Cehennem Hakkında Merak Ettiğiniz Sorulara Cevaplar - Abdullah Nakışçı (T28124)

Fiyat : €10,00  + KDV
KDV Dahil : €11,90
15
:

Cehennem Hakkında Merak Ettiğiniz Sorulara Cevaplar - Abdullah Nakışçı


Ürün Özellikleri :

  • Yayınevi : Marifet Yayınları
  • Yazar : Abdullah Nakışçı
  • Kapak Kalitesi : Karton Kapak
  • Sayfa Kalitesi : 2. Hamur
  • Sayfa Sayısı : 345
  • Dil : Arapça - Türkçe
  • Ebat : 13,5 X 21 cm
  • Ağırlık : 350 gr
  • Barkod : 9786058436817

ÖNSÖZ

Hamdlerin en üstünü "Kâfirler için hazırlanmış bulunan o ateşten iyice sakının." (Âl-i İmrân Sûresi:131) buyuran Allâh-u Teâlâ içindir.
Salâtlarm en faziletlisi ve selamların en üstünü "Ey Allâhım! Ateşten ve ona yaklaştıracak söz ya da amelden Sana sığınırım." (İbni Mâce, Du'â:4, no:3846, 2/1264) buyuran ve Şâh-ı Rusül olan Efendimiz Hazreti
Muhammed Mustafa (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in ve âl-i ashâbının üzerine olsun. Amîn!
Kıymetli okuyucular!
Elinizdeki bu kitap, yukarıda zikrettiğimiz âyet-i kerîmede de ifade buyrulduğu üzere, aslında Allâh-u Teâlâ'ran kâfirler için hazırladığı, ama "(Habibim!) Gerçekten münâfıklar o ateşin en aşağı tabakasındadırlar. Sen bile onlar için asla hiçbir yardımcı bula¬mazsın." (Nisâ Sûresi:145) âyet-i kerîmesiyle ifade edildiği üzere diliyle Müslüman olduğunu söylediği halde kalbinden iman etmeyen münâfıklann da onun en alt tabakasında yanacağı, ayrıca Allâh-u Teâlâ affetmediği takdirde günahkâr müminlerin de günahlarına mukâbil olarak orada azâba dûçâr olacağı cehennem hakkında merak ettiğimiz sorulara güvenilir kaynaklara dayanılarak verilen cevaplardan müteşekkil (meydana gelen) bir eserdir.
Elbette ki bu eserde kendilerine cevap vermeye çalıştığımız sorular, cehennem hakkmdaki bütün meseleleri içeremez ama biz bunların içerisinden en önemi: olan meseleleri seçmeye gayret edip, ona göre cevaplar vermeye çalıştık.
Öyleyse bütün hayatımızı Allâh-u Teâlâ'mn emrettiklerine sımsıkı yapışıp, nehyettiklerinden uzak kalarak, takva sahibi bir kul olup cehennemden sakınarak geçirmemiz gerekmektedir.
Allâh-u Teâlâ güzelce anlayıp, bu konudaki yanlış inançlara düşmekten cümlemizi koruyup, öğrendiklerimizle mûcebince amel etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Amîn!
Gayret bizden, muvaffakiyet ise ancak âlemlerin Rabbi olan Allâh-u Teâlâ'dandır.


