Düğümleri Çözecek Kıymetli Salevatlar Kitabı-1124 (001993)

Fiyat : €13,58  + KDV
KDV Dahil : €16,16
Test2
15
:

Düğümleri Çözecek Kıymetli Salevatlar Kitabı

Dünyâ ve ve Acirc;hiret ile Alâkalı Çözülemeyen Bütün Düğümleri Çözecek Kıymetli Salevât

Resâil-i Ahmediyye 66

  • 280 Sayfa
  • 1. Hamur Kağıt
  • 19,5 cm x 13,5 cm Ebatındadır
  • Kalın Kapak
  • Resail-i Ahmediyye 66. Kitap
  • Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık
  • C.A.H.
  • Lalegül Neşriyat
  • Tuana Çarşı

ÖNSÖZ

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve SellemJQ salât-Ü sr’âm ederek Kendisine ulaşmak için onu vesile edinmemizi emreden (Mâide Sûresi:35) Allâh-u Te‘âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâlar olsun.

Sınırsız salât-ü selâmlar:

"Bana salât okuyun, şüphesiz bana oku-duğunuz salât sizin (günahlarınız) için büyük bir temizliktir ve şüphesiz ki o, kat kat kat-lanmış (sevaplar halinde dönüp size ulaşacak)

tir" (Yûsuf en-Nebhânî, Efdalü’s-salevât, sh:17; Ali el- Müttakî, Kenzü’l-ummâl, no:2167, 1/492) buyuran Ra- SÛlÜllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin, ona çokça salât-ü selâm okuyan Ehl-i Beytinin ve ashâbmın üzerine olsun.

Okuyucularımızın mâlumu veçhile; 2012 senesinin Mevlid ayında zulmen hapiste bulunduğum için, 2013 senesinin Mevlid ayında ise hapisten yeni çıktığım için fırsat bulamadığımdan dolayı her sene Mevlid aymda Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Seli em) Efendimiz hakkında bir kitap telif etmekle ilgili evvelce yapmış bulun-duğum adağımı meşrû mâzeretlerime binâen iki sene yerine getiremedim.

Lâkin bana hürriyetimi bağışlayan Rabbime hamd-ü senâda bulunmak ve bu hususta en büyük şefaatçim olan Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimize adağımı îfâ etmek üzere 1435/2014 yılı ile 1436/2015 yılının Rabî‘ulevvel aylarında olduğu gibi, 1437/2015 yılının 22 Aralık salıyı çarşambaya bağlayan geceye denk gelen bu seneki Mevlid gecesinde de sizlere Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimize ulaşacak en güzel hediye olan bazı salevât-ı şerîfeyi neşretmek nasip oldu.

Bundan dolayı Allâh-u Te‘âlâ’ya ne kadar hamdetsem ve ne kadar şükretsem azdır.

Başıma gelen bütün belâları nefsimin şerri-ne ve günahlarıma bağladığım gibi, kavuştuğum bütün iyilikleri de Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in muhabbeti uğrunda yaptığım sohbetler ve neşrettiğim risâlelerle irtibatlandırmaktayım.

Yüce Rabbim hayırlı uzun ömürle ve sıhhat-ü âfıyet içerisinde her sene Mevlid-i Şe-rif ayında yine böylece sizlere Rasûlüllâh (Sal- lâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q taalluk eden nice eserler sunabilmeyi müyesser eylesin. Amîn!

Şu bilinmelidir ki; bu kitap üç bölümden ibaret olup, birinci bölüm eserde zikredilen salât-ü selâmlarla ilgili icâzetler hakkındadır. İkinci bölüm "Salevât-ı şerîfenin mânâsı ve bazı faziletleri" hakkındadır. Üçüncü bölüm ise "Dü-ğümleri çözen bazı salevât sîğaları" hakkındadır.

Mâlum ola ki bazı salât sîğaları ya bizzat vird sahibinden ya da birkaç vasıtayla da olsa bu ilhamlara mazhar olan zatlardan icâzet alınmak-sızın okunursa mutlak mânâda zikir ve salevât sevabı alınabilir. Lâkin bu virdlerin husûsî faziletlerine erişilemez. Bundan dolayı bu konu-daki icâzetimi sizlere arz etmek isterim.

Cübbeli Ahmet diye bildiğiniz bu fakir kar-deşiniz elinizdeki bu kitapta zikredilen salevâtın ekserisini Yûsuf en-Nebhânî Hazretleri’ne ait "Efdalü’s-salevât" ve "Se‘âdetü’d-dâreyn" isimli eserlerden cemetmiş bulunmaktayım.

Bu fakir bu kitaplarda bulunan virdler ve faziletli zikirler hakkında büyük âlim, Seyyid Îbrâhîm el-Ahsâî el-İdrîsî el-Hasenî (Selleme- hullâhü ’l-Mevle ’l-Müte ‘âlî)den icâzet aldım.

Yine böylece "Nûr Salâtı" ile "Mi‘râciyye Salâtı" hakkında Seyyid İbrâhîm el-Ahsâî Hazretleri’nden icâzet almış bulunmaktayım.

O mübârek zâtın kendi hattıyla olan bu icâ-zet metninin bir sûretini ve tercemesini bu risâlenin başında arz ettim.

Yine böylece "Lütuf Salâtı", "Mehabbet Salâtı", "Surûr Salâtı", "Ferâh Salâtı", "Ferac salâtlan", "Tedbîr Salâtı", "Murâd Salâtı", "İn- kâz Salâtı", "HallüT-Ukad salâtları", "İstiğâse Salâtı" ve en mühimi aslen Muhammed el- Bekrî (Kuddise Sirruhû)ya ait olup daha sonra Tîcânî meşâyihının kesret-i istîmâli sebebiy-le onlara nisbet edilen "SalâtüT-Fâtih" sîğası gibi bazı sîğaları da Seyyid Muhammed Alevî Mâlikî Hazretleri’nden ve onun en ya-kın talebesi olan Seyyid Nebîl ibni’s-Seyyid Hâşim ibni Abdillâh el-Ğamrî ve Acirc;li Bâ‘alevî Hazretleri’nden almış bulunmaktayım.

Bu icâzetlerim vesilesiyle siz değerli oku-yucularıma o bölümde arz edeceğim bazı şart-larla bu salevât-ı şerîfeyi okumanız için icâzet (izin) vermiş bulunmaktayım.

Salevât-ı şerife hakkındaki bazı mâlumâtı ise Seyyid Muhammed Hakkî en-Nâzilî (Kud- dise Sirruhû) Hazretleri’ne ait olan "Hazînetü’l- esrâr" ve "Nusratü’l-cünûd" isimli eşsiz eser-lerden almış bulunmaktayım.

Zira bu zat kitaplarında kendi hattıyla, oku-yanlarına icâzet verdiğini bildirmiştir.

(Muhammed Hakkî en-Nâzilî Hazînetü’l-esrâr ve celiyyetü’l-ezkâr, sh:181; Nusratü’l-cünûd, sh:189)

Allâh-u Te‘âlâ bu salevât-ı mübârekeyi şart-larına riayet ederek huzur üzere okumayı ve öl-meden önce mutlaka Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ile yakazaten (uyanık halde) görüşmeyi şu mübârek Mevlid-i Şerif ayı hürmetine cümlemize nasip eylesin. Amîn!

23 Aralık 2015-12 Rabî‘ulevvel 1437

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.