Dualar Büyüler ve Çözümleri Define ve Koruma-1246 (001725)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €29,76
İndirimli : €17,51  + KDV
KDV Dahil : €20,83
Test2
15
:

Dualar Büyüler ve Çözümleri Define ve Koruma

ÖNSÖZ

Elhamdü Lillahi Rabbil’âlemin. Vessalâtü ves- selâmü alâ Seyyidina Muhammedin Hâtemil-En- biyâi ve Mürselin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain.
Hamd, ve Acirc;lemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selâm Peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’e ve O’nun aile efradı ile bütün ashabına ve bütün ona tabi olan mü’minlere olsun.
Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında, toprağın altında bulunanların hepsi Allah’ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Allah’tan hiç birşey gizli kalmaz.
Sözü açık da söylesen, gizli de söylesen muhakkak ki o gizliyi de aşikârı da iyi bilendir.
Mahlukatın (yaratılmışların) en şereflisi olan insanoğlunun Allah’a halis kul olması, O’nun emirlerini yerine getirmesi ve yasaklarından kaçınmasıyla olur.
İnsana düşen görev; dünya hayatının tanzimi için gönderilmiş olan hidayet rehberi, kurtuluş reçetesi olan Kur’ân’a uymamız ve yüce önder sevgili Peygamber Efendimiz nasıl yaşamış ve bizlere nasıl göstermiş ise öyle yaşamamız gerekmektedir. Kıyamete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzim edecek tek ilahi nizam Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamberin sünnetidir. Bu hiçbir zaman da değişmeyecektir.
Bütün insanlık; hayatı boyunca bütün hareket ve davranışlarını Kur’an ve Sünneti Resûlullah’tan almalıdır. Nitekim ihlâsla inanan bir mü'min inandım ve teslim oldum dediği zaman; "Ya Rab! Senden başka ilâh (kanun koyucu) yoktur. Bütün hayatı, kâinatı sen tanzim edersin, sevgili resûlün Muhammed (s.a.v.) senin elçin ve bütün insanlığın önderidir" demiş olmaktadır.
Müslüman; yaşamı boyunca hayat düstûrlarını Kur'ân ve Sünnetten almalıdır.
Ey Mü’min! Yaşamın boyunca Allah’ın son Pey ve not;gamberi olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e uymalısın, onu rehber edinmelisin. Allah Resulu vefat etmeden önce şöyle buyuruyor: "Ben size iki şey bırakıyorum. O’na uyar, tâbi olursanız kutuluşa erersiniz: O’na tabi olmazsanız dalalete düşersiniz. İşte bu emanetin biri
Allah'ın Kitabı Kur’ân'dır. Diğeri ise benim sünnetimdir."
Yine Allah (c.c.): "Peygamber size neyi emrediyorsa onu alın. Ona uyun. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçınınız." buyurmuştur. Evet Allah’ın yaratmış olduğu mahlukatı da vasıta ve sebep olarak kullanabileceğiz. Yalnız bunları inanç ilkelerine vardırıp şirk yollarını açmayalım. Şayet geçmişte böyle yollar açılmış ise bunları yok etmenin yollarını arayacağız? Allah’ın bizlere verdiği sebep ve vasıfları hayat vasıfları haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur’ân ve sünnet ölçülerine uyduracağız.
Müslümanlar hayatın problemlerine ve aralarındaki sorunları çözmek için Kur'ân ve sünnete sarılmak mecburiyetindedir. Nitekim âyette açıkça ortaya konmuştur: "Aranızda ihtilâfa düştüğünüz zaman Allah’ın ipine (Kur’ân’a) sarılınız." buyuruyor. Onun için sevgi ve vasıtaları kullanırken günaha girmemek ve kötü alışkanlık bırakmamak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakılmış ise kaldırmak için çaba harcamak gerekir.
İnsanların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak gereklidir. Ben de sizlere elinizde bulunan İmam Gazali’nin iki bölümden meydana gelen (MÜSELLESİ) olan Es-Sirril Mâsun vel Cevheril Meknun isimli bu eserini sizlerin beyninde bulunan bir ukdeyi günümüz Türkçesine çevirerek bu eserin asıl metin ve temsili resimleriyle harfi ebcedi de sizlere geniş bir izahları ile ilâve olarak görüşlerinize sunmuş bulunmaktayım.
Bugüne kadar bu konu ile (burç ve yıldızlarla) ilgili nice kitab yazılmış, nice mecmuâ ve gazetelerde fallar çıkmış olup, bunlar günümüz insanını oyalamaktan başka bir şey olmadığı sizlerce de malum olup tarafımdan sizlere açıklamaya gerek görülmemektedir.
