Evlilik ve Cinsel Hayat-1619 (001263)

Fiyat : €37,37  + KDV
KDV Dahil : €44,47
Test2
15
:

Evlilik ve Cinsel Hayat

  • Kitap Evlilik ve Cinsel Hayat
  • Yazar Asım Uysal
  • Yayınevi Uysal Yayınevi
  • Kağıt - Cilt Hamur  - Ciltli
  • Sayfa - Ebat 776 Sayfa - 14.5x20.5 cm, Roman Boy
  • Yayın Yılı 2015 - İlaveli yeni baskı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla...


Hamd, insanın yaratılışında var olan cinsel arzulara karşılık evliliği meşru kılan Allah’adır.

Salât ve selâm; ömür boyu ahlâkını düzeltmesi için insanlığa iffet ve korunma yolunu bildiren Hz. Peygambere (s.a.v), Allah’ın dinine sımsıkı sarılarak, insanlar içerisinden seçilmiş gerçekten hayırlı ümmet olan aile ve ashabına, yine kıyamete kadar onları takip ederek ihsanla onların yolunda gidenlere olsun.

İnsanlığın yaratılışından kıyamet kopuncaya kadar fert ve toplumu ilgilendiren en önemli meselelerden birisi de evliliktir. Kainatta var olan hiçbir şey gayesiz ve başıboş yaratılmamıştır... İnsanda yaratılıştan beri var olan şehvet (cinsel) duygusu da iki faydadan dolayı insana verilmiştir.

Birinci faydası; dünyada tadılan bu duygunun ve zevkin ahiret zevkleri ile kıyaslanması. Ahiret zevkine ulaşmak için dünya hayatının güzel, dengeli ve Allah'ın koyduğu kurallara göre geçirilmesidir. Dünyada çok kısa süren bu zevkin tadılması, bir nevi ahiret zevkine uyarı ve teşvik mahiyetinde olup, insanları ebedî saadete götüren İslâmî hayâta sevkeder. Zira tadarak bilinmeyen şeye özlem de duyulmaz.

İkinci faydası; insan varlığının ve neslinin devam etmesidir.

İşte bunlar şehvetin yararlarıdır. Bir de şehvetin kontrol altına alınıp aşırılıktan korunulmadığı zaman ortaya çıkan zararları irdir. Bu zararlar, insanın dinini de dünyasını da mahveder...

EVLİLİK VE CİNSEL HAYAT


Evlilik; dinî bir sünnet, nefsî bir ihtiyaç, bir de insan soyunun devamlılığı için insanın yaratılıştan gelen temel bir ihtiyacıdır. İnsan duygularının istikrar bulmasının ve hayatın süreklilik kazanmasının kendisine bağlı bulunduğu sosyal bir zorunluluktur.
Her ne kadar dinin çizdiği çerçevenin ve kanunun düzenlemesinin dışında erkek-kadın ilişkisi yoluyla neslin meydana gelmesi mümkün ise de, bu durumda neslin eğitilmesi ve yetişmesi için gereken dinî, İçtimaî (toplumsal) ve ahlakî ortamın hazırlanması şüphelidir.

İnsanlar evlilik kurumunu ihmal ettiklerinde büyük tehlikelerle karşı karşıya kalırlar. Bu ihmalin ortaya çıkaracağı tehlikelerden birkaçını şöylece sıralayabiliriz:

1- Toplumun bazı fertleri, şehevî ihtiyaçlarını bastırıp ruhbanlık yolunu seçtiklerinde toplumsal görevlerinden ve ailevî sorumluluklarından kaçar, onları yerine getirmekten uzak dururlar.

2- Toplumun diğer fertleri de şehvetlerinin esiri olur ve alabildiğine onların peşinden koştuklarından ahlâkî sapıklıklar, aykırı davranışlar başgösterir, suç işleme yaygınlaşır ve toplumun güvenliği sarsılır.

3- Nesil yitirilir; toplum, insan toplumu olmaktan çıkar ve hayvan sürüsüne dönüşür.

Aile, toplumun küçültülmüş şekli ve onun en büyük dayanağıdır.

EVLİLİK VE CİNSEL HAYATTemel sağlam olduğunda nasıl bina da sağlam olursa, aile de kuvvetli olup sağlıklı temeller ve elverişli prensipler üzere dayalı olduğunda toplum binası da sağlam ve korunaklı olur.

Evlilik hayatı bir sanattır; güzel ve önemli bir sanat...

Bu sar,atı bilen kişilerin sayısı azdır. Bu sanatı bilmeyen eşler arasında pek çok sorun çıkmakta, bunalımlar yaşanmaktadır. Bu da ailenin büyük sarsıntılar geçirmesine neden olmakta, çocukların başıboş yetişmeleri sonucunu doğurmaktadır...
Gençleri evlendirmeden önce onlara evlilik siyaseti, âdâbı, çocuk psikolojisi ve eğitim me-todları, cinsel eğitim ve mutluluk yolları yani evlilik sanatı öğretilmelidir.

Bunun yolu da en başta iyi evlilik ilişkisinin yaşandığı bir ortamda yetişmek, ayrıca bu konuda okullar, kurslar açmak ya da bu konuda yazılmış kitapları okumaktır.

EVLİLİK VE CİNSEL HAYAT


Gençlerimizi zehirleyen, sapıklık tohumları atmaktan başka bir amaç taşımayan üstelik bunu cinsel eğitim adı altında yapan pek çok seks kitabı ve basın yayın kurumu, bilgisizlikten doğan tehlikeyi daha da büyütüyor. Ne yazık ki gençlerimizin birçoğu bu kitaplar ve yayınlar yüzünden çıkmaz sokaklara girmekte ve rezalet bataklıklarına saplanmaktadır.

Bu tür kitaplar ve yayınlar, kadın erkek iç içeliğini olumlu göstererek dans ve müzik partileriyle toplu gezilerde birlikte olmanın ve flört etmenin, erkek ve kadında cinsel duyguları terbiye ettiğini ileri sürer. Oysa bu söyledikleri gerçeklerle taban tabana zıttır. Onların asıl amaçları gençleri günaha teşvik etmek, ahlâklarını yıkarak, İslam toplumunun geleceğini tehlikeye sokmaktır.

Batının yüzyıllardır geçirdiği deneyimlere ve bu deneyimlerin tüyler ürpertici sonuçlarına rağmen, bazı yazarlarımızın ve yayın organlarımızın hâlâ kadın erkek iç içeliğini savunması çok acıdır.

Batıda Kadın Erkek İç İçeliği İki Büyük Tehlikeye

Yol Açmıştır:


Birinci tehlike:
Aile bozulmuş, ahlaksızlık sosyal düzeni tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Batıdaki kadının yaşadığı sınırsız hürriyet, kadını sömürmenin ve değerini yitirtmenin yanında pek çok ekonomik ve sosyal sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların en büyüğü de erkeklerin evlilikten kaçınmasıdır. Cinsel özgürlük adı altında başıboş bir hayat yaşayan genç kızlarla bir aile oluşturup, çocuk eğitmek erkeklerin pek çoğunu korkutmaktadır. İşte bu yüzden evlilik sorunu çıkmaza girmiş, yaşı geçkin evlenememiş genç kızların sayısı milyonlara varmıştır. Bu sosyal sorunun önüne geçilemeyiş nedenlerinin başında erkeklerin evlenme yerine cinsel arzularını daha kolay yollarla doyuma ulaştırmayı tercih etmeleri gelmektedir.

