Cübbeli Ahmed Hoca Salavatı Şerife Kitabı-1181 (001335)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €23,51
İndirimli : €13,83  + KDV
KDV Dahil : €16,45
Test2
15
:

SALAV ve Acirc;T-I ŞERÎFE

Ürün Özellikleri

YAYIN TARİHİ:27 Eylül 2008

BASKI SAYISI:1. Baskı

DİL: Türkçe

SAYFA SAYISI:192

CİLT TİPİ: Karton Kapak

KAĞIT CİNSİ: Şamua

BOYUT:13,5 x 19,5 cm

ÖNSÖZ

Bütün hamdler bize kâinatın Efendisine salât- ü selâm etmeyi vâcib kılan ve bu vesileyle bizi şe-reflendirip hem Kendisiyle, hem de kıymetli me-lekleriyle aynı amelde birleştiren Allâh-u Te‘â- lâ’ya mahsustur.

Ben şâhitlik ederim ki; Allâh-u Te‘âlâ Ken-disinden başka hiçbir ilâh bulunmayan tek bir İlâhtır. Bu öyle bir şâhitliktir ki biz bununla Dâ- ru’s-selâm’a selâmetle girebilmeyi ummaktayız.

Yine şâhitlik ederim ki; Efendimiz Mu- hammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun Kuludur; Rasûlüdür; Safîsidir; Halîlidir ve bütün imamların İmamıdır.

Allâh-u Te‘âlâ ona, âl-i ashâbına, etbâ‘ına ve ahbabına, Zâtının azametine yakışır şekilde ve il-minin ihatası vüsatinde salât-ü selâm eylesin!

Bundan sonra beyan etmek istediğim husus şudur ki; zedelerinin ve kötülüklerinin silinmesini ummakta olan bu miskin kul, yaptığım vaazlardan dolayı 2002 senesinde Bandırma Cezaevi’nde yatarken, çıktığımda her Mevlid Kandilinde Rasû- lüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) in anısına ufak da olsa bir risâle yazmaya karar vermiştim.

Allâh-u Te‘âlâ’nm tevfîkiyle bu seneye kadar bu sözümde durabildim. İşte bu sene de elinizde olan bu risâleyi hazırlamaya muvaffak kılındığım için Allâh-u Te‘âlâ’ya hamdederim.

Bu risâle, Ahmed ibni Muhammed es-Sâvî

(Rahimehullâh) in, büyük şeyhi olan Ahmed ibni Muhammed ed-Derdîr el-Adevî (Kuddise Sirruhû) nun derlemiş olduğu salâtlar üzerine, kendi şeyhi Sâlih es-Sibâ‘î (Rahimehullâh) in emriyle yazmış olduğu "el-Esrâru’r-Rabbâniyye ve’l-Füyûzâtü’r- Rahmâniyye ale’s-Salevâti’d-Derdîriyye" nâmın-daki şerhinden derlenen eşsiz ilimler ve çok değerli faziletler yumağıdır.

Bu fakir, geçtiğimiz Ramazân-ı Şerif bayra-mında Ehl-i Beyt ve Meşâyıh kabirlerini ziyaret kastıyla Mısır’a yapmış olduğum nhlet-i mübâre- kede Ahmed ibni Muhammed ed-Derdîr (Kuddise

Sirruhû) nun, Kahire’de Ezher-i Şerifin civarında bulunan kabr-i şerifini ziyaretle şereflendim.

Cuma saatine denk gelen o mübarek ziya-rette, duaların kabul olduğu o mübarek makamda bir çok feyizlere nâil oldum.

Sâvî (Rahimehullâh) in Mekke-i Mükerreme’de medfûn bulunduğunu öğrendiğim için nasip olursa bundan sonra yapacağım umrelerdeki "Cennetü’l- Ma‘lâ" ziyaretlerimde, kabrinin tam yerini bileme-sem de Hadîce (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemizin huzû- runda yapacağım dualara kendisini de katarak bir nebze de olsa hakkını ödemeye niyet ettim.

Ancak onun büyük şeyhi olan Şeyh Ahmed ed-Derdîr (Kuddise Sirruhû) nun ziyaretinin, onu ziyaret gibi kendisini memnun edeceği şüphesizdir.

Çocukluğumdan beri eserlerinden, özellikle "Celâleyn Hâşiyesi"nden istifâde ettiğim ve teşvikli beyanlarıyla Allâh dostlarına âşık olduğum Sâvî (Rahimehullâh) in, lmâm-l Derdîr (Kuddise Sirruhû) nun derlediği salevâta yapmış olduğu bu şerhin adını, Yûsuf-u Nebhânî (Rahimehullâh) m ve diğer bir çok ulemânın eserlerinde okuduğumda, ona nasıl ulaşacağım diye düşünür dururdum.

İşte bu ziyaretin bereketiyle olacak ki, Kahire Mektebesi tarafından 2001/1422 tarihinde ikinci baskısı yapılan bu kıymetli esere kavuştum.

