Ezkar ve Deavat Külliyatı ve Dua İlmihali 2. Cilt (004689)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €58,34
İndirimli : €34,32  + KDV
KDV Dahil : €40,84
Test2
15
:

Ezkar ve Deavat Külliyatı ve Dua İlmihali 2. Cilt


Ürün Özellikleri :


Seri İsmi : Resâil-i Ahmediyye 84
Yazar : Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca)
Baskı :1. Baskı - Kasım 2019
ISBN : 978-605-69697-4-4
Yayınevi : Tuana Yayıncılık A.Ş.
Kapak Kalitesi : Ciltli
Sayfa Kalitesi : 2.Hamur
Sayfa Sayısı :591
Dil : Arapça - Türkçe
Ebat : 16,5 x 24,5 cm
Ağırlık :852 gr


ÖNSÖZ

Kıymetli okurlarım!
Bizlere duâ etmemizi emreden ve kabûlünü vaad eden Yüce Rabbimiz’e sonsuz hamd-ü senâdan, gece gündüz tüm saatlerini duâ ve zikirle geçiren Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem ve bu hususta ona hakkıyla ittibâ eden Ehl-i Beyt’i ile sahâbesine sınırsız salât-ü selâmdan sonra!
Mâlûmunuz veçhile; bu fakir kardeşiniz elinizdeki bu eserin birinci cildini "Uyku Arasında Okunacaklar "dan başlayıp "Güneşin Doğuş ve Batış Vakitleriyle İlgili Okunacaklar" konusu dâhil 8 bölüm hâlinde sizlere arz etmiştim.
Bu ikinci ciltte ise sizlere:
"Sabah-Akşam Okunacak Sûre ve Ayetler ",
"Sabah-Akşam OkunacakDuâlar",
"Sabah-Akşam Okunacak Zikirler",
"Sâdece Sabah Okunacaklar ",
"SâdeceAkşam Okunacaklar",
şeklinde 5 bölüm dâhilinde birçok hadîs-i şerîf ve rivâyetlerde geçen faydalı ve tesirli duâlar arz etmekteyim.
İlâvelerin fazla olmasından dolayı:
"Ezân ve Kametle İlgili Duâlar ve Zikirler",
"Sabah Namazından Sonra Okunacaklar",
"Sabah ve Akşam Namazlarından Sonra Okunacaklar",
"Sabah ve İkindi Namazları Akabinde Okunacaklar",
"Sâdece İkindi ve Akşam Namazlarından Sonra Okunacaklar",
"Beş Vakit Namazdan Sonra Okunacaklar",
"Uyku Öncesi Okunacaklar",
"Gün İçinde Yapılacak Faziletli Zikirler",
"Belli Vakitlere Bağlı Kalmaksızın Okunacaklar",
"Gece Okunacak Faziletli ve Acirc;yet-i Kerîmeler" ve
"Cuma Gecesi ve Günü Okunacaklar" diye başlayan diğer bölümler 3. ve 4. cilde intikâl etmiştir ki inşâallâh bu cildin ardından kısa zamanda 3. ve 4. ciltler de çıkartılacaktır.
Bu yüzden o duâları birinci ciltte arayanlar bulamadıklarında şaşırmamalı, onları bu ciltte ve sonrasında tab edilecek 3. ve 4. ciltlerde kendilerine âit müstakil bölümlerinde aramalıdır.
Hâsılı; bu zamâna kadar matbû olan "Dualarım" kitabındaki rivâyetlerin ekseriyeti, bir mislinden ziyâde ilâve duâlarla ve birçoğunda yer alan "Faydalı Mâlûmât" ile birlikte 4 cildin mecmûunda ancak cemedilebilecektir. Dolayısıyla her duâ kendisine âit başlık altında 4 cilt zımnında aranmalıdır.
Lâkin yataktan kalkarken başlayıp tekrar yatmadan önce okunacakların tümünü, ayrıca gün ve gece içinde okunacak bâzı faziletli duâ ve zikirleri vird hâlinde tâkip etmek isteyenlere kolaylık olsun diye o duâlarm Arapça metinlerini 1. cildin sağ tarafından başlayan Arapça kısmında müstakil başlıklar altında cem ettik ki bu sâyede bütün zikirlerle amel etmek isteyenler diğer ciltlerin çıkmasını beklemeden bu faziletleri elde edebilsinler.
Ayrıca sâdece bu ciltte geçen duâlarm metinlerini bu cildin sağ tarafından başlayan Arapça kısmına dercettik.
Allâh-u Te‘âlâ cümlemizi gaflet uykusundan ikâz eyleyip gece ve gündüz saatlerinde zikrine ve şükrüne muvaffak kılman sa‘îd kullar zümresine ilhâk eylesin. ve Acirc;mîn!
