Büyük Dua Kitabı-1220 (002676)

Fiyat : €11,58  + KDV
KDV Dahil : €13,78
Test2
15
:

TEMEL İSLAMİ BİLGİLER KÜLLİYATINDAN BÜYÜK DUÂ KİTABI

Hazırlayan: MEHMED EMRE (Müftü, İcâzetli Din Âlimi)

  • Yayın Tarihi: 1994-12-30
  • ISBN 9758514090
  • Baskı Sayısı: 1. Baskı
  • Sayfa Sayısı: 325
  • Cilt Tipi: Ciltli
  • Kapak: Ciltli Kapak Kağıt Cinsi: 3. Hamur Kağıt
  • Boyut: 16 x 24 cm
  • Dil: TÜRKÇE

Dua Müslüman için çok kuvvetli bir silahtır:
- Bütün meşru ihtiyaçlarının görülmesi için...
- Dünya ve ahiret selameti için...
- Felaket, bela, musibet, afet ve kazalardan emin olmak için...
- Düşmanlardan şerlerinden korunmak için...
- Şeytanın ve nefsinin kötülüğünden halas bulmak için...
- Kendi aklının ve idrakinin ermediği iyiliklere nail olmak için...

İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM:
(Duâ ile Alakalı Mes’eleler ve Hükümler)
DUÂ İLE İLGİLİ KIRK HADİS: 20
Duânın fazileti ve değeri 20
Duânın edebleri 24
Duâda tercih edilecek zamanlar 30
Duâda mekân 33
Duâsı makbûl olan kimseler 34
BİR TEDKİK: Kâfirin duâsı ve kâfire duâ 36
DUÂ ÂYETLERİ: 36
İKİNCİ BÖLÜM:
(Duâlar)
İMAN, İSLÂM VE HİDAYETLE İLGİLİ DUÂLAR: 45
1. Dinde sebat için duâ 45
2. Hidâyet ve takvâ sahibi olmaya duâ 45
3. İmanın muhafazası için duâ 45
4. Şirkten sakınmak için duâ 45
ABDEST DUÂLARI: 46
1. Abdeste başlarken okunacak duâ 46
2. Ağzına su verirken okunacak duâ 46
3. Burnuna su verirken okunacak duâ 46
4. Yüzünü yıkarken okunacak duâ 46
5. Sağ kolunu yıkarken okunacak duâ 47
6. Sol kolunu yıkarken okunacak duâ 47
7. Başını meshederken okunacak duâ 47
Ö. Kulaklarını meshederken okunacak duâ 47
9. Boynunu meshederken okunacak duâ 47
10. Sağ ayağını yıkarken okunacak duâ 48
11. Sol ayağını yıkarken okunacak duâ 48
NAMAZLA İLGİLİ DUÂLAR: 48
1. Câmiye gireceğinde okunacak duâ 48
2. Câmiden çıkarken okunacak duâ 48
3. Sabah namazının sünnetinden sonra okunacak duâ 48
4. Sabah namazının farzından sonra okunacak duâ 49
5. Akşam namazından sonra okunacak duâ 49
6. Namazların ka’delerinde okunacak tehiyyat 49
7. Vitir namazında okunacak kunut duâları 50
Namazların peşinde okunacak duâlar 50
Akşam namazından sonra okunacak duâ 51
Hacet namazı duâsı 51
Cenâze namazında okunacak duâlar 52
Tilâvet secdesi ve duâsı 53
ORUÇLA İLGİLİ DUÂLAR: 54
Dua ve Havas Kitapları
İftarda okunacak duâ 54
İftar davetinde yapılacak duâ 54
HAC VAZİFESİYLE İLGİLİ DUÂLAR 55
1. İhrama girerken okunacak duâ 55
2. Telbiye 55
3. Mekke görüldüğünde okunacak duâ 56
4. Kâbeyi gördüğünde yapılacak duâ 56
5. Hacer-i Esved’i ziyâret ve istilâm ederken okunacak duâ 56
6. Tavâf duâları 57
7. Tavâf namazından sonra okunacak duâ 61
8. Mültezem’de okunacak duâ 61
9. Hatim (Hicr)’de okunacak duâ 61
10. Zemzem içeceğinde yapılacak duâ 62
