El-Kadr Suresinin Faziletleri - Ahmet Mahmut Ünlü (T26411)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €39,74
İndirimli : €23,38  + KDV
KDV Dahil : €27,82
Test2
15
:

El-Kadr Suresinin Faziletleri - Ahmet Mahmut Ünlü
Ürün Özellikleri :


  • Yayınevi : CAH Yayınları
  • Yazar : Ahmet Mahmut Ünlü
  • Kapak Kalitesi : Karton Kapak
  • Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt
  • Sayfa Sayısı : 272
  • Dil : Arapça - Türkçe
  • Ebat :16 x 23.5 cm
  • Ağırlık : 310 gr
  • Barkod : 9786050623994
MUKADDİME (ÖNSÖZ)

Rahmân ve Rahîm olan adıyla (başlıyorum). Bütün hamdler âlemlerin Rabbi olan Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur. Salât-ü selâm Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)Q, Ehl-i Beyti’ne ye sahâbesinin tümünün üzerine olsun. Âmîn!
Bizlere bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ni ihsân ettiğini bildirmek üzere Kadr Sûre-i Celîlesi’ni inzâl buyuran Allah-u Te‘âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâlar eder, Kadr Sûresi’nin nûzûlünün yegâne vesilesi olan Muhammed Mustafâ (Sallel- Wtu Aleyhi ve Seliem)Q ve Kadr Sûresi’ni en iyi sûrette tilâvet eden İshâbma, özellikle Kadr Sûresi’nin faziletlerini beyân eden Ehl-i Beyti’ne sınırsız salât-ü selâmlar ederim.
Şunu ifade etmek isterim ki; bizlere Kadir Gecesi’nin bağışlandığını açıklayan Kadr Sûre-i Celîlesi’nin Allâh-u Te‘âlâ nezdinde ne kadar kadr-u kıymete sâhip olduğunu ve maddî-mânevî hâcetlerin husûlü (isteklerin meydana gelmesi) husûsunda bu sûreyi okumanın ne kadar çok havâssı (özel faziletleri) bulunduğunu bugüne kadar mütâlaa ettiğim eserlerde görünce bu mübârek sûreyi ne zaman, hangi sayı üzere okumamızın bizlere dünyâ ve âhirette neler kazandıracağını beyân sadedinde bir risâle telif etmeyi münâsip gördüm.
Böylece risâlemiz beş bölümden derlenmiş oldu ki:
Birinci bölüm: “Kadr Sûresi’nin Faziletleri Hakkında Hadîs-i Şerifler” başlığı altında kaydedilmiştir.
İkinci bölüm: “Kadr Sûresi’ni Belli Vakitlerde Okumakla İlgili Sahâbe-i Kiramdan, Ehl-i Beyt İmamlarından ve Meşâyihtan Rivâyetler” başlığı kaydıyla tasnif edilmiştir.
Üçüncü bölüm: “Âhiret İşleri İçin Kadr Sûresi Okumakla İlgili Sahâbe-i Kirâmdan, Ehl-i Beyt İmamlarından ve Meşâyihtan Rivâyetler” başlığı tahtında telîf edilmiştir.
Dördüncü bölüm: “Dünvâlık İşler İçin Kadr Sûresi Okumakla İlgili Sahâbe-i Kirâmdan, Ehl-i Beyt İmamlarından ve Meşâyihtan Rivâyetler” başlığı altında kaydedilmiştir.
Beşinci bölüm ise: “Kadr Sûresi ile Kılınan Faziletli Namazlarla İlgili Sahâbe-i Kirâmdan, Ehl-i Beyt İmamlarından ve Meşâyihtan Rivâyetler” ismi altında sizlere arz edilmiştir.
Allâh-u Te‘âlâ yaşadığımız hayat boyunca, cümlemizi ölene kadar Ehl-i Sünnet itikadından zerre miktânnca inhırâf etmemek kaydıyla alacağımız abdestlerden sonra, kılacağımız namazların ardından, sabah-akşam ve uyumadan önce sürekli Kadr Sûresi’ni tilâvet ederek ondan hâsıl olacak ecirlerden âzami derecede istifadeye muvaffak buyursun. Âmîn!
