Cübbeli Ahmed Hoca Recebi Şerif Risalesi -1141 (001367)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €33,65
İndirimli : €19,80  + KDV
KDV Dahil : €23,56
Test2
15
:

RECEBİ ŞERİF RİSALESİ

DİL:Türkçe
SAYFA SAYISI:328
CİLT TİPİ:Karton Kapak
KAĞIT CİNSİ:Şamua
BOYUT:13,5 x 19,5 cm

İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhümâ)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"Receb, Allâh-u Te'âlâ’nm ayıdır.

Şa'bân benim ayımdır.

Ramazan ise ümmetimin ayıdır."

RECEBİ ŞERİF RİSALESİ

Çok muhterem okuyucularım! Senelerdir sohbetlerimizi takip eden cemaatlerimizin ya- kînen bildiği üzere; mübarek üç aylar geldiğin-de, receb-i şerif ile ilgili dua ve zikirleri levhala-ra bastırıp dağıtıyorduk. Tabi ki bu, hem kalıcı olmuyor, hem de birçok dua ve faziletli amel o levhalara sığmıyordu.

Bunca hastalık, maddî ve manevî sıkıntıla-ra rağmen, bu konuda kalıcı bir eseri hitâma er-dirmeye bizi muvaffak kılan Allâh-u Te'âlâ’yasonsuz hamd-ü senâlar olsun. Bütün bu ilimlerin yegâne vesilesi Muhammed Mustafa (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q ve bu faziletlerin tebliğcileri olan âl-i ashâbına sınırsız salât-ü selamlar olsun.

Üstadlarımıza, bâhusus Mahmud Efendi Hazretleri’nehayırlı uzun ömürler ve sıhhat-ü âfıyetler nasip olsun. Bu vesileyle hem bize hem siz okuyucularımıza Allâh-u Te'âlâ’nın ayı olan receb-i şerifin şefaati vâsıl olsun. Bu haram ayın hürmetini korumak, cümlemize müyesser olsun. ve Acirc;mîn diyen kul Allâh-u Te'âlâ’nm rahmetine nail olsun! Amîn!

FİHRİSTLER

RECEBİ ŞERİF RİSALESİ

ve Acirc;yet-i Kerîmeler (309)

Hadîs-i Şerif ve Eserler (310-321)

Beyitler (322)

İçindekiler (323-327)

İÇİNDEKİLER

Önsöz 5

BİRİNCİ BÖLÜM

RECEB-İ ŞERİFİN FAZİLETLERİ 7

Receb-i Şerîfın Hürmetleri 11

Receb-i Şerîfın Haram Ay Oluşu 11

Haram Aylarda Günah ve Sevapların Katlanması 23

Receb-i Şerîfın İsimleri 31

Receb-i Şerîf Günleri 58

Receb-i Şerîfın İlk Günü 71

Receb-i Şerîfın On Beşinci Günü 72

Receb-i Şerîfın Yirmi Yedinci Günü 73

Receb-i Şerîf Geceleri 75

Receb-i Şerîfın İlk Gecesi 79

Receb-i Şerîf Ayının İlk Cuma Gecesi 88

Receb-i Şerîf Ayının On Beşinci Gecesi 93

Receb-i Şerîfın Yirmi Yedinci Gecesi 94

İKİNCİ BÖLÜM

RECEB-İ ŞERÎF ORUÇLARI 99

Receb-i Şerîfın Belirli Günlerindeki Oruçlar 103

Receb-i Şerîfın, Birinci, İkinci ve Üçüncü Günlerinin Orucu 103

Receb-i Şerîfın Başında, Ortasında ve Sonunda Bir Gün Oruç Tutmak 108

Receb-i Şerîfın İlk Perşembe Orucu 110

Receb-i Şerîfın Eyyâm-ı Bîyd (On Üç, On Dört ve On Beş) Oruçları 112

Receb-i Şerîfın Yirmi Yedinci Gün Orucu 116

Receb-i Şerîfın Son Gününün Orucu 120

Receb-i Şerîfın Belirsiz Günlerindeki Oruçlar 121

Receb-i Şeriften Bir Günün Orucu 121

Receb-i Şeriften Yirmi Güne Kadar Tutulacak Oruçların Faziletleri 130

Receb-i Şerîf Orucunun Hükmü 148

Receb-i Şerîfın Tamamını Tutmak 164

Receb-i Şerîf Orucundan ve Acirc;ciz Kalanın Ne Yapacağı 178

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

RECEB-İ ŞERÎF NAMAZLARI 179

Receb-i Şerifte Belirli Gün ve Gecelerin Namazları 183

Receb-i Şerîfın İlk Gece Namazı 183

Receb-i Şerîfın İlk Cuma Gecesi Namazı (Reğâib Namazı) 186

Reğâib Gecesi Namazının Duası 192

Receb-i Şerîfın İlk Cuma Günü Namazı 227

Receb-i Şerîfın Üç-Dört-Beş, On Üç-On Dört-On Beş ve Yirmi Üç-Yirmi Dört-Yirmi Beşinde Kılınacak Hâcet Namazı 228

Receb-i Şerîfın Yarısının Namazları 230

Receb-i Şerîfın On Beşinci Gecesi Olan İstiftah Gecesi Namazı 233

Receb-i Şerîfın On Beşinci Günü Namazı 233

Receb-i Şerîfın Yirmi Yedisinin Namazları (Mîrâc Namazları) 235

Mîrâc Günü Namazı 240

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

RECEBİ ŞERİF RİSALESİ

RECEB-İ ŞERÎF NAMAZLARI 179

Receb-i Şerifte Belirli Gün ve Gecelerin Namazları 183

Receb-i Şerîfın İlk Gece Namazı 183

Receb-i Şerîfın İlk CumaGecesi Namazı (Reğâib Namazı) 186

Reğâib Gecesi Namazının Duası 192

Receb-i Şerîfın İlk Cuma Günü Namazı 227

Receb-i Şerîfın Üç-Dört-Beş, On Üç-On Dört-On Beş ve Yirmi Üç-Yirmi Dört-Yirmi Beşinde