Batıda erkek, işyerinde, barda vesair heryerde rahatça kadına ulaşabilmekte, onlardan biriyle bir süre arkadaşlık ederek evliliğin sorumluluğu ve mali yükünden kurtulmaktadır.

ikinci tehlike:
Cinsel soğukluğun yayılmasıdır. Bu da sapıklıkların ve hastalıkların yayılması anlamına gelir. Zira erkekte cinsel soğukluk, kadınlarla sürekli iç içe yaşanmasından doğmaktadır. Kadınların güzel ve çekici taraflarına gözü alışan erkek, bunun sonucunda normal ilişkilerde cinsel heyecan duymamaktadır.

Böyle bir erkek, cinsel heyecan duyabilmek için alışık olmadığı görünüm ve ilişkilere ihtiyaç duyar. Cinsel soğukluk hastalığı yüzünden, içine huzur veren, sinir sistemini rahatlatan bir ilişkiden mahrum kalarak erkekliğini hissedemez hale gelen bu insanın, iç dünyası kararır ve aşağılık kompleksine kapılır. Bu kompleksler onu her fırsatta erkeklik gücünü ispat etme gayreti içine sokar. Metresler ve fahişeler peşinde koşturur. Anormal ilişkilere girmeye iter. Bütün arzusu ölen erkeklik duygularına yeniden kavuşmaktır. Bazen de bu duygu onu uyuşturucu kullanmaya, kaybettiği zevkin yerine bir başka zevk koymaya iter. Suç işlemesi ve macera hevesi de hep erkekliğini bir başka açıdan ispat etme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Aynı durumlar kadın için de söz konusudur. Zira kadın erkek iç içeliğinin doğurduğu cinsel soğukluk çift taraflıdır. Buluşmalar, birlikte oynanılan oyunlar, şakalaşmalar ve danslar sonucu her iki tarafın da cinsel arzuları ölmektedir.

Hiç kimse Batının içine yuvarlandığı batağı görmezlikten gelemez. Şüphesiz tarih boyunca doğru yoldan ayrılan bütün kavimlerin başına gelen felaketler onların da başına gelecektir. Zira Kur’an-ı Kerim’de: "Sen Allah'ın yasasında bir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın yasasında bir başkalaşma da bulamazsın." buyurulmaktadır.
Şikago Üniversitesi öğretim üyelerinden Psikolog Dr. John Kichler de Amerikalıların "%" 50'nin üzerinde bir kısmının cinsel soğukluk hastalığına müptelâ olduğunu, erkeklerin "%" 40'ının kısır olduğunu ileri sürmektedir. Dr. John Kichler'e göre Amerika'da ahlâki çöküşün nedenleri arasında kadınların reklâmlar için çıplak pozlar vermeye itilmiş olmaları da yer almaktadır.

Gençliğin Cinsel Eğitimi:


Kendi âlim ve düşünürlerinin deyişiyle Batıyı ahlâki bir çöküşün eşiğine getiren bu cinsel başıboşluk ne yazık ki yeni nesillerin cinsel konulardaki bilgisizliği ve boşlukta oluşları yüzünden bize de sirayet etti. En kuvvetli zehirlerin ve en korkunç silahların yapamayacağı zararı bu başıboşluktan görmekteyiz. Bu yüzden birçok gencimiz, balla zehiri birbirine katan Batı kaynaklı kitaplardan cinsel bilgileri öğrenmek zorunda kalmışlardır.

Çocuklarımıza cinsel konularda bilgi ve kaynak vermeyerek onları bu konulardan uzak tutabileceğimizi sanıyorsak aldanıyoruz. Zira onlar, büluğ çağına geldiklerinde biz istesek de istemesek de içlerinden gelen dürtüyle bu konuları araştıracaklardır. Ayrıca İslâmın emir ve yasaklarını öğrenmek, bülûğ çağına gelmiş erkek-kadın her müs-lümana farzdır. Meselâ; Cinsel eğitimin ilk basamağı olarak, hangi hallerde gusül abdesti gerektiğini bilmek ve ona göre ibâdetleri yapmak gerekir.

Kur'ân Ve Sünnet Ölçülerine Göre Cinsel Öğretim Farzdır:

İslâm Dininin iman esaslarını, görev yükleyici bütün emirleri ve yasaklarını, helallerini ve haramlarını öğrenmek farz-ı ayındır.

Her müslüman tarafından öğrenilmesi farz-ı ayın olan bilgileri, ergenlik (bulûğ) çağına gelinceye kadar bizzat veya bir eğitimci vasıtası ile erkek ve kız çocuklarımıza öğretmek de farzdır.

İslâm Dininin cinsel hayatımızla ilgili emirleri ve yasaklarını öğretir ve öğrenirken elbette cinsel organlardan ve bu organlardan çıkan meni, mezi, vedî ve kan gibi sıvılardan söz edilecektir. Cinsel duygular ve bu duyguları oluşturup geliştiren davranış türleri araştırılacaktır. Elbette doğum bahse konu olacaktır. Önsel vasıflı kusurları ve hastalıkları bilmek için cinsel organların fizik yapısı da ayrıntılarına varıncaya kadar araştırma ve gözleme tâbi tutulacaktır.

Biz de bu çalışmamızda cinsel bilgileri Kuran ve Sünnet gibi doğru ve güvenilir kaynakların yanında tıbbî kaynakları da süzerek gençlerimizin istifadesine sade ve akıcı bir uslupla ver'mesi gerekenleri gerektiği kadariyle sunmaya gayret ettik.

Şüphesiz bazı okuyucular, bu kitaptaki konuların açık bir dille anlatılmasını yadırgayıp beni kınayacaklardır. Aslında bunda yadırganacak bir şey olmamalıdır.


Çünki İslam, hayat dinidir. Cinsel dürtüler de bu hayatın önemli bir parçasıdır. Madem ki evlilik insanlığın temel meselelerinden biridir. O halde bu dinin, evlilik meselelerine ışık tutması kadar doğal bir şey olamaz.
Bir de konumuz evlilik ve gençliğin cinsel eğitimi olduğu için, âyet ve hadislerden konumuzla ilgili olanları seçildiğinden sanki Kuran ve Sünnet hep cinsellikten bahsediyormuş gibi yanlış bir ka-naata varılmamalıdır.
İslam, yalnızca ibadet dini değildir. Sosyal hayatın tümünde İslam vardır. Cinsel hayatta, insan hayatının bir parçasıdır.
Bu kitabı hazırlarken gençlerimizin mutlak öğrenmeleri gereken cinsel konuları, cinsel mutluluğu ve bu mutluluğa ulaşma yollarını araştırdım, gençlerimizin anlayacağı bir üslûp ve metodla anlattım. Bu konuları, (kadın ve erkek olsun) gençlerimiz, başkalarına soramıyorlar. sorsalar da sorulanlar anlatmada zorluk çekmektedirler. Yara-tılıştan insanda var olan bu cinsel duyguların ve sorunlarının da bir yerlerden öğrenilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaçlardan dolayı gençlerimizin sormaya utandıkları konuları soru cevap şeklinde akıcı ve sade bir dil ile anlattım.

Sevgili Peygamberimizin çevresindeki sahabeler de karşılaştıkları cinsel sorunlarını kadınıyle erkeğiyle açıkça bizzat peygamberimize sormuşlar ve aldıkları cevaplar doğrultusunda ibâdetlerini yapmışlar ve aile yaşamlarını düzenlemişlerdir.

Bu kitapta anlatacağımız kız isteme, nişanlılık, nikâh, talâk, düğün âdâbı, gerdek gecesi, cinsel mutluluk ve karı-koca arasındaki haklar... içinde yaşadığımız toplumun müslüman olması nedeni ile İslâmî kurallara göre değerlendirilmiştir.

