Cinler Alemi - Laktu’l-Mercan Fi Ahbari’l-Can-1862 (002490)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €35,51
İndirimli : €20,89  + KDV
KDV Dahil : €24,86
Test2
15
:

Cinler Alemi - Laktu’l-Mercan Fi Ahbari’l-Can

Bu kitap, Şeyh İmam el-Kadı Bedruddin eş-Şiblî rahimehullah'ın " ve Acirc;kâmu'l-Mercan Fi Ahkami'l-Cân" adlı eserinin özetidir. Bunu "Laktu'l-Mercan" diye isimlendirdim ve beğendiğim şekilde telhis ettim. Bu kitaba şu konularda birçok eklemeler yaptım: Cinlerin varlıklarının zikri, sınıfları, cin kelimesinin anlamı, şeytanlarla cinlerin arasındaki fark, ruhlar, ifrit. İbn Dureyd dedi ki: Cin, insanın zıddıdır. Gecenin karanlığı örtüp gizlediğinde; "Cennehu'l-leyli ve ecennehu ve cunne aleyhi" derler. Senden gizlenen ve sana görünmeyen her şey için "Cunne anke" denilir. Bu sebeple cinlere aynı anlama gelen cin ve cinne ismi verilmiştir. Ha harfiyle "el-Hin"; cinlerin bir türüdür.

Ebu Ömer ez-Zahid: "el-Hin; cinlerin köpeklerine ve en aşağı tabakasında olanlara denir demiştir. el-Cevheri: "el-Cân; cinlerin babasıdır" der. İbn Akil el-Hanbeli: "Cinlere gözle görülmedikleri için bu isim verilmiştir.

Şeytanlar; cinlerin isyankar olanlarıdır. Onlar İblisin çocuklarıdır. "el-Merede" ise şeytanların en azgınları ve en kuvvetlileridir.

İbn Abdilberr şöyle demiştir:

"Kelam ve dil bilginlerine göre cinler birkaç mertebede ele alınır.
Yalnız cin olarak zikrettiklerinde "cin" derler.
Onun insanlarla birlikte yaşayanlardan olduğunu kastettiklerinde
"Amir" derler. Bunun çoğulu "Ummar'dır.
Çocuklara musallat olanlara "Ervah" derler.
Çirkinlik yapıp musallat olduğunda "Şeytan" derler.
Azgınlığı daha da şiddetlenince: "İfrit" derler.


  • Sayfa Sayısı: 440
  • Baskı Yılı: 2016
  • Dili: Türkçe
  • Yayınevi: Mercan Kitap
  • Sayfa Sayısı : 440
  • İlk Baskı Yılı : 2016
  • Dil : Türkçe

Mutercimin Takdimi

Şiiphesiz hamd yalniz Allah’adir. O’na hamd eder, O’ndan yar- dim ve magfiret dileriz. Nefislerimizin ve sect;erlerinden, amelle- rimizin kotiiluklerinden Allah’a siginiriz. Allah'in hidayet ver- digini kimse saptiramaz. O’nun saptirdigim da kimse dogru yola iletemez. $ehadet ederim ki, Allah’tan ba ve sect;ka ibadete la- yik hak ilah yoktur. 0, bir ve tektir, O'nun ortagi yoktur. Yine ve sect;ehadet ederim ki, Muhammed Allah’in kulu ve Rasuliidiir.

"Ey iman edenler! Allah’tan nasil korkmak gerekirse oyle korkun ve siz ancak miislumanlar olarak oliiniiz." (Al-i imran; 3/103)

"Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da e$ini var eden, her ikisinden bir^ok erkek ve kadin tii- reten Rabbinizden korkun. Kendisi adina birbirinizden dileklerde bulundugunuz Allah’tan ve akrabalik bagla- rini kesmekten de sakinm. ve sect;iiphesiz Allah iizerinizde tam bir gozetleyicidir." (en-Nisa; 4/1),

"Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve dosdogru soz soyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak iizere dii- zeltsin, giinahlannizi da magfiret etsin. Kim Allah'a ve Rasuliine itaat ederse biiyiik bir kurtulu^la kurtulmu ve sect; olur." (el-Ahzab; 33/70-71)

Bundan sonra, Şüphesiz sozlerin en giizeli Allah’in Kelam’i, yollarin en hayirlisi Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur. i ve sect;lerin en kotiisii sonradan fikarilanlaridir. Her son- radan fikarilan ve sect;ey bid'attir ve her bid’at sapikliktir. Her sa- piklik da ate ve sect;tedir.

Es-Suyuti, Laktu’l-Mercan Fi Ahbari'l-Can adli eserini; Hafiz Zehebi’nin ogrencilerinden Ebu Abdillah Muhammed b. Abdillah e ve sect;-$iblT ed-Dime ve sect;ki'nin (v.769h.) Akamu'l-Mercan adli eserinden ozetleyerek ve bazi eklemeler yaparak hazir- lami$tir.

