Büyük İslam İlmihali Ömer Nasuhi Bilmen (003381)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €90,47
İndirimli : €53,22  + KDV
KDV Dahil : €63,33
Test2
15
:

Büyük İslam İlmihali Ömer Nasuhi Bilmen


 • Yayın Tarihi: 01 ocak 2016
 • Baskı Sayısı: 1. Baskı
 • Dil:TÜRKÇE
 • Sayfa Sayısı: 701
 • Cilt Tipi: Ciltli
 • Boyut: 16 x 24cm
 • Kağıt Cinsi:Şamua Kağıt

ÖNSÖZ

Hamd; âlemlerin Rabbi Allah’ii Teâlâ’ya, salat ü selam Resûlullah’a, Allah’ın rızası da bütün müminlerin üzerine olsun. Amin.

Muhterem okuyucu!

Elinizdeki bu eser, Fatih Dersiamlarından emekli Diyanet İşleri reisi, mer-hum Ömer Nasuhi BİLMEN’in, "Büyük İslâm İlmihali" adlı kıymetli ese-rinin sadeleştirilmesi ile meydana gelmiştir.

Bilindiği gibi ilmihal; her müslümanın mutlaka bilmesi gerekli, farz-ı ayın olan: Başta temel iman bilgileri ile taharet, ibadet usullerini, nikâh-talak ve helâl- haram gibi dini hususları öğretmek üzere yazılmış olan dini kitaptır.

Elinizdeki "Büyük îslâm İlmihali", müslümanlar için yapılmış büyük hiz-metlerin başındadır. Her müslümanın evinde bulunması gereken ve bulunan bu eser bir çok dini meseleleri ihtiva etmektedir. Şöyle ki:

Akaid (iman) hakkında özet bilgilerle başlayan kitapta, taharet, namaz, oruç, zekât, hac, kurban ve avcılığa dair geniş bilgi verilmiş ve fıkıh kitaplarında "Ke- rahiyet ve İstihsan" başlığı altında ele alınan yani, helâl-haram, mübah ve mekruh olan şeylerle ilgili dini hükümler açıklanmıştır. Eserin son kısmı İslâm ahlâkına, isimleri Kur’an-ı Kerim’de zikredilen Peygamberlerin ve Peygamber (s.a.v) Efendimizin hayatına ayrılmıştır.

On kitap halinde hazırlanan ve ilk önce 1947 ile 1951 tarihleri arasında İstanbul’da her bir kitabı ayrı ayrı neşredilen kitap, daha sonra tek cilt olarak 1 - 59-İstanbul) bir çok defa; yarım asra yaklaşan bir zaman içinde 2,5 milyonun üstünde basılarak erişilmesi çok güç bir rekor kırmış, milyonlarca müslüman atandaşımıza hizmet etmiş, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da, bilhassa Avrupa’daki müslüman kardeşlerimizin elinden düşmeyen bir kaynak kitap ol- muş. önemli bir boşluğu doldurmuştur. Öldükten sonra da sevabı sürekli akıp selen amellerden biri de: Kendisinden faydalanılan bir ilimdir. Bu bakım-dan merhum müellifimiz geride bıraktığı bir çok eseriyle ve bilhassa elinizdeki bu ilmihaliyle büyük mükâfata kavuşmuş, aldığı hayır dualar sayesinde, kendi-sine cennette çok büyük kâşâneler ihsan edilecektir, inşaallah... Gıpta ediyoruz... Rabbim, bizlere de rızasına uygun bu gibi hizmetler nasip etsin. Amin.

Kitaptaki Osmanlıca kelimelerin çokluğu sebebi ile dilinin ağır olması ve dini konulardaki ıstılah (terim)ların anlaşılmasındaki zorluklar göz önüne alınarak, kitabın son yıllardaki (1986) baskılarının son kısmına; Ahmet Selim BİLMEN tarafından hazırlattırılan bir lügatçe eklenmiş bulunmaktadır.

Fakat tabiri caizse, kitap bir tarafta, lügatçe bir tarafta olması sebebiyle bu da beklenen kolay anlaşılmayı sağlayamamıştır. Bunun için, daha sonra da Bil-men Basım ve yayınevi yetkilileri tarafından, eserin sadeleştirilmesi yaptırılmış ve sadeleştirilmiş şekliyle de birçok yayınevi tarafından basılıp neşredilmiştir.

Fakat bu sadeleştirilmiş baskılarda, kitabın aslına sadık kalınmadığını, ha-talı sadeleştirme veya eksik bırakılma sebebiyle yanlış hükümlerin bulunduğunu tespit edince, hayretle irkildim!. Aman Allah’ım!. Güvendiğimiz, okuttuğumuz, kaynak gösterdiğimiz ve ısrarla tavsiye ettiğimiz bir ilmihalde yanlış, hatalı, ek-sik bilgiler... Ne büyük bir ihmal... Bu da yetmedi... Bir de ne görelim? Elimizde bulunan, 1947-1951, 1959, i960, 1970,1975, 1985 ve 1986 yıllarında yapılan asıl baskıları arasında da farklılıklar, eksiklikler, bu sebeple az da olsa yanlış hüküm-ler var. İşte bunlardan bazıları...

I- Kitap, İtikat kitabının; 21. maddesi, 1947,1959, i960 ve 1986 baskıla-rında bulunan "Çünkü hiçbir eser, müessirinde bulunmayan bu gibi va-sıfları haiz olamaz" cümlesi diğer baskılarda yok.