Kuracağın aile yuvasının İslâm'a göre olmasını, cinsel mutluluğa ulaşmayı, mutlu yaşamayı ve topluma faydalı bir nesil yetiştirmek istersen; yapacağın tek şey, açıklamaya gayret ettiğimiz İslâmî kaide ve kuralları hayata geçirip uygulamandır. Biz de bu kitabı bunun için yazdık. Gayret bizden, başarı Allah'tandır.
Asım Uysal

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5

HZ. PEYGAMBERİN CİNSEL ÖĞRETİMİ 13

Kadınlar da Cinsel Konularda Bilmediklerini Hz. Peygambere

Sorarlardı: 13

Cinselliği Korumak ve Kullanmak da İbâdettir 14

Ameller Niyetlere Göredir: 14

Cinsel Haramlardan Korunmak İçin Eşle Cinsel İlişki İbâdettir . . .15

Kadınlar Adetli İken Namazı Terketmekle de Sevap Alırlar: ... .16

Cinsel Haramlardan Kaçınmak Da İbâdettir: 16

YÜCE ALLAH EVLİLİĞİ NİÇİN MEŞRU KILMIŞTIR? 17

Dünya Nimetlerinin En Hayırlısı: 17

KUR'AN VE SÜNNETTE EVLİLİĞE TEŞVİK 18

Sünnet'te Evlilik: 20

EVLİLİK İÇİNDE CİNSEL HAYATTAN ÇEKİLMEK HARAMDIR 22 Evlilik İçinde Cinsel Hayattan Çekilmeye Karar Veren Sahâbîler: .24

Evliliği Kolaylaştırmak İslâmî Bir Görevdir 25

Ergin Kız Çocuğunun Evliliği Engellenemez: 25

CİNSEL DUYGULAR YARATILIŞTAN VARDIR 26

İslamda Bekârlık Yoktur: 27

Bekarlığı Yasaklayan Sebepler: 27

Cinsel İktidarsızın Evlenmesi Caiz Mi? 28

EVLİLİĞİN HİKMETLERİ: 28

MUTLU BİR EVLİLİK İÇİN YAPILMASI GEREKEN CİNSEL

GÖREVLER 36

A- Evlenmeden Önce Yapılması Gerekenler: 36

B- Cinsel İlişki Öncesinde Yapılması Gerekenler: 36

MUTLU BİR EVLİLİK İÇİN BEĞENME VE SEÇME ESASTIR . .37

1)Seçmeyi Din Esasına Göre Yapmak: 37

2)Asalet Ve Şeref Esasına Göre Seçmek: 40

3)Evlilikte Yabancı Kadını Tercih Etmek: 42

Akraba Evlilikleri: 42

4)Evlilikte Bâkire Kızları Tercih Etmek: 44

5)Doğurgan Kadınla Evlenmeyi Tercih Etmek: 46

6)Beden Sağlığına Dikkat Etmek: 47

AKRABA EVLİLİĞİ HAKKINDA SORULAR-CEVAPLAR 49

EVLENİLMESİ YASAK OLAN KADINLAR: 53

Mahrem (Kendileriyle Nikâh Kıyılamıyan Yakın Akraba)

