Duaların Esrarı - Ayhan Yalçın - Çelik Yayınevi-1324 (001130)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €32,81
İndirimli : €19,30  + KDV
KDV Dahil : €22,96
Test2
15
:

Duaların Esrarı - Ayhan Yalçın - Çelik Yayınevi

Ürün Özellikleri :

  • Yayın Yılı: 1999
  • Sayfa Sayısı : 512 sayfa
  • Kağıt Cinsi : 3. Hm. Kağıt
  • Ebat : 13,5x19,5 cm
  • Kapak Cinsi : Karton Kapak
  • Dili: TÜRKÇE
  • Ağırlık : 474 gr


ÖNSÖZ

Elhamdü li'llâhi Rabbi'l- ve Acirc;lemîn.
Ve's-salâtü ve’s-selâmü alâ seyyidinâ
Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmâîn.
Verdiği sonsuz ni’metleri arasında bu kitabı da hazırlayıp, neşretmek imkânını lûtf ve ihsân eden Allahu Teâlâ Hazretlerine sonsuz hamd ve senâlar olsun. Hamd ve senânın her türlüsü ancak O’na mahsûstur.
Salât ve selâm Rasûl-i Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem, Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ salla’llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz’e; O’nun âile effâdına ve ashâbına (Radıyallahu anhüm ecmaîn) olsun.
Kâinatta var olduğunu bildiğimiz, bilmediğimiz ne varsa; hepsi kendi dillerince, Allahu Teâlâ Hazretlerini hamd ile teşbih etmektedir. Bu, Kur’ân-ı Kerîm’in bildirdiği bir gerçektir. İsrâ' sûresinin 44’üncü âyet-i kerîmesinde şöyle bu- yurulmuştur:
"Yedi gök ile yer ve ikisinin içindekiler, O’nu (Allahu Teâlâ’yı) tesbîh ve takdîs ederler. Hiçbir şey yok-tur ki, O’nu hamd ile tesbîh etmesin. Fakat siz, onların
DU ve Acirc;UKRIN ESR ve Acirc;RI
teşbihlerini anlamazsınız. Allahu Teâlâ Halîm'dir, Gafur'dur."
Ra'd sûresinin 15’inci âyetinde de şöyle buyurulmuştur:
"Göklerde ve yerde ne varsa; kendileri de gölgeleri de, ister istemez, sabah-akşam Allahu Teâlâ’ya secde ederler."
Duâ, çok farklı bir şeydir. Zirâ, o alelâde "istemek, başvurmak, mürâcaat etmek" değildir. Duâ, ilim ötesi bir olaydır. Çünkü, Cenâb-ı Hakk Azze ve Celle ile kulu arasındaki münâsebet "bir ilim ve lisân işi" değil, bir "gönül/ kalb" ve "yaşayış/hâl işi"dir. Bu ise; anlatılamaz, hissedi ve not;lir; gösterilemez ama, görülür.
Oldukça farklı bir uslûb ve değişik bir sayfa tertibi içinde hazırlamaya gayret ettiğim bu kitabta, mü’min kardeşlerimin duâ ihtiyaçlarını karşılayacağını ümid ettiğim konulara yer verdim. Eserlerinden faydalandığım muhterem zevâttan ve Acirc;hiret'e intikâl edenlere, Allahu Teâlâ’dan rahmet ve hayatta olanlara da iki cihân saâdeti diler, bu kitabımın da hayrlara vesîle olmasını niyâz ederim.
Tevflk ve hidâyet ancak Allahu Teâlâ Hazretleri'- ndendir.
"Elhamdü li’llâhi alâ Dîni’l-İslâm ve alâ tevfîki'l-îmân ve alâ hidâyeti'r-Rahmân."
İlâhi ente maksûdi ve rızâke matlûbî."
"Rabbenâ tekabbel minnâ inneke ente’s-Semîu'l- Alîm."
Avukat Ayhan YALÇIN

İçindekiler :


