Duaların ve Surelerin Fazileti Esrarı-1243 (001774)

Fiyat : €38,84  + KDV
KDV Dahil : €46,22
Test2
15
:

Duaların ve Surelerin Fazileti Esrarı

  • Sayfa Sayısı: 824
  • Kağıt Tipi: Şamua
  • Boyut: 17,5 x 24,5
  • 1,248 gr.

İÇİNDEKİLER

Önsöz 3
DU ve Acirc;LARIN FAZİLETi

Önsöz 7
Giriş 9
Duâda eli boş dönmek yoktur 9
Zikrullâh - Allâh'ı zikretmek 15
Zikrin fazileti 18
Zikrin fazilet ve değerini bildiren âyetler 18
Zikrin fazileti ile ilgili Hadîs-İ Şerifler 19
Dilin zikir ile ıslak (rutubetli) bulunması 21
Zikreden kimse ile zikretmeyen kimsenin durumu 24
İçinde zikir edilen ev ile edilmeyen evin durumu 24
Zikir Meclislerinin fazileti 25
Meleklerin zikir Meclislerini dolaşmaları 26
Hz. Peygamber (a.s.) bütün vakitlerde zikir ederdi 28
Her zaman okunabilecek faziletli zikir ve duâlar 29
Okuyana 40 milyon sevâb 30
Okuyanın günâhları bağışlanır 31
Allâh’ın sevdiği iki kelimelik zikir 31
Okuyan İçin cennette bir ağaç dikilir 32
Meleklerin söylediği zikir 32
Cennet ağaçlarının meyveleri 34
Kur’ân okumuş gibi sevâb kazandıran duâ 34
Günâhları döken zikirler 35
Güneşin doğduğu varlıklardan daha hayırlıdır 36
Allâh'ın sevdiği 4 kelime 36
Peygamberimizin bedeviye öğrettiği zikir 37
Resûlullâh, yeni müslüman olana bu duâyı öğretirdi 38
Deniz köpüğü kadar günâhıaffettiriir 40
Resûlullâh gece uyanınca şu zikirleri söylerdi 41
Onar defa bu cümleleri okumalısın 42
Resûlullah'm geceleri okuduğu diğer bir dua 44
Okuyanındeniz köpüğü kadar bile günâhı olsa affolur 45
Okuyanın duâsı ve namazı kabul olur 46
Teşbihleri saymak İçin dörtbin çekirdek 47
Resûlullâh'ınCüveyriye validemize öğrettiği tesbih 48
Efendimizin yakını bir hamma öğrettiği zikir (tesbih) 50
Hz. Peygamber parmaklarıyla teşbihleri sayardı 52
Bir melek her sabah Allâh'1 takdis edin der 54
Ho?a giden bir?ey görülünce duâ 55
24 SAAT İÇİNDE OKUNACAK DUALAR
Sabah okunacak duâlar 56
Okunacak diğer bir duâ 58
Sabah İçin diğer bir duâ 59
Helâya girerken duâ 61
Helâdan çıkarken duâ 62
Yemek duâları 63
Besmeleyi unutan ne yapar 63
Yemeğin son'undaduâ ve hellip; ve hellip; ve hellip; ve hellip; ve hellip;64
Tek başına yiyenin duâsı 64
ikram edene yapılacak duâ 65
Toplu meclislerde yemek duâsı 66
Su içildiğinde dua 67
Zemzem suyu içildiğinde dua 68
Turfanda meyve yenince dua 69
Elbise Giyip çıkarırken dua 69
Yeni bir elbise giyen okumalı 70
Banyoya Girerken dua 71
Aynaya bakarken duâ 72
Abdest duâları 72
Abdest bitince duâ 73
Musibete uğramış birini görünce 73
Tembellik, âcizlik ve cimrilikten Allah'a sığınmak 75
Evinden çıkarken okunacak dua 76
Evinden çıkarken okunacak diğer bir dua 78
Sokağa çıkarken okunacak dua 79
Sokağa çıkarken okunan dua 80