Kadınlarla Evlenmenin Yasaklanmasının Hikmeti: 54

EŞ SEÇİMİNİN PSİKOLOJİK YÖNLERİ 56

Kadına "İyi Kadın, Saliha Kadın" Dedirtecek Özellikler: 57

EVLİLİKTE İYİ BİR EŞ SEÇİMİ NASIL OLMALI? 58

KIZ İSTEMEDE UYULMASI GEREKEN KAİDELER 60

Kızı Önceden Görmek: 60

Kadının Nerelerine Bakılabilir?: 61

Evlenilecek Kadına Bakmanın ve Acirc;dapları: 62

Evlenmek İsteyenlerin Uygun Şartlar Altında Birbirini Görüp

Konuşabileceklerine Örnek Bir Olay: 63

Allah'tan Korkan Bir Kadının Nefsine Hakim Olması: 65

Evlenecek Eşlerin Annelerinin Aile Mutluluğuna Etkileri: 68

Evlenecek Kimse, Eşi Olacak Kişiyi Tanımak İçin Başvuracağı Yollar 68

Nikâhı Feshettiren Kusurlar: 70

TEMİZLİK, ÇEVRE VE CİNSEL HAYAT: 72

Sünnetli Olmak: 72

Bıyık-sakal Ve Cinsel Hayat: 72

AİLENİN HUZURU İÇİN OLUMSUZ DIŞ CİNSEL ETKİLERDEN

KORUNMAK GEREKİR 73

Olumsuz Ortamlar ve Arkadaşlar: 73

Televizyon ve Basın: 73

Eşler, Cinsel Cazibe Oluşturmak İçin Vücudu Ve Dişleri Temiz Tutmalı: 73

Vücut Temizliğinde Dikkat Edilecek Konular: 74

Diş Temizliğinin Cinsel Önemi: 74

Sigaranın Cinselliğe Etkisi: 75

Sigaranın Kadının Cinsellikten Tiksinmesine Sebep Olduğunu Anlatan Bir Öykü: 76

SÜSLENMEK VE KOKULANMAK: 76

Kadının Vâcib Olan Kadınsı Görevleri 78

Eşlerin Birbiri İçin Süslenmesi 79

Yasaklanan Süslenme Şekilleri: 82

KOKU VE CİNSEL HAYAT: 83

Kadının Kokulanması: 83

Kadınların Güzel Koku Sürünüp Sokağa Çıkmalarının

Erkekleri Tahrik Ettiğini İfade Eden İbretli Bir Hikâye: 84

Kadın ve Acirc;det Halinde De Kokulanmalıdır: 85

Güzel Koku Ve Eşler Arasındaki Sevgiye Etkisi: 85

Kadının Evinde Kocası İçin Süslenmesi Sevaptır: 85

Yolculuk Dönüşü Eve Habersiz Girmemek: 86

Kadınlara Benzemeye Özenen Erkekler, Erkeklere Benzemeye

Özenen Kadınlar: 87

SÖZ KESME ve NİŞAN: 90

Sünnet Çerçevesinde Nişanlılık: 90

Başlık Parası: 92

Nişanlılara Bazı Tavsiyeler: 93

Nişanlıların Görüşmesinin Sınırı: 94

Altın Yüzük, İki Sebepten Dolayı Erkeklere Haramdır: 95

Gizli Buluşmak Üzere Anlaşmanın Haram Kılınması: 96

Başkaları Tarafından istenmekte Olan Bir Kıza Talip Olmak: . . .97

İddet Halindeki Bir Kadını istemek: 97

Kız Adetli iken Nikâh Kıyılır Mı? 98

Nişan Döneminde Nikâhlanmak: 98

Nişan Döneminde Dînî Nikâh Yaptırmanın Bâzı Mahzurları: ... .99

FLÖRT: 100

MASTÜRBASYON - (El ile boşalmak): 103

Mastürbasyon Haram mıdır? 103

Mastürbasyon Sebepleri ve Zararları: 104

Mastürbasyon Kaç Günde Bir Yapılırsa Zararlıdır? 106

Mastürbasyondan Kurtulmanın Çareleri: 113

Mastürbasyondan Kurtulamıyorum? Niçin? 122

20 Yaşında Gencim. Mastürbasyondan Kurtulamıyorum,

Beni Aydınlatır mısınız? 122

Erkeğin Cinsel Organıyla Oynaması Zararlı mı? 123

Bayanlarda Mastürbasyon: 123

Kocamın Beni Çıplak Olarak Seyredip Mastürbasyon

Yapması Doğru Mu? 124

Rüyada Boşalmanın Önüne Nasıl Geçilir? 125

Mastürbasyon Alışkanlığını Nasıl Terkedebilirim? 126

Cinsel Organımla Oynuyorum Ama Cinsel Uyarım Olmuyor,

Zevk Alamıyorum. Bu Durumum Normal mi? 126

HAYIZ-AYBAŞ1- ve Acirc;DET GÖRME-REGL ve CİNSEL EĞİTİM 127

ve Acirc;det Kanının Meydana Gelişi: 127

Fiziksel Yönden ve Acirc;det ve Yumurtlama Dönemi: 128

ve Acirc;detin Tıp İlmindeki Tarifi: 128

ve Acirc;detin İlk Sebebi -Menşei- ve İlk ve Acirc;detin Oluşu: 129

Kızın Bülüğa Ermesi ve İlk ve Acirc;detinin Başlama Zamanı: 129

Genç Kızlarda Ergenlik Dönemlerinde Regl ( ve Acirc;det) Sorunu: 130

Kızın İlk Kan Görmesi: 131

Cinsel Eğitim: 132

1)Okul Öncesi Aile Tarafından Verilecek Bilgiler: 133

2)Çocuklara İlköğretimde Verilecek Cinsel Bilgiler: 133

3)Ortaokul ve Lisede Verilecek Cinsel Bilgiler: 134

Yetişkin Çocuklar Birlikte Banyo Yapabilir Mi? 135

Anne Ve Babaların İç Çamaşırlarıyla Çocuklarının Önünde

Gezinmesi Doğru Mudur? 135

Kızın Ergenlik Döneminde Dikkatli Bir Annenin-Babanın Görevleri: Î36

Kızın İlk ve Acirc;det Müddetinin Tesbiti: 138

Kızın İlk Gördüğü Kan Hiç Kesilmezse, ve Acirc;deti Nasıl Tesbit Edilir? .138

Kızın İlk Gördüğü Kan 3 Günden Az Olursa? 138

Hayız ve Nifasta ve Acirc;det Süresi Tesbiti: 139

ve Acirc;det (regl) Sancısı ve sebepleri: 139

KIZ ve ERKEKLERDE ERGENLİK 141

Ergenlikte Kız-Erkek Çatışması: 141

ve Acirc;detlerim Neden Düzenli Değil? 142

On Günde Bir Kanama Olur mu? 142

Adet Sancılarından Kurtulamayacak Mıyım? 143

Aybaşı Kanaması Sırasında Neler Yapmalıyım? 144

Aybaşı Kanaması Nasıl Oluşuyor? 144

Cinsellik Organımda Rahatsızlık mı Var? 144

Ergenlik Dönemindeki Çocuklarda Meydana Gelen Değişiklikler: .146

Kızlarda Ergenlik Çağında Neler Olur? 146

15 Yaşında Cinsel Duyarsızlık Normal mi? 147

ve Acirc;det Kanının Renkleri Ve Tesbiti: 147

ve Acirc;detin Başlangıç Vakti Ve Tesbiti: 148

Spiral ve ve Acirc;det Düzensizliği: 149

ve Acirc;detin Bitiminde Mükellefiyetin Başlaması: 150

İhtiyar Kadınlarda ve Acirc;detin Kesilmesinin Tesbiti: 150

ve Acirc;detten Kesilme Dönemi Ve Belirtisi: 151

Menopozun Nedeni? 151

Menopoz Döneminin Süresi: 151

Kadın, Menopoza Karşı Psikolojik Tepkilerini Denetim Altına

Alabilir mi? 1552

Menopoz Döneminde Bazı Kadınlarda Meydana Getirdiği

Sinir Bozukluklarından Kurtulmanın Yolu: 152

Hamile Kadın Hayız Görür mü? 153

Memelerdeki Kan Damarlarında Dolaşan Kanın Süte Dönüşmesi: 153

Hayızlı Ve Nifaslıya (Doğum Yapan Kadına) Haram Şeyler: 153

Hayızlı Ve Nifaslıya Cinsi Münasebette Bulunmak Haramdır. . . .154 Hayızlı Kadınlarla Ailevî Münâsebetin Yasaklığını Bildiren Hadisler: 154 ve Acirc;det (Regl - Hayız) Ve Lohusalık Halinde Cinsel İlişkide Bulunmak: 156