11. Safa’da okunacak duâ 62
12. Merve’de okunacak duâ 63
13. Sa’y duâları 63
14. Mekke’den Arafat’a çıkarken okunacak duâ 71
15. Mina’dan Arafat’a hareket edileceğinde okunacak duâ 71
16. Arafat’ta okunacak duâ 72
17. Arafat’tan Müzdelife’ye gelirken okunacak duâ 73
18. Müzdelife’de okunacak duâ 74
19. Müzdelife’den Minâ’ya geldiğinde okunacak duâ 75
20. Hac ile ilgili kurban kesildiğinde okunacak duâ 76
21. Tıraş olurken alın saçını tutarak okunacak duâ 76
22. Tıraş olduktan sonra okunacak duâ 76
23. Vedâ tavâfından sonra okunacak duâ 77
24. Medine-i Münevvere görüldüğünde okunacak duâ 77
25. Resûl-i Ekrem-i ziyârette okunacak salât ü selâm 78
26. Hz. Ebû Bekr’in kabri başında verilecek selâm 79
27. Hz. Ömer’in kabri başında verilecek selâm 79
28. Medine’den ayrılacağından Resûl-i Ekrem’e vedâ ederken okunacak duâ 80
ZEKÂT, MAL VE SERVETLE İLGİLİ DUÂLAR 80
1. Zekât verene yapılacak duâ 80
2. Bir kimsenin mal sâhibi olmasına yapılacak duâ 80
3. Zenginliğin fitnesinden Allah’a sığınmak için yapılacak duâ 80
4. Fakirlikten kurtulmak için okunacak duâ 81
5. Kurban kesecek kimsenin okuyacağı duâ 82
EZÂN VE İKAMETLE İLGİLİ DUÂLAR 83
1. Ezandan sonra okunacak duâ 83
2. Akşam ezanını duyunca okunacak duâ 83
SABAH VE AKŞAM OKUNACAK DUÂLAR: 83
1. Cuma sabahı okunacak duâ 89
2. Bayramlarda okunacak duâ 90
3. Kurban arefesi günü okunacak duâ 91
4. Receb ayı girdiğinde okunacak duâ 91
5. Berat gecesinde okunacak duâ 91
6. Kadir gecesinde okunacak duâ 91
HASTALIK VE MÜSİBET ZAMANINDA YAPILACAK DUÂLAR: 92
1. Sıhhat ve âfiyet için yapılacak duâ 92
2. Sıkıntı, keder ve felâket zamanında yapılacak duâlar 92
3. Hastaya okunacak duâlar 94
4. Hastayı görünce okunacak duâ 94
5. Vücudunda, sivilce çıktığında okunacak duâ 95
6. Sıtmaya tutulan kimsenin (veya tutulmamak isteyenin) okuyacağı duâ 95
7. Hacamat olan kimse ne okumalı? 95
ÖLÜM VE CENÂZE İLE İLGİLİ DUÂLAR: 96
1. Hayatından ümidini kesenin okuyacağı duâ 96
2. Hayatın sonunda okunacak duâ 96
3. Ölünün gözü yumulunca (kapatılınca) okunacak duâ 97
4. Ölüm haberi gelince yapılacak duâ 97
5. Kadının, kocası ölünce okuyacağı duâ 97
6. Arkadaşı ölenin okuyacağı duâ 97
7. İslâm düşmanı bir kimsenin ölüm haberi işitildiğinde okunacak duâ 98
8. Kendi ölümüne duâ } 98
9. Cenâze evden kaldırılacağında duâ 98
10. Cenâze görenin okuyacağı duâ 99
11. Cenâzeyi kabre koyanın yapacağı duâ 100
12. Kabre toprak atarken okunacak elfaz 101
13. Telkin ve bunu takiben okunacak duâ 101
14. Kabir ziyaretinde okunacak duâlar 102
Dua ve Havas Kitapları
NİKÂH VE EVLİLİKLE İLGİLİ DUÂLAR: 103
1. Nikâh hutbesi 103
2. Nikâh akdinde yapılacak duâ 105
3. Evlenen kimseye yapılacak duâ 105
4. Gerdeğe giren erkeğin okuyacağı duâ 106
5. Zifâf duâsı 106
6. Zevcesine yaklaşmak isteyenin okuyacağı duâ 106