12 Rebî‘ulevvel 1441 / 9 Kasım 2019


İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BÖLÜM
SABAH-AKŞAM OKUNACAK SÛRE-İ CELÎLE VE ve Acirc;YET-İ KERÎMELER 7
Bâzı ve Acirc;yet-i Kerîmelerin Belli Vakitlerde Okunması 13
BİRİNCİ B ve Acirc;B
SABAH-AKŞAM OKUNACAK SÛRE-İ CELÎLELER 14
-İHL ve Acirc;S VE MU‘AVVÎZETEYN SÛRELERİ -14
Sabah-Akşam İhlâs ve Felak-Nâs Sûrelerini Üç Kere Okuyanların Her Sıkıntısına O Sûreler Kâfi Gelir 14
Enes (Radıyallâhu Anhjın Sabah-Akşam Okuyarak Haccâc-ı Zâlim’in 16
Şerrinden Kurtulduğu İhlâs Sûre-i Celîlesini İhtivâ Eden Duâ 16
Sabah-Akşam Yâsîn-i Şerîf Okumak 23
Sabah-Akşam Kâfırûn Sûresi Okumak 24
Zâhirî ve Bâtınî Şerleri Defetmek İçin Okunacak Dört Sûre-i Celîle....25
Her Şeye Kâfî Olan Üç Sûre-i Celîle 25
İKİNCİ B ve Acirc;B
SABAH-AKŞAM OKUNA CAK ve Acirc; YET-İ KERİMELER
-BİRİNCİ FASIL - 26
-SABAH-AKŞAM HAŞR SÛRESİ’NİN SON ÜÇ ve Acirc;YETİNİ OKUYANA VAAD EDİLEN MÜJDELER - 26
Haşr Sûresi’nin Sonunu Okuyana Yetmiş Bin Melek Duâcı Olur ve O Kişi Şehîd Olarak Ölür 26
Haşr Sûresi’nin Son Üç ve Acirc;yetini Okuyup O Gün Ölen Cenneti Kendisine Vâcib Etmiştir 27
Haşr Sûresi’nin Son Üç ve Acirc;yetini Okuyup O Gün Ölenin Bütün Günahları Silinir 28
İsm-i ve Acirc;zam Haşr Sûresi’nin Sonundadır 28
Haşr Sûresi’nin Son Üç ve Acirc;yetini Okuyanın Geçmiş ve Gelecek Günahları Bağışlanır 29
Haşr Sûresi’nin Son Dört ve Acirc;yetini Okuyup Ölen Şehîd Olarak Ölür 29
Haşr Sûresi’nin Sonunu Okuyan Gece ve Gündüz Yapamayacağı
Bütün Faziletli Amelleri Edâ Etmiş Sayılır 31
Haşr Sûresi’nin Sonu Her Şerden Kurtarır 31
Haşr Sûresi’nin Son Dört ve Acirc;yet-i Kerîmesinin Okunuşu: 33
-İKİNCİ FASIL -
- ve Acirc;YETE’L-KÜRSÎ VE MÜMİN SÛRESİ’NİN EVVELİ - 34
Sabah Okuyanı Akşama Kadar, Akşam Okuyanı Sabaha Kadar Bütün Şerlerden Koruyan ve Acirc;yet-i Kerîmeler 34
Sabah-Akşam ve Acirc;yete’l-Kürsî Okumak 38
-ÜÇÜNCÜ FASIL -
-OKUYANIN CANINA, MALINA VE ve Acirc;İLESİNE ŞEYTANIN VE İSTEMEDİĞİ HİÇBİR ŞEYİN YAKLAŞAMAYACAĞI ve Acirc;YET-İ KERÎMELER -39
-DÖRDÜNCÜ FASIL -
-RÛM SÛRESİ’NİN 117-119. ve Acirc;YET-İ KERÎMELERİNİ SABAH-AKŞAM OKUMANIN FAZİLETLERİ - 42
Okuyanın, O Gün ve Gecede Kaçırdığı Bütün Faziletli Amelleri Yapmış Sayılacağı ve Acirc;yet-i Kerîmeler 42
İbrâhîm (Aleyhisselâm) Hullet Makamına Ulaştıran ve Acirc;yet-i Kerîmeler....43
İbrâhîm (Aleyhisselâm)m Bu ve Acirc;yetlerle Birlikte Okudukları 44
-BEŞİNCİ FASIL -
-SABAH-AKŞAM OKUNACAK MUHTELİF ve Acirc;YET-İ KERÎMELER - 45
Sabah-Akşam Okuyana Selâmet ve Menfaat 45
Kazandıracak ve Acirc;yet-i Kerîmeler 45
Sabah-Akşam Okuyanın Kalbinin Ölmeyeceği ve Acirc;yet-i Kerîmeler ve Peşisıra Okunduğunda Gök Kapılarının Açılacağı Zikirler 47
Sabah-Akşam Okuyanları veyâ Üzerinde Taşıyanları Belâlardan, Düşman Hilelerinden Kurtaran ve Gök Yere İnse Sâhibine Zarar Dokundurmayan Yedi ve Acirc;yet-i Kerîme 50
SABAH-AKŞAM OKUNACAK DUALAR
BİRİNCİ B ve Acirc;B 65
SABAH-AKŞAM ZİKİR VE DU ve Acirc; YAPMAK 65
