Dil Belası-1813 (001519)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €32,98
İndirimli : €19,40  + KDV
KDV Dahil : €23,08
Test2
15
:

DİL BELASI

Kitabında konuşurken bilerek yada bilmeyerek işlemiş olduğumuz günahlara dikkat çekilmektedir.

O Allah ki insanı en güzel şekilde yarattı, onun vü-cuduna denge verdi, kalbine iman nurunu akıttı, o nur ile kendisini süsleyip güzelleştirdi.

Yüce Allah insana konuşmayı öğretti, bununla onu diğer varlıkların önüne geçirip kendisine fazilet bahşet-ti, kalbine ilmin hâzinelerini akıtarak onu olgunluğa ulaştırdı.

Sonra yüce Allah insana bolca rahmetini akıttı. Ona kalbinin ve aklının içerdiği şeyleri açıklayan ve gizli şey-leri açan bir dil ihsan etti. Dile, Rabb’ine hamdetsin ve verdiği nimetlere şükretsin diye konuşma imkânı verildi. İnsanın rahatça konuşması ve dil vesilesiyle elde ettiği ilimler, hamdedilecek nimetlerdendir.

Şahitlik ederim ki, Allah’tan (c.c) başka ilâh yoktur. O, birdir, hiçbir ortağı yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Mu- hammed (s.a.v), Allah’ın (c.c) kulu ve Resûlüdür. O öyle bir peygamberdir ki, Allah (c.c) onu kendisine indirdiği Kur'anla göndermiş, onun şerefini yüceltmiş ve ona kendisine giden yolları açıklamıştır.

Yüce Allah, yeryüzünde Allahüekber ve "lâ ilâhe illallah" diyen bir kul bulunduğu müddetçe, sevgili Pey- gamberimiz’e (s.a.v), onun âline, ashabına ve geçmiş salihlere salât ve rahmet etsin.

DİL BELASI

Dilin özellikleri

Dil, Allah Teâlâ’nın büyük nimetlerinden ve çok ha-rika lutuflarındandır. O, cüssesi küçük, ancak itaati ve günahı büyük bir organdır. Zira iman ve küfür, dilin şa-hitliği ile belli olur, ortaya çıkar. İman itaatin, küfür ise isyanın zirve noktasıdır.

Dil, mevcut olan olmayan, yaratıcı ve yaratılan, ha-yal edilen ve bilinen, zannedilen ve vehmedilen her şey hakkında konuşur; onları kabul veya inkâr eder. İlmin ulaştığı her ne varsa, hak ya da bâtıl, dil onu anlatır. İl-min de alanı çok geniştir; hemen her tarafa uzanır. Dildeki bu özellik, başka hiçbir uzuvda yoktur. Göz, ancak renkleri ve şekilleri görebilir. Kulak, yalnız sesleri işitebi-lir. El, sadece cisimlere dokunabilir. Bütün uzuvların iş-leri sınırlı olup her şeye ulaşamazlar.

Dilin ise sahası geniştir, sınırı yoktur. Engel olacak bir şeyi de mevcut değildir. Dil, hayırda da şerde de ge-niş bir alana sahiptir. Dilin dizginliği serbest bırakan ve ihmal eden kimseyi şeytan her yere götürür. Onu helâ- ke düşürmek için uçurumun kenarına getirir.

İnsanları, yüzleri üstü cehenneme sürükleyen an-cak dillerinin kazandığı günahlardır. Dilin şerrinden yal-nız, onu İslam edebiyle edeplendiren ve helâl konuş-malarla sınırlı tutan kimse kurtulur.

DİL BELASI

Edebe dikkat eden kimse, sadece dünya ve âhiret yönünden faydalı olan şeyleri konuşur, dinine ve dünya-sına zarar veren şeylerden dilini tutar.

Konuşmanın faydalı ya da zararlı olduğu yerleri herkes kolayca anlayamaz, bunların bilinmesi güçtür. Bilenin de, sadece faydalı yerlerde konuşması zordur.

İnsanın âzalarından en çok günah işleyeni dildir. Zira o, konuşmaktan yorulmaz, hareket etmesinde de meşakkat yoktur. İnsan da dilin afetlerinden ve tuzakla-rından sakınmada ihmalkâr davranır, onu kontrol etme-ye önem vermez.

Kısaca dil, insanları saptırmada şeytanın en büyük aletidir.

DİL BELASI

Bu Kitapta Anlatacağımız Konular

Biz, yüce Allah’ın yardımıyla bu kitapta dilin âfetle-rini açıklayacağız. O âfetleri teker teker tarif ederek, onun sebeplerini ve felâketlerini zikredeceğiz. Bunlar-dan sakınma yollarını bildireceğiz. Bu konudaki âyet, hadis ve büyüklerin sözlerini nakledeceğiz.

Bu konular sırasıyla şunlardır:

Susmanın fazileti.

Malayani ve fuzulî konuşmanın âfeti.

Bâtıl sözlere dalmanın, mücadele ve münazaranın, birbiriyle çekişmeye girmenin, yapmacık ve süslü söz-lerle edebiyat yaparak konuşmanın âfetleri.

Fasih konuşanların ve konuşma iddiasında olanla-rın içine düştükleri âfetler.

Kötü sözün, sövmenin, kötü konuşmanın, hayva-na, eşyaya ya da insana lânet etmenin, şiir ve nağmeli sözlerin âfetleri.