II- Kitap, Taharet kitabının; 139/18. Maddesi,,1947,1959 ve i960 baskıları: "Uğraşmamaktır" kelimesi doğru, diğer baskılar ise "uğraşmaktır" yanlış.

III- Kitap, Namaz kitabının; 560. Maddesi, bütün baskılarda karışık ve hatalı basılmıştır.

IV- Kitap, Oruç kitabının; 199. Maddesi, 1947 ve 1959 baskılarındaki "Hangi biri ile konuşmamaya veya herhangi birine gitmemeye ve her-hangi birini tatmamaya..." cümleleri diğer baskılarda yok. Bu sebeple hü-küm değişmektedir.

V- Kitap, Zekat kitabının; 110. Maddesindeki "...haramdır. Meğerki bir özre mebni olsun. Mamafih tehir..." cümleleri 1986 baskılarında yok. Hüküm eksik.

VI- Kitap, Hac kitabının; 10. Maddesindeki "...güneşin zeva-linden..." ifadesi 1951 baskısı çok eksik ve hatalı.

~ Kitap, Kurbanlara... kitabının; 62. Maddesindeki "Besmele" keli- ■es doğru; 1951 baskısında "besleme" şeklinde hatalı basılmış.

VII- Kitap, Kerahiyet kitabının; 30. Maddesindeki "...demeyiz..." ke- imesi 1951, 1959 ve i960 baskılarında doğru, diğer baskılarda ise "...demeli-yiz...- şeklinde hatalı.

VIII- Kitap, Ahlak kitabının; 59. Maddesindeki "yalancı" kelimesiı.951, i960 ve 1985 baskılarında doğru, diğerleri "yabancı" şeklinde yanlış.

IX- Kitap, Siyer-i Enbiya kitabının; 33. Maddesindeki, "...darlık..." kümesi 1951 baskıda yanlış diğer baskılar "...varlık..." şeklinde doğru. Ayrıca

1959 ve i960 baskılarında iki cümle eksik basılmış.

Sadeleştirilmiş baskılarda bulunan birçok hüküm hatası ve eksikliklerden razıları:

 1. Kitap, İtikat kitabının; 6. Maddesi dört, 63/5. maddesi de beş satır eksik.
 2. Kitap, Taharet kitabının; 146. Maddesinde, eksiklikten dolayı hatalı rrküm var.
 3. Kitap, Namaz kitabının; 287. Maddesindeki: "Sahih olur" hatalı. Aslı: "Sahih olmaz."
 4. Kitap, Oruç kitabının; 160/2. Maddesindeki: "Keffaret gerekmez" yanlış. Aslı: "Keffaret te lazım gelir."
 5. Kitap, Zekat kitabının; 9/2. Maddesinde zekât nisabı anlatılırken: "De- veninki de otuz beştir" hatalı. Doğrusu: "Beştir."
 6. Kitap, Hac kitabının; 83/13. Maddesinde eksiklik sebebiyle, hüküm hatası var.
 7. Kitap, Kurbanlara... kitabının; 77/6. Madde: "Eşlik etmelidir" ha-talı. Aslı. "İştirak etmemiş olmalıdır" doğru.
 8. Kitap, Kerahiyet ve istihsan kitabının; 69. Maddesinde eksik sa-deleştirme yapılmış.
 9. Kitap, Ahlâk kitabının; 44. Maddesi eksik ve hatalı sadeleştirilmiş.
 10. Kitap, Siyer-i Enbiya kitabının; 195. Maddesi "Hz. Peygamberin manevi huzurunda yerlere kapanarak" şeklinde sadeleştirilmiş olup hata-lıdır. Aslı: "Zat-ı Kibriya’nın mânevi huzurunda yerlere kapanarak..." şeklindedir. Sadeleştirilmiş baskı, maalesef bu hatalı ve eksik şekliyle Rusça ve benzeri dillere de terceme edilmiş ve neşredilmiştir.

Asıl ve sadeleştirilmiş baskılardaki bu hatalar, zaman zaman okuyucular ta-rafından da fark edilerek hatalı olup olmadığı bize soruluyordu. Biz de ihtimal vermediğimiz için: "Hata yok, yanlış anlıyorsunuz, bir kere daha oku-yun" diye kesip atıyorduk. Hatta bir gün Rusyadan az-çok Türkçe bilen bir müs- lüman Rus vatandaşı, Rusça tercemesinde hatalı hüküm olduğunu bana anlat-maya çalışmıştı. Meğer işin aslı öyle değilmiş... Bu sebeple yıllardır basılan ve basılacak da olan bu kadar kıymetli bir eserin neşrinin, bu hatalı şekliyle deva-mına gönlümüz razı olmadı. Buna "dur!" dememiz gerekiyordu. Bu, hem dine- ilme ve müslüman halkımıza büyük bir hizmet olacak ve hem de merhum müel-lifimizin ruhunu şâd, mesrur edecekti.

Bu sebeple "Fıkıh-Kelam ihtisasını" beraberce yaptığımız ilim heyeti ile; bizim için büyük bir şeref olan bu: "Önce asıl baskıyı kontrol edip düzelt-mek, daha sonra sadeleştirme" çalışmasına; Merhum Müellifimizin torun-larından Halil Hakan BİLMEN Beyden gerekli yazılı müsadeyi aldıktan sonra Allah’ü Teâlâdan yardım dileyerek, hayır ve bereket umarak beraberce ve grup- grup başladık.

