Evliya Menkıbeleri Nefahatül-Üns - Molla Cami - Huzur Yayınevi (004366)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €107,38
İndirimli : €63,17  + KDV
KDV Dahil : €75,17
Test2
15
:

Evliya Menkıbeleri Nefahatül-Üns - Molla Cami - Huzur Yayınevi

  • Sadeleştiren:      Abdulkadir Akçiçek
  • Yayın Tarihi:      06.2016
  • ISBN:               9786054606719
  • Dil:                  TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı:     1136
  • Cilt Tipi:            Karton Kapak
  • Kağıt Cinsi:        Kitap Kağıdı
  • Boyut:               17 x 24 cmBu eser, tasavvufa dairdir. İçindekiler de tasavvufu sözde değil, özde yaşayanlardır. Bunların her biri, İslâm âleminin yetiştirdiği nadide çiçeklerdir. Koklamasını bilmek gerek. Bu eserde sizlere, halka halka veliler zinciri, bir başka deyişle ‘Mukaddes Makamlardan Huzur Nefesleri’ sunulacak. Doya doya içinize çekiniz. Zira ilâhi âlemden esip gelen lütuf rüzgârlarıdır. Öz kaynağı da rububiyet merkezidir. Bu nefesler her zaman bulunur; kendinizi onlara atmaya bakınız. Bu eseri okuyan kimselerin keremli huylarından, şefkat duygularından beklenen odur ki, Allah’ın veli kullarının uğurlu, pâk nefeslerinden, mukaddes ruhlarının feyizlerinden hallerini, vakitlerini hoş edeler. Bu eser, kudsiyet âleminde uçuşanları dile getirmekte, ünsiyet makamına iştiyak duyanların can burunlarına meşayihin pâk nefeslerinin kokularını ulaştırmaktadır.

ISBN : 9786054606719
Yazarı : Molla Cami
Yayınevi : Huzur Yayınevi
Boyut : 17x24

Önsöz

Hamd; ve Acirc;lemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim, din gününün sahibi olan Allah-u Teâlâ’ya...

Salât ve selam âlemlere rahmet olarak gönderilen son evrensel peygamberimiz efendimize, onun temiz ehli beytine, ashabına, tabime ve onlara tabii olanlara olsun.

Allah-u Teala; Adem (as)’dan peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)’e kadar insanları ebedî mutluluğa ulaştırmak için peygamberler göndermiştir. Peygamberler yani Allahın elçileri insanları kurtuluşa davet etmiş, doğru olan yolu bütün sıkıntı ve eziyetlere rağmen bıkmadan usanmadan anlatmışlardır. Peygamberimize kadar gelen peygamberlerin ve kavimlerin kıssalarını Kuran’dan öğreniyoruz.

Son peygamber olarak Efendimiz, Önderimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)’i göndermiştir. Görevi ise Allahın dinini tebliğ edip yeryüzüne hâkim kılmak dünyayı mamur edip adaleti tesis etmekti. Nitekim Rasulullah ve ashabı bunu gerçekleştirdi. Daha sonraki nesiller devam ettirdi. Kıyamete kadar yeryüzünde şirki, kötülüğü, küfrü, zulmü ortadan kaldırıp iyiliği, güzelliği hâkim kılmak için Allah’ın Resul’üne varis olan âlimler, veliler (Allah dostları) bu mücadeleyi üstlenmişlerdir ve de yürütmüşlerdir.

İnsan ve cinin evrensel peygamberine tabii olan ve O’nun varisi durumunda, Allah sevgisi, aşkı ile dolu olan veli zâtlarda her devirde bulunmuştur. Bunlar; insanların dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmaları için çalışmışlardır. Bundan sonra da çalışmaları devam edecektir.

İnsanlara doğru yolu göstermeleri hâl ve davranışlarıyla örnek olmaları, velîlerin (Allah dostlarının) belli başlı özellikleridir. Ayrıca Allah rızası için insanların dertleri ile dertlenmeleri ve fedakârlıkları onların şanındandır. Onlar peygamberlerden sonra seçilenler sınıfmdandır. Bir rehber elinde yetişerek silsile yolu ile halifelere kadar uzanmaları ve onlar vasıtasıyla da peygamberimize kadar dayanmaktadırlar. Onlar nerede ve hangi memlekette yetişirse yetişsinler tek bir kaynağa bağlanmışlardır.

O tek kaynakta; Önderimiz, Peygamber Efendimiz ve O’nun getirmiş olduğu değişmemiş ve değişmeyecek olan Kur’an-ı Kerim’dir.

Efendimizin: "Ben size iki emanet bıraktım; biri Allah’ın kitabı Kur’an, diğeri Onun tefsiri mahiyetinde bulunan sünnetimdir" buyurmuştur.

