Delilleriyle İman Esasları - İdris Tüzün (T28787)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €20,80
İndirimli : €12,24  + KDV
KDV Dahil : €14,56
15
:

Delilleriyle İman Esasları - İdris TüzünÜrün Özellikleri :


  • Yayınevi : Süeda
  • Yazar : İdris Tüzün
  • Kapak Kalitesi : Karton Kapak
  • Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt
  • Sayfa Sayısı : 168
  • Dil : Türkçe
  • Ebat : 13,5 X 19,5 cm
  • Ağırlık : 150 gr
  • Barkod :9786058681989

ÖNSÖZ

İnanç, (iman) İslâm dininin temelini oluşturur. Bu yüzden inanç esasları üzerinde duran Kelâm ilminin diğer bir adı da “Dinin asılları, kökleri, temelleri” mânasına gelen “Usûlud- Din’dir.
Bitkiler, köklerinden beslenirler. Eğer bitkinin kökü sağlamsa, bitkinin diğer unsurları da sağlam, değilse diğer unsurlar da sağlam değildir. Kök topraktan yeteri kadar gıdasını alamazsa, o bitki kurur ve ölür.
İnsan hayatında da inançlar kök vazifesini görürler.
İnsanın kişiliği, karakteri, inançları üzerine inşa edilir. İnanç sağlam ise, insan kişiliği, karakteri de sağlamdır. İnanç sağlam değilse, o insanın kişilik ve karakteri de sağlam olmaz.
İnancı sağlam insanlar zorluklara karşı dirençlidirler. Onlar pek çok zorluğun üstesinden gelirler. İnancı zayıf olanların iradeleri ise, çok zayıftır. Zorluklar karşısında dayanamaz, çabuk mağlup olurlar.
İnancı sağlam insanları manen yıkmak mümkün değilken, inancı sağlam olmayan insanları yıkmak çok kolaydır.
Tarihte inançları sağlam insanlara en güzel örnek Peygamber Efendimiz (sav) ve sahabelerdir.
1400 sene önce Peygamberimiz (sav), şartlar tamamen aleyhinde olduğu halde, tarihin hiçbir devrinde görülmemiş ve hiçbir beşerin de gerçekleştirememiş olduğu bir inkılâbı, çok kısa
bir zamanda gerçekleştirdi. Câhiliye Dönemini tamamen ortadan kaldırıp Kur an ve sünnete göre şekillenmiş, bütün insanlık âlemine örnek, yepyeni bir toplum, (bir ümmet) oluşturdu.
Peygamberimiz (sav) sayesinde putlara tapan insanlar, gece namaz kılan, gündüz oruç tutan dindarlara; çocuklarını bile acımadan öldüren insanlar, karıncaya bile ayak basamayacak kadar şefkatli bir hale geldiler. Üstelik onlar Peygamberimiz (sav)’den aldıkları terbiyeyle, daha önce bilgisiz, görgüsüz, cahiller iken bütün insanlık âlemine ilim öğreten, örnek, rehber insanlar haline geldiler, medeni kabul edilen milletlere hakiki medeniyeti öğrettiler.
Onların bu güzel hasletlerinin temelinde güçlü, kuvvetli olan imanları vardı. Onların imanı her şeyin üzerindeydi.
Sahabeleri örnek alan Ümmet-i Muhammed de, onların izinden gitti. Onlar da güçlü kuvvetli imanlarıyla, yüzyıllar boyunca, düşmanlarına galip geldiler, İslâm’ı dünyanın büyük bir kısmına hâkim kıldılar ve dünyanın en büyük kültür ve medeniyetlerini kurdular.
Fakat on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda ümmet, Batı karşısında büyük bir bozguna uğradı. Batının materyalizm, pozitivizm, komünizm, evrim gibi felsefeleri, Âlem-i İslâm’a girdi. Bu felsefeler, ümmetin imanını tahrip etti. Pek çokları, imanını kaybetti, bu felsefelere taraftar oldu. Pek çokları şüphelere, vesveselere dûçar oldu. Toplumda İslâmî yaşantı azaldı, ahlak bozuldu. İmandaki tahrip, diğer felaketlerin de başlangıcı oldu. Toplumda birlik kalmadı, insanlar arası bölünmeler, mücadeleler başladı. Siyasî, sosyal ve ekonomik pek çok sıkıntılara maruz kalındı.
İslâm âlemine baktığımız zaman, her tarafta bu problemleri çoklukla görürüz.
İçinde olduğumuz felaketlerden kurtulmak için, yeni bir iman hamlesine ihtiyaç vardır. Çünkü iman, bünyesinde potansiyel muazzam bir gücü barındırmaktadır. Bu yüzden Üstad Bediüzzaman “Hakiki imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir” der. Bu potansiyel güç, bizim bütün problemlerimizi çözebilecek özelliklere sahiptir.
Toplumun imanını güçlendirebilirsek, geçmişteki parlak dönemlere benzer hallere kavuşabiliriz. Ümmeti yeniden canlandırabilir, insanlık âlemine örnek yeni bir toplum inşa edebiliriz.
Bugün huzur ve saadetini kaybetmiş bütün dünya, böyle bir toplumun özlemini çekmektedir.
Elinizdeki kitap yukarıdaki arzulara katkıda bulunabilmek amacıyla hazırlanmış, mütevazı bir çalışmadır. Kitap, başta Kur an ve sünnetten, geçmiş âlimlerin kitaplarından, bilhassa Üstad Bediüzzaman’ın risalelerinden istifade edilerek hazırlandı. Konular aklî, ilmi delillerle desteklendi.
Kitap hazırlanırken, imanî konuları yeni öğrenenler, bilhassa gençler göz önünde bulunduruldu. Dilin oldukça sade ve anlaşılır olmasına gayret edildi. Sıkıcı olmaması için konular mümkün mertebe kısa tutuldu. (Konuları daha tafsilatlı öğrenmek isteyenler için, başka bir kitabımız şu an hazırlık aşamasında.)
Kitapta, daha önceki kelâm âlimlerinin üzerinde durduğu, fakat günümüzde faydası olmayan bazı kelâmî konulara girilmedi.
Kitabımızın okurlarımıza faydalı olmasını Cenab-ı Hak’dan ümid ediyoruz.
Gayret bizden, Tevfık Cenab-ı Hak’tandır.


