Duâ Demetleri-1314 (001147)

Fiyat : €10,00  + KDV
KDV Dahil : €11,90
Test2
15
:

Dua Demetler

Ürün Özellikleri :

Kitap Kapağı : Karton Kapak
Sayfa Sayısı : 275
Saya Kalitesi : 2. Hamur
Yazarı : Yusuf Tavaslı
Ağırlık : 210 gr
Ebat : 13.5 x 19 cm


ÖNSÖZ

Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm: "Leyse şey’ün ekreme alellâhi mined’duâ’ = Allah’ın indinde duadan daha kıymetli birşey yoktur." "Dııâ ibâdettir. Dua ibâdetin ta kendisidir." "Duâ, ibâdetin özü (iliği)dir" buyurmuştur.
Yüce peygamberimizin bu teşbih ve benzetmelerinde, Allâh’a gönül veren bir kul için alınacak büyük dersler vardır.
Mü’min’in mi’râcı olan namaz, en büyük ibâdettir. Namaz ise, baştan sona Cenâb-ı Allâh’a duâ ve zikirden ibârettir. Bunları düşünüp kavrarsak, Efendimiz (Aleyhisselâm)m:
"Duâ, ibdetin tâ kendisidir, duâ ibâdetin özü ve iliğidir." Ve "Allâh katında (indinde) duâdan daha üstün (kıymetli) birşey yoktur." Beyanlarını daha iyi anlama ve daha net kavrama mutluluğuna kavuşulmuş olur.
Duâ Allâh’m emridir. Çünkü Cenâb-ı Allâh, "Bana duâ edin, (duanızı) kabul edeyim" buyuruyor. Bu demektir ki, duâ eden kişi, öncelikle Allâh’m bu emrini yerine getirmiştir. Sonra duâ eden kişi, yüce Rabbine inandığı için duâ etmektedir. Allâh’tan başka herşeyden yüz çevirip O’na yöneldiğini, herşeyini ancak Allâh’tan beklediğini, yalnızca O’na güvenmekte olduğunu ve mutlak kudretin O’na ait olduğunun bilincine ereceğini gösterir. Bu da tevhid inancının özüdür.
Duâ eden bir kul, Allâh’ma yaklaşmış, ruhen Yüce Rabbi ile pek yakın ilgi kurmuş demek olur. Zaten ibâdetin aslı ve esası da yüce Allâh’a yaklaşmaktır.
Duâ, bir kulun, ihtiyaçlarını Cenâb-ı Allâh’tan, yüce Rabbinden istemesi demektir. Kul, bu şuur ve bilincini koruyup muhafaza ederek herşeyini yüce Rabbinden istediği zaman, hem istek ve dileğine kavuşur, hem de Rabbinin sevgi ve hoşnutluğuna (rızâsına) ermiş olur. Efendimiz (Aleyhisselâm)ın:
"Allah Teâlâ’nm fazl-ü kereminden isteyiniz. Çünkü Allah Teâlâ, kendisinden istenmesini sever." Yüce Allâh, kullarının kendisinden (C.C.) istemelerini sevdiği gibi, istemeyen kullarına da gadab eder (öfkelenir). "Allah (C.C.), kendisinden istemeyen kullarına gadab eder" buyurmuştur.
Bu mini eserimde inanmış kimseleri Cenâb- ı Hakk’m rızasına kavuşturacak duâ ve zikirlerden örnekler sunmaya çalıştım. Kitabıma
"DU ve Acirc; DEMETLERİ" adını verdim.
Muvaffakiyet ve başan Cenâb-ı Allâh’dandır.
Hattat Hafız yusuf Tavanlı