1 Ramazân 1442 / 13 Nisan 2021

İÇİNDEKİLER

Mukaddime (Önsöz) 5
BİRİNCİ BÖLÜM
KADR SÛRESİ’NİN FAZİLETLERİ HAKKINDA HADÎS-İ ŞERİFLER 7
BİRİNCİ BÂB
KADR SÛRESİ OKUMANIN KAZANDIRACAĞI FAZİLETLER... 11
Birinci Fazilet: Kadr Sûresi Kur’ân-ı Kerîm’in Dörtte Birine Denktir 11
İkinci Fazilet: Kadr Sûresi Okuyana Kadir Gecesi’ni İhyâ Edenlerin Ecri Verilir 12
Üçüncü Fazilet: Kadr Sûresi Okumanın Sevâbınm Büyüklüğü 13
Dördüncü Fazilet: Kadr Sûresi’ni Yüz Kere Okuyan Kimse Ne Duâ Etse Kabûl Edilir 13
Beşinci Fazilet: Sıkıntılardan Kurtulup Feraha Çıkmak İçin Kadr Sûresi Okumak 15
Altıncı Fazilet: Kabirde Cennetten İki Kapı Açılması İçin Kadr Sûresi Okumak 16
Yedinci Fazilet: Farz Namazlarda Kadr Sûresi Okumak 16
Sekizinci Fazilet: Hac-Umre Sevâbı Almak İçin Kadr Sûresi Okumak.... 17
Dokuzuncu Fazilet: Dînî ve Dünyevî Bütün Sıkıntıların Açılması İçin Kadr Sûresi Okumak 17
Onuncu Fazilet: Kefenine Kadr Sûresi Okunmuş Toprağın Konulduğu Meyyite Azap Olunmaz 18
On Birinci Fazilet: Cehennem Ehlinden Olan Bir Ölünün Cennet Ehlinden Olması İçin Kadr Sûresi ile Birlikte Hangi Sûre Kaç Kere Okunur? 22
İKİNCİ BÂB
ABDESTTEN SONRA KADR SÛRESİ OKUMANIN KAZANDIRACAĞI FAZİLETLER 23
On İkinci Fazilet: Abdesti Bitirdiğinde Kadr Sûresi’ni Bir veyâ İki yâhut Üç Kere Okumanın Faziletleri 23
On Üçüncü Fazilet: Abdestten Sonra Kadr Sûresi Okuyan Kimsenin Kırk Senelik Günahı Bağışlanır 24
On Dördüncü Fazilet: Abdestten Sonra Kadr Sûresi Okuyana Elli Senelik Nafile Namaz ve Bâhusûs Teheccüd Namazı Sevâbı Yazılır 25
On Beşinci Fazilet: Abdestten Sonra Kadr Sûresi Okuyan
Kimseye Bir Milyon Senelik Oruç ve Teheccüd Sevâbı Yazılır 28
On Altıncı Fazilet: Abdestten Sonra Kadr Sûresi Okuyan Kişi Anasından Doğmuş Gibi Günahsız Olur 29
İKİNCİ BÖLÜM
KADR SÛRESİ’Nİ BELLİ VAKİTLERDE OKUMAKLA İLGİLİ SAHÂBE-İ KİRÂMDAN, EHL-İ BEYT İMAMLARINDAN VE MEŞÂYİHTAN RİVÂYETLER 31
BİRİNCİ BÂB
İMSÂK, GÜNEŞ DOĞUMU VE BATIMI, ZEVÂL VAKTİ VE UYKU ÖNCESİ KADR SÛRESİ OKUMAK 35
1)îmsâk Vakti Girdiğinde ‘İnnâ Enzelnâhu’Sûresi’ni Okumak 35
2)Güneş Doğarken ‘İnnâ Enzelnâhu’ Sûresi’ni Okumak. 35
3)Zevâl Vaktinde Kadr Sûresi Okumak 36
4)Sabah-Akşam Kadr Sûresi Okumak 36
5)Uyku Öncesi Kadr Sûresi Okumak 37
6)Cumâ Gecesi Allâh-u Te‘âlâ‘nm ve Meleklerin Salevâtına
Mazhar Olmak İçin Kadr Sûresi Okumak 37
İKİNCİ BÂB
FARZ NAMAZLARDAN ÖNCE VEYÂ SONRA KADR SÛRESİ OKUMAK 38
1)Sabah Namazından Sonra Kadr Sûresi Okumak 38
2)Öğle Namazından Önce Kadr Sûresi Okumanın Faziletleri 39
3)İkindi Namazından Sonra Kadr Sûre-i
Celîlesi’ni Okumanın Faziletleri 39
