Dua İle Gelen Şifa-1282 (001193)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €32,98
İndirimli : €19,40  + KDV
KDV Dahil : €23,08
Test2
15
:

DUA İLE GELEN ŞİFA

"Kaderi Ancak Dua Değiştirir"

Dr. Arif Aslan

Sena Yayınları
  • Dil: TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı: 208 Sayfa
  • Cilt Tipi: Karton Kapak
  • Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
  • Boyut: 13,5 x 21 cm

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
(Ey Muhammed) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
Senin şânını yükseltmedik mi?
Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.
Ancak Rabbine yönel ve yalvar."
(İnşirah Sûresi)

Dua teslimiyettir, yardım talebidir, istemektir, umuttur...
İstemek, ama nasıl?
İstemek, ama ne zaman?
İstemek, ama hangi dua sözleriyle?
Dua müminin silahıdır; öyleyse onun nasıl kullanılması gerektiğini bilmek, istenilen şeyin gerçekleşmesi adına son derece önemlidir...
O halde, kalbî ve ruhi sıkıntılarımızı ve rahatsızlıklarımızı, Ku'ran-ı Kerim'den alınan veya Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından tavsiye edilen dualar ile tedavi etmekte tereddüt etmemeliyiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim, aynı zamanda müminlere "Bir şifa ve rahmet" (îsra, 17: 82) kaynağı olarak gönderilmiştir.

"Ey Rabbim! Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni." (Taha: 25-28)
Duâ ile Gelen Şifa'da duâ etmenin âdâb istenilen şeyin özelliğine göre nasıl duâ edilmesi gerektiği ve daha pek çok koı âyetler, hâdisler ve İslâm âlimlerinden aktarılan kıssalarla desteklenerek anlatılmaktadı
Duâ mümini korur; O halde, kalbi ve ruhi sıkıntılarımızı ve rahatsızlıklarımızı, Kur'ân-ı Kerim’den alınan veya Hz. Muhammed (sâv) tarafından tavsiye edilen duâlar ile tedavi etmekte tereddüt etmemeliyiz.
Duâ’nın mucizevi yanlarına tanık olmak ve manevi şifanın yollarını bulmak için "Duâ ile Gelen Şifa" başvuru noktasında bir kaynak kitap özelliği taşıyor.