İÇİNDEKİLER
Önsöz 3
Kişinin dua etmesinin önemi 5
Duâm kabul olmadı dememeliyiz 14
Hz. Ebû Bekr’in Peygamberimizden duâ istemesi ...19
Peygamberimiz bir adama sordu 20
Birkaç kişi Hz. Peygamberden duâ istedi 21
Hz. Peygamber kısa ve öz duâlan tavsiye ederdi....22
Allâh’ın mağfireti kulun günâhından geniştir...23
Ya Erhamerrâhimîn diyen için melek görevlidir....24
Ümid ve korku arasında olmak 24
Ağaç yaprakları gibi günâhları döker 26
Peygamberimiz bir oturumda yüz kere okurdu ...27
Peygamberimizin Hz. Cüveyriye’ye öğrettiği duâ ...28
Sabah Uyanınca Okunacak Duâlar 30
Helâya Girerken Duâ 37
Helâdan Çıkarken Duâ 38
Yemek Duâlan 40
Besmeleyi Unutan Ne Yapar 41
Yemek Yiyen Kısaca Duâ Eder 41
Yemeğin Sonunda Duâ 42
Tek Başına Yiyenin Duâsı 42
İkram Edene Yapılacak Duâ 43
Su İçildiğinde Duâ 44
Süt İçilince Okunacak Duâ 45
Zemzem Suyu İçildiğinde Duâ 46
Turfanda Meyva Yenince Duâ 46
Toplu Meclislerde Yemek Duâsı 47
Elbise Giyip Çıkarırken Duâ 48
Yeni Bir Elbise Giyen Okumalı 49
Yeni Bir Elbise Giyene Yapılacak Duâ 50
Banyoya Girerken Duâ 52
Aynaya Bakarken Duâ 53
Abdest Duâları 54
Abdest Bitince Duâ 55
Evinden Çıkarken Okunacak Duâ 56
Evden Çıkarken Okunan Sûreler 58
Sokağa Çıkarken Okunacak Duâ 58
Çarşı Pazara Girerken Duâ 60
Dükkan Açılırken Okunacak Duâ 61
Eve Girerken Okunacak Duâ 62
Eve Girince Selam 63
Yatarken Okunacak Duâlar 65
Yatarken Diğer Bir Duâ 65
Yatarken Muavizeteyn Sûrelerini Okumak ....66
Secde Ve Mülk Sûresini De Okurdu 67
Yatarken Kafirûn Sûresini Okumak ...67
Yatarken ve Acirc;yetel’kürsî’yi Okuma 67
Yatarken Okuyanın Günâhları Bağışlanır 68
Yatarken Teşbih, Tekbir Ve Tahmid Okumak ...70
İki Haslet Vardır ki İşleyeni Çok Azdır 71
Yatarken Okuyana Son Nefesinde
îmân Nasib Olur 73
Sabah Akşam Okunur 76 ve emsp;
SABAH AKŞAM (UMUMİ) GENEL OLARAK OKUNACAK DU ve Acirc;LAR
Seyyidül’istiğfar 78
Okuyan Borç Ve Sıkıntılardan Kurtulur 80
Okuyanı Allâh Memnun Edecektir 82
Sabah Akşam Hz. Ebûbekrin Okuduğu Duâ ..82
Geceleyin Resûlullah’m Duâsı 83
Sabah Akşam 100 Kere Okuyan 84
Allâh’m Sevdiği İki Kelime 86
Sayısız Sevab Kazandıran Duâlar 91
Uyandığında Okuyanın Sevabı 91
Sabah Namazından Sonra Okursa 92
100 Defa Okuyanın Sevabı 93
Arafatta 100 Kere Okunur 93
Bütün Peygamberlerin Söylediği En Hayırlı Duâ ...95
Allah’ın Sevdiği Dört Kelime 95
İki Milyon Sevâb Verilir 98
Duâsı Muhakkak Kabul Olur 99
Namaz Bitince Teşbih Duâsı Olarak OkunurlOO
Her Namazdan Sonra 10 Defa 102
Okuyan Yangından Bile Zarar Görmez 104
7 Kere Okuyan Dünya ve ve Acirc;hiret
Hayırlarını Elde Eder 107
Hz. Fatıma (R.A.)nın Sabahlan Okuduğu Duâ...,108
Okuyan Son Nefesinde îmânla Gider 110
100 Kere Okuyanın Günâhları Affolur 111
Bitiş Duâsı Olarak Da Okunur 112
Sabahın Sünnetinden Sonra 113
Sünnetle Farz Arasında Okunacak Duâ 113
Cuma Günü Sabahın Sünnetinden Sonra ....115
Okuyan Bağışlanmış Olarak Yerinden Kalkar ....115
Okuyanın Büyük Günâhlan Dahi Bağışlanır ....116
