Cübbeli Ahmed Hoca Ellidört Farz Şerhi Kitabı-1183 (001333)

Fiyat : €12,53  + KDV
KDV Dahil : €14,91
Test2
15
:

Ellidört Farz Şerhi

Ürün Özellikleri

BASKI SAYISI:1. Baskı

DİL:Türkçe

SAYFA SAYISI:192

CİLT TİPİ:Karton Kapak

KAĞIT CİNSİ:Şamua

BOYUT:13,5 x 19,5 cm

ÖNSÖZ

Allâh-u Te‘âlâ’ya sonsuz ve sınırsız hamd-ü senâlar, Habîb-i Muhammed Mustafâ'sına hudut-suz salât-ü selâmlar, âl-i ashâbına ve dîn gününe kadar ihsanda onlara uyan etbâ‘ına da hayırlı dua-lardan sonra!

"Osmanlı müellifleri" isimli kitapta da zikre- dildiği üzere elinizdeki bu eser; derlemesi Hasen-i Basrî Hazretlerine nisbet edilen "Ellidört farz"ın şerhi ve îzâhı mâhiyetindedir.

Hasen-i Basrî Hazretleri: "Bir mümin üzeri-ne her gece ve gündüz ellidört farzın muktezâsıyla amel etmek gereklidir, bununla amel etmeyen âsi-lerden olur" demiştir.

Salâhî Efendi (Kuddise Sirruhû) nun, "Ellidört farz" nâmındaki kıymetli risalenin icmâlini îzâh ve müşkilini beyan zımnında kaleme aldığı bu latîf şerh Sultan Abdülmecîd Han (Rahimehullâh) dö-neminde 1260 senesi Cemadiyelâhir ayının sonla-rında Muhammed Sa‘îd Efendi’nin nezâretiyle matbaa-i âmirede tab edilmiştir.

Allâh-u Te‘âlâ bizlere ve siz okurlarımıza bu risâlede îzâh edilen ellidört farz ile amel ederek iki cihan saadetine nâil olmayı nasîb-i müyesser eyle-sin ve herhangi birini ihmal ederek âsilerden ol-maktan cümlemizi muhâfaza eylesin. Amîn.

27-Ramazân-1429

27-Eylül-2008

İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM

Birinci farz "Zikrullâh" 13

İkinci farz "Elbise giyinmek" 18

Üçüncü farz "Abdest almak" 20

Dördüncü farz "Namaz" 25

Beşinci farz "Cünüp olduğunda gusül almak"... 29 Altıncı farz "Rızık hakkında Cenâb-ı Hakk’ın vaadi kerîmine itimat ve tevekkül ile geçim

derdinden emin olmak" 31

Yedinci farz "Allâh-u Te‘âlâ-nm kısmet ettiği şeye

kanâat etmek" 34

Sekizinci farz "Helâl yemek" 36

Dokuzuncu farz "Bütün işlerinde Kâfi’l-mühimmât (mühim işleri halletmeyi üstlenmiş) olan Allâh-u

Zülcelâl’e tevekkül etmek" 39

Onuncu farz "Kazâya rızâ" 42

Onbirinci farz "Allâh-u Te‘âlâ-nın kerem ve ihsân

eylediği nimetlerine şükretmektir." 45

Onikinci farz "Sabır" 49

Onüçüncü farz "Tövbe" 52

Ondördüncü farz "İhlâs" 55

Onbeşinci farz "Şeytana düşmanlık" 58

Onaltıncı farz "Hüccet ile amel etmek" 61

Onyedinci farz "Ölüme hazırlık yapmak" 64

Onsekizinci farz"Sevdiğini Allâh için sevmek, düş-manlık ettiğine de Allâh için düşmanlık etmek". 67

On dokuzuncu farz "İyiliği emretmek, kötülükten

nehy etmek" 70

Yirminci farz "Ana babaya itaat ve iyilik etmek"73

Yirmibirinci farz "Sıla-i rahim" 76

Yirmiikinci farz "Emâneti yerine teslim etmek". 80 Yirmiüçüncü farz "Her işte Allâh-u Te‘âlâ’ya ve

Rasûlüne itaat edip boyun eğmek" 82

Yirmidördüncü farz "Kaçırdığın şeyler üzerine üzülmeyi, gelen şey ile sevinmeyi terk etmek" 84 Yirmibeşinci farz "Allâh’a isyan etmekten kaçınıp

Allâh’a itaat etmeye gitmek" 86

Yirmialtıncı farz "Allâh’ın yaratıklarından

korkmayıp Allâh’tan korkmak" 88

Yirmiyedinci farz"Geçmiş olaylara itibar etmek"90 Yirmisekizinci farz "Yer ve göğün acayipliklerini

tefekkür etmek" 92

Yirmi dokuzuncu farz "Mâlâyânî’den dilini

muhâfaza etmek" 94

Otuzuncu farz "Sû-i zandan sakınmak" 96

Otuzbirinci farz "Kimseyle alay etmemektir ve mümin kardeşiyle alay etmekten ve onu tenkit edip

sövmekten sakınmak" 98

Otuzikinci farz "Harama bakmaktan sakınmak" 100

Otuzüçüncü farz "Sözünde doğru olmak" 102

Otuzdördüncü farz"Savtı melâhîden sakınmak" 105 Otuzbeşinci farz "İlim tahsil etmeye çalışmak ve o

ilmin gereğiyle amel etmek" 108

Otuz altıncı farz "Ölçüyü tastamam yapmak" ..110

Otuzyedinci farz "Allâh-u Te‘âlâ’nın azâbından

emin olmamak" 112

Otuzsekizinci farz "İhtiyacını arz eyleyen fakir ve

miskini geri çevirmemek" 114

Otuzdokuzuncu farz "Allâh-u Te‘âlâ’nın rah-metinden ümit kesmemek" 118

Kırkıncı farz "Hevâ ile amel etmemek" 122

Kırkbirinci farz "Allâh-u Te‘âlâ’nm, kendisine ih- sân ettiği maldan Allâh yolunda infak etmek".. 124 Kırkikinci farz "Harcamayı ölçülü yapmak" ...127 Kırküçüncü farz "Verilen sadaka üzerine minnet

etmemek" 130

Kırkdördüncü farz "Hayız halinde hanımına

yaklaşmamak" 133

Kırkbeşinci farz "Bütün günahlardan kalbi

temizlemek" 134

Kırkaltıncı farz "Büyüklenmeyi terketmek" ....140

Kırkyedinci farz "Yetim malını korumak" 143

Kırksekizinci farz "Malı nâ müstahikka vermekle

israf ve izâat etmekten hıfzetmek" 145

Kırkdokuzuncu farz "Beş vakit namazı muhâfaza

eylemek" 146

Ellinci farz "Yetim malını almaktan sakınmak" 157 Ellibirinci farz "Allâh-u Te‘âlâ’ya hiçbir şeyi şirk

(ortak) koşmamak" 163

Elliikinci farz "Zinâ etmemek" 165

Elliüçüncü farz "İçki içmemek" 167

Ellidördüncü farz "Yalan yemin etmemek" .... 170

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.