Büyük Hutbe Kitabı - Süleymaniyeden Hitap - Ömer Öztop-1748 (002038)

Fiyat : €60,53  + KDV
KDV Dahil : €72,03
Test2
15
:

Büyük Hutbe Kitabı (Ömer Öztop)

Kitap Özellikleri

  • 1. Hamur Şamua Kağıt
  • Sert Karton Kapak
  • 718 Sayfa

Kâinatın yegâne sahibi ve hâkimi olan, bizlere tevhid gölgesi altında yaşamayı nasib eden yüceler yücesi ALLAH-U AZİMÜŞŞAN’a tükenmez hamd-ü senâlar...

Dünya ve âhiretin nuru, cihanın bir danesi, mü’minlerin şefaatçisi ve âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Ra-sûlüllah (s.a.v.) efendimize de sonsuz salât-u selâmlar...

Müminler,

29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen bu şanlı fetih bize gösteriyor ki; Allah’a ve Resûlü (s.a.v.)’e samîmi bir bağlılık, sarsılmaz bir îman, yılmaz bir çalışma her çeşit başarının temelidir.

Bu bakımdan, bugün topyekün millet olarak Allah'a kul, Peygamber (s.a.v.)’e gerçek iimmet olmanın şuuruna ermek ve düştüğümüz bunalımlardan kurtulmak istiyorsak, İslâm'ın emirlerine uymalıyız. İslâm’ın emir ve yasaklarına harfiyyen uyduğumuz, Kur’an’ın rahmet gölgesinde toplanabildiğimiz ve genç yavrularımıza din, îman, vatan ve mukaddesat duygusunu tam verebildiğimiz gün, huzur bizimdir, dünya ve âhi-rette saadet hepimizindir.

Hz. Fatih’e ve bütün şehitlerimize Fatiha’lar okumanızı diliyor, bu şanlı Fetih yıldönümünün dînî ve millî benliğimizi bulmamıza vesîle olmasını Yüce Mevlâmız’dan niyaz ediyorum.