Laktu’l-mercan: mercanlari bulmak, almak demektir. Ki-tabin tercemesinde Kahire'de Mektebetu’l-Kur’an tarafindan Mustafa A ve sect;ur tahkikiyle yayinlanan niishayi esas aldim. Ese- rin Arapfa ne ve sect;rinde gordugum birfok hatayi, isnad edilen kaynaklara miiracat ederek dtizelttim ve rivayetlerinin tah- ricini yaptim. Her rivayetin sihhat durumunu tespit etmeye fali$tim ve dipnotlarda bunlari belirttim. Eser ifinde gefen bazi hurafe hikayeler, bazi uydurma ve israiliyat rivayetler ile Tiirkfe’ye terceme edildiginde anlami kalmayan uzun ve sect;i- irleri terceme etmedim. imam Suyuti’nin hayati hakkinda kisa bir giri ve sect; ekledim.

Allah Azze ve Celle’den bu eserin terceme ve tahkikini faydali kilmasmi dilerim. Muvaffakiyet Allah’tandir.

Ebu Muaz Seyfullah Erdogmu ve sect; 3 Muharrem 1430 fubuk/Ankara

İÇİNDEKiLER

Miitercimin Takdimi 9

iMAM SUYUTI (Rahmetullahi Aleyh) (m.1445-1505) 11

Dogumu ve Ailesi 11

Hocalari; 12

OGRENCILERi 13

iLiMLE I ve sect;TiGALi 13

ALIMLERiN IMAM SUYUTi’YE OVGULERi 14

Vefati; 17

Kitabin Tahricinde Kullandigim Bazi Istilahlarin Afiklamalari 17

Kitabin el yazma niishalarindan ornekler: 19

Miiellifin Mukaddimesi: 21

Araplarda Cinlerin isimleri: 22

Cinler Aleminin ispati: 22

Yaratdi5larinm Ba$lamasi:

Cinler insanlardan Once mi Yaratilmi ve sect;lardir? 23

Cinlerin Yaratildiklari Asd Nedir? 29

Cinlerin Simflari Ve Farkli $ekilleri: 34

Cinlerin Yemeleri ve ifmeleri: 41

Cinlerin Aralarinda Evlenmeleri 51

insanlarla Cinlerin Evlenmeleri 53

Cinlerle insanlarin Evlenmesinin Hiikmii 59

Cinlerin Meskenleri 71

Cinlerin Miikellef Olu^lari 78

Cinlerden Nebi veya Rasul Var midir? 79

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in

insanlara ve Cinlere Gonderilmesi 83

Omer b. Abdilaziz lie Konu ve sect;malari 88

Cinlerin Hadis Rivayetleri 144

Cinlerin Amellerinin Kar ve sect;iliklari 162

Cinlerin Oliimu ve Ha$ri 168

insandan Ayrilmayan Cinler 171

Vesvese 177

Cinlerin insanlarin Bedenine Girmeleri 190

Cinlerin insanlari Kafirmalari 202

Cinlerin insanlara Taun Bula ve sect;tirmasi 211

Cinlerin insanlara Nazar Degdirmesi 213

Cinlerden Koruyan Hususlar 213

Cinlerin Verdikleri Sikintilar: 260

Cinlerin Kulak Hirsizligi Yapmalari 266

Ramazan Ayinda Zincirlere Vurulmalari 274

Cinlerin Haberleri 275

Cinlerin $iirleri 275

Cinlerin insanlarin Kadinlarina Saldirmalari 287

Cinlerin insanlardan ilim Almalari ve

insanlara Fetva Vermeleri 291

Cinlerin insanlara Vaaz Vermeleri 291

Cinlerin Hikmetle Konu$malari 293

Cinlerin insanlara Tib Ogretmesi 297

Cinlerin ve insanlarin Birbirlerinden Davaci Olmalan 297

Cinlerin insanlardan Korkmalari 298

insanlarin Cinlere Biiyii Yapmasi ve

Kendilerine itaat Ettirmesi 299

Cinlerin insanlara Hayir ve $er Olarak Kar ve sect;ilik Vermeleri 301

Geyikler Cinlerin Siirusii mudiir? 303

insanlarin Cinlere ibadet Etmesi 308

Cinler ifin Kesilen Kurban 309

Cinlerin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in

Gonderili ve sect;ini Haber Vermeleri 311

ve sect;eytanm isimleri 330

Evlerde Sakin Olan Cinler 333

Cinler Vasitasiyla Kahinlik 333

iblis Meleklerden Miydi? 335

Iblis’in Adem ve Havva’ya Sata ve sect;masi 343

ve sect;eytamn Nuh Aleyhisselam’a Sata ve sect;masi 346

ve sect;eytanm Musa Aleyhisselam’a Sata ve sect;masi 349

ibrahim Aleyhisselam’a Sata ve sect;masi 353

Zulkifl Aleyhisselam’a Sata$masi 358

Eyyub Aleyhisselam’a Sata$masi 359

Yahya b. Zekeriya Aleyhisselam'a sata ve sect;masi 364

isa Aleyhisselam’la Kar ve sect;ila ve sect;masi 368

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e Sata ve sect;masi 371

iblis Aleyhilla’ne'nin Halleri 435

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.