ve Acirc;det Halinde Sevişmek İse Sünnettir 158

Tıbbın Isbatına Göre; Hayız Ve Nifas Günlerinde Yapılan

Cinsel Temastan Şu Zararlar Meydana Gelir: 159

Hayız ve Nifaslıya Cinsel İlişkinin Yasaklığınm Sebep ve Hikmeti: 161

Hayızlı ve Nifaslıyla Cinsel İlişkinin Sakıncaları: 162

Hayızlı ve Nifaslının Kanı Kesilince Gusletmesi Vacibtir 162

Hayzın Bitimi ve Ailevi Münasebetin Helal Olması İçin

Şu Üç Şey Gerçekleşmelidir: 164

Hayızlı Kadın Pis Değildir: 166

Cünüp ve Hayızlı Kadın Çocuğunu Emzirebilir mi? 167

Hayız Kanı Bulanmış Elbiseyi Temizlemek: 167

Tıp İlminin Bu Konudaki Tavsiyeleri 167

NİFAS 168

Doğuran Kadın Hiç Kan Görmezse Nifaslı Olur mu? 168

Düşük Çocukla İlgili Meseleler: 170

İSTİH ve Acirc;ZA-ÖZÜR 172

İSTİHAZA İLE İLGİLİ MESELELER: 172

Özürlü Sayılmanın Şartı: 173

Özürlü Kadının Her Namaz İçin Gusletmesi Gerekir Mi? 173

İstihâze Kanı Gören Kadınla İlişki Kurmak: 173

EVLİLİKTE MUTLU OLABİLMEK İÇİN BİREYLERE

DÜŞEN GÖREVLER: 175

Evlilikte Cinsel Hayat, Bedenî Ve Rûhî Yönden Tatmin Edici

Olmalı 182

Seçilen Eşde Bulunmaması Gereken Huylar: 183

NİKAH AKDİ VE HÜKÜMLERİ 184

Nikâhın Sünneti: 184

NİK ve Acirc;HIN ŞARTLARI: 185

Nikahla Meydana Gelen Yükümlülükler: 198

NİKAHI HARAM OLAN KADINLAR: 199

Belediye nikâhı: 201

Resmi Nikahsız ve de Düğün yapılmadan Dinî Nikah Kıydıran

Kızların Başına Gelen Bir Olay 203

NİK ve Acirc;H KIYMA ŞEKLİ: 204

Nikâh ve Duâsi: 204

MEHİR 206

Başlık parasının sosyal yaralan ve zararlan 206

Mehrin Aile Hayatındaki Yeri ve Önemi: 207

Mehrin En Az Miktan: 208

Mehir Vermemek Şartıyla Yapılan Nikâh Akdi: 209

Mehir Hiç Anılmadan Nikâh Yapılırsa: 210

Mehr-i Misil Nasıl Takdir Edilir ? 211

Kız Evlendikten Sonra Kocası Mehrini Noksan Verirse: 211

Belirlenen Mehir Telef Olursa: 212

Kadın Mehrini Bağışlayabilir mi? 212

Mehri Almadan Kadın Kendini Teslim Etmezse: 212

Mehrin Ne Kadar Olduğunda İhtilaf Olursa: 212

ÇEHİZ 214

Verilen Çehiz Geri Alınır mı? 217

Nikâh Ve îman Tazelemek: 218

MÜSLÜMAN BİR ANNENİN GELİN OLAN KIZINA NASİHATİ .218

Babanın Kızına Öğüdü 220

DÜĞÜN YEMEĞİ VE ve Acirc;DAPLARI 221

KINA GECESİ 227

Caiz Olan Eğlencelerin Sınırlan: 227

DÜĞÜNLERDE GÖRÜLEN İSL ve Acirc;M DIŞI ve Acirc;DETLER: 229

Düğün ve Demekte İsâmî Açıdan İşlenmesi Doğru ve Caiz

Olmayan Fiiller İşlenirse 235

Düğünlerde Gelinle Damadın Üzerine Saçılan Para Ve

Benzeri Şeyleri Kapışıp Almak Doğru Mudur? 237

CİNSEL ORGANLAR: 238

A - KADIN CİNSEL ORGANLARI 238

Klitoris Nedir? Nerededir? Görevi Nedir? 239

Kadında Cinsel Birleşme Yeri Neresidir? 241

Cinsel Organlardaki Kıllann Temizliği Nasıl Olmalı? 242

Kızların Cinsel Organlarıyla Oynaması Zararlı Mı? 244

KIZLIK (BEK ve Acirc;RET) ZARİ: 245

Kızlık Zan Türleri: 245

Gerdek Gecesinde Kızlık Zarı İle İlgili İbret Verici Bir Öykü: 247

Bekâret Önemli mi? 250

Kızlık Zannı Diktirmek Caiz mi? 252

Kızım Ameliyatla Kızlık Zarını Kaybetti. Bu Evliliğinde

Proplem Olur mu? 252

Zann Yırtılması: 253

Ne Kadar Acı Duyulur? 254

Zar Kanamam Olmazsa Ne Yapanm? 254

Bakireliğime Eşimi Nasıl İnandırabilirim? 255

İlk İlişkiyi Kanmla Nasıl Gerçekleştireceğim? 255

Arkadaşım Bakire Mi? 256

Çocukken Tecavüze Uğramış Olmak Benim Suçum mu? 256

B - ERKEK CİNSEL ORGANLARI 257

Erkek Çocuklann Sünnet Olması: 259

Sünnet Olmanın Zamanı: 259

Sünnetin Cinsellik Bakımından Önemi: 259

Sünnetin Yaran Var mı? 260

Penisin Büyüklüğü Veya Küçüklüğü Önemli Mi? 263

GERDEK (ZİFAF) GECESİ 264

Gerdek Gecesindeki Başarının Yolu; Cinsel Bilgidir: 266

İlk Geceye Psikolojik Hazırlık: 266

Gerdekte Cinsellikten Önce Sevgi ve Aşka Önem Verilmeli: . . . .269

Gerdekte Damadın Heyecanı: 270

Gerdekte Geline Düşen Görev: 271

Kızlığın Giderilmesi: 271

Gerdek Gecesi Yanlışları ve Hurafeleri: 271

Kanlı Çarşaf Rezaleti: 272

İlk Cinsel Birleşme Ve Sonuçları: 275

GERDEK GECESİNİN ve Acirc;D ve Acirc;PLARI 278

Aşk Oyunları: 284

Sünnete Uygun Cinsel İlişki İçin: 285

Bekâretin Giderilmesi: 287

Zifaf Gecesinde Meydana Gelebilecek Engeller: 289

Gerdekteki Kabalığın Kadında Yaptığı Tahripler: 293

En Uygun Birleşme Şekli: 294

Karı Kocanın Beraberce Bir Yerde, Bir Kapta Yıkanmaları: 296

Cünüb Kimsenin Uyumadan Önce Abdest Alması: 296

Eşler ilişkiden Hemen Sonra Yıkanmalı mıdır? 297

Değişik Gerdek Kültürleri: 298

Gerdek Gecesinde Gelin Regl (Adetli) İse: 298

Kadın İçin "ilk Defa" Hep Acı Verir Mi? 302

İlk Cinsel İlişkinin Güzel Geçmesi İçin Ne Yapılmalıdır? 302

3 Günlük Evliyim. Fakat Eşimle Henüz Karı-koca Olamadık

Bu Durum Normal mi? 303

CİNSEL SOĞUKLUK: 304

Yeni Gelinlerde Cinsel İstek Azlığı: 304

Kadının Cinsel Soğukluğu: 305

Cinsel Soğukluğun Çeşitli Nedenleri Vardır: 306

Cinsel İlişkiden Kaçan Kadının Ve Kocasının Şikayetleri: 307

Cinsel İlişki Esnasındaki Ketlenme İle İlgili Bir Öykü: 307

Soğukluğun Tedavisi: 308

VAJİNİZM - VAGİNİSMUS 312

Cinsel İlişki Sırasında Vajinadaki Kasılmalar İçin Neler Yapılabilir? 314 Vajina Kuru İse Ne Yapmalı? 315

Kadında Birleşmeyi Engelleyen Ya Da Birleşmede Şiddetli

Acı Veren İstem Dışı Vajinal Kasılma: 315

Cinsel Organı Dar Yapılı Kadınlar Var Mıdır? 316

Cinsel İlişkide Duyulan Acının Sebebi Nedir? 317

Azalmış Cinsellik ve Cinsel Tiksinti Hastalığı 317

Meni Alerji Yapar mı? 319

Cinsel İlişkide Vajinanın Aşırı Islanması: 319

Vajinadan Çıkan Yellenme Sesi: 320

Değişik Mekan ve Zaman Cinselliği Etkiler mi? 320

Kadının Sosyal ve İş Hayatı, Erkeğin Cinselliğini Etkiler mi? . . . .320

Sosyal İlişkiler Ve Değerlerin Cinsel Mutluluğa Etkileri: 321

Kocasından Sürekli Veya Bazen Dayak Yiyen Ve Bu Yüzden

Cinsel İlişkiden Soğuyan Kadın Ne Yapmalı? 321

Hamilelik Korkusu Cinselliği Etkiler mi? 322

Cinsel Doyuma Ulaşamayan Kadınlarda Meydana Gelen Hastalıklar 322

Bilgisiz ve Eğitimsiz Kötü Evliliğin Sonuçları 323

Kadınlarda Aşırı Cinsel İstek 326

Aşk Oyununundan kaçınan Bir Kadın Buna Nasıl İkna Edilmeli? .328

Kocamı Evine Nasıl Bağlanm? 328

Eşler Niçin Aldatır? 329

Eşlerini "Öteki Kadın"ın Cazibe Alanına İten Hanımlar 330

Aldatılma Karşısında Kadın Ne Yapmalı? 331

Eşini Elde Tutmanın Sırrı 332

Kocama Neden Soğukluk Gösteriyorum? 333

Cinsel Temastan Hiç Zevk Almıyorum. Sebebi Nedir? 334

İlk Gece İçin Genç Kızın Deneyimli Olması Gerekir Mi? 334

Zifaf Gecesi Kadın Da Etkin Olmalı Mı? 335

Aşk Oyununda Kadına Düşen Görevler Nelerdir? 336

Yalnız Erkek Mi Sevişmekle Mükelleftir? 337

Cinselik Hayatın Tek Amacı mı? 338

İlk Cinsel Birleşmeyi, Evlilikten Sonraya Bırakmayı Gerektiren

İki Önemli Neden: 340

Genç Evlilerin Mutlu Bir Evlilik İçin Dikkat Edecekleri Birkaç Konu:341 Vücudun Hangi Bölgeleri Cinsel İstek Uyandırmada Duyarlıdır? . .344 Kadında Cinsel Uyarım Ve Doyum Safhaları Nelerdir? 346