Çarşı pazara giderken dua 81
Eve girerken okunacak duâ 82
Eve girince selâm 84
Evde kimse olmadığı zaman 84
Akşam okunacak duâlar 86
Akşamları okunacak duâlar 86
Akşamları okuyanıAllâh memnun eder 87
Yatarken okunacak duâlar 88
Yatarken diğer bir duâ 89
Yatarken MuavizetynSûrelerini okumak 89
İhlâs Sûresi- FelakSûresi 90
NâsSûresi 91
Secde ve Mülk Sûresini de okurdu 91
Yatarken KafirUnSûresini okumak 91
Kafirûn Sûresi 92
Yatarken ve Acirc;yetel-Kürsî'yi okuma 92
Ey dost dikkatle oku ve aklını başına al 95
Borç ve fakirlerin kurtuluş için yatarken dua 96
Yatarken okuyana son nefesinde îmânnasib olur 97
Yatarken diğerbi dua 99
Akşamları üç kere okuyan huzûr İçinde olur 100
Sabah akşam Yapılacak zikirler 101
Sabah akşam okunur 103
SABAH AKŞAM GENEL OLARAK OKUNACAK DU ve Acirc;LAR
Sabah akşam okunacak Seyyidül istiğfar 104
Borçlardan ve sıkıntılardan kurtuluş İçin duâ 105
Okuyanı Allâh memnun edecektir 107
Sabah akşam Hz. Ebu bekir'in okuduğu duâ 108
Geceleyin Resûlullâh'mduâsı 109
Sabah Akşam 100 kere okuyan 109
Allâh'ın sevdiği iki kelime 110
Sabah akşam üçer kere okuyana hiçbir şey zarar veremez 112
Bu duâyı akşamlan okuyan zarar görmez 113
Yalnızlıktan korkan kimse okur 114
Uykusunda korkan çoçuklara 115
SAYISIZ SEV ve Acirc;B KAZANDIRAN DU ve Acirc;LAR
Sabah on defa okuyana verilecek sevâb 116
Uyandığında okuyanın sevâbı 117
Sabah namazından sonra okursa 117
100 defa okuyanın sevâbı 118
Arafatta 100 kere okunur 118
Bütün peygamberlerin söylediği en hayırlı duâ 119
Allâh'ın sevdiği dört kelime 119
iki milyon sevâb verilir 122
Duâsı muhakkak kabul olur 123
Namazı bitirince bu duâ şöyle okunur 125
Her namazdan sonra 10 defa126
Hz. Fâtıma validemizin Hz. Peygamberi ziyâreti127
Okuyana hiç bir belâ gelmez 129
Dünyâ ve Ahiret hayırlarını elde etmek 132
Akşam sabah 7 kere 132
Hz. Fatıma (r.a.)nın sabahları okuduğu duâ 134
Hz. Fatıma’nın sabah akşam duâsı 134
Sabah akşam okunacak diğer bir duâ 135
Faydalı ilim ve helâl rızık istemek 136
Aile efradım ve malını korumak İçin duâ 136
ÜZÜNTÜ VE SIKINTI ve Acirc;NINDA OKUNACAK DU ve Acirc;LAR
Üzüntü ve sıkıntı anmdaduâ 138
Sıkıntılı anlarda okunan duâ 139
Sıkıntılarda okunan duâ 140
Sıkıntıları gideren duâ 141
Sıkıntı ve rûhî bunalıma duâ 142
Gam, keder, hastalıklara duâ 145
Sıkıntı anmda okunacak duâ 146
Sıkıntı basınca okunacak duâ 146
Dünyâ ve Ahiret sıkıntılarını gideren duâ 147
Sıkıntı İçin ve Acirc;yetel’Kürsî okumak 148
Sıkıntı İçin ve Acirc;mener-Resûlü okumak 149
HASTALIK VE ŞİF ve Acirc; DU ve Acirc;IARI
Hastaya okunan duâ 152
Cebrâü’in (a.s.) Hz. Peygambere okuması 153
Her çeşit hastalık ve zarardan korur 154
Ağrısı olan kendi kendine okumalıdır 155