Mizah yapmanın, alay etmenin, sırrı ifşa etmenin, yalan vaadin, yalan konuşmanın, yalan yere yemin et-menin âfetleri.

Yalanın, gıybetin, dedikodunun, birbirine düşman iki kişinin arasında gidip gelip, diğerinin aleyhine her bi-rinin hoşuna giden şeyler söyleyerek iki dil kullanmanın, övmenin âfetleri.

Özellikle Cenâb-ı Allah’ın sıfatları ve dinin temel esaslarıyla ilgili konularda konuşurken bilmeden içine düşülen âfetler.

Halkın, Allah Teâlâ’nın sıfatları ve Kur’an hakkında- ki konuşmalarında içine düştükleri âfetler.

Bunların hepsi yirmi âfettir.

Biz yüce Allah’tan, ikramı ve ihsanı ile bizi muvaf-fak etmesini istiyoruz.

DİL BELASI

ÖNSÖZ 11

DİLİN TEHLİKESİNİN BÜYÜKLÜĞÜ ve SUSMANIN FAZİLETİ 15

Büyüklerin Bu Konudaki Sözleri 24

Kelâmın Kısımları 28

BİRİNCİ ve Acirc;FET

M ve Acirc;L ve Acirc;Y ve Acirc;Nİ KONUŞMAK 31

Bu Konudaki Hadis ve Haberler 32

Beş Altın Nasihat 35

Fuzûlî Konuşmanın Ölçüsü ve Örnekleri 37

Mâlâyâni Konuşmanın Sebebi 40

Mâlâyâni Konuşmanın İlâcı 40

İKİNCİ ve Acirc;FET

FUZÛLÎ KONUŞMAK 41

Bu Konudaki Haberler 41

ÜÇÜNCÜ ve Acirc;FET

B ve Acirc;TILA DALMAK 48

Bu Konudaki Hadis ve Haberler 49

DÖRDÜNCÜ ve Acirc;FET

MÜNAKAŞA veMÜCADELE 52

Münakaşanın Tarifi 56

Münakaşanın Şekilleri 57

Mücadelenin Tarifi 58

Mücadelenin 58

Mücadele Hastalığının Tedavisi 59

BEŞİNCİ ve Acirc;FET

DÜŞMANLIK 63

Bu Konudaki Hadis ve Haberler 64

Hakkı Olanın Davacı Olması 65

ALTINCI ve Acirc;FET

YAPMACIK KONUŞMAK 71

Bu Konudaki Hadis ve Haberler 71

Sözü Süslemenin Câiz Olduğu Yerler 74

YEDİNCİ ve Acirc;FET

SÖVMEK veÇİRKİN SÖZLER SÖYLEMEK 75

Bu Konudaki Hadis ve Haberler 75

Kötü Konuşmak Nedir? 78

Kötü Konuşmanın Sebebi 80

SEKİZİNCİ ve Acirc;FET

L ve Acirc;NET ETMEK 83

Bu Konudaki Hadis ve Haberler 83

Lânetin Mânası 85

Lâneti Gerektiren Sıfatlar 86

Küfür Üzere Yaşayana Lânet Etmek 87

Kâfir Olarak Ölene Lânet Etmek 89

Kerbelâ Katillerine Lânet Etmek 91

Ölüye Lânet Etmek 92

Hz. Hüseyin’in (r.a) Katiline Lânet Etmek 93

Lânetin Yerine Susmayı Tercih Etmek 94

Beddua Etmek 95

DOKUZUNCU ve Acirc;FET

ŞARKI ve ŞİİR 96

Bu Konudaki Hadis ve Haberler 96

Şiirle Övgüde Bulunmak 97

ONUNCU ve Acirc;FET

MİZAH/ŞAKA 100

Şakanın Ölçüsü 101

Şakanın Zararları 101

YıllarcaGülmeyenlerin Misali 102

Gülmeyi Hoş Görmeyen ve Acirc;limlerin Sözleri 103

Gülmenin Ölçüsü 103

Şaka, Vakarı Yok Eder 104

Allah Resûlü’nün Şakaları 107

Allah Resûlü’nün Eşleriyle Şakalaşması 108

ON BİRİNCİ ve Acirc;FET

ALAY ETMEK 115

Bu Konudaki Hadis ve Haberler 116

ON İKİNCİ ve Acirc;FET

SIRRI YAYMAK 119

ON ÜÇÜNCÜ ve Acirc;FET

YALAN YERE SÖZ VERMEK 121

Söz Verme Usulü 123

ON DÖRDÜNCÜ ve Acirc;FET YALAN KONUŞMAK ve

YALAN YERE YEMİN ETMEK 127

Büyüklerin Yalan Hakkında Söyledikleri 137

Yalana İzin Verilen Yerler 139

Çocukları Eğitime Özendirmek İçin

Yalan Söylemek 147

Her Yalan Kaydedilmektedir 147

İbadete Teşvik ve Günahtan Sakındırmak İçin

Hadis Uydurmak Câiz midir? 148

Târiz ile (Kapalı ve Kinâyeli Sözlerle) Yalandan Kaçınmak 149

ON BEŞİNCİ ve Acirc;FET

GIYBET ETMEK 157

GIYBETİN M ve Acirc;NASI ve TARİFİ 166

Bedeniyle Alâkalı Gıybet 166

Soyu ile Alâkalı Gıybet 166

Ahlâkıyla Alakalı Gıybet 166

Diniyle Alâkalı Gıybet 166

Dünyasıyla Alâkalı Gıybet ve n

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.