Kadın Ve Erkekte Cinsel Tepkiler: 346

Cinsel Performansta Düşüşler: 350

CİNSEL MUTLULUĞU ETKİLEYEN PSİKOLOJİK OLAYLAR .352

Hormonlar ve Cinsellik 353

"Göğüslerimi Eritemez Miyim?" 353

Küçük Göğüslerimin Büyümesi Mümkün Değil Mi? 354

Kadının Göğüs Büyümesi Ne Zaman Tamamlanmış Olur? 355

Büyük Göğüsler Cinsel İstek İçin Önemli Midir? 355

Emzirmekten Zevk Almak Normal Bir Davranış Mıdır? 356

Uykuda İken Boşalma: 357

Kadının Menisi Olur Mu? 357

Kadınlarda Da Boşalma (Menî) Görülür Mü? 357

Kadınlar Da "ıslak Rüyalar" Görür Mü? 358

Rüyada Eşlerin Dışındakilerle İlişki: 358

Vücudun Kokusu Cinsel İlişki Sırasında Değişir Mi? 359

Cinsel Birleşmede Kan Veya Kanlı Akıntı Gelmesi: 359

Temas Kanamalan Ne Anlama Gelir? 360

Kadınların İlerlemiş Yaşlarında Da Cinsel Hisleri Var Mıdır? . . . .361

Yaşın İlerlemesiyle Hangi Cinsel Tepkiler Değişir? 361

İlaçlar Cinsel İsteği "libido"yu Azaltabilir Mi? 361

Vajina Enfeksiyonlarında Cinsellik Tehlikeli Olabilir Mi? 362

Cinsel Mutluluk İçin Erkeğin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar: . .363

Cinsel İlişki Kaç Günde Bir Olmalıdır? 363

Cinsel İlişkinin Sıklık Oranını Etkileyen Sebepler: 364

Eşlerin Sorunlu Bir Şekilde Yatağa Girmemesi Hakkında Bir Öykü: 365

Cinsel İlişkinin Zamanı: 365

Ön Sevişme Süresinin Zamanı: 366

Evlilikte Cinsel Mutluluğu Gölgeleyen Sorunlar: 367

Sevişmesini Bilen Kadın Mutluluğu Yakalar: 369

Eşinin Cinsel Arzusunu Bilmek Hakkında İbretli Bir Öykü: 370

AİLE MUTLULUĞU İÇİN EŞLERE TAVSİYELER: 372

Temizliğin Aşktaki Yeri ve Önemi: 374

Aile Mutluluğu İçin Kadınlara Öğütler: 375

Kocanızı Kendinize Bağlamanın Yolu: 379

Kadınların Kendilerini Yenilemeyerek Kendilerine Yaptıkları

Kötülüğe Bir Örnek: 379

Erkeklerin Beğendiği Kadın Tipi: 381

Kusursuz Cinsel İlişki İçin Erkeklere Tavsiyeler: 382

Eşler, Birbiriyle Tartışmadan Önce Tartışmanın 30 Altın Kuralı . .384

Eşinizi Kendinizden Uzaklaştırmak İster misiniz? 386

ORGAZM (CİNSEL DOYUM): 388

Çocuklar, Anne Babalarının Cinsel Yaşantılarından Etkilenir Mi? .389

A- Kadında Orgazm Sırasında Neler Olur? 390

B- Orgazm, Erkeklerde Nasıl Oluyor? 393

Orgazmdan Sonraki Geri Dönüş: 393

Bazı Erkeklerde Orgazm Olamamanın Nedenleri Nelerdir? 394

İlk Orgazm: 394

Cinsel Yakınlaşma Ve Doyumun Önemi: 397

Orgazm Olamama, Orgazm Sorunları: 398

Cinsel Doyumun Desteklenmesi: 399

Aşkta Sözlerin Önemi: 399

Cinsel Birleşimden Sonraki Sözlerin Önemi: 399

Sonraki Yıllarda Aşk Ve Orgazm: 401

Eşzamanlı Ruhsal ve Cinsel İlişkinin Yolu: 402

Eşlerin Birlikte Orgazma Ulaşması: 402

Eşleri Birlikte Fiziksel Ve Ruhsal Doyuma Ulaştıran Metod: . . . .403

Eşzamanlı Orgazm Olmamak Çok Önemli Mi? 404

Orgazm Olunca, Bitkin Olmak Normal mi? 405

Zor Orgazm Olmanın Tıbbi Nedenleri Nelerdir? 405

Benim Cinselliği Yaşamaya Hakkım Yok Mu? 405

Orgazm Taklidi Yapmak Yanlış Mı? 406

Çok Çabuk Ve Fazla Orgazm Zararlı Mı? 407

Orgazm Sırasında Ağlamak Normal Midir? 408

Geç Boşalmanın Önüne Geçemez Miyim? 408

Karı Koca Eşzamanda Orgazma Ulaşmak İçin Cinsel Eylemde

Kadın Erkek Ayrımını Bilmelidir 409

Aynı Anda Orgazm Olmak İçin Ne Yapmalıyız? 410

Kadınlarda Cinsel Rüya ve Orgazm: 411

Cinsel Hayaller Kurmak Kötü Bir Şey Midir? 411

CİNSEL MUTLULUĞU YAŞAMA SANATI: 412

Kadında Orgazm'ın Cinsel Mutluluğa Ve Aile Mutluluğuna Etkisi: 412

Birçok Boşanmaların Temel Sebebi, Cinsel Mutsuzluktur: 413

Aile Geçimsizliği Ve Cinsellik: 414

Ailede Mutluluğun Yolu, Cinsel Uyumdadır: 415

Cinsel Uyumsuzluk Ve Aile Kavgaları: 416

ERKEN BOŞALMA 423

Erken Boşalmanın Nedenleri: 424

Boşalmanın Geciktirilmesi: 425

Erken Boşalmanın Tedavisi: 426

Penis Başını Sıkma Yöntemi Ve Dur-Başla Yöntemi: 427

Erkek, Her Şeyden Önce Kendine Güven Duygusu Kazanmalıdır. 427

Erken Boşalma İle İlgili Bazı Gerçekler: 428

Normal Boşalma Süresi Ne Kadardır? 430

Kocam, Benim De Boşalmamı Nasıl Sağlayabilir? 431

SERTLEŞME EKSİKLİĞİ (İKTİDARSIZLIK): 434

Sertleşme Eksikliğinin Fiziksel Nedenleri: 435

Sertleşme Eksikliğinin Ruhsal Nedenleri: 435

Sertleşme Eksikliğine Neden Olabilecek Bazı Sebepler: 436

Sertleşme Eksikliğinin Organsal Nedenleri: 437

GÜÇLÜ CİNSEL YAŞAMIN SIRLARI 441

Cinsel Yaşamı Etkileyen Şeyler: 441

CİNSEL İSTEK ARTTIRICILAR (AFRODİZYAKLAR) 442

Cinsel Yaşamda Ölçü ve Düzen 442

Erkekler İçin 40-50’li Yaşlar Kadın İçin 35'li Yaşlar Aşırı

Cinsel İstek Dönemidir: 443

İlk Hedef Tek Kez Bile Olsa Başarılı Bir İlişki: 443

Erkekte Sertleşmeme Sebebi Nedir? 444

Diyabet Cinsel Hayatı Etkiler mi? 444

Gençken Cinsel Konuları Düşünmekle Veya Eşime İstekle Bakmakla Cinsel Organım Ereksiyon Olurken, Orta Yaşta Elle

