Cin, Sihir ve Büyü-1216 (002890)

Fiyat : €13,58  + KDV
KDV Dahil : €16,16
Test2
15
:

Cin, Sihir ve Büyü

Hasan Karakaya

Nebevi Hayat Yayınları

  • Boyut: 13.5 x 21 cm
  • Sayfa Sayısı: 255
  • Baskı Sayısı: 1. Baskı
  • Cilt Tipi: Karton Kapak
  • Kağıt Türü: Kitap Kağıdı
  • Dili: Türkçe

Önsöz

Bismillâhirrahmânirrahîm ve bihî netse'în elhamdulillâhi rabbi’l-âlemîn ve’s-salâtu ve’s-selâmu alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn ve ba'd...

Sözlerin en güzeli Allahü Teâlâ’nın sözüdür. O, bizlere şöyle buyurmuştur: "Allah ile birlikte başka bir ilah çağırma. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O’nun zatının dışında her şey helâk olacaktır. Hüküm sadece O’nundur ve siz O’na döndürüleceksiniz. (Kasas, 88)

Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd-ü senalar olsun. O vardır, birdir, eşi ve benzeri yoktur, doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiç bir ortağı yoktur.

O, herhangi bir şeye muhtaç değildir. Her şey Ona muhtaçtır. Bütün kâinatı emsalsiz bir şekilde yaratandır. O, karanlıkları aydınlatan, kullarına yardım eden, dualarını kabul eden, günahlarını affedendir. Kâinatın tek sahibi, Arş’ın Rabbi ve varlıkların yegâne sevk ve idâre edenidir. Dilediğini mutlaka yapar. Her şeye galiptir, yaptıklarından asla hesaba çekilemez.

Ey Allah’ım! Biz seni her mükemmellik sıfatıyla vasıflandırır, her türlü eksikliklerden tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğin dışında hiç bir bilgimiz yoktur. Zira her şeyi en iyi bilen Sen’sin, hüküm ve hikmet sahibisin.

Ey Allah’ım! Peygamberlerin efendisi olan, Rabbi’nden aldığını bize tebliğ eden, özü dürüst, sözü doğru olan, O emin peygamber Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem), hidayet rehberleri olan Sahâbîlerine ve kıyamete kadar onların izinden giden mü’minlere salât ve selam eyle. Amin!

Değerli okuyucular! Sizlere sunacağımız bu kitap, itikadı konuların küfür bölümünü içeren mütevazı bir eserdir. Günümüzde düşüncelerin altüst edildiği, hak ile batılın birbirine karıştırıldığı ve dinlerinde samimi olan mü’minlerin çeşitli şeytanî yollarla saptırılmaya çalışıldığı bir zamanda, İslam inancının temel esaslarını öğrenip savunmaya şiddetli ihtiyaç vardır. Ta ki küfür ile iman, tevhid ile şirk ayırt edilsin, yaratılanlar Yaradan’a karıştırılmasın. Böylelikle mü’minler dünyada da ahirette de kurtuluşa ersin ve mesut olsunlar.

Şunu unutmamak gerekir ki; İtikadı konular ilk öğrenilmesi gereken en önemli meselelerdir. Bunlar oldukça ciddi ve riskli konulardır. Bunları sabırla ve metanetle incelemek, detaylı bir şekilde tekrar tekrar okumak, iyi anlayıp inanmak, daha sonra insanlara arınık ve net bir şekilde ulaştırmak gerekmektedir. Aksi takdirde konular birbirine karıştırılır, kafalar bulandırılır, kişiler faydasız Bizans Cedelleri’ne sürüklenir, ortaya beklenmedik inanç karmaşası çıkar. Bu itibarla, itikadı konulara değinen zat, kesin ve sağlam naslara bağlı kalmalı, birbiriyle çelişir görünen nasların bağdaştırılmasını bilmeli, ifrat ve tefritten uzak olmalı, fikrî cedellerden kaçınmalı, önyargılı olmamalı ve delilsiz konuşmamalıdır. Aksi halde, insaf ölçülerini kaçırabilir, taassuba sürüklenebilir. Kendisi gibi düşünmeyenleri küfürle dahi itham etmeye kalkışabilir.