FİHRİST

Önsöz 5
1)"Cehennem" Lafzı Kur'ân-ı Kerîm'de
Ne Şekilde Zikredilmektedir? 7
2)Cehennemin Kendi İçerisinde
Tabakaları Var mıdır? 11
3)Cehennem Tabakalarının İlki Olan
"Cehennem" Ne Demektir? 14
4)Cehennem Tabakalarından Olan
"Lezâ" Ne Demektir 15
5)Cehennem Tabakalarından Olan
"Hutame" Ne Demektir? 16
6)Cehennem Tabakalarından Olan
"Sair" Ne Demektir? 18
7)Cehennem Tabakalarından Olan
"Sakar" Ne Demektir? 20
8)Cehennem Tabakalarından Olan
"Cahîm" Ne Demektir? 21
9)Cehennem Tabakalarından Olan
"Hâviye" Ne Demektir? 23
10)Cehennem Şu Anda Mevcut mudur? 25
11)Cehennem Nerededir? 29
12)Cehennemin Nasıl Getirileceği
Hakkında Bir Malûmat Var mıdır? 35
13)Cehennemin Büyüklüğü Hakkında
Bir Mâlûmât Var mıdır? 38
14)Cehennemde Kâfirlerin Bedenlerinin
Büyüyeceği Söyleniyor. Böyle Bir Şey Var mıdır? 42
15)Kâfirlerin Cehennemdeki Azar: Ebedi ma::' 46
16)Cehennem Ehlinin Azâbı Hafifler mi? 52
17)Kâfirlerin Cehennemden Çıkmak İstemeleri,
Onlara Fayda Verecek midir? 55
18)Cennetle Cehennem Arasında Ölümün Bir Koç
Sûretinde Kesileceği Doğru mudur? 61
19)Cehenneme Giren Günahkâr Müminler,
Cehennemden Çıkacaklar mıdır? 64
20)Cehennemden En Son Çıkacak Kişinin
Hali Hakkında Bir Mâlûmât Var mıdır? 75
21)Cehennem Dolacak mıdır? 80
22)"Bin Kişiden Dokuz Yüz Doksan Dokuzu Cehenneme, Bir Tanesi İse Cennete Gidecek."
Diye Bir Hadîs-i Şerif Var mıdır ve Bu Hadîs-i Şerif
Nasıl Yorumlanmaktadır? 83
23)"Cehennem Nefsin Hoşlanmadığı Şeylerle Kuşatılmıştır." Diye Bir Hadîs-i Şerif Var.
Bu Ne Demektir? 89
24)Cehennem Ateşinin Şiddeti
Hakkında Ne Söylenebilir? 93
25)Cehennem Ateşinin Rengi Nasıldır? 98
26)Cehennemin Nefes Aldığı Doğru mudur? 99
27)Cehennemin Sesi Var mıdır? 101
28)Cehennemdeki Azapların Hepsi Aynı mıdır? 104
29)Cehennem Ehlinin Yiyecekle Olan
Azâbı Nasıl Olacaktır? 107
30)Cehennem Ehlinin İçecekle Olan
Azâbı Nasıl Olacaktır? 112
31)Cehennem Ehlinin Giyecekle Olan
Azâbı Nasıl Olacaktır? 120
32)Cehennemdeki Ateşten Elbiseleri İlk
Giyecek Olan Kimdir? 124
33)Cehennem Ehlinin, Yüzlerinin Ateşte
Evrilip Çevrilmesiyle Olan Azâbı Nasıl Olacaktır? 126
34)Cehennem Ehlinin Yüzlerinin Karartılmasıyla
Olan Azâbı Nasıl Olacaktır? 130
35)Cehennem Ehlini Ateşin Çepeçevre
Kuşatmasıyla Olan Azap Nasıl Olacaktır? 135
36)Cehennem Ehlinin Ateşten Tabutlara
Konulmasıyla Olan Azâbı Nasıl Olacaktır? 139
37)Cehennem Ehlinin Bağırsaklarının Dışarı
Dökülmesiyle Olan Azâbı Nasıl Olacaktır? 141
38)Cehennem Ehlinin Derilerinin
Değişmesiyle Olan Azâbı Nasıl Olacaktır? 144
39)Cehennem Ehlinin Bûles Hapishanesindeki
Azâbı Nasıl Olacaktır? 147
40)Cehennem Ehlinin Bukağı, Zincir ve
Kamçılarla Olan Azâbı Nasıl Olacaktır? 149
41)Cehennem Ehlinin Yılan ve Akreplerle
Olan Azâbı Nasıl Olacaktır? 155
42)Cehennem Ehlinin Dağlarla Olan
Azâbı Nasıl Olacaktır? 158
