Esma-ül Hüsnanın Faziletleri ve Sırlı Dualar (T27810)

Fiyat : €19,47  + KDV
KDV Dahil : €23,17
15
:

Esma-ül Hüsnanın Faziletleri ve Sırlı Dualar


Ürün Özellikleri :

  • Yayınevi : Esma Yayınları
  • Yazar : H. Mustafa Varlı - Feride Varlı
  • Kapak Kalitesi : Ciltli
  • Sayfa Kalitesi : Şamua
  • Sayfa Sayısı : 320
  • Dil : Arapça - Türkçe
  • Ebat : 12 X 16 cm
  • Ağırlık : 275 gr
  • Barkod : 9789756354599


GİRİŞ


ALLAH’IN 99 İSM-İ ŞERİFİ ESMÂÜ'L-HÜSNÂ'YI ÖĞRENMENİN FAZİLETLERİ
Allahü Teâlâ Hazretleri’ni bilmek ve ona tabi olup, sevmek, O'nun sevmediği kötü huylardan arınmak, hoşnut olduğu temiz huylarla varlığım güzelleştirmek, bu sûretle rızâsını kazanmak.
ALLAHL TEÂLÂ’YI BİLMEK VE TANIMAK O’nun isimlerini ve sıfatlarını öğrenip onu zikretmekle olur.
Bu da bütün kemâlâtın ancak Allah’ta bulunduğunu ve O’ndan olduğunu bilmekle kazanılır. Rûh kemâle âşıktır. Bir şeyin kemâlini öğrenince hemen oraya akıverir ve gördüğü kemâlin kuvvetine göre bir haz alır. Bütün kemâlâtın ancak Allah’ta bulunduğuna kat’i bilgi edinen rûh bu bilgiden sonsuz bir zevke dalar ki, kendisinden bu zevkin aslâ kesilmemesini ister. İşte bu aşk gönül pınarının akması ile olur.
ALLAHU TEALÂ’NIN EMİRLERİNE
SİMSİKİ BAĞLANMAK
Bu zevkin, bu intisap şerefinin hiç kesilmeden devamı için biricik yol da, Allah’ın buyruklarına sımsıkı yapışmak, yasak ettiği şeylerden son derece sakınmaktır. Seven için en büyük zevk; sevdiğini kendisinden memnun etmeğe çalışmaktır. Bunu temin için her şeyi ve hatta icabında canını bile fedâ etmeği göze alır. En ziyade korktuğu şey de sevdiğinin hışmına uğramaktır. Sevdiğinin nazarında düşürecek olan en ehemmiyetsiz şeylerden bile korkar ve titrer.
HAYATIN GAYESİ
Hayatın gayesi Allah’ın rızasına ermektir. Bütün ibadetler, bütün güzel huylar insanı Allah’ın rızasına ulaştıran yollar, vasıtalardır, sebeblerdir. Bütün kabahatler, bütün kötü huylar, insanı Allah’ın hışmına uğratacak çirkinliklerdir.
Velhasıl Esmâü’l-Hüsnâ’yı öğrenmekle Allah’ın zatını ve sıfatını tanımak, bilmekle Allah bilgisi, Allah sevgisinin tohumudur. Bir gönüle bu tohumdan düşerse filizlenir. O gönülden şevk ve muhabbet ağacı biter, bu ağacın meyveleri vardır ki; kalbde, ruhta, elde, ayakta, gözde, kulakta ve bütün azalarında, insanın maddî ve ruhî varlığında belirir ve olgunlaşır, süzgeçden geçer, sevilir.
Bu meyveler başlıca; Yaradan’a hürmet, yardımlaşma, merhamet etmek, kötü huyları atmak, güzel huy kazanmak, hak uğrunda her türlü fedakârlığa katlanmak... gibi samimi meziyetlerdir. Hakikî insan olmak, o meziyetleri kendinde toplamaktır. Allah’ın rızası, dünya ve ahiret saadetinin anahtarıdır. İşte bütün bu meziyetlerin arkasında gizlidir.


İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
Allah’ın 99 İsm-i Şerifi 5
Esmâü’l Hüsnâ’yı Öğrenmenin Faziletleri 5
Allahu Teâlâ’yı Bilmek ve Tanımak 5
Allahu Teâlâ’nın
Emirlerine Sımsıkı Bağlanmak 6
Hayatın Gayesi 6
Cetvel-i Hurufat 8
Önsöz 9
Esmâ-i Hüsnâ’nm Fazileti 17
ALLAH 19
Allah (c.c.) İsm-i Şerifi’nin Sırları 21
Peygamber Efendimizi Rüyada Görmek İçin Dua....22
RAHMAN 23
Cehennem Ateşinden Azad Olunacak Dua 25
RAHİM 26
MELİK 28
KUDDUS 30
Akşam ve Sabah Okunacak Dua 32
SELÂM 33
MÜ’MİN 36
MÜHEYMİNÜ 38
Rızık Duası 39
AZİZ 40
CEBBAR 42
Yitik ve Çalıntı İçin Okunacak Dua 43
MÜTEKEBBİR 44
HALİK 46
BÂRİ 48
MUSAVVİR.. 50
Seyyidül İstiğfar 51
GAFFÂR 52
Salâvat-ı Şerife 53
GAHHÂR 54
Başa Gelen Belâ ve Kazayı Önleyen Dua 56
VAHHÂB 57
Zekâ İç in 59
REZZÂK 60
FETTAH 62
ALÎM 64
KÂBİD 66
Genel Hacetler İçin 67
BÂSİT 68
Sıkıntıların Def’i İçin Dua 69
HÂFİD 70
Günahlardan Kurtarıp Tertemiz Yapan Dua 71
RÂFİ’ 72
Beraat Gecesi Duası 73
MÜİZZ 74
Cehennemden Halâs Olma Duası 75
MUZİLLÜ 76
SEMİ’ 78
Rızkı Ziyade Olması İçin 79
BASİR 80
HAKEM 82
Salâtı Tüncina 83
ADLÜ 84
Her Namaz Akabinde Okunacak Dua 85
LÂTİF 86
Unutkanlık İçin 88
HABÎR 89
HALİM 91
AZÎM 93
Borçtan Kurtaran ve Ödemeyi Kolaylaştıran Dua....94
GAFÛR 95
Mührü Şerif 96
ŞEKÛR 97
Zekerâtı Mevtî Âsan Edecek Dua 98
ALİYYÜ 99
Her Türlü Göz Hastalıkları İçin 100
KEBÎR 101
HAFIZ 103
Vesvesenin İlâcı 104
MUKÎT 105
Düşmana Okunacak Dua 106
HASÎB 107
Hz. Hızır’ın Duası 109
ÇELİL 110
Kâbe’yi Görünce Dua 111
KERÎM 112
Baş ve Diş Ağrıları İçin 113
RAKÎB 114
MUCÎB 116
Bayram Gecesi Duası 117
VÂSİ 118
HAKİM 120
Güçlükle Karşılaşınca Okunacak Dua 121
VEDÛD 122
Taam Duası 124
MECÎD 125
Red Olunmayacak Dua 126
BÂİSÜ 127
Yeni Ay Görülünce Okunacak Dua 128
ŞEHÎD 129
Rüyada İstediği Şeyi Görmek İçin 130
HAKK 131
VEKİL 133
KAVİYYÜ 135
METİN 137
(Zelzele) Zilzal Duası 139
VELÎ 140
HAMÎD 142
MUHSÎ 144
Bu Duada Büyük Sevap Vardır 145
MÜBDÎ 146
Ruhsal Bunalımlar ve Ruhi Rahatsızlıkları
İyi Eden Dua 147
MUID 148
Kadir Gecesi Duası 149
MUHYİ 150
Hastalıklardan Kurtaran Şifa Duası 151
MÜMÎT 152
Çocuğa İsim Konurken Edilecek Dua 153