Sabah-Akşam Duâ ve Zikir Yapanlar Çok Zikredenlerden Sayılır 65
Gününe Duâ ile Başlayıp Duâ ile Bitirenin Aradaki Günahları Silinir .66
Okunacak Duâ ve Zikirler Hakkında Faydalı Bâzı Mâlûmât 67
İKİNCİ B ve Acirc;B SABAH-AKŞAM OKUNACAK DU ve Acirc;LAR
-BİRİNCİ FASIL -
-CEHENNEMDEN ve Acirc;Z ve Acirc;D ETTİRİP CENNETE GİRDİRECEK DU ve Acirc;LAR - 72
Okuduğu Gün veyâ Gece Ölenin Mutlaka Cennete Gireceği Müjdelenen Duâlar 72
Sabah-Akşam Üç Kere Okuyanın Cennete Gireceğine Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Yemin Ettiği Duâ 77
Sabah-Akşam Okuyarak Ölenin Cennete Gireceği Duâ 81
Sabah-Akşam Okuyanların Cennete Gireceklerine Dâir Allâh-u Te‘âlâ’dan Söz Aldıkları Ahidnâme Duâsı 83
Okuduğu Gün Ölenin Şehîd Olacağı Bir Şehâdet Duâsı 87
Sabah-Akşam Okuyana Sekiz Cennet Kapısını Açtıracak ve Amel Defterinin Başına Yazılacak Bir Duâ 88
Sabah-Akşam Okuyan Öldüğü Zaman Rûhunun Arş’ın Altındaki Makamda İkâmetini Temîn Edecek Duâ 90
-İKİNCİ FASIL-
-SABAH-AKŞAM H ve Acirc;CETLERİN VE MURATLARIN HUSÛLÜ İÇİN OKUNACAKLAR - 94
-ÜÇÜNCÜ FASIL-
-SABAH-AKŞAM OKUNACAK KORUMA DU ve Acirc;LARI - 99
Ebu’d-Derdâ (Radıyallâhu Anh)m Evini Yanmaktan Kurtaran Bir Duâ ....99
Başı Belâdan Kurtulmayanları ve Acirc;fetlerden Kurtaran Duâ 102
Sabah-Akşam Okuyana Hiçbir Şeyin Zarar Veremeyeceği Bir Duâ.... 103
Sabah-Akşam Üç Kere Okuyanı Her Şeytandan,Falcıdan, Büyücüden ve Kıskançtan Koruyacak Duâ 106
Korkudan ve Panikten Koruyan Sığınma Duâsı 108
Gecenin ve Gündüzün Başında Okuyanı İblis ve Ordularından Kesinlikle Koruyacak Bir Duâ 109
Kendisi, Evlâdı, Eşi ve Malı Hakkında Endişe Taşıyan Kimseye Güvence Verecek Bir Duâ 111
Sabah-Akşam Okuyanı Her Zâlim Yöneticiden Kurtaracak Duâ 113
Sabah-Akşam Okuyanı, Şeytandan ve İstemediği Her Şeyden Kesinlikle Koruyacak Olan Sırlı Bir Duâ 116
Sabahtan Akşama, Akşamdan Sabaha Okuyanı Şeytandan Koruyacak Bir Sığınma Sîğası 118
Dâvûd (Aleyhisselâm)m Sabah-Akşam Okuduktan Sonra İstenmedik Hiçbir Şey Görmediği Duâ 119
Okuyanı, Büyük Bir Günah İşlemedikçe Allâh’ın Güvencesi ve Himâyesi Altında Tutan Bir Duâ 120
Ka‘bu’l-Ahbâr (Radıyallâhu Anh) Yahûdîlerin Şerrinden Kurtaran Sığınma Duâsı 121
Urve ibni’z-Zübeyr (RadLyallâhu Anhümâ)y Cinlerin Saldırılarından Kurtaran Duâ 122
Sabah-Akşam Okuyana İns-ü Cinnin ve Hayvanların Zarar Veremeyeceği Zimmet Duâsı 128
İns-ü Cin ve Haşerât Zarar Verememesi İçin Okunacak Hamd ve Tekbîr 129
Can, Din, ve Acirc;ile ve Mal Husûsundaki Belâlardan Korunma Duâsı 132
Hızır (Aleyhisselâm)m Kur’ân ile Korunma Duâsı 133
Okuyanın Bütün Eşyâsmı Muhâfaza Eden Bir Duâ 133
Sabah-Akşam Okuyanı, Eşini ve Çocuklarını Belâlardan Koruyup Hidâyete Sevkedecek, Ömrüne ve İşlerine Bereket Sağlayacak, Dünyâ ve ve Acirc;hiret Tüm Kötülüklerden Kurtaracak Duâlar ..135
Kişiyi ve Evlâdını Şeytanlardan ve İns-ü Cin Şerrinden Sığındırma Duâsı 137
Sürüngenlerin, İki veyâ Dört Ayaklı Her Mahlûkun Şerrinden Sığınma Duâsı 140
Yılan, Akrep ve Hırsızdan Korunma Duâsı 141