Bu küçük eserin faydalı şifalı ve yararlı yönleri olduğu gibi manevî yönden zararlı yönleri olduğunu da hatırlatmak isterim. Önce nefsinizi kontrol edip yanlışa yönelmeyin. Hiddet ve hırs insan oğlunu girdaba sokar. Hem dünya hem de ahiret hayatını perişan eder.
Nefsani duygularını yersiz kullananlar inanç ve amelini heba etmiş olur. Çaresiz halde bir mühlis olur.
Bu Sirril Mâsun vel Cevheril Meknun isimli kitabımız ile fikir alış-verişi yapan kardeşlerim benim yıldızım böyle çıktı diye o düşünceye bağlı kalmayın, sizi günaha götürmesin. Amel etmek sizin için yanlış yola gitmenize vesile olur. Ancak doğrusunu Allah bilir.
Bu eserin içinde bulunan nice âyetler bulunmaktadır. Bu âyetleri ve kelâmullahı maddî çıkarlarınıza sermaye ederek nefsinizin esiri olmayınız. Nefis insanı hezimete götürür. Cenab-ı Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın ilgasından muhafaza buyursun. Amin...
H. Mustafa VARLI
2015

İÇİNDEKİLER
Önsöz 5
Darlıktan Kurtulma ve Rızık 14
Üçlü Vefkin Bir Çok Faydaları 14
Bir Kimseyi ve Acirc;şık Etmek İçin 25
Sevgi ve Muhabbet İçin 26
Bir Kimseyi Kendine Döndürmek İçin 27
ve Acirc;şık Etmek İçin 28
Sevgi ve Muhabbet İçin 31
Herkesin Yanında Heybetli Gözükürsün 33
Muhabbet İçin 33
ve Acirc;şık Etmek İçin 35
Dilek İçin 36
ve Acirc;şık Etmek İçin 39
Kısmeti Bağlı Olanlar İçin 40
Kazanmak İçin : 42
ve Acirc;şıklık İçin 44
Barıştırmak İçin 45
Dargınları Barıştırmak İçin 48
Muhabbet İçin 50
Muhabbet İçin 51
Yüzük İçin 54
Sağ mı Ölü mü Olduğunu Öğrenmek İçin 57
Hırsızı Bulmak İçin ve bdquo; 58
Muhabbet İçin 59
Muhabbet ve Getirmek İçin 59
Muhabbet ve Celp İçin 60
Sevgi ve Muhabbet İçin 61
Bir Müşkülün Halli İçin 61
Her Kapıyı Açmak İçin 65
İsteğinin Yerine Gelmesi İçin 66
Sevgi ve Muhabbet İçin 67
Manevî Hal İçin 68
Muhabbet İçin 68
Muhabbet İçin 69
Sevgi ve Muhabbet İçin 70
Muhabbet İçin 72
Bir İşin Olması İçin 73
Her İşlemde 45 Kere Okunması Gerekli Olan Beş Ayet
Budur 77
Muhabbet İçin 79
Mühr-ü Azam 80
Mühr-ü Nübüvvet 81
Bozma ve Koruma - Kötü Huy 82
Tefrik 87
Kahriye 93
Düşmanı Hasta Etmek İçin 94
Yapılan İşlemi Bozmak İçin 95
Düşmana Zarar Vermek İçin 97
Düşmana Zarar Verme 100
Düşmanı Perişan Etmek İçin 101
Tefrik 102
Baş Ağrıtmak İçin 103
Kanı Durdurmak İçin 104
Bir Kimsenin Seni Görmemesi İçin 105
Hastaya Şifa İçin Yazılır 109
Ara Bozma 110
Hasta Etmek İçin 111
Hasta Etmek İçin 112
Hasta Etmek İçin 113
Düşmanı Öldürmek İçin 115
Tefrik 119
Tefrik 121
Düşman İçin 123
Bir Kimseyi Getirmek İçin 124
Hezimete Uğratmak İçin 125
Korkutmak İçin 126
Düşman Topluluğunu Dağıtmak İçin 127
Tefrik İçin 130
Kötü Bir Toplumu Dağıtmak İçin 131
Zalime Musallat Etmek 132
Bir Kimseyi Taşlamak İçin 133
Sevgi ve Muhabbet Hasıl Etmek İçin 134
Zalim Bir Kimseyi Mutazari Etmek İçin 135
Zarar Vermek İçin 135
El Hicâbül A’zam 143
Malûmat-ı Müteferrika (Müteferrik Bilgiler) 149
Kulak Çınlaması 149
İhtilâc-ı Uzviyye - Herhangi Bir Yerin Seğirmesi 152
İbrahim Hakkı Hazretlerinin İhtilâcnamesi 153
