Din Görevlisinin El Kitabı Roman Boy Ciltli-1771 (001505)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €66,80
İndirimli : €39,29  + KDV
KDV Dahil : €46,76
Test2
15
:

DİN GÖREVLİSİNİN EL KİTABI

  • Yayın Yılı: 2005
  • Ciltli Sert Kapak
  • Roman Boy
  • 1. Hamur Kağıt
  • 720 sayfa
  • 14 x 20 cm
  • TÜRKÇE

Elinizdeki bu çalışma Kur'an Kursu, İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Fakültesi öğrencileri Diyanet camiasında hizmet veren kardeşlerimizin ve bütün Müslümanların elinde devamlı yardımcı bir kitap olması gayesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Ayrıca her Müslümanın yapacağı, başka bir ifade ile yapması gerekenleri içine almaktadır. Her müslüman dininin görevlisidir.

Müslümanın hayatı, vahyin hâkim olduğu hayattır. Ancak, bu ha-yatı bir asırdır dünyâ Müslümanları görmedi, görmedik. Sadece oku-duk ve tarihten öğrendik.

Müslümanların yaşadığı bu hayat tarihe altın harflerle yazılmış, sonra gelenlere bir ışık, bir rehber olmuştur.

Aklı eren her Müslümanın, ashabın yaşadığı hayatın yaşanması için, bütün imkânlarıyla gayret etmesi farzdır. Uzun yıllar bu vazife ihmal edildiğinden, yeryüzünde İslâm, dolayısıyla Müslümanlar hakir görülmüştür.

Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren yeryüzünde İslâmî bir kıpırdanış dost-düşman herkesin dikkatini çekmiştir. Son yıllarda Müslüman olanlar, İslâm gerçeğini dünyâya haykırarak, Hakk'ın haki-miyetinin hasretini çekenlerin safında yerlerini almaktadırlar.

Biz inanıyoruz ki, İslâm anlatılırsa küfrün son noktasını yaşayan insanlık, kurtuluşun İslâm’da olduğunu anlayacak, toptan Kelime-i Şehâdet getirecektir. Şunu kesinlikle bilelim ki: Zıvanadan çıkmış, sokaklarda salya atıp gezen bir sürü salma Hz. Muhammed (S.A.V.)'i bilmiyor, tanımıyor. Bunların bilmemelerine sebep, bizim gafletimiz O'nu anlayıp anlatmayışımızdır.

Zamanımız Müslümanları, İslâm'ın yaşanmasını ve anlatılmasını câmilerde hizmet gören câmi görevlilerinden, müftülerden, vâizlerden kısaca Diyânet câmiasından beklemektedirler. Bu kanaat kesinlikle yanlıştır. Bununla birlikte çeşitli sebeplerle arzu edileni veremeyen başka bir ifade ile yaşamayan ve yaşatma gayreti göstermeyen bu câmianın önemli bir bölümünün menfi tavırları toplumda sonu yıkıma varan çözülmelere sebep olmaktadır.

Değerlerimizin bozulmasını hedef alanların çoğaldığı günümüzde, Hakk'ı başkalanna bildirmek, hakikati bilen herkesin görevidir. "İyiliği emir, kötülükten nehy" düstûruna inanmış herkesin bu mânâya eğilmesinde zaruret vardır. Ancak, toplum yanlış da olsa bu hizmeti "Câmi Görevlileri Câmiası"ndan beklemektedir. Öyle ise böylesine önemli bir görevi yüklenme cesâret ve azmini gösteren muhterem "Câmi Görevlileri" nin, tebliğ görevini iyi bilip prensipli çalışmalarıyla ifâ etmelerinde zarûret vardır. Başarı metodlu çalışmaya bağlıdır.

