Dürretül Vaizin - Osman Hopavi - Karaca Yayınları-1741 (001491)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €57,33
İndirimli : €33,72  + KDV
KDV Dahil : €40,13
Test2
15
:

DÜRRETÜL VAİZİN

Kapak:Abdülkadir Gürsu
Yayın Tarihi2008-01-22
ISBN

9789944191159

Baskı Sayısı2. Baskı
DilTÜRKÇE
Sayfa Sayısı907
Cilt TipiCiltli
Kağıt CinsiKitap Kağıdı
Boyut16 x 24 cm

  • VAAZLAR
  • SOHBETLER
  • KISSALAR
Resûlullah (s.a.v) Efendimiz, "Din nasihattir" buyurarak müslümanların birbirlerine hayır öğütte bulunmalarının ehemmiyetine işaret etmiştir.
Bir mümin için öncelikler vardır. Bunların başında Allah Teâlâ ve acute;ya iman, ilk sırada yer alır.Tabiî ki Allah ve acute;a iman, sadece "inandım" demekle yerine gelmiş olmaz.Nitekim ayet-i kerîmede: "İnsanlar ve acute;inandık ve acute; demekle, imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını mı sandılar?" (Ankebut süresi (29), 2) buyurulur. İşte dinin Allah için nasihat oluşunun ilk basamağı Allah ve acute;a imandır. O ve acute;na şirk koşmamak, O ve acute;na kulluk ve ibadette ihlaslı davranmak, daima Allah ve acute;a itaat üzere olmak, O ve acute;na isyandan şiddetle kaçınmak, Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, Allah ve acute;a itaat edene dost, isyan edene düşman olmak, Allah ve acute;ı inkar edenlerle cihad etmek, nimetlerine şükretmek, insanları bu sayılan vasıflara davet ve teşvik etmek, bütün insanlara nezaket göstermek; işte bunlar Allah ve acute;a imanın gereği ve dinin Allah için nasihat oluşunun îcabıdır. Müslümanın bütün söz ve davranışlarında bunların gereğini yerine getirmesi, hem dünyada hem de ahirette kendisine fayda verir.

DÜRRETÜL VAİZİN


Hz. Ömer-i Fâruk (r.a), "Nasihatçileri olmayan ve nasihatçileri sevmeyen bir millette hayır yoktur." buyurmuştur.Evet, bir müslüman olarak başta nefsimize sonra genişleyerek ailemize, akrabalarımıza ve tüm insanlığa nasihatçi olma durumundayız. Nasihat dinin direğidir. Resûlullah (s.a.v) pek çok hadisi şeriflerinde, Müslümanların başlarına gelecek en önemli afetin nasihati ve tebliği terketmek olduğunu vurgulamıştır. Nasihat, öğüttür, iyiliği emirdir, güzel ahlaktır. Nasihat İslam ve acute;ı, teslimiyet şuuru içerisinde edebiyle ve adabıyla yaşayıp insanların bunu yaşamasında rehber olmaktır.Nasihatçi olabilmek için İslam ve acute;ı güzel yaşamak, Allah Teâlâ ve acute;nın, Resûlullah ve acute;ın (s.a.v) emir ve yasaklarını iyi bilmek gerekir.

Bunlar iyi bilinmediği takdirde nasihat fayda vermeyeceği gibi muhatabın yanlış bilgilendirilmesi de söz konusudur. O bakımdan nasihatçinin başvuracağı eserler son derece titiz hazırlanmış olmalıdır..

Dürretû ’n-Nâsihîn...

İnsanların birbirlerine iyiyi ve doğruyu öğütlediği toplumlar daima müreffeh ve köklü milletler olmuştur. Bunun en yakın ve bariz örneği Osmanlı İmpara-torluğudur. Osmanlı, yüzyıllar boyu İslam’ı ve onun insanın hayatına hayat ka-tan prensiplerini halkına uygulatmasıylayüzyıllar boyu ayakta kalmış bir im-paratorluktur. Bir devlet halkıyla devlettir. Halkı onu ayakta tutan, onu var edendir. İşte Osmanlıyı Osmanlı yapan, İslamiyet’in emirlerini titizlikle riayet eden, din-i mübinin ikamesi için nasihati elden bırakmayan halkı olmuştur.

DÜRRETÜL VAİZİN

Dikkat edilirse Osmanlı halkının arasında en çok okunan ve hatta nesilden nesile, ciltleri eskiyip parçalanana kadar devam eden eserler, vaaz nasihat ki-tapları olmuştur. Ahmediyye, Muhammediyye, Envarul- ve Acirc;şıkîn, Müzekkin Nü-fus, Nefahat ve daha niceleri. Osmanlı gibi din adına kurumsallaşmış müesse- seleri bulunan bir devlette böyle eserlerin okunması ve hatta bunun da ötesin-de basılıp halkın hizmetine arzedilmesi, onlann içerik ve kaynak açısından as-lında ne kadar güvenilir olduğunun bir göstergesidir.

İşte Osman Hopavî (rah), İstanbul’da (Kostantiniyye) tertip ettiği bu kitabı-nı dine irşad noktasında hizmet edenlerin istifadesine sunduğunu, bunun için de, vaaz ve sohbet için en muteber hadis, haber ve menkıbeleri seçtiğini belirtiyor.

Biz de günümüze dek ulaşmış bu eseri tekrar gözden geçirerek siz kıymetli okuyucularımızın istifadesine sunmayı arzuladık. Kitabı tercümede çok titiz davrandık. Bütün ayetlerin yerlerini gösterip hadislerin tahriclerini yapmaya azami gayret gösterdik. Bunun yanında sahabe ve tabiin kavillerinin geçtikleri kitaplan işaret etmeye çalıştık.