Önce "asıl baskıyı kontrol edip düzeltmek" dedik. Bunun için de elde mevcut bütün asıl (1947-1951, 1959, i960, 1970, 1975, 1985, 1986) baskılar kar-şılaştırılarak, mevcut hataları, eksiklikleri giderip doğru metni beraberce tespit ettik. Sonra da elden geldiği kadar metne ve manaya sadık kalarak sadeleştirip, bugünkü nesiller tarafından kolayca anlaşılabilecek bir hale getirmeye çalıştık. Bunu yaparken de:

X- Merhûm müellifimizin kitaptaki aslî üslubuna, ifade tarzına dokunma-dık. Sadece bugünkü nesil tarafından maalesef bilinemeyen Osmanlıca kelimeleri sadeleştirdik.

XI- Üslûbu bozmayacak imla düzeltmeleri yapılmıştır.

XII- Gerekli gördüğümüz ifade değişikliği yapılıp; bir bütünlük arz etmesi için metne konuldu. Değiştirilen asıl baskıdaki ifade dipnotta belirtilmiştir. Bak. Hac kitabı, 47/2

XIII- Yanlış anlaşılabilecek yerlere not düşülmüştür. Bak. Hac kitabı, 39/13

XIV- Arapça ifadeleri sadeleştirmede yine merhum müellifimizin tercemeleri esas alınmıştır. "Hüdayi nabit=Kendi kendine biten" gibi.

XV- Merhum müellifimizin dip notları metne alınmıştır. Bu sebeple elinizdeki bu eserde bulunan bütün dip notlar sadeleştirenlere aittir.

XVI- Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin tercemeleri yapılmış ve kaynakları be-lirtilmiştir.

XVII- Okunması gerekli olan ayet-i kerime ve duaların metinleri ile birlikte oku-nuşları ve tercemeleri de yazılmıştır.

XVIII- Merhum müellifin açıkladığı terkipler, tabirler aynen bırakılmıştır. Açık-lamadığı bazı tabirler de şunlardır:

XIX- İmameyn: İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammede birlikte verilen isim.

XX- Veliyyülemr: İslam devlet başkanı, idareci.

XXI- Zahiru’r-rivaye, Zahiru’l-mezhep: İmam Muhammed’in tevatür de-recesinde nakledilen kitaplarının muhteviyatına denmektedir. Bu kitap-lar şunlardır: el-Asl veya el-Mebsut, el-Câmiu’s-sağir, el-Câmiu’l-kebir, es-Siyeru’s-sağir, es-Siyeru’l-kebir, ez-Ziyâdât ve Ziyâdetu z-ziyâdât. Bu ki-taplar Hanefi mezhebine ait özellikle hocaları İmam Ebu Hanife ile Ebu Yusuf’un görüşlerinden oluşan meseleleri içermektedir.

XXII- Hulefa-i Raşidin: İlk dört büyük halife... Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali (R.Anhüm)

XXIII- Zişan: Şan ve şeref sahibi.

XXIV- Azimü’ş-şan: Şanı büyük, nâmı çok yüce.

XXV- İlk baskılardaki ara kitap kapak başlıkları kaldırılmış, fihristler de en sona konulmuştur. Son baskılarda olduğu gibi.

Bu çalışmamızla ilmihalini öğrenecek ve öğretecek olan kardeşlerimize fay-dalı olabilirsek, kendimizi mesut ve bahtiyar hissedeceğiz. Onlar için Allahu Teâlâdan yardım ve muvaffakiyet temenni ederiz. Merhûm ve mağfûr Müellifi-mizi hayır dualarımızla yâd ediyor ve kendisine Allah’ü Teâlâ’dan rahmet ve mağ-firet, firdevs cennetini diliyoruz.

Bu acizane gayretimizden Rabbimizin razı, müslüman kardeşlerimizin müs-tefit ve biz fakirin de, salih amelden başka hiçbir şeyin fayda vermeyeceği mah-şerdeki İlâhi mahkemede hissedâr kılınmamızı niyazla, her şeye kadir olan yüce Rabbimize teveccüh ederim. "Bir işten maksat ne ise, hüküm ona göre-dir." Bizim bu işten maksadımız: Rıza-ı İlâhi ve Hz. Peygamber (s.a.v)’in şefa-atidir. Bu çalışmamızın bunlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’dan niyaz ederiz. O, en yakın, tek işiten ve duaları kabûl buyurandır. Ayrıca müslüman kardeşle-rimizden "hüsn-ü hatimemiz" için hayır dualar istirham ederim. Ya Rabbi! Dünya ve Ahiretimizi ma’mur eyle. İlim, amel ve ihlas nasip eyle. Cemalinle ve Firdevs cennetinle müşerref eyle. Amin.