Böylece Mısır’a yapmış olduğum üçüncü ziyaret de önceki iki ziyaret gibi zâhirî ve bâtınî bir çok faydalan mûcip oldu.

İşte bu büyüklerin ihlaslı hizmetleri ve yüce himmetleri neticesinde bu Mevlid Kandili’nde sizlere bu risaleyi hazırlamaya muvaffak kılındı-ğım gibi Allâh-u Te‘âlâ’dan niyazım; daha nice Mevlid Kandil’lerine siz okurlanmla birlikte, ha-yırlı uzun ömürlerle, sâlih ve hâlis amellerle, daha nice kıymetli eserlerle ve Allâh-u Te‘âlâ’nm Ha- bîb’ine (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) karşı gün be gün artan muhabbetlerle kavuşabilmemizdir.

Umduklanmızı gerçekleştirmesi için Kendi-sine itimat edebileceğimiz tek Zat ancak Allâh-u Te‘âlâ’dır.

12-Rabîule vvel-1429 20-Mart-2008

İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM

Salevât-ı şerîfenin faziletleri 11

İKİNCİ BÖLÜM

Salevât-ı şerife öncesinde kabul olunacağına kesin gözüyle bakılan ve tamamı âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflerden oluşan mühim dualar 21

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Huccetü’l-lslâm İmâm-ı Gazâlî (Rahimehullâh) ın sîğası 32

Seyyid Ahmed Bedevi (Kuddise S ir ruhu )nun salâtı... 34 Seyyid Abdüsselâm ibni Beşîş (Kuddise Sirruhû) nun salâtı 35

Seyyid İbrâhîm-i Düsûkî (Kuddise Sirruhû) nun salâtı 38

Ülü’l-Azm sîğası 39

Salâtü’l-Melâike sîğası 40

Nûr-u Kıyâmet salâtı 41

Saâdet salâtı 42

Necât salâtı 43

Rızâiyye sîğası 45

Ra’ûf-ü Rahim sîğası 45

Salâtü’l-Fâtih sîğası 46

Nûr-u Zâtî sîğası 48

KeremüT-usûl sîğası 58

Ehl-i tarîk sîğası 60

İn‘âm sîğası 61

Kemâliyye sîğası 61

Visâl sîğası 62

Tıbb-ı zâhirî ve bâtınî sîğası 63

Aliyyü’l-kadr sîğası 64

Lutf-ü hafî sîğası 66

İbrâhîmiyye Sîğası 67

Ümmehâtü’l-Mü’minîn Sîğası 68

Tâhir-i Mutahhir sîğası 69

Zâtü’l-Menâkıbi’l-Fâhira sîğası 70

Vesîle ve Fazîle sîğası 71

İmâm-ı Derdîr (Kuddise Sirruhû) nun diğer Meşâ- yıhtan naklettiği diğer salât sîğaları 72

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sonu ‘Hemze’ ile biten salât sîğaları 77

Sonu ‘Be’ ile biten salât sîğalan 78

Sonu ‘Te’ ile biten salât sîğalan 80

Sonu ‘Se’ ile biten salât sîğalan 82

Sonu ‘Cim’ ile biten salât sîğaları 82

Sonu ‘Hâ’ ile biten salât sîğaları 83

Sonu ‘Hı’ ile biten salât sîğaları 84

Sonu ‘Dal’ ile biten salât sîğaları 85

Sonu ‘Zel’ ile biten salât sîğaları 86

Sonu ‘Re’ ile biten salât sîğaları 86

Sonu ‘Ze’ ile biten salât sîğalan 87

Sonu ‘Sin’ ile biten salât sîğaları 88

Sonu ‘Şın’ ile biten salât sîğalan 88

Sonu ‘Sad’ ile biten salât sîğalan 89

Sonu ‘Dad’ ile biten salât sîğalan 90

Sonu ‘Tı’ ile biten salât sîğalan 91

Sonu ‘Zı’ ile biten salât sîğalan 92

Sonu ‘Ayn’ ile biten salât sîğalan 93

Sonu ‘Ğayn’ ile biten salât sîğalan 93

Sonu ‘Fe’ ile biten salât sîğalan 94

Sonu ‘Kaf’ ile biten salât sîğalan 95

Sonu ‘Kef ile biten salât sîğalan 95

Sonu ‘Lam’ ile biten salât sîğalan 96

Sonu ‘Mim’ ile biten salât sîğalan 97

Sonu ‘Nun’ ile biten salât sîğalan 98

Sonu ‘He’ ile biten salât sîğalan 98

Sonu ‘Vav’ ile biten salât sîğalan 99

Sonu ‘Lâ’ ile biten salât sîğalan 100

Sonu ‘Ye’ ile biten salât sîğalan 100

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müsebbe‘ât-ı aşere (Her biri yedi kere okunan onvird) 103

Müsebbe‘ât-ı aşere virdini okumanın fazi-letleri 108-110

İmâm-ı Derdir (Kuddise Sirruhû) nun cuma gecesi veya genel vakitlerde okunabilecek salevât ve dualardan derlenmiş virdleri 105-144

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.