Kitapta geçen pek çok hadis, haber ve hikayenin, İmam Gazâlî (rah), İsmail Hakkı Bursevî, (k.s), Kurtubî) İbn Kesir gibi daha ismini zikredemediğimiz pek çok zatın kitaplarında rastladık ve bu da kitabın kaynak noktasında ne dere-ce titiz olduğunu bizlere göstermiş oldu.

Hadisleri tahric ederken, elimizin altında bulunan müsned, sahih, sünen, zevâid, musannef, etraf ve mustahrec gibi eserlerin yüz elli beşine yakınını in-celeme imkanını bulabildik. Kalemimizin kaymış olabileceği muhtemel yerler olabileceği dolayısıyla okuyucularımızın tashih kalemlerini bekliyoruz.

Kitapta zaman zaman ayet ve hadislerin Arapça metinlerini vererek sohbet eden kişilerin istifade etmesini, vaaz ettiği kitlelere daha tesirli olmasını ümid ettik. Zira ayet ve hadislerin Arapçaaslından okunması gönüllerle ayrı bir huzur ve tatmin verir.

Hulasa Dürretü’n-Nâsihin’i kaynak olarak verilebilir bir eser haline getirdi-ğimize inanıyoruz.

Çalışmamda bana büyük destekleri olan Karaca Yayınevi kurucularına da, değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve bu mukaddes hizmetlerinin devamında başarılar diliyorum.

Gayret bizden Tevfık yüce Allah’tandır.

