En Büyük Dua Kitabı Havas Ve Esrarı - M.Varlı-1983 (001199)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €104,85
İndirimli : €61,67  + KDV
KDV Dahil : €73,39
Test2
15
:

EN BÜYÜK DUA KİTABI HAVAS VE ESRARI - M. VARLI

Yazar : Seyyid İbrahim Halid Eyyubi
Tercüme : H. Mustafa Varlı
Boyut : 17-24 cm
Sayfa Sayısı : 720
Kapak Türü : Ciltli
Kağıt Türü : İthal Kağıt
Dili : Türkçe - Arapça
970 gr.

Bismillahirrahmanirrahim

"Elhamdü lillahi Rabbil'âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin hâtemil enbiyâi vel mürselîn. Ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain."

Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim, Din günü-nün sahibi olan Allahtı Teâlâ(c.c.)’ya; salat ve selam; Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendi-miz Aleyhissalatu ve’s-selam’a, temiz ehli beytine, asha-bına ve bütün ehli İslâm ve bütün mümin kullarına olsun.

Yaratıcı ve yaratılmışların arasındaki ilişkiyi, bağı, his ve duyguları, sevgi muhabbet ve aşkların ifadesi ne ile-dir? Yaratılmışların canlı olanlarından bitkilere dek baktı-ğımızda her an, her lahza yaratıcısına şükretmenin haz-zını zikrederek yaşadığını duymaktayız ve hissetmekte-yiz. Hatta öyle anları olur ki bitki, nebatat âleminin göz-yaşlarını ta toprağa kadar ulaştırır, toprakta bu gözyaşların ne için aktığını bütün benliğiyle Rabbine olan aşkın ifadesindeki hazzı duyar. Toprakta görevini yaptığına şahid olur. Böylece toprak bitkiye olan hizmetinin karşılığını alır adeta.

Aynı şekilde cansız dediğimiz şu dağlar taşlar kısaca tabiatın hepsi mahluk olduğunun şuuru içindedir, sanki kendisine verilmiş olan o ulvi görevi, yani canlılara hiz-met etmeyi Allaha (c.c.) ibadet aşkıyla yaptığının bilin-cindedir.

O aşkın tadını Allahın kullarına hizmet etmekle o tat alınır.

Yine canlıların eşrefi mahluku olan insan ilahi iradenin kendisine verdiği akıl dediğimiz bir varlıkla yaratıcısını bulma sevdasına düşmesi, sahibini arama aşkına kapıl-ması, yaratılmış ve yaratıcı ilişkisinin en güzel ifadesidir.

Eşrefi mahluk olan insan ilahi iradenin tesiriyle kendi eksenindeki olaylar neticesinde ezelde elestu bezmindeki sözü hatırlayarak ahdini yerine getirmek için yollar aramaktadır. İşte bu yolları ifadelendirerek sevgiyi, aşkı, muhabbeti kelimelere, sözlere döken yüzlerce aşıkın ar-zu ettiği şey sadece ve sadece o güzel mevlamızın tadı-nı tatmak. O lezzeti alan başka şey aramaz, çünkü gö-ren göz onu anlar ve bilir.

Yine eşrefi mahluk olan insanın inanmışı, iman etmiş, teslim olmuş olmanın lezetini yaşarken, bunun daha gü-zelini istemektedir. Bu güzellikleri de elbette bu kainatın sahibi; Peygamberi vasıtasıyla biz kullara bildirmiştir. Bü-tün bunları yani sevgi ve muhabbeti şu güzel emri ilahi ile bildirmiştir.

Allah (c.c.) Ali İmran suresi ayet 31 ’de:"(Ya Muhammed) De ki: Eğer siz Allahı seviyorsanız bana uyun ki Allahu Teâlâ da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfi-ret etsin, yarlığasın. Allah (c.c.) çok mağfiret ve rah-met edici, esirgeyicidir.

Yine Ali Imran suresi ayet 32’de: Yine de ki: Allah ve Resulüne itaat edin eğer yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah yüz çevirenleri sevmez."

İşte itaat edene, sevene, emirlerini ve yasaklarını ha-yatına tatbik etmek suretiyle bunu gösterene Allah (c.c.) ruhlarında o lezzetlerin yollarını gösterir. Sonra da bu haz ve manevi lezzet kelimelerde yerini bulur. İşte eliniz-de bulunan bu eserde bunu yaşamanız mümkün olabilir. İlk insan Hz. Adem son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, efendimizden günümüze ferd ve toplum olarak gönüllerin ilahi yakarışlarını, his ve duygularını elinizdeki bu eserde bulmanız mümkündür. Siz kıymetli okurlarımı-za hasis ve kıskanç insanların yapmış oldukları sihir, bü-yü, nazar ve muhabbetle ilgili bütün yapılması elzem olan her türlü şifa ile ilgili ayet, vefk ve tılısımlarla, örnek-lerle takviye etmiş bulunmaktayım. İnşallah sizlere bir nebze de olsa madden ve manen yararlı olursam ne mutlu bana.