Sadeleştirenler adına Mehmet TALÜ İstanbul - 2002

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5

Ömer Nasuhi Bilmen 11

A- Doğumu 11

B- Tahsili 11

C- Vazifeleri 11

D- Vefatı w 12

E- Kişiliği 12

F- Eserleri 13

MÜELLİFİN "ÖNSÖZ"Ü 15

BİRİNCİ KİTAP

İTİKAT HAKKINDADIR

HAKİKİ BİR DİNİN MAHİYETİ VE BAŞLICA DİNLER 19

HAKİKİ BİR DİNİN VASIFLARI VE FAYDALARI 20

İSLAM DİNİNİN EVRENSEL OLMASI VE MESUT NETİCELERİ 21

İMAN İLE İSLAMIN MAHİYETİ 22

İMAN İLE İSLAMIN ŞARTLARI 23

ALLAH TE ve Acirc;L ve Acirc;’YA VE SIFATLARINA İMAN 24

PEYGAMBERLERE İMAN 35

PEYGAMBERLERE OLAN İHTİYAÇ 38

SEMAVİ KİTAPLARA İMAN 40

SEMAVİ KİTAPLARA OLAN İHTİYAÇ 42

KUR’AN-I KERİMİN NASIL İLAHİ BİR KİTAP OLDUĞU 42

KURAN-I MÜBİN’İN İHTİVA ETTİĞİ HAKİKATLER 43

MELEKLERE İMAN 45

MELEKLERİN VARLIĞINDAKİ HİKMET 46

AHİRETE İMAN 47

KIYAMETİN MAHİYETİ VE ALAMETLERİ 48

AHİRETE AİT H ve Acirc;DİSELER 49

AHİRETİN VARLIĞINDA VE EBEDİ OLMASINDAKİ HİKMET 52

KAZA VE KADERE İMAN 53

KAZA VE KADER İNSANLARIN MESULİYETİNE MANÎ DEĞİLDİR 54

İTİKADDA EHL-İ SÜNNETİN İMAMLARI 55

İLM-Ü MARİFET 57

İKİNCİ KİTAP

TAHARETLER VE SULAR HAKKINDADIR

MUKADDİME 61

XXVI- ÎMAM-I A’ZAM EBÜ HANÎFE 61

XXVII- İMAM MALİK İBN-İ ENES 62

XXVIII- İMAM MUHAMMED İBN-İ İDRİS-EŞ-ŞAFİİ 63

XXIX- İMAM AHMED İBN-İ MUHAMMED İBN-İ HANBEL 63

MÜSLÜMANLIKTA İBADETLER, TAHARETLER 68

BİR KISIM DİNİ TABİRLER 69

SULARIN KISIMLARI 75

MUTLAK SULARIN NEVİLERİ VE HÜKÜMLERİ 76

MUKAYYED SULARIN HÜKÜMLERİ 78

SU ARTIKLARI HAKKINDA HÜKÜMLER 78

KUYULAR HARKINDAKİ HÜKÜMLER 79

ŞER’AN TEMİZ SAYILAN ŞEYLER 82

ŞER’AN TEMİZ SAYILMAYAN ŞEYLER 85

TEMİZ OLMAYAN ŞEYLERİN HÜKÜMLERİ 86

TATHÎR - TEMİZLEME YOLLARI 87

 1. Su ile yıkamak yolu ile tathîr = temizleme 87
 2. Su ile kaynatılmak yolu ile temizleme 89
 3. Ateşe sokmak yolu ile temizleme 89
 4. Silmek yolu ile temizleme 90
 5. Kazımak ve ovalamak yolu ile temizleme 90
 6. Kurumak, toprak sermek yolu ile temizleme 90
 7. Suyun akması veya kaybolması yolu ile temizleme 91
 8. İstihâle - Değişim yolu ile temizleme 91
 9. Bazı tasarruflar yolu ile temizleme 92
 10. Boğazlama veya tabaklama yolu ile temizleme 92
 11. İstinca ve istibra yolu ile temizleme * 93