DÜRRETÜL VAİZİN

İÇİNDEKİLER

Sohbete Başlarken Okunacak Dua 15

Önsöz 17

RAMAZAN AYI VE FAZİLETLERİ

Ramazan Ne Demektir? 22

Ramazan Avı Günahların Silindiği Aydır 24

Peygamberlere İndirilen Kitaplar Ne Zaman İndirilmiştir? 25

Cennet Kimlere Müştaktır? 25

Ramazan Ayı Girdiğinde İnen Rahmet 26

Hikâye: Ramazan Tövbe, Rahmet ve Bereket Ayıdır 27

Sahura Kalkınca Meydana Gelen Manevi Haller 27

Mesire Rüzgârı 29

Ümmet-i Muhammed’e Verilen İki Nur 30

Ramazan Ayında Kaç Mümin Affolunur? 31

Şek Günü Orucu Hakkında 31

ORUCUN HÜKMÜ VE FAZİLETLERİ

Oruç Allah İçindir 35

Oruç Sırdır 36

Zaruri Durumlarda Orucu Bozmak 36

Ümmet-i Muhammed’e Verilen Beş Şey 36

Ramazan Orucu Geçmiş Günahlara Kefarettir 37

Ramazanın Bitişine Ağlayanlar 37

Oruç Tutanlara Dua Eden Melek 38

Orucun Dereceleri 39

Oruç Nasıl Bir İbadettir? 40

Oruca Dair Bazı Hükümler 41

Oruç Tutmaktan Gaye Nedir? 42

Sen Kimsin, Ben Kimim? 42

Oruç Neden Otuz Gündür? 43

Ramazan Ayına Hürmet Gösteren

Mecusi 43

"Oruç Benim İçindir " Hadisinin İzahı44

İLMİN FAZİLETİ

İlim Yolu Cennet Yoludur 46

İlim Öğrenmenin ve Öğretmenin Sevabı47

ve Acirc;limlerle Bulunmanın Fazileti 48

"İlim" Kelimesindeki Harflerinin Manaları 49

İlmin Artmasını Talep Etmek 50

Cahilin İbadeti ve ve Acirc;limin Uykusu 50

İlim Tahsil Edebilmek İçin Yapılacaklar51

İlim Meclislerinde Bulunanların İkramları 52

ve Acirc;limin Ölümü 52

İlmin Tahsiline Yardımcı Olmak 53

ve Acirc;limlerin Fazileti 54

Ya Öğreten Ya Öğrenen Ya da Dinleyen Ol! 55

Dünya Dört Şeyle Ayakta Durur 56

İlim Talebelerine Yardımcı Olmak 56

Beş Vakit Namaz 57

DUANIN FAZİLETLERİ VE TERAVİH NAMAZI

Teravih Namazının Faziletleri 62

TEVEKKÜL

Dünya ve Ahiret Haliyle Alakalı Bir Hadis 74

Balıkçının Tevekkülü Ve Helallik İstemek 75

Mazlumun İmdadına Koşmak 75

Râbiatül-Adeviyye’nin Ağlatan Sorulan76

Erkek ve Kadında Akıl ve Şehvet Ne Kadardır? 77

ALLAH RIZASI İÇİN SADAKA VERMEK

Mallannm Çoğunu Allah Yolunda Veren Sahabeler 83

Sadaka Rüzgârdan Bile Hızlıdır 84

Sadaka Verirken Dikkat Edilecek Edepler 85

Sadakayı Gizli Vermek 85

Sadakayı Verdikten Sonra Başa Kakmamak 86

Sadakayı Güler Yüzle Vermek 87

Sadaka Verilecek Kimseyi Aramak 88

Bir Lokmaya Karşılık Bir Lokma 89

Eli Felç Olan Kadm 90

Cömertlik Cennette Bir Ağaçtır 91

Cömert Allah’a ve Cennete Yakındır 92

Bir Lokma Ekmek ile Dünyevi Cezadan Kurtulmak 92

Sadaka Verdi Kolu Yerine Geldi 93

Misafire İkramda Bulunmak 93

Misafir Bereketiyle Gelir 94

FAİZ YEMENİN HARAMLIĞI

Resûlullah’a (s.a.v) Salât-ü Selam Getirmek 98

Faiz Yemek Cennetten Uzaklaştırır 98

Yakıcı, Helak Edici Günahlar 99

Faiz Yemenin Günahı 100

Parayı Parayla Satmak 100

Faiz Yiyenlerin Berzah (Kabir) Halleri101

Faiz Yiyenler Kan Irmaklarında Taşlanacaktır 101

Hz. Ebü Bekir’in Faiz Hususundaki Titizliği 102

Alış-Verişle Faiz Arasındaki Farklar 102

Faiz Neden Haramdır? 103

NAMAZLARI CEMAATLE KILMANIN FAZİLETİ

DÜRRETÜL VAİZİN

Beş Vakit Namazını Cemaatle Beraber Kılmak 111

Ezam Mescidde Dinleyenler 111

Ümmet-i Muhammed’in (s.a.v) İki Rekât Namazı 112

Resûlullah’a (s.a.v) Salât-ü Selam Getirene Melekler Dua Eder 114

Namazı Vaktinde Kılmayanlar 114

Namaz Ahirette Kurtuluş Vesilesidir 115

Hakiki Manada Namazı Makbul Olmayanlar 116

Namaz Nasıl Teşekkül Etti? 117

Namazın Özellikleri, Mümine Faydalan 118

HAKK’A VE HAKİKATE ŞAHİTLİK ZİKİR VE SADAKA GİBİ İBADETLERİN FAZİLETLERİ

Resûlullah’a Salât-ü Selâm Getirenler123

Bazı Ayetlerin Fazileti 125

Kelime-i Tevhid Çekenlere Melekler Dua Eder 127

Allah ’ı Zikredenlerin Mükafatlan 127

Ümmet-i Muhammed’e Verilen Beş Şey 128 Allah Teâlâ’nın Kur’an-ı Kerîm’deki Şehadeti 129

Çamaşırcı Adamın Sadakası 131

Şahit Olan Taşlar 132

TÖVBE ETMEK VE GÜNAHTA ISRARCI OLMAMAK

Can Boğaza Gelince Tövbe Olur mu? 139

Tövbeler Ne Zamana Kadar Kabul Olunur? 140

Ölüm Amnda Kalbiyle Tövbe Eden Adam 141

Hep Beraber Allah’a Tövbe Etmek 141

Tövbenin Kabul Olduğunun Alametleri 142

Nasuh Tövbesi Ne Demektir? 142

Kelime-i Tevhid Zikrine Devam 143

Dünya Dolusu Af ve Mağfiret 145

Erteleyenler Helak Oldu! 146

Allah (c.c) Bir Kulunu Severse 147

RECEB AYI VE FAZİLETLERİ

DÜRRETÜL VAİZİN

Cennet Nerede? 150

Cemaatle Namazın İlk Tekbinne Yetişmenin Önemi 151

İftitah Tekbirine Yetişmiş Olmak İçin 151 Rec.eb Ayırım İlk Gecesini İhya Edenler 152

Recep Ayında Yirmi Rekat Namaz 152

Receb Ayında Salât-ü Selam Getirmek. 152 Melekler Receb Ajanda Ümmet-i Muhammed’e Dua Ederler 153