7. Doğum sancısı çeken kadının yanında ne okumalı 106
CEMİYET VE MECLİSLERLE İLGİLİ DUÂLAR: 108
1. Hatim duâsı 108
2. Aşere ve Takrib cemiyetlerinde yapılacak duâ 110
3. Mevlid duâsı 112
4. Sünnet cemiyetinde okunacak duâ 113
5. Sakal-ı Şerif ziyaretinde okunacak duâ 114
6. Sakal bırakan kimse için yapılacak duâ 114
7. Bir meclisten kalkmak istenildiğinde yapılacak duâ 115
8. Bir mecliste yapılacak duâ 115
SEMAVİ HADİSELERLE İLGİLİ DUÂLAR 116
1. Semaya bakıldığı zaman okunacak duâ 116
2. Yeni doğmuş hilâl gördüğünde okunacak duâ 116
3. Güneş doğduğu zaman okunacak duâ 117
4. Rüzgâr estiğinde okunacak duâ 117
5. Gök gürlediğinde okunacak duâ 118
6. Yağmur duâsı 118
7. Yağmur yağarken okunacak duâ 118
8. Yağmur fazla yağıp zararlı olacak hâle geldiğinde yapılacak duâ 119
9. Yıldız kaydığında okunacak duâ 119
CİHADLA İLGİLİ DUÂLAR: 119
1. Harbde düşmanın perişan olması için yapılacak duâ 119
2. Harb zamanı Allah’ın yardımını istemek için yapılacak duâ 119
3. Düşmana gâlib gelmek için duâ 119
4. Düşmandan korkulduğu zaman okunacak duâ 120
5. Savaş sırasında okunacak duâ 120
YOLCULUKLA İLGİLİ DUÂLAR: 120
1. Yolculuğa çıkmak isteyenin yapacağı duâ 120
2. Yolculuk için ayağa kalktığında yapılacak duâ 121
3. Yolculuğa çıkanın vedâlaşırken okuyacağı duâ 121
4. Hayvana ve şâir kara nakil vasıtalarına binerken okunacak duâ 122
5. Gemiye binerken okunacak âyeti-i kerime 122
6. Sertlik ve serkeşlik yapan hayvan üzerinde şu âyet okunur 122
7. Bir şehir veya köy görüldüğünde okunacak duâ 122
8. Yolcunun bir yere inip, konakladığında okuyacağı duâ 123
9. Yolculuk yaparken akşam olduğunda yapılacak duâ 123
10. Yolculuktan dönen kimsenin okuyacağı duâ 124
11. Yolcunun dönüşte, memleketini gördüğünde okuyacağı duâ 124
12. Yolculuktan dönen kimseye yapılacak duâ 124
13. Hac vazifesini yapıp dönen kimseye yapılacak duâ 124
14. Harbden dönen gâziye yapılacak duâ 124
YEMEK VE İÇMEKLE İLGİLİ DUÂLAR: 124
1. Yemek önüne geldiğinde yapılacak duâ 124
2. Yemeğe başlarken okunacak duâ.., 125
3. Yemekten kalkacağında yapılacak duâ 125
4. Misafirin hâne sahibinin sofrasında yapacağı duâ 126
5. İftar davetinde misafirin yapacağı duâ 126
6. Süt ve su içtiğinde okunacak duâ 127
7. Zemzem içtiğinde duâ 127
8. Turfanda meyve görünce yapılacak duâ 127
9. Su veya süt ikram edene yapılacak duâ 127
10. Rızık darlığı çekenin yapacağı duâ 127
UYKU VE RÜYA İLE ALÂKALI DUÂLAR: 128
1. Uyuyacak kimsenin yapacağı duâ 128
2. Uyumak için yatağına uzanan kimsenin yapacağı duâ 128
3. İyi rüya görmek istediğinde okunacak duâ 129
4. Gece uyanıp tekrar yatmak istediğinde okunacak duâ 129
5. Uyku tutmayan kimsenin okuyacağı duâ 130
6. Uykusunda korkutulan kimsenin okuyacağı duâ 130
7. Korkulu rüya görenin okuyacağLduâ 131
