Cübbeli Ahmed Hoca Kuranı Mecid Risalesi-1156 (001368)

Fiyat : €10,00  + KDV
KDV Dahil : €11,90
Test2
15
:

KUR'ANI MECİD RİSALESİ

DilARAPÇA,TÜRKÇE
Sayfa Sayısı120
Cilt TipiKarton Kapak
Kağıt CinsiKitap Kağıdı
Boyut13.5 x 19 cm

"O Kur’ân-ı Mecid’e yemin ederim."(Kaf Sûresi: 1 den)

"Gerçekte o, Levh-i Mahfuz’da şerefli bir Kur’ân’dır."(Burûc Sûresi: 21, 22)

Şüphesiz ki Hazreti Kur'an'a hizmet, uğrunda ömür harcanan şeylerin en üstünüdür.Lalegül Neşriyat ile Satışı Sunulmuştur

Bundan dolayı hepimiz, özellikle gençlerimiz, kıymetli hayatımızı bilhassa yaşamımızın en verimli devresi olan gençlik çağlarımızı hazreti Kur'an'ın hiz-metinde harcamalıyız.

Şu bir gerçektir ki, insanın bir şeyle meşgul ol-madan önce o şeyin, kendisine ne kazandıracağını bilmesi gerekmektedir.

Zira insan, neticesinde kâr elde edeceğini kesin-likle bilmediği şeylere çok önem vermez, bundan do-layı evvelâ Kur'an'ı Kerim'in fazileti, meziyeti, Kur'an tahsiline çalışmanın üstünlükleri bilinmelidir ki in-sanlığın Kur'an'a yönelmelerine teşvik edici olsun.

İşte bu sebeple Kur'an-ı Azimüşşan'ın Allah ka-tındaki yüceliğini, mevki ve mertebesini beyan eden bir risale hazırlayıp sizlere sunmayı münasip gördüm. Ta ki bu Risaleyi okuyan herkes bundan sonra yaşaya-cağı ömrünü Kur'anla geçirsin.

Bu risalemizde Kur'an'ı Kerim'in faziletini açıkla-yan ayet-i kerime ve hadis-i şeriflere yer verdiğimiz gibi bazı büyüklerin Kur'an'ı Azimüşşan hakkındaki sözlerini de zikrettik.

Böylece Risalemiz, Kur'an'dan istifade etmek is-teyen bütün Müslümanlar hakkında veciz (kısa ve öz) müfid (faydalı) bir risale olmuştur.

Allah-u Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinden niyazı-mız, Kur'an'ı Kerim hakkındaki bu hizmetimizi indi İlâhisinde diğer hizmetlerimizle birlikte kabul edip bu eseri kullar tarafından müstefad (faydalanılan) bir risale yapmasıdır. Amin!

Müslümanların en çok okumaları ve anlayıp amel etmeleri gereken kitap, Kur'ân-ı Kerim olduğu halde Hazreti Kur'ân'ın terk edildiği, raflara kaldırılarak mezarlık kita bı hâline getirildiği ahkamının tatbik edilmediği şu günümüzde, elbetteki Kur'an-ı Azimüşşan kimilerinden razı kimilerine ise kızgındır.

Bunun neticesi olarak da yarın ahirette bir takım kimselere şefaat, bir kısmımda şikâyet edecektir ki o, Allah indinde şefaatıda şikayeti de son derece geçerli olan bir kitaptır.

Dolayısıyla ebedî ahirette Hazreti Kur'ân'ın bu garip zamanında gücümüz nisbetinde acizane onun tarifi mümkün olmayan değerini bir nebze de olsa açıklamak üzere kaleme almış olduğumuz bu risalemiz okuyup herkese de okutarak Hazreti kur'an'a hizmet etmeye gayret etsinler...

Muvaffakiyet Allah'tandır.