Receb Ayında Oruç Tutanlara Verilecek

Mükâfatlar 153

Kaf Dağındaki Melekler 154

Receb Kelimesinin Anlamlan 154

Receb Ayma Hürmet Gösteren Bir Kadının Hikâyesi 156

Receb Ajanın İlk Cuma Gecesi 157

Receb Ajam İhya Edenler 157

Receb Orucu Kabir Azabını Engeller158

KARI KOCA İLİŞKİLERİ

Kadınlann Hayırlısı 166

Kocasına Hizmet Eden Kadına Cennet Kapılan Açılır 166

Kocana İtaat Et 167

Miraç Gecesi Resûlullah’ın (s.a.v) Gördüğü Kadınlar 168

Kocaya Eziyet Etmekten Sakınmak 169

Kocayı Yapamayacağı Şeylerde Zorlamamak 169

Kadın Sahip Olduğu Mallarla Böbürlenmemeli 170

Eşler Arasında Adaleti Gözetmek 172

ANNE BABA HAKKI

Anne Baba Hakkı Hususunda Bir Başka Hadis ve Tefsiri 176

Yalnızca Allah’a İbadet 177

Anne Babanın Evlatları Üzerindeki Haklan 178

Ölmüş Olan Anne Babanın Rızası Alınabilir mi? 178

Komşu Hakkı 179

Misafire İkram 179

Allah'ın Rızası Anne Babanın Rızasındadır 181

Denizin Dibindeki Genç 182

Annesine Hizmet Eden Kasabın Hikâyesi 183

Misafir Olmak İsteyen Mecusî’nin Hikâyesi 185

Sadaka Vermenin Önemi 185

ALLAH VE RESÛLULLAH SEVGİSİ

Peygamberler, Sıddîkler, Şehidler ve Salihlerle Beraber Olmak Nasıl Olur? 189

Sevbân’m Resûlullah (s.a.v) Aşkı 189

Resûlullah’ı (s.a.v) Sevmenin Alameti190

Cennete Girecek Olanlara Verilecek On Hediye 191

Cennete Girecek Olan Hayvanlar 193

Behrâm Acemî’nin Kıssası 194

Salihlere Cennette Verilecekler 194

Kimler Yalancıdır? 195

Sadece Allah’ı Bilen Bir Zat 196

Allah’a (c.c) Vasıl Olmak 196

SELAMLAŞMAK-SELAMI YAYMAK

Selâm Alıp Vermeyi Yaygınlaştırmak 201

Selam Alınmadığında Melekler Lanet Eder 201

Selam Verme Adabı 201

Selam Verilmeyecek Yer ve Zamanlar 204

Resûlullah’ın (s.a.v) Enes b. Mâlik’e Tavsiyeleri 204

Selamı Yaymak Nasıl Olur? 205

Selam Verme Adabı Hakkında Bazı Hükümler 206

RESÛLULLAHTN (S.A.V) VEFATI

Kur’an-ı Kerîm’in Son İnen Ayetleri 212

Ukkâşe’nin Kıssası 213

Resûlullah’ın (s.a.v) Son Anlan ve Vefaü 215

İÇKİ-KUMAR GİBİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

Sarhoşun Hareketlerinin Sebepleri 223

İçkinin Zararlan 225

Cennete Giremeyecekler 226

Büyük Günahlar 227

Rahib Bersîsa’mn Hikâyesi 229

HABİL VE KABİL’İN KISSASI HASEDİN KÖTÜLÜĞÜ

Kâbil ve Hâbil’in Kurbanları 236

Doğum Ağrı ve Sancılan Dünyada Başlamıştır 236

Hz. ve Acirc;dem’in Neslinin Çoğalması 237

Kâbil Kardeşinin Nasıl ve Nerede Öldürmüştü 237

Kâbil Kardeşini Öldürünce Siyahlaşmış 238

İlk Ateşe Tapam 238

Kim Bir Kötülüğü Başlatırsa Kıyamete Dek Ona Ortak Olur 239

Haset Etmenin Sekiz Afeti 240

GÖKTEN İNEN SOFRANIN HİK ve Acirc;YESİ

Allah Teâlâ’nın Zerre Kıymet Vermediği Üç Şey 244

İsa (a.s) ve Havarilerine Gökten Sofra

İnişinin Kıssası 244

Ramazan Bayramı Hakkında 248

AMELLERİN MÜK ve Acirc;FATLANDIRILMASI VE ŞEVVAL AYI ORUCU

Senenin Tamamını Oruçla Geçirmenin Yolu 252

Diktiği Ağacın Meyvelerini Yemek İsteyen 254

Ramazan’m Peşine Şevval Orucunu Tutmak 254

Bir Nar Nasıl On Nar Oldu? 256

İyiliklerin Kat Kat Mükâfatlandırılmasının Sebebi 257

Cömert Mecusi’nin Hikâyesi 258

DUA ETMEK

Dualarda Fakirleri Vesile Kılmak 262

Mazlumların Bedduasından Sakınmak. 263

Ömrü Uzatan Dört Şey 265

Kaybolan Kerpiç 266

Fakirlerin ve Zenginlerin Tercih Ettikleri Şeyler 268

MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ

DÜRRETÜL VAİZİN

İki Türlü Korku Vardır 271

İmanın Artması Nasıl Olur? 271

Allah’ı Zikretmek İbadetlerin En Büyüğüdür 273

Zikrin Kısımları 274

İmanın Artıp Eksilmesi 274

Hasan-ı Basri’nin "Mümin misin?" Sorusuna Cevabı 276

İmanda İstisna Meselesi 276

ALLAH’A VE RESÛLÜ’NE İTAAT ETMEK

ve Acirc;hir Zaman Ümmetinin Durumu 283

Her Organ İçin Bir İbadet Vardır 284

Allah Teâlâ’nın Kullarına Verdiği Emanetler 284

Dünya Neye Benzer? 285