EN BÜYÜK DUA KİTABI


Ben de sizler gibi bu toprağın bağrından sîzlerin için-den gelen, sizler gibi bir hak ve hakikat yoluna kendisini adamış bir insan olarak bu fani dünyada hayatımı idame etmekteyim.

Hamd yüce Allah’a, bana Allah gerek cihan kâr et-mez, benim gönlüm didar ister, eğlenmez.

Sizlere son cümlemi söylerken bir hak dostunun, bir ulu hakakın veciz sözleriylebağlılığını ifade eden şu cümleler dökülüyor dilinden:

Padişah-ı Alem olmak bir kuru gavgâ imiş,

Bir veliye bende olmak cümleden A’lâ imiş

Allah bizleri de bu şu’ura erdirsin. Amin.

Sevgili okurlarım, merakım ve mesleğim dolayısiyle nice kitaplar karıştırdım, nice usdatlar dinledim. Bizlere miras bırakan kıymetli usdatlarıma yüce Mevladan ölenlere rahmet, hayatta olanlara da uzun ömürler diler; feyiz ve bereketlerinden biz acizlerin faydalaması dile-ğiyle. Kardeşlerim, değişik konular üzerinde durarak bir çok konula-rı siz okurlarıma hazır yenilir bir lokma haline getirdim. Bu kitabımda veya diğer kitaplarımda ki amacım siz meraklı okurlarıma merakınız mucibince her türlü hacet ve isteğinize cevap verecek şekilde bilgi-ler hazırlamış bulunmaktayım. Sizlere manen ve madden yardımda bulunmak üzere istifadelerinize sunmuş bulunmaktayım.

Bu kitabımın içinde bir çok kıymetli Dua ve şifa kalemleri bulun-maktadır. Bunların her biri bilinmeyen manevi bir silahdır. Her kim ki bu silahı yanlış kullanır, kendisine faide başkalarına veya haksız ye-re bir mazluma zarar verme niyetiyle bu işlemleri kullanan okurları-ma bizleri yoktan var eden Rabbimizin azabının ağır olacağını bir kez daha hatırlatır böyle bir fiiliyatta bulunmak isteyenlerin suçlarının hiçbir zaman Mevla katına değerlendirip ceza ve mükafatı Mevlanın vereceğini unutmamalarını tavsiye ederim.

Kıymetli okurlarım bu gibi konulardan iyi bir netice alabilmek için yüce Mevlamıza karşı günahsız olarak yönelelim. Tevbesiz arzu ve istekde bulunmayalım. Büyük üstatlarımıza güzel bir münacat ve Fa-tihayı şerifle yad edelim. Ben acizin gönül dostu olarak ona da bir hayır dua ile yad ederek nice yararlı hizmette bulunmamın devamı-nı dileyen siz okurlarıma yüce Rabbimin rızasına uygun, hayra yö-nelik işlerinde başarı dileklerimi samimiyetimle yüce Mevlaya arz ey-lerim.

Bu kitapta özellikle üzerinde bulunup çalışmış olduğum "Seyyid İbrahim Halid Eyyubi" (Gaffarallahu Zunubehu) Hazretlerinin eserle-rinden faydalandığım bu zatın ruhuna bir Fatiha ile yad etmenizi is-tirham eylerim.

Yine sizlerin Yüce Mevlaya halisane yaklaşmanız için sizlere tavsiyem şudur ki; istihare etmeden bir şeye kalkışmayınız, istihare Rabbimize açılan bir penceredir. İşte bu minval üzere çalışan kamil bir insan için bu yolun ibtidayi de ve ahiride mevlaya gider. Saygı de-ğer okurlarım her kapının bir helayıkı vardır, vakti gelince kapatır iş-te Yüce Mevlamızın kapısının hiç bir zamankapanmayacağını siz okurlarıma hatırlatmak isterim. Bu yolda Tevfik Allah'tan ve takdir siz okurlarımdan. Hepimizi Cenabı Mevla kendi merhametiyle acısın ve muhafaza eylesin amin.