İÇİNDEKİLER

Önsöz 11
Birinci Kısım 15
1.Ehl-i Sünnet - Selef-i Sâlihîn 15
Mezheplerin Ortaya Çıkışı 16
Ehl-i Sünnet Nedir? 17
Ehl-i Sünnete işaret Eden Hadisler 18
2.Bidat ve Ehl-i Bid’a 19
Bidat Nedir? 19
Bidatin Çeşitleri 20
Ehl-i Bid’a 21
ikinci Kısım
Kelâm İlmi 23
1.Cibril Hadisi 23
2.Kelâm İlminin Tarifi 25
3.Kelâm ilminin Gâyesi ve Faydaları 25
4.Kelâm ilminin Tarihi Seyri 26
5.Modern Zamanlar ve Kelâm ilmi 26
Üçüncü Kısım
İman ve İmanla ilgili Meseleler 29
1.imanın Tarifi ve Kapsamı 29
2.İmanın Artması ve Eksilmesi 29
3.Taklidi İman ve Tahkiki İman 30
4.Tahkiki imanın Mertebeleri 31
5.iman ile Amel Arasındaki ilişki 31
6.Büyük Günah Kavramı 32
6.1.Büyük Günah Kavramı 32
6.2.Büyük Günah 33
6.3.Büyük Günah Kavramı 33
7.Her Günahta Küfre Giden Bir Yol Vardır 34
8.İmanda Lezzet, Küfürde Elem Vardır 35
Dördüncü Kısım İman Esasları
Birinci Mukaddime 43
Her İnsan Aklını Meşgul Eden Sorular ve Cevapları 43
İkinci Mukaddime 45
Her Cemal ve Kemal Sahibi, Kendi Cemal ve Kemalini Görmek ve Göstermek İster 45
Birinci Esas: Allah’a İman.
I.Allah’ın Varlığı 47
1.Allah’ın Varlığını İspat Etmenin Ehemmiyeti 47
2.İsbat Delilleri 48
3.Allah’ın Varlığını İspat Etme Yolları 49
3.1.Hudûs Delili 49
3.2.Nizam ve Gaye Delili 50
II.Allah’ın Varlığının Bazı Delilleri 52
1.Eczahane Misali 52
2.Dünya Fabrikası 52
3.Canlılar Ordusu 53
4.Gıda Ambarı 54
5.Elektrik Lambaları ve Yıldızlar 55
III.Allah’ın Sıfatları 56
A.Zâtı Sıfatlar 56
a.Tenzihi (Selbî) Sıfatlar 56
1.Vücud 56
2.Kıdem 57
3.Beka 58
4.Vahdaniyet 58
5.Muhalefetün li’l-havadis 59
6.Kıyam bi-Nefsihî 59
b.Sübûtî Sıfatlar 60
1.İlim 60
2.İrade 61
3.Kudret 62
4-5. Sem’ ve Basar (İşitme ve Görme) 63
6.Kelâm 64
7.Hayat 65
8.Tekvin 66
B.Fiilî Sıfatlar 66
IV.Allah’ın Güzel İsimleri (Esma-i Hüsnâ) 67
1.Allah 68
2.İsm-i A’zam 68
3.Celali ve Cemali İsimler 69
İkinci Esas: Peygamberlere İman 71
Birinci Kısım: Peygamberlik Hakikati 71
1.Nübüvvet 71
2.Peygamberlerin Sayısı ve Kur’ân-ı Kerim’de İsmi Geçen
Peygamberler 72
3.Peygamberliğin İspatı ve Peygamberliğin Lüzumu 73
4.Vahiy Nedir? 77
5.Mûcize Nedir? 78
6.Peygamberlerin Uç Özelliği 80
7.Peygamberlerin Beşerden Seçilmesi 80
8.Peygamberlerin Sıfatları 81