KUR'ANI MECİD RİSALESİ

FİHRİST

Mukaddime 7

Kur'an-ı Azimüşşamn faziletlerini beyan eden ayet-i kerimeler 9

Kur'an'ın kimlere hidayet olduğu 9

Kur'an-ı Kerim'in insanlara hidayet ve müjde oluşu 10

Kur'an'ın Ramazan ayında indirilişi 10

Kur'an-ı Kerim'in insanlara hidayet oluşunun değişik iki manası 10

Gökten indirilen kitapların hakkında kullanılan: "Tenzil" ve "inzal" tabirlerinin manaları 11

Kur'an-ı Kerim'in indirilişinin iki farklı şekli 12

Kur'an-ı Kerim'in hak olarak indirilmiş olmasının beş türlü manası 12

Kur'an-ı Kerim'de çelişki, karışıklık ve uygunsuzluk bulunmadığı 13

Kur'an-ı Kerim'in kendinden önceki kitapları doğrulama özelliğinin iki manası 13

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in hak peygamber oluşunun en açık delili 14

Kuı'an-ı Kerim'in Allah-u Teâlâ'nın ipi olmasının manası 15

Allah'ın ipine sımsıkı sarılmayı emreden bir ayet-i kerime 15

Kur'an-ı Kerim nimetiyle insanların kardeş olduğu 15

Kur'an-ı Kerim'in insanlara öğüt oluşu 16

"Beyan", "Hidayet" ve "Meviza" kelimelerinin manaları 16

Kur'an-ı Kerim'den ancak takva sahiplerinin istifade edebileceği 16

Geçmiş ümmetlerin hâllerinden alınması gereken ibretler 17

Kur'an'a Furkan isminin takılması 18

Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in büyüklüğü 18

İstikamet üzere olmak isteyenin Kur'an-ı Kerim'den ayrılmaması gerektiği 18

Kur'an-ı Kerim'in en doğru yola ilettiği 19

Müslümanların güçsüz kalmalarının Sebebleri 19

Kur'an-ı Kerim'in maddi ve manevi bereketlere vesile oluşu 20

Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin çok ince düşünülmesi gerektiği 20

Kur'an-ı Kerim'in İlâhi bir rehber oluşu 21

Allah-u Teâlâ'ya inanıp Kur'an-ı Kerim'e sarılmanın güzel neticeleri 21

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in Allah-u Teâlâ tarafından gönderilmiş olduğunun açık delili 23

Kur'an ve mdash;ı Kerim'in "Nur-ı Mübin" ve "Kitab ve mdash;ı Mübin" isimlerinin verilmesi 23

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e "Burhan" ve "Nur" buyurulmasındaki hikmetler 23

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in Allah-u Teâlâ'nın nurundan oluşu 23

Allah-u Teâlâ'nın ilk yarattığı şey 24

Hakiki mürşidlerin faziletleri 24

Şeyhin, Allah'a ulaşmakta ilk kapı olduğu 25

Şeyhde, sonra Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de, ondan sonra Mevlâ Teâlâ'da fani olmanın manaları 24

Allah-u Teâlâ'nın, insanları Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla karanlıklardan nura çıkarması için ortaya koyduğu şartlar 25

Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğüne dair Allah-u Teâlâ'nın yemini 27

Temiz olmayanların Kur'an-ı Kerim'e dokunamayacağı 27

Ruhaniyeti temiz olmayanların Levh-i Mahfuz'dan haberdar olamayacağı 28

Kur' an'm, Kerîm olmasının 28

Kur'an-ı Kerim'in indirilişinin en büyük nimet oluşu 29

Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine itiraz edilemeyeceği 29

Alimlerin, insanları karanlıktan nura çıkarmak için takibetmeleri gereken yol 30

Kur'an-ı Kerim'in indirilmemesi halinde insanların ortaya koyabilecekleri özürler 31

Kur'an-ı Kerim'i ve Allah-u Teâlâ'nm ayetlerinden yüz çevirenden daha zalim kimse olmadığı 31

Kur'an'ın en büyük bir delil olduğu 32

Kur'an'ın Allah tarafından korunduğu 32

Korunmak isteyenin, Kur'an-ı Kerim'in kalesine sığınması gerektiği 32

Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğü karşısında dağların parçalanacağı 33

Kur'an-ı Kerim'e uymayanın, dağdan taştan daha katı olduğu 33

Kur'an-ı Kerim'in tahsilinden daha yüksek tahsil olmadığı 34

Arap lisanının üstünlüğü 34

Kur'an-ı Kerim'in insanları eğlenceden alıkoyması gerektiği 35

Kur'an-ı Kerim'in den tesirlenenlerin bazı özellikleri 35

Fatiha-i şerife'nin 36

KUR'ANI MECİD RİSALESİ

Kur'an-ı Kerim ehlinin, zenginlere imrenmemesi gerektiği 36

Kâfirlere verilen dünyalıklara bakmanın dahi yasak olduğu 36

Alimlerin, korkutma ve müjdeleme sıfatlarını yerine göre kullanmaları gerektiği 37