Yine bir başka açıdan şöyle izah edebiliriz. Peygamberimiz ve O’nun sahabeleri Allah’ın hoşnut olduğu sistemi, yani din Allah’ın oluncaya kadar mücadele düsturunu uygulamışlardır. Sahabeye tabii olan nesilde devam ettirmiş ve O’nu takib eden tebe-i tabiîn ve âlimler, velîler bu mücadeleyi üstlenmiş, devam ettirmiş bütün dünyaya yaymışlardır.

Mü’minler; Peygamberimizin: " ve Acirc;limler, (veliler, ilim adamları)

peygamberlerin varisleridir" ilkesini düstur edinmiş ve görevlerin yapmışlardır ve yapmaya devam etmektedirler.

Günümüze kadar mü’minler istikamet üzere olmuşlar, sürekli Müslüman toplumu yönetecek, idare edecek toplum önderleri yani imamlar yetiştirmişlerdir. Bu sebeple mü’minler nefis teskiyesi ve ruh terbiyesine önem vermişlerdir.

Nefsî ve ruhî temizlenmenin, arınmanm eğitimini şu ilahi prensiplerle ortaya koymaktadırlar.

Cenab-ı Hakk; Şems Suresi ayet 9 ve 10’da: "Nefsini temizleyen, arındıran iflah olmuş, kurtuluşa ermiş onu kirletip örten ziyana uğram ıştır.’’

Yine: "Onların ne etleri, nede kanları Allah'a ulaşmaz, fakat sizin takvanız O’na ulaşır (Hac Suresi, ayet; 37)

"Yaratan Rabbinin adıyla okw"(Alak; ayet: 1) Allah’m emirlerini hikmet ve anlayışla yerine getirmek, Allah’a doğru seyri gerektirir.

"Rabbi’nin adını an ve her şeyden kalbini temizleyerek bütün gönlünle O’nayöneF (Müzemmil; 8)

"O ’nun zatından başka her şey helak (yok) olacaktır. Hüküm O’nundur ve siz, ancak O’na döndürüleceksiniz." (K ve s ve s', 88)

Rasulullah (s.a.v) "Allah ’ı görüyormuş gibi ibadet et, her ne kadar sen O ’nu görmüyorsan da, O seni görüyor." (Buhari tecrid tercümesi 1/57)

"Sana bu kitabı her şeyi açıklayan; bir hidayet (yol gösterici) ve rahmet kaynağı, Müslümanlar için müjdeci olarak indirdik."(Nahl; 89)

Her şeyin bir beyanı, açıklaması vardır. Kur’an-ı Kerim’in her meselede hidayeti (doğru yolu) bulma konusunda yeterli ve en güzel cevabı vermekle insan hayatının bütününü içine aldığını açık bir şekilde ortaya koyduğu ortadır.

Kur’an; ya konuyla ilgili verdiği cevapta yahut Kur’an’ı açıklayıcı mahiyette olan peygamberin yaşayış, fiil ve sözleri ile ya da şahıs, yer ve zamana göre normal, olağanüstü hallerde İslâmî hükümlerin çıkarıldığı Kur’an’la sünnetin bize havale ettiği yollarla insan hayatını hatta bütün canlıların hayatını ihtiva eder.

"Allah ’ın; göğsünü İslam ’a açtığı kimse Rabbinden bir nur üzere değil mi?’ Zümer; 22)

"Mü’minler ancak; Allah anıldığı zaman yürekleri (kalpleri) ürperir, titrer kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman o ayetler, (inanların) imanlarını arttırır ve onlar, Rablerine tevekkül ederler.

Onlar namazlarını dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızktan (Allah rızası için yoksullara) verirler.

İşte gerçek Mü’minler onlardır. Onlar için Rableri katında nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızk vardır. "(Enfal 2 ve mdash;4)

"Onlar öyle Mü’minlerdir ki Allah’a ve Rasulune inandılar, iman ettiler, sonra asla şüphe etmediler. Allah yolunda, mallarıyla ve canlarıyla savaştılar. İşte doğru yolda olanlar onlardır." (Hucurat; 15)

"Şunu iyi bilmelisiniz ki imanın en faziletlisi, nerede olursan ol Cenab-ı Allah ’ın seni gördüğüne inanmandır."(Taberani ve Ebu Nuaym’m rivayeti) "Hidayet (doğru yolu) bulanlara gelince, Allah (c.c) onların hidayetlerini arttırır ve sakınmalarını .yağ/ar."(Muhammed: 17)

"Ve ölmeyen diriye tevekkül et ve O’nu överek teşbih et. Kullarının günahlarını O’nun bilmesi yeter. O ki; gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı gün de yarattı sonra arşa istiva eden (ona hükmeden), O Rahmandır, bunu bir bilene sor. " (Furkan 58-59)

" Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. "

(Lokman; 15)

"Kim Allah-u Teâlâ’ya iman ederse, Allah’ta onun kalbine hidayet eder, doğruya götürür. (Teğabun: 11)

"Dikkat edin! Vücutta bir et parçası vardır. O iyi olursa bütün vücutta iyi olur. O bozulduğu zaman bütün vücutta bozulur. Oda kalptir. " (Sahih-i Buhari İman Bahsi 39, Müsnedi Ahmet 4-270,274) İşte ayet ve hadislerden çıkan hüküm şu, iman olmadan kurtuluş ve mutluluk olmaz.

Tasavvuf: Kur’an ve sünneti yaşamak ve peygamberin yolunu takib

etmek demektir. Allah’ın istemiş olduğu takva, zühd sahibi ihlâslı samimi ve dosdoğru, içi dışı bir olan salih, muttaki mü’minlerin yaşamış olduğu hayat düzenine denir. Yani mutasavvıf; kâmil Mü’min ve Müslüman’a denir.

Kısaca Tasavvufun ana meselesi: Nebevi ahlakla ahlaklanmak, nefisle mücahade etmek(çünkü nefis sahibini kötülüğe götürür), akıl, kalp eğitimin ve ruh terbiyesini Muhammedi metodla yapmak gerekir. Onun içinde Kur’anî ifadeyle Hâşiûn dediğimiz gerçek manada Allah’tan korkan peygamber varisleriyle ve zikir ehlinin sohbetleriyle sohbetlenmek gerekir.

Yüce Allah (c.c): "İnsanda hilm ve rahmet gibi bir takım sıfatlarla sıfatlanmak için kabiliyetler yaratmıştır. Görme, işitme ve idrak gibi bir takım sıfatlar vermiştir. İnsanın sahip olduğu bu yüksek değerler Allah’ın Sıfatlarına dâhil olması yönünden Allah’ın kula ait sıfatlarla münezzeh oluşu, ilahi teklifler; ferdin ve toplumun muhatap oluşu ile kurtuluşunu sağlar.

Ferdin ve toplumun kurtuluşu ise nefsin temizlenmesi akıl ve kalbin eğitilmesi ve ruhun arındırılarak ilahi teklifi kolayca hür bir iradeyle kabul edip başta ve sonda en önemli nokta olan tevhidi algılamasıdır. Bu yüzden nefisler; şirk lekelerinden temizlenip şirkten sonra gelen gurur, kibir, haset gibi hastalıklardan kurtulur.

Tevhidin nefislerde ve ruhlarda derinleştiği ölçüde İnsanî hasletlerden arınıp Rahmani vasıflarla vasıflanır. Bunların meyveleri olan sabır, şükür, rıza, tevekkül, kulluk, korku, ümit, ihlâs (samimiyet) ve doğruluk, dürüstlük kalbe, gönüllere yerleşir. Bunun içindir ki yayma hazırladığımız Mevlana Abdurrahman Molla Camii’nin Nefahatü'l Üns'ünde tasavvuf ehlinin hayat hikâyelerini ve yaşam tarzlarmda gördüğümüz tevhidin en son noktalarına kadar yaşamaya çalışmaları bize misal olarak yeter.

Bütün işledikleri konu samimiyet, ihlâs, infak (sürekli veren el olmak), takva, ibadet, zühd sahibi olmak, kısaca Allah’ın hoşnut olacağı yani razı olacağı, peygamberin memnun olacağı seçilmiş topluluklarm, yani mü’min-lerin örnek alacağı sûfılerin yaşam tarzlarmı öğrenerek örnek almaları mümkündür. Onların mücahade ve mücadelelerini uygulamalıyız. Bütün bunlarla beraber sonuçta tevhid vardır. Tevhid ise kişiyi nefsin kirlerinden ve karanlıklarından kurtarmaktır.

Sonuç olarak Tevhid sebeptir, amaçtır. Elde edilecek amelle Rızai ilahiyi kazanmak ve Cemalullahı müşahade etme gayretine girmektir.

Asrısaadetten günümüze kadar olan İslam önderlerinin hayat hikâyelerini birçok Tabakat-ı Sûfıye kitaplarmdan öğrenmemiz mümkündür.

Kitabm yazılışı ile ilgili ve yazarı olan Abdurrahman Mevlana Molla Câmî hakkında geniş açıklamayı ilgili bölümde okuyup öğrenebilirsiniz.

Anadolu Türkçesine Mahmud Lamiî Çelebi tarafmdan tercüme ve şerh edilmiş ve ilaveler yapılmıştır. Geniş bilgi için Lamii Çelebinin hayatı ve eserleri bölümüne bakınız.

Daha önce sadeleştirilmiş olan Nefahatü'l Üns eksik ve özetlenerek yapılmış, yalnız Prof. Dr. Süleyman Uludağ ve ekibi tarafından yapılmış olan sadeleştirme tam, metne sadık kalınarak yapılmış fakat günümüz Türkçesinde olmasına rağmen anlaşılması zor ve matbaa hatalarının çok olmasından dolayı okuyucularımızın yoğun talebi üzerine herkesin anlayabileceği şekilde sadeleştirmeye çalıştık. Tasavvufî terminolojinin aslı ile birlikte geniş açıklamalarını parantez içinde izah etmeye çalıştık.

Eserde geçen ayetlerin metinlerinin sure ve ayet numaraların göstermiş olduk. Sayfa kenarlarında LamiVnin tercümesinin orijinal baskısının sayfa numarasını koyduk. Eseri hazırlarken adı geçen sufilerin isimlerini metinde geçtiği gibi anlattık numaralandırdık. Ayrıca metinde de bazı yanlışlıklar, başka kaynaklardan düzelterek yaptık.

Mümkün olduğu ölçüde sade, arı bir Türkçe kullanarak akıcılığı sağladık. Abartılı olan yerleri parantez içinde belirttik.

Bizim yetişmemizde uzun yıllar emeği geçen hocalarımı ve bu değerli eseri sade bir şekilde Türkçeye kazandırmamı isteyen Bayram hocayı rahmetle anıyorum. Eseri yayınlayan yayınevi sahiplerine, bu uzun soluklu çalışmamızda emeği geçenlere ve ayrıca kendilerine ayırmam gereken zamandan fedakârlık yapmak zorunda bıraktığım değerli eşim ve sevgili çocuklarıma teşekkür ederim

Gayret bizden tevfık ve inayet yüce Mevla ’dandır.

15/Şaban/1428

28-08-2007

Seyfettin Oğuz

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 19

Abdurrahman Molla Câmî Hayatı ve Eğitimi... 20

A. Molla Câmî’nin Eserleri.. 33

A. Molla Câmî’nin Vefatı 38

A.Molla Camî’nin çocukları 38

Lami Çelebi Hayatı 40

Lami Çelebi’nn Eserleri 41

Nefahatü'l Üns’ün Yazılış Aşamaları 42

Nefahatü'l Üns Molla Cami’nin Katkıları 44

Lami Çelebi’nin Katkıları 45

Kaynakça 48

GİRİŞ

Velayet ve Velilik Konusu 63

MARİFET- ARİF- MUTEARRİF VE CAHİL 67

Sufı- Mutasavvıf- Melâmeti- Fakir ve Aralarındaki Fark 69

Hakka Talip Olanlar İki Kısımdır: Mutasavvıflar- Melâmetiler... 70 Melâmetiler İle Sufıler Arkasındaki Fark 71

Fakr ile Zühd Arasındaki Fark 74

Ab idlerle Zahidler Arasındaki Fark 76

VELAYET SAHİPLERİNİN VASIFLARI 81

Ezkar ( Zikirler), Evrad ( Virdler) 94

Muhammedi Kutuplar 98

RicalüT Gayb 102

İlim Ve ve Acirc;limler 105

ve Acirc;limlerin Sınıflandırılması 107

Tevhidin Mertebeleri Ve Ehli 116

Mucize, Keramet, İstidraç ve Aralarındaki Fark 140

Kıyamet Gününe Kadar Evliyanın Kerametinin Devam Edeceği 143 Kerametlerin Ve Harikulade Hallerin Çeşitleri 152

Mutasavvıfların Sufı Admı Almaları 154

Velilerin Hayatlarını Okumanın Faydaları 156

MENKIBELER

1- Ebu Haşim Sufı 161

2- Zunnun-i Mısri 162

3- Şeyh İsrafil 165

4- Ebu Esved El-Mekki 165

5- Ebu Esved Rai 166

6- Ebu Yakub Haşimi 167

7- Velid b. Abdullah Saka 167

8- Fudayl b. İyaz 168

9- Yusuf Esbat 169

10- Maruf Kerhi 169

11- Ebu Süleyman Darani 170

12- Davut b. Ahmed Darani 171

13- Ebu Süleyman Davud b 171

Nasra-t Tai 171

14- İbrahim b. Ethem 172

15- İbrahim b. Sa’d Alevi Haseni 174

16- Ebu Haris Evlasi 174

17- İbrahim Setenbee Herevi 175

18- İbrahim Ribati 177

19- İbrahim Utruşi 177

20- İbrahim Sayyad Bağdadi 178

21- İbrahim Acuri Sağir 178

22- İbrahim Acuri Kebir 179

23- Muhammed b. Halid Acuri 179

24- İbrahim Şemmas Semerkandi 179

25- Fetih b. Ali Mevsili 179

26- Fetih b. Şuhruf Mervezi 180

27- Bişr b. Haris b.

Abdurrahman Hafi 180

28- Bişr b.Taberani 181

29- Kasım Harbi 181

30- Şakik b. İbrahim Belhi 181

31- Davud Belhi 182

32- Haris b. Esed El Muhasibi 183

33- Ebu Turab Nahşebi 183

34- Ebu Turab Remeli 184

35- Ebu Hatem Attar 185

36- Sırrı b. Muğlis Sakati 186

37- Ali b. Abdulhamit Adarî 187

38- Ebu Cafer Semmak 188

39- Ahmed Hadraveyh Belhi 188

40- Yahya b. Muaz Razi 188

41- Halef b. Ali 190

42- Beyazıd ( Ebu Yezid) Bistami 190

43- Ebu Ali Sindi 191

44- Ebu Hafs Haddad 191

Ebu Muhammed Haddad 193

45- Zalim b. Muhammed 193

46- Ebu Muzahim Şirazi 193

47- Abdullah Mehdi Baverdi 194

48- Hamdun Kassar 194

49- Ebu Hüseyin Bârûsî 195

50- Mansur b. Ammâr 196

51- Ahmed b. Asım Antaki 196

52- Muhammed b. Mansur Tusi 197

53- Ali Akki 198

54- Hatem b. Asam 199

55- Ahmed b. Ebu’l Havari 200

56- Abdullah b. Hubeyk b. Saik

El Antaki 201

57- Sehl b. Abdullah Tüsteri 202

58- Abbas b. Hamza Nişabûrî 204

59- Abbas b. Yusuf Şıkli 204

60- Abbas .b. Ahmed Şairu’l Ezdi 205

61- Ebu Hamza Horasani 206

62- Ebu Hamza Bağdadi 207

63- Hamza b. Abdullah Alevi

El- Hüseyni 209

64- Ebu Said Harraz 209

65- Ahnef Hemedani 213

66- Ebu Şuayp El- Mukaffa 213

67- Ebu Akkal b. Ulvan El-Mağribi....214

68- Hammad Kûraşi 214

69- Ebu Hüseyin Nuri 215

70- Cüneydi Bağdadi 217

71- Ebu Cafer Kerbinî 221

72- Kehmes b. Haşan Hemedani 221

73- Amr b. Osman Mekkî Sûfi 222

74- Şah Şuca Kirmanî 223

75- Ebu Osman Hirî 225

76- Zekeriyya b. Deluye 225

77- Zekeriyya b. Yahya El-Herevî 225

78- Zeyyad Kebir Hemedani 226

79- Ebu Osman Mağribi 226

80- Ebu Talip İhmimî 227

81- Talha b. Muhammed b. Sabah Eş-Şiblî 228

82- Ebu Abbas Mesruk 228

83- Şeyh Ebu Abbas Mürzen Bağdadi.229

84- Ebu Abdullah Mağribi 229

85- Ebu Abdullah Nebaci 230

86- Ebu Abdullah Antaki 231

87- Mümşad Dineveri 231

88- Hasan b. Ali Musuhî 233

Ahmed b. İbrahim Musuhî 233

89- Rüveym b. Ahmed b.

Yezid bRüveym 234

90- Yusuf b. Hüseyin Er Razi 237

91- Abdullah b. Hazir 238

92- Sabit b. Habbâz 240

93- Ebu Sabit Er-Razi 240

94- Semnûn b. Hamza 240

95- Z ehrûn Mağribî 242

96- Arun b. Vesabe 243

97- Meymûn Mağribi 243

98- S a’dun Mecnun....243

99- Ata b.Süleyman 244

100- Ali b. Sehl Ezher El- İsfehani..244

101- Muhammed b. Yusuf b. Ma’dan El-Benna 246

102- Muhammed b. Faze 247

103- Sehl b. Ali Mervezî 247

104- Ali b. Hamza İsfehani El-Hallac..248

105- A 1 i b. Şuayb Es-Saka 249

106- Ali Muvaffak El-Bağdadî 250

107- Ebu Ahmed El- Kalanisî 250

108- Ebu Garip El-İsfâhânî 251

109- Ebu Abdullah El-Kalânisî... 252

110- Ebu Abdullah b. Cella....252

111- Ebu Abdullah El-Hakani Sufı...253

112- Ebu Abdullah Busrî 254

113- Ebu Abdullah Zenceri 255

114- Ebu Abdullah El-Husrî 257

115- Cafer b. Murakka 257

116- Ali b. Bendar b. Hüseyin Es-Sufi Sayrafi 257

117- Muhammed b. Fazl Belhî 260

118- Muhammed b. Ali Hâkim Et-Tirmizî 261

119- A 1 i b. Bekkâr 262

120- Ebu Abdullah Abadânî 263

121- Ebu Abdullah Hadramî 264

122- Ebu Abdullah Salimi 265

123- Ebu Talip Muhammed b.Ali b. Atiyyeti El-Harisi El-Mekkî 265

124- Ebu Abdullah Cavpare Sufi Hemedani 265

125- Ebu Bekir Verrak Tirmizî 267

126- Ebu’l Kasım Razî 268

127- EbuT Kasım Hakîm Semerkandî.268

128- E bu Bekir Sa’d 269

129- Salih b. Mektûm 269

130- Ebu Zer Tirmizî 269

131- Haşimî Sağdî 270

132- Muhammed îbn-i Haşan

Cevheri 271

133- Ebu Bekir Kisai Dineverî 272

134- Ebu Ali Gürcanî 272

135- Ebu Verdin İki Oğlu Muhammed ve Ahmed 273

136- Tahir Makdisi 273

137- Ebu Yakup Susi 274

138- Ebu Yakup Nehrecûrî 275

139- Ebu Yakup Zeyyad 276

140- Ahmed b. Vehb 276

141- Ebu Yakup Mezâbilî 276

142- Ebu Yakup Akta 277

143- Ebu Yakup b. Zîzî 278

144- Ebu Yakup Mezkûrî 279

145- Ebu Yakup Meydanî 280

146- Ebu Yakup Harrat Askalanî....280

147- Ebu Yakup Kuretî 281

148- Hayr Nessac 281

149- Mahmuz b. Mahmud 282

150- Mahfuz b. Muhammed 283

151- İbrahim Havvas 283

152- İbrahim İbn-i İsa 286

153- İbrahim b. Sabit 286

154- Ebu Muhammed Cerirî 287

155- Ganem b. Sa’ad 288

156- Gâylani Semerkandî 288

157- Gaylan Müvesvis 288

158- Ebu Abbas b. Atâ 289

159- Ebu Salih Müzeyyin 290

160- Ebu Abbas Arz İzî 290

161- Ebu Abbas Dineverî 292

162- Ebu Abbas Ahmed b.

Yahya Şirazî 292

163- Ebu Abbas Baverdi 293

164- Ebu Abbas Berdaî 293

165- Ebu Abbas Seyyarî 293

166- Abdulvahid b Ali Es-Seyyarî 294

167- Ebu Abbas Sühreverdî 294

168- Ebu Abbas Nihavendi 295

169- Ahi Ferec Zencânî 296

170- Ebu Abbas Nesâî 297

171- Ebu Abbas Süreye 297

172- Ebu Abbas

Hamza b. Muhammed. 298

173- Hüseyin Mansur El-Hâllac

El-Beydavi 298

174- Abdulmelik İskâf. 303

İbrahim b. Fatık 304

175- Faris b. İsa El-Bağdadî 306

176- Ahmed b. Hüseyin Mansur 307

177- Ebu Mansûr Kavgillah 308

178- Ebu Amr Dimeşkî 308

179- Muhammed b. Hamid

Et Tirmizî 309

180- Abdullah b. Muhammed

El-Harraz 309

181- Bünan Muhammed El-

Hammal 310

182- İshak b. İbrahim Hammâl 312

183- Bünan b. Abdullah 3 13

184- Şeyban b. Ali 313

185- Ebu’l Haşan b. Muhammed Müzeyyin 313

186- Ebu Haşan Sayiğ Dinaverî 314

187- Ebu Haşan Sabihî 315

188- Ebu’l Haşan Suyûtî 316

189- Ebu Haşan b. Şa’re 316

190- Ebu Hamid b. Zencî 316

191- İbrahim b. Davut

El-Kasar Er-Rakkî 317

192- Ebu Cafer Haffar 319

193- Ebu Cafer Sümânî 319

194- Ebu Cafer Saydalanî 319

195- Ebu Cafer Ahmed b.

Hamdan b. Sinan 321

196- Ebu Cafer Fergânî 321

197- Ebu Cafer Samânî 322

198- Ebu Cafer Haddad 322

199- Ebu Cafer Muaz Mısrî 323

200- Ebu Abdullah Berkî 323

201- Ebu Cafer Meczum 324

202- Ebu Cafer Damgânî 326

203- Ebu-l Haşan El-Verrâk 327

204- Ebu-l Haşan Derrac 328

205- Bükeyr Derrac 328

206- Ebu-l Haşan Selami 328

207- Ebu-l Hüseyin Malikî 328

208- Ebu-l Hüseyin Haşimî 329

209- Ebu Bekir Vasıtî 329

210- Ebu Bekir Zekkâki Kebir 330

211- Ebu Bekir Kettânî 331

212- Ebu Bekir Ata Cuhfı 333

213- Ebu Bekir Şekkâk 333

214- Ebu Bekir Şiblî 333

215- Ebu Bekir Yezdanyar Urmevî...337

216- Ebu Bekir Saydalanî 338

217- Ebu Bekir Habbaz Bağdadi 338

218- Ebu Bekir b. İsa Mutarrai 339

219- Ebu Bekir Tahir el Ebheri 339

220- Ebu Bekir ebi Sa’dan 340

221- Ebu Bekir Atüfı 341

222- Ebu Bekir Sakkak 341

223- Ebu Bekir Saka 342

224- Ebu Bekir Mısri 342

225- Ebu Bekir Dükki 343

226- Ebu Bekir Tamestani 344

227- Ebu Bekir Ferra 345

228- Ebu Bekir Şebehi 346

229- Ebu Bekir Tartusi 346

230- Ebu Bekir Susi 349

231- Ebu Bekir Şukeyr 351

232- Ebu Bekir Cezzaki 351

233- Ebu Bekir Razi 352

234- Ebu Bekir Müfid 352

235- Ebu Bekir Kasri 353

236- Ebu Bekir Mevazini 353

237- Ebu Bekir Eşnani 353

238- Ebu Bekir Megazeli 354

239- Ebu Bekir Kati’yi 354

240- Ebu Bekir Hemedani 354

241- Ebu Bekir Kefşiri 355

242- Ebu Bekir Davud Dineveri 355

243- Ebu Ali Rüzbari 355

244- Ebu Ali Sakafi 358

245- Ebu Ali Katip Mısri 359

246- Ebi Ali Müştevli 361

247- Ebu Ali Razi 361

248- Ebu Ali Hayran 361

249- Ebu Ali Sircani 362

250- Abdullah b. Muhammed 362

251- Abdullah b. Münezzil 363

252- Abdullah Haddad Razi 364

253- Abdullah b. İsam Makdisi 364

254- Abdullah Nebazani 364

255- Ebu’l Hayr Tinati El-Akta 365

256- Ebu’l Hayr Habeşi 370

257- Ebu Hayr Askalani 371

258- Ebu Hayr Hımsi 371

259- İbrahim b. Seyban Kırmanşahi....371

260- Ebu Zeyd Mergazi Horasani 371

261- İbrahim İbn Ahmed b. Müvelled Sufı Raki , 372

262- İbrahim Cili 373

263- İbrahim Dihistani 373

264- İbrahim Merginani 374

İbrahim Nazuye 374

265- Muzaffer Kirmanşahi 374

266- Ebu Hüseyin b. Bünan 375

267- Ebu Hüseyin b. Hindi Farisi 375

268- Ebu’l Edyan 376

269- Ebu Ca’fer b. Muhammed b. Ali Nesevi Ma’ruf 377

270- Ebu Said’ il A’rabi 377

271- Ebu Amr Zücaci 378

272- İbrahim b. Yusuf b. Muhammed Ez- Züccaci 379

273- Cafer b. Muhammed b. Naşir Huldi el Havvas 379

274- Ebu Haşan Sufı El-Güşenci 381

275- Bundar b. Hüseyin b. Muhammed b. Mehleb Eş-Şirazi 382

276- Ebu Amr b. Nüceyd 382

277- Abdullah b. Muhammed İbn-i Abdurrahman Er-Razi Şa’rani...383

278- Ebu Hüseyin Seyravani 384

279- Ebu Hüseyin Karafı 384

280- Ebu Süleyman Nili 385

281- Ebu Süleyman Havas Mağribi....385

282- Ebu Kasım Nasrabadi 385

283- Ebu Bekir Razi Beceli 386

284- Ebu Bekir Falizbani 386

285- Ebu Hüseyin El-Husri 387

286- Ebu Hüseyin Sem’un 388

287- Ebu Nasr Habbaz ve Ebu Haşan Sühan Ajen 389

288- Şeyh Ahmed Harrani 390

289- Cehm Rakki 390

290- Ebu Haşan Urmevi 390

291- Ebu Abdullah İbn Hafif Şirazi....391

292- Ebu Hayr Maliki 393

293- Ebu Bekir Şa’rani 393

294- Ebu Muhammed Atayıdı 394

295- Cafer-i Hazza 394

296- Hişam b. Abdan 395

297- Ebu Muhnz 396

298- Abdurrahim İstahri 397

299- Müemmi Cessas 398

300- Ali b. Şeluye 400

301- Ebu Bekir İskaf. 400

302- Ebu Dahhak 400

303- Ebu Muhammed Haffaf. 401

304- Hasan b. Hamiye ve arkadaşı Ebu Cafer Harar İstahri 402

305- Abdullah Kassar 403

306- İbrahim Mütevekkil 403

307- Ebu Talip Hazreç b. Ali 404

308- Ebu Ali Varci 406

309- Ebu Fazl Cafer Ca’di 406

310- Ebu Kasım Kasri 406

311- Ebu Abdulaziz Bahrani 408

312- Ebu Haşan Hakimi 408

313- Şeyh Ebu Ali Hüseyin b. Muhammed Akar 409

314- Şeyh Ebu İshak İbrahim b. Şehriyar Kazeruni 409

315- Şeyh Ruzbihan Bakli 410

316- Şeyh Ebu Haşan Kerduye 412

317- Şeyh Abdullah Balyani 413

318- Şeyh Cemaleddin Muhammed Baklincar 417

319- Musa b. İmran Cirefti 418

320- Hoca Ali b. Haşan Kirmani 418

321- Mire Nişabüri 418

322- Ebu Abdullah Et-Terugidi 419

323- Ebu Abdullah Rüdbari 420

324- Ebu Abdullah Manek 421

325- Ebu Abdullah Düni 421

326- Ebu Abdullah Mevla 422

327- Ebu Abdullah Mükri 422

328- Ebu Abdul Kasım Mükri 423

329- Ebu Muhammed Rasibi 424

330- Ebu Abdullah Dineveri 424

331- Ebu Hüseyin Seyrevani Sağir 426

332- Ebu Hüseyin b. Cehdam Hemedani 428

333- EbuT Hüseyin Tarzi 428

334- EbuT Hüseyin Serki 429

335- Şeyh Muhammed Sahiri 430

336- Şeyh Ahmed Cevvalkez 430

337- EbuT Hüseyin Haddad Herevi....431

338- EbuT Muzaffer Tirmizi 432

339- Emurçe Sifal Fürüş 432

340- Şerif Hamza Ukayli 433

341- Arif Ayyar 434

342- Ebu Hüseyin Sa’lebe 435

343- Şeyh İmran Sülüsi 435

344- Ebu Hüseyin Merv Rüdi 437

345- Ebu Hamid Dostan 437

346- Bab’ı Fergani 438

347- Ebu Mansur b. Ahmed El-İsfehani 439

348- Ebu Nasr Serrac 439

349- Şeyh Ebu’l Fadl b. Haşan Serahsi....440

350- Halüy’i Nisabüri 442

Şeyh Ebu Abbas Kassam El-Amili 442

351- Şeyh Ahmed Nasr 445

352- Şeyh Ebu Ali Siyah 447

353- Ebu Ali Dekkak 447

354- Ebu Ah Eş-Şebbuyi el Mirvezi 451

355- Şeyh Ebu’l Kasım Bişr Yasin 452

356- Şeyh Lokman Serahsi 453

357- Şeyh Muhammed Kassab Amili 454

358- Şeyh Ebu’l Haşan Harakani 455

359- Şeyh Ebu Abdullah Ed-Dastani 456

360- Şeyh Ebu Saird b. Ebu’l Hayr 457

361- Şeyh Ebu Kasım Gürgani 466

362- Hace Muzaffer b. Ahmed b.

Hamdan 467

363- Ma’şuk Tusi 467

364- Emir Ali Abu 468

365- Şeyh Abdurrahman Sülemi En- Nişabür 470

366- Hüseyin b. Muhammed b. Musa Es-Sülemi 471

367- Ebu Sehl Sa’luki 471

368- Şeyh Ebu’l Kasım Kuşeyri 472

369- Şeyh Ebu Abbas Şakkani 473

370- Ebu’l Fadl Muhammed b. Haşan Huttali 475

371- Ali b. Osman İbn. Ebi Ah Cellabi 476

372- Hoca Ahmed Hammadı Serahsi.... 477

373- Ebu’l Haşan Musenna 478

374- Şeyh Ahmed Neccar Esterabadi 479

375- Şeyh Ebu Zur’a- Razi 479

376- Şeyh Ebu Zura Erdebili 479

377- Ebu Abdullah El-Müştehir Bibabuh480

378- Şeyh Ebu Abdullah Baku 480

379- Şeyh Mü’min Şirazi 482

380- Şeyh Ebu İshak Şami 483

381- Ebu Ahmed Abdal Çişti 483

382- Hoca Muhammed b. Ebu Ahmed El- Çişti 484

383- Üstar Merdan 485

384- Hace Yusuf b. Muhammed b. Sem’an 485

385- Hace Mevdud Çişti 486

386- Hace Ahmed b. Mevdud b. Yusuf Çişti 490

387- Ebu Velid Ahmed b. Eb’ir -Reca...491

388- Ebu İsmail Abdullah b. Ebi Mansur Muhammed El-Ensari El-Herevi..491

389- Hoca Yahya b. Ammar Eş-Şeybani.495

390- Şeyh Ebu Abdullah Taki 497

391- ve n

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.