Cübbeli Ahmed Hoca Dinin Direği Müminin Miracı Namaz Kitabı-1168 (001354)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €42,11
İndirimli : €24,77  + KDV
KDV Dahil : €29,48
Test2
15
:

Dinin Direği Mü'minin Mi'racı Namaz


Yayın Evi: Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık
Cilt Tipi: Karton Ciltli
Kağıt Cinsi: İthal
Eser Sahibi: Ahmet Mahmut Ünlü
Boy (cm): 24
En (cm): 16
Sayfa Sayısı: 406


DİNİN DİREĞİ MÜ'MİNİN Mİ'RACI NAMAZ


Kitabında Namazın Önemi Ve Ehemmiyeti Anlatılmaktadır.Ahmet Mahmut Ünlü'nün Kaleminden Çıkmış bir Eserdir.
Allâh-u Te'âlâ'ya sonsuz hamd-ü sena, Habîbi Muhammed Mustafâ'sına sınırsız salât-ü selâm, âl-i ashabına ve kıyamet gününe kadar iyilikte kendilerine uyan etbâ'ına hayırla duadan sonra; ifade etmemiz gereken husus şudur:
Namaz gibi dinin direği konumunda olan bir sâlih amel hakkında birçok eser yazılmışsa da, biz de namazın şefaatine ermek ve siz okurlarımızdan kiminin namaza başlamasına, kiminin de bazı yanlışlarını düzelterek doğru kılmasına vesile olmak gayesiyle bu kitabı kaleme aldık.
Allâh-u Te'âlâ'dan niyazımız, haşr sabahına kadar birçok Müslümanın bu eserden istifade etmesi, evlerimizde, ocaklarımızda bir tek namazsız bırakmaması ve hepimizi tüm sevdiklerimizle birlikte gerçek manada namaz ehli olan kullarına kalmasıdır. ve Acirc;mîn!
Sizlerden de ricamız, Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in vefat ederken en son vasiyeti olan namaz konusunu ciddiye almanız, bu eseri dikkatle okuyup amel etmeniz ve peygamberinizin yüce hatırı için herkesi bu konuda teşvik etmenizdir.
Zîra namazı terk eden birinin şerri komşularına hatta tüm dünya halkına ulaşacağı gibi, namaza başlayan birinin hayrı da her yere kavuşacaktır.
Allâh-u Te'âlâ cümlemizi ilk sorulacağımız vazife olan namazla ilgili hesabı kolayca verebilmeye muvaffak eylesin. ve Acirc;mîn!

İÇİNDEKİLER

Önsöz 3
BİRİNCİ BÖLÜM
NAMAZIN M ve Acirc;HİYETİ VE FARZİYETİNİN DELİLLERİ 5
Namazın Farz Oluşu 9
Namazın Farziyetine Dâir Kur’ân-ı Kerîm’den Deliller 10
Namazın Farziyetine Dâir Sünnet’ten Deliller 10
Namazın Beş Vakit Olarak Farziyetinin Kur’ân-ı Kerîm’den Delilleri. 11
Namazın Beş Vakit Olarak Farziyetinin Sünnet’ten Delilleri 15
Namazın Farziyetinin İcmâ‘dan Delili 19
Namazın Beş Vakit Olarak Farz Kılınmasındaki ve Rekâtlarının Sayısındaki Hikmetler 23
Beş Vakit Namazı İlk Olarak Kılmış Olan Peygamberler 33
Namazı Terk Edenin Hükmü 35
Münâfıklar Namazdan Ağırlanır 41
Namazın Vakitli Olarak Farz Kılınışı 45
Salât-ı Vustânm Tesbiti ve Faziletine Dâir ve Acirc;yet ve Hadîsler 46

İKİNCİ BÖLÜM

BEŞ VAKİT NAMAZIN EHEMMİYET VE FAZİLETLERİ 59
Beş Vakit Namazın Ehemmiyet ve Faziletleri - 65
Beş Vakit Namazın Ehemmiyetini ve Faziletini Beyân Eden ve Acirc;yet-i Kerîmeler 65
Namazla îmanın Alâkasını Beyân Eden ve Acirc;yet-i Kerîmeler 72
Namazın Ehemmiyetini ve Faziletini Beyân Eden
Hadîs-i Şerif ve Rivayetler - 75
Namaza îmanın Önemi 75
Namaz Kılanlara Verilen Dokunulmazlık 76
Namaz Allâh-u Te‘âlâ Katında En Makbul Ameldir 80
Namaz Dünyada Göz Aydınlığı, ve Acirc;hirette de Nurdur 83
Namaz Dînin Direğidir ve Namazsız îman Kabul Olmaz 86
Namaz Cehennem Ateşini Söndürüp Cennete Girdirir 90
Fazla Yaşayarak Fazla Namaz Kılanın Daha Önce Cennete Gireceği ve Diğerlerinden Daha Faziletli Olabileceği 98
Namaz Şeytanı Uzaklaştım 100
Namaz Diğer Ameller İçin Bir Mîzân ve Kıstastır 101
Kişi Farz Namazlar Sayesinde Gâfillerden Yazılmaz ve Farzlara Önem Veren Hayırlı Kullardan Olur 103
Namaz Sebebiyle ve Namaz Kılanlar Hürmetine Bu Ümmet Belalardan Kurtulur 106
İslâm’ın En Son Bozulacak Ameli Namaz Olacaktır 108
Namazı Hakkıyla Kılanlar Peygamberler, Sıddîklar ve Şehitlerle, Özellikle de Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) İle Komşu Olacaklar.. 111
Ticaret ve Alışveriş Gibi Engeller Nedeniyle Namazdan Geri Kalmayanların Mahşerdeki Özel Konumları 113
Farz Namazlarla Nâfıle Namazların Farkı 115
Namaz, Her Peygamberin, Özellikle de Rasûlüllâh
(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Son Vasiyetidir 119
Beş Vakit Namazın Herbirinin Ayrı Ayrı Faziletleri 120
Namazın Günahlara Keffâret Oluşu 124
Büyük Günahlardan Sakınmaları Şartıyla Namaz Kılanların Küçük Günahları Affedilir 133
Kıyâmet Günü İlk Sorgu Namaz Hakkında Olacaktır 135
Namaz Hangi Hallerde Terk Edilebilir 137
Namaz Gibi Sâlih Ameller İnsanın Dünyada ve Mezarda En Yakın Dostu Olurlar 140