•Önsöz 11
"DU ve Acirc;" DENEN SIR
•Bir Sır! 39
•"Duâ Ediyorum, Kabul Edilmiyor!?" Deme 17
•Dua Etmek için Makbul Olan Yerler ...38
•Duâ Etmeyenlerin Hali! 19
•Duâ, Kader'i Değiştirir mi? 22
•Duâ'nın ve Acirc;dâbı 28
•Duâ'nın Kabûl Olunması için İlk Şart. 21
•Duâ'nın Kişi Üzerindeki Etkileri 20
•"DU ve Acirc;" denen SIR! 15
•Duâlar Kabul Olunur 17
•"Duâlarımız Kabûl Edilmiyor!" Diyenlere Cevap 18
•Duası Makbûl Olanlar 42
•Kalb Huzûru Ancak Allahu Teâlâ'yı Anmakla Sağlanır 43
•Korkunç Belâ! 23
•Kur'an'ı Kerîm'de Haber Verilen Duâlar 24
•Kur'ân-ı Kerîm'de Geçen Diğer Dualar27
•Ne Zaman Duâ Edilir? 36
•Sâdece İhtiyaç Olduğu Zaman Değil, Her Zaman Duâ Etmek Gerekir 21
•Ya Kâfirlerin Durumu? 19
•Zikrin En Üstünü 43
EÛZÜ-BESMELE
•Besmele 50
Besmele'nin Kur'an-ı Kerim’deki Yeri 53
•Eûzü 47
•Hamdele 58
•Hasbiye 81
•Havkale 69
•Salvele 64
•Tehlîl 75
•Tekbîr 79
•Tesbîh 71
ESM ve Acirc;Ü’L-HÜSN ve Acirc;
• İsimlerin Okunma Sayıları Nasıl
Bulunmuştur? 90
• Esmâ'ül-Hüsnâ Okumanın ve Acirc;dâbı 91
• ESM ve Acirc;Ü'L-HÜSN ve Acirc; 89
ALLAH 94
EI-ADL 124
EI-AFÜVV 176
EI- ve Acirc;HİR 168
EI-ALÎM 114
EI-ALİYY 131
El-AZÎM 128
El-AZIZ 103
EI-B ve Acirc;İS 144
EI-B ve Acirc;KÎ 190
EI-B ve Acirc;RÎ 107
EI-B ve Acirc;SIT 116
EI-BASÎR 122
EI-B ve Acirc;TIN 170
EI-BEDÎ 189
EI-BERR 173
EI-C ve Acirc;Mİ 181
EI-CEBB ve Acirc;R 104
EI-CELÎL 136
Ed-D ve Acirc;RR 185
EI-EVVEL 167
EI-FETT ve Acirc;H 113
EI-ĞAFFAR 109
EI-ĞAFÛR 129
EI-ĞANİYY 182
EI-HABÎR 126
EI-H ve Acirc;DÎ 188
EI-H ve Acirc;FİD 117
EI-HAFÎZ 133
EI-HAKEM 123
EI-HAKÎM 141
EI-HAKK 146
EI-H ve Acirc;LİK 106
EI-HALÎM 127
EI-HAMÎD 151
EI-HASÎB 135
EI-HAYY 157
EI-KAABİD 115
EI-KAADİR 163
EI-KAHH ve Acirc;R 110
EI-KAVİYY 148
EI-KAYYÛM 158
El-KEBÎR 132
EI-KERÎM 137
EI-KUDDÛS 99
EI-L ve Acirc;TÎF 125
EI-M ve Acirc;CİD 160
M ve Acirc;LİK'ÜL-MÜLK 178
EI-M ve Acirc;Nİ 184
EI-MECÎD 143
EI-MELÎK 98
EI-METÎN 149
EI-MUAHHİR 166
EI-MUĞNÎ 183
B-MUHSİ. 152
El-MUHYÎ. 155
El-MUKADDİM 165
B-MUKÎT 134
El-MUKSİT 180
EI-MUKTEDİR 164
B-MUSAVVİR 108
B-MÜ'MİN 101
B-MÜBDİ. 153
B-MÛCÎB 139
B-MÜHEYMİN 102
El-MÜÎD 154
B-MÜİZZ 119
B-MÜMÎT 156
B-MÜNTEKİM 175
B-MÜTE ve Acirc;LÎ 172
El-MÜTEKEBBİR 105
B-MÜZİLL 120
En-N ve Acirc;Fİ 186
En-NÛR 187
Ef-R ve Acirc;Fİ 118
Er-RAHÎM 97
BRAHMAN 96
Er-RAKÎB 138
Er-RAÛF. 177
Er-REŞİD 192
Ef-REZZ ve Acirc;K 112