Dünya ve Ahiret Dengesini Korumak 287

ZEK ve Acirc;T-SADAKA VERMEK, ALLAH YOLUNDA HARCAMAK

Malın Zekâtı Verilmezse 291

Beş Şey 293

Zekât, Sadaka, Dua Korur 294

Hureyş’in Aradıkları 295

Zenginliği Dinin Emrince Yaşamak 296

Cennetle Müjdelenen On Sahabe 296

Fakirlerin Hakkı Olan Zekâtı Vermek297

Allah Yolunda Harcamak 297

Ebü Bekir es-Sıddîk’in (r.a) Yolu 298

Kârun’un Kıssası 299

Hz. Musa’nın Hz. Muhammed’e Selamı 301

İnsanlar Üç Hal Üzerine Haşrolunurlar 352

Hadis-i Şerifin Tahlili 352

Zulümden Sakınmak 354

Helallik İstemek: Mazlumun Hakkı Nasıl ödenir? 356

Bir çocuğun Bedduası (Şeddâd’ın Sahte Cenneti) 357

Her Şeyi Allah Rızası İçin Yapmak 358

Akıllı ve Ahmak Kimseler Kimlerdir? 359

ALLAH’IN (C.C) RAHMET VE MAĞFİRETİ

Allah’tan Korkmanın Alametleri 362

Cehennem Yolundan Dönen Adam 364

Allah Korkusuyla Çok Ağladım 365

Allah’ın Rahmetine Güvenmek 365

Beş Yüz Sene İbadet Eden Adam 366

Fakir Müminlere Cennette Bahşedilenler 368

Günahlar Nasıl Terk edilir? 369

Bela ve Musibetlerin Yakın Olduğu Kimseler 370

Kanaat 371

Tevekkül 371

ADALET, İHSAN, AKRABA ZİYARETİ, KÖTÜLÜKTEN SAKINMAK

Resûlullah’a Salât-ü Selâm Getirmek 375

Üç Sınıf Cennet, Beş Sınıf Cehennem Halkı 375

Adaletin Üç Mertebesi 376

Osmân b. Mazün’un Müslüman Oluşu 377

Parayla Şahlan Kelimeler 378

Allah’ın Konuşmayacağı Kimseler 380

İSRA VE MİRAÇ HADİSESİ

Teşbih ile Tahmid Arasındaki Fark 387

Hz. Ebû Bekir’e Neden Sıddık Denilmiştir? 388

Miraç’ı İnkar Eden Bir Müşrikin Başına Gelen 388

Resûlullah (s.a.v) Müşriklere İsrâ Gecesini Anlatıyor 389

Bütün Yönleriyle Isrâ ve Miraç Kıssası (I) 390

Bütün Yönleriyle Isrâ ve Miraç Kıssası (II) 391

Sidre-i Müntehâ’ya Varış 396

Refref 397

Elli Vakit Namazın Beş Vakte İnmesi398

Resûlullah’ın (s.a.v) Mirac’da Allah Teâlâ’yı Görmesi 401

Miraç’ın Sebebi 403

MÜKERREM VARLIK İNSAN

Akıl Nimetinin Büyüklüğü 406

Aklın On Parçası 406

Peygamberler mi Üstündür Melekler mi? 409

İnsanın Anatomisi 410

Hediye Almak Doğru mudur? 412

TEHECCÜD NAMAZI VE NAFİLELER

Nafileler Fazilet ve Günahlara Kefarettir420

Eşlerin Gece İbadeti İçin Birbirlerini Kaldırması 421

Teheccüd Namazı 422

Yedi Vasiyet 423

Resûlullah (s.a.v) Ümmetine Şefaat Edecektir 425

Ömer b. Abdülaziz’i Kıvrandıran Hadise425

Şeytanın Düğümleri 426

Gafillerden Olmamak İçin 427

Bir Farzı İhmal Etmek Diğer İbadetlere Zarar Verir 427

FAKİRLİĞİN DİNDEKİ YERİ VE SADAKANIN ÖNEMİ

Ayetin İniş Sebebi 432

Fakir Müminlere Cennette Bahşedilenler 433

Fakirler Cennete Önce Girecektir 434

Fakirliğin Getirdiği Üstünlükler 435

Dünya Onlara, ve Acirc;hiret Bize 435

Cennet Halkının İmrendiği Kimseler: Fakirler! 436

Bir Kâse Çorba İçin 438

Hayırlar Yedi Başak Veren Dane Gibidir439

Sadakayı Başa Kakmamak 441

Misafire İkram Etmek 442

DÜNYA HAYATI

Dünya Üç Zaman Diliminden İbarettir. 445 Halife Ömer de Yamalı Elbise Giyerdi 446

Resûlullah’ın (s.a.v) ve Ailesinin yiyeceği Ne İdi? 447

Resûlullah (s.a.v) İsteseydi Dağlar Altın Olurdu 448

Resûlullah’ın (s.a.v) Midesi Tam Olarak Hiç Dolmamıştır 449

Cebrâil’in (a.s) Ziyareti 449

Hz. Ebü Bekir (r.a) Giyecek Dahi Bulamamıştı 451

Hz. Fatıma’nın (r.anh) Çeyizi 452

ÖLÜM, RUHUN ÇIKIŞI İDRİS’İN (A.S) HİK ve Acirc;YESİ: AMELLERDE SADAKAT

Müminin Ruhu Nasıl Çıkar? 457

Müminin Ruhu Hamurdan Kılın Çıkması Gibi Çıkar 458

Amelleri Sırf Allah (c.c) Rızası İçin Yapmak 464

Kur’ân-ı Kerîm’i Çok Okumak 465

NAMAZLARI TERKETMENİN VE CEMAATLE NAMAZ KILMAMAMIN GÜNAHI

Resûlullah’a (s.a.v) Salât-ü Selam Getirmek 469

Ayetin Kerimenin Tahlili 470

Namazı Terk Edenlerin Vadisi 470

Namazlarına Devam Etmeyenlerin Durumları 471

Özürsüz Cemaate Gelmeyenin Durumu 4 72 Özürsüz Cemaate Gelmeyene Uygulanacak Ceza 472