Sabah-Akşam Muhafaza îçin Okunacak Bir Duâ 142
Vebâ ve Muzırrâtı Defetmek îçin Okunacak Duâ 143
Bütün Şerlerden Korunmak İçin Sabah-Akşam Okunacaklar 144
-DÖRDÜNCÜ FASIL -
- ve Acirc;FİYET KAZANDIRACAK DU ve Acirc;LAR - 149
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Hiç Terk Etmediği; Af, ve Acirc;fıyet, Ayıpların Setri ve Korkulardan Emniyet İsteyip Her Cihetten Gelecek Şerlerden ve Zelzeleden Sığınma Duâsı. 149
Beden, Kulak ve Göz İçin ve Acirc;fıyet İsteyip Kâfirlikten,Fakirlikten ve Kabir Azâbından Sığınmakla Alâkalı Mesnûn Bir Duâ.... 157
Allâh-u Te'âlâ’nın, Sabah-Akşam Okuyana Nimetlerini Tamamlama Sözü Verdiği Duâ 162
Doğru îmân, Güzel Ahlâk, Kurtuluş, Rahmet, ve Acirc;fıyet ve Mağfiret İsteme Hakkında Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Selmân (Radıyallâhu Anh)a Hediye Ettiği Duâ 164
Dâimi îmân, Huşû, Faydalı İlim, Her Belâdan Sürekli ve Acirc;fıyet ve İnsanlara Muhtâç Olmama Husûsunda Cennetin Kapılarını Açtıran, Yazıcı Melekleri İstiğfâr Ettiren ve Okuyana Cennetleri ve Acirc;şık Eden Bir Duâ 165
Belâ Sâhiplerini Hatırlayıp ve Acirc;fıyete Hamdederek ve Acirc;fıyet İsteme Duâsı 176
-BEŞİNCİ FASIL -
-ŞERLERDEN SIĞINMA DU ve Acirc;LARI - 178
Nefsin, Şeytanın Şerrinden ve Bir Müslüman’a Kötülük Yapmaktan Kurtaracak Duâ 178
Gece ve Gündüzün Hayırlarını İsteyip, Şerlerinden, Özellikle Tembellikten, Elden Ayaktan Düşmekten, Cehennemden ve Kabir Azâbından Sığınma Duâsı 180
Gecenin ve Gündüzün Bütün Yardımlarını, Nurlarını, Bereket ve Hidâyetlerini İsteyip Şerlerinden Sığınma Duâsı 182
Dertten, Kederden, Güçsüzlükten, Tembellikten, Korkaklıktan, Cimrilikten, Borca Yenik Düşmekten ve Zorbaların Tasallutundan Kurtaran Duâ 184
ve Acirc;nî Hayırla Karşılaşıp, ve Acirc;nî Şerden Sığınma Duâsı 188
Azaptan, Haşerattan ve Kulların Şerrinden Sığınma Duâsı 189
Kendisiyle İns-ü Cinnin ve Haşerâtın Şerrinden Sığınana Hiçbir Şeyin Zarar Veremeyeceği Bir Duâ 191
Dünyâ ve ve Acirc;hiretle İlgili Bilinen ve Bilinmeyen Her Türlü Şerden Sığınma Duâsı 192
-ALTINCI FASIL -
-ŞÜKRÜ ED ve Acirc; ETME DU ve Acirc;LARI - 193
Günün ve Gecenin Şükrünü Edâ İçin Okunacak Duâ 193
-YEDİNCİ FASIL-
-MUHTELİF KONULARDA H ve Acirc;CET DU ve Acirc;LARI - 197
Sabah-Akşam İhlâssız Dahî Okuyanın Dünyâ ve ve Acirc;hiretle İlgili Her Derdine Kâfi Gelecek Bir Duâ 197
İlâhî Rahmete Sığınma, Bütün İşlerin Yoluna Girmesi ve Nefsin Eline Terk Edilmeme Duâsı 202
Sabah-Akşam Okuyanın Sıkıntısını Açacak ve Bütün İşlerini Yoluna Koyacak Bir Duâ 203
İyi Amellerin Kabûlü, Günahların Bağışlanması ve Bütün Dileklerin Yerine Gelmesi İçin Yapılacak Duâ 207
Şeytandan Koruyacak, On Köle ve Acirc;zâdı Sevâbı Kazandıracak ve On Hasene Yazdırıp On Seyyie Sildirecek Duâ 209
On Kere Okuyanın Kum Tâneleri Kadar Günahı Olsa da Hepsini Affettirecek İstiğfâr 213
Ömrünün ve Amelinin En Hayırlısının Son Nefeste Nasîb Olması İçin Sabah-Akşam Okunacak Duâ 215
İbnü Ömer (Radıyallâhu Anhümâ)nm Sabah-Akşam Okuduğu Câmiiyetli Bir Duâ 216