4)Akşam Namazından Önce ve Sonra Kadr
Sûre-i Celîlesi’ni Okumanın Faziletleri 40
5)Yatsıdan Önce ve Sonra Kadr Sûresi Okumak 40
6)Beş Vakit Namazın Akabinde Kadr Sûresi’ni
Okumanın Faziletleri 41
7)Vitirden Önce ve Sonra Kadr Sûresi Okumanın Faziletleri .....43
8)Cumâ Namazından Önce ve Sonra Kadr Sûre-i
Celîlesi’ni Okumanın Faziletleri 44
a)Cumâ Günü Ezanla Kamet Arasında Kadr Sûresi Okumak 44
b)Cumâ Namazından Önce ve Sonra Kadr Sûre-i
Celîlesi’ni Okumanın Faziletleri 45
c)Cumâ Namazından Sonra Kadr Sûresi Okumanın Faziletleri 45
9)Cumâ Günü İkindiden Sonra Bin Rahmete
Nâil Olmak İçin Kadr Sûresi Okumak 46
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÂHİRET İŞLERİ İÇİN KADR SÛRESİ OKUMAKLA İLGİLİ SAHÂBE-İ KİRÂMDAN, EHL-İ BEYT İMAMLARINDAN VE MEŞÂYİHTAN RİVÂYETLER 47
BİRİNCİ BÂB
RASÛL ÜLLÂH (SALLELLÂHVALEYHİ VE SELLEM)İ RÜYÂDA GÖRMEK İÇİN KADR SÛRESİ OKUMAK 53
1)Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)i Rüyâda
Görmek İçin Kadr Sûresi Hangi Gün Ne Kadar Okunur? 53
İKİNCİ BÂB
HAYATTAKİ VEYÂ ÂHİRETTEKİMÂNEVİ KAZANIMLAR İÇİN KADR SÛRESİ OKUMAK VE YAZMAK 58
2)Nifaktan Kurtulmak İçin Kadr Sûresi Okumak ve Yazmak 58
3)îmanda Yakîn Kazanmak İçin Kadr Sûre-i
Celîlesi’ni Okumak ve Yazmak 58
4)Kur’ân Ezberleme ve Kalbe Nûr İhsân Edilmesi
İçin Kadr Sûre-i Celîlesi’ni Yazmak 59
5)Allâh Yolunda Cihâd ve Şehîdlik Sevabı
Almak İçin Kadr Sûresi Okumak 59
6)Âbid Kullardan Yazılmak İçin Kadr Sûresi Okumak 60
7)Deccâl Fitnesinden, Şâir Kargaşalardan ve Kötü
Ölümden Kurtulmak İçin Kadr Sûresi Okumak 61
8)Ulemâ Sevâbı Almak İçin Kadr Sûresi’ni Yüz Kere Okumak 62
9)Nefse Gâlibiyet İçin Kadr Sûresi’ni Bin Kere Okumak 62
10)Şeytanların Şerrinden Korunmak İçin Kadr Sûresi Okumak
11)Günahlardan Korunmak İçin Kadr Süresi Okumak ve Yazmak 64
12)Günahların Mağfireti Hattâ Sevaplara
Tebdili İçin Kadr Sûre-i Celîlesi’ni Okumak 65
13)Namazların Kabûlü İçin Kadr Sûresi Okumak ve Yazmak 68
14)Orucun ve Terâvîhin Kabûlü İçin İftardan
Önce Kadr Sûre-i Celîlesi’ni Okumak 70
15)Meleklerin İstiğfân İçin Kadr Sûresi Okumak 70
16)Melekler Tarafından İyi Tanınmak İçin
Kadr Sûre-i Celîlesi’ni Sürekli Okumak 72
17)Kur’ân’dan Âzamî Derecede Faydalanmak
İçin Kadr Sûre-i Celîlesi’ni Okumak 73
18)Yeni Doğan Çocuğun Büyüyünce Zinâ Edememesi
İçin Kadr Sûre-i Celîlesi’ni Okumak 73
19)Çocuğunun ve Eşinin Fâsık Olmaması
İçin Kadr Sûre-i Celîlesi’ni Yazmak .....75
20)Dilin Yalandan, Kamın ve Tenâsül Uzvunun
Haramdan Korunması İçin Kadr Sûresi Okumak 75
21)Ölüm Hastalığında Kadr Sûre-i Celîlesi’ni Okumak, 76