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BEŞ VAKİT NAMAZI KASTEN TERK ETMENİN VEB ve Acirc;Lİ 145
Namazsızlann Kötü Durumunu Beyân Eden ve Acirc;yet-i Kerîmeler 151
Namaz Kıldıkları Halde Vakitlerini Önemsemeyenleri Zemmeden ve Acirc;yet-i Kerîmeler 152
- Beş Vakit Namazı Veya Herhangi Birini Kasten Terk Etmenin Ağır Vebâlini Açıklayan Hadîs-i Şerif ve Rivâyetler - 154
Namazın Terki Dîni îmanı Tehlikeye Sokar 154
Namazı Terk Edenlerin Dokunulmazlığı Kalkar 157
Namazın Terki Kişiyi AllâhTn Düşmanları Arasına Sokar 158
Namaz Kılmayanların Kafalarının ve Acirc;hirette Kayalarla Ezileceği ve Bitmez Tükenmez Azapları 159
Namaz Kılmayanların Siyah Suratlarında Yazılacak Satırlar 162
Bir Vakit Namazı Dahi Kaçıran Kişi Ailesini ve Bütün Varlığını Kaybetmiş Gibi Zarardadır 163
Namazı Kasten Terk Edenlerin İsimleri Cehennemin Kapısı Üzerine Yazılacaktır 164
Namazı Terk Edeni Allâh-u Te'âlâ Gazaplı Bir Halde Karşılayacaktır 164
Namazın Terki, Diğer İyi Amellerin İptaline Sebep Olur 165
Namaz Kılmayanlar Cehennemde En Büyük Kâfirlerle Komşu Olacaktır 166
Namaza Gevşek Olanların Başına Gelecek On Beş Bela 168
Namazı Terk Edenlere Meleklerin Dünya ve ve Acirc;hirette Yapacağı Korkunç Muâmeleler 172
Namazı Terk Edenler Şeytan Gibi Lânete Çarpılacaktır 175
Namaz Kılmamak Zina ve Cinayetten Daha Büyük Günahtır 176
Namazı Kazaya Bırakmak Dünya Sevgisinden Kaynaklanır 178
Bir Vakit Namazı Bile Kazaya Bırakmak Kebâir Günahlardandır 180
Bir Vakit Namazı Kazaya Bırakan Cehennemde Seksen Sene Kalacaktır 182
Namazı Kazaya Bırakmak Kabir Azabına Sebep Olacaktır 185
Şehvetlerine Uyarak Namazlarına Dikkat Etmeyenler Helâk Olacaklar 186
İçki Yüzünden Namazı Terk Edenlerin Azabı 187
Namazı Zâyi Edenlerin İçine Atılmakla Tehdit Olunduğu Gayy Kuyusu ve Veyl Vâdisi 188
Namazın Zâyi Edilişi Kıyâmet Alâmetlerindendir 191
Namaz Vakitlerine Dikkat Etmeyen Kimseler Ölüm Anında Neler Çekecekler ....193
Namaz Çağrısına İcâbet Etmeyen Kimselere Allâh-u Te‘âlâ’nm İlginç Hitabı 195
Namaz Kılmamak İyi Kullara Karşı İşlenmiş Bir Suçtur 196
Ümmet İçerisinde Namazsız Kimse Kalmaması İçin Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Yaptığı Dua 197

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

NAMAZ VAKİTLERİ 199
Namaz Vakitlerini Bildiren Hadîs-i Şerif ve Rivâyetler 203
Sabah Namazının Vakti 208
Öğle Namazının Vakti 209
İkindi Namazının Vakti 210
Akşam Namazının Vakti 211
Yatsı Namazının Vakti 212
Yatsı Namazının Uyumadan Kılınmasının Önemi 214
Vitir Namazının Vakti 217
Namaz Vakitlerinin Hikmetleri 219
Namaz Kılmanın Müstehab ve Yasak Olduğu Vakitler 227
Mekruh Vakitler 230
Namaz Vakitlerini Takip Edenlerin Faziletleri 233
Namazı Vaktinde Kılmanın Önemi 235
Namazın İlk Vaktinde Kılınmasının Fazileti 239
Namazı Kerâhet Vaktine Kadar Geciktirmek Münâfıklık Alâmetlerindendir 245