Sabahın ve Akşamın, Kazâ ve Kaderin Hayrına Ulaşıp Şerlerinden Sığınma Duâsı 217
Sabah-Akşam Okuyanın Korkularını Giderecek ve Ne İsterse Kabûl Ettirecek İsm-i ve Acirc;zam Duâsı 218
Yirmi Beş Kere Okuyanı Velîlerden Kılacak Bir İstiğfar 218
Beden Sıhhati, Eş, Çocuk ve Malın Salâhı İçin Okunacak Duâ 220
Günahları Döken, Rızık Genişliği Sağlayan ve Şehîd Olarak Ölmeye Vesîle Olan Ferac Duâsı 220
Faydalı İlim ve Kur’ân Hakkında Anlayış Ziyâdeliği İçin Sabah-Akşam Okunacak Duâ 225
ÜÇÜNCÜ B ve Acirc;B
SABAH-AKŞAM OKUNACAK SALEV ve Acirc;T-I ŞERÎFE 226
Sabah-Akşam Salevât-ı Şerîfe Okumanın Fazileti 226
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Bütün Haklarım Ödetecek, Onunla ve Ehl-i Beyti ile Haşrettirecek ve Sevapları Yazıp Bitirilemeyecek Bir Salevât 228
Sabah-Akşam Okuyana Allâh-u Te‘âlâ’nın Bütün Rahmetlerini Ulaştıracak Bir Salevât-ı Şerîfe 229
Günahları Sildirecek, Duâları Kabûl Ettirecek, Düşmana Gâlip Kılacak ve Okuyanı Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Komşu Edecek Salevât-ı Şerîfe 230
Sabah-Akşam On Kere Salevât-ı Şerîfe Okuyan Kişi Şefaat-i Nebeviyyeye Nâil Olur 232
İmâm-ı Nevevî (Rahimehullâh)m Tavsiye Ettiği Bir Salevât-ı Şerîfe 235
Bir Keresi On Bin Salâta Denk Olup On Keresi Allâh-u Te‘âlâ’nın Rızâsını ve Korumasını Temîn Eden Salevât 235
Kudret Hattıyla Bir Taşın Üzerinde Yazılmış Bulunan ve Bir Keresi On Dört Bin Salevâta Muâdil Olan Bir Salevât 237
Meşâyihtan Menkûl Bâzı Salât-ü Selâmlar 238
DÖRDÜNCÜ B ve Acirc;B
İM ve Acirc;M-IRABB ve Acirc;NÎ (KUDDİSE SİRRUHÛ)NUN SABAH-AKŞAM OKUMA YI ve Acirc;DET EDİNDİĞİ DU ve Acirc;LAR 249
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SABAH-AKŞAM OKUNACAK ZİKİRLER 249
BİRİNCİ B ve Acirc;B
SABAH-AKŞAM ZİKİR YAPMAK 253
-BİRİNCİ FASIL -
- SABAH-AKŞAM ZİKİR YAPMANIN FAZİLETİ HAKKINDA B ve Acirc;ZI ve Acirc;YET İ KERÎMELER - 253
Sabah-Akşam Sürekli Zikredenleri Metheden ve Acirc;yet-i Kerîmeler 254
Sabah-Akşam Zikredenler Çok Zikredenlerden Sayılır. 255
-İKİNCİ FASIL -
-SABAH-AKŞAM ZİKRETME HUSÛSUNDA V ve Acirc;RİD OLAN B ve Acirc;ZI HADÎS İ ŞERİFLER - 256
İKİNCİ B ve Acirc;B
SABAH-AKŞAM OKUNACAK ZİKİRLER 259
-BİRİNCİ FASIL -
-CEHENNEMDEN ve Acirc;Z ve Acirc;D ETTİRİP CENNETE GİRDİRECEK ZİKİRLER - 259
Dört Kere Okuyanı Cehennemden Kurtaracak Zikir 259
Okuyan Kişiyi Allâh-u Te‘âlâ’nın Mutlaka Râzı Etmeyi Te‘âhüd Ettiği Bir Zikir 263
-İKİNCİ FASIL -
-SABAH-AKŞAM OKUNACAK KORUMA ZİKİRLERİ - 266
Sabah-Akşam Okuyana ve Acirc;nî Hiçbir Belânın Zarar Veremeyeceği Bir Zikir 266
Sabah Okuyanı Akşama Kadar, Akşam Okuyanı Sabaha Kadar Koruyacak Bir Zikir 275
Gündüzün ve Gecenin Hayırlarını Ulaştırıp Şerlerini Çevirecek Bir Zikir 278
Sabah Okuyanı Allâh’ın Gazabından, Akşam Okuyanı Şeytanın Hilesinden, Uyurken Okuyanı Dünyânın Belâlarından Koruyacak Bir Zikir 279
Boğulmaktan, Yangından, Hırsızlıktan ve İstenmedik Her Şeyden Koruyan Zikirler 280
Sabah-Akşam Okuyan Kişinin, Canında, Ailesinde ve Malında İstemeyeceği Bir Şeyle Karşılaşmayacağı Zikirler 282