Her meslek erbabı için "Yastık Kitabı" veya "Masa Kitabı" tâbir edilen bâzı eserler vardır. Bu kitaplar gece-gündüz baş ucunda veya çalışma masası üzerinde bulundurulur ve okunur. Bu kitapların muhtevâları o meslek sahipleri için bir düstur sayılır. Bâzılan elden düşürmemek lâzım geldiğini göstermek için böyle kitaplara "El Kitabı" diyorlar. Hiç şüphesiz bizim için bu tâbirlere en lâyık olan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Mü'min için Kur'an-ı Kerim okumak, Allah (C.C.) ile konuşmak demektir.

Bundan sonra Rasûlullah (S.A.V.) Efendimizin sünnetini ihtiva eden hadis kitapları gelir. Alimlerimizin bal misali eserleri müracaat kitaplarımızdandır. Bunlardan sonra, Hakk'ın hizmetine kendini adayan kardeşlerimizin her an ellerinin altında bulundurabilecekleri bir kılavuz el kitabının bulunması kanaatıyla elinizdeki bu kitabı hazırladık. Hiçbir zaman, bu kitap içindeki konular bilinmeyen tamamen yeni şeylerdir iddiasında değilim. Ancak, kaynaklar taranarak konular derli-toplu hâle getirilmeye çalışılmıştır. Bu yönü itibariyle, din kardeşlerim için, her konuda yararlanabilecekleri bir el kitabıdır.

Elinizdeki bu çalışma Kur'an Kursu, İmam-Hatip Lisesi, İlâhiyat Fakültesi öğrencileri, Diyânet câmiasında hizmet veren kardeşlerimizin ve bütün Müslümanların elinde devamlı yardımcı bir kitap olması gayesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Ayrıca her Müslümanın yapacağı başka bir ifade ile yapması gerekenleri içine almaktadır.

Yeni göreve başlayan Diyânet câmiasındaki kardeşlerimizin en çok korkutan şey, yapılacak görevlere alışkansızlıklarıdır. Burada, yapılacak olanları, bilinmesi gerekenleri en ince detaylarına kadar izaha çalıştık. Câmi görevlilerinin yapması gerektiği zannedilen nikâh, cenâze, teçhiz, tekfin... v.s. gibi işlerin aslında kimlerin yapması gerektiğine dikkat çektik. Bu yönüyle her Müslümanın bilmesi gerekenleri anlatmış olduk.

Hulâsa, bu kitabın hazırlanmasının amaçları şunlardır:
1. Bilinen bilgilerin meslek hayatında "iyiliği emir kötülükten nehy" düsturuna inanmışlarca nasıl uygulanacağını izâh etmek,
2. Hizmette karşılaşılacak güçlükleri, problemleri ortaya koyup çözüm yollarını göstermek,
3. Başarılı olmanın tekniğini göstermek,
4. Câmi görevlileri câmiasının bilmesi gerekenleri ortaya çıkarmak,
5. Hizmet ehline yardımcı olmak,
6. Müslümanlara vazifelerini hatırlatmak... v.s. gibi gayeler için hazırlanmak.
Tevfik ve hidâyet Allah'tandır...