Uyarmak Gerekiyor. Normal Mi? 445

Erkek Yaşlandıkça Cinsel İstek Azalır Mı? 445

Beden Ve Zihin Yorgunluğu Cinselliği Etkiler Mi? 446

Mutluluk Çubuğu: 447

Sürekli Ereksiyon İlaçları Kullanmak Zararlı Mı? 448

Erkeğin İktidarsızlık Yaşamasında Kadının Rolü Nedir? 448

Cinsel Gücümün Giderek Azalmasını Nasıl Önleyebilirim? 449

Yeniden Eski Cinsel Gücüme Dönemez Miyim? 450

PSİKOLOJİK SORUNLU ÇİFTLER 451

Erken Boşalmanın Tedavisiyle İlgili Bir Başka Örnek: 451

Cinsel İstekte Azalma ve Ereksiyon Sorunları: 453

Aile Baskısının Gençlerin Cinsel Yaşamında Olumsuz Etkisi: 456

YAYGIN CİNSEL SORUNLAR 458

A- Kadınların Karşılaştığı Cinsel Sorunlar: 458

B- Erkeklerin Cinsel Sorunları: 459

Cinsel İsteksizliğin Nedenleri Nedir? 459

HASTALIKLAR VE CİNSEL HAYAT 460

Rahmin Alınması: 460

Kalp Rahatsızlıkları ve Cinsel Yaşam: 461

Meme Kanseri: 462

Depresyonun İlaçla Tedavisi: 463

MENOPOZ 464

Menopoz Belirtileri 465

Menopoz Döneminde Ruhsal Sağlık 465

Menopoz Döneminde Cinsel İlişki Azalır mı? 466

Menepoz Döneminde İsteksiz Olmak Normal Midir? 467

CİNSEL YASAKLAR - CİNSEL HARAMLAR 469

Sevişmede Bir Sınır Var mıdır? 469

Oral (ağızla yapılan) Sevişme: 470

Evlilik İçinde Cinsel İlişkinin Öğütlenmesi: 471

Evlenmenin Ve Zifafa Girmenin Müstehab Vakitleri: 471

Cuma Günü Cinsel İlişkide Bulunmak: 472

Cuma Günün Öğütlenmesinin Sebepleri: 472

Her Temizlik Döneminde Cinsel İlişkide Bulunmak: 472

Her Dört Ayda Bir Cinsel İlişkide Bulunmak: 473

EŞLER ARASINDAKİ CİNSEL HARAMLAR 473

A- Daimi Cinsel Haramlar 473

1) ve Acirc;det Ve Lohusalık Halinde Cinsel İlişkide Bulunmak: 474

ve Acirc;det Halinde Sevişmek İse Sünnettir 475

Tıbbın İsbatına Göre; Hayız Ve Nifas Günlerinde Yapılan

Cinsel Temastan Şu Zararlar Meydana Gelir: 476

1)Anüsten Cinsel İlişkide Bulunmak (Anal Birleşme): 478

Anüsten (Kadının Arkasından) Yapılan İlişki Zararlı mı? 480

Arkadan Cinsel İlişkinin Tıbbi Zaran: 481

2)Başkalarının Yanında Sevişmek, İlişkide Bulunmak: 481

3)Cinsel Hayatın Mahremiyeti Ve Sırlarını Korumak: 481

4)Acı Vererek Ve Acı Verdirerek Cinsel İlişkide Bulunmak: . . . .483

5)Cinsel Görevden Kaçınmak: 483

Kadınlık Görevinden Kaçman Kadın Günahkârdır 483

Kocalık Görevinden Kaçman Erkek de Günahkârdır 484

Cinsel Temasla İlgili Dînî Ve İlmî Tavsiyeler: 484

B- GEÇİCİ CİNSEL HARAMLAR: 486

1-Kadına İlâ Yapılması: 486

2-Kadına Zihâr Yapılması: 487

3-Oruçlu İken Cinsel Yaklaşımda Bulunmak: 490

Cinsel Bakımdan Oruçla İlgili Bazı Meseleler: 490

4-İtikâfda Cinsel İlişkide Bulunmak: 492

5-İhrâmda İken Cinsî Münâsebette Bulunmak: 492

CİNSEL KISKANÇLIK: 493

Lİ ve Acirc;N 496

EVLİLİK DIŞI CİNSEL HARAMLAR 499

ZİN ve Acirc; 499

ZİNANIN ÇEŞİTLERİ 499

Zinayı Engellemek İçin Islâm Dini Zinaya Giden Yolları Da

Yasaklar: 501

Zina İftirasının Cezası: 502

Zina Zararlı Mı Yoksa Bazılarının İleri Sürdüğü Gibi Faydalı Mı?....502

Homoseksüellik: 503

Sevicilik: 504

Hayvanlarla Cinsel Temas 504

Röntgencilik 505

Teşhircilik 506

Teberrüc 506

Deyyûsluk (Namusunu Kıskanmamak): 507

Pezevenklik 508

Şehvetle Bakmak 508

AKRABA İLİŞKİLERİ 509

KARMA EĞİTİM VE ÇALIŞMA DÜZENİ: 510

TOKALAŞMAK: 511

CİNSEL BİRLEŞME ŞEKİLLERİNİN MUTLULUKTAKİ YERİ 512

EVLİLİKTE MUTLULUĞU OLUŞTURAN ÖĞELER: 514

Evlilikte Mutluluk İçin ; Sosyal Ve Ruhsal Olgunluk: 515

Cinsel Sorunlardan Ve Proplemlerden Koruyucu Metodlar: 516

AİLE MUTLULUĞU İÇİN EŞLER NELERE DİKKAT ETMELİ?....517

AİLE HUZURUNUN PRATİK YOLLARI NELERDİR? 522

BİR KOCA HANIMIYLA NASIL GEÇİNMELİ? 523

Kadın İçin Küçük Şeyler Daha Anlamlıdır 525

BİR HANIM KOCASIYLA NASIL GEÇİNMELİ? 527

BEYLERİN HANIMLARINDAN İSTEDİKLERİ NELERDİR? 530

HANIMLARIN BEYLERİNDEN İSTEDİKLERİ NELERDİR? 533

PSİKOLOJİK MUTLULUK PRENSİPLERİ , 536

KARI-KOCA HAKLARI 542

A- KADININ KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI 544

Cinsel Mahkumiyete Terkedilen Kadın, Mahkemeye Baş Vurabilir: 550 İbâdet Amacıyla Da Olsa Eşler Cinsel Yoksunluğa Terkedilemez: ..551