Beş Şey 473

Cemaati Terk eden Cennet Kokusundan Mahrum Kalır 473

Ezan Sesini İşitiyorsan Mescide Gel 474

Namaz Kılmayanın Şerri 475

Resûlullah’m (s.a.v) Mucizelerinden 476

Ağaçlar Yürüyor 476

Dağlar Ağlıyor 476

Deve Konuşuyor 477

Namaz Kılmayan Bereketsizdir 477

Namaz Kılmayan Kıyamette Hangi Surette Olacak? 478

Kefene Giren Yılan 479

ALLAH TE ve Acirc;L ve Acirc;’YI ANMAK İBADETLERE SARILMAK

Kur’an-ı Kerîm Okumanın Fazileti 483

Konunun Ayetlerinin Tahlili 484

Mal-Mülk, Evlat Fitne midir? 486

Kur’ân-ı Kerîm Korur 486

Namaz Kılmayanın İlk Cezası 487

Dıhyetül-Kelbî’nin Müslüman Olması 488

Dıhyetül-Kelbî Hakkında Malumat 489

Kelime-i Tevhid Zikri Çekmek 489

Şahit Olan Taşlar 490

Cennetin Kapısında Yazılanlar 491

ÖLÜM

Rahmet Melekleri ve Azap Melekleri 494

Ölüm Meleğinin Yüzleri 494

Kıyamet Koptu Zannettim 495

Kişi Ölmeden Önce Gideceği Yeri Nasıl Görür 495

Ruhun Kısımları 497

Uyurken Ruh Çıkar mı? 497

İlyas (a. s) Ölüm Meleğinin Gelişine Neden Üzülmüştü? 497

Kabir Hz. Osman’ı (r.a) Ağlatıyordu 498

Hz. Meryem’in Vefatı 498

Hz. Fatıma’nın (r.anh) Kabrinden Gelen Ses 502

Kabir Azabından Korunmak İçin 502

Kabir Azabı Ruha mı Bedene mi Uygulanır? 503

Ruhlar Bedenden Çıkınca Nereye Giderler? 504

Kabirden Diriliş 504

Oruçlu Olarak Dirilen Müminler 505

Öldükten Sonra Bedenleri Çürümeyenler 506

İnsanlar Diriltilirken Hangi Vaziyette Olacaklardır? 507

KIYAMET VE AL ve Acirc;METLERİ

Kıyamet’in On Büyük Alameti 511

Deccâl 512

Duman 512

Dabbetül-Arz 512

Ye’cûc ve Me’cûc 513

Sûr (Kıyamet Borusu) 514

Ümmetin Muhammed’in Mahşerdeki Vasıflan 518

KİBİR HASTALIĞI

Resûlullah’a (s.a.v) Salât-ü Selâm Getirmek 524

Büyüklük Allah’a Mahsustur 524

Kibirli Kimselerin Ahiretteki Durumlan 525

Hz. Ömer’in Tevazusu 526

İnsanın Aslı Nedir ki Kibirlenir? 527

Ebü Eyyüb el-Ensârî’nin (r.a) Tevazusu 528

Musa Kelimullah 529

Mısır Hükümdarı’run Tövbe Edişi 531

ve Acirc;limi, İlmi ve Talibi Sevmenin Önemi 533

DÜNYANIN BOZULMASI

Allah (c.c) Suretlere Değil Kalplere Bakar 537

Hz. Ömer’in Adaleti 538

Zulüm Ve Zorbalıktan Kaçınmak 539

Siyahi Kölenin Hikâyesi 540

Muhammed’in (s.a.v) Ümmetine Verilen Dört Şey 541

Cehenneme Girecek Altı Sınıf 542

ALLAH TE ve Acirc;L ve Acirc;’YI ZİKRETMEK

Resûlullah’a (s.a.v) Salât-ü Selâm Getirmek 544

Fuzuli Kelâm Etmemek 546

Teşbih Çekmenin Faziletine Dair 546

Kelime-i Tevhid’in Fazileti ve Önemi 547

Gece İbadetleri Cehennemden Kurtarır548

Söylenmesi Gereken Yedi Kelime 549

Akaidi Bir Mesele 552

SAL ve Acirc;T-Ü SELAM GETİRMENİN FAZİLETİ

Namazlarda Salli Barik Duaları Mutlaka Okumak 557

Salâvat Getirmeyen Ahirette Tanınmaz. 558

Salavât-ı Şerif Okumak Kabir Azabını Önler 558

Cennet Ehlinden Olmak İçin 559

Salavât Okuyan Kimselere Melekler İkramda Bulunur 559

Bin Salâvat Okuyan 560

Bir Salâvat Okuyan 560

Salâvat, Dünyada ve Ahirette Faydasını Gösterir 561

"Allahümme Salli alâ Muhammed" Ne Demektir? 565

ALLAH’IN İNSANA ARZETTİĞİ EMANETLER

Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) Salât-ü Selam Getirmek 568