DİN GÖREVLİSİNİN EL KİTABI

İÇİNDEKİLER
1. Önsöz 5
2. Vedâ Hutbesi 8
3. Hilâfetten Diyanete 11
4. Peygamberimizden bu yana dini idâre 13
5. Şeyhu'l-İslâm 14
6. 1424'den 1922'ye kadarki Şeyhu’l-İslâmların isimleri 17
7. Şeyhu'l-İslâmların vermiş olduğu fetvâların toplandığı kitaplar 23
8. Şeyhu'l-lslâmlık teşkilâtı 24
9. Kadılık 24
10. Müftilikler 26
11. Medreseler 27
12. Medreselerin Sayısı 29
13. Tedris ve tahsil müesseseleri 29
14. Ulemanın hizmet ve taltifleri 31
15. Diyânet Teşkilâtı . 33
16. Cumhuriyet devri Diyanet İşleri Başkanları'nın isimleri 38
17. Tarihçesiyle çilesiyle İmam-Hatip Liseleri 39
18. Laiklik ve laikliğin Türkiye'ye yerleştirilmesi 44
19. Laiklik 45
20. İslâm'da başlama usulü nasıldır? 52
21. İstiâze 53
22. İstiâzenin lâfzı 54
23. Besmele 57
24. Sure başlarındaki besmeleler ayrı birer âyet midir? 57
25. Tekbir 60
26. Tehlil 60
27. Tahmid 60
28. Şer'i hükümler 60
29. Farz 61
30. Vâcib 62
31. Sünnet 62
32. Müstehab 63
33. Mübah 64
34. Haram 64
35. Mekruh 64
36. Müfsid 65
37. Mezhep ne demektir? 65
38. İtikadi ve ameli mezheplerimiz 65
39. Mezhepler arasındaki ihtilâf sebepleri 66
40. Mezhep değiştirilebilir mi? 67
41. Ehl-i sünnet inancı nedir? 67
42. Aşere-i mübeşşere nedir? İsimleri 69
43. Câmi 70
44. Peygamberimiz Efendimiz zamanında câmi 71
45. Mescid ile câmi arasında fark var mıdır? 72
46. Mescid kelimesi Kur'an'da kaç yerde geçer 72
47. Mescidlere dâir hükümler 73
48. Küçük çocukları mescide götürmek, câiz mi? 84
49. Câmide hizmet devri geçti mi? 84
50. Şehir plânlamasında câminin yeri 85
51. Külliyesiz câmi olur mu? 88
52. Câmilerin kısımları 90
53. Minâre 93
54. Minârede kandil yakmak âdeti nereden geliyor? 95
55. Câmiye giriş çıkışta okunacak duâlar 96
56. Câmilerin altında üstünde kahvehane açmak 96
57. Câmide dünya kelâmı konuşmanın hükmü 97
58. Câmilerde para toplamak 98
59. Turistlerin câmilere girmesi câiz mi? 99
60. Câmi görevlileri 103
61. İslâm'da "din adamı" yoktur 104
62. Dini ticâret hâline getirmek 109
63. Câmi görevlilerinin câmi dışındaki görevleri 113
64. Medyanın câmi görevlilerine bakış tarzı 114
65. Müslümanlara nasihat 116
66. Günümüzde dini hitabet çeşitleri 118
67. Vâiz ve vaaz 119
68. Vaaz nasıl yapılır? 119
69. Vâizde olması gereken vasıflar 121
70. Örnek bir vaaz plânı 127
71. Vâiz-Vaaz-Kürsi 130
72. Vaaza başlama duâsı 131
73. Hapishanede vaaz edeceklerin dikkatine 132
74. Günümüze kadar vâizler nasıl yetişmiştir? 133
75. Sevdirmek ve korkutmak ile ilgili âyetler 134
76. Vaazdan sonra yapılacak duâ 135
77. İmam-Hatip 135
78. Dini yönden bir imamda aranılan şartlar 136
79. Kadınların imâmeti câiz midir? 136
80. İmametin mekruhlan 138
81. Namazda istihlâf 139
82. Muhalif mezhepte olan imama uyup namaz kılmanın hükmü nedir? 139
83. Ücretle namaz kıldırmak câiz mi? 140
84. Peygamberimiz zamanında Peygamberimizin tâyinleriyle imam olan zatlann isimleri 141