Muhâfaza İçin Okunacak İsm-i Şerifler 283
Gökten İnecek Tüm Şerlere Karşı Okunacak Duâ 284
-ÜÇÜNCÜ FASIL -
-GÜNAHLARI BAĞIŞLATAN ZİKİRLER - 284
Gün ve Gece İçinde Yapılan Bütün Günahları Bağışlatacak Bir Zikir 284
Sabah Okuyanın Akşama Kadar, Akşam Okuyanın Sabaha Kadar Bütün Günahlarını Affettirecek Bir Zikir 300
Sabah-Akşam Üç Kere Okuyanın Aradaki Günahlarına Keffâret Olacak Zikirler 301
Kebâir Günahları Dahî Affettirecek Bir îstiğfâr 302
Denizin Köpüklerinden Fazla Günahları Bile Affettirecek Bir Zikir...303
Geride Geçen Tevhîd Sabah Okuyanın Bütün Amellerinden Üstün Gelir, Akşam Okuyana da O Gecenin Kıyâmının Ecrini Yazdırır 305
Sabah-Akşam Okuyan İçin Aradaki Günahlarını Sildirecek Bir Zikir 306
Sabah-Akşam Okuyanın Mağfiret Olunacağı Bir Hamd 307
-DÖRDÜNCÜ FASIL -
-H ve Acirc;CETLERİN HUSÛLÜ İÇİN OKUNACAK ZİKİRLER - 308
Okuduktan Sonra Ne İsterse Verilecek Zikirler 308
Ömür Uzunluğu, Düşmana Gâlibiyet, ve Rızıkta Genişlik Sağlayıp Kötü Ölümden Kurtaracak Zikirler 310
En Azı İç Sıkıntısı Olmak Üzere Doksan Dokuz Derde Şifâ Olan Zikirler 312
-BEŞİNCİ FASIL -
-SABAH-AKŞAM OKUNACAK HAMD-Ü SEN ve Acirc;LAR - 313
Bütün Hamd ve Teşbihleri İçinde Toplayan Bir Zikir 313
Sabah-Akşam Okunması Emredilen Bir Hamd-ü Senâ Sîğası 314
Üç Kere Okuyanın Günlük Şükrünü Edâ Etmiş Olacağı Bir Zikir 315
-ALTINCI FASIL-
-SABAH-AKŞAM OKUNACAK FAZİLETLİ ZİKİRLER - 316
On Köle ve Acirc;zâdı Sevâbı Kazandıran ve Gün Boyu Koruma Sağlayan Zikirler 316
On Köle ve Acirc;zâdına Denk Olup Şerlerden Koruyacak ve Nifaktan Berâat Kazandıracak Zikirler 318
Sabah-Akşam Yüz Kere Okuyanın ve Acirc;hirette Mahşere Herkesten Üstün Amel ile Geleceği Bir Zikir 321
Yüz Kere Hac Yapmaktan, Allâh Yolunda Yüz Gazâya Çıkmaktan, İsmâ‘îl (Aleyhisselâm)m Neslinden Yüz Köle ve Acirc;zâd Etmekten Daha Fazîletli Olan Zikirler.... 322
İblîs ve Ordularından Koruyacak, Tonlarca Ecir Kazandıracak, Hac ve Umre Sevâbına Eriştirecek ve Okuyanın Yanında On İki Melek Bulunduracak Zikirler 325
Hadîs-i Şerife "Mevzû" Diyenlere Reddiyeler 328
Zayıf Hadîslerle Amel Etmek Müstehab Sayılmıştır ki Bu Hadîs de "Mevzû" Olmadığına Göre Olsa Olsa "Zayıf’ Kabûl Edilebilir 331
Bir Rivâyetin Aslı Olmasa da İyi Niyetle Onunla Amel Eden Kişi Ecrine Nâil Olur 333
Bu Ümmete Sünnet-i Hasene Meşrû Etme Yetkisi Verildiğinden Bu Zikri Meşâyihm Sünneti Olarak Okuyan Kişi Vaad Edilen Ecre Nâil Olur 335
Rivâyetlerde Vaad Edilen Müjdelere Nâiliyetin En Önemli Şartı Güzel İnançtır 338
Okuyanın Ne Kadar Günahı Olsa da Cennetin Sekiz Kapısından Dilediğinden Girdirecek Bir Kelime-i Şehâdet 340
Gece Gündüz Sıralı Zikretmekten Efdal Olan Zikirler.... 341
Gün ve Gece Boyu Yazıcı Melekleri Sevâbıyla Meşgul Edecek Faziletli Bir Zikir 346
İmâm-ı ve Acirc;zam (Rahimehullâh) Efendimiz’e Azaptan Kurtulması İçin Rüyâsında Öğretilen Tesbîhât 347
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
S ve Acirc;DECE SABAH OKUNACAKLAR 349