ÖZÜR SAHİPLERİNE DAİR BAZI MESELELER 94

ÖZÜRÜN HÜKMÜ 95

KADINLARA MAHSUS HALLER 96

HAYIZ HALİNE AİT MESELELER 96

NİFAS HALİNE AİT MESELELER 99

HAYIZ VE NİFAS HALLERİNE DAİR BAZI HÜKÜMLER 101

İSTİHAZA (ÖZÜR) HALİNE AİT MESELELER 103

ABDESTİN MAHİYETİ 103

ABDESTİN FARZLARI 104

ABDESTİN SÜNNETLERİ 105

ABDESTİN ve Acirc;DABI 108

ABDEST DUALARI 109

ABDESTİN VASIFLARI İTİBARİYLE NEVİLERİ 111

ABDESTİN SAHİH OLMASINA MANÎ OLMAYAN ŞEYLER 112

MESTLER ÜZERİNE MESH VERİLMESİ 112

MESHİN CAİZ OLMASINDAKİ ŞARTLAR 113

MESH MÜDDETİ 114

SARGI ÜZERİNE MESH 115

MESHİ BOZAN ŞEYLER 115

ABDESTİ BOZAN ŞEYLER 116

ABDESTİ BOZMAYAN ŞEYLER 117

GUSÜL VE GUSLÜ İCAP EDEN HALLER 119

GUSLÜN FARZLARI 122

GUSLÜN SÜNNETLERİ 123

GUSLÜN VASIFLARI 125

GUSLETMELERİ FARZ OLANLARA HARAM VEYA MEKRUH OLAN ŞEYLER 126

TEYEMMÜMÜN MAHİYETİ VE FARZLARI 127

TEYEMMÜMÜN SÜNNET ÜZERE YAPILMASI 127

TEYEMMÜMÜN ŞARTLARI •. 128

TEYEMMÜMÜ MÜBAH KILIP KILMAYAN BAZI HALLER 130

TEYEMMÜMÜ BOZAN HALLER 132

ÜÇÜNCÜ KİTAP

NAMAZLAR HAKKINDADIR

NAMAZIN EHEMMİYETİ VE FAZİLETİ 137

NAMAZA DAİR BAZI TABİRLER 139

NAMAZLARIN NEVİLERİ VE REKATLARI 140

NAMAZLARIN FARZLARI, ŞARTLARI VE RÜKÜNLERİ 141

HADESTEN VE NECASETTEN TAHARET 141

SETR-İ AVRET 142

İSTİKBAL-İ KIBLE 144

NAMAZ VAKİTLERİ 146

NAMAZLARA AİT NİYETLER 151

İFTİTAH TEKBİRİ 154

NAMAZLARDA KIYAM = AYAKTA DURMAK 155

NAMAZLARDA KIRAAT 158

NAMAZLARDA RÜKÜ 158

NAMAZLARDA SECDE 159

NAMAZLARDA KADE-İ AHİRE 162

TA’DİL-İ ERK ve Acirc;NA RİAYET 163

NAMAZDAN KENDİ İRADE VE FİİLİ İLE ÇIKMAK 163

NAMAZLARIN VACİBLERİ 164

NAMAZLARIN SÜNNETLERİ 166

NAMAZLARIN ve Acirc;DABI 170

NAMAZLARIN BAŞLICA ve Acirc;DABI ŞUNLARDIR 170

EZAN VE İKAMET 171

İMAMLIK VE CEMAAT 177

KADINLARIN MUHAZATI (AYNI HİZADA BULUNMASI) 186

NAMAZLARIN SURET-İ TATBİKİYESİ, YALNIZCA NASIL KILINACAĞI 188

XXX- Sabah namazları 188

XXXI- Öğle namazları 189

XXXII- İkindi namazları 191

XXXIII- Akşam namazları: 191

XXXIV- Yatsı namazları 192

XXXV- Vitir namazı 192

NAMAZLARIN CEMAATLE KILINMA ŞEKLİ 194

CUMA NAMAZI 196

CUMANIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI 197

CUMANIN EDASININ ŞARTLARI 198

CUMA NAMAZI ÎLE ALAKALI BAZI MESELELER 202

BAYRAM VE BAYRAM NAMAZLARI 203

TERAVİH NAMAZI 208

HASTALARIN NAMAZLARI 210

SEFERİN MAHİYETİ VE MÜDDETİ 211

SEFERİN HÜKÜMLERİ 212

SEFERİLİK HALİNİN SON BULUP BULMAMASI 215

EDA İLE KAZANIN MAHİYETİ VE KAZA NAMAZLARI 217

MÜDRİK HARKINDAKİ MESELELER 222

L ve Acirc;HİK HARKINDAKİ MESELELER 223

MESBUK HARKINDAKİ MESELELER w 224

SEHİV SECDELERİ İLE ALAKALI MESELELER 227

TİL ve Acirc;VET SECDESİ İLE ALAKALI MESELELER 235

ŞÜKÜR SECDESİ 241

KORKU NAMAZINA DAİR BİLGİ 242

TATAVVU’ = NAFİLE NAMAZLAR 243

MEKRUH VAKİTLER 254

NAMAZLARDA MEKRUH OLUP OLMAYAN KIRAATLER 256

ZELLETÜ’L-KARİ (OKUYUCU HATASI)NA AİT ESASLAR 260

KUR ve Acirc;N-I KERİM’İ ÖĞRENİP OKUMAK VE DİNLEMEK VAZİFELERİ 266

NAMAZLARIN MEKRUHLARI 267

NAMAZI BOZUP BOZMAYAN ŞEYLER 274

ISKAT-I SAL ve Acirc;T (NAMAZ BORCUNU DÜŞÜRME) MESELESİ 280

MESCİDLERE AİT HÜKÜMLER 284

CENAZE HARKINDAKİ VECÎBELER, VAZİFELER 290

CENAZELERİN GASLEDİLMELERİ 293

CENAZELERİN KEFENLENMELERİ 295

CENAZE NAMAZLARI 297

CENAZELERİ KABİRLERİNE KADAR TAKİP ETMEK 303

CENAZELERİN KABİRLERİNE KONULMASI 305

KABİRLER VE KABRİSTANLAR 311