85. İmamlıkla ilgili meseleler 142
86. Müezzin 143
87. Müezzinlerde dinen aranan şartlar 144
88. Müezzinlerin (dinen) vazifeleri 145
89. Ezan 147
90. Ezan hakkında fıkhi hükümler 149
91. Ezan duâsı 151
92. Ezanın mekruhlan 152
93. Ezanda hatalı okuyuşlar 154
94. Ezan niçin kötü okunuyor? 157
95. Ezanın çift okunması 159
96. Ezan okunurken köpeklerin uluma sebebi 160
97. Ezan Türkçe okunsun diyenler 162
98. Salâ ve es-Salât 163
99. Salâda okunacak cümleler 167
100. Cenaze salâsı cümleleri 168
101. Salât-u selâm (salâvat) nasıl getirilecek? 169
102. Kamet 171
103. Kamet getirilirken imam ve cemaat hangi cümlede namaza kalkar 173
104. Kaamette bulunması gereken vasıflar 174
105. Kaametin mekruhları 174
106. Abdest 175
107. Dört mezhebe göre abdestin farz, sünnet ve mekruhlan 176
108. Güneş enerjisi ile ısıtılan suda abdest alınır mı? 177
109. Abdestin tıbbi faydalarından bazılan 178
110. Abdest duâlan 180
111. Dört mezhebe göre abdestin almışı 183
112. Abdest ile ilgili fıkhi hükümler 186
113. Teyemmüm 189
114. Teyemmümün meşruiyetinin delilleri 189
115. Namaz 191
116. Namazın farzları 191
117. Erkekler başı açık namaz kılabilir mi? 193
118. Pijama ile namaz kılınır mı? 194
119. Kısa kollu gömlek ile namaz kılınır mı? 195
120. Çıplak ayakla namaz kılınır mı? 195
121. Farz namazlann vakitleri 196
122. Güneş sistemi dışında namaz vakitleri nasıl ayarlanır? 199
123. Namaza niyet nasıl yapılır? 199
124. İmam imamete nasıl niyet edecek? 200
125. Namaz kılanın önüne sutre koymasmm hükmü 201
126. Muhtelif namazlarda efdal olan okuma ne kadar olmalıdır? 204
127. Muhtelif namazlarda Peygamberimizin okuduğu sureler 205
128. Bir rekatta iki veya daha fazla sure okumak 206
129. Bir sureyi iki rekatta tekrarlayarak okumak 206
130. Kıraat niçin gündüz namazlarında hâfi (gizli), gece namazlarında cehri (açıktan) okunur? 206
131. Namazlarda niçin iki defa secde ediyoruz? 208
132. Namazda secdeye giderken elbise çekmek 208
133. Dört mezhebe göre namazın kılınışı 209
134. Sahib-i tertip kimlere denir? 220
135. Sünnetleri kılarken hem sünnete hem kaza namazına niyet ederek iki niyetle bir amel câiz olur mu? 220
136. Kaza namazları 222
137. Kazaya kalmış namazlar nasıl kılınacak? 226
138. Beş vakit namazı 3 vakitte cem etmek 226
139. Namazın faydalarından bâzılan 227
140. Cemaat 238
141. İslâm'da ilk cemaat 238
142. Cemaatle namaz kılmak 238
143. Cemaate katılmaya mâni sebepler 241
144. Abdest ve namaz konusunda imamların dikkat etmesi gereken hususlar 242
145. Müdrik 248
146. Mesbuk 248
147. Lâhik 248
148. Safların tertibi 250
149. Muzahat bahsi 252
150. Cemaatle namaz konusunun 4 mezhebe göre izâhı 255
151. Namazlardan sonraki sünnetler 257
152. Mihrabiye okumak 264
153. Namazdan sonra müsafaha etmek 265
154. Farz namazlardan önce İhlâs Sûresi’ni okumak câiz mi? 265