Korkutma ve müjdelemenin etraflıca yapılmasının lüzumu 37

Ulemanın, Kur'an-ı Kerim hükümlerini insanlara ne şekilde anlatmaları gerektiği 38

Yapılacak ve terk edilecek her şeyde Kur'an-ı Kerim'e müracaat edilmesi 39

Kur'an-ı Kerim'e ters kitab ve beyanlardan uzak kalınması 39

Kur'an-ı Kerim'in Aziz oluşu 39

Kur'an-ı Kerim'e uyanın bütün yanlışlardan korunacağı 40

Kur'an-ı Kerim'e hiç bir taraftan bir yanlışın yol bulamayacağı 40

Kur'an-ı Kerim'e karşı ilgisizliğin zemmî 40

Kur'an-ı Kerim'e "Ruh" isminin takılması 42

Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan indirilişinin Şüphesizliği 42

Kalp körlüğünün, kafa körlüğünden daha zararlı oluşu 43

Tebliğ vazifesinde olan âlimlerin, kâfirlerden gelecek eziyetten dadanmamaları 44

Kur'an-ı Kerim ve ehlinden başka dostların Edinilmemesi 44

Kur'an-ı Kerim'e hakkıyla uyanların, İktisadî yönden kalkınacakları 45

Kur'an-ı Kerim'in faziletlerini beyan eden hadis-i şerifler 46

Ümmetin en şereflilerinin olduğu 46

Kur'an'ın üstünlüğü hakkında bir teşbih 46

Herkesin uğraştığı mesleğe göre değer kazanacağı 47

Kur'an'ı hafız olarak okuyanla zorlanarak okuyanın hâlleri 48

Kur'an okurken ağlamak gerektiği 48

Kur'an sayesinde yükselen ve alçalan toplumlar 49

Kur'an'ın çabuk unutulacağı 50

Kur'an'a bakarak okumanın fazileti 51

Kur'an okurken takınılması gereken hâl 51

Kur'an'ın en büyük şefaatçi olduğu 52

Kur'an okuyanın nübüvvetten alacağı nasib 53

Kur'an'ın, bir takımlarına şefaat, bir takımlarını da şikayet edeceği 53

Kur'an'ı öne koymakla, arkaya koymanın manaları 54

Kur'an'ın cennete çekeceği ve cehenneme iteceği kimseler 54

Kur'an'ı terk edenlerin, terk edileceği 54

Kur'an ehlinin, ehli oluşu 54

Allah-u Teâlâ'mn, Kur'an ehlini dinlemesi 55

Geçmiş ve gelecek kimselerin bütün ilimlerinin Kur'an'da toplandığı 55

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) i ağlatan bir ayet-i kerime 56

Kur'an'ı başkasından dinlemenin fazileti 57

Kur'an-ı Kerim'e uyanın sapıklıktan ve kötü muhasebeden kurtuluşu 57

Kur'an-ı Kerim hatminde altmış bin meleğin hazır oluşu 58

Hatim saatinde duaların kabulü 58

Kur'an-ı Kerim okuyabilen kimsenin, kendisinden büyük bir nimete kavuşan bir kimse olduğunu kabul etmemesi 58

Deriye konulup ateşe atılan Kur'an-ı Kerim'in yanmayışının manaları 60

Kur'an-ı Kerim'le amel edene cehennemin Dokunmayacağı 60

Bu ümmetin en üstün ibadeti 61

Kur'an-ı Kerim'i Allah'dan dinleyen meleklerin bu ümmete verdiği müjdeler 61

Kur'an-ı Kerim okuduğu için duadan geri kalan kimseye verilecek şeyin üstünlüğü 62

Paslanan kalplerin ne ile 63

Bir ayet okuyanın fazileti 63

Kur'an-ı Kerim'in üçte birini, yarısını, üçte ikisini ve tamamını okuyabilenlerin nübüvvetten alacağı nasipler 64

Kur'an'ı güzel sesle süslemenin manası 65

Kur'an-ı Kerim'in Allah katındaki değeri 65

Kendisine bir dert ve üzüntü isabet eden kimsenin, okuyarak ferahlığa kavuşacağı mutlaka öğrenilmesi gereken bir dua 66

Gecede yüz ayet okumanın fazileti 67

Kur'an-ı Kerim ne müddetçe okunup, hangi durumda okunmayacağı 68

Kur'an'ı öğrenip, öğretmenin faziletleri 68

İlim yoluna çıkanın ve camilerde Kur'an okumak üzere toplananların ereceği faziletler 69