43)Cehennem Ehlinin Kuyularla Olan
Azâbı Nasıl Olacaktır? 160
44)Cehennem Ehlinin Vâdilerle Olan
Azâbı Nasıl Olacaktır? 164
45)Cehennemdeki Azâbm Sebebi
Sadece Ateş Midir? 167
46)Cehennemin Ehlinin Ağlaması Nasıl Olacaktır?.. 169
47)Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)
Efendimiz'in Cehennemde Yaşanacak Bazı
Halleri Görüp Anlattığı Vâki midir? 178
48)Cehennem Ehlinin Çoğunluğu
Kimlerden Olacaktır? 191
49)Cehennem Ateşini Tutuşturacak Olan Nedir? 193
50)Cehennemdeki Kâfirlere, Dünyada
Yaptıkları İyilikler Fayda Verecek midir? 196
51)Kâfirlere Amellerinin Fayda Vermemesi,
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz'e Bakıp Büyüten Ama Ne Yazık ki Ona İman Etmeyen Amcası Ebû Tâlib Hakkında da Geçerli midir? 200
52)Kâfirler Cehenneme Ne Şekilde Gireceklerdir?.... 203
53)Cehennem Ehlinin Yüzlerinden
Tanınacağı Doğru mudur? 210
54)Cehenneme Girmekte Mîzân Denilen
Bir Aletin, Ölçü Aleti Olacağı Doğru mudur? 215
55)Cehenneme Girip Girmeme Hususunda
Ölçü Âleti Olacak Olan Mîzâna Neler Konulacaktır? 219
56)Cehennemde En Hafif Azâbı Görenin
Durumu Nasıldır? 226
57)Cehennemdeki En Şiddetli Azâba Dûçâr
Olacak Olanlar Kimlerdir? 230
58)Cehennem Ehlinin Hüsrânına Hüsrân
Katan En Büyük Azap Nedir? 237
59)Cehennem Ehlinin Cennettekilere Ne
Diyecekleri Hakkında Bir Mâlûmât Var mıdır? 241
60)Cehennemdeki Kâfirlerle Alay Edilecek midir?... 248
61)Cehennem Ehli Birbiriyle Çekişecek midir? 253
62)Cehennem Ehlinin Allâh-u Teâlâ'dan İsteyeceği Beş Şey Nedir ve Onlar Bu İsteklerine
Nasıl Karşılık Bulacaklardır? 258
63)Cehennem Ehli, Dünyada Yaptıklarından
Dolayı Pişman Olacak mıdır? 262
64)Cehennem Ehli, İşledikleri Günahları
İtiraf Edecekler midir? 267
65)İnsanları Vesveseleriyle Saptıran
Şeytan da Cehenneme Girecek midir? 269
66)Şeytan'ın Yoldan Çıkarttığı İnsanlarla,
Şeytan Arasında Cehennemde Bir Konuşma
Cereyan Edecek midir? 274
67)"Herkes Cehenneme Uğrayacak."
Diye Bir Hüküm Olduğu Söyleniyor.
Gerçekten Böyle Bir Şey Var mıdır? 280
68)Sırat Köprüsü Nereye Kurulacaktır? 284
69)Cehennemin Bekçileri Var mıdır ve
Bunlar Kaç Tanedir? 289
70)Cehennem Bekçilerinin Vasıfları Nelerdir? 294
71)Cehennemle Görevli Meleklerin Reisi Kimdir?.... 297
72)Cehenneme En Önce Gireceği
Bildirilen Üç Sınıf İnsan Kimlerdir? 300
73)Yahudi ve Hristiyanların Cehenneme
Girmeyeceğini Söyleyenler Var. Bu Doğru mudur? 306
74)İnsanlardan Olduğu Gibi, Cinlerden de
Cehenneme Girenler Olacak mıdır? 314
75)Cehennemdekiler Belirli Bir Yaşta
Olacak mıdır? 319
76)“Cehennem Amelleri İşliyorsak,
Bu Bizim Kaderimiz, Biz Ne Yapalım?!" Diyenlerin,
Bu Sözlerinde Doğruluk Payı Var mıdır? 320
77)Müslümanı Cehennemden Uzaklaştıracağı
Bildirilen Bazı Hususi Ameller Var mıdır? 330
Fihrist 341
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.