155. Beş vakit namaz hakkında Kur'an’da geçen âyetler 267
156. Seccade ve sergiler 268
157. Üzerinde âyet, Allah'ın ismi, Mekke, Medine resimleri bulunan seccadelerde namaz kılınır mı? 268
158. Secde, secde çeşitleri ve secdenin yapılışı 269
159. Secde-i sehiv (Yanılma secdesi) 269
160. Tilâvet secdesi 270
161. Şükür secdesi 271
162. Cuma namazının kılınışı ve hutbenin okunuşu 271
163. Cuma namazının şartları 271
164. Cuma namazı hutbesi 274
165. İmam-Hatip efendiye notlar 283
166. İstihare namazı ve duâsı 286
167. Yağmur duâsı ve istiska namazı 288 ve 636
168. İslâm'da niçin kameri takvim kullanılır 291
169. Takvim 291
170. İslâm'da kameri takvimin kullanılma sebebi 292
171. Zamanın önemi ve takvim 293
172. İslâm niçin bazen aya; bazen güneşe itibar etmiştir 296
173. İslâm’da takvim müessesesi ve ay 300
174. Hicri takvim 305
175. Milâdi takvim 306
176. Rûmi takvim 306
177. Hicri aylar - Miladi aylar 309
178. Hangi (hicri) ayda hangi mübârek gün ve geceler var 313
179. Kıble saatinin izahı 314
180. Kıble saati ve dünya kıble günü 315
181. Namaz vakitlerinde temkin konusu 315
182. Ramazan ayı ve içindeki ibâdetler 318
183. Oruç ile ilgili âyetler 321
184. Ramazan ayı ile ilgili çok sorulan sualler 321
185. İtikâf 324
186. Kadir gecesi 325
187. Kadir gecesi nasıl ihya edilecek? 326
188. Kadir gecesi ile ilgili âyetler 327
189. Sakal-ı Şerifler niçin Kadir gecesi ziyârete açılır 327
190. Teravih namazı 328
191. Yevm-i şek nedir? 331
192. Oruç tutulması mekruh olan günler 332
193. İftar 334
194. Sahur yemeği 335
195. Oruç tutmaya mâni hastalıklar 336
196. Fitre 336
197. Nisab ve asli ihtiyaçlar 338
198. Sadaka-i fıtır listesi 339
199. Ramazan bayramı ve namazı 343
200. Ramazan bayramı namazının kılınışı 344
201. Bayram namazının vakti 368
202. Kurban bahsi 354
203. Akika kurbanı 361
204. Nezir (adak) kurbanı 362
205. Kurban bayramı ve namazı 365
206. Teşrik tekbirleri 365
207. Kurban bayramı namazı nasıl kılınır? 367
208. Bayram namazının vakti 368
209. Kur'an-ı Kerim'de geçen kurban, kurban bayramı kurban kesmekle ilgili âyetler 378
210. Kâbenin tanımı 380
211. Hacc bahsi 383
212. Başkasının yerine yapılan hacc 386
213. Umre bahsi 387
214. Haccdan gelenlerin elinin içi öpülür mü? 388
215. Kim kimin elini nasıl ve niçin öper? 388
216. Dört mezhebe göre haccın ahkâmı 391
217. Hacc ahkâmına ait lügat 395
218. Hacc ile ilgili bir hutbe 396
219. Câmi ziyareti yapmak 401
220. Zekât bahsi 402
221. Zenginliğin üç ölçüsü 402
222. İslâm vergi sisteminde geçim indirimi 403
223. Zekâta tabi olan mallar ve zekâtların hesaplanması 404
224. Zekâta tabi olan malların nisabı 405
225. Zekâta tabi olmayan mallar 407
226. Gayr-i menkullerin zekâtı 410
227. Zinet eşyalarının zekâtı 411
228. Ticaret mallarının zekâtı ve verme usulü 411
229. Kiralık evlerin ve dükkanların zekâtı nasıl verilir? 416