22)Ölmeden Önce Cehennemden Kurtuluş Müjdesi
Almak İçin Kadr Sûre-i Celîlesi’ni Okumak 77
23)Ölmeden Cennet Bekçisi Rıdvân’m Elinden
Şerbet İçmek İçin Kadr Sûresi Okumak ......77
24)Ölecek Kimsenin Rûhunun Kolay Çıkması ve Cennete Girene
Kadar Susuzluk Çekmemesi İçin Yanında Kadr Sûresi Okumak 78
25)Ziyâde Sevaplara Nâiliyet İçin Kadr Sûresi Okumak 79
26)Bir Gecenin Tümünün İhyâsmm Sevabım Almak
İçin Kadr Sûre-i Celîlesi’ni Okumak 80
ÜÇÜNCÜ BÂB
ÖLÜMDEN SONRASIYLA ALÂKALI MANEVÎ KAZANIMLAR İÇİN KADR SÛRESİ OKUMAK . . .81
27)Kabirde Çürümemek ve Sırat’tan Nurla Geçmek
İçin Kadr Sûre-i Celîlesi’ni Okumak 81
28)Kabrinden Gülerek Çıkmak ve Çıkarken Meleklerden
Müjde Almak İçin Kadr Sûresi Okumaya Devâm Etmek 81
29)Kabirde, Sırat’ta, Mîzan’da ve Mahşerde Nurlara
Nâiliyet İçin Kadr Sûre-i Celîlesi’ni Okumak 82
30)Münker-Nekîr’den Hayır Görmek İçin Eve
'Girerken Kadr Sûre-i Celîlesi’ni Okumak 83
31)Âhiret Azaplarından Kurtulmak İçin Kadr Sûresi Okumak 84
32)Defterini Sağ Elinden Almak İçin Kadr Sûresi Okumak 84
33)Katran Elbiselerinden Kurtulmak İçin Kadr
Sûre-i Celîlesi’ni Yazıp Suyu ile Yıkanmak 85
34)Kendisinin ve Annesinin Cehennemden Berâat
Alması İçin Kadr Sûre-i Celîlesi’ni Okumak 85
35)Cennetin Sekiz Kapısının Açılması İçin Kadr Sûresi Okumak 86
36)Cennet Kasrlanna Nâiliyet İçin Kadr Sûresi Okumak 86
37)Allâh-u Te’âlâ’nın Cemâlini Görmek İçin Kadr Sûresi Okumak ....87 DÖRDÜNCÜ BÂB
ÜÇ HAREMİN BİRİNDE KADR SÛRESİ OKUMANIN ÂHİRETTE KAZANDIRACAĞI FAZİLETLER İLE İLGİLİRİVÂYETLER 88
38)İhrâma Girerken Kadr Sûresi Okumak 88
39)Mekke Hareminde Kadr Sûresi Okumak 88
40)Mescid-i Haram’a Girerken Kadr Sûresi Okumak .89
41)Ka‘be’ye Bakarken Kadr Sûresi Okumak 89
42)Tavâfın Her Şavtında Kadr Sûresi Okumak ...90
43)Rukn-ü Yemânî ile Hacer-i Esved Arasında Kadr Sûresi Okumak..90
44)Mültezem’de Kadr Sûresi Okumak 91
45)Makâm-ı İbrâhîm’in Arkasında Kadr Sûresi Okumak 91
46)Zemzem Suyu İçerken Kadr Sûresi Okumak 92
47)Altınoluk Altında Kadr Sûresi Okumak : 92
48)Safa Tepesi Üzerinde Kadr Sûresi Okumak 93
49)Merve Tepesi Üzerinde Kadr Sûresi Okumak 93
50)Minâ’ya Çıkarken Kadr Sûresi Okumak 94
51)Minâ Mescidi’nde Kadr Sûresi Okumak 94
52)Minâ’dan Arafat’a Çıkarken Kadr Sûresi Okumak 95
53)Arafat’ta Kadr Sûresi Okumak 95
54)Şeytan Taşlamanın Akabinde Kadr Sûresi Okumak 96
55)Mescid-i Nebevi’de Kadr Sûresi Okumak 96
56)Mescid-i Aksâ’da Kadr Sûresi Okumak 97
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DÜNYÂLIK İŞLER İÇİN KADR SÛRESİ OKUMAKLA İLGİLİ SAHABE-İ KİRÂMDAN, EHL-İ BEYT İMAMLARINDAN VE MEŞÂYİHTAN RİVÂYETLER 99