ŞEHİDLER VE HAKLARINDAKİ HÜKÜMLER 314

DÖRDÜNCÜ KİTAP

ORUÇ, KEFFARET, YEMİN, NEZİR VE İTİRAF HAKKINDADIR

ORUCUN MAHİYETİ 321

ORUCUN NEVİLERİ 321

ORUÇLARIN FARZ VE VACİP OLMASINDAKİ SEBEPLER. 324

ORUCUN MEŞRU OLMASINDAKİ HİKMET 325

ORUÇLU İÇİN MÜSTEHAB OLAN ŞEYLER 326

Orucun şartları 327

Orucun vakti 328

RAMAZAN-I ŞERİF VE DİĞER (AYLARIN) HİL ve Acirc;LLERİNİN SÜBUTU 329

ORUCA AİT NİYETLER 336

Oruçlu kimseler için mekruh olup olmayan şeyler 339

ORUCU BOZUP BOZMAYAN ŞEYLER 340

KAZA EDİLMELERİ İCAP EDİP ETMEYEN ORUÇLAR 345

KEFFARETİ İCAP EDİP ETMEYEN ORUÇLAR 347

ORUÇ TUTMAMAYI MÜBAH KILAN ÖZÜRLER 352

KEFFARETİN M ve Acirc;HİYYETİ VE NEVİLERİ 356

KEFFARET-İ SAVM (ORUÇ KEFFARETİ) 356

KEFFARET-İ ZIHAR=BENZETME KEFFARETİ 358

KEFFARET-İ HALK = HACDA TIRAŞ OLMA KEFFARETİ 358

KEFFARET-İ KATL = İNSAN ÖLDÜRME KEFFARETİ 358

KEFFARET-İ YEMİN = YEMİN KEFFARETİ 359

YEMİNİN MAHİYETİ VE YEMİN SAYILIP SAYILMAYAN ŞEYLER 359

ALLAH ADI İLE YAPILAN YEMİNİN NEVİLERİ VE HÜKÜMLERİ 361

YEMİNE DAİR ÇEŞİTLİ MESELELER: 362

ADAĞIN MAHİYETİ VE NEVİLERİ 370

NEZR (ADAK)IN ŞARTLARI 371

MUAYYEN, GAYRİ MUAYYEN, MUTLAK VE MUALLAK NEZİRLER 372

İTİKAFIN MAHİYETİ NEVİLERİ MEŞRU OLMASINDAKİ HİKMET 376

İTİKAFIN ŞARTLARI 377

İTİKAFIN ADABI 378

İTİKAFA DAİR BAZI MESELELER 379

İTİKAFI BOZUP BOZMAYAN ŞEYLER 380

BEŞİNCİ KİTAP

ZEKAT VE SADAKA-I FITIR HAKKINDADIR

ZEKATIN MAHİYETİ 385

ZEKATIN FARZ KILINMASINDAKİ HİKMET 385

ZEKATIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI 387

ZEKATIN SAHİH OLMASININ ŞARTLARI 390

ZEKATA TABİ OLAN MALLAR 391

ZEKATA TABİ OLMAYAN MALLAR 392

EHLİ HAYVANLARA AİT ZEKATLAR 396

XXXVI- Koyunlar ile keçilerin zekatı 396

XXXVII- Sığırlar ile mandaların zekatı 397

XXXVIII- Develerin Zekatı 397

TİCARET MALLARININ ZEKATLARI 399

ALTIN İLE GÜMÜŞÜN ZEKATI 401

KAĞIT PARALAR İLE BANKNOTLARIN ZEKATI 405

ALACAKLARIN ZEKATI 406

ARAZİ MAHSULLERİNİN ZEKATI 407

MADENLERİN VE DEFİNELERİN ZEKATI 410

ZEKATI ÖDEME YOLLARI 411

ZEKATIN VERİLECEĞİ YERLER 414

KENDİLERİNE ZEKAT VERİLMESİ CAİZ OLUP OLMAYANLAR 415

FITIR SADAKASI (FİTRE) 418

ALTINCI KİTAP

FARZ OLAN HAC İLE UMRE HAKKINDADIR

HAC İLE UMRENİN MAHİYETLERİ 425

HACCIN NEVİLERİ 425

HACCIN RÜKÜNLERİ 426

TAVAFIN MAHİYETİ VE NEVİLERİ .T. 428

HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI 429

HACCIN EDASININ FARZ OLMASINDAKİ ŞARTLAR 431

HACCIN SAHİH OLMASININ ŞARTLARI 432

MİKAT İLE AL ve Acirc;KALI MALUMAT 434

HACCIN FARZ OLMASININ SEBEBİ VE EDASININ

HEMEN GEREKLİ OLUP OLMAMASI 435

HACCIN FARZ KILINMASINDAKİ DİNİ HİKMETLER 436

HACCIN VACİPLERİ 437

HACCIN SÜNNETLERİ 440

HACCIN ADABI 443

HAC İBADETİ HAKKINDA TATBİKAT 444

UMRE HAKKINDA TATBİKAT 448

HACCI TEMETTÜ HAKKINDA TATBİKAT 448

HACCI KIRAN HAKKINDA TATBİKAT 449

HEDY’İN MAHİYETİ VE HÜKÜMLERİ 450

HAC VE UMRE İLE ALAKALI YASAKLAR 452

HAC İLE UMRENİN YASAKLARINA AİT DEĞİŞİK MESELELER 454

BEDEL = NİYABET SURETİ İLE HAC 457

HAC HUSUSUNDAKİ BEDELLİK, VASİYET VE

ADAK İLE ALAKALI BAZI MESELELER 461

İHSAR İLE ALAKALI MESELELER 463

RESULÜ EKREM (S.A.V) EFENDİMİZ’İN KABR-Î SAADETİNİ ZİYARET 466

NA’T-I ŞERİF 472

HAZRETİ PEYGAMBER (S.A.V)’İ ÖVMEK ÜZERE YAZILMIŞ BİR ŞİİR 473

YEDİNCİ KİTAP

KURBANLARA, KESİLESİ HAYVANLARA, AVLARA AİTTİR

KURBANIN MAHİYYETİ, VACİP OLMASI VE MEŞRU KILINMASINDAKİ HİKMET 479