Kılınacak Hâcet Namazı 228

Receb-i Şerîfın Yarısının Namazları 230

Receb-i Şerîfın On Beşinci Gecesi Olan İstiftah Gecesi Namazı 233

Receb-i Şerîfın On Beşinci Günü Namazı 233

Receb-i Şerîfın Yirmi Yedisinin Namazları (Mîrâc Namazları) 235

Mîrâc Günü Namazı 240

Receb-i Şerifte Vakitleri Belirsiz Namazlar 242

Receb-i Şerîfın Başı, Ortası ve Sonunda Kılınacak Namazlar 242

Receb-i Şerifte Bir Namaz 251

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

RECEB-İ ŞERİFTE S ve Acirc;LİH AMELLER 253

Receb-i Şerîf Duaları 257

Receb-i Şerife Giriş Duası 257

Receb-i Şerîfın İlk Gece Duaları 260

Receb-i Şerifteki Zikirler 264

Receb-i Şerîfın Her On Gününün Zikri 264

Receb-i Şerifte Yapılacak İstiğfarlar 267

Receb-i Şerifte İhlâs-ı Şerîf Okumak 276

Receb-i Şerifte Yâsîn Okumak 279

Receb-i Şerifte İrıfak 280

Receb-i Şerifte Zekât 280

Receb-i Şerifte Sadaka 283

Receb-i Şerîfın Yirmi Yedinci Gününün Sadakası 288

Receb-i Şerifteki Bazı Faziletli Ameller 289

Receb-i Şerifte Umre 289

Receb-i Şerifte Kurban 292

Receb-i Şerifte Gusül 297

Receb-i Şerifte Lisânı Muhafaza 298

Receb-i Şerifte Sıla-i Rahim 299

Receb-i Şerifte Hasta Ziyareti 300

Receb-i Şerifte Cenaze Namazı 301

Receb-i Şerifte Yedirip İçirmek 302

Receb-i Şerifte Fakir Giydirmek 303

Receb-i Şerifte Yetime İkram 304

Receb-i Şerifte Kur’ân Hatmi 305

RECEBİ ŞERİF RİSALESİ

CÜBBELİ AHMET HOCA EFENDİ

Aslen Giresun Görele’li olup 1965 yılında İstanbul Fatih-Çarşamba'da dünyaya geldi. 4 yaşında ilimle meşgul olmaya başlayan Hoca Efendi o yaşlarda cübbe giydiği için Cübbeli Ahmed lakabını aldı.

Büyük Üstad Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin manevi terbiyesine mazhar olan Hoca Efendi bizzat Mahmud Efendi Hazretleri'nin nezaretinde 12 yaşına kadar Fatih Çarşamba İsmailağa Camii'nde ilim tahsiline devam etti.

Yine o yaşlarında Yavuz Selim ve Kasımpaşa Cami-i Kebir gibi büyük camilerde verdiği vaazlar büyük kalabalıklar tarafından izlenir oldu.

ilme doymayan Hoca Efendi 12 yaşlarında ilim tahsili için yollara düştü. Rize Pazar'daki Tütüncüler Köyü Kur'an Kursu nda Resül Bölükbaş Hoca Efendi’den sarf, nahv, ilm-i kelâm, me‘ânî, tefsir, hadis, fıkıh ve usûl-ü fıkh dallarında dersler aldı. Normal şartlarda uzun yıllar sürmesi gereken bu tahsili 20 ay gibi kısa bir zamanda tamamladı ve 1980 yılında onbinlerin katılımıyla tertip edilen merasim-de icazet-i İlmiyesini aldı.

İstanbul'a dönüşünden sonra Kefevî Camii imamı Mustafa Kılıç Hoca Efendi'den 6 ayda hafızlığını tamamladı.

İsmailağa Cami-i Şerifi'nde kurduğu ders halkalarında 10 sene içerisinde birçok muktedir alim yetiştirerek ilmi hizmetlerine devam eden Hoca Efendi, Türkiye’nin ve dünyanın muhtelif bölgelerinde düzenlediği sohbet meclis-lerinde, vaaz-u nasihatlerini yüz binlerce insana ulaştırdı, daha sonra katıldığı televizyon programlarıyla da milyonlara ulaştı. Muhtelif konularda yapmış olduğu binlerce vaazı, izleyenleri tarafından kayda alınarak yurtiçi ve yurtdışmda büyük kabuj gören Hoca Efendi bu güne kadar yüzbinlerce insanın hidayetine vesile oldu. İtikad, Fıkıh, Ehl-i Sünnet dışı akımlara reddiyeler ve faziletli ameller gibi muhtelif konularda yayınlanmış 60 kadar eseri bulunan Hoca Efendi, manevi bir işaretle Mahmud Efendi Hazretleri tarafından başlatılan Rûhu'l-Fur- kan Tefsiri'nin ve Kur'an-ı Mecid nâmındaki tefsirli mealin hazırlanmasında da büyük mürşidinin yüce himmetiyle en büyük emeğe sahiptir. Yüce Mevlâ kendisine hayırlı uzun ömürlerle daha nice hizmetler nasip eylesin. Amîn.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.