8. Kendisine rüya anlatılan kimsenin okuyacağı duâ 131
9. İstihare duâsı 131
MUÂŞERET KAİDELERİYLE İLGİLİ DUÂLAR: 132
1. Bir iyilik yapana karşı duâ 132
2. Helâya girecek kimsenin okuyacağı duâ 132
3. Helâdan çıktığında okunacak duâ 132
4. Aynaya bakıldığı zaman okunacak duâ 132
5. Aksırana karşı yapılacak duâ 133
İNSAN TABİATTİYLE İLGİLİ DUÂLAR: 133
1. Vesveseye mübtela olanın okuyacağı duâ 133
2. Öfkelenen kimsenin okuyacağı duâ 133
3. Nazar değmesiyle ilgili duâlar 133
4. Kederlendiği zaman okunacak duâ. 134
5. Korkulduğu zaman okunacak duâlar 134
6. Kulak çınladığında okunacak duâ 135
7. Herhangi bir şeyden ürküntü geldiğinde okunacak duâ 135
HAYVANLARLA ALÂKASI BULUNAN HUSUSLARDAKİ DUÂLAR: 135
1. Merkep anırdığında yapılacak duâ 135
2. Binek satın alındığında yapılacak duâ 135
3. Binek üzerinde duramayan kimseye yapılacak duâ 136
4. Evde yılan görüldüğü zaman yapılacak duâ 136
5. Köpek uluduğunda okunacak duâ 136
KORKULU ŞEYLER KARŞISINDA YAPILACAK DUÂ VE İSTİÂZELER: 136
1. Yangın çıktığı görüldüğünde yapılacak duâ 136
2. Şeytandan korkulduğunda yapılacak duâ 136
3. Cin gördüğünde okunacak duâ 137
4. Günah ve borçtan kurtulmak için okunacak duâ 137
5. Kabir azabından kurtulmak için yapılacak duâ 137
6. Cehennem azabından korunmak için yapılacak duâ 137
7. Açlık ve hıyanetten korunmak için yapılacak duâ 137
8. Nefsin şerrinden korunmak için yapılacak duâ 138
9. Uzuvlarının şerrinden korunmak için yapılacak duâ 138
10. Delirmek ve cüzzam gibi hastalıklarda korunmak için yapılacak duâ
11. Kötü ahlâktan korunmak için yapılacak duâ 138
12. İşlediklerimizin zararından korunmak için yapılacak duâ 139
13. Nimetlerin zevâl bulmaması için yapılacak duâ 139
14. Günah ve borçtan kurtulmak için yapılacak duâ 139
15. Cimrilikten ve erzel-i ömürden korunmak için yapılacak duâ 139
16. Deccâl’in zararından korunmak için yapılacak duâ 140
MESKENLERE GİRİP ÇIKMALARDA OKUNACAK DUÂLAR: 140
1. Eve girerken okunacak duâ 140
2. Camiye girerken okunacak duâ 140
3. Camiden çıkarken okunacak duâ 141
4. Evden sokağa çıkarken okunacak duâ 141
5. Çarşıya çıkanın okuyacağı duâ 141
GİYİNİP KUŞANMA İLE ALÂKALI DUÂUR: 141
1. Elbise giyenin okuyacağı duâlar 141
2. Elbise çıkarırken okunacak duâ 142
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
(Zikirle İlgili Bahisler)
Zikirle ilgili âyet-i kerimeler 143
Zikrin faziletini bildiren hadis-i şerifler 145
İsm-i Âzam 153
Esmâ-i Hüsnâ 155
Kur’ân-ı Kerim'deki TEHLİL ile ilgili âyet-i kerimeler 159
Tehlil çeşitleri ve okunmasındaki faziletler 167
TESBİHAT 174
Teşbihle ilgili âyet-i kerimeler 174
Teşbihin faziletiyle ilgili hadis-i şerifler 182
Muhtelif teşbih örnekleri 185
"LÂ HAVLE VELÂ KUVVETE" okumanın fazileti 201
TEKBİR ve fazileti 202
SALEVÂT-I ŞERİFE’nin fazileti 203