Cennetteki son derecenin, kişinin okuyacağı son ayete göre belirleneceği 70

Cennet derecelerinin sayısı 71

Kıyamet günü Kur'an-ı Kerim'in, sahibine ne şekilde şefaat edeceği 71

Kur'an-ı Kerim okuyanın anne-babasına günü taç giydirileceği 72

İçinde Kur'an-ı Kerim'den bir şey bulunmayanın kötü hâli 73

Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenin kaç kişiye şefaat edebileceği 73

İki rekat namazın üstünlüğü 74

Kulları, Allah-u Teâlâ'ya en ziyade neyin yaklaştıracağı 74

Allah-u Teâlâ'nın, kullarına Kur'an-ı Kerim okuyacağı 75

Cennet ehlinin her gün iki kere Mevlâ Teâlâ'yı ziyaretleri 75

Kur'an-ı Kerim ehline ikram edenle ihanet edenin hâlleri 75

Gece nafile namaz kılanın, sesli okumasının fazileti 76

Kur'an-ı Kerim ehlinin, son okuduğu ayet bitiminde sahip olduğu iki cennet 77

Kocasının fakirliğinden şikayetlenen kadına Resulullan (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in ne buyurduğu 78

Kur'an'dan bir sure bilenin zenginliği 78

On ayet öğrenenin ticareti 79

On ayet okuyanın kârı 79

Kur'an'sız zenginliğin olmadığı 80

Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin en büyük nimet olduğu 80

Kur'an-ı Kerim'in Allah ziyafeti olduğu 81

Kur'an'ın gökten sarkmış bir ip olduğu 81

Kur'an'a sarılanın helak olmayacağı 82

Kur'an'ı terk edenin delâlette olduğu 82

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in, ümmetine bıraktığı iki ağır yük 83

Kur'an-ı Kerim ile Ehl-i Beyt'in birbirinden ayrılmayacağı 83

Ahir zaman fitnelerinden neyle kurtulunacağı 85

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in, Kur'an-ı Kerim'i tarif eden çok fasih sözleri 85

Camide fuzuli konuşmak 87

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) den sonra çıkacak fitneden maksad 87

Kur'an-ı Kerim'i terk manaları 88

Kur'an ve mdash;ı Kerim'in, kendisine uyanları kaymaktan nasıl koruduğu 88

Kur'an'la, dillerin karışıklıktan korunması 89

Alimlerin Kur'an-ı Kerim'e doymaması 90

Kur'an'ın her harfine bir hasene verileceği 90

Namazda Kur'an okumanın fazileti 92

Kur'an ve mdash;ı Kerim'den her bir ayetin, dünya malından üstünlüğü 93

Eshab-ı Suffe 93

Cennetin dünyadan üstünlüğü 95

Allah-u Teâlâ'nın güzel sesle Kur'an-ı Kerim okuyan bir peygamberi dinlediği 95

Kur'aıı-ı Kerim okuyan bir dinlemek için meleklerin inişi 97

Meleklerin Kur'an dinlemeye düşkünlükleri 99

Kur'an-ı Kerim okuyan ile, okumayan mü'min ve facirin hâlleri 100

Kur'an-ı Kerim'in fazileti hakkında büyüklerin sözleri 101

Ezberleme gücünü üç şey 101

Herkesin, kendi hâlini Kur'an-ı Kerim'e sorması gerektiği 101

Allah'ı sevmenin alameti 102

İçerisinde Kur'an okunan ev ile Kur'an-ı Kerim okunmayan evin durumu 103

Kur'an-ı Kerim'e uyanın kurtuluşu 103

Kur'an'ı ezberleyene azap olmayacağı 104

Kur'an'ı eve asmakla iş bitmeyeceği 104

Ahmed İbni Hanbel'in, rüyasında Mevlâ Teâlâ'yı görmesi 105

Allah-u Teâlâ'nm, Kur'an-ı Kerim'de kullara tecellisi 105

Kur'an-ı Kerim'i yüklenenlerin takınması gereken vasıflar 106

Kur'an okuyana meleklerin muamelesi 106

Hazreti Ömer (Radıyallahu Anh) ın Kur'an-ı Kerim'i eline aldığındaki sözü 107

Kur'an-ı Kerim okumadan okunacak çok faziletli bir dua 108

Hatime 109

KUR'ANI MECİD RİSALESİ

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.