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ CİLT

İkinci Baskının Önsözü.................. 5

Üçüncü Baskının Önsözü......... 7

Giriş..........................................9

Cum’a Namazı ve Hutbe: .................. 9

Cum’a Namazının Farz Olmasının Delilleri.........10

Cum’a Namazının Farz Olmasının Şartları .........11

Cum’a Namazının Sahih Olmasının Şartları ........12

Hutbe ve Şartları ..............................12

Hutbenin Rüknü (Farzı).........................13

Hutbenin Sahih Olmasının Şartları ...............13

Hutbenin Sünnetleri............................14

Cum’a ve Hutbenin ve Acirc;dabı........................14

Hatibin Dikkat Edeceği Hususlar .................18

Hutbenin Duaları ve Arapça Metinleri .............22

Hutbeler

1. Hutbe: Gaye ve Biz...........................31

2. Hutbe: Amellerde İhlâs .......................36

3. Hutbe: Şükür Nimet, Küfür Azaptır.............39

4. Hutbe: îman ve Amel

712 içindekiler

5. Hutbe: Mazi ve Halde Müslümanlar.............48

6. Hutbe: İnsan ve îman ........................52

7. Hutbe: Allah İçin Sevmek .....................55

8. Hutbe: Medeniyet ve Saâdet İslâm’da ...........58

9. Hutbe: Küfre Karşı Mü’minlerin Vazifezi.........62

10. Hutbe: Çalışma ve İslâm.....................66

11. Hutbe: Kim Hakîki Mes’ud?...................70

12. Hutbe: Gaflet Mü’mine Yakışmaz..............75

13. Hutbe: Niçin Geldik Bu Câmiye? ..............79

14. Hutbe: Kur’ân-ı Kerîm.......................83

15. Hutbe: Dost ve Düşman......................86

16. Hutbe: İyi ve Kötü Çığır Açmak ...............89

17. Hutbe: Müslümanların Haklarına Saygı ........93

18. Hutbe: Komşu Hakları.......................96

19. Hutbe: Münafıklık Alâmetleri.................99

20. Hutbe: Kurtuluş İslâm’da ...................103

21. Hutbe: Güzel Ahlâk ........................107

22. Hutbe: Örtünmek İslâm’ın Emridir............111

23. Hutbe: Yeniden Dâvet .....................115

24. Hutbe: Tevbe ve İstiğfar.....................119

25. Hutbe: Edep ve Haya.......................123

26. Hutbe: Canla-Malla Cihad...................127

27. Hutbe: Cihad ve Şehitlik ...................131

28. Hutbe: Sen Kimsin?................,■.......135

29. Hutbe: İşte İnsan Hakları...................139

30. Hutbe: İslâm’da Vahdet.....................143

31. Hutbe: İslâm’da Doğruluk...................146

32. Hutbe: Ahde Vefa (Sözde Durmak)............149

52 33. Hutbe: Islâm’da Selâmın Fazileti.............153

I .55 34. Hutbe: Kibir ..............................156

B. .58 35. Hutbe: Közü Zan ve Gıybet..................159

( 62 36. Hutbe: Ara Bulma ve Hoş Geçinme............162

j 66 37. Hutbe: Hased=Kıskanma....................165

I .70 38. Hutbe: Ana ve Babaya Hürmet...............168

f 75 39. Hutbe: İslâm’da Temizlik....................172

■ . .79 40. Hutbe: Namaz.............................176

r. .83 41. Hutbe: Zekât..............................179

. . .86 42. Hutbe: İslâm’da Hac........................183

. 89 43. Hutbe. İslâmî Senebaşı ve Muharrem .........187

93 44. Hutbe: Hz. Resûlullah (s.a.v.)’in Doğumu.......190

96 45. Hutbe: Üç Aylar ve Regaib Gecesi.............194

99 46. Hutbe: İsrâ ve Mîrac.......................198

103 47. Hutbe: Berat Gecesi........................202

107 48. Hutbe: Ramazan ve Oruç....................206

İH 49. Hutbe: Gerçek Oruç........................210

, H5 50. Hutbe: Kadir Gecesi........................214

H9 51. Hutbe: Ramazan Çıkarken ..................218

123 52. Hutbe: Ramazan Bayramı............ 222

127 53. Hutbe: Kurban Bayramı ....................226

131 54. Hutbe: İstanbul’un Fethi....................230

135 55. Hutbe: Malazgirt Zaferi.....................233

. .13714 Önsöz İKİNCİ CİLT içindekiler

239 süleyrru 23. Hu 24. Hu 25. Hu 26. Hu 27. Hu

1. Hutbe: İman ve Huzur 243 28. Hu

2. Hutbe: İslâm ve Mes’uliyet 248 29. Hu

3. Hutbe: İslâm ve Onun Cemiyeti 253 30. Hu

4. Hutbe: Allah Korkusu Hikmetin Başıdır . . 258 31. Hu

5. Hutbe: Hak ve Batıl 262 32. Hu

6. Hutbe: Hakikî Mü’minler 267 33. Hu

7. Hutbe: Cami ve Mü’minler 273 34. Hu

8. Hutbe: İslâm Münevveri Olmak .... 277 35. Hu

9. Hutbe: Ahlâk ve Fazilet İslâm’dadır .... 282 36. Hu

10. Hutbe Haya ve Fazilet 286 37. Hu

11. Hutbe Helâl ve Haram 38. Hu

12. Hutbe Ticaret ıhlâkı 39. Hu

13. Hutbe •

Cum’a Namazı ve Hikmetleri .... 301 40. Hu