230. Zekât kimlere verilir? 418
231. Zekât kimlere verilmez? 422
232. Zekât devlete verilir mi? 422
233. Vergi zekât sayılır mı? 424
234. Zekât ile vergi arasındaki temel farklar 424
235. Zekâtlarını vermeyenlerin cezası 425
236. Zekât ile ilgili Kur'an'da geçen âyetler 426
237. Yemin bahsi 428
238. Yemin keffareti 429
239. Yemin ile ilgili âyetler 431
240. Kur'an-ı Kerim ve diğer isimleri 432
241. Kur'an'a abdestsiz dokunmak 433
242. Cepteki Kur'an ile helâya girilir mi? 435
243. Kur’an-ı Kerim mahluk mudur? 435
244. Kur’an nasıl nâzil oldu? 436
245. Vahyin geliş şekilleri 436
246. Vahiy kâtipleri 437
247. ve Acirc;yetlerin nüzulleri sebeplerini bilmenin faydaları 438
248. ve Acirc;yetlerin tertibi nasıl olmuştur? 438
249. Rakamların dilinden kısaca Kur'an-ı Kerim 439
250. Kur'an-ı Kerim'in ortası neresi? 440
251. İlk nâzil olan âyetler 441
252. Son nâzil olan âyetler 441
253. Nâsih-mensuh âyetler 441
254. Huruf-u mukatta nedir? 443
255. Surelerin başlangıcı 443
256. Kur'an'ın harekelenmesi nasıl olmuştur? 444
257. Kur'an'ın cemi ve teksiri 446
258. Kur'an'da hitaplar 446
259. Kur'an-ı Kerim' deki tekrarların mâhiyeti 447
260. Kıssaların tekrarı 448
261. Kur'an’da yeminler 450
262. Kur'an'ın ihtiva ettiği ilimler 451
263. Tefsir ve çeşitleri 451
264. Tefsir 452
265. Te'vil 452
266. Tebdil 452
267. Tahrif 452
268. Terceme 452
269. Meâl 453
270. Kur’an öğretimi 454
271. Kur’an nasıl okunmalı ve öğretilmeli 456
272. Kur'an kursları ve Kur'an öğretimi 457
273. Hanım Kur'an Kurslarının hanım öğretmenleri 458
274. Hafızlık 459
275. Kur'an ehlinde bulunması gereken vasıflar 461
276. Günah işlenilen yerde Kur'an okunur mu? 462
277. Tesettüre riâyet edilmeyen yerde Kur'an okunur mu? 463
278. Kur’an sahifeleri yıpranınca yakılır mı? 463
279. Kıraat nedir, imamları kimlerdir? 464
280. Ücret karşılığı Kur'an okunur veya okutulur mu? 465
281. Ölüye Kur'an okunur ve okutulur mu? 476
282. Hatim indirmenin mahiyeti 478
283. Kısa sureler arasında tekbir getirmek 479
284. Hatimleri duâ ile sonuçlandırmak 480
285. Kur'an-ı Kerim'i okuyanı dinleyen hatim yapmış olur mu? 484
286. Kur'an okumasını bilmeyen Kur'an'daki her satır için Ihlâs okusa hatim yapmış olur mu? 484
287. Kur'an-ı Kerim okuma âdabı 485
288. Secavent, durak ve durak işaretleri 488
289. Kur'an'ı cehren okuyanların dikkat edeceği hususlar 493
290. Kur'an-ı okuyuş tarzları 493
291. Lahn ve teganni nedir? 494
292. Meclis ve demeklere uygun tilâvet 495
293. Nerede, ne kadar Kur'an tilâvet edilmeli? 498
294. Kur'an-ı Kerim’de hafif seda ile okunacak âyetler 499
295. İslâm'da mübarek gün ve geceler 500
296. Mevlid ve mevlid merasimleri 504
297. Mevlidin yazılış sebebi 504
298. Mevlidin bölümleri 505
299. Mevlid metinleri karmadır 506
300. Mevlid merasimleri 510
301. Mevlidci kadınlar 514
302. Yeni doğan çocuğa isim verilmesi 520