Yâ Muaz Namazdan Sonra Bu DuâyıTerketme 117
Namaz Sonunda Eller Yüze Sürüldükten Sonra ...117
Her Konuda Sonucun Hayırlı Gelmesi 118
Bu Duâ Her Farz Namazdan Sonra Okunur....119
Hz. Ebûbekir’in Namaz Arkasından Duâsı 120
Cenneti İste, Cehennemden Allâh’a Sığın....121
Akşam Namazından Sonra 7 Kez Oku 122
Yaşlı Ve Güçsüz Hanımlar Okur 123
Geceleri Uyuyamayan Okur 125
Uykusuzluk İçin Okunacak Diğer Duâ 126
Sabah Akşam Okuyan Cennete Girer 127
Cenneti Kazanmak ve Ateşten Kurtuluş İçin ....129
Resûlullâh’m Okuduğunu Okumanın Fazileti 130
Uzuvların İşleyeceği Günâhtan Allah’a Sığınmak 131
Akşam Sabah Okuyanın Günâhlan Bağışlanır....132
Efendimizin Kızlarına Öğrettiği Duâ 133
Akşam Okuyan Gecenin Şükrünü İfâ Eder ....134
Namazların Arkasından Okunacak Duâlar....135
Cehennemlik Olmaktan Allâh’a Sığınmak ....137
Sabah Akşam Okunacak Duâ 137
Sabahları Helal Rızık İstemek 138
Sabahları Aile Efradını Ve Malını Korumak İçin Duâ 139
Üzüntü ve Sıkıntılı Zamanlarda Duâlar 139
Sıkıntılı Anlarda Okunan Duâ 140
Üzüntüyü Gideren Duâ 141
Sıkıntı Ve Rûhî Bunalıma Duâ 142
Gam, Keder, Hastalıklara Duâ 143
Dünya Ve ve Acirc;hiret Sıkıntılarını Gideren Duâ ..144
Hastalık Ve Şifa Duâları 145
Cebrâîl’in (A.S.) Hz. Peygambere Okuması...147
Her Çeşit Hastalık Ve Zarardan Korur 148
Ağrısı Olan Kendi Kendine Okumalıdır 149
Eceli Gelmemiş Hastaya Okunursa İyileşir....150
Sivilcelere Okunacak Duâ 150
Nazar Duâsı 151
Nazara (Göz Değmesine) Karşı Duâlar 152
Nazara (Göz Değmesine) Okunan ve Acirc;yet 153
Nazar’a Okunan ve Acirc;yetler 154
Bu Duâ Nazar Değmesine Karşı Okunur 155
Çocuklann Musibetlerden Korunmaları İçin ...155
Göz Değmesin Diye Önceden Bu Duâ Okunur 157
Nazarın Zarar Vermemesi İçin 157
Gözüme Ve Kulağıma Sağlık Ver 158
GÜNLÜK HAYATIMIZDA
ÇEŞİTLİ KONULARDA OKUNACAK DU ve Acirc;LAR
Yeni Bir İşe Teşebbüs Eden Okur 159
Zorlukla Karşılaşınca Duâ 159
Yeni Bir İşe Başlama Duâsı 160
İşçilerin İş Başı Yaparken Okuyacakları Duâ..161
Borçlanmaktan Allah’a Sığınmak 162
Borçlanan Kişinin Okuyacağı Duâ 163
Borçlu Kimsenin Okuyacağı Duâ 164
Borçlanmış Kimsenin Okuyacağı Bu Duâdır ...167
Fakirlik Ve Yoksulluğu Gideren Duâlar 168
Geçim Darlığı (Sıkıntısı) Çekenin Okuyacağı Duâ ...169
Güzel Rüyâ Görmek İçin Okunacak Duâ 170
Korkulu Rüya Gören Okur 171
Erken Kalkmak İçin Okunacak Duâ 172
Bir Şeyini Kaybeden,
Bir Zarara Uğrayan Okumalı 173
Hapşırılınca Okunacak Duâ 174
Köpek Uluması, Eşek Anırmasını İşiten Okur....175
Öfkeli Kimsenin Okuyacağı Duâ 176
Öfke İçin Diğer Bir Duâ 176
Tüm Varlığını, Ailesini,
Malını Korumak İçin Duâ 177
ve Acirc;fetlerden Korunmak İçin Duâ 178
Bir Darlığa, Bir Sıkıntıya Düşen Okumalı 179
Lâ Havle Velâ Kuvvete Demenin
Fazilet Ve Sevâbı 180
Fakirlikten Kurtulmak İçin Yüz Kere Okunur ....180
Şeytanın Şerrinden Korunur 181
Cennet Hazînelerinden Bir Hazinedir 182
Korkuları Giderir 183
Korkan Kimse Yüz Kere Okusun 183