Ayetin Analizi 569

Kelime-i Tevhidin Fazileti 569

Namaz Dinin Direğidir 570

Emanet Beden Azalandır 571

Emanet Kur’ân-ı Kerîm’dir 572

Emanet Oruçtur 574

Emanet Zekâttır 574

Emanete Riayetin Dinimizdeki Önemi 576

Emanet Kişinin Ailesidir 576

KUR’AN HAFIZLARININ FAZİLETİ

Resûlullah’a (s.a.v) Salât-ü Selam Getirmek 580

Allah Adamları Kimlerdir? 581

Kur’an Hafızlan Şefaatçidirler 582

İhlâs Sahibi Olmak Zor Bir İştir 582

Kur’an Hafızlannm Allah (c.c) İndîndeki Değeri 583

Kur’an Öğrenmenin ve Öğretmenin Fazileti 584

Kur’an Okuyan Müminin Misali 585

Allah’ın Evlerinde Kur’an Okumak Zikir Çekmek 586

ŞEYTANIN HİLELERİ

Ayetlerin Tahlili 592

Şeytanın Hileleri 593

İblis’in Cehennemdeki Konuşması 594

Şeytanın Ölüm Anındaki Aldatmacaları 595

İblisi Kandıran Adam 595

İmam Sahibi Olmak 597

HZ. İBRAHİM VE HZ. İSMAİL KURBAN HİK ve Acirc;YESİ

İbrahim’in (a.s), Oğlu İsmail’i Kurban Etmesinin Hikâyesi 602

En Cömert Kimdir? 609

Kul Ne ile Emrolunduysa Onu Yapmalı 609

Evlât Sevgisi Çok Büyük Bir Şeydir 609

Altın ve Gümüşün Nisabı 611

HZ. EYYÛB’UN (A.S) KISSASI MUSİBETLERE SABIR

Resûlullah’a (s.a.v) Salavât Getirmek 614

Hamd Evi Kimlerindir? 614

Allah’ın Kullarına Merhametli Olmak 615

Musibet ve Sabrın Kısınılan 616

Seven Sabreder 623

Hazîretül-Kuds Kimindir? 625

Hikâye: Musibetler Müminler İçin Günahlarına Kefarettir 625

Hikâye 626

CEHENNEM VE CEHENNEMLİKLER

Allah Düşmanlarının Cezası 629

Şayet Hamama Hapsedilsem 630

Cehennem Ateşi Nasıldır? 630

Kullandığımız Ateşin Mahiyeti 630

Kaynar Su ve İrin İçerler 632

Ebediyen Azap Çekerler 632

Cehennemin Getirilmesi 633

Benim Bir Suçum Yok! 633

Cehennemliklerin Feryatları 634

Cehennemin Yedi Tabakası 635

Cehennemliklerin Yiyecekleri Nasıldır?637

Cehennemde Deriler Nasıl Yenilenir?638

Cehennemliklerin Bedenleri Büyültülecek 639

CENNET VE CENNET HALKI

Cennetin Sekiz Kapısı 643

Sekiz Cennet 643

Cennetteki Dört Nehir 644

Adn Cennetinin Hurileri 646

Tübâ Ağacı 646

Cennetliklerin Yıkandığı Pınarlar 647

Hurilerin Vasıflan 647

Ahirete Malzeme Göndermek 647

Allah İçin Malını Harcayan Adam 650

ARŞ ve ARŞI TAŞIYAN MELEKLER

Sübhânellâhi veThanıdü lillâhi Zikrinin Meydana Gelişi 655

İSTİKAMET VE ÖLÜM

Resûlullah’a Salât-ü Selam Getirmek 663

Rabbimiz Sadece Allah’tır 663

İstikamet Nedir? 664

İstikamet Üç Kısımdır 664

İstikamet Üzerine Olmanın Alametleri 665

İmanın Dallan 667

Müjdeleyiciler 668

Ölüm Anındaki Müjdeler 668

Ölüme Hazırlık 670

TÖVBE

Beş Şeyde Acele Edilir 675

Seyyidül-İstiğfar Duası 675

Sana Mühlet Verdik! 676

Hasan-ı Basri’nin (k.s) Tövbesi 676

Onun Allah’ı Benim de Allahım’dır! 678

Karşılıksız Kalmayan İhsanlar 680

Hikâye: Günahlara Ağlamak 681

ALLAH’IN LÜTFÜ VE ŞABAN AYI - BERAT GECESİ

Resûlullah’a (s.a.v) Salât-ü Selam Getirmek 685

Allah Teâlâ Kullanna Latiftir (Lütufkârdır) 685

Berat Gecesinin Fazileti 687

Şaban Kelimesinin Beş Harfi 687

Üç Mübarek Ayın Önemi 688

Şaban Ayının Önemi 688

Hikaye: Şaban Ayı Hürmetine Affedildim! 688

Kandillerdeki Mekruhlar 690

Şaban Ayında Oruç 691

ALLAH İÇİN DOSTLUK

Allah İçin Sevmek ve Allah İçin Buğzetmek 695

Allah İçin Birbirlerini Sevenler 696

Hikaye: Dostun Sadakati 696

Hikaye: Hesapsız Cennete Gireceğiz 698

Dostumun Cehenneme Girmesine Razı Olamam 700

Dost Ziyaretinin Önemi 701

Allah (c.c) Kendisi İçin Birbirlerini Dost Edinenleri Sever 703

ŞEYTANA UYMAMAK

Dualanmız Neden Kabul Olmuyor? 707

Şeytanın Namaz Kılan Mümini Aldatması 708

Vesvese ve İlham Nasıl Anlaşılır? 709

İnsanın Düşmanları 709

İblisin Kılık Değiştirerek Resûlullah in (s.a.v) Yanına Gelmesi 710

Rahip Bersîsâ’nın Kıssası 711

Vesvesenin Çaresi 714

Tövbenin Şartlan 715

ÖLÜM- RUHUN ÇIKMASI- HİCRET ETMEK

Öldükten Sonra Müminin Ruhu Ne Yapar? 719

Kulun Kabrine Gelen Melekler 719

Hikâye: Yansını Gelecek Sene İçin Sakladım 721

Ruh Çıkarken Neler Olur? 721

Kişi Ölmeden Önce Gideceği Yeri Nasıl Görür 722

Ölümünden Sonra Kula Gelen Seslenişler 724

BERAAT KANDİLİ

Resûlullah’a (s.a.v) Salât-ü Selam Getirmek 729

Neden "Beraat Gecesi" Denilmiş? 730

Beraat Gecesi Ümmete Verilen Bağışlar 731

Resûlullah in (s.a.v) Beraat Gecesi Kaybolması 733

Beraat Gecesi Duası 734

Beraat Kandilini İhya Edenin Durumu 735

Berat Gecesinin Fazileti 736

KIYAMET HALLERİ

Mahlûkatın Mahşer Meydanındaki Bekleyişleri 741

İnsanların Şahitleri 742

Kıyamet Günü Faziletiyle Çağrılan Kimseler 743