1)Canın, Ailenin, Malın ve Komşuların Korunması
İçin Kadr Sûre-i Çelilesi’ni Okumak 103
2)Fakirlikten Kurtulmak îçin Kadr Sûresi Okumak 104
3)Korktuğu Kişiden Korunmak İçin Kadr Sûresi Okumak 105
4)Âlim Olmak İçin Kadr Sûresi Okumak 106
5)Gözün İyi Görmesi İçin Kadr Sûresi Yazmak 106
6)Hâcetlerin Husûlü (İsteklerin Meydana Gelmesi)
İçin Kadr Sûre-i Çelilesi’ni Okumak 107
7)Boğulmamak için Kadr Sûresi Okumak 111
8)Bedeninde Hastalık Görmemek İçin Kadr Sûresi’ni Yazıp İçmek ..112
9)Bol Rızık ve Ferahlık İçin Kadr Sûresi Okumak 113
10)Yolculuğa Çıkarken Kadr Sûresi ile Birlikte Okunacaklar 114
11)Sağ-Sâlim Eve Dönmek İçin Kadr Sûresi Okumak 116
12)Bineğine veyâ Aracına Binerken Kadr Sûresi Okumak 117
13)Borçların Edâsı İçin Kadr Sûresi Okumak 118
14)Hayırlı Uzun Ömür İçin Kadr Sûresi Okumak ve Yazmak 119
15)Susuzluk Çekmemek İçin Kadr Sûresi’ni Okumak 120
16)Kıtlık ve Pahalılığın İzâlesi İçin Kadr Sûresi Okumak 120
17)Korunmasını İstediği Herhangi Bir Canlının
Kulağına Kadr Sûre-i Celîlesi’ni Okumak 120
18)Kederlerin İzâlesi ve Evde Bereket İçin Kadr Sûresi Okumak 121
19)Hastanın Şifası ve Delinin Akıllanması İçin
Kadr Sûre-i Celîlesi’ni Okumak ve Yazmak 122
20)Çocuğunun ve Eşinin Hayrını Görmek
İçin Kadr Sûre-i Celîlesi’ni Okumak 124
21)İzzet ve İtibâr İçin Kadr Sûresi Okumak 126
22)Dünyâ Belâlarından Kurtulmak İçin Kadr Sûresi Okumak 126
23)Doğum Kolaylığı İçin Kadr Sûresi Yazmak 127
24)Hanımından Bağlananın Çözülmesi İçin Kadr Sûresi Yazmak 127
25)Ekinlerin Âfetten Korunması İçin Kadr Sûresi Yazmak 128
26)Kaybını Sağ-Sâlim Bulmak İçin Kadr Sûresi Okumak 128
27)Doğacak Çocuğun Erkek Olması İçin Kadr Sûresi Okumak 128
28)Düşmanlan Helâk Etmek İçin Kadr Sûresi Okumak 129
29)Safer’in Son Çarşambası ile Mart’ın İlk Çarşamba Gecesi Bir Senelik Belâlardan Korunmak İçin Kadr
Sûre-i Çelilesi ile Birlikte Okunacaklar 129
30)Rüyâda Kadr Sûresi Okumanın Tâbirleri 131
31)Harpte Düşmanlann Bozguna Uğraması İçin On
Bin Kere Kadr Sûresi Okumak 131
Büyük Kutuplardan Muhammed ibnü Kudâme Hakkında Hepimizi İlgilendiren Faydalı Bilgiler 132
BEŞÎNCt BÖLÜM
KADR SÛRESİ İLE KILINAN FAZİLETLİ NAMAZLAR 137
BİRİNCİ BÂB
RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN KADR SÛRESİNİ OKUDUĞU NAMAZLAR 143
Sabah Namazı.... 143
Akşam Namazı 144
Yatsı Namazı 145
Vitir Namazı 146
İKİNCİ BÂB
GÜN VE GECE İÇİNDE KADR SÜRESİ OKUNARAK KILINAN FAZİLETLİ NAMAZLAR 148
Kuşluk Namazında Kadr Sûresi Okumanın Fazileti 148
lı Mâlûmât ...148
Akşam Namazından Sonra Kılman Hıfz-ı îmân Namazı 149