KURBANIN CİNSİ VE KUSURLU OLUP OLMAMASI 480

KURBANIN KESİLECEK VAKTİ 482

KURBANIN ETİ VE DERİSİ HAKKINDA YAPILACAK ŞEYLER 483

AKİK A KURBANI 485

ZEBH, ZEBİHA VE TEZKİYENİN MAHİYETLERİ 486

ZEBH = BOĞAZLAMA AMELİYESİ 486

ETLERİ YİYİLİP YİYİLMEYEN HAYVANLAR 487

KİMLERİN BOĞAZLAYACAKLARI HAYVANLARIN

ETLERİ YİYİLİP YİYİLMEYECEĞİ 490

MEYTENİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ 491

SAYD = AVIN MAHİYETİ VE CAİZ OLMASI 491

NELER İLE AVLANILABİLİR? 492

AV HUSUSUNDA ARANILAN ŞARTLAR 493

SEKİZİNCİ KİTAP

KERAHÎYET VE İSTÎHSAN HAKKINDADIR

BAZI DÎNÎ TABİRLER 499

HER MÜSLÜMAN İÇİN ÖĞRETİM VE ÖĞRENİMİN LÜZUMU 500

MÜSLÜMANLIKTA VAAZ VE NASİHATİN EHEMMİYETİ 502

MUKADDESATA HÜRMET VE TAZİM 504

DİYANET VE MUAMEL ve Acirc;T HUSUSUNDA SÖZLERİ

KABUL EDİLİP EDİLMEYECEK KİMSELER 508

MÜSLÜMANLIKTA AİLE VE AKRABALIK MÜNASEBETLERİ 509

MÜSLÜMANLIKTA KESB = KAZANCIN EHEMMİYETİ 512

MUHTELİF KAZANÇ YOLLARININ ÜSTÜNLÜK DERECELERİ 513

ALIŞ VERİŞİN NEVİLERİ VE KAZANÇ MİKTARI 515

İHTİK ve Acirc;RIN MAHİYYETİ VE HÜKÜMLERİ 516

RİB ve Acirc;NIN MAHİYETİ VE NEVİLERİ 517

İSTİKRAZ "BORÇ ALMA-VERME" MESELELERİ 519

MÜSLÜMANLIKTA YAPILMALARI CAİZ OLMAYAN ŞEYLER 521

YENİLMELERİ VE İÇİLMELERİ HEL ve Acirc;L OLUP OLMAYAN ŞEYLER 522

YİYİP İÇME MİKTARI VE BUNLARIN ve Acirc;DABI 524

GİYİLMELERİ, KULLANILMALARI LAZIM VE CAİZ OLUP OLMAYAN ŞEYLER 526

LUKATA (KAYIP EŞYA)LARIN MAHİYETİ VE HÜKÜMLERİ 529

MÜSLÜMANLIKTA EĞLENCELERİN, MÜSABAKALARIN HÜKMÜ 532

MÜSLÜMANLIKTA İNSANLARIN HAYATÇA VE

ORGANCA KORUNMA ALTINDA OLMALARI 533

HAYVANLARA MERHAMET İLE MUAMELENİN LÜZUMU 535

MÜSLÜMANLIKTA MADDÎ VE MANEVÎ TEMİZLİK 535

DOKUZUNCU KİTAP

İSLAM AHLAKINA AİTTİR

AHL ve Acirc;KIN MAHİYETİ, NEVİLERİ VE AHL ve Acirc;K İLMİNİN KISIMLARI 543

AHL ve Acirc;KIN EHEMMİYETİ VE GÜZELLEŞTİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMASI 544

VAZİFELERİN MAHİYETLERİ VE NEVİ’LERİ 545

İL ve Acirc;HÎ VAZİFELER 545

ŞAHSİ VAZİFELER 546

AİLEVÎ VAZİFELER 548

SOSYAL VAZİFELER 550

MÜSLÜMANLIKTA ve Acirc;DABI MU ve Acirc;ŞERET 551

GÜZEL VE ÇİRKİN HUYLAR 559

ONUNCU KİTAP

SİYER İ ENBİYA’YA PEYGAMBERLERİN (A.S.) HAYATLARINA VE AHLAKINA AİTTİR

SİYER-İ ENBİYANIN "PEYGAMBERLERİN (a.s) HAYATLARININ VE AHLAKININ"

MAHİYETİ, FAYDALARI VE KAYNAKLARI 593

MÜBAREK İSİMLERİ KURAN-I KERİM’DE ZİKROLUNAN ŞANLI PEYGAMBERLER 594

XXXIX- ADEM ALEYHİSSELAM 594

XL- İDRİS (a.s) 596

XLI- NUH (a.s) 596

XLII- HUD (a.s) 597

XLIII- SALİH (a.s) 597

XLIV- İBRAHİM (a.s) 598

XLV- LUT (a.s) 599

XLVI- İSMAİL (a.s) 599

XLVII- İSHAK (a.s) 600

XLVIII- YAKUB (a.s) 600

XLIX- YUSUF (a.s) 600

L- EYYÛB(a.s) 602

LI- ŞUAYB (a.s) 602

LII- MUSA (a.s) 603

LIII- HARUN (a.s) 605

LIV- DAVUT ALEHİSSELAM 606

LV- SÜLEYMAN (a.s) 606

LVI- İLYAS ALEYHİSSEL ve Acirc;M 607

LVII- ELYESA ALEYHİSSEL ve Acirc;M 608

LVIII- ZÜLKİFL ALEYHİSSEL ve Acirc;M 608

LIX- YUNUS ALEYHİSSEL ve Acirc;M 608

LX- ZEKERİYYA ALEYHİSSEL ve Acirc;M ’ 609

LXI- YAHYA ALEYHİSSEL ve Acirc;M 609

LXII- İSA ALEYHİSSEL ve Acirc;M 610

LXIII- HAZRET’İ MUHAMMED MUSTAFA ALEYHİ EKMELÜ’T-TEHAYA 613

PEYGAMBERİMİZİN MÜBAREK NESEBLERİ 614

RESUL-Ü EKREM (S.A.V)’İN ÇOCUKLUK HAYATI VE İLK EVLENMELERİ 615

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)’İN İL ve Acirc;Hİ VAHYE VE NÜBÜVVET VE