DU ve Acirc; KAPISINDAN GİREBİLMEK

Duâ, bir ibadet olmasının yanında aynı zamanda ibadetin özü, iliği, kemiği, canı, kanıdır. Bunun yanı sıra sadece sihir, büyü, şeytan, cinler gibi habis ruhlarla gelen psikolojik rahatsızlıklara da iyi geldiğini ve bir çözüm yolu olduğunu biliyorduk. Ancak yine öğrendik ki, duânm alanı bunlarla da sınırlı değil. Asrısaadette uygulanmasının yanı sıra son yıllarda yeniden keşfedilen bir diğer yönü ise, maddi yani biyolojik ve fizyolojik hastalıklara da iyi geldiği ve şifa olduğudur. Bunu, çeşitli klinik deneyler sonucu tıp uzmanları tespit edip anladılar ve dünya ile çoktan paylaştılar. Kitabın "giriş" bölümünü incelerken "Tıp Duâyı Yardıma Çağırıyor" başlığının altında "Su Kristalleri" ile igili kısımda, bazı örneklerini bulacaksınız. Bu konu zaten duâ ile ile ilgili hadis-i şeriflerde de açıkça belirtilmiştir. Fakat daha iyi anlayabilmek için üzerinde birazcık durup düşünmek ve en önemlisi, duânın gücü ve etkisine inanmak gerekiyor...
Hz. Peygamber (sâv), buyurmuştur ki, yerle gök arasında, bir atlının, atıyla kırk yıl gitse ulaşamayacağı kadar kanatları geniş ve kıyamete kadar açık kalacak olan "Duâ Kapısı" diye bir kapı vardır. İşte bu kapı bizim için açılmıştır.
Allah tarafından bir müracaat ve bir kabul kapısı olarak... Bize düşen işte bu kapının önüne gelip hatta açık olduğuna göre oradan içeri girip istek ve ihtiyaçlarını arz etmektir. Bunu yapabilenler, bilinen veya bilinmeyen, görünen veya görünmeyen bütün hâzinelerin, güç ve kuvvetin, şifa ve dermanların sahibi, kaynağı ve dağıtıcısı olan Allah’ın yardım ve desteği ile istek ve ihtiyaçlarına kavuşup dertlerine derman bulabileceklerdir.
Öyleyse, bizler de bu kapıdan içeri girip istek ve ihtiyaçlarımızı O’na arz etmeli, sıkıntılarımızın çözüm ve çarelerini ondan istemeliyiz...
Peki, ama nasıl?
Mutlaka her ilaç, her derde deva olmaz. Bunun gibi her duâ, her dileğin yerine gelmesi için yeterli değildir ve isteğin yerine gelmesini de sağlamaz. Özellikle "Duâ ile Ruhsal Tedavi" adlı kitabımızda da vurguladığımız gibi, duâda rakamlar ve tekrarlarla, hangi duânın, hangi derde derman olduğunu bilmek de oldukça önemlidir. Nasıl ki, Ankara’ya gitmek isteyen biri Edirne’ye giden araca binerse hiçbir zaman Ankara’ya varamaz. Keza Almanya’ya gitmek isteyen biri tam tersi olan Rusya veya aynı istikamete giden, üstelik daha yakınında olan Hollanda uçağına bile binse yine Almanya’ya gidemez... Bunun gibi, bir yere yoluyla gidilmezse varılmayacağı gibi istek ve ihtiyaçlarımızı da usulüne uygun istemezsek istenilen sonuca ulaşamayız. Çünkü her vasıta aynı anda her yere gitmez ve her yere kendi yoluyla, kendi aracıyla gidilip varılır. Hak bir davaya, haklı bir sonuca ise bâtıl metotlarla gidilmez; gidilse de varılmaz. Bütün bunlar duâ için de geçerlidiç ve her duâ, insanın her isteğini yerine getirmez, her istediğini elde etmeye yetmez. O halde istek ve ihtiyaçlarımıza uygun duâyı bulmak ve istenilen, bilinen, tecrübe edilen şekliyle tavsiye edildiği duâ etmek gerekiyor.
Büyük ve önemli bir mevkide bulunan, önemli bir kimsenin yanma giderken bile onun nelerden hoşlandığını araştırıp ona göre bir hediye alınarak gidilir. Gitmeden önce neler söyleneceği düşünülür ve nasıl söyleneceğinin provaları yapılır. Söze başlamadan önce bir takdim ve giriş konusu hazırlanır. Üstelik o kimseye, bizim için hayatî bir öneme sahip ciddi bir iş için gidiliyorsa, bütün bunlardan daha fazlası bile yapılır. Durum böyleyken, huzuru İlâhiye giderken neden bunlardan hariç bir ortam düşünülsün... Üstelik derdimizi anlatıp derman isterken, neden ona da uygun bir hediye takdim edilmesin ve neden uygun bir müracaat usulü bulup ona göre davranılmasın... Bütün bunları yapıp da dileğimizi ve isteğimizi ilettiğimiz takdirde, o yüce makamın bize gönlümüzü hoş edecek bir cevap vermemesi mümkün değil gibi görünüyor. Üstelik o kendisi çağırıyor ve "gelin, isteyin istediğinizi vereyim, derdinizi bildirin gereğini yapayım, problemlerinizi anlatın çözüme kavuşturayım" diyor...
İşte bunun için kolektif akıl ve ilimden yararlanmalı ve uygun duâyı öğrenmeliyiz. Bu da bilgiye ve tecrübeye dayanır. Bizim bu konudaki ilk müracaat kaynağımız hiç şüphesiz ki, kabul edilmiş onlarca duâ örneği veren Kur’an-ı Kerim’dir. Sonra nebiler nebisi Hz. Muhammed (s.a.v) ve duâları kabul edilmiş diğer peygamberlerdir. Daha sonra büyük şahsiyetler, velilerle "gizli ilimler" olarak bilinen (Havas İlmi) ile ilgilenen âlimlerdir. Bu konuda aslında elimizde oldukça fazla malzeme var. Ancak yakın tarihimize bakıldığında bunlarla doğru insanlar meşgul olmadığı için bir güvensizlik söz konusu olmuştur. Bu durum, Hiroşima ve Nagazaki ye atom bombası atıldı diye artık blim ve teknolojiye, trafik kazaları oluyor diye yollara vce araçlara, birkaç kişi intihar etti diye köprülere güvenmemek ve onları yıkmaya yok etmeye kalkışmak gibi bir şeydir...
Bizim her konuda ve her zaman olduğu gibi, bu konuda da temel kaynağımız, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed (s.a.v)’in sünneti seniyyesi ile o yolda yürüyenler olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu tür konularla ilgili olarak cinlerle meşgul olup onlarla irtibat kuranlar da var. Ancak bizim onlarla bir işimiz ve ortaklığımız yok ve olmaz da... Çünkü Resûlullah (sâv)’in ifadesiyle onlar, "bir doğruya yüz yalan" katıp karıştıranlardır. Bunların bize doğruyu göstermeleri ise mümkün değildir. Zaten ehil kişilerle birkaç defa davet edip danışman istediğim de verdikleri cevap "onun bize ihtiyacı yok vs." şeklindeydi...
Bu kitapta, yeni ve değişik bazı konuları ele aldık ve bunlar yeni bazı tartışmalara neden olacaktır. Ortaya koyduğumuz tüm konuları her yerde ve her zaman müdafaa etmeye, arkasında durmaya ve tartışmaya hazırız. Hâsılı, elinizde bulunan kitapta şimdiye kadar duymadığınız ve bilmediğiniz, tecrübe edilmiş seçkin duâları ve terkipleri, tertipleri bulacaksınız. Duâ ve niyazlarımızla müracaat etmek bizden, kabul etmek ve başarıya ulaştırmak Allah’tandır...