Azaların Seğirmesi ve Neye Delâlet Ettiği 153
İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerinin İhtilâçnâmesi 162
Faide-i Mühimme (Önemli Faydalar) 170
Hayatta mı, Ölü mü Hâll-i Gâib 172
İçtima’ ve İftirak (Birleştirmek veya Ayırmak) 173
Devam-ı Memuriet 175
Galib ve Mağlub 177
Nazar-ı Dikkate 180
Burçlar ve Yıldızlar 181
Şühur, Eyyam ve Büruc 183
Kıyafetname 185
İktırân ve İçtimai Kevakib 194
Mühim Bir Hatırlatma 195
Ebced Tablosu 196
Koruma 197
İmam-ı Cafer-i Sadık (r.a.) Duası 197
Hastalık ve Felç İçin 198
Sancı İçindir 199
Ağırlık İçin 199
Koruma 200
Koruma 201
Muhabbet 201
Muhabbet 202
Kısmet Açma 202
Düşmandan Korunma 203
Koruma 204
Koruma 205
Satılmayan Mal İçin 206
Muhabbet İçin 207
Muhabbet 207
Bir Müşkilin Halli İçin 208
Heybetli Olmak İçin 208
Düşmandan Emin Olmak 209
Muhabbet 209
Bereket Mühürleri 210
Bağlanmamak İçin 211
Muhabbet 211
Rızık ve Bereket İçin 212
Muhabbet 213
Şifa İçin 213
Koruma 214
Yıldız Burçlarının Harfleri 215
Çiriş ile Bağlama 215
Mührü Zülfikâr 216
Düşmandan Korunma 217
Koruma 217
Muhabbet . 218
Muhabbet 219
Cin İlişkisini Def Etmek İçin 219
Salâvat-ı Şerif (Tefriciye) 220
Sihir ve Cin İçin 221
Dua-i Şerif 222
Hayır Kapılarının Açılması İçin 222
Mühr-ü Muhammed (s.a.v.) 223
Dua-i Mübarek 224
Hz. Yusuf (a.s.) Mührü 225
Hz. İbrahim Halilullah Mührü 225
Muhabbet 226
Muhabbet 227
Mühr-ü Süleyman (a.s.) 227
Belâlardan Emin Olmak İçin 229
Mühr-ü Süleyman (a.s.) 230
Şifa İçin 231
Koruma 231
Cifir Anahtarı 231
Mühr-ü Nebi Muhammed (s.a.v.) 232
Düldül Duası 233
Mühr-ü Ayn 234
Şifa İçin 235
Nazar İçin 235
Cümle Murat İçin 236
Şifa İçin 236
Bağlı Çözmek 236
Muhabbet 237
Uyumamak İçin 237
Güreş İçin 237
Muhabbet İçin 238
İstihare İçin 238
Hırsızlık İçin 238
Sar’aya Karşı 239
Şirinlik İçin : 239
Her Hususta Muvaffak Olmak İçin 240
Siyatik İçin 240
Bereket İçin 241
İdrar Zorluğu İçin 241
Şirinlik İçin 242
Kulunç İçin 242
Her Türlü Hastalık İçin 242
Şifa İçin 243
Muhabbet İçin 243
Şirinlik İçin 244
Her Niyet İçin 244
Şifa İçin 244
Kısmet İçin 245
Kısmet Açma , 245
Uykusu Bağlı Olan İçin 246
Koruma 246
Muhabbet İçin 246
Düşman İçin 247
Ağız Eğilmesi 247
Muhabbet İçin 247
Sevgi İçin 248
Tefrik - İki Kişiyi Ayırmak İçin 248
Koruma 248
Rüyaya Girmek İçin 249
Muhabbet 250
Koruma 251
Muhabbet İçin 251
Define İçin 251
Uyumak İçin 252
Bağlı Çözmek İçin 252
Bağlı Çözmek İçin .253
Muhabbet İçin 253
Cazıları Kâr Kılmamak İçin 253
Koruma 254
Rızık ve Bereket İçin 254
Bereket İçin 256
Bağlı Çözmek İçin 256
Muhabbet İçin 257
Koruma 257
Muhabbet İçin 257
Unutkanlık İçin 258
Muhabbet İçin 259
Taun İçin 259
Muhabbet İçin 259
Mühr-ü İdris (a.s.) 260
Muhabbet İçin 261
Sihir Bozma 261
Koruma 262
Dua-i Taun (Kanser) 262
Koruma 264
Bol Rızık İçin 265
Muhabbet İçin 266
Muhabbet İçin 267
Sihr-i Azam 267
Muhabbet İçin 267
Düşmanı Helâk Etme 268
Dil Bağı 268
Muhabbet İçin... 269
Kız Almak İçin 269
Dil Bağı 269
Muhabbet İçin 270
Cümle Şeyden Emin Olmak İçin 270