BEŞİNCİ BÖLÜM

NAMAZLA İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ MESELELER 247
Namaz, Sahibini Kötülüklerden Engeller, Aksi Takdirde Kabule Şâyan Olamaz 251
Namaz Kılmak Fakirlik Gibi Bazı Darlıkları Kaldırır 254
Çoluk Çocuğa Namazı Emretmek 256
Farz Namazların Kaza Edilmesi 261
Namazı Kabul Olunan ve Olunmayan Kimseler 265
Kadınların Namazlarına Mâni Olan Hayız ve Nifas Halleri 272
Cünüp Kimselere, Hayızlı ve Lohusa Kadınlara Haram Olan Şeyler 277
Namaza Mâni Olan Her Şeyden Özellikle İçki, Kumar ve Aşırı Yiyip İçmek Gibi Günahlardan Sakınmak Gerekir 279

ALTINCI BÖLÜM

NAMAZDA HUŞÛ‘ 283
Huşû‘ İle İlgili ve Acirc;yet-i Kerîmeler 287
- Namazda Huşû ‘un Önemini Bildiren Hadîs-i Şerîfve Rivayetler - ...290
Namazın Kazandıracağı Mağfiret Huşû‘a Bağlıdır 290
Huşû‘ ve Acirc;yet-i Kerîmesinin İniş Sebebi 291
Huşû‘u ve Huşû‘ Sahibini Tarif Eden Rivâyetler 292
Namazda Sağa Sola veya Yukarı Doğru Bakmak Huşû‘ İle Bağdaşmaz 295
Mekruh Vakitler 230
Namaz Vakitlerini Takip Edenlerin Faziletleri 233
Namazı Vaktinde Kılmanın Önemi 235
Namazın İlk Vaktinde Kılınmasının Fazileti 239
Namazı Kerâhet Vaktine Kadar Geciktirmek Münâfıklık Alâmetlerindendir 245
BEŞİNCİ BÖLÜM
NAMAZLA İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ MESELELER 247
Namaz, Sahibini Kötülüklerden Engeller, Aksi Takdirde Kabule Şâyan Olamaz 251
Namaz Kılmak Fakirlik Gibi Bazı Darlıkları Kaldırır 254
Çoluk Çocuğa Namazı Emretmek 256
Farz Namazların Kaza Edilmesi 261
Namazı Kabul Olunan ve Olunmayan Kimseler 265
Kadınların Namazlarına Mâni Olan Hayız ve Nifas Halleri 272
Cünüp Kimselere, Hayızlı ve Lohusa Kadınlara Haram Olan Şeyler 277
Namaza Mâni Olan Her Şeyden Özellikle İçki, Kumar ve Aşırı Yiyip İçmek Gibi Günahlardan Sakınmak Gerekir 279

ALTINCI BÖLÜM

NAMAZDA HUŞÛ‘ 283
Huşû‘ İle İlgili ve Acirc;yet-i Kerîmeler 287
Namazda Huşû ‘un Önemini Bildiren Hadîs-i Şerif ve Rivayetler - ...290
Namazın Kazandıracağı Mağfiret Huşû‘a Bağlıdır 290
Huşû‘ ve Acirc;yet-i Kerîmesinin İniş Sebebi 291
Huşû‘u ve Huşû‘ Sahibini Tarif Eden Rivâyetler 292
Namazda Sağa Sola veya Yukarı Doğru Bakmak Huşû‘ İle Bağdaşmaz 295
Huşû‘ Sahibi Gibi Görünmeye Çalışmaktan Sakınmak Gerekir 299
Kişi, Namazından Ancak Huşû‘u Nisbetinde Yararlanır 300
Huşû‘ Üzere İki Rekât Olsun Kılabilen Bağışlanır 301
Namazda Sağa Sola Bakandan Allâh-u Te‘âlâ’nm Tecellîleri Kesilir 303
Kıyâmete Yakın Huşû‘ Sahibi Kimse Kalmayacak 305
Huşû‘ Temini İçin Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar 307
Huşû‘ İle Kılman Namaz, Sahibine Duacı Olur,
Aksi Takdirde Bedduacı Olur 309
Huşû Sahiplerinin Namazları - 311
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)İn HuşÛ‘u 311
Peygamberlerin Huşû‘u (Salevâtullâhi Aleyhim) 313
Sahâbenin Huşû‘u (Radıyallâhu Te‘âlâ Anhüm) 315
Allâh Dostlarının Huşû‘u (Rahimehumüllâh) 319
Sevap ve Mükâfât, Huşû‘un Tam veya Noksan Oluşuna Göre Verilir 329
Namazın Tasavvufî Mânâları 332

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.