14. Hutbe Namaz ve Hikmetleri 306 41. Hu

15. Hutbe Zekât ve Hikmetleri 42. Hu

16. Hutbe Hac ve Faziletleri 43. Hu

17. Hutbe Mühürlü Kalpler ve Hesap . 321 44. Hu

18. Hutbe Haremine Girenler 45. Hu

19. Hutbe Düğünlerin Mânâsı 46. Hu

20. Hutbe Çocuk Terbiyesi 338 47. Hu

21. Hutbe Dua ve Faziletleri 48. Hu

22. Hutbe İslâm’da Cihad ve Şehid 348 49. Hu23. Hutbe: Dâ’vet Ulvî, Dâ’vetçi Şifa’dır...........353

24. Hutbe: Oku ve Öğren! ......................358

25. Hutbe: Yemin ve Hükmü....................364

26. Hutbe: Kaanat ve Hırs......................369

27. Hutbe: Kan Da’vaları ve İntiharlar............374

28. Hutbe: Kumar ve Kahvehaneler..............380

29. Hutbe: İçki ve Zararları.....................385

30. Hutbe: Gıybet ve Kötülükleri ................390

31. Hutbe: Rüşvet ve ve Acirc;fetleri ...................395

32. Hutbe: ve Acirc;lemlere Rahmet Olan Tek Önder! .....399

33. Hutbe: Regaib Gecesi ve Faziletleri ...........405

34. Hutbe: İsrâ ve Mi’rac Gecesi . . . .............409

35. Hutbe: Berat Gecesi ve Hikmetleri............414

36. Hutbe: Ramazan Ayı ve KuFan........ 418

37. Hutbe: Oruç ve Hükmü .....................423

38. Hutbe: Oruç ve Hikmetleri ..................428

39. Hutbe: Kadir Gecesi ve Faziletleri ............433

40. Hutbe: Ramazan Bayramı Hutbesi............438

41. Hutbe: Kurban Bayramı Hutbesi .............444

42. Hutbe: İkram ve Cömertlik..................449

43. Hutbe: Alçak Gönüllü Olmak (Tevâzu) ,........454

44. Hutbe: Kibir ve Hased......................459

45. Hutbe: Kin ve İftira .........................464

46. Hutbe: Alay ve Şaka........................469

47. Hutbe: Öfke ve Zararları....................474

48. Hutbe: Dil ve ve Acirc;fetleri.......................478

49. Hutbe: Yal^n ve Yalan Şahitlik...............482

ÜÇÜNCÜ CİLT

Önsöz................... 503

1. Hutbe: İman ve Saadet ......................507

2. Hutbe: İmanda Kemâle Ermek................511

3. Hutbe: Kurtarıcı İslâm’dır....................515

4. Hutbe: İslâm’da Tebliğ.......................519

5. Hutbe: İslâm’ı Yaşamak ve Yaymak ............526

6. Hutbe: Eskimeyecek Olan İslâm’dır............527

7. Hutbe: KuFân Tek Çaredir ...................531

8. Hutbe: Örnek, Allah Resûlü (s.a.v.)’dir I.........535

9. Hutbe: Örnek Allah Resûlü (s.a.v.)’dir II ........540

10. Hutbe: Müslüman!.........................544

11. Hutbe: Mü’minler Kardeştir .................548

12. Hutbe: Birlik ve Kardeşlik...................552

13. Hutbe: Tefrikadan Bütün Cihan Mahzundur . . . .556

14. Hutbe: Cum’a Namazı......................559

15. Hutbe: Namaz Dinin Direğidir ...............563

16. Hutbe: İslâm’da Zekât......................567

17. Hutbe: Hac ve Hikmetleri ...................571

18. Hutbe: ve Acirc;hirete îman .......................574

19. Hutbe: Amel Defterleri Açılacaktır............578

İslâm - İlim ve Müslümanlar (I)........582

İslâm - İlim ve Müslümanlar (II) .......587

Müslümanların Çilesi ................592

Esir Müslümanlar...................596

Müslüman Hanımı Kurtarılmalıdır 601

İslâm’da Kadnm Tahsili ...............605

Kızlarımızın Yetiştirilmesi ............609

Çocuklarımız .......................612

İslâm Gençliği Yetiştirmek ............615

Sünnet Merasimleri..................619

Bir Cahiliyyet Devri Yaşıyoruz! ........623

Fitneler............................626

Münafıklık Tehlikesi.................630

Gerçek Hürriyet.....................634

Haram ve Hükmü ...................638

Ana ve Baba Sevgisi..................642

Ziyaretlerimiz.............. 646

Hurafeler ..........................650

Ekmek İsrafı .......................654

Kudüs ve Mescid-i Aksa...............657

İslâm Adâleti .......................661

Hicret ve İslâmî Senebaşı.............665

Allah Resûlü (s.a.v.)’in Doğumu ........669

Üç Aylar ve Regaib Gecesi.............673

İsrâ ve Mîrac Mucizesi................677

Berat Gecesi........................681

Kur’an ve Oruç Ayı . . ...............684
47. Hutbe: Ramazan Orucu.....................688

48. Hutbe: ...Ve Kadir Gecesi....................692

49. Hutbe: Ramazanı Uğurlarken................696

50. Hutbe: Ramazan Bayramı Hutbesi............699

51. Hutbe: Kurban Bayramı Hutbesi .............703

52. Hutbe: İstanbul’un Fethi.....................708cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.