Hesap Vermenin Keyfiyeti 744

Ahiretteki Durak Yerleri 745

Dört Şeyden Hesaba Çekilmek 745

Hesap Zamanından Bir Manzara 746

ANNE BABA HAKLARINA RİAYET

DÜRRETÜL VAİZİN

Anne Baba Hakkı Nedir? 754

Hikâye: Annenin Rızasını Almak 755

Hikâye: Annenin Bedduasını Almak 756

Annesi Kendisinden Razı Olmayan Şehadet Getiremeden Ölür 758

GIYBET, SÖZ TAŞIMA, KÖTÜ ZAN, TECESSÜS

Resûlullah’a (s.a.v) Salât-ü Selâm Getirmek 765

İnsana Cefa Olan Dört Şey 766

Gıybet Büyük Günahtır 767

Gıybet Nedir? 767

Dostunun Hoşlanmadığı Özelliğini Anmak 768

İftiranın Telafisi 768

Hikâye: Müminin Sımm Açığa Vurmamak 769

Söz Taşıma Bereketsizlik Getirir 770

Ömürde Bir Kere Gıybetin Cezası 770

Gıybetin Pis Kokusu 771

Gıybetin Çeşitleri 772

Söz Gezdiren Hizmetçinin Hikayesin 773

Gıybeti Yapıldığında Nasıl Davranmalı? 773

Gıybete Ruhsat Verilen Durumlar 774

RESÛLULLAH’IN (S.A.V) MUCİZELERİNE İNANMAYAN NASİPSİZLER

İnşikâk-ı Kamer 777

Kafirlerin Mucizeleri İnkar Etmeleri 778

Resûlullah’ın Küçükken Göğsünün Yarılması 779

Kayanın İçinden Ağacın Çıkması Mucizesi 780

AHİRET İÇİN HAZIRLANMAK, NE OLDUĞUMUZU UNUTMAMAK

Resûlullah’a (s.a.v) Salât-ü Selâm Getirmek 784

Hikaye: Allah Korkusundan Dolayı Ağlayan Göz 785

Şükreden Bir Kul Olmayayım mı? 786

Cehennemi Söndüren Gözyaşları 787

Günahkârların Gözyaşları 788

Rebâh’ın Kölesi 788

Oğlundan Öğüt Alan Adam 789

Mazlumun Hakkı Nasıl Ödenir? 790

Unutmak 791

CUMA NAMAZI, ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Cuma Namazına Gitmenin Fazileti 796

Her Ay Dört Kere Haccetmek 797

Cemaate Katılmak, Cumaya Gitmek 798

Allah İşini Rast Getirir 800

İki Mecusi Kardeşin Hikayesi 801

Beyaz Ayna 804

Melekler Cuma Namazına Gelenleri Yazarlar 805

CEHENNEM

Allah Korkusundan Dolayı Ağlaşanlar 809

Cehennem Ateşinin Tarifi 812

Cehennemde En Hafif Azap 812

Allah’ın Kılıcıyla Öldüm 813

Cehennemin Yılanları 814

Cehennem Kuyularının Derinliği 815

Hüzün Kuyusu 815

TÖVBE

DÜRRETÜL VAİZİN

Tövbenin Tamam Olması İçin 821

Tövbekâr Kimdir? 821

Hakiki Tövbe Nasıldır? 822

Nasuh Tövbesi Nedir? 823

Şişedeki Ne? 828

SAADET VE ŞEKAVET

Kelime-i Tevhidin Fazileti 830

Zühd Nedir? 832

Şekavetin Alametleri 833

İffeti Muhafaza Etmek 835

Allah Kâfirlerle Nasıl Alay Eder? 838

Cehennemlikler Acıktıklarında Ne Yer Ne İçerler? 839

AHİRET İÇİN AMEL ETMEK

Hayırlara Vesile Olmak 843

Mizan (Amel Terazisi) Nasıl Dolar? 844

Öldükten Sonra izler Bırakmak 844

İnsanların Bahanelerini Boşa Çıkaran Peygamberler 846

Bir Tahlil 847

Hikâye: Allah Rızasını Gözetmeyen Oduncu 848

RAMAZAN BAYRAMI

Bayram Günü Affedilenler 855

Fıtır Sadakası 855

Müminin Beş Bayramı 855

Ramazan Bayramının Önemi 856

Bayramlar İbadet ve Tattan Kopuş Demek Değildir! 856

Allah Teâlâ’nın Bayram Müjdesi 857

Bayramların Hikmeti 857

Bayramlarda Yetimleri Sevindirmek 858

Fıtır Sadakası 859

FlTIR SADAKASI NE ZAMAN VERİLMELİ 860

Fıtır Sadakasının Hikmeti 860

ZİLHİCCENİN İLK ON GÜNÜ

Zilhicce Ayının İlk On Gününün İkramları 865

Üç On Gün 865

Zilhicce’nin İlk On Gününde Zikir 866

Sen de Oruç Tut; Sana da Verilsin! 868

Zilhiccenin Sonu, Muharremin Evveli 868

KADİR GECESİ

Bu Geceye "Kadir Gecesi! Denilmesinin Sebebi 873

Surenin İniş Sebebi Hakkındaki Rivayetler 874

ŞemYın Kıssası 875

Kadir Gecesi Bağışlanmayanlar 876

Kadir Gecesinde İbadet 877

Kadir Gecesi’nin Nasipleri 877

Kadir Gecesi Dünyaya İnen Sancaklar 878

İnce Bir Husus 879

Kadir Gecesi Ne Zamandır? 880

Kadir Gecesi Neden Gizlidir? 880

Kadir Gecesini İhya Etmek 880

"Rüh" Nedir? 881

KEVSER SURESİ VE KURBAN

Surenin İniş Şekli 885

Surenin İniş Sebebi 885

Resûlullah’ın (s.a.v) Evladan 886

Kevser Nedir? 887

Kurbanın Sevabı 889

Kesilen Kurbanların Ahiretteki Karşılığı 890

Kurbanlıklar Ahirette Kişinin Bineği Olacaktır 891

Kurbanla İlgili Hükümler 892

Kurbanlık Hayvanın Özellikleri 893

Kurban Kesiminin Vakti 894

Kurban Kesme Duası 894

Kurbanın Kesimi 895

Bayram Namazının Vakti 897

Bayram Namazının Kılmışı 897

İHL ve Acirc;S SURESİ VE FAZİLETİ-TEVHİD

Surenin İniş Sebebi 899

Yatmadan Evvel Yapılacak işler 900

Ihlas Ne Demektir? 901

Mezarlıkta Okunan thlâs 901

Süreka’mn Kıssası 903

Muaviye el-Leysî’nin îhlas Okuması 904

Çokça Ihlas Okuyan Bir Sahabe 904

İhlâs Suresini Besmele Çekerek Okumak 905

Zenginlik İçin İhlâs Suresi 907

DÜRRETÜL VAİZİN
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.