RİSALETE NAİL OLMASI 616

İSLAMİYET’İN DOĞUŞU SIRALARINDA ARABİSTAN’IN DİNİ VE SOSYAL HALİ 618

İSL ve Acirc;MİYETİ İLK KABUL EDEN ZATLAR 618

İLK MÜSLÜMANLARIN ÇEKTİKLERİ EZİYETLER,

HABEŞİSTAN’A HİCRETLERİ VE KUŞATMA ALTINDA KALMALARI 620

PEYGAMBERİMİZİN AMCASI EBU TALİB İLE HANIMI

HATİCETÜ’L-KÜBRA (R.Anha)’IN VEFATLARI 621

PEYGAMBERİMİZİN KABİLELERİ DİNE DAVET ETMESİ VE AKABE BİATİ 622

İNŞİKAKI KAMER (AYIN İKİ PARÇAYA AYRILMASI) VE MİRAÇ MUCİZELERİ 623

İSL ve Acirc;MİYETİN MEDİNE-İ MÜNEVVERE’DE YAYILMASI VE

MÜSLÜMANLARIN ORAYA HİCRETLERİ 625

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)’İN MEDİNE-İ MÜNEVVERE’YE

HİCRETLERİ VE ORADAKİ BAZI KIYMETLİ İCRAATI 626

RESULÜ EKREM (S.A.V) EFENDİMİZE CİHAD İZNİ VERİLMESİ VE

KARŞISINDA BULUNAN BAŞLICA GAYRİMÜSLİMLER 628

MÜSLÜMANLARIN İLK SANCAKTARI VE İLK SERİYYESİ 630

BİRİNCİ VE İKİNCİ BEDİR GAZALARI 631

BENİ KAYNUKA VE UHUD GAZALARI 632

BENİ NADİR, HENDEK VE BENİ KUREYZA GAZALARI 635

HUDEYBİYE ANLAŞMASI VE HAYBER GAZASI 637

RESULÜ EKREM (S.A.V)’İN HÜKÜMDARLARI İSLAM DİNİNE DAVET ETMESİ 640

UMRETÜ’L-KAZA VE MU’TE SAVAŞI 641

MEKKE-İ MÜKERREME’NİN FETHİ 642

HUNEYN GAZASI, EVTAS H ve Acirc;DİSESİ 643

TEBÜK GAZASI 644

VEDA HACCI 645

RESULÜ EKREM (S.A.V) EFENDİMİZ’İN AHİRETE TEŞRİF ETMELERİ 646

PEYGAMBER (S.A.V) EFENDİMİZ’İN AHİRETE İRTİHALLERİ VE BUNDAN

KAYNAKLANAN TEESSÜRLER 648

RESULÜ EKREM (S.A.V) EFENDİMİZ’DE BELİRMİŞ, ORTAYA ÇIKMIŞ OLAN KEMAL ve Acirc;T (OLGUNLUKLAR) VE GÜZELLİKLER HAKKINDADIR 649

RESULÜ EKREM (S.A.V) EFENDİMİZ’İN ASALETİ 649

RESULÜ EKREM (S.A.V)’İN GÜZEL SURETİ = HİLYE-İ SAADETİ 649

RESULÜ EKREM (S.A.V)’İN PEK YÜKSEK AKIL VE ZEK ve Acirc;SI 650

RESULÜ EKREM (S.A.V)’İN FESAHAT VE BEL ve Acirc;ĞATI 651

RESULÜ EKREM (S.A.V)’İN MÜBAREK AHL ve Acirc;KI 652

RESULÜ EKREM (S.A.V)’ÎN PEK YÜKSEK İLİM VE İRFANI. 652

RESULÜ EKREM (S.A.V)’İN FEVKAL ve Acirc;DE NEZAFETİ (TEMİZLİĞİ) 653

RASULÜ EKREM (S.A.V)’İN HARİKULADE CÖMERTLİĞİ 653

RESULÜ EKREM (S.A.V)’İN EŞSİZ, BENZERSİZ KAHRAMANLIĞI 653

RESULÜ EKREM (S.A.V)’İN YÜKSEK HİLMİ (YUMUŞAK HUYLULUĞU) VE AFV-Ü

KEREMİ (BAĞIŞLAMASI VE İKRAMI) 654

RESUL-Ü EKREM (S.A.V)’İN YÜKSEK HAYASI 654

RESUL-Ü EKREM (S.A.V)’İN EMSALSİZ VEFASI 655

RESULÜ EKREM (S.A.V)’İN ŞEFKAT VE MERHAMETİ 655

RESULÜ EKREM (S.A.V)’İN GÜZEL GEÇİMİ 656

RESULÜ EKREM (S.A.V)’İN YÜKSEK TEV ve Acirc;ZUSU 657

RESULÜ EKREM (S.A.V)’İN PEK NEZİH ZÜHD VE TAKVASI 657

RESULÜ EKREM (S.A.V)’İN EŞSİZ MUVAFFAKİYETLERİ 658

BU ESERİN BAŞLICA KAYNAKLARI 662

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.