BİRİNCİ B ve Acirc;B
SABAH VAKİTLERİNDE ZİKRETMENİN FAZİLETİ 357
İKİNCİ B ve Acirc;B 360
SABAH OKUNACAK ve Acirc;YET İ KERÎMELER 360
Dört Büyük Kitabı Okumuş Sevâbı Kazandıracak, Büyücülerin ve Haşerâtın Şerrinden Koruyacak ve Acirc;yet-i Kerîmeler 362
Şerlerden Korunmak İçin Okunacak Üç ve Acirc;yet-i Kerîme 367
ÜÇÜNCÜ B ve Acirc;B
SABAH OKUNACAK ZİKİRLER 369
-BİRİNCİ FASIL-
-RASÛLÜLL ve Acirc;H (SALLELL ve Acirc;HUALEYHİ VE SELLEM)İN OKUDUĞU VE TEŞVİK ETTİĞİ ZİKİRLER - 369
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in, Okuyanı Elinden Tutup Cennete Girdirmeye Kefil Olduğu Bir Zikir 369
Sabah Olduğunda Okunması Emredilen Bir Zikir
Fıtrat-ı İslâm ve Millet-i İbrâhîm Üzere Olduğunu İfâde Ederek îmân Tâzeleme Zikri
-İKİNCİ FASIL -
-BEL ve Acirc; VE SIKINTILARI DEFEDEN ZİKİRLER -
Yetmiş İki Belâyı Defedip Bin Meleğin İstiğfarına Nâil
Kılacak ve Makbûl Yetmiş Hac-Umreden Efdal Olacak Bir Zikir 373
Sabah Okuyandan Yetmiş Türlü Belâyı Defedecek Bir Zikir 376
Sabah Okuyanın Her Belâdan Afiyet Bulacağı Bir Zikir 376
-ÜÇÜNCÜ FASIL -
-SABAHA MAHSÛS B ve Acirc;ZI FAZİLETLİ TESBÎH ve Acirc;T - 378
Gün İçinde Bin Günah İşleyecek Olsa da Sabah Yüz Kere Okuduğunda Onlara Denk Gelecek Bir Tesbîh 378
Bin Kere Okuyan Canını Cehennemden Satın Alır 379
Her Sabah Okunmasını Meleklerin Emrettiği ve Yüz Kere Okuyana Kimsenin Yetişemeyeceği Bir Tesbîh 380
-DÖRDÜNCÜ FASIL -
-GÜNAHLARI AFFETTİRECEK VE CEHENNEMDEN ve Acirc;Z ve Acirc;D ETTİRECEK ZİKİRLER - 381
Okuyanın Boynunu Cehennemden ve Acirc;zâd Ettirecek Bir Zikir 381
Okuyanın İki Sabah Arasındaki Tüm Günahlarını Bağışlatacak Bir Zikir 383
-BEŞİNCİ FASIL -
-SEVAPLARI VE DERECELERİ ARTIRAN ZİKİRLER - 383
Bir Kere Okuyana On Hasene Yazılacak Bir Hamd 383
Sabah Bin Kere Okuyana Bir Peygamber Amelinin Misli Yazılacak Bir Zikir 384
SABAH OKUNACAK DU ve Acirc;LAR 385
-BİRİNCİ FASIL -
-RASÛLÜLL ve Acirc;H (SALLELL ve Acirc;HVALEYHİ VE SELLEM)İN OKUDUĞU VE TEŞVİK ETTİĞİ DU ve Acirc;LAR -385
Günün Başının İyilikle, Ortasının da Başarıyla Geçip Sonunun Felâha Ererek Nihâyet Bulması İçin Okunacak Duâ 385
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve SellemJİn Zeyd İbni Sâbit Hazretleri’ne Sabahları Ailesiyle Birlikte Okumasını Vasiyet Ettiği, Çok Mânâlar İhtivâ Eden Mühim Bir Duâ 386
Mahlûkâtı îmânına Şâhid Tutma ve Tevekkül Beyân Etme Duâsı 406
Kulak ve Göz Nimetinden Mahrum Olmamak ve Düşmandan İntikam Almak İçin Okunacak Duâ 407
-İKİNCİ FASIL -
-GÜN İÇİNDE YAPILACAK YANLIŞLARA VE UNUTMALARA KEFF ve Acirc;RET DU ve Acirc;LARI - 407
Yeminleri ve Adakları Yerine Getirememe ve Yanlış Konuşmalara Keffâret Duâsı 407
Günlük İşlerde Unutulan "Besmele" ve "İnşâallâh" Zikirlerini Telâfi Eden Bir Duâ 410
-ÜÇÜNCÜ FASIL-
-ŞEYTAN D ve Acirc;HİL BÜTÜN ŞERLERDEN VE ZARARLARDAN KORUYAN DU ve Acirc;LAR - 412
Sabah Okuyanın Canında, Ailesinde ve Malında Hiçbir Kötülük ile Karşılaşmayacağı Bir Duâ 412