HAYYÜ 154
KAYYUM 156
VACİD 158
Temra Duası 159
MÂCİD 160
Yarım Baş Ağrısı 161
VÂHİD 162
Dilde Hafif, Mizanda Ağır Teşbih 164
SAMED 165
KÂDİR 167
Hasret, Kavuşturma Duası 168
MUKTEDİR 169
MUKADDİM 171
Tövbe ve Tecdidi İman 172
MUAHHİR 173
Peygamberimizin Şefaatma Nail Olmak İçin 174
EVVELÜ 175
Hesapsız Rızık İçin 176
ÂHİRU 177
Elbise Giyerken Okunacak Dua 178
ZÂHİR 179
BÂTIN 181
VÂLÎ 183
Yemekten Sonra Okunacak Dua 184
MÜTEÂLÎ 185
BERRU 187
Uykuya Yatarken 188
TEVVÂB 189
MÜNTEKIM 191
Uykusuzluk Duası 192
AFÜVVÜ 193
Uykuda Korkma Halinde Okunacak 194
RAÛF 195
Mühim İşlerde Okunacak Dua 196
MÂLİKÜL MÜLK 197
Gözden Gizlenmek 198
ZÜLCELÂLİ VEL İKRÂM 199
MUKSİT 201
Duası Makbul Olan Kişiler 202
CÂMİ' 203
GANİYYÜ 205
Eşref Saatler 206
MUĞNÎ 207
Baş Ağrısı Tedavisi 208
MÂNİ’ 209
Cebrail Duası 210
DÂR 211
NÂFİU 213
Bir Mülkün Satılması İçin 214
NÛR 215
Korunmak İçin Salâvatı Şerife 216
HÂDÎ 217
Yunus (a.s.)’ın Duası 218
BEDÎ’ 219
İçinde İsm-i A’zamın Bulunduğu Âyetler 220
BÂKİ 221
Sıkıntılı Anda Okunacak Dua 222
VÂRİS 223
RAŞİD 225
Tövbe Duası 226
SABÛR 227
Mağfiret Duası 228
DUA-İ ŞAHMERAN 229
Haksız Yere Hapse Girenin Duası 231
Hiybetullah Efendinin Duası 232
İmam-ı Azam Hz.'nin Teşbih Duası 234
SALÂVAT-I ŞERİFE 235
NAFİLE NAMAZLAR 239
MUHAMMED 92 243
Esmâ-i Hüsnâ’dan Seçme Terkipler 244
Düşman Şerrinden Korunmak için 244
Bir Belâyı Def Etmek 244
Mal ve Mülk Sahibi Olmak İçin 245
Her Murat İçin 245
Ferahlık İçin - Zalimden Kurtulmak İçin 246
Korkudan Kurtulmak İçin 246
Bir Kimseyi Perişan Etmek İçin 247
Bir Şeyin Alınması - Darlıktan Kurtulmak 247
Her Yerde Sözü Geçmesi İçin 248
İstediğine Kavuşmak - Hastanın Şifa Bulması 248
Rızkının Artması İçin 249
Hacet veya Bir İstekte Bulunmak İçin 249
Bir Kimsenin Yanında Sevilmek İçin 249
Bir Şeyi Elde Etmek 250
Sizler de Rabbinize Böyle Dua Edin 250
Sekine Duası 254
Hızır (a.s.)’ın Duası 257
Dua-i Elif 260
Dua-i Muhammed 264
Başa Gelen Belâdan Hakka Sığınmak 271
Şeytanın, Mü’minin Kalbinde Yaptığı
Tahrifat ve İlacı 272
Esmâ’ül Hüsnâ’nm Ayrıntılı Listesi 278
Son Söz 299

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.