Borçlu İçin 271
Şifa İçin 271
Ağız Eğilmesi 272
Göz Bağlamak İçin 273
Vefk-i Mübarek 274
Muhabbet İçin 275
Cin İçin 275
Kız İstemek 276
Yel İçin.. 277
Kulunç İçin 277
Çocuğu Olmayanlar İçin 278
Bağlı Çözme 279
Cin İçin-1 280
Cin İçin-2 281
Define İçin 281
Harp Aletleri Şerrinden Korunmak İçin 282
Harp Aletleri Şerrinden Hıfz İçin 283
Muhabbet İçin 283
Muhabbet İçin 284
Muhabbet İçin 285
Göze Görünmemek İçin 285
Muhabbet İçin 286
Zengin Olmak İçin 287
Uyku İçin 287
Dil Tutulması İçin 287
Bir Çocuk Uyumazsa 288
Cin Tutması İçin 288
Kız İsteyen İçin 289
İki Kimseyi Ayırmak İçin 289
Muhabbet İçin 290
Hesapsız Sevap İçin 291
Şifa İçin 291
Muhabbet İçin 292
Halk İçinde Sevilmek İçin 292
Altını Islatanlar İçin 293
Bağlı Çözmek İçin-1 293
Bağlı Çözmek İçin-2 293
Korku İçin 294
Dil ve Göz Bağı İçin 295
Bir Kimseyi Getirmek İçin 296
Korunma İçin 297
Muhabbet İçin 298
Kız Almak İçin 298
Halk Arasında Sevilmek İçin 299
Muhabbet İçin 299
Köpekten Korunmak İçin 300
Muhabbet İçin 300
Düşman İçin 301
Muhalefet-i Şerif 301
Muhabbet İçin 302
Karı Koca İçin 302
Muhabbet İçin 303
Karı - Koca Arası İçin 304
Muhabbet İçin 304
Muhabbet İçin i 305
Muhabbet İçin 306
Muhabbet İçin... 307
Muhabbet İçin 308
Muhabbet İçin 309
Unutkanlık İçin 310
Dil Bağı İçin 310
Kilitle Kısmet Açma 310
Dargınlık ve Muhabbet İçin 311
Esmâ-i Mübareke Budur 314
Kısmet Açmak İçin 315
Zehirli Hayvanlardan Korunmak İçin 315
Karı Koca Arasını Düzeltme 316
Esmâ’ül-Hüsnâ 317
Mühr-ü Şerif Mübarektir 318
Mühr-ü Taçı Alâ Allah (c.c.) 319
Mühr-ü Süleyman 319
Mühr-ü Süleyman - 1 320
Mühr-ü Süleyman - II 320
Azametli Bir Tablo 321
Mühr-ü Süleyman 321
Hz. Süleyman’ın Nur Vefki 322
Büyü ve Nazar Koruması 323
Nazar - Sihir Bozma ve Her Niyet İçin 324
Çocuğu Olmayanlar İçin 324
Yüzzük İçin 1 325
Genel Şifa ve Koruma 326
Çok Kuvvetli Maneviyat Tılsımı 333
Korumaların Şahı 334
Bereket İçin 335
Rızık İçin 335
Ruh Bozukluğu İçin 337
Cin Musallatı ve Büyüden Korunma 338
Dargınları Barıştırma 339
Sırrı İlâhi’dir Bu 340
Hz. Musa’nın Asasına Yazılan Yazı 340
Bağlı Çözmek İçin 341
İsm-i Azam Hateminin Azametli Bir Tablosu 342
Çalınan Eşya 344
Hırsızı Bulmak İçin 345
Ferec (Kurtuluş) Duası 346
Ferec Dasımn Bazı Faziletleri 350
Muhabbet İçin ; 351
Define İçin 353
İki Kişinin Arasını Açmak İçin 354
Hikmet Ehli Olmayan 4'dür 357
Muhabbet İçin 358
Koruyan Tılsım 358
Getirmek İçin 359
Dil Bağı 359
Yolda Yorulmaz 360
Hırsız İçin 360
Define İçin 361
Muhabbet İçin 361
Unutmayınız Hayırlı İş İçin 361
Şeker Hastaları İçin 362
Eklem Romatizması İçin 363
Başkasının Rüyasına Girmek İçin 363
Bir Kimsenin Seni Araması İçin 364
Bir Kimsenin Sana Dönmesi İçin 364
Muhabbet ve Getirmek İçin 365
Kız İstese Vermeseler 366
Muhabbet İçin 366
ve Acirc;şıklık İçin 367
Muhabbet İçin 367
Muhabbet İçin 368
Psikolojik Sıkıntı İçin 369
Muhabbet İçin 369
Muhabbet İçin 370
ve Acirc;şıklık İçin 370
Muhabbet İçin 371
Allah’a Son Dua 372

Benzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.