Sabahleyin Kendisini Okuyanı Akşama Kadar Şeytandan Kurtaracak Sığınma Duâsı 415
Enes (Radıyallâhu Anh) Haccâc-ı Zâlim’den Kurtaran Duâ . 415
Enes (Radıyallâhu Anh)m Haccâc’a Karşı Okuduğu Duâ Hakkında Farklı Rivâyetler Vardır 421
Sabahleyin Yedi Kere Okuyana, Okuduğu Gün ve Gece Sıkıntı, Dert ve Boğulma İsâbet Etmeyecek Bir Duâ 428
Sabah Okuyanın Her Türlü Sıkıntısına Allâh-u Te‘âlâ’nın Kâfi Geleceği Bir Sığınma Duâsı 429
DÖRDÜNCÜ FASIL -
-ŞÜKÜR ED ve Acirc; ETME DU ve Acirc;LARI -431
Günün ve Gecenin Şükrü İçin Sabah Okunacak Duâ 431
Günün Şükrünü Ödemek İçin Okunacak Duâ 432
Sabahın Nimetine Şükür İçin Okunacak Hamd 433
Günün ve Gecenin Şükrünü Edâ İçin Okunacak Hamd 433
-BEŞİNCİ FASIL -
-H ve Acirc;CET DU ve Acirc;LARI - 434
Malın Artması, Borcun Ödenmesi ve Çoluk-Çocuğun İhtiyaçtan Kurtulması İçin Okunacak Duâ 434
Dünyâ ve ve Acirc;hiret Hayırlarını Cemeden Duâ 435
Düşman Sevinmesinden, Dostların Üzülmesinden,İnanca Musibet Gelmesinden ve Merhametsizlerin Tasallutundan Kurtuluş Duâsı 436
Melekleri îmânına Şâhid Tutma, Nimetlere Hamd-ü Senâ, Nimetlerin Tamamlanması ve İki Cihanda Korkulan Şeylerin Şerrinden Sakınma Duâsı 438
Günün Hayrını İsteyip Şerrinden Sığınma Duâsı 447
Uzun Ömür, Sıhhat, Selâmet, ve Acirc;fıyet, Bol Rızık, İbâdet İçin Boş Vakit, Zâlimlerden Kurtuluş, itibâr, Keskin Zekâ, îmanda Sebât ve Sünnete İttibâ Kazanmak İçin Okunacak Bir Duâ 448
Şeytan ile Okuyan Arasına Engel Koyacak Bir Duâ 449
Okuyanı Ebdâl (Özel Velîler) Arasına Sokacak Duâlar 455
Murâda Nâiliyet İçin Yedi Gün Yirmi Beş Kere Okunacak Duâ 455
Gamdan ve Kederden Kurtulmak İçin Sabah Okunacak Faziletli Bir Duâ 456
Zâlimin Saldırısını Defetmek İçin Okunacak Duâ 457
-ALTINCI FASIL -
-SABAH OKUNACAK SALEV ve Acirc;T-I ŞERİFE -457
On Kere Okuyana O Gün Dünyâda Sevap İşleyenlerin Tümünün Ecri Kadar Sevap İhsân Edilecek Bir Salevât-ı Şerife 457
-YEDİNCİ FASIL -
-S ve Acirc;DECE YOLCULUKTA İKEN SABAH OKUNACAK ZİKİR VE DU ve Acirc; - 459
-SEKİZİNCİ FASIL-
- KÜÇÜK-BÜYÜK HER TÜRLÜ ŞİRKTEN SAKINMAK İÇİN OKUNACAK SIĞINMA DU ve Acirc;SI - 461
BEŞİNCİ BÖLÜM
S ve Acirc;DECE AKŞAM OKUNACAKLAR 465
BİRİNCİ B ve Acirc;B 469
RASÛLÜLL ve Acirc;H(SALLELL ve Acirc;HUALEYHİ VE SELLEM)İN AKŞAM OLUNCA OKUNMASINI TAVSİYE ETTİĞİ ZİKİRLER 469
Mevlâ Te‘âlâ’nın Rızâsını Kazanıp îmânın Hakikatine Ermek İçin Okunacak Zikirler 469
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Akşama Vardığında Okuduğu Hamd-ü Senâlar 471
İKİNCİ B ve Acirc;B
HER TÜRLÜ ZARARDAN KORUNMAK İÇİN AKŞAM OKUNACAKLAR 473
Akşama Vardığı Zaman Okuyana Hiçbir Şeyin Zarar Veremeyeceği Bir Sığınma Duâsı 473
Akşam Okuyanı Zararlı Hayvanlardan Koruyan Duâ ... 473
Akşam Okuyanı Her Büyücünün, Kâhinin, Şeytanın ve Kıskancın Şerrinden Koruyacak Duâ 478
Akrep Sokmasından Koruyan Duâ 478
Gece Girerken Okuyanları Her Türlü Şerden Koruyacak ve Acirc;yet-i Kerîmeler 484
Okuduklarını Unutmamak İçin Akşamları Kırk Kere Okunacak Duâ 485

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.