Es-SABÛR 193
Es-SAMED 162
Es-SEL ve Acirc;M 100
Es-SEMÎ' 121
Eş-ŞEHÎD 145
Eş-ŞEKÛR 130
Et-TEVV ve Acirc;B 174
EI-V ve Acirc;CİD 159
EI-V ve Acirc;HİD 161
EI-V ve Acirc;LÎ 171
EI-V ve Acirc;RİS 191
EI-VASİ'. 140
EI-VEDÛD 142
EI-VEHH ve Acirc;B 111
EI-VEKÎL 147
EI-VELİYY. 150
Ez-Z ve Acirc;HİR 169
ZÜ'L-CEL ve Acirc;L-İ VE'L-İKRAM 179
MAĞFİRETN ve Acirc;ME
•Büyük Günâhlar 199
•Günâhlar 197
•Hastalığımız: Günâhlar,
ilâcı: istiğfar 214
•Kalbin Üç Düşmanı!... Riyâ'- Ucub Hased 205
•Münâcât 223
•Seyyidü'l-istiğfâr 217
•Tevbe 207
•Tevbe-İstiğfâr 214
H ve Acirc;CET DU ve Acirc;LARI
•Borcu Kolaylıkla Ödemeye
Vesile Olan Duâlar 303
•Bulunduğu Yerden Kurtulmak
İçin Okunan Duâ 256
•Çeşitli Duâlar 285
•Dünyâ ve ve Acirc;hiret Saâdeti İçin
Okunan Duâlar 277
•Dünya ve ve Acirc;hiret Saâdetini
Sağlayan Sebebler 289
•Düşmana Gâlip Gelmek ve
Kötülüklerden Korunmak İçin
Okunan Dualar 257
•Geçim Sıkıntısını Giderip,
Kişinin Kazancına Maddî ve
Mânevi Kolaylıklar Getiren Sebepler290
•Hâcet Namazı ve Duâsı 242
•Her Hâcet için Okunan Zikr 245
•Her Meşrû'İşin Evveli 260
•Her Murad için Okunan Duâlar 269
•Her Murâd için Okunan
Salâvât-ı Şerifeler 315
•Her Türlü Murâd İçin Okunan Duâ ...262
•İsm-i A'zam Duâsı 239
•İstihâre Namazı ve Duâsı 254
•İşyeri Sahibine Altın Anahtar 250
•Kaybı Bulmak için Okunan Duâ 260
•Kısmeti Bağlı Olanın Münâcâtı 256
•Para Borcunu Ödemekte
Güçlük Çekenin Duâsı 246
•Paranın Bereketi 251
•Rızkın Artması İçin Okunan Duâlar..249
•Sıkıntı ve Musibet Hâlinde
Okunan Duâlar 263
•Sıkıntıları Giderip, Ferâhlık
Sağlayan ve İki Cihânda
Selâmete Kavuşturan Sebepler 306
•Şükür Secdesi 262
•Vâkı'a Sûresi 231
•Ve, Hakîkî Hayat Sigortası 261
•Zenginleşmek Mal-Mülk Sahibi
Olmak için Okunan Dua 251 •
Zenginliği Kolaylaştıran Sebebler ....300
ŞİF ve Acirc;'DU ve Acirc;LARI
•Ağrı ve Sızılar İçin Okunan
ve Acirc;yet-i Kerîme ve Duâlar 348
•Astım ve Nefes Darlığı için
Okunan Sûreler 384
•Büyü, Sihir Bozmak için
Okunan Süreler 386
•Cinleri Defetmek için Okunan
ve Acirc;yet-i Kerîme ve Duâlar 371
•Çok Uyuyanlar için Okunan
Sûre ve Duâlar 392
•Duâ Ne Demektir? 322
•Duâlar Nasıl Okunur? 325
•Felç [Nüzûl] İçin Okunan
ve Acirc;yetler ve Duâlar 385
•Gerçek Şifâ'Verici Allâhü Teâlâ
Hazretleridir 320
•Hasta için Başkası Duâ Edebilir mi?.323
•Hasta Ne Yapmalıdır? 321