TIP DU ve Acirc;YI YARDIMA ÇAĞIRIYOR

Kur’an-ı Kerim’de bilginleri ve bilmenin önemini anlatmak için şöyle buyrulmaktadır:
"Allah’a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar..." (Fâtır, 35: 28)

Hatta bu âyete, başka bir okunuş şekline göre anlam yükleyip, Allah’ın âlimlere saygı duyması şeklinde tercüme edenler de vardır. Ancak Allah’ı en iyi şekilde âlimler anladığı için ondan en çok âlimler korkar veya en çok âlimler saygı duyar şeklindeki anlam daha meşhurdur ve daha uygun düşmektedir. Bunun, geçmişte ve günümüzde sadece İslam bilginleri ile sınırlı kalmadığını ve birçok Batılı bilginlerden de örnekleri olduğunu biliyoruz. Newton, Pascal, Geothe, Sir James Jeans, Carlayl, Roger Garaudy vs. gibi meşhur bilim adamları da bunlardan öne çıkanlardır. Zaten ilim insanlığı ortak malıdır ve gerçek ilme ulaşanlar, orada mutlak güç ve kuvvet sahibi olarak Allah’ı bulurlar ve görürler...

Dr. Arif ARSLAN
12 Haziran 1957 yılında, Antalya’da doğdu. Genç yaşta Arapça ve Kur’ân eğitimi aldı. 1977 yılında Antalya İmam-Hatip Lisesi’ni ve 1981 yılında İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. 2001-2004 yılları arasında Eğitim Psikolojisi üzerine Mastır; 2004-2009 yılları arasında da genel psikoloji üzerine doktora yaptı. Zaman, Akşam ve Güneş Gazeteleri’nde günlük yazılar kaleme aldı. Ayna, Sızıntı, Zafer, Kırkikindi, Cuma ve Nokta Dergileri’nde yazıları, röportajları yayınlandı.

Dinî, Psikolojik, Sosyal ve Kültürel konularda çeşitli TV ve Radyo programlarına konuk oldu. Ayrıca çok sayıda konferanslar, seminerler verip, panellere, sohbetlere katılıp konuşmacı olarak yer aldı. Hayatına İstanbul’da devam eden Arslan, 1983 yılından beri öğretmenlik görevine devam etmektedir.

Yayımlanmış Eserlerinden Bazıları:
Allah’ın İsimlerinin Sırları Duâ İle Ruhsal Tedavi Duâ İle Gelen Şifa Mutlu Evlilik ve 5 Kuralı Duâlar ve Niyâzlar
Hz. Muhammed / Tolstoy (Proje ve Çeviri)
Peygamberlerden Altın Öğütler Duâ Kapısı Tevbe Kapısı İslam / Goethe
Esmâ Zikri / Allah’a İsminizin Esmâsı İle Duâ Edin
Kur’an Hakkında Bilmediklerimiz
Zikrullah / Kalb ve Ruhun Gıdası
Kalbe Dokunan Hikayeler
Bütün Din ve Kültürlerde Kıyamet
Dünya Onların Ahiret Bizim Olsun
Sen Bir Mucizesin

İÇİNDEKİLER

Önsöz: Duâ Kapısından Girebilmek 11
Giriş: Tıp Duâyı Yardıma Çağırıyor 15
Duâ Eden Sağlığına Kavuşuyor 18
Grup Duâları Daha Etkili 19
Allah’ın Adıyla Tedavi 22
Su Kristallerinin Sırrı 24
Duâ ve Kur’an-ı Kerim ile Tedavi 27
Değişik Kelimeler Söylenen Kristaller 29