Konuların derinliğine dalmadan önce, değerli okuyucuların dikkatini, bu kitapta takip edeceğimiz metoda çekmek isteriz: Bizler, mümkün oldukça bir konudaki çeşitli görüşleri dayandıkları sahih delilleriyle birlikte aktarmaya, zayıf olan delilleri zikretmemeye gayret gösterdik. Belli bir fırkaya meyletmeksizin ve belli bir fikre bağnazlık yapmaksızın, nasların açıkça desteklediği görüşleri tercih etmeye çalıştık. Elimizden gelen mütevazı çabalarımızı harcayarak, konuları anlaşılır ifadelerle, net bir şekilde aktarmaya gayret gösterdik. Böylece her okuyan faydalansın, sadece elit kişiler değil; halk da konulara vakıf olsun. Çabalarımızın mütevazı olduğunun ve ilmin erbabına kıyasla bir çekirdek kabuğunu dolduramayacak kadar az olduğunun da bilincindeyiz.

Yüce Mevlâ’dan niyazımız, sürç-ü lisânımızı affetsin, ayağımızı sabit kılsın ve hatalarımızı bağışlasın. O, çok affeden ve çokça bağışlayandır.

Okuyucu kardeşlerden de yanlışlarımızı düzeltip bizleri haberdar etmelerini, hayırlı dualarından mahrum etmemelerini temenni ederiz.

Allah bizleri dünya ve ahirette mesut eylesin, hayatımızın sonunu ölümlerin en değerlisi olan şehâdet şerbetini içtirerek hitâma erdirsin ve cennetlerin en yücesi olan Firdevs’ine yerleştirsin. ve Acirc;min!

