Cübbeli Ahmed Hoca İstiğfar Risalesi Kitabı-1147 (001329)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €30,27
İndirimli : €17,81  + KDV
KDV Dahil : €21,19
Test2
15
:

İSTİĞFAR RİSALESİ

Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü Kitabı İstiğfar Risalesi

İstiğfar Risalesi,İstiğfarın Faziletini Nasıl Ve Ne Şekilde İstiğfar Edilmesi Gerektiğini Konu Alan Cübbeli Hoca Kitabıdır.
Allahu Teala istiğfara devam eden kimsenin her sıkıntısı için bir çıkış yolu ve her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu hiç beklemediği bir yerden rızıklandırır" buyuran Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in ve sabreden, sadakat gösteren, duaya devam eden, hayır yollarına infak eden ve seherlerde istiğfar eden ali eshabının üzerine olsun.
Şu bir gerçektir ki insan, tabiatı gereği yorgun ve bıkkın bir varlıktır. O halde Allahu Teala'ya duada bulunurken ve O'nu zikrederken yorgunluk haddine varmaktan sakınmak gerekir.
Allahu Teala'ya ulaşmak isteyen insan dualar ve zikirler arasından, devam edebilmesi mümkün olan kadarını seçmeli ve bunlar içerisinden durumuna en uygun düşen, kalbini en çok yumuşatan ve diline en hafif gelenleri ezberlemelidir.
Zira kesintiye uğrayan çoktansa, kendisine devam edilen az, kalpte tesir bakımından daha kuvvetlidir. Az ve sürekli olan zikrin durumu,yağmur damlalarına benzer.
Nitekim bu damlalar sert bir taşın üzerine sürekli damladıklarında onda bile çukur açarlar.
Ama bir defada ya da aralarında uzun zaman bulunan farklı kerelerde dökülen çok su bir tesir bırakmaz.
O halde salikler bu eserde zikredilen istiğfarlara, özellikle de Hasanı Basri (Radıyallahu Anh)a mensup "İstiğfaratı Münkıze" diye bilinen ve müstakil bir risale olarak tabettiğimiz istiğfarlara haftada bir hatim şeklinde de olsa devam etmelei halinde maddi ve manevi birçok faydalara ve feyizlere nail olacak, bir o kadar da bela ve musibetten kurtulacaklardır.
İane ve tevfik(yardım etmek ve muvaffak kılmak) ancak Allahu Teala'dandır.
"(iman ederek) Rabbinizden bağışlanma talebinde bulunun! Şüphesiz ki O dâima (tevbe edenlerin günahlarını çokça bağışlayan bir) Ğaffâr olmuştur. (İstiğfar edin ki; yetmiş sene süren kuraklık ve kısırlıktan sonra Rabbiniz) göğü(n yağmurunu) üzerinize (bardaktan boşanırcasına) bolca akan bir halde salsın;
Mallarla ve oğullarla size yardım etsin
(ve geniş imkân versin), sizin (faydalanmanız) için pek kıymetli bostanlar yapsın ve sizin için (gürül gürül akan) ırmaklarmeydana ge-tirsin!" (Nûh Sûresi: 10-12)
İÇİNDEKİLER
Önsöz 5
Birinci Kısım
İSTİĞFAR HAKKANDAKİ ve Acirc;YET-İ KERÎMELER 9
İstiğfarı Emreden ve Acirc;yet-i Kerîmeler 13
İstiğfarın Mağfiret ve Rahmete Vesîle Olacağı 15
Kâfirlerin Bile Tevbe İstiğfarla Affolunacakları 23
İstiğfara Devam Edene Azap Olmayacağı 24
İstiğfarın Küçük Büyük Bütün Günahları Affettireceği 30
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in İstiğfarının Önemi 36
İstiğfarın Güzel Yaşantıya, Bol Yağmurlara, Zenginliğe, Çocuk Sahibi Olmaya ve Kuvvet Kazanmaya Sebep Olduğu 43
Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e Kadın Erkek Tüm Eshâbı İçin İstiğfar Etmesinin Emredilmesi 47
İstiğfarın Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e Bile Emredilişi 49
İkinci Bölüm
İSTİĞFARIN FAZİLETİNE D ve Acirc;İR HADÎS-İ ŞERİF VE RİV ve Acirc;YETLER 51
Kul Rabbini Bilerek İstiğfar Ettiği Sürece Ne Yaparsa Yapsın Mutlaka Affedileceği 57
Çokça İstiğfarda Bulunmaya Teşvik Eden Hadîs-i Şerifler 63
İstiğfara Devamın Her Türlü Dardan Kurtuluşa ve Rızık Bolluğuna Sebep Olacağı 68
Günahların Dert, Devasının Da İstiğfar Oluşu 70
Sahibi İstiğfar Etsin Diye Günahların Üç Saat Bir Rivayet Altı Saat Yazılmadığı 71
İstiğfarın Günahları Mahvedeceği 74
Allâh-u Te'âlâ’nın Hoşlandığı Kul 75
İstiğfarın Dille Yapılan Günahlara Da Keffaret Oluşu 76 İstiğfarın Bu Ümmet İçin Kıyamete Kadar Kalıcı Bir Güvence Olduğu 77
İstiğfarın Bir Nevi Dua Oluşu 81
İstiğfar Edenlerin En Hayırlı Ümmet Oldukları 84
İstiğfarın Kalplerin Cilâsı Olduğu 86
İstiğfar İçin Düzlük Boş Bir Arâziye Çıkılması 88
Günah İşlediğinde İstiğfar Edenlerin Cennetteki Makamı 89
İstiğfar Kapısının Ölüm ve Acirc;nına Kadar Açık Olduğu 91
İstiğfarın Şeytanı Helak Edeceği 92
Geçmiş Günahları Pişmanlıkla Düşünüp İstiğfar
Etmenin Mağfirete Vesile Olacağı 96
İstiğfardan Önce Güzelce Abdest Alınıp İki Rekat Namaz Kılınması 97
Çocuğun İstiğfarı İle Babanın Affolunacağı 99
Allâh-u Te'âlâ’nm, Kulları İstiğfar Etmeleri İçin Yaşattığı 100
Gece Yapılacak İstiğfarın Dualann Kabûlüne Sebep Olacağı 101
Üçüncü Bölüm