1.BÖLÜM
HER DERDE DEVA DUALAR
DUANIN ETKİSİ VE ETKİLEŞİMİ 35
A - Dua ve Beddua 35
B - Duada Tekrar ve Rakamların Önemi 36
C - Maddi Manevi Hastalıklara Dualar 38
D - Temiz Bir Ruh Haliyle Dua 39
E - Hastalık ve Şifa 41v F - Dua ve Kader ilişkisi 42
G - Allah'a Sığınmak ve istemek 53
H - İsteğimize Ulaşmanın 10 Yolu 53

II. BÖLÜM DUANIN GÜCÜ

DUANIN GÜCÜ 59
Nelerden Allah'a Sığınmalıyız? 61
1. Ağrı ve Sancılara Karşı : 62
2. İstediğin Şeye Kavuşma Arzusu 63
3. Göğün Kapılarını Açtıran Dua 63
4. Hastalanan Kimse Nasıl Dua Etmeli? 64
5. Hasta Ziyaretinde Okunacak Dua 66
6. Ağrılara Karşı Dualar 66
7. İdrar Tutukluğuna Karşı 68
8. Karın Ağrısına Karşı 69
9. Üzüntü ve Sıkıntı Anında 70
10. Göz Hastalıkları ve Ağrılarına Karşı 71
11. Uykusunda Korkanın Yapacağı Dua; 72
12. Dünya ve Ahiret Hayrını Kazanmak için 73
13. Uykusunda Korkanın Okuyacağı Dua 74
14. Allah'tan Geceleri İsteyin 75
15. Yetmiş Zarar Kapısını Kapayan Dua 76
16. "Esmaü'l-Hüsna'' Her isteğe Yeter 76
17. Çok Yönlü Bir Dua 78
18. Fakirlikten Kurtulmak için 79
19. Seyyidü'l-İstiğfar Duası 80
20. İstihare Namazı ve Duası 81
22. Üzüntü ve Sıkıntıya Karşı Dualar 82
25. Sıkıntılı Anlarda Yapılacak Dua 84
26. Kabz Hali ve Can Sıkıntısına Karşı 84
27. Agresiflik, Sinirlilik Durumları için 85
28. Hafakan ve Yürek Çarpıntısı İçin 85
29. Başağrısı için 86
30. Ev ve İş Yerleri için 35 Besmele 86
31) Yitirdiği Şeyi Bulmak için 87

III. BÖLÜM NAZAR

NAZAR VE DUA İLE TEDAVİ 91
Renkli Gözler Etkili 92

IV. BÖLÜM HAVAS İLMİNDEN SEÇMELER

A- SEVGİ VE BAĞLILIK İÇİN DUALAR 105
1.Eşin Evine Bağlılığı İçin 106
2.41 Nohut veya Karabiber Okuma 106
3. Bir Miktar Tuza 51 Defa Okuma 106
4. Muhabbetle Sevmek 107
5. Sevgiyi Artırmak için 108
6. 71 Kevser Suresi ile 109
7.Sevgi Kazanmak, Düşmandan Korunmak için 109
8. 786 Besmele, 613 Selamün Kavlen 110
9. "Ya Halim" Esması 110
10. İnsanlardan Saygı Görmek İçin 110
11. Sevgiyle Kendine Bağlamak için 111
12. Kaçıp Uzaklaşanı Geri Getirmek için 112
13. Sevgi Kazanmak için 113
14. Yasin-i Şerifin Bazı Havas ve Esrarı 114
a) Sevgiyi Artırmak İçin 114
b) Kendine Sevgiyle Bağlamak için 114
c) Eşini Kendine Çevirmek İçin 115
d) Evini Sarmak ve Kendine Bağlamak için 116
e) Aşk ve Bağlılık için 116
f) Bir Evi Kuşatmak, Korumak için 116
9) Evliliği Kolaylaştırmak ve Kısmet Açmak 117
i) Düşman Şerrinden Korunmak için 117
15. Bir Şahsı itaat Ettirmek için 118
16. Arabulma, Gergini Yatıştırma 119
17. İhlâs Suresi ile Celp ve Teshir 120
18. Te'lifi Beyin: Ara Bulmak 120
19. Celb-i Muhabbet için 121
20. Dil Bağlamak İçin 122
21. Erkek Hanımını Sevmezse 123
22. Kadın Erkeğini Sevmezse 123
23. İki Helali Barıştırmak İçin 124
B- BÜYÜ-SİHİR VE BOZMA 125
1. Resulullah'a Büyü Yapıldı mı? 126
2. Büyü-Sihir Hakkındaki Görüşler 128
3. Büyü veya Sihir Bozma 131
a) Tuz Üzerine Okuyarak Büyü Bozma. ve mdash; 131
1) Tuza Okuyarak Büyü Bozma 132
a) Duha Suresi (34 Kere) 132
b) Ayet-el Kürsi (17 Kere)..’ 133
c) İhlas Suresi (7 Kere) 133
d) Felak Suresi (7 Kere) 134
2) İçme Suyuna Okuma 135
3) Kırk Yıllık Büyüyü Bozan Terkip 137
1) Üç kere Fatiha suresi: 137
2) Üç kere "Elif lâm Mîm" (Bakara, 1-5): 138
3) Üç kere Ta-Ha suresinin 67-69. Ayetleri: 138
4) Büyü ve Cinlere Karşı Korunmak için 140
5) Dua İle Cinleri Yakmak için 141
6) Psikolojik Hastalıklar için Dualar 141
a) Bağlılık Durumlarını Çözmek İçin ve mdash; 141
b) Kısmet Açmak ve Bağlık Çözmek İçin 142
Kısmet Açmak ve Bağlık Çözmek İçin 142
Kısmet-Bağlık Çözmek İçin 143
Kısmet-Bağlık Çözmek İçin 143
9. Şahmeran Duası 146