Kadına Ayrılık Hakkı Sağlayan Erkeğin Cinsel Kusurlan: 553

Kocanın Kansını Terketmesi, Kaybolması Ve Mahbûs Olması: 554

Eşleri Terbiye Amaçlı Geçici Cinsel İlgisizlikle Cezalandırmak: 555

B- ERKEĞİN KADIN ÜZERİNDEKİ HAKLARI 556

Erkeğe Ayrılma Hakkı Sağlayan Kadın Cinsel Kusurları: 563

C- KARI-KOCA ARASINDAKİ MÜŞTEREK HAKLAR 563

DOĞUM KONTROLÜ VE KÜRTAJ: 567

Gebelikten Korunma Yolları: 567

KÜRTAJ VE İLGİLİ HÜKÜMLER: 570

Çocuk Düşürmek İçin Rahmi Kurcalamanın Sakmcalan: 573

Rasûlüllahın (s.a.v.) Kadınlarla Çocuklannı Öldürmemeleri

İçin Yaptığı Anlaşma: 573

AİLE PLANLAMASI: 574

İLAÇ VE GEREÇ KULLANILMAYAN YÖNTEMLER: 576

İLAÇ VE GEREÇLERİN KULLANILDIĞI YÖNTEMLER: 578

HORMONAL YÖNTEM (Doğun Kontrol Hapları): 582

Spiral: 587

Aile Planlamasında Cerrahi Yöntemler: 590

Kadının Kısırlaştmlmasi: 590

Erkeğin Kısırlaştırılması (Vasektomi): 591

40 Yaşından Sonra Gebeliğin Önlenmesi: 593

Gebelikten Korunma Tedbirleri Ve Cinsel Hayata Etkileri: 594

Doğum Kontrol Hapı Vajinanın Islanmasını Engeller Mi? 595

Doğum Kontrol Hapı Cinsel Arzuyu Azaltabilir Mi? 596

En Uygun Korunma Yöntemi Hangisidir? 596

İlk Gece Hamile Kalmamak İçin Ne Yapmalı? 597

Hiç Boşalmadan Aşk Yapmak Yanlış Mı? 598

Kocam Doğum Kontrolüne Karşı: 599

Kanm Hamile Olmak Korkusuyla Yataktan Kaçıyor, Ne Yapmalıyım? 600

Kadının Kürtaj Olması Cinselliği Etkiler Mi? 601

Ana Rahminin Ameliyatla Alınması Cinsel Yaşamı Etkiler Mi? . . .601

GEBE KALMAK: 602

Nasıl Hamile Kalınır? 602

Kadın Orgazm Olmadan Da Hamile Kalabilir Mi? 603

Cinsel İlişkilerin Hangi Şekillerinde Hamile Kalınmaz? 603

Gebelikteki Organik (Fiziksel) Değişiklikler: 603

Gebelikteki Psikolojik Değişiklikler: 604

Hamilelikte Görülen Hafif Rahatsızlıklar: 605

Doğum Gününün Hesaplanması: 606

Gebelikte Bakım-Beslenme: 607

GEBELİKTE CİNSELLİK: 609

Gebelikte Cinsel İlişki: 611

Hamilelik, Doğum Ve Cinsel Yaşam: 612

Gebelikte Cinsel Uyarımda Cinsel Organlarda Görülen Değişiklikler:612

Gebelikte Tıbbi Açıdan Cinsel Birleşmenin Sakıncılan: 613

Gebelikte Aşk Tekniği: 614

Doğum Öncesi Annenin Hazır Bulunduracağı Eşyalar: 614

Gebelikte Seyehat 615

DOĞUM: 617

Gebeliğin Erken Döneminde Sabahları Görülen Mide Bulantılanna Karşı Güvenilir İlaçlar Var Mı? 618

Hamileliğin Hangi Dönemine Kadar Cinselliğe Müsaade Verilir? .618

Doğumdan Sonraki İlk Cinsel İlişki Ne Zaman Yapılabilir? 619

Perinenin Yırtılması Cinsel Hissi Azaltır Mı? 620

Doğan Bebek Cinselliğe Olan İsteği Azaltır Mı? 620

Hamilelikte İlişki Sakıncalı Mı? 621

Hamileyken Hangi Hareketlerden Kaçınmak Gerekir? 622

Doğuma Yakın Cinsel Birleşme Zararlı Mıdır? 623

Acaba Mezi İle Eşim Hamile Kalır Mı? 623

Kadınlardaki Akıntı Hakkında Bilgi İstiyorum: 623

Vajinanın Doğumdan Sonra Genişlemesi: 624

Doğum Sonrası Bakımınız 625

Doğum Sonrası Spor: 626

Nifas Müddeti İle İlgili Meseleler: 627

Cinsel Yaşantımız Ve Çocuklar: 629

CİNSEL İLİŞKİYLE GEÇEN HASTALIKLAR: 630

Cinsel Organ Rahatsızlıklan: 631

ERKEK CİNSEL ORGAN HASTALIKLARI : 638

KADIN CİNSEL ORGANLARDAKİ HASTALIKLAR

VE BOZUKLUKLAR: 642

Göğüs (Meme) Kanseri: 649

Rahim Kanseri: 650

Yumurta Kanalları İltihaplanması: 651

HAMİLELİK VE DOĞUM SONRASI BAKIM ve RAHATSIZLIKLARI: 655

ANNE SÜTÜ 658

Emzirme Tekniği 659

Memenin Sağılarak Boşaltılması Gerektiği Durumlar 659

Sağma Tekniği 660

Meme Bakımı 662

Meme Başı Çökükse Ne Yapmalı? 664

Meme Uçları Çatlak Olur, Ne Yapmalı? 664

Anne Sütü Aşı Gibi 665

İslâmiyette Anne Sütü 668

Bebeklerde Günlük Beslenme Programı 670

Yeni Doğan Çocuğa Verilecek En Güzel Hediye, Anne Sütü . . .670 Sütü Artırmak İçin 671

Gebeliğin Sebep Olduğu Rahatsızlıklar: 671

Doğum Sonu Lohusanm Kontrolü Ne Zaman Yapılmalı? 675

Doğumdan Sonra Bel Ağnsı Normal mi? 675

Emzirdiğim Sürede Rejim Yapabilir miyim? 676

Emzirirken Oruç Tutabilir miyim? 676

Emzirdiğim Sürece Sigara ve Alkol İçebilir miyim? 677

EVLİLİKTE PROBLEMLER VE BOŞANMA: 678

Boşanma Meydana Gelmeden Önce Islâm'ın Başvurduğu Tedbirler:679 İsyankâr Ve Serkeş Kadını Boşamadan Önce Uygulanacak Metod:679

TAL ve Acirc;K (BOŞAMA): 691

Sünnete Uygun Boşama 692

Boşamak Hakkı Kimindir? 694

Talakın Şartlan 695

Üç Lafzıyla Yapılan Boşamayı Tek Kabul Edenler 700

Kadın Ayhali Görmüyorsa Nasıl Boşanır? 706

Kadının Boşanma İsteyebileceği Yerler: 707

İDDET: (Şer'i Bekleme Süresi): 710

SÜT EMZİRME (RED ve Acirc;): 713

DİNİMİZDE TESETTÜR (ÖRTÜNME): 718

Kadının Mahremi (Nikâhlanması Haram Olanlar) Şunlardır: 724

Kadının Mahremlerine Gösterebileceği Zinet Yerleri Nerelerdir? .726

Kadının Evinde Kocası İçin Süslenmesi Sevaptır: 726

Hz. Peygamberin Müslüman Bir Kadının Örtüsü İçin Yahudilerle

Yaptığı "beni Kaynuka" Savaşı: 727

TEMİZLİK (ABDEST - GUSÜL): 729

ABDEST: 731

Abdestin Fazileti Ve Sevabı: 731

Abdestsize Helâl Olmayan Şeyler: 733

Abdesti Bozan Şeyler: 733

Cinsel Aletinden Çıkan Mezî’nin Hükmü: 734

Cinsel Aletine Konan Pamuk V.b. Abdesti Bozar Mı? 735

Kadına Ve Cinsel Organına Bakmak Ve Dokunmak Abdesti Bozar Mı? 736

Eşlerin Çıplak Oynaşması Abdesti Bozar Mı? 736

GUSÜL: 737

Guslün Faydaları: 739

Gusül İcab Ettiren Haller: 739

Cünüp Kimseye Haram Şeyler: 742

Cünüp Kimseye Mübah (Helal) Şeyler: 742

Spiral ve Gusül: 742

Guslederken Kadın Hazneyi Yıkar Mı? 743

Kadının Organına Sokulan Herhangi Birşey Guslü Gerektirir Mi? .743

Guslederken Göbeğe Su Ulaştırmak: 743

Guslederken Kadının Küpesini Ve Yüzüğünü Oynatması: 743

Gusül Esnasında Suyu Gözlerin İçine Ulaştırmak Gerekir Mi? . . .744

Durgun veya Akarsuda Gusledilir mi? 744

Gusle Mani Olan Oje, Ruj, Hamur, Çamur, Boya V.b. Şeyler: . . .744

Göz Boyası veya Far Gusle Mâni Midir? 745

Boyalı Saçlarla Gusledilir mi? 745

Dolgu Veya Kaplama Diş İle Gusletmek: 745

Diş Kaplatırken Veya Doldururken Abdest Veya Gusle Gerek Var Mıdır? 746

Mezî Yüzünden Gusül Gerekir Mi? 747

Sabah Uyandığımda Akıntı Görüyorum, Gusül Gerekir Mi? 747

Yaşım 20'yi Geçmesine Rağmen Geceleri Ihtilam Olamıyorum.

Normal mi? 748

İdrardan Sonra Beyaz Sıvı Akmaktadır. Ne Yapmalıyım? 748

Meninin İdrar İle Vücuttan Atıldığını Duydum, Gusül Gerekir Mi? 748

EVLİLİK VE CİNSEL HAYAT
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.