İSTİĞFAR RİSALESİ

BELLİ ADETLE VE MUAYYEN VAKİTLERDE YAPILACAK İSTİĞFARLAR 103
Üç Kere İstiğfar 109
Beş Kere İstiğfar 110
Yetmiş Kere İstiğfar 111
Yüz Kere İstiğfar 116
Teheccüd Namazından Önceki İstiğfarlar 119
Seher Vaktindeki İstiğfarlar 123
Teheccüdden Sonraki İstiğfarlar 126
Secdede Yapılacak İstiğfar 127
Uykudan Uyanırken ve Yatağa Yatarken Yapılacak İstiğfarın Fazileti 128
Sabah Akşam Okuyanı Cennete Girdirecek Seyyidü’l-İstiğfar 129
İşraktan Sonraki İstiğfar 131
Kuşluk Namazından Sonra Okunduğunda Bütün Günahları Affettirecek Bir İstiğfar 132
Beş Vakit Namazdan Önceki İstiğfar 134
Namaz İçindeki İstiğfarlar 138
Namazlardan Sonraki İstiğfarlar 142
Sabah ve İkindi Namazlarından Sonra Yapılacak İstiğfar 149
İmsak İle Sabah Namazı Arasında Yapıldığında Fakirlikten Kurtaracak Bir İstiğfar 150
Güneş Doğmadan ve Batmadan Yapılacak İstiğfarlar 152
Güneş Batarken İstiğfar 156
Sabah Akşam Belâları Def İçin Okunacak İstiğfar 158
Sabah Akşam Belâları Def İçin Okunacak İstiğfar 158
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Zeyd ibni Sâbit (RadıyallâhuAnh)a Her Gün Okumasını ve Çoluk Çocuğuna Okutmasını Emrettiği Bir İstiğfar 160
Göklerin ve Yerin Anahtarı Olan Bir Teşbih ve İstiğfar 165
Yatmadan Evvel Okunacak İstiğfar 174
Uyku Arasında Uyanıldığmda Yapılacak Bir İstiğfar 176
Uykudan Uyanıldığında Yapılacak İstiğfarlar 178
Cuma Sabahının İstiğfarı 181
Cuma Günü İkindiden Sonraki İstiğfar 182
Çarşı Pazarlarda İstiğfar Etmek 183
Receb-i Şerifte Yapılacak İstiğfarlar 184
Ramazân-ı Şerifte İstiğfar 188
Üç Ayların İstiğfan 193
Haram Ayların İstiğfarı 195
Zülhiccenin İstiğfarları Terviye, Arefe ve Nahr (Kurban Bayramı) Geceleri Okunacak İstiğfarlar 196
Dördüncü Bölüm
FAZİLETİ OLAN BAZI İSTİĞFARLAR 201
Faziletli İstiğfarlar 207
İstiğfardan Önce Okunacak ve Acirc;yet-i Kerîmeler 208
Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) in Çokça Yaptığı Bir İstiğfar 210
Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) in Yaptığı Bir İstiğfar 210
ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)aÖğretilen İstiğfar Kelimeleri 212
Allâh Katında En Büyük Değeri Olan Bir İstiğfar 214
Tüm Günahları Affettirecek İstiğfarlar 215
İsm-i ve Acirc;zam İle Yapılacak İstiğfar 222
Müminler İçin İstiğfar Etmek 225
Ölüler İçin İstiğfar Etmek 228
Duanın Kabûlü İçin Yapılacak Bir İstiğfar 229
Tecdîd-i îmân İçin Yapılacak Bir İstiğfar 231
Kıyamete Kadar Hiçbir Günahın Sildiremeyeceği Bir İstiğfar 235
Bir Mecliste Konuşulan Boş Laflara Kefaret Olan Bir İstiğfar 237
İstiğfarın Hangi Lafızla Yapılacağı 240
Semaya Bakarken ve Sırtüstü Yatarken Yapılacak İstiğfar 242
Başkalarından Özellikle Günahsızlardan İstiğfar İstemek 244
Riyâyı Giderecek Bir İstiğfar 246
Gıybet ve Dedikodu Günahının Keffareti Olan Bir İstiğfar 249
Velîlerden Olmak İçin Yapılacak İstiğfar 249
Seleften Mesûr Önemli Bir İstiğfar 250
Ahmed ibni İdrîs (Kuddise Sirruhu)ya Ait İstiğfar-ı Kebîr 256
Kulun Mağfiretine Vesîle Olacak Beş Münâcat 261
Zekâ Açan, İlmi Ve Malı Artıran, Sıkıntıları Gideren ve Unutkanlıktan Kurtaran İstiğfarlar 264
Hırz ve Emân Olan İstiğfarlar 272
Hızır (Aleyhisselâm)ın İstiğfarı 279
Bütün Tehlikelerden Emân Olan Bir İstiğfar 281

İSTİĞFAR RİSALESİ

Kağıt kalitesi: Şamua Kağıt
Boyut: 13,5x19,5 cm
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.