İçindekiler

Cin, Büyü ve Sihir
Birinci Konu
Sihrin Lügat ve Istılah Manaları
İkinci Konu
Sihirle Diğer Harikulâde Hususlar Arasındaki Farklar
Sihirle mucize arasındaki fark
Sihirle keramet arasındaki fark
Üçüncü Konu
Sihrin Etkisi Haktır
Ayetler
Hadisler
Az bir güruh hariç ümmetin ittifakı
Dördüncü Konu
Sihrin Gerçek Etkisinin Olduğunu İnkâr Edenler
Ayetler
Beşinci Konu
Sihrin Türleri
Birinci Kısım: Gerçeği olmayan aldatmalar
El çabukluğuyla aldatmak
Kâhinlik veya falcılık yaparak aldatmak
Koğuculuk yaparak insanları birbirlerine düşürmek
İkinci Kısım: Gerçekten insanın aklını ve vücudunu etkileyen sihirler
İnsanların hastalanmalarına hatta ölümlerine sebep olan sihirler
Altıncı Konu
Sihirde Kullanılan Vasıtalar
Yedinci Konu
Sihir Yapanların Sınıfları
Sekizinci Konu
Sihir Yapanlara Gitmenin ve Onlara inanmanın Hükmü
Dokuzuncu Konu
Sihir Yapanın Dinen Hükmü
Birinci Mesele: Mezhep âlimlerinin görüşleri
İkinci Mesele: Mezhep âlimlerinin delilleri
Onuncu Konu
Sihir Yapanın Dünyadaki Cezası
Birinci Mesele: Müslüman olduğu halde sihir yapanın cezası
Cumhur ulemânın görüşü
Ayet
Bunların delilleri şunlardır
İkinci Mesele: Gayrimüslim olan sihirbazın cezası
On Birinci Konu
Sihir Yapanın Tevbe Ettirilmesi
On İkinci Konu
Sihir Yapana Verilen Ücretin Hükmü
On Üçüncü Konu
Sihir Öğrenme ve Öğretmenin Hükmü
On Dördüncü Konu
Sihri Bozdurmanın Hükmü ve Yolu
On Beşinci Konu
Cin Kelimesinin Lügat ve Istılah Manaları
Lügat manası
Istılah manası
Altıncı Konu
Cinlerin Varlığı Haktır
Birinci Mesele: Cinlerin varlığını beyan eden deliller
Ayetler
Hadisler
ve Acirc;limlerin ittifakı
İkinci Mesele: Cinlerin varlığını inkâr edenler
Birinci Kısım İnkârcılar: Cinler hakkındaki naslara itibar etmeyenler
Cinleri inkâr edenlerin bu delillerine de şu cevaplar verilmiştir
İkinci Kısım İnkârcılar: Cinler hakkındaki nasları tevil edenler
Cinler, habis (alçak) nefislerin güçleridir
Cinler, ormanlarda, çöllerde ve dağlarda yaşayan vahşi insanlardır
Cinler, mikroplar ve virüslerdir
Üçüncü Mesele: Cinleri inkâr etmenin hükmü
On Yedinci Konu
İblîs’in Aslı
Birinci görüş: İblîs cinlerdendir, meleklerden değildir
İkinci görüş: İblîs meleklerdendir, cinlerden değildir
On Sekizinci Konu
Cinlerle Şeytanların Aynı Cins Olup Olmadıkları
Birinci görüş: Cinlerle şeytanlar aynı cinstir
İkinci görüş: Cinlerle şeytanlar ayrı cinslerdir
On Dokuzuncu Konu
Cinlerin Ortak Sıfatları
Birinci sıfatları: Ateşten yaratılmışlardır
İkinci sıfatları: Akıl sahibidirler
Üçüncü sıfatları: Cinsiyetleri vardır
Ayetler
Hadisler
Dördüncü sıfatları: Yiyip-içerler
Ayetler
Hadisler
Beşinci sıfatları: Cinler çeşitli şekillere girebilirler
Altıncı sıfatları: Cinler Hz. Peygamber' in şekline giremezler
Yedinci sıfatları: Cinler insanları görürler, insanlar onları göremezler
Ayetler
Hadisler
Sekizinci sıfatları: Cinler gaybı bilmezler
Dokuzuncu sıfatları: Cinler ve şeytanlar belli yerlerde yaşamayı tercih ederler
Tuvaletler
Kur’ân okunmayan ve Allah anılmayan evler
Kâfirlerin tapınakları
İssız ve karanlık yerler
Delikler ve mağaralar
Çarşı pazarlar
Onuncu sıfatları: Belli zamanlarda çevreye yayılırlar
On birinci sıfatları: Cinler göklere tırmanırlar
On ikinci sıfatları: Cinler oldukça zor ve ağır işleri başarırlar
On üçüncü sıfatları: Cinlerin, sâlih kullar üzerinde hiçbir hâkimiyetleri yoktur
On dördüncü sıfatları: Cinler, mucize ve keramet gibi akıl üstü şeyler yapamazlar
On beşinci sıfatları: Cinler de ölürler
Ayetler
Hadisler
On altıncı sıfatları: Cinler de yükümlüdürler
Birinci Mesele: Cinlerin peygamberleri kimlerdir?
Ayetler
Hadisler
ikinci Mesele: Cinlerin dinin hangi hükümleriyle yükümlü oldukları?
İtikâdî Meseleler:
Amelî Hükümler:
Üçüncü Mesele: Cinlerin ahirette cezalarının ne olacağı?
Dördüncü Mesele: Cinlerin mü’minlerine ahirette mükâfat var mıdır?
Beşinci Mesele: Cinlerin mü’minlerinin ahirette kalacakları yer
Yirminci Konu
Cinlerin İnsanlarla Alâkaları
Birinci kısım ilişkiler: Cinlerin insanlarla dostluk ilişkileri
Evlenme ilişkileri
Fiilen vuku bulmuş olması
Cinlerle evlenmenin dînen hükmü
Savunma ilişkileri
İkinci kısım ilişkiler: Cinlerin insanlara karşı düşmanlık ilişkileri
Birinci tür eziyetleri: Cin ve şeytanların insanlara verdikleri manevî zararlar
Ayetler
Hadisler
İkinci tür eziyetleri: Cin ve şeytanların insanlara verdikleri maddî zararlar
Birinci nokta: Cin ve şeytanların insanlara maddeten eziyet etmelerinin sebepleri
İkinci Nokta: Cin ve şeytanların insanlara eziyet ettikleri zamanlar
Doğarken:
Çocukken:
Uyurken:
Kavga ederken:
Esnerken:
Cinsî münasebette bulunurken:
Namaz kılarken:
Can verirken:
Üçüncü Nokta: Cin ve şeytanların insanlara yaptıkları eziyetlerin türleri
Mikrop ve bakteriler yaymak suretiyle eziyet etmeleri
Yangın çıkararak eziyet etmeleri
İnsanın canına kıymak
Sara hastalığına sebep olmak
Yirmi Birinci Konu
Cinlerin Sara Hastalığında Katkıları
Birinci Mesele: Saranın türleri
İkinci Mesele: Sara hastalığının tedavisi
Birinci Olarak: Maddî etkenlerden kaynaklanan saranın tedavisi
İkinci Olarak: Şeytanların çarpmaları sonucu oluşan saranın tedavisi
Dua etmek
Kur’ân okumak
Bakara Sûresi’ni okumak
Nas ve Felak Sûreleri’ni okumak
İhlâs Sûresi’ni okumak
Fâtiha Sûresi’ni okumak
ve Acirc;yete’l-Kürsî’yi okumak
Allah’ı anmak
Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak
Saralı Hastanın içinden cini çıkarmak
Üçüncü Mesele: Saralıyı meşru olmayan vasıtalarla tedavi etmek caiz değildir
Dördüncü Mesele: Cinlerin sara hastalığına sebep olduğunu inkâr edenler
Yirmi İkinci Konu
Cinlerin Hayvanları
Notlar

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.