Dua ve Havas Kitapları
Salât ü selâm örnekleri 206
İSTİĞFÂR 223
İstiğfârın fazileti ve Allah’ın mağfiretinin bolluğu hususundaki âyet-i kerimeler 223
İstiğfârın faziletiyle ilgili hadis-i şerifler 231
İstiğfâr çeşitleri 234
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
(İki Kısımdır)
BİRİNCİ KISIM:
Özlü ve toplu duâlar 239
İKİNCİ KISIM:
Büyük zâtların yaptıkları duâlar 244
a) Peygamberlerin yaptığı duâlar 244
1. Hz. Âdem’in yaptığı duâ 244
2. Dâvud aleyhisselâmın duâsı 244
3. İbrahim aleyhisselâmın duâsı 245
4. Hz. İsâ’nın duâsı 245
5. Hz. Hızır’ın duâsı 246
b) Veli ve âlimlerin yaptıkları duâlar 246
1. Hz. Ebû Bekirin (r.a.) duâsı 246
2. Hz. Âişe’nin (r.a.) duâsı 246
3. Hz. Fâtımâ’nın (r.a.) duâsı 247
4. Büreyde’rıin (r.a.) duâsı 248
5. Kabisa b. Muhârikin (r.a.) duâsı 248
6. Ebüd-Derdâ’nın (r.a.) duâsı 249
7. Ukâşe’nin (r.a.) duâsı 250
8. Üveys’ül-Karenî’nin (r.a.) duâsı 252
9. Hasen Şâzelî hazretlerinin (k.s.) duâsı 253
10. Ali Vefâ hazretlerinin duâsı 254
11. Mârûf-ı Kerhî hazretlerinin duâsı 255
12. Abdullah Verrâk hazretlerinin duâsı 256
13. Utbet’ül-Gulâm’ın duâsı 257
14. Hz. Ali'nin duâsı 258
15. Sünûsî hazretlerinin duâsı 258
16. Sadrüddin Konevî hazretlerinin duâsı 258
17. İbrahim Düsûki hazretlerinin duâsı 259
18. Şeyhülislam Ebussuûd efendinin duâsı 260
19. Şihâbüddin Sührevercfî hazretlerinin duâsı 261
20. Ahmed Bûnî hazretlerinin duâsı 262
21. İmam-ı Âzam hazretlerinin duâsı 263
22. İmam Şâfiî hazretlerinin manzum münâcatı 268
23. İbrahim b. Edhem hazretlerinin manzum münâcâtı 268
24. Rabîatül-Adeviyye hazretlerinin münâcâtı 269
BEŞİNCİ BÖLÜM
(Kur’ân-ı Kerîm okumakla ilgili olup iki kısımdır)
BİRİNCİ KISIM
Kur’ân-ı Kerim Okumakla ilgili hadîs-i şerifler 272
İKİNCİ KISIM
Kur’ân okumanın faziletiyle ilgili hâdîs-i şerifler 277
Fatiha sûresinin fazileti 277
Âyet’ül-Kûrsi’nin fazileti 278
Sûre-i Bakara’nın son iki âyetini okumanın fazileti 280
Sûre-i Kehf’i okumanın fazileti 281
Sûre-i Mü'minûn’un fazileti 282
Yâsin sûresinin fazileti 283
Sûre-i Dühan’ın fazileti 291
Sûre-i Haşr’in sonundaki üç âyetin okunmasının fazileti 295
Mülk sûresini okumanın fazileti 295
Sûre-i Zilzal’in fazileti 299
Kâfirûn sûresini okumanın fazileti 300
İhlâs sûresini okumanın fazileti 300
Muavvezeteyn sûrelerini okumanın fazileti 301
Secde âyetleri ve bunları okumanın fazileti 301
Ezan ve ikaamet 305
Namazların Arapça ve Türkçe ziynetleri 306
Kaza namazlarıyla ilgili niyetler 311
SELÂMLAŞMAK ve FAZİLETİ: 313
KİMLER KİMLERE, NERELERDE ve HANGİ LAFIZLARLA SELÂM VERECEK 315
Bir gayr-i müslim, Müslümana selâm verdiğinde nasıl mukabele etmeli 316
Kimler kimlere selâm vermeli 317
SON SÖZ 318
BİBLİYOGRAFYA 318
ALFABETİK İNDEKS 319

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.