DUA İLE GELEN ŞİFA

C - DUA VE İLAÇLA TEDAVİ 147
1. Hz. Peygamber (s.a.v)'in Rukyesi (Okuması) 148
2. Hastaya Okumak ve Meshetmek 152
3. Hastayı Meshetmek ve Üflemek 153
4. Akrep Sokmasını Rukye ile Tedavi 154
5. Rukye'ye Karşılık Ücret Almak 155
6. Okurken Elini Ağrıyan Yere Koymak 158
7. Her Derdin Bir Devası Vardır 159
8. Maddi Hastalığa Manevi Tedavi 159
a) Akrep Sokması ve Çıbana Dua 159
b) Her Türlü Zarar ve Zararlıya Karşı 160
c) Felak ve Nâs Sureleri ile Tedavi 161
d) İçki, Kumar, Zina ve Benzerleri için 161
e) Acve Hurması, Domalan ve Mantar 162
f) Çörek Otu Şifa Kaynağıdır 164
g) Sıtma ve Sancılara Okunacak Dua ve mdash; 165
h) Ağrı ve Sızılara Okunacak Dua 165
ı) Sinameki Otu Şifadır 166
i) Bal ve Bal Şerbeti ile Tedavi 166
j) Sıtmaya Karşı Değişik Bir Tedavi 166
k) Göz Ağrısı için Dua 167

V. BÖLÜM

İSTEK VE İHTİYAÇ DUALARI
Kenzü'l-Arş: Arşın Hâzinesi 171
1. Kenzü'l Arş Duası ve Önemi 171
Kenzü'l Arş Duası 175
2. Kaside-i Celcelutiyye ve Önemi 189
A - Bilinmeyen Yönleriyle Celcelutiyye 189
B - Celcelutiyye'nin Bazı Özellikleri 192
C - Bazı isimler: Esmaü'l-Hüsna 195
3. Çevirgel Duası ve Önemi 195
4. Kuduriyye Duası ve Önemi 199
5. Uhruc Duası ve Önemi. 201
6. Uğr-u Abbas Duası 203
8. Bereket (Karınca) Duası ve Önemi 205
9. Salâvat-ı Şerife Duaları 205
A - Salâvat Getirmenin Önemi 205
B - Salât-ı Tefriciye Duası ve Önemi 212
Salât-ı Tefriciye 212
b- Niyet Ederek Okumak 216
c - Okumaya Gücü Yetmeyenler 216
Salât-ı Tefriciye'nin Kerametleri 217
11. Diğer Salavatlar ve Dualar 222
a) Peygamberimizi Rüyada Görmek için 222
b) 1001 Kere Okunan Kaside-i Bürde Beyti 222
c) istediğini Elde Etmek için 223
d) 1001 Fatiha'yı Şerife 223
12. Haksız Yere Hapse Girenin Kurtulması 224
14. Herhangi Bir isteğin Olması için 226
Netice 229

Benzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.