Ateşli hastalara okunur 156
Eceli gelmemiş hastaya okunur 157
Hastaya okunacak duâ 158
Peygamberimiz ashâbma okurdu 159
Diş ağrısı İçin okunacak duâ 160
Sivilcelere okunacak duâ 161
Nazar duâsı 162
Nazara, (göz) değmesine karşı okunacak duâlar 163
Nazar değmesine karşı okunan sûre ve âyetler 163
Nazara (göz değmesine) okunan âyet 164
Nazar'a okunan âyetler 165
Fatiha Sûresi 165
ve Acirc;yetel-Kürsî 166
İhlâs, Felâk, Nâssûreleri 167
Bu duâ Nazar değmesine karşı okunur 169
Okuyana Nazar değmez 169
Göz değmesin diye bu duâ okunur 170
Bu duâ Nazar İçin okunur 170
Nazardan korunmak İçin okunur 171
Nazarin zarar vermemesi İçin 172
Gözüme ve kulağıma sağlık ver 172
MUHTELİF - ÇEŞİTLİ KONULARDA OKUNACAK DUALAR
Zorlukla karşılaşınca duâ 174
Yeni bir işe başlama duâsı 175
Borçtan kurtulma duâsı 175
Borçlu kimsenin okuyacağı duâ 176
Fakirlikten ve yoksulluktan kurtuluş duâları 178
Dünyâ ve âhiret sıkıntısını gideren duâ 179
Geçim darlığı. Geçim sıkıntısı çekenin okuyacağı duâ 181
Uykusunda korkan kimse okur 182
Musibetleri defetmek, kazalardan korunmak İçin 183
Korkulu rüyâ gören okur 184
Bir şeyini kaybeden, bir zarara uğrayan okumalı 184
Köpek uluması, eşek anırmasını İşiten kimse okur 185
Öfkeli kimsenen okuyacağı duâ 186
Öfke İçin diğer bir duâ 186
Yeni bir işe teşebbüs eden okur 187
Tüm ailesini, malını korumak İçin duâ 187
ve Acirc;fetlerden korunmak İçin duâ 188
Bir darlığa, bir sıkıntıya düşen okumalı 188
Lâ havle veLa kuvvete demenin fazilet ve sevâbı 189
Melekler Sema’ya yükselirken " la havle" çekerek yükselir 190
Fakirlikten kurtulmak için yüz kere okunur 191
Şeytânın şerrinden korunur 191
Cennet kapılarından biridir 192
Cennet hazinelerinden bir hazinedir 192
İnsanlardan korkan kimsenin okuyacağı dua 193
Korkuları giderir 194
Korkan kimse yüz kere okusun 195
Yolcu uğurlama duâsı 197
Camiye giderken okunan duâ 197
Mescide (Camiye) girerken duâ 198
Camiye girerken 199
Camiden çıkarken dua 199
Mescidden (camiden) çıkarken 199
Her vakit okunan duâ 200
Her namazdan sonra duâ 200
Faydasız şeylerdenAllah’a sığınmak 201
Sabah Akşam Hz. Ebû Bekrin (r.a.) okuduğu duâ 202
Kötü hâllerden Allah'a sığınma duâsı 203
Nimetin devamı için dua 204
Kabir azâbmdan korunma duâsı 204
Borç ve düşman korunma duası 205
Düşmanı yenme duâsı 206
Dört büyük nimeti istemek 206
Hakkı görme duâsı 207
Cehennemden kurtulmaduâsı 207
Şerlerden Allah’a sığınmak 208
Efendimizinduâsı 209
Kötü durumlardan Allah'a sığınmak 209
Kalbiniz'i dilini şirkdenkorumak 210
Mağfiret dilemeduâsı 210
Peygamberimizin dünyadaki en son duâsı 211
Peygamberimizin çok okuduğu dua 211

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.