EN BÜYÜK DUA KİTABI


KİTABI ESMA 99 FİHRİSTİ

Mühim Bir Hatırlatma 4

Kitaba Giriş ve Önsöz 5

Dua’nın Ehemmiyeti ve Fazileti 8

28 Peygamberin İsimleri ve Mahraçları 526-527

35 Besmeleyi Şerif 139

72 Türlü Sihir ve Büyüyü Bozmak İçin 474

114 Sûrenin Sır ve Hikmeti Hakkında 643

1000 Yıllık Bedduayı Kaldıran Dua 471

A

Adamın Evledı Olmasa 99

Ağır Hastalık 622

Ağrı ve Sızılar İçin Okunacak ayetler 310

Ağzı Tutulsa Yani Dili ve Dişi Kitlense 622

Ağzını Bağlamak İçin 385

Ahidname Duası 118/119

Ahiyyen Şerahiyyen Zikri Şerifi 273

Asaksak Eşi Olanlar İçin 539

Aksırınca Dua 280

Akşam ve Sabah Okunacak Dua 145

Allahumme Salli ve Barik 671/672

Ameller Ancak Kelime-i Tevhidle Kabul Olur 328

Amenerresulu 113

Amentü billahi 674

Amentübillahi 143

Amme Sûresi 57/58

Arka Ağrısı İçin 601

Aşıklık İçin 207

Aşılklık İçin 579

At İçin Dua 572

At Sıraca Olsa 595

Avret (Kadın) Dilini Bağlamk İçin 579

Avret Erinden Kaçsa 621

Avret Hamile Olmak İçin 608

Avret Hamile Olmak İçin 615

Avretin Sütü Gelmese 614

Avretini Sevmese 637

Ayetel Kürsi 6733

Ayetel Kürsi 115

Ayrılık İçin 554

Azameti Büyük Esmalar 53

B

Bakanın Evlatına Bakınca Duası 266

Bağlı Çözmek İçin 612

Bağlı Erkeği Çözmek İçin 511

Bağlı İçin 614

Bağlı Kimse İçin 573/574

Bağlı Kimseyi Çözmek İçin 574

Bağlı Kişi İçin 570

Bağlı Olanlar İçin 508

Bağlıyı Çözmek İçin , 570

Bahtı Kapalı Kadınlar İçin 617

Bal Tefsiri 233

Barıştırmak İçin 618

Baş Ağrısı İçin 547

Baş Ağrısı İçin 613

Baş Ağrısı İçin 568

Baş Ağrısı İçin 605

Baş Ağrısı İçin 609

Başa Gelen Beladan Hakka Sığınma 431

Behçet Hastalığı İçin 496

Bel Ağrısı İçin 595

Bereket ve Karınca Duası 136

Besmelenin Sır ve Hikmeti Hakkında 643

Beş Vakit Namazda Okunacak Kısa Sûreler 657

Beş Vakit Namazın Cetveli 565

Bir Avret Oğlan Eylemese 581

Bir Avretin Memesi Şişse 581

Bir Güçlükle Karşılaşınca Dua 675

Bir Günün Zikrinde Üstün Teşbih 287

Bir Hastanın İyi Olup Olmadığını Öğrenmek İçin 560

Bir Kadın Hamile Olmasa 582

Bir Kadın Kocasını Erini Sevmese 604

Bir Kadının Sütü Olmasa 597

Bir Kimsede Büyü Olup Olmadığını Öğrenmek İçin 555

Bir Kimsenin Şehvetini Bağlamak İçin 476

Bir Kimseye Havale Göndermek İçin 523

Bir Kızın Kısmetinin Açılması İçin 492

Bir Mülkün veya Bir Şeyin Satılması İçin 383

Bir Nevi Ruh veya Bir Kimseyi Davet Etmek İçin 523

Bir Yetkiliden Korkunca Dua 277

Birbirine Karşı Bağlı Olan Eşler İçin 320

Boğaz Ağrısı İçin 595

Borç Sıkıntısından ve Borçtan Kurtaran Dua 448

Borçdan Kurtulma Duası 277

Borçlu Olanların Duası 456

Boyun Ağrısı İçin 295

Böbrek Hastalığı İçin 516

Bu Duada Ecri Kebir Vardır 148

Buğuz ve Adavet İçin 630

Burçlar ve Saatleri 693

Burnu Kanayana Dua 601

Büyü Bozmak İçin 535

Büyü Bozmak İçin 531

Büyü ve Sihir Bozmak İçin 324

C

Cazılık Batıl Olmak İçin Bozmak İçin 622

Cebrail Duası Budur 254

Cehennem Ateşinden Azat Olmak İçin 459

Cehennemden Beraat Duası 59

Cehennemden Beraat Duası 316

Cehennemden Halas Duası 142

Celbi Getirmek İçin 528

Celbi Muhabbet 257/528/530

Celbi Muhabbet İçin 477/478/479/481/484

Celbi Muhabbet İçin 550/551

Celbi Muhabbet İçin 321

Celbi Muhabbet İçin 381

Celbi Muhabbet İçin 497

Celbi Rızık 556

Celbi Rızık İçin 642

Celp ve Muhabbet İçin 541

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.