Hıfz-ı îmân Namazı Hakkındaki Farklı Rivâyetler 150
Namazın En Uzun ve En Kısa Kılınış Şekilleri 156
Akşam Namazından Sonra Kılman Evvâbîn Namazında Kadr Sûre-i Celîlesi’ni Okumak 158
Teheccüd Namazında Kadr Sûresi Okumak 159
Teheccüd Namazında Okunması Müstehab Olan Sûreler ve Âyet-i Kerîmeler 160
Kadr Sûresi ile Kılınan İstihâre Namazları 164
1)Zorda Kalman Bir Meseleden Çıkış Yolunu Rüyâda
Görmek İçin Kılınacak İstihâre Namazı 164
2)İstediğin Bir Hâcetinin Yerine Gelmesi İçin
Kılınacak Bir İstihâre Namazı 166
3)Müşkilinin Çözümünü Görmek İçin Kılınacak İstihâre Namazı 168
ÜÇÜNCÜ BÂB
HAFTA GÜNLERİNDE KADR SÛRESİ OKUNARAK KILINAN FAZİLETLİ NAMAZLAR 170
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Görmek İçin Pazartesi, Perşembe ve Cumâ Geceleri Kılınacak Namaz ve Okunacak Salâtü’l-Fâtih Sîğası.. 170
Salı Gecesi Namazı 174
Cumâ Gecesi Namazı 175
Cumâ Günü Namazı 175
DÖRDÜNCÜ BÂB
FARKLI AYLARDA KADR SÛRESİ OKUNARAK KILINAN FAZİLETLİ NAMAZLAR 175
-BİRİNCİ FASIL-
-MUHARREM AYI ÂŞÛRÂ GÜNÜ NAMAZI ...... ...175
-İKİNCİ FASIL- 176
-CEMÂZİYELEVVEL AYININ ÜÇÜNCÜ
GECE NAMAZI- 176
-ÜÇÜNCÜ FASIL- 177
-RECEB-1 ŞERİFTEKİ NAMAZLAR - 177
Receb-i Şerif’in İlk Gecesi Kılınacak Namaz 177
Receb-i Şerif’in İlk Cumâ Gecesi Kılınacak Reğâib Namazı 178
Reğâib Namazı Hakkmdaki Hadîs-i Şerifin Metni 178
Bâzı Âlimlerin Bu Hadîs-i Şerife “Mevzû”
Demeleri İsâbetli Değildir 182
Abdülkâdir-i Geylânî (Kuddise Sirmhû)nun Reğâib Namazı Kıldığında Zuhûr Eden Nurlar 184
Receb-i Şerif’in Yirmi Yedinci (Mi‘râc) Günü Namazı 188
İki Yüz Kere ‘Kulhüvallâh’ Okuyanın Elli Senelik Günahları Mağfiret Olunur 189
İki Yüz Kere İhlâs Sûresi’ni Okuyanın İki Yüz Senelik Günahı Olsa da Bağışlanır 191
Elli Senelik Günahı Olmayanın Ailesinin de Günahları Bağışlanır 191
İki Yüz İhlâs Okuyana Bin Beş Yüz Hasene Yazılır 193
Receb-i Şerif ’in Yirmi Yedinci Gece Namazı 194
-DÖRDÜNCÜ FASIL - 195
-RAMAZÂN-I ŞERİFTEKİ NAMAZLAR - 195
A)Ramazân-ı Şerif’in İlk Gece Namazları 195
1)Feth Sûresi ile İki Rekât Kılıp Peşine On
Kere Kadr Sûresi Okumak 195
2)Kadr, İhlâs ve Felak-Nâs Sûre-i Celîleleri ile
Kılınacak On Rekât Namaz 197
B)Ramazân-ı Şerif Gecelerinde Kadr Sûresi
Okunarak Kılınacak Faziletli Namazlar 198
1)Dokuzuncu Gece Namazı 198
2)Onuncu Gece Namazı 198
3)On Birinci Gece Namazı 198
4)On Beşinci Gün Namazı 199
5)On Yedinci Gece Namazı 199
6)Yirminci Gece Namazı 200
7)Yirmi Yedinci Gece Namazları 200
8)Otuzuncu Gece Namazı 202
-BEŞİNCİ FASIL -
-ZÜLHİCCE AYININ NAMAZLARI - 203
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.