9.Peygamberlerin Dereceleri ve Ulu 1-Azm Peygamberler 82
10.Hz. Muhammed (sav) Peygamberlerin En Büyüğüdür 83
İkinci Kısım: Risalet-i Muhammediye (sav) 85
A.Peygamberimiz (sav)’in Risalet Ciheti 85
B.Peygamberimiz (sav)’in Peygamberlik Delilleri 86
1.Peygamberimiz (sav)’in Şahsı 87
2.Asr-ı Saadet 87
3.Kuran 88
4.Şeriat 88
5.Âlimler ve Evliyalar 89
6.Önceki Peygamberler 89
7.Kutsal Kitaplar 90
8.Peygamberimiz (sav)’in Mûcizeleri 90
Üçüncü Esas: Kitaplara iman 93
A.Suhuf 93
B.Kitaplar 94
1.Tevrat 94
2.Zebur 95
3.İncil 95
4.Kuran 98
Kur an-ı Kerîm’in Günümüze Kadar Tahrif Edilmeden Gelmesi 98
Kur an Mûcizedir 100
Dördüncü Esas: Meleklere İman 105
1.Melek Nedir? 105
2.Meleklerin Yaratılış Sebebi 107
3.Meleklerin Varlığının İsbatı 108
4.İnsanlar ve Melekler 109
5.Meleklerin Kısımları 110
5-1.Dört Büyük Melek 110
5.2.Müdebbirât Melekleri 111
5.3.İnsanlara Görevlendirilmiş Olan Melekler 112
5.4.İnsanın Şekillenmesine Görevlendirilmiş Melek 113
5.5.Kirâmen Kâtibin 113
5.6.Hafaza Melekleri 114
5.7.Münker ve Nekir 114
5.8.Cennet Melekleri 115
5.9.Cehennem Melekleri 115
6.Melekler mi, Yoksa İnsanlar mı Üstündür ? 115
7.Cinler ve Şeytanlar 116
7.1.Cinler 116
7.2.Şeytanlar 116
7.3.İblis-Şeytan 117
7.4.Şeytanların Yaratılış Sebebi 118
Beşinci Esas: Ahirete iman 123
A.Kıyamet Alâmetleri 123
a.Kıyametin Küçük Alâmetleri 124
b.Kıyametin Büyük Alâmetleri 124
B.Kabir Hayatı 126
C.Öldükten Sonra Dirilmenin İsbatı 127
D.Âhiret İnancının Faydaları 132
E.Öldükten Sonra Dirilme ve Âhiret Halleri 134
1.Öldükten Sonra Dirilme 134
2.Haşir ve Mahşer 135
3.Mahşer Yerinin Dehşeti 136
4.Amel Defterleri 137
5.Hesap 137
6.Mizan 138
7.Şefâat 139
8.Havz-ı Kevser 140
9.Sırat 140
10.Fetret Ehli 141
11.A’râf 142
12.Cennet 143
13.Cehennem 145
Altıncı Esas: Kadere İman 147
1.Kader ve Kazanın Tarifleri 147
2.Kader ve Kazanın Delilleri 148
a.Kadere Dair Nakli Deliller 148
b.Kadere Dair Aklî Deliller 149
3.Kader ve İrade4 Cüz’iyye 150
a.İnsanın Bir İradesi Vardır 151
b.İnsan Fiilleri Allah Tarafından Yaratılır 154
c.Şerrin Yaratılması Şer Değil, Kesb Edilmesi Şerdir 155
4.Kader ve Ecel 157
5.Tevekkül ve Kader 158
6.Hayırlar Allah’a, Şerler Nefse Nisbet Edilir 161
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.