303. Sünnet merasimleri 522
304. Nikâh ahkâmı 525
305. Nikâhın sahih olması için gereken şartlar 525
306. Mahrem-namahrem kavramları 526
307. Mehir 529
308. Mehr-i muaccel 529
309. Mehr-i müeccel 529
310. Türkiye'de nikâh kavramından anlaşılan nedir? 529
311. Belediye memulunun akdi dinen nikâh mı? 530
312. Nikâhın icra usulü 530
313. Gerdek gecesi okunacak dûa 537
314. Nikâh ile ilgili fetvâlar 537
315. Sünni kadın ile Alevi erkek evlenebilir mi? 538
316. Câmilerde nikâh tazelemenin hükmü nedir? 538
317. Kur'an'da geçen nikâh ile ilgili âyetler 540
318. Nişan ve merasimlerinde yapılan duâ 541
319. Nişanlıların nikâhı kıyılır mı? 543
320. Düğün ve merasimlerinde yapılan duâlar 544
321. Düğünlerde araba süslemek câiz mi? 544
322. Bahşiş, yüzgörümlüğü vermek-almak câiz mi? 544
323. Gelinlik ile dışarıda gezmek câiz mi? 544
324. Damat giydirmede yapılan duâ 545
325. Gelin almada yapılan duâ 545
326. Boşanma 546
327. İslâm hukukuna göre boşanma sebepleri 546
328. Mut'a nikâhı 547
329. Hülle haramdır 556
330. Evlâtlık edinmek 568
331. Kan kardeşliği meselesi 568
332. Cenâze bahsi 569
333. Ölüm halindekilere karşı görevler 569
334. Cenaze salâsı 571
335. Ölüyü yıkamanın usulü 572
336. Ölüyü kefene sarmanın usulü 575
337. Kadm cenâzenin kefenlenmesi 578
338. Cenâze namazının kılmışı 581
339. Kimlerin cenâze namazı kılınmaz? 584
340. Cenâze namazının sahih olmasının şartlan 585
341. Cenâzeyi defn etmenin usulü 586
342. Cenâzenin defninden sonra telkin ve telkinin yapılışı 590
343. Ölü için mevlid okutmak 593
344. Cenâze defninden sonra kabir açıhr mı? 594
345. İskat ve Devir 594
346. İskat ve devirin yapılış usulü 596
347. Devir ve iskata konan para nasıl dağıtılacak? 599
348. Ölünün başka yere nakli câiz mi? 600
349. Kabirlerin üzerini yapmanın hükmü 601
350. Kabristanlığın düzeni nasıl olacak? 602
351. Mezarlıklarla ilgili fıkhi bilgiler 603
352. Kabirleri ziyaret âdâbı 604
353. Ölüler hayatta olanların hallerini bilirler mi? 605
354. Kâfirin kabrini ziyarete gitmek câiz mi? 606
355. Cenâze ile ilgili fıkhi meseleler 606
356. Cenâze namazı için teşbih terk edilir mi? 607
357. Cenâze namazı için vakit var mı? 607
358. İntihar edenin cenâze namazı kılınır mı? 609
359. Ölü doğan çocuğun cenâze namazı kılınır mı? 609
360. İnsan ölmeden önce mezarım kazdırabilir mi? 610
361. Cenâze gece defnedilebilir mi? 610
362. Cenâzeyi tabut ile defnetmek câiz mi? 610
363. 3, 7, 40 ve 52'inci gece yapmak câiz mi? 611
364. Dua 612
365. Duâ nasıl yapılmalı? 612
366. Duâya nasıl başlanır? 613
367. Duânın kabul vakitleri 614
368. Duânın kabul olmasının şartlan 615
369. Duânın kabul yerleri 616
370. Duâsı reddolunmayanlar 616
371. Giyabi duâ 617
372. Bedduâ etmek 617
373. Duânın kabul olunduğuna dair alâmetler 619
374. Duâda eller niçin kaldırılır? 619
375. Duâda avuç içleri niçin göğe açılır? 620
376. Duâda eller nasıl tutulacak? 620
377. Duâdan sonra eller niçin yüze sürülür? 620
378. Sakal ve sakal bırakma duâsı 621
379. Hacılan uğurlama duâsı 623
380. Zemzem suyu içme âdâbı ve duâsı 625
381. Sofra duâsı 626
382. Eve girerken-evden çıkarken okunacak duâ 627
383. Uykuya yatarken ve kalkınca okunacak duâlar 628
384. Kur'an'da geçen uyku ile ilgili âyetler 630
385. Rüya görünce okunacak duâ 630
386. Helâya giriş çıkışta okunacak duâ 631
387. Seyahate çıkarken okunacak duâ 632
388. Her çeşit vasıtaya binerken okunacak duâ 632
389. Gemiye binerken okunacak duâ 633
390. Gece gökyüzüne bakınca okunacak duâ 634
391. Yeni hilal görülünce okunacak duâ 635
392. Gök gürültüsü duyulunca okunacak duâ 635
393. Yddınmdan korunmak için duâ 635
394. Yağmur duâsı 636 (ve 288)
395. Temel atma merasimlerinde okunacak duâ 637
396. Müesseselerin yapılacak duâ 638
397. Hasta ziyareti ve âdâbı 640
398. Hastaya okumak 640
399. Duâ ile tedavi olur mu? 641
400. Hastaya okunacak âyet ve duâlar 642
401. Nazar duâlan 644
402. Diyet (hatâen bir insanı öldürmenin cezâsı) 645
403. Diş doldurmak meselesi 646
404. Kan ve organ nakli 647
405. Tasavvuf ve tarikat nedir, nasıl doğmuştur? 649
406. Tasavvufun 650
407. Tarikat nedir? 658
408. Tarikatlar ne zaman kurumlaşmıştır? 660
409. Osmanlı döneminde tarikatların durumu 661
410. Şeyhin sahtesi nasıl anlaşılır? 663
411. Mürşit kimdir? 665
412. Gerçek mürşidin özellikleri 665
413. Sahte şeyhlere kimler inanırlar? 666
414. Şeyh ve müderris tanımı 668
415. Şeyhe intisabm mâhiyeti nedir? 668
416. Herkes bir şeyhe intisap etmeli mi? 669
417. Tasavvufu inkâr neye malolur? 670
418. Tarikat düşmanlığı nedendir? 671
419. Tekkesiz tasavvuf olmaz 672
420. Miskinler tekkesi 674
421. Bir de zaviyeler var 674
422. Zikirsiz hayat olmaz 675
423. Açık ve sessiz zikirin mâhiyeti 677
424. Tarikatlardaki râbıtanın mâhiyeti 678
425. Cihad en büyük ibâdettir 681
426. Cihadın çeşitleri 683
427. Büyük cihat, küçük cihad meselesi 684
428. Nefis ile cihad etmek 685
429. Müslüman kadınlar ve cihad 686
430. Siyasi cihad 687
431. Av hakkında fıkhi hükümler 692
432. Eti yenen ve yenmeyen hayvanların 4 mezhebe göre listesi 693

DİN GÖREVLİSİNİN EL KİTABI

YA RABBİ!...
Bu kitabı, ihlâs ile okuyup mucibince amel eden ve emeği geçenlerin imanlarım kuvvetli, zihinlerini açık, ilimlerini ziyâde, amellerini salih, rızıklarını helal ve bol eyle...
Vücutlarını sağlıklı, maddi-mânevî temiz bir hayat ile arkadaşlarını sadık ve salih, haclarını mübarek ve tekrar eyle...
Akıl, idrak ve fehimlerini tamam ve kâmil, ahlâklarını güzel ve sünnetten ayırma...
Maddi-mânevî temizlikle kendilerini pâk eyle.
Kusurumuz çok. Amelimiz noksan...
Habibî zişan hürmetine sualsiz, hesapsız cennetine girenlerinden, Cemalullah'ı daim görenlerden eyle...
ve Acirc;MİN...

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.