Yolcu Uğurlama Duâsı 185
Borç Ve Düşmandan Korunma Duâsı 186
Düşmanı Yenme Duâsı 186
Her Namazdan Sonra Mağfiret Dilemek 187
Peygamberimizin Dünyadaki En Son Duâsı ..188
İmam-ı A’zamın Teşbih Duâsı 189
Bütün Hayırları İçine Alan Özlü Duâ 191
Bu Şekilde Duâ Yeterlidir 193
Düğün Gecesi Eşler İki Rek’at Namaz Kılar ...194
Damadın Geline Okuyacağı Duâ 196
Yeni Evlilere Yapılacak Duâlar 196
Doğum Sanası Çeken Kadına Okunacak Duâ 197
Özel Halde Bulunan Kadının Okuyacağı Duâlar ....199
Özel Günlerde Okunacak Duâ 200
Ayrıca Şu Duâlar Da Okunur 202
Allah Bağışladım Buyurur 203
Günahları Döken Duâ Cümleleri 205
En Hayırlı Duâ 206
Yüz Kere Okuyana Verilecek Sevâb 208
Stresten Kurtulur 208
70 Bin Kere Okuyan Ölmeden
Cennet İle Müjdelenir 208
Vesveseden Kurtulmak İçin Duâ 209
Vesvese Duyan Okur 210
Yalnızlıkta Korku Ve Ürperti İçin Okunacak ....210
Dünya Ve ve Acirc;hiret Saâdetini Elde Etmek İçin ..211 Bu Duâya 70 Melek ve Acirc;min Der 212
Allâh’tan Affetmesi İstenmelidir 213
Günahdan Temizlenmek
Ve Arınmak İçin Duâlar 215
Allâh’m Affı, Kulun Günâhından Çoktur 215
Resûlullâh’m Okuduğu Aff
Ve Bağışlanma Duâsı 217
Peygamberimizin Diğer Bir Aff Duâsı 218
Bağışlanma Dileyenin 700 Günâhı Bağışlanır ..218 Peygamberimizin Günde 100 Kere
Bağışlanma Dilemesi 219
Hz. Ayşe’nin Mağfiret Dileme Duâsı 220
Hayır, Zekat Gibi Sevab Olan
İyilikleri Yapanın Duâsı 221
Üç Aylar Duâsı 222
Duâ Ve Dileklerin Kabulu İçin
İsm-İ A’zâm Duâları 223
İsm-İ A’zâm Duâsı - 1 224
İsm-İ A’zâm Duâsı - 2 225
İsm-İ A’zâm Duâsı - 3 226
Bu İki ve Acirc;yet İsm-İ A’zam’dır 227
İsm-İ A’zâm Duâsı - 4 227
Bir Melek Ne Dileğin Varsa Söyle Der 229
Hz. Yunus Peygamberin Duâsı Da Okunur...229
Okuyanın Dileği Verilir 230
Cuma Günü Şu Duâ Okunursa,
Dilekler Gerçekleşir 231
Hacet Duâsı = Okuyanın Dileği Kabul Olur....232
Bir Musibete Uğrayanın Okuyacağı Duâ 233
Binlerinden Korkulduğu Zaman Duâ 234
Yolcu Uğurlama - Vedalaşma Duâsı 235
Yolculuğa (Sefere) Çıkanın Yapacağı İşler 235
Evden Çıkarken Kılman 2 Rek’at Namaz 236
Herhangi Bir Bineğe (Ve Vasıtaya) Binince Duâ ....237
Efendimizin Sefer İçin Duâsı 237
Hac’dan Dönene Duâ 239
Rüzgâr Estiği Zaman Duâ 240
Arife Gecesi Bin Kere Okuyan Muradına Erer....241
Ezân Okunduğunu İşitenler 242
Ezânı İşiten Okursa Günâhı Bağışlanır 244
Akşam Ezam İşitilince Okunacak Duâ 245
Kabir Ziyaretinde Okunacak Duâ 246
Kurban Duâları 246
Niyyet Duâsı 247
Tekbir Alır 247
Kurban Kesildikten Sonra Duâ 248
Camiye Girerken 249
Camiden Çıkarken Duâ 249
İftar Sırasında Okunacak Duâlar 250
Diğer Bir İftar Duâsı 251
Topluca İftar Duâsı - 251
Salât-ı Tefriciye Veya Nariye 253
Salât-ı Tefriciye Okumanın Usulü 254
Peygamberler Şefâat Edecek 256
Salâten Tüncînâ 257
Hacet Namazı 259
Hacet Duâsı 259
İstihare Namazı 261
İstihâre Duâsı 262
Namaz Sûreleri 266
Fatiha Sûresi 271
Ayetel’Kürsî 273
Kadir Sûresi 274
Namaz Duâları 275

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.