•Hasta Ziyareti 324
•Hastalık Nedir? 319
•Hastanın Dikkat Etmesi
Gereken Husûslar 324 ve emsp;
•Hastanın; Hastalığı Süresince, Aşağıdaki Duâları Hiç Olmazsa Birer Kere Okumasında Sonsuz Faydalar Vardır: 327
•Hastaya Okumak 323
•Her Hastanın Bizzat Kendisi
Okuması Gereken Duâlar 326
•HerTürlü Hastalık İçin Okunan
ve Acirc;yet-i Kerîme Ve Dualar 329
•Kalb Hastaları İçin Okunan Sûreler ..383
•Nazar [Gözdeğmesi/İsâbet-i
Ayn] İçin Okunan ve Acirc;yet-i
Kerîme ve Duâlar 376
•Nazar ve Diğer Kötülüklerden
Korunmak İçin Okunacak Duâlar 381
•Sinir ve Rûh Hastalıkları İçin
Okunan ve Acirc;yet ve Duâlar 361
•Unutkanlara ve Talebelere
Okunan ve Acirc;yet ve Duâlar 352
•Uykuda Korkanlar için Okunan Duâlar 375
•Uykusuzluktan Şikâyet Edenler için Okunan Duâ 391
•Yarım Başağrısı İçin Duâlar 351
SÛRELERİN FAZİLET VE ESR ve Acirc;RI
114 Sûrenin Fazilet ve Esrarı 397
• ve Acirc;yetü'l-Kürsî 431
• ve Acirc;mener-Rasûlü 436
•Fâtiha Sûresi 419
Fatiha Sûresi ile Tasarruf. 430
Fâtiha Sûresi ve Esmâü'l-Hüsnâ ile
Tasarruf 431
• Hastalara Şifâ'Dertlilere Devâ'
7 ve Acirc;yet-i Kerîme 439
•HerTürlü Hâcet İçin
Okunan ve Acirc;yet-i Kerîmeler 443
•Hüve'llâhü'llezî (HAŞR
Sûresinin son üç âyeti) 438
Kur'ân-ı Kerîmi Okuma ve Acirc;dabı 452
Kur’an-ı Kerîmi Okurken Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar 452
Kur'ân-ı Kerîmi Dinlemenin ve Acirc;dâbı 454
Kur'ân-ı Kerîm Okumak İsteyenin
Önce Okuyacağı Duâ 455
•Elif, Lâm, Mîm (Bakara sûresi 1-5 âyeti) 471
•Fâtiha Sûresi 470
•Felâk Sûresi 468
•ihlâs Sûresi 468
•Mübîn Duâsı 476
•Mülk [Tebâreke] Sûresi'nin
Fazilet ve Esrârı 479
•Nâs Sûresi 469
•Nebe'(Amme) Sûresi'nin
Fazilet ve Esrârı 487
•Türkçe Duâ 472
•Yâsîn-i Şerif Duâsı 472
•Yâsîn-i Şerîf Okumanın Fazilet ve Esrârı 456
•Yâsîn-i Şerîf Sûresi 458
•"Yâsîn-i Şerîf" ile "Mübîn
Duâsı" Okumak 475
KABİR ZİYARETİ
•Kabir ziyaretinde dikkat
edilecek hususlar 497
•Tekâsür Sûresi 497
•Kabir Duâsı [52'nci Gece Duâsı] 498
•Mübarek Mekanları Ziyaret Adabı ...500
•Vefât Etmek Üzere Olan
Hastaya ve Cenâzeye Karşı
Vazifelerimiz 506
• ve Acirc;hiret Yolculuğu ve Ebedî Hayat 510
•Ölümdeki İlâhî Hikmet 511
•Ölüm, Bir Son mudur? 512
•Berzâh ve Acirc;lemi 512
•Kabir Suâli 513
•Haşr 514
•Mahkeme-i Kübrâ 516
•Sırat 517
•Cennet 517
•Cehennem 517

Benzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.