Evliya Tezkereleri - Karton Kapak - Feridüddin Attar (001442)

İndirim Oranı : %32 İndirim
Fiyat : €39,60(KDV Dahil)
İndirimli : €27,07(KDV Dahil)
Test2
:

Evliya Tezkireleri

  • Stok Kodu: 9786056572043
  • Boyut:  00x24.50
  • Sayfa Sayısı: 783
  • Basım Tarihi: 2012-04
  • Çeviren: Süleyman Uludağ
  • Kapak Türü:Ciltli
  • Kağıt Türü: Hamur
  • Dili: Türkçe


Rahmeti çok, lütfü bol Allah’ın adıyla...

Hamd olsun Mevlâya,

Selam olsun Muhammed Mustafa’ya

Milli duyuş, inanış ve düşünüş biçiminin oluşumunda, böylece milli yapı ve karakterin vücut bulmasında etkili olan ana kaynakların ve temel eserlerin tercüme edilip yeni kuşak-lara tanıtılması, fikir ve inanç tarihimiz açısından olduğu kadar, içinde yaşadığımız toplu-mun şu anki düşünce ve inanç yapısı bakımından da büyük önem taşır. Milletinin inanış, düşünüş ve duyuş üslûbunu, toplumsal bir varlık olarak yapısını, bu yapının belli başlı ni-telik, özellik ve tezahürlerini tanımak isteyenlerin, milli yapının oluşmasında uzun yüzyıl-lar etkili olmuş klasik eserleri dikkatle incelemeleri gerekir. Bu gereksinimi karşılamak ve daha önce yapılan çalışmalara ek olmak üzere biz de Kuşeyrî’nin Risale’sini, Kelâbâzî’nin Taarruf’unu ve Hucvirî’nin Keşfu’l-Mahcûb’unu tercüme ettik. Tasavvuf akımının İslam öğreti ve ilimlerdeki durumunu, İslam toplumu ve düşüncesi üzerindeki etkisini göstermek için de İbn Haldûn’un İslam tasavvufuyla ilgili ciddi bir eleştiri ve genel bir değerlendirme olan Şifâu’s-Sail’ini tercüme ettik.

Kelâbâzî, Kuşeyrî ve Hucvirî’nin sözü edilen eserleri Sünni tasavvufunun Hicri 6 / miladi 12. yüzyıla kadar olan seyri hakkında tam ve doğru bir fikir verir. Sünni tasavvufu-nun ilk beş yüzyıllık seyrini ve gelişme tarzını takip etmek için temel eserler ve ana kay-naklar bu kitaplardır. Serrâc’ın el-Luma’sında, Ebû Tâlib Mekkî’nin Kûtu’l-Kulûb’unda ve Gazzalî’nin İhyâu Ulûmi’d-Dîn’inde anlatılan tasavvuf, sözü edilen eserlerde ifade edi-len tasavvufun tıpkısıdır. Ancak adı geçen yazarlar o sıralarda yeni yeni yapılanan tasav-vuf akımının zahiri ilimlere zıt düşmediğini ve şeriat hükümleriyle çelişmediğini göster-mek, böylece yeni bir hareket olan tasavvuf karşısında dindar birey ve zümrelerde görülen ürkekliği ve çekingenliği gidermek, tepkileri yumuşatarak muhalefeti ortadan kaldırmak için olabildiğince ihtiyatlı bir dil kullanmayı tercih etmişler ve dikkatli davranmayı masla-hata uygun bulmuşlardı. Böyle olunca da tasavvufî kavrayışları üstü kapalı ve hayli bulanık ifadelerle anlatmışlardı. Bu da zaten anlaşılması kolay olmayan mistik inançların ve tasavvufî meselelerin zor anlaşılmasına yol açıyordu. Oysa kitaplarda üstü kapalı ifade-lerle anlatılan konular sûfiler arasında açık seçik bir biçimde konuşulmaktaydı. Attâr zamanında zahir ehlinin ve şeriat ehlinin tasavvufa gösterdikleri şiddetli tepki hayli yumuşadığından, tasavvufî kavrayışları ve meseleleri daha açık bir biçimde ortaya koyma imkânı doğmuştu. Attâr Evliya Tezkirelerinde işte bunu yapmış ve daha önce var olan tasavvufî kavrayışları daha açık ifade ederek daha iyi ve daha doğru anlaşılmalarını sağlamıştır. Evliya Tezkirelerinde biçimlenen bu tasavvuf anlayışı Mevlânâ ve ondan sonraki mutasavvıflarda gelişerek devam etmiş, özünü aynen koruyarak türlü türlü ifadelere bürünmüştür.

Evliya Tezkirelerindeki tasavvuf anlayışı soyut, teorik ve felsefi değildir; fakat biçimci, akılcı, zahirci ve nascı da değildir; olabildiğince somut ve serbesttir. Evliya Tezkireleri’ndeki mistik duyuş ve düşünüş tarzı panteizme oldukça yaklaşmışsa da hiçbir zaman ona dönüşmemiş, daima yalınlığını, açıklığını, anlaşılırlığını ve çekiciliğini korumuştur. Bu nitelikleri olduğundan Evliya Tezkireleri ’ndeki tasavvuf geniş halk yığınları, özellikle çoğu okuma yazma bilmeyen tarikat mensuplarınca büyük bir ilgiyle karşılanmış, benimsenmiş, sevilmiş, yaşanmış ve yaşatılmıştır. Çin’den Adriyatik sahillerine kadar uzanan geniş top-raklarda yaşayan Türk kavimler, Evliya Tezkirelerindeki tasavvuf anlayışını hem aslın-dan hem de Uygur ve Anadolu Türkçesine yapılan tercümelerden okumuş ve öğrenmiştir. Türkçe yazılan manzum ve nesir eserlerdeki kavrayışların çoğunu Evliya Tezkireleri’nde aynen bulmak mümkündür. Evliya Tezkirelerindeki tasavvufî ve ahlaki bilgiler genellikle menkıbelerle ve düzgün bir biçimde ifade edilmiştir. Dolayısıyla Evliya Tezkireleri menkı-be yönünden yukarıda değinilen eserlerin hepsinden daha zengindir. Daha sonraki yüzyıllarda bile bu kadar bol menkıbe içeren tabakât ve tasavvuf kitabı yazılmamıştır. Bu bakımdan Yâfi'i'nin Ravzu’r-Reyâhîn’inden üstündür.

Evliya Tezkireleri’nde ırk ve inanç farkı gözetmeyen engin bir insan sevgisi, derin bir dinsel hoşgörü vardır. İnsanlığın gösterdiği farklı tezahürler bir yana bırakılarak, bütün insanlarda bir ve aynı olan öz ve cevher üzerinde ısrarla durulmuştur. Kısacası yetmiş iki buçuk millete aynı gözle bakılmıştır.

Evliya Tezkireleri bir çeşit tasavvufî ve ahlaki bilgiler ansiklopedisidir. İslam tasavvufunun ve tasavvûfiahlakın hemen hemen bütün meseleleri açık bir dille ve birçok tekrarla kesin bir biçimde ortaya konulmuştur. Yapılacak araştırma ve değerlendirmelerde Evliya Tezkirelerindeki bilgilere dayanmak çok yerinde olacaktır.

Bildiğim kadarıyla hiçbir dilde Evliya Tezkireleri’nin eksiksiz bir tercümesi yoktur. Milli kültürümüzü ve dinsel hayatımızı çok yakından ilgilendiren bu önemli eserin eksiksiz tercümesinin bize nasip olmasını Hak Teâlâ’nın hakkımızdaki bir lütfü sayıyor, bundan memnun oluyor, bunun şükranesi olmak üzere bu diziye yeni eserler eklemek için yapacağımız çalışmalarda başarılı kılmasını yüce Mevlâdan niyaz ediyorum.

İÇİNDEKİLER

Giriş: Attâr’ın Hayatı, Eserleri, Fikirleri, 11

Yazarın Önsözü 45

CAFER-İ S ve Acirc;DIK BİN MUHAMMED 51

VEYSEL KARANI 57

HAŞAN BASRÎ 65

M ve Acirc;LİK BİN DİN ve Acirc;R 80

MUHAMMED BİN VASİ 86

HABÎB-İ ACEMİ 88

EBÛ H ve Acirc;ZIM MEKKÎ 94

UTBE BİN GUL ve Acirc;M 96

R ve Acirc;BİATU’L-ADEVİYE 98

FUDAYL BİN İY ve Acirc;Z 112

İBRAHİM BİN EDHEM 126

BİŞR-İ HAFİ 146

ZÜNNÛN-I MISRÎ 154

B ve Acirc;YEZİD-İ BİST ve Acirc;MÎ 171

ABDULLAH BİN MÜB ve Acirc;REK 210

SÜFY ve Acirc;N-I SEVRÎ 219

EBÛ ALİ ŞAKÎK 228

EBÛ HANÎFE 235

İMAM AZAM Ş ve Acirc;FİÎ MUTTALİBÎ 242

İMAM AHMED BİN HANBEL 248

D ve Acirc;VÛD-İ T ve Acirc;Î 253

H ve Acirc;RİS BİN MUH ve Acirc;SİBÎ 259

EBÛ SÜLEYMAN DAR ve Acirc;NÎ 264

İBN SEMM ve Acirc;K 273

MUHAMMED BİN EŞLEM TÛSÎ 275

AHMED BİN HARB 277

H ve Acirc;TEM-İ ve Acirc;SAMM 281

SEHL BİN ABDULLAH TÜSTERÎ 289

MA’RÛF-I KERHÎ 305

SERÎ-İ SAKATI 310

FETH MEVSİLÎ 321

AHMED HAV ve Acirc;RÎ 324

AHMED BİN HADRAVEYH 327

EBÛ TÜRAB NAHŞEBÎ 334

YAHYA BİN MU ve Acirc;Z 339

Ş ve Acirc;H ŞUC ve Acirc;’ KİRM ve Acirc;NÎ 353

YUSUF BİN HÜSEYN 357

EBÛ HAFS HADD ve Acirc;D 363

HAMDÛN KASS ve Acirc;R 372

MANSUR BİN AMMAR 376

AHMED BİN ASIM ANT ve Acirc;KÎ 380

ABDULLAH BİN HUBEYK 383

CÜNEYD-İ BAĞD ve Acirc;DÎ 385

AMR BİN OSMAN MEKKÎ 416

EBÛ SAİD HARR ve Acirc;Z 420

EBÛ HÜSEYN NÛRÎ 426

EBÛ OSMAN HÎRÎ 435

EBÛ MUHAMMED RÜVEYM 443

İBN AT ve Acirc; 446

EBÛ ABDULLAH İBN CELL ve Acirc; 454

İBRAHİM RAKKÎ 456

YÛSUF BİN ESB ve Acirc;T 458

EBÛ YA’KUB İSHAK NEHRECORÎ 462

Benzer Ürünler
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.