HASTANIN TEDAVİSİ 98
UYKUSUNDA KORKAN VE K ve Acirc;BUS GÖRENİN TEDAVİSİ 98
HUMMA (ATEŞLİ HASTALIKLARIN) TEDAVİSİ... 99
BÖCEK VE YILAN SOKMASININ TEDAVİSİ 99
ÖFKENİN TEDAVİSİ 99
ÇÖREK OTU İLE TEDAVİ 100
BAL İLE TEDAVİ 100
ZEMZEM SUYU İLE TEDAVİ 101
KALP HASTALIKLARININ TEDAVİSİ 101
SAHİHİ BUHARİ'DE GEÇEN DUALAR
Her Peygamberin Kabul Edilmiş Bir Duası Vardır. 108
Allah’tan Bağışlanma Dilemenin En Faziletli Olanı 109
Allah Rasûlü’nün Gece ve Gündüz Allah'dan Bağışlanma Dilemesi 112
Tövbe 113
Sağ Yanı Üzerine Yatmak 116
Geceleyin Yatağına Abdestli Olarak Yatan Kimse 116
Bir Kimse Uyuyacağı Zaman Ne Der? 118
Yatarken Sağ Eli Sağ Yanağın Altına Koymak 119
Sağ Tarafı Üzerine Yatarak Uyumak 120
Geceleyin Uykudan Uyanan KimseninOkuyacağı Dua 121
Uyunacağı Zaman Allâhu Ekber Ve Subhânallâh Demek 123
Uyunacağı Zaman Allah’a Sığınmak ve (Felak, Nas ve İhlas Surelerini)
Okumak 124
Yatağı silkelemek (süpürmek) 125
Gece Yarısında Duâ Etmenin Fazileti 126
Tuvalete Girerken Söylenecek Duâ 126
Kişinin Sabahleyin Okuyacağı Duâ 127
Namazda Duâ 129
Farz Namazdan Sonra Okunacak Dua 130
Allah Azze ve Celle’nin Şu Kavli 132
Kendinden Başka Din Kardeşi İçin Dua Eden Kimse 133
Kafiyeli Sözlerle Dua Etmenin Hoş Karşılanmadığı 137
"Sizden biri dua ederken Allah'a kesin ifadelerle dua etsin.
Muhakkak ki Allah’ı hiçbir zorlayıcı yoktur." 138
Acele Etmediği Takdirde Kulun Duasına İcabet Edilir. 138
Dua Ederken Elleri Kaldırmak 139
Kıbleden Başka Tarafa Yönelerek Dua Etmek 140
Kıbleye Yönelerek Duâ Etmek 140
Allah Rasûlü'nün Hizmetçisine Uzun Ömürlü ve Malının Çok Olması
İçin Duâ Etmesi 141
Üzüntü Halinde Okunacak Dua 141
Belânın Meşakkatinden Allah'a Sığınmak 142
Allah Rasûlü’nün: Allâhumme! Er-Refîkal-Alâ Yâ Allah! En Yüksek
Refik'i Tercih Ederim" Duası 143
Ölüm ve Hayâtla Duâ Etmek 144
Çocuklara Duâ Etmek ve Başlarını Okşamak 146
Allah Rasûlü’ne Salât ve Selam Etmek 149
Allah Rasûlü’nden Başkasına Salât Edilir mi? 151
Allah Rasûlü’nün "Her kime eziyet etmiş isem bunu onun için, günahlarından temizlenme ve rahmet kıl" Kavli: 153
Fitnelerden Allah'a Sığınmak 153
İnsanların Kargaşalarından Allah’a Sığınmak 155
Kabir Azabından Allah’a Sığınmak 157
Günah İşlemekten ve BorçlanmaktanAllah’a Sığınmak 159
Korkaklıktan ve Tembellikten Allah’a Sığınmak 160
Cimrilikten Allah'a Sığınmak 161
Aşırı Yaşlılıktan Dolayı Bunamaktan Allah’a Sığınmak 161
Vebanın ve Hastalığın Kaldırılması İçin Duâ Etmek 162
Aşırı Yaşlanıp Bunamaktan, Dünyâ Fitnesinden ve Cehennem
Fitnesinden Allah’a Sığınmak 164
Zenginlik Fitnesinden Allah'a Sığınmak 165
Fakirlik Fitnesinden Allah'a Sığınmak 165
Bereketle Birlikte Malın Çoğalması İçin Dua Etmek 166
İstihare Duası BâbıfBir İşin Hayırlısını İsteme Duası) 167
Abdest Alırken Okunacak Duâ 170
Yüksek Bir Yere Çıkıldığında Okunacak Duâ 170
Bir Vâdîye İndiği Zaman Duâ Etmek 172
Bir Kimse Yolculuğa Çıkacağı Zaman veya Evine Döneceğinde
Okuyacağı Dua 172
Evlenen Kimseye Yapılacak Duâ 173
Cinsi Münasebetten Önce Ne Denir? 174
Allah Rasûlü’nün "Allah’ım! Bize Dünyada İyilik Ver!" Duâsı 175
Dünyâ Fitnesinden Allah'a Sığınmak 176
Tekrar Tekrar Dua Etmek 176
Müşriklere Beddua Etmek 178
Müşriklere Duâ Etmek 181
Allah Rasûlü’nün: "Allah’ım! Daha önce yapmış olduğum ve ileride yapacağım günahlarımı bağışla" Duası 182
Cuma Günü, Kabul Edileceği Ümit Edilen Saatte Dua Etmek 183
Allah Rasûlü’nün:"Bizim, Yahudiler Hakkındaki Duamız Kabul Olunur;
Onların, Bizim Hakkımızdaki Dilekleri Kabul Olunmaz" Kavli 184
Duânın Sonunda " ve Acirc;mîn" Demek 185
"La ilahe illallah" Demenin Fazileti 185
"Subhânallah" Demenin Fazileti 187
Allah Azze ve Celle’yi Zikretmenin Fazileti 188
"Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billahi" Sözünün Fazileti 193
"Allah’ın Yüzden Bir Eksik Olarak Doksan Dokuz İsmi Vardır". 194
(Usandırmamak İçin) Zaman Zaman Vaaz Ve Ders Yapmak 194
SAHİHİ MÜSLİM’DE GEÇEN DUA RİVAYETLERİ
Hastaya Okumanın Müstehab Oluşu 197
Hastaya Muavvizzatı Okumak ve Üfürmek Suretiyle Rukye Yapmak 198
Göz, Sıraca, Zehir ve Nazar için Rukye Yapmanın Müstehab Oluşu 198
İçerisinde Şirk Olmamak Şartıyla Rukye Yapmakta Beis Görülmemesi ... 200
Kur'an ve Ezkarla Yapılan Rukyeye Karşılık Ücret Almanın Cevazı 201
Dua İle Birlikte Elini Ağıran Yerin Üzerine Koymanın Müstehab Oluşu ... 202
Namazda Vesvese Şeytanından Allah'a Sığınma 202
Her Hastalığın Bir İlacı Olduğu ve Tedavinin Müstehab Oluşu 202
SÜNENİ TİRMİZİ’DE GEÇEN DUA RİVAYETLERİ
DU ve Acirc;NIN ÖNEMİ 203
ALLAH KENDİ ZATINDAN İSTEMEYENİ SEVMEZ 203
CENNET H ve Acirc;ZİNELERİNDEN BİR HAZİNE 203
DİL DAİMA ALLAH’I HATIRLAYARAK ISLAK KALMALI 204
ALLAH'I HER AN GÜNDEMDE TUTMAK HER ŞEYDEN
ÜSTÜN MÜDÜR? 204
AMELLERİN EN DEĞERLİSİ HANGİSİDİR? 204
BİR YERDE TOPLANARAK ALLAH’I HATIRLAYIP ONUN DÎNİNİ
GÜNDEMDE TUTANLARIN DEĞERİ VE KIYMETİ 205
MÜSLÜMANIN DU ve Acirc;SI MUTLAKA KABUL GÖRÜR 206
DU ve Acirc; EDEN ÖNCE KENDİSİNDEN BAŞLAMALIDIR 207
DU ve Acirc; EDERKEN ELLERİN KALDIRILMASI GEREKİR Mİ? 207
DU ve Acirc;NIN SONUCUNU BEKLEMEDE ACELE EDİLMELİ Mİ? 207
SABAH VE AKŞAM YAPILACAK DU ve Acirc;LAR 207
SABAH VE AKŞAM YAPILABİLECEK DU ve Acirc;LAR 208
SEYYİD-ÜL İSTİĞFAR DU ve Acirc;SI NASILDIR? 209
YATAĞA GİRİLDİĞİNDE OKUNACAK DU ve Acirc; 209
YATAĞA GİRİLDİĞİNDE OKUNACAK BAŞKA BİR DU ve Acirc; 210
YİNE UYUYACAK KİMSENİN YAPACAĞI DU ve Acirc;LARDAN 210
YATARKEN YAPILACAK DU ve Acirc;LARDAN 211
YATARKEN YAPILACAK DU ve Acirc; 211
YATARKEN OKUNACAK SÛRELER HANGİLERİDİR? 212
YATARKEN BAŞKA HANGİ SÛRE OKUNUR? 212
YATARKEN HERHANGİ BİR SÛRE DE OKUNABİLİR Mİ? 212
UYUNULACAK ZAMANDA TEŞBİH, TAHMİD VETEKBİR GETİRMEK 213
FARZ NAMAZLARIN SONUNDA YAPILACAK DU ve Acirc; VE TESBÎHAT
NEDİR? 214
GECELEYİN UYANAN KİMSENİN YAPACAĞI DU ve Acirc; 215
ALLAH RASÛLÜ’NÜN GECELEYİN EN ÇOK SÖYLEDİĞİ SÖZLER
HANGİSİYDİ? 215
UYUMAK İSTEYEN NASIL DU ve Acirc; ETMELİ? 216
ALLAH RASÛLÜ, GECE NAMAZA KALKTIĞINDA NASIL DU ve Acirc; EDERDİ? 216
ALLAH RASÛLÜ, GECE NAMAZINDAN SONRA NASIL DU ve Acirc; EDERDİ? 216
GECE NAMAZINA BAŞLARKEN NASIL DU ve Acirc; EDİLİR? 218
ALLAH RASÛLÜ, NAMAZ KILMAYA BAŞLARKEN NASIL DUA EDERDİ? 218
SECDE AYETLERİ OKUNDUĞUNDA NE SÖYLENİR? 221
EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DU ve Acirc; 222
EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK BAŞKA BİR DU ve Acirc; 222
ÇARŞIYA GİRERKEN OKUNACAK DU ve Acirc; 222
HASTALIK ANINDA SÖYLENECEK DU ve Acirc; 223
ÖZÜRLÜ VE SAKAT BİR KİMSE GÖRÜLDÜĞÜNDE NE SÖYLENİR? 223
BİR TOPLANTIDAN KALKILDIĞI ZAMAN OKUNACAK DU ve Acirc; 224
SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DU ve Acirc; 224
BİR YERDE KONAKLAYAN KİMSENİN YAPACAĞI DU ve Acirc; 225
YOLCULUĞA ÇIKILDIĞI ZAMAN YAPILACAK DU ve Acirc; 225
YOLCULUKTAN DÖNÜLDÜĞÜNDE OKUNACAK DU ve Acirc; 226
BİR KİMSEYİ UĞURLARKEN YAPILACAK DU ve Acirc; 226
YOLA ÇIKACAK KİMSEYE ALLAH RASÛLÜ NASIL
HAYIR DU ve Acirc; ETMİŞTİ? 226
YOLCULUĞA ÇIKAN KİMSEYE ALLAH RASÛLÜ'NÜN
BİR BAŞKA DU ve Acirc;SI 227
BİNİTE BİNERKEN NE OKUNUR? 227
DU ve Acirc;LARI KABUL GÖREN ÜÇ KİŞİ KİMLERDİR? 228
RÜZGAR ŞİDDETLİ ESTİĞİNDE NASIL DU ve Acirc; EDİLİR? 228
GÖK GÜRLEMESİ ESNASINDA NASIL DU ve Acirc; EDİLİR? 229
HİLAL GÖRÜLDÜĞÜ ZAMAN NASIL DU ve Acirc; EDİLİR? 229
ÖFKE ANINDA HANGİ DU ve Acirc; YAPILMALI? 229
SEVİLMEYEN BİR RÜYA GÖRÜLDÜĞÜNDE NE YAPILIR? 229
TURFANDA MEYVE GÖRÜLDÜĞÜNDE NASIL DU ve Acirc; EDİLİR? 230
SÜT İÇİLDİĞİNDE NASIL DU ve Acirc; EDİLMELİDİR? 230
YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DU ve Acirc; 230
EŞEK ANIRMASI VE HOROZ ÖTMESİ ESNASINDA NE YAPILIR? 231
DENİZ KÖPÜĞÜ KADAR BİLE OLSA HATALAR HANGİ DU ve Acirc; İLE
SİLİNİR? 231
CENNETTE AĞAÇ VE OVALAR VAR MIDIR? 232
CENNETTE ADINIZA HURMA AĞACI DİKTİRMEK İSTER MİSİNİZ? 232
GÜNDE YÜZ KERE SÖYLENECEK DU ve Acirc; HANGİSİDİR? 233
ÇOK SEVAP KAZANMANIN YOLLARI NELERDİR? 234
KIRK MİLYON SEVAP KAZANMAK İSTER MİSİNİZ? 234
İSMİ AZAM DU ve Acirc;SI HANGİ AYETLERDE VE DU ve Acirc; İÇERSİNDEDİR? 235
DU ve Acirc;YA BAŞLAMAZDAN ÖNCE NELER SÖYLENMELİ? 235
ALLAHA NASIL BİR İNANÇLA DU ve Acirc; EDİLMELİDİR? 236
ALLAH RASÛLÜN’DEN BAŞKA BİR DU ve Acirc; 236
ALLAH RASÛLÜ, HZ. FATIMA’YA HANGİ DU ve Acirc;YI ÖĞRETMİŞTİ? 237
ALLAHA SIĞINILMASI GEREKEN DÖRT ŞEY NELERDİR? 237
IMR ve Acirc;N BİN HUSAYNA ÖĞRETİLEN İKİ DU ve Acirc; ŞEKLİ NEDİR? 237
ALLAHA SIĞINILACAK ŞEYLER HANGİLERİDİR? 238
ALLAH RASÛLÜ PARMAKLARIYLA MI TEŞBİH ÇEKERDİ? 238
ALLAH RASÛLÜ’NÜN BAŞKA BİR DU ve Acirc;SI 239
ALLAH’TAN SEVGİSİ İSTENİR Mİ? 239
HANGİ ORGANLARIMIZDAN ALLAH'A SIĞINMALIYIZ? 240
ALLAH RASÛLÜ SECDEDE NASIL DU ve Acirc; EDERDİ? 240
ALLAH RASÛLÜ KUR' ve Acirc;N’DAN BİR SÛRE ÖĞRETİR GİBİ
HANGİ DU ve Acirc;YI ÖĞRETİRDİ? 240
DİLERSEN AFFET DİLERSEN ACI ŞEKLİNDE DU ve Acirc; EDİLMEMELİ 241
HANGİ VAKİTTE YAPILAN DUALAR KABUL EDİLİR? 241
TOPLANTI SONRASI HANGİ DU ve Acirc; OKUNMALI 242
MUTLAKA AFFEDİLECEĞİMİZ DU ve Acirc; HANGİSİDİR? 243
YUNUS (A.S.)'UN BALIĞIN KARNINDAKİ DU ve Acirc;S1 NASILDIR? 243
ALLAH’IN İSİMLERİ KAÇ TANEDİR? 243
YÜCE ALLAH'IN 99 GÜZEL İSMİ 244
BİR MUSİBET ANINDA HANGİ DU ve Acirc; YAPILMALI? 248
DÜNYA VE AHİRETTE AFİYET İSTEMEK HER ŞEY YERİNE GEÇER Mİ?... 248 KİŞİ KENDİSİNİ SATAR MI? 249
MİZANI DOLDURAN VE ÇOK SEVAP KAZANDIRAN
ŞEYLER NELERDİR? 250
ALLAH RASÛLÜ, ARAFAT'TA VAKFE YERİNDE NASIL DU ve Acirc; EDERDİ? 250
GENİŞ KAPSAMLI DUA NASILDIR? 250
ALLAH RASÛLÜ’NÜN EN ÇOK YAPTIĞI DU ve Acirc; HANGİSİDİR? 251
UYKUSUNDA KORKAN KİMSENİN YAPACAĞI DU ve Acirc; 251
SIKINTILI ANLARDA ALLAH RASÛLÜ NASIL DUA EDERDİ? 252
ABDESTLİ OLARAK YATAĞA GİRİP DUA EDEN KİMSENİN DURUMU 252
UYKUDAN KORKARAK UYANAN NE DEMELİ? 252
SABAH AKŞAM SÖYLENEBİLECEK DU ve Acirc; 253
ALLAH'TAN DAHA KISKANÇ BİRİSİ VAR MIDIR? 254
NAMAZDA YAPILACAK BAŞKA BİR DU ve Acirc; 254
GÜNAHLAR, AĞACIN YAPRAĞI GİBİ HANGİ DUA İLE DÖKÜLÜR? 255
TEVBE VE İSTİĞFARIN DEĞERİ VE ALLAH’IN KULLARINA RAHMETİ 255
ALLAH’IN RAHMETİ YÜZ OLUP 99'U KENDİSİNDE
BİRİ YERYÜZÜNDEDİR 258
KİMLERİN BURNU YERDE SÜRTÜLECEKTİR? 259
ALLAH’A EN SEVİMLİ DU ve Acirc;ıKENDİSİNDEN AFİYET İSTENMESİDİR 259
ALLAH RASÛLÜ’NDEN DEĞİŞİK DU ve Acirc;LAR 260
DÖRT BİN TEŞBİH ÇEKMEYE BEDEL DU ve Acirc; VAR MIDIR? 261
ALLAH CÖMERTTİR DU ve Acirc; EDENİ BOŞ ÇEVİRMEZ 261
İMANDAN SONRA EN HAYIRLI ŞEY NEDİR? 262
TEVBE VE GÜNAHTA ISRAR NE DEMEKTİR? 262
ALLAH'IN KORUMASI ALTINA NASIL GİRİLİR? 262
DÖNÜŞÜ ÇABUK, KAZANCI BOL OLAN CEMAAT HANGİSİDİR? 263
HAC VE UMREYE GİDENLERDEN NE İSTENMELİ? 263
BORÇLU KİMSE HANGİ DU ve Acirc;Y1 YAPMALI? 263
HASTALANAN KİMSE NASIL DU ve Acirc; ETMELİ? 264
ALLAH RASÛLÜ VİTR NAMAZINDA NASIL DU ve Acirc; EDERDİ? 264
RASÛLULLAH1N FARZ NAMAZLARIN SONUNDA YAPTIĞI DU ve Acirc;SI 264
BİR ŞEYİ EZBERLEMEK İÇİN HANGİ DU ve Acirc; YAPILMALI? 265
ALLAH KENDİSİNDEN İSTENİLMESİNİ SEVER 267
YATAĞA GİRİNCE YAPILACAK DU ve Acirc; 268
ALLAH RASÛLÜ’NDEN DEĞİŞİK DU ve Acirc; ÖRNEKLERİ 268
ALLAH’TAN AFİYET İSTENMELİ Mİ? 269
LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAH DEMENİN DEĞERİ VE
KIYMETİ 270
TEŞBİH PARMAKLA MI ÇEKİLMELİ? 270
SAVAŞ BAŞLAYACAĞINDA NASIL DUA EDİLİR? 270
AREFE GÜNÜ YAPILAN DUA HAYIRLI MIDIR? 270
İÇİMİZ DE DIŞIMIZ DA HAYIRLI MI OLMALI? 271
KALPLERİMİZ İÇİN NASIL DU ve Acirc; EDİLMELİ? 271
SANCILI ANLARIMIZDA NASIL DU ve Acirc; ETMELİYİZ? 271
AKŞAM VAKTİ NASIL DU ve Acirc; ETMELİ? 271
HANGİ SÖZ ALLAH’A DAHA SEVİMLİDİR? 272
EZANLA K ve Acirc;MET ARASINDA NE İSTEMELİYİZ? 273
MELEKLER ALLAH’A KULLUK YAPAN KULLARINASIL ÖVERLER? 274
YETMİŞ ZARAR KAPISI HANGİ DUA İLE KAPANIR? 275
ALLAH’A YAKLAŞMAMIZA GÖREALLAH’TA BİZE YAKLAŞIR 275
HANGİ ŞEYLERDEN ALLAH’A SIĞINMALIYIZ? 275
SÜNENİ NESEİ’DE GEÇEN DUA RİVAYETLERİ
ALLAH'A SIĞINMA KİTABI 277
İTAAT ETMEYEN KALBTEN ALLAH'A SIĞINMAK 280
KALBİN KÖTÜLÜKLERE KAYMASINDAN ALLAH’A SIĞINMAK 280
GÖZ VE KULAĞIN ŞERRİNDEN DE ALLAH'A SIĞINILIR 280
KORKAKLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK 280
CİMRİLİKTEN ALLAH'A SIĞINMAK 281
GAM KEDER VE ÜZÜNTÜDEN ALLAH'A SIĞINMAK 281
ÜZÜNTÜDEN ALLAH’A SIĞINMAK 282
BORÇTAN VE GÜNAHTAN ALLAH'A SIĞINMAK 282
KULAK VE GÖZÜN ŞERRİNDEN ALLAH'A SIĞINMAK 282
GÖZÜN ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINILIR 283
TEMBELLİKTEN ALLAH’A SIĞINMAK 283
ACİZLİKTEN ALLAH’A SIĞINMAK 283
ZİLLETE DÜŞMEKTEN ALLAH’A SIĞINMAK 283
DARLIKTAN ALLAH'A SIĞINMAK 284
FAKİRLİKTEN DE ALLAH'A SIĞINMAK 284
KABİR FİTNESİNDEN DE ALLAH’A SIĞINMAK 285
AÇ GÖZLÜLÜKTEN ALLAH’A SIĞINMAK 285
AÇLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK 285
HAİNLİKTEN DE ALLAH'A SIĞINMALI 285
ANLAŞMAZLIK, İKİ YÜZLÜLÜK VE KÖTÜ HUYDAN ALLAH’A
SIĞINMAK 286
BORÇLANMAKTAN DA ALLAH’A SIĞINILIR 286
BORÇLANMAKTAN DA ALLAH'A SIĞINMAK GEREKİR 286
BORCA BATIP GİTMEKTEN DE ALLAH’A SIĞINILIR 287
BORCUN AĞIRLIĞINDAN ALLAH’A SIĞINMAK 287
ZENGİNLİĞİN FİTNE VE ŞER OLMASINDAN DA ALLAH'A SIĞINILIR 287
DÜNYA VE FİTNELERİNDEN DE ALLAH'A SIĞINMAK GEREKİR 287
ZİNADAN ALLAH’A SIĞINMAK 288
KÜFÜR ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK 288
SAPIKLIKTAN (DALALETTEN) ALLAH’A SIĞINMAK 289
DÜŞMANIN GALİB GELMESİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK 289
DÜŞMANLARIN SEVİNMESİNDEN DE ALLAH’A SIĞINILIR 289
AŞIRI İHTİYARLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK 289
KÖTÜ KADERDEN ALLAH’A SIĞINMAK 290
SAPIKLIĞIN AŞAĞILIĞINDAN ALLAH’A SIĞINMAK 290
DELİLİKTEN DE ALLAH’A SIĞINILIR 290
İNSAN VE CİNLERİN GÖZ DEĞMESİNDEN SIĞINMAK 290
YAŞLILIĞIN ŞERRİNDEN ALLAH'A SIĞINMAK 291
KÖTÜ ÖMÜR SÜRMEKTEN ALLAH'A SIĞINMAK 291
KÖTÜ BİR HAYAT SÜRMEKTEN ALLAH’A SIĞINMAK 291 DOĞRU YOLA GİRDİKTEN SONRA KÖTÜ YOLA DÜŞMEKTEN
ALLAHA SIĞINMAK 291
MAZLUMUN BEDDUASINDAN SIĞINMAK 292
ÜZÜNTÜLÜ HALLERE DÜŞMEKTEN SIĞINMAK 292
KÖTÜ KOMŞUDAN ALLAHA SIĞINMAK 292
İNSANLARIN ZULÜMLERİNDEN ALLAHA SIĞINMAK 292
DECCAL FİTNESİNDEN ALLAHA SIĞINMAK 293
CEHENNEM AZABINDAN VE MESİH DECCALDENALLAHA SIĞINMAK 293
İNSAN ŞEYTANLARININ ŞERRİNDEN ALLAHA SIĞINMAK 293
HAYATİN FİTNELERİNDEN ALLAHA SIĞINMAK 294
ÖLÜMÜN FİTNELERİNDEN ALLAHA SIĞINMAK 294
KABİR AZABINDAN ALLAHA SIĞINMAK 295
KABİR FİTNESİNDEN ALLAHA SIĞINMAK 295
ALLAH'IN AZABINDAN ALLAHA SIĞINMAK 295
CEHENNEM AZABINDAN ALLAHA SIĞINMAK 295
CEHENNEM ATEŞİNDEN ALLAHA SIĞINMAK 295
KIZGIN ATEŞTEN ALLAHA SIĞINMAK 296
KİŞİ YAPTIĞI ŞEYLERİN ŞERRİNDEN DE ALLAHA SIĞINIR 296
KİŞİNİN YAPTIĞI VE YAPMADIĞI ŞEYLERİN ŞERRİNDEN
ALLAHA SIĞINMASI 296
KİŞİ TERKETTİĞİ ŞEYLERİN ŞERRİNDEN ALLAHA SIĞINIR 297
YERE BATMAKTAN ALLAHA SIĞINMAK 298
YÜKSEKTEN DÜŞMEK VE ENKAZ ALTINDA KALMAKTAN
ALLAHA SIĞINMAK 298
ALLAH’IN GAZABINDAN RIZASINA SIĞINMAK 299
KIYAMET GÜNÜ YERİN DARLIĞINDAN ALLAHA SIĞINMAK 299
KABUL OLUNMAYAN DUADAN ALLAHA SIĞINMAK 299
KABUL EDİLMEYEN DUADAN ALLAHA SIĞINMAK 300
RİYAZUS SALİHİN’DEN DUALAR
Rasûlullah’ın Hayatından Dualar. 301
YANINDA OLMAYAN BİR KİMSEYE DUA ETMEK 309
SÜNENİ EBU DAVUD’DA GEÇEN DUA RİVAYETLERİ
Aksırma 313
Aksırana Dua Etmek 313
Aksıran Kimseye Kaç Defa Yerhamükellah Diye Dua Edilir? 314
İnsan Yatarken Hangi Duayı Okur? 315
Geceleyin Uyanan Kimse Hangi Duayı Okur? 318
Uyumadan Önce Yapılacak Zikir. 319
Kişi Sabahladığı Zaman Hangi Duayı Okur? 320
İnsan Yeni Ayı (Hilali) Görünce Hangi Duayı Okur? 328
İnsan Evine Girdiği (Çıktığı) Zaman Hangi Duayı Okur? 328
İnsan Rüzgâr Estiği Zaman Hangi Duayı Okur? 329
Yağmur Hakkında (Gelen Hadisler) 330
Horoz Ve Diğer Hayvanlar Hakkında 330
Eşeğin Anırması Ve Köpeklerin Havlaması 331
Çocuk Doğunca Kulağına Ezan Okunur. 331
Kişinin Allah İsmini Vererek Diğer Bir Kişiye Sığınması 331
Vesvesenin Önlenmesi Hakkında Gelen Hadisler. 332
İBNU MACE'DEN DUALAR
DU ve Acirc; ETMENİN FAZİLETİ 335
RASULULLAH’IN DUASI 335
RESÛLULLAH’IN ALLAHA SIĞINDIĞI ŞEYLER 338
GENİŞ KAPSAMLI DUALAR 339
BİRİNİZ ACELE ETMEDİKÇE DUASI KABUL OLUNUR 342
"ALLAH'IM DİLERSEN BANA MAĞFİRET EYLE" 342
DİYE DUA EDİLMEZ 342
ALLAH’IN İSMİ AZAMİ 342
BABANIN VE MAZLUMUN DUALARI 344
DUA ETMEKTE AŞIRI GİTMENİN YAŞARLIĞI 345
DUADA ELLERİ HAVAYA KALDIRMAK 345
ADAMIN SABAH VE AKŞAM OKUYACAĞI DUA 345
KİŞİNİN YATAĞINA GİRECEĞİ ZAMAN EDECEĞİ DU ve Acirc; 347
KİŞİNİN GECELEYİN UYANDIĞI ZAMAN EDECEĞİ DU ve Acirc; 348
KERB (ÜZÜNTÜ) ZAMANINDA OKUNACAK DU ve Acirc; 350
EVİNDEN ÇIKTIĞI ZAMAN KİŞİNİN OKUYACAĞI DU ve Acirc; 350
KİŞİNİN EVİNE GİRDİĞİ ZAMAN EDECEĞİ DU ve Acirc; 351
YOLCULUĞA ÇIKILIRKEN EDİLECEK DU ve Acirc; 352
BULUT VEYA YAĞMUR GÖRÜLDÜĞÜNDE OKUYACAĞI DU ve Acirc; 352
BAŞINA BEL ve Acirc; GELENLER GÖRÜLÜNCE EDİLECEK DU ve Acirc; 353
CAMİ’UL EHADİS'DEN DUALAR
Sağ Tarafına Yaslanmak 355
Gece Uyandığında Dua Etmek 355
Dua Ederken Kıbleye Dönmek 356
İnsanların Galebesinden Allah’a Sığınmak 356
Evlenen İçin Dua Etmek 357
Evlenen İçin Dua Etmek 358
Cuma Gününün Belli Bir Vaktinde Edilen Dua 358
Duadan Sonra ‘ ve Acirc;min’ Demek 358
METALİBU ALİYE’DE DUA VE ZİKİR
Rasulullah’a Çok Salat-u Selam Getirmek 359
Allahı Zikirde Gaflette Olmaktan Sakındırma: 361
Peygamberden Başkasına Salavat Getirmek 362
Duanın Fazileti: 362
Özlü Dualar. 363
Yalnız Kendine Dua Etmekten Nehiy. 364
Duada Elleri Kaldırmak 364
Birine Dua Edildiğinde Söylenecek Şeyler. 365
Avuçlarını Birleştirerek Dua Etmek 365
Her şeyde Allah'ı Hatırlamak Ve Her şeyi Allah'tan İstemek 365
Yatağa Uzanınca Okunacak Dua 366
Duanın Defettiği Belalar. 367
Hastanın Okuyacağı Dua 367
Duaların En Faziletlisi 367
Uyandığında Okunacak Dua 368
Evinden Çıkınca Okuyacağın Dua 368
Kulakları Çınlayanın Okuyacağı Dua 368
Gemiye Binenin Okuyacağı Dua 368
Kendisine Ve Çocuğuna Beddua Etmekten Nehiy. 369
Sefere Çıkacak Kimsenin Okuyacağı Dua 369
Mazlumun Bedduasından Korunmak 369
Rüzgar Estiğinde Okunacak Dua 369
Hayvanı Kaçan Kimsenin Okuyacağı Dua 370
Toplantının Sonunda Okunacak Dua: 370
Hamd ve Şükür. 370
Zikrin Fazileti 371
Sabah ve İkindi Namalarından Sonra Allah’ı Zikretmenin Fazileti 373
La İlahe îllallahın Fazileti 374
Namazdan Sonra Zikir. 375
Uykusu Gelmeyenin Okuyacağı Dua: 376
Sabah Ve Akşam Okunacak Zikirler. 376
Namazda Zikir. 377
Allah’ı Teşbih Etmeye Teşvik: 378
Gizli Zikrin Fazileti 379
Zikre Teşvik 380
Allah’ı Zikretmenin Büyüklüğü 380
Tekbir Getirmek 380
Allah'ı Anmadan Bir Yerden Ayrılan Buna Üzülür. 380
Allah’a Sığınmak 381
"La Havle Vela Kuvvete İlla Biliah" Demenin Fazileti 382
Kişinin Yatağında Ölmesi: 383
HİSNU’L-MÜSLİM
"MÜSLÜMANI BEL ve Acirc; VE MUSİBETLERDEN KORUYAN KUR’AN VE
SÜNNETTEN DUA VE ZİKİRLER"
Uykudan Uyanınca Okunacak Dualar. 385
Elbise Giyerken Okunan Dua 388
Yeni Elbise Giyildiğinde Okunan Dua 388
Yeni Elbise Giyene Yapılacak Dua 388
Elbiseyi Çıkarırken (Soyunurken] Okunan Dua 389
Tuvalete Girerken Okunan Dua 389
Tuvaletten Çıkarken Okunan Dua 389
Abdestten Önce Okunacak Dua 389
Abdest Aldıktan Sonra Okunan Dua 389
Evden Çıkarken Okunan Dua 390
Eve Girerken Okunan Dua 391
Camiye Giderken Okunan Dua 391
Camiye Girerken Okunan Dua 392
Camiden Çıkarken Okunan Dua 393
Ezan Esnasında ve Sonrasında Okunan Dua 393
Namaza Başlama (İftitah) Duaları 394
Rükuda Okunan Dua 398
Rükûdan Doğrulurken Okunan Dualar. 399
Secde Duası 400
İki Secde Arasında Okunan Dualar. 401
Tilavet Secdesinde Okunan Dua 402
Teşehhütte Okunan Dua 403
Tahiyyattan Sonra Okunan Dua 403
Tahiyyatta, Selamdan Önce Okunan Dualar. 404
Namazdan Sonra Okunan Dualar. 408
İstihare Namazı ve Duası 412
Sabah ve Akşam Okunan Dualar. 414
Yatarken Yapılan Dualar. 424
Geceleyin Uyanıp da Bir Yandan Bir Yana Dönerken Okunan Dua 429
Uykuda Korkan veya Korkutucu Bir Şeyle Karşılaşanın
Okuyacağı Dua 429
Kunut Duası 430
Vitir Namazından Sonra Okunan Dua 432
Hüzün ve Keder Halinde Okunan Dua 432
Sıkıntı Anında Yapılacak Dua 433
Düşman veya Güç Sahibi Biri ileKarşılaşınca Okunan Dua 434
Sultanın Zulmünden KorkanKimsenin Okuyacağı Duası 435
Düşmana Karşı Yapılan Dua 436
Bir Topluluktan Korkanın Yapacağı Dua 436
İmanında Şüpheye Düşen Kimsenin Okuyacağı Dua 436
Borçtan Kurtulma Duası 437
Namaz Kılarken ve Kur'an Okurken Vesveseye Düşenin
Okuyacağı Dua 438
Zor Bir İşle Karşılaşanın Okuyacağı Dua 438
Günah İşleyenin Yapacağı Dua 438
Şeytan ve Vesveselerini Defetmek İçin Okunan Dua 439
Hoşa Gitmeyen Bir Şey Olur veyaİstenilen Olmazsa Okunacak Dua 439
Çocuğu Olanı Tebrik ve Buna Verilecek Cevap 439
Çocukların Korunması İçin Yapılan Dua 440
Hastayı Ziyaret Esnasında Okunan Dua 440
Hastayı Ziyaret Etmenin Fazileti 441
Çaresiz Kalıp Hayatından Ümidini KesenHastanın Yapacağı Dua ...441
Vefat Etmek Üzere Olana Telkinde Bulunmak 442
Musibet Anında Okunacak Dua 442
Vefat Eden Birinin GözleriniKapatırken Okunacak Dua 443
Cenaze Namazında Okunan Dua 443
Çocuk Cenazesi İçin Okunacak Dua 445
Taziye Duası 446
Cenaze Defnedilirken Okunan Dua 446
Cenaze Defnedildikten Sonra Okunan Dua 447
Kabir Ziyareti Duası 447
Rüzgâr Eserken Okunan Dua 447
Gök Gürlediğinde Yapılan Dua 448
Yağmur Duası 448
Yağmur Yağarken Okunan Dua 449
Yağmurdan Sonra Okunan Dua 449
Aşırı Yağmurlarda okunan dua 449
Hilal Görününce Okunan Dua 450
İftar Açma Duası 450
Yemekten Önce Okunacak Dua 451
Yemekten Sonra Okunan Dua 451
Misafirin Yemek Sahibine Duası 452
Su İçirene Yapılan Dua 452
İftar Sofrası Sahibine Dua 452
İftar İkram Edene Dua 453
Oruçlunun Kötü Söz Söyleyene Cevabı 453
İlk Ürünü (meyve-sebze) Görenin Yapacağı Dua 453
Aksıranın Yapacağı Dua 453
Kâfir Bir Kimse Aksırıp Elhamdülillah Dediğinde
Ona Söylenilecek Söz 454
Evlenen Kişiye Yapılacak Dua 454
Evlenen ve Yeni Binek Alanın Okuyacağı Dua 454
Eşiyle Cinsî Münasebetten Önce Okunan Dua 455
Öfke Halinde Okunan Dua 455
Musibet ve Felakete Uğramış Birini Görenin Yapacağı Dua 455
Bir Mecliste Yapılacak Dua 455
Sohbetin Sonunda Okunan Dua 456
Allah Seni Affetsin Diyene 456
İyilik Edene Yapılan Dua 456
Deccal'in Şerrinden Korunma Duası 456
"Seni Allah için seviyorum" Diyene Yapılacak Dua 457
Mal veya Para Vermeyi Teklif Edene 457
Borç Vermeyi Teklif Edene 457
Şirke Düşmekten Korkan Kimsenin Okuyacağı Dua 457
"Allah Seni Mübarek Kılsın" Diyene Yapılacak Dua 458
Bir Şeyi Uğursuz Saymanın Kerahiyeti Duası 458
Bineğe veya Vasıtaya Binerken Okunan dualar. 458
Yolculuğa Çıkarken Okunan Dua 459
Köye veya Şehre Girerken Okunan Dua 460
Çarşı-Pazara Girerken Okunan Dua 461
Binek Tökezleyince Okunan Dua 461
Yolcunun Geride Kalanlar İçin Duası 461
Evde Kalanın Yolcuya Duası 461
Yolculukta Yapılacak Tekbir ve Teşbihler. 462
Yolcunun, Seher Vaktine Girdiğinde Yapacağı Dua 462
Bir Yerde Konaklayınca Okunan Dua 462
Yolculuktan Dönüşte Okunan Dua 463
Hoşa Giden-Gitmeyen Olaylarda Okunan Dua 463
Allah Rasûlü’ne Salavât Getirmenin Faziletleri 464
Selamı Yaymak 465
Kâfir Selam Verirse Nasıl Karşılık Verilir? 465
Horoz Öttüğünde veya Eşek Anırdığında 465
Geceleyin Köpek Havladığında 466
Yerdiğin Kimse İçin Yapacağın Dua 466
Övdüğün Kimse İçin Yapacağın Dua 466
Övülen Kimsenin Söyleyeceği Dua 466
İhrama Giren İçin Telbiye Duası 467
Tavafa Nereden Başlanır ve Ne Söylenir? 467
Rüknü Yemânî ile Hacerü'l-Esved Arasındaki Dua 467
Safa ile Merve’de Durup Okunan Dua 468
Arafat Duası 468
Meş'ar-i Haram’da (Müzdelife’de) Allah’ı Anmak 469
Cemrelerin Taşlanması Sırasında Tekbir Getirmek 469
Şaşırtan veya Sevindiren Bir DurumKarşısında Yapılacak Dua 470
Vücudunda Ağrı Duyan Kimse 470
Nazar Duası 471
Korku Anında 471
Kurban Keserken 471
Şeytanın Saptırıcılığı Karşısında 471
Tevbe ve İstiğfar Hakkında 472
Teşbih, Tahmid, Tehlil ve Tekbirin Faziletleri 473
Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemNasıl Teşbih Ederdi? 477
Hayır ve ve Acirc;dâbın Çeşitleri